Om utvidede tekstannonser

Fra og med 31. februar 2017 kan du bare opprette og endre tekstannonser i form av utvidede tekstannonser. Eksisterende standard tekstannonser kommer fortsatt til å vises i tillegg til utvidede tekstannonser, men du kan ikke lenger endre innholdet i standard tekstannonser. Du har imidlertid fortsatt muligheten til å sette dem på pause og slå dem på. Standard tekstannonser du har opprettet før 31. januar 2017 som fortsatt venter på godkjenning, blir gjennomgått. Vi anbefaler deg sterkt å overføre standard tekstannonsene dine til det nye, utvidede formatet.

Her er et eksempel på en utvidet tekstannonse:

Full Forsikring – Beskyttelse på lavbudsjett
Annonse www.example.com/forsikring
Rimelig og pålitelig forsikring. 10 % rabatt på alle pristilbud på nettet.
Er du klar for å oppdatere de nåværende annonsene dine til utvidede tekstannonser? Finn ut hvordan

Hva som skiller utvidede tekstannonser fra standard tekstannonser

Utvidede tekstannonser minner mye om tekstannonsene du er vant til, men det fins også noen viktige forskjeller: 

 1. Utvidede tekstannonser har to overskriftsfelt – ikke bare ett. I dette ekstra overskriftsfeltet kan du ta med ytterligere annonsetekst. Der du tidligere var begrenset til 25 tegn per overskrift, kan du nå bruke inntil 30 tegn per overskrift. Overskriftene vises ved siden av hverandre, atskilt med en bindestrek. De kan også vises over to linjer, men dette avhenger av skjermstørrelsen til de potensielle kundene.
 2. De to tekstlinjene er slått sammen til ett felt. Med standard tekstannonser har du to tekstlinjer der du kan bruke inntil 35 tegn per linje, men med utvidede tekstannonser får du ett beskrivelsesfelt med 80 tegn tilgjengelig, noe som gir deg bedre kontroll over budskapet i annonsen.
 3. Domenet i visningsadressen din er nå basert på domenet for den endelige nettadressen din. Med utvidede tekstannonser trenger du ikke lenger å oppgi visningsadressen når du oppretter en ny annonse. I stedet hentes domenet fra den endelige nettadressen til AdWords, og dette domenet vises som annonsens visningsadresse. Hvis den endelige nettadressen for eksempel er www.example.com/utendørs/fotturer/sko, blir www.example.com annonsens visningsadresse.
 4. Visningsadressen kan inneholde to valgfrie «Bane»-felt. Du har muligheten til å kombinere visningsadressen med ett eller to av de nye banefeltene. Feltene legges til etter domenet for nettstedet ditt i visningsadressen. I disse feltene kan du legge inn tekst som gir folk en pekepinn på hvor de havner etter at de har klikket på annonsen din. Teksten du legger inn i banefeltene, må ikke nødvendigvis være hentet fra nettadressen til nettstedet ditt, men bør være knyttet til innholdet på landingssiden. Hvis den endelige nettadressen er www.example.com/utendørs/fotturer/sko, kan det være lurt å velge «fotturer» og «sko» som banetekst, slik at annonsens visningsadresse blir www.example.com/fotturer/sko.
 5. Tekstannonsene dine er nå optimalisert for mobil. Nå som de utvidede tekstannonsene er mobiloptimaliserte, trenger du ikke lenger å velge innstillingen for mobilenheter når du oppretter eller redigerer tekstannonser. Du får til og med se en forhåndsvisning av annonsen både i mobilformatet og formatet for stasjonære enheter når du oppretter en utvidet tekstannonse. De utvidede tekstannonsene dine kan fortsatt vises på mobilenheter selv om du har mobiloptimaliserte tekstannonser i den samme annonsegruppen.

I likhet med standard tekstannonser er utvidede tekstannonser tilgjengelig både i Googles søkenettverk og Google Displaynettverk. Det nye formatet støttes også av alle AdWords-verktøyene som i dag støtter standard tekstannonser. Annonseutvidelser (både automatiske og manuelle) er også fullstendig kompatible med utvidede tekstannonser.

Er du klar for å oppdatere de nåværende annonsene dine til utvidede tekstannonser? Finn ut hvordan

Vanlige spørsmål

Hvordan fungerer utvidede tekstannonser på mobil?
Utvidede tekstannonser er utformet slik at de ser bra ut på alle enheter, inkludert mobilenheter. Som et resultat av denne fleksibiliteten støtter vi ikke lenger «Enhetsinnstilling» for utvidede tekstannonser. Hvis du ønsker mer kontroll over hvor ofte annonsen din vises på ulike enheter, kan du prøve ut budjusteringer for enheter.
Er utvidede tekstannonser tilgjengelig for kampanjer i Displaynettverket?

