Teave laiendatud tekstreklaamide kohta

Alates 31. jaanuarist 2017 saate tekstreklaame luua ja muuta ainult laiendatud tekstreklaami vormingus. Teie olemasolevaid standardseid tekstreklaame esitatakse jätkuvalt laiendatud tekstreklaamide kõrval, kuid te ei saa nende sisu muuta. Neid saab siiski peatada ja lubada. Kui teie standardne tekstreklaam loodi enne 31. jaanuari 2017 ja see ootab kinnitamist, siis vaadatakse see üle. Soovitame teil oma standardsed tekstreklaamid uuele laiendatud vormingule üle viia.

Siin on laiendatud tekstreklaami näide.

Ulatuslik kindlustus – kaitske end soodsalt
Reklaam www.example.com/kindlustus
Taskukohane ja usaldusväärne kindlustus. Veebipakkumised 10% soodsamad.
Kas olete valmis oma olemasolevad reklaamid laiendatud tekstreklaami vormingusse üle viima? Lisateave

Mille poolest erinevad laiendatud tekstreklaamid standardsetest tekstreklaamidest?

Laiendatud tekstreklaamid on teile tuttavate tekstreklaamide sarnased, kuid nende vahel on siiski mõned olulised erinevused. 

 1. Laiendatud tekstreklaamidel on kaks pealkirjavälja, mitte üks. Täiendav pealkirjaväli võimaldab teil reklaamidele lisada täiendavat teksti. Nüüd võib ühes pealkirjas olla kuni 30 tähemärki, mitte 25 tähemärki. Pealkirjad kuvatakse üksteise kõrval ning on eraldatud sidekriipsuga. Olenevalt teie potentsiaalse kliendi ekraani suurusest võib pealkiri üle minna teisele reale.
 2. Kaks kirjeldavat rida on liidetud üheks väljaks. Standardsete tekstreklaamide kahe 35-tähemärgilise kirjeldava rea asemel sisaldavad laiendatud tekstreklaamid ühte 80-tähemärgilist kirjeldavat rida, võimaldades teil reklaami sõnumit paremini määrata.
 3. Kuvatava URL-i domeen põhineb nüüd lõpliku URL-i domeenil. Laiendatud tekstreklaamide puhul ei pea te uue reklaami loomisel enam kuvatavat URL-i sisestama. Selle asemel kasutab AdWords teie lõplikus URL-is olevat domeeni ja kuvab selle teie reklaami kuvatava URL-ina. Kui teie lõplik URL on näiteks www.example.com/loodus/matkamine/saapad, kuvatakse teie reklaami kuvatav URL kujul www.example.com.
 4. Kuvatav URL võib sisaldada kahte valikulist välja „Tee”. Kuvatavale URL-ile saab lisada kuni kaks valikulist välja „Tee”. Need väljad lisatakse kuvatavale URL-ile teie veebisaidi domeeni järel, et saaksite lisada teksti, mis annab teie reklaami nägevatele inimestele parema ettekujutuse sellest, kuhu nad reklaamil klikkimise korral suunatakse. Teeväljadele lisatav tekst ei pea tingimata olema osa teie veebisaidi URL-ist, kuid see peab olema seotud teie sihtlehe sisuga. Seega, kui teie lõplik URL on www.example.com/loodus/matkamine/saapad, võiks teie teetekstiks olla „Matkamine” ja „Saapad”, et reklaami kuvatav URL oleks www.example.com/Matkamine/Saapad.
 5. Teie tekstreklaamid on nüüd mobiilidele optimeeritud. Nüüd, kui laiendatud tekstreklaamid on mobiilidele optimeeritud, ei pea te tekstreklaami loomisel või muutmisel enam mobiilseadme seadet valima. Laiendatud tekstreklaami loomise ajal luuakse teile lausa reklaami eelvaade nii töölaua- kui ka mobiilivormingus. Laiendatud tekstreklaame võidakse mobiilseadmetes esitada ka siis, kui teil on samas reklaamirühmas olemas mobiilseadmetele optimeeritud tekstreklaamid.

Nagu standardsed tekstreklaamid, on ka laiendatud tekstreklaamid saadaval nii Google'i otsinguvõrgustikus kui ka Google'i Display-võrgustikus ja neid toetavad kõik AdWordsi tööriistad, mis toetavad praegu tekstreklaame. Samuti ühilduvad laiendatud tekstreklaamidega täielikult reklaamilaiendid (nii automaatsed kui ka käsitsi lisatavad).

Kas olete valmis oma olemasolevad reklaamid laiendatud tekstreklaami vormingusse üle viima? Lisateave

Korduma kippuvad küsimused

Kuidas töötavad laiendatud tekstreklaamid mobiilseadmetes?
Laiendatud tekstreklaamid on loodud nii, et need näevad head välja mis tahes seadmes, sh mobiilseadmetes. Seetõttu ei toeta laiendatud tekstreklaamid enam seadme-eelistuse seadet. Kui soovite suuremat kontrolli selle üle, kui sageli teie reklaami eri seadmetes kuvatakse, proovige kasutada seadmepõhist pakkumiste korrigeerimist.
Kas laiendatud tekstreklaamid on Display-võrgustiku kampaaniate jaoks saadaval?

