Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka

Informace o konceptech a experimentech kampaní

Koncepty a experimenty vám umožňují navrhnout a otestovat změny kampaní ve Vyhledávací a Obsahové síti. Pomocí konceptů můžete připravit soubor změn, které chcete v kampani použít. Jakmile je koncept připraven, můžete změny použít na původní kampaň nebo z konceptu můžete vytvořit experiment. Experimenty vám pomohou změřit výsledky, abyste zjistili, jaké dopady budou změny mít, dříve, než je aplikujete na kampaň.

Tento článek vysvětluje, jak fungují koncepty a experimenty kampaně, abyste mohli posoudit, zda vyhovují potřebám vaší celkové inzertní strategie.

Příklad

Antonín pomáhá s řízením inzerce pro středně velkou oděvní společnost. Jeho nadřízený navrhne, že by mohli vyzkoušet novu strategii pro své reklamy ve vyhledávání, a chce po Antonínovi, aby mu navrhované změny nejprve předvedl. Antonín vytvoří ve firemním účtu AdWords koncept založený na stávající kampani. Tento koncept mu umožní provést změny na úrovni kampaně, aniž by je na kampaň skutečně uplatnil. Antonín tedy provede v konceptu změny a ukáže je svému nadřízenému. Ten změny schválí. Nyní může Antonín použít koncept na původní kampaň.

V dalším čtvrtletí se Antonín s nadřízeným rozhodnou, že by chtěli změnit nabídky pro svou kampaň. Zároveň se ale chtějí ujistit, že změny povedou ke zlepšení výkonu. Antonín vytvoří další koncept se změnami nabídek a zahájí měsíc trvající experiment, aby změny otestoval a porovnal jejich výkon s původní kampaní. Po změření výsledků experimentu na konci měsíce Antonín zjistí, že změny nabídek měly na výkon pozitivní dopad, a použije experiment na původní kampaň.

Jak fungují koncepty kampaně

Pomocí konceptů můžete pro kampaň připravit soubor změn bez dopadu na její výkon. Když vytvoříte koncept, vytvoříte přesnou kopii nastavení kampaně. V konceptu můžete provádět změny stejným způsobem jako v normální kampani. Kdykoli můžete koncept opustit a vrátit se do něj, abyste v něm provedli další změny, nebo koncept zcela zrušit.

Po provedení všech změn v konceptu můžete koncept použít na původní kampaň nebo z něj vytvořit experiment, abyste otestovali, jak si povede ve srovnání s původní kampaní.

Některé funkce a přehledy nejsou pro koncepty k dispozici. Patří mezi ně následující:

 • Karta Dimenze
 • Přehled Časový rozvrh reklam
 • Kategorie a hledané výrazy
 • Statistiky aukcí
 • Přehled Umístění typu Obsahová reklama
 • Naplánované e-mailové přehledy
 • Profily nabídek
 • Personalizátory reklam používající cílovou kampaň nebo cílovou reklamní sestavu
 • Experimenty s kampaněmi AdWords
 • Diagnostika klíčových slov
 • Některé strategie automatického nabízení cen:
  • Cílení na umístění na stránce s výsledky vyhledávání
  • Cílový podíl vítězných zobrazení
  • Cílová návratnost investic do reklamy (ROAS)

Jak fungují experimenty kampaní

Po vytvoření konceptu jej můžete (namísto použití změn na původní kampaň) převést na experiment. Při nastavení experimentu můžete zadat, jak dlouho má experiment běžet a jak velkou část návštěvnosti (a rozpočtu) původní kampaně má používat.

Když potenciální zákazník provede vyhledávání na Googlu nebo partnerském webu, případně načte stránku v Obsahové síti, náhodně aktivujeme pro aukci buď původní kampaň, nebo váš aktivní experiment. Pravděpodobnost závisí na nastaveném podílu návštěvnosti mezi kampaní a experimentem.

V průběhu experimentu lze sledovat jeho výkon, srovnávat ho s původní kampaní a změnou data ukončení experiment kdykoli ukončit. Pokud váš experiment bude mít lepší výkon než původní kampaň, můžete ho použít na původní kampaň. Také máte možnost převést experiment na novou kampaň se stejnými daty a rozpočtem jako původní kampaň a původní kampaň pozastavit. Připomínáme, že sice můžete mít pro jednu kampaň několik konceptů, ale běžet jako experiment může současně vždy pouze jeden z nich.

Funkce nepodporované v experimentech

Experimenty obvykle podporují stejné funkce jako kampaně, jen s pár výjimkami:

 • Experimenty s kampaněmi AdWords
 • Personalizátory reklam používající cílovou kampaň nebo cílovou reklamní sestavu
 • Některé automatizované strategie:
  • Cílení na umístění na stránce s výsledky vyhledávání
  • Cílový podíl vítězných zobrazení
  • Cílová návratnost investic do reklamy (ROAS)
Pomohl vám tento článek?
Jak bychom článek mohli vylepšit?
Přihlásit se do účtu AdWords

Získejte nápovědu a tipy přímo pro váš účet, když se přihlásíte s e-mailovou adresou svého účtu AdWords, nebo si přečtěte, jak začít používat službu AdWords.