Правила на Google AdWords за трети страни – Подаване на сигнал за нарушение

Използвайте този формуляр за подаване на сигнал за нарушение на правилата на Google за трети страни. 


Не забравяйте да включите подкрепящата информация, изисквана във формуляра. Тя ни помага по-бързо да идентифицираме и отстраняваме нарушенията. Не включвайте поверителна информация за Вас или третата страна.


Приети формати за подкрепящите документи: PDF, DOC, DOCX, JPEG, JPG, GIF, TIF, TIFF

Разкажете ни за себе си.

Вашите взаимоотношения с третата страна *
Кое описва най-добре взаимоотношенията Ви с третата страна?
Научете как да намерите идентификационния си номер на клиента. Ако нямате достъп до профила си, попитайте мениджъра на профила за Вашия клиентски идентификационен номер в AdWords.
Добавяне на още
Поверителността Ви е много важна за нас. В някои случаи споделянето на уебсайта и/или клиентския Ви идентификационен номер в AdWords с третата страна може да ни помогне да се справим с проблема по-ефективно. Въпреки това, ние ще споделяме тази информация само ако ни дадете разрешение за това.

Помогнете ни да установим коя е провинилата се трета страна в AdWords.

Добавяне на още
Добавяне на още

Разкажете ни за нарушението на правилата на Google за трети страни.

Прочетете внимателно и отбележете всичко приложимо. Опишете всяко нарушение с възможно най-много подробности, като включите конкретна информация, като кога и как сте разбрали за нарушението, например чрез телефонен разговор, имейл, уебсайт на трета страна и т.н.
Отбележете всичко приложимо.
Третите страни трябва най-малкото да предоставят на клиентите месечни данни за разходите, кликванията и импресиите в AdWords на ниво профил.

Моля, качете едно от следните неща:

  • Фактура за извършено плащане за услуги, която ясно да показва имената на третата страна и клиента
  • Копия на отчетите, получени от третата страна
  • Всяка друга комуникация, която показва, че третата страна е управлявала Вашия профил в AdWords (или този на клиента Ви)
  • Всяка друга документация, която може да посочва нарушение на правилата на Google за трети страни
Отбележете всичко приложимо.
Ако някой твърди, че принадлежи към Google, го помолете да Ви каже името си и да Ви изпрати имейл от адреса си в Google.com.
Отбележете всичко приложимо.
Третите страни трябва да представляват точно продуктите на Google. Не е възможно например да се гарантират постоянни или конкретни позиции на рекламата на страниците с резултати от търсенето с Google.bg, защото позицията на рекламата се определя чрез търг и се променя динамично при всяко ново търсене.
Отбележете всичко приложимо.
Отбележете всичко приложимо.
Отбележете всичко приложимо.
Къде видяхте нарушението?
Моля, включете възможно най-много подробности.
Съдържанието на жалбата Ви може да бъде споделено с провинилата се трета страна в AdWords. Няма да споделяме каквато и да е друга информация, освен ако не сте ни дали разрешение за това. Може също да се свържем с Вас по имейл за повече информация.
* Задължително поле
До Google ще бъде изпратена информация за профила и системата. Ще използваме предоставените от вас данни за отстраняване на технически проблеми и за подобряване на услугите ни в съответствие с Декларацията ни за поверителност и Общите ни условия.
Допълнителна информация