Ja. Hvis du vil opprette en utvidet tekstannonse for Displaynettverket, velger du «Tekstannonse» på «Alle kampanjer»-nivået. Du kan også kopiere og lime inn utvidede tekstannonser fra kampanjer i Søkenettverket, i kampanjer i Displaynettverket.

Du bør også vurdere å bruke responsive annonser i stedet for utvidede tekstannonser for kampanjene dine i Displaynettverket. Responsive annonser kan vises i flere ulike formater, inkludert tekstannonser, noe som gjør det enklere for deg å nå ut til folk på apper og nettsteder i Google Displaynettverk. Finn ut mer

Hva er tegngrensene for feltene for utvidede tekstannonser?
Overskriftsfeltene for utvidede tekstannonser har støtte for opptil 30 tegn i hvert felt. Beskrivelsesfeltet har støtte for 80 tegn, og hvert av banefeltene kan inneholde opptil 15 tegn. Alle tegn på språk med tegn i dobbel bredde, for eksempel koreansk, japansk og kinesisk, teller som to i stedet for ett tegn opp mot disse grensene. Finn ut mer
Hva skjer med visningsadressen min hvis den endelige nettadressen har et underdomene?

Hvis den endelige nettadressen din har et underdomene, blir det i de fleste tilfeller lagt til i visningsadressen din. Under spesielle omstendigheter kan det hende at underdomenet ikke legges til i visningsadressen. Hvis du for eksempel bruker en varemerkebeskyttet term i underdomenet, blir kanskje ikke underdomenet tatt med i visningsadressen.

Blir all annonseteksten i den utvidede tekstannonsen min alltid vist når annonsen vises?

Når annonsen din vises, blir vanligvis all den angitte annonseteksten vist sammen med annonsen. Under enkelte omstendigheter må AdWords korte ned teksten din. Dette skjer vanligvis ved bruk av en ellipse («…»). Eksempel:

 • Hvis du bruker anropsutvidelser, kan ringeknappen oppta litt av plassen til annonseteksten din.
 • Hvis du bruker mange brede tegn (f.eks. «m») i stedet for smale tegn (f.eks. «i») i annonseteksten, kan overskriftsteksten bli bredere enn området som er tilgjengelig i enkelte nettleserstørrelser. På de fleste latinske språk kan du unngå dette ved å holde deg til maksimalt 33 tegn totalt i overskriften. 
 • Hvis de utvidede tekstannonsene dine vises i Google Displaynettverk, kan det hende at «Overskrift 2» ikke vises i enkelte annonseformater.
Hva er forskjellen mellom visningsadressen, den endelige nettadressen, nettadressen for landingssiden og banefeltene?

Den endelige nettadressen (eller nettadressen for landingssiden) er siden der brukeren havner etter å ha klikket på annonsen din. Visningsadressen er nettadressen som vises med grønn skrift i annonsen din, under overskriften og ovenfor beskrivelsen. Visningsadressen består av domenet i den endelige nettadressen samt innhold du eventuelt har lagt til i banefeltene for annonsen.

Kan jeg opprette og endre flere utvidede tekstannonser om gangen?

Du kan endre flere tekstannonser om gangen ved hjelp av masseredigering. Du kan også velge flere annonser og sette disse på pause, slå dem på eller fjerne dem via Endre-menyen.

Selv om du ikke kan opprette nye standard tekstannonser etter 31. januar 2017, kan du fortsatt velge flere standard tekstannonser og sette dem på pause, slå dem på eller fjerne dem etter denne datoen.

Masseopplasting via regneark er også tilgjengelig for utvidede tekstannonser. Kom i gang

Bruk av AdWords Editor

Du kan også opprette og endre flere utvidede tekstannonser om gangen ved hjelp av AdWords Editor. Utvidede tekstannonser støttes av versjon 11.5 og nyere av AdWords Editor. Finn ut mer

Kommer standard tekstannonsene mine ikke lenger til å kjøres?

Fra og med 31. januar 2017 kan du ikke lenger opprette eller endre standard tekstannonser i AdWords. Bruk formatet for utvidede tekstannonser når du skal opprette nye tekstannonser fra og med denne datoen. Eksisterende standard tekstannonser vises imidlertid fortsatt etter denne datoen.

Hvordan retter jeg opp feil under oppretting eller endring av utvidede tekstannonser?

Hvis du mottok en feilmelding da du prøvde å lagre annonsen din, betyr det vanligvis at teksten i annonsen må endres slik at den overholder én eller flere av retningslinjene for AdWords. Her er noen tips:

 • Sørg for at du ikke overskrider tegngrensen for hvert felt.
 • Kontroller at tegnsetting og symboler brukes på riktig måte.
 • Sørg for at annonseteksten ikke inneholder grammatikalske feil eller stavefeil.

Finn ut mer om de redaksjonelle retningslinjene for AdWords.

Var denne artikkelen nyttig?
Hvordan kan vi forbedre den?