Jah. Kui soovite Display-võrgustiku jaoks luua laiendatud tekstreklaami, tehke tasemel „Kõik kampaaniad” valik „Tekstreklaam”. Samuti saate laiendatud tekstreklaame kopeerida ja kleepida otsinguvõrgustiku kampaaniatest Display-võrgustiku kampaaniatesse.

Tegelikult võiksite kasutada Display-võrgustiku kampaaniates laiendatud tekstreklaamide asemel automaatselt kohanduvaid reklaame. Automaatselt kohanduvaid reklaame saab esitada paljudes vormingutes (sh tekstreklaamidena). Nii võite Google'i Display-võrgustiku rakendustes ja saitidel jõuda suurema hulga inimesteni. Lugege lisateavet.

Missugused on laiendatud tekstreklaamide väljade tähemärgipiirangud?
Laiendatud tekstreklaamide pealkirjaväljadele saab lisada kuni 30 tähemärki välja kohta. Kirjeldus toetab 80 tähemärki ja teeväljade pikkus võib olla kuni 15 tähemärki välja kohta. Topeltlaiusega tähemärke kasutavate keelte (nt korea, jaapani või hiina) puhul arvestatakse iga tähemärki kahe märgina. Lugege lisateavet.
Mis juhtub kuvatava URL-iga, kui lõplikul URL-il on alamdomeen?

Kui teie lõplikul URL-il on alamdomeen, lisatakse see tõenäoliselt teie kuvatavasse URL-i. Vahel harva ei tohi alamdomeeni teie kuvatavale URL-ile lisada. Kui teie alamdomeenis kasutatakse näiteks kaubamärgiga terminit, ei tohi teie kuvatav URL teie alamdomeeni sisaldada.

Kas reklaami esitamise korral esitatakse alati kogu laiendatud tekstreklaami tekst?

Tavaliselt kuvatakse teie esitatavas reklaamis kogu reklaamitekst, mille olete sisestanud. Mõnel juhul võib AdWords teie teksti lühendada, kasutades selleks tavaliselt kolmikpunkti („...”). Toome mõned näited.

 • Kui kasutate kõnelaiendeid, võib nupp „Helista” katta osa teie reklaamitekstist.
 • Kui teie reklaami tekstis kasutatakse tihti kitsamate märkide (nt „i”) asemel laiemaid märke (nt „m”), võib pealkirja tekst olla mõnes brauseris laiem kui selle jaoks ette nähtud ruum. Enamikus ladina kirja kasutavates keeltes saate seda vältida, piirates kombineeritud pealkirjas märkide arvu 33-ga. 
 • Kui teie laiendatud tekstreklaame esitatakse Google'i Display-võrgustikus, ei pruugita 2. pealkirjarida mõnes reklaamivormingus kuvada.
Mille poolest erinevad kuvatava URL-i, lõpliku URL-i, sihtlehe URL-i ja tee väljad?

Lõplik URL (ehk sihtlehe URL) kajastab lehte, millele kasutaja pärast teie reklaamidel klikkimist jõuab. Kuvatav URL on roheline URL, mis kuvatakse teie reklaamis pealkirja ja kirjelduse vahel. Selle moodustavad teie lõpliku URL-i domeen ja reklaami teeväljadele lisatud sisu.

Kas laiendatud tekstreklaame saab luua ja muuta hulgakaupa?

Mitut tekstreklaami saab hulgimuutmise abil korraga muuta. Menüü Muuda kaudu saab valida ka mitu reklaami ja need peatada, lubada või eemaldada.

Kuigi pärast 31. jaanuari 2017 ei saa uusi standardseid tekstreklaame luua, saate pärast seda kuupäeva siiski valida mitu standardset tekstreklaami ja neid peatada, lubada või eemaldada.

Arvutustabeli kaudu hulgiüleslaadimine on saadaval ka laiendatud tekstreklaamide puhul. Alustage

AdWords Editori kasutamine

Laiendatud tekstreklaame saab hulgakaupa ka AdWords Editoris luua ja muuta. AdWords Editor toetab laiendatud tekstreklaame versioonis 11.5 ja uuemates. Lisateave

Miks peatatakse minu standardsete tekstreklaamide esitamine?

Alates 31. jaanuarist 2017 ei ole standardsete tekstreklaamide loomine ja muutmine AdWordsis enam toetatud. Pärast seda kuupäeva loodud uued tekstreklaamid peavad kasutama laiendatud tekstreklaami vormingut. Olemasolevaid standardseid tekstreklaame saab esitada ka pärast 31. jaanuari 2017.

Kuidas lahendada probleem, mis tekib laiendatud tekstreklaamide loomisel või muutmisel?

Kui teile kuvati reklaami salvestamise ajal tõrketeade, tähendab see tõenäoliselt seda, et reklaami teksti tuleb muuta, et see vastaks AdWordsi eeskirjadele. Siin on mõned nõuanded.

 • Järgige iga välja jaoks seatud tähemärgipiirangut.
 • Kontrollige, kas kirjavahemärke ja sümboleid on kasutatud õigesti.
 • Veenduge, et reklaami tekst ei sisaldaks õigekirja- ega grammatikavigu.

Lisateave AdWordsi redigeerimiseeskirjade kohta

Kas see artikkel oli abiks?
Kuidas saame seda täiustada?