Om konverteringer fra butikkbesøk

Hvis besøk på fysiske steder – som hoteller, bilforhandlere, restauranter og butikker – er viktig for bedriften din, kan du bruke konverteringssporing for å få hjelp til å se hvordan annonseklikkene og synlige visninger påvirker butikkbesøk.

Merk: For Displaynettverket anses en annonsevisning for å være synlig når minst 50 % av annonsen er på skjermen i ett sekund eller mer, basert på Googles Active View-teknologi.

Konverteringer fra butikkbesøk er bare tilgjengelig for visse annonsører. Les gjennom kravene nedenfor og snakk med kontorepresentanten din hvis du tror du er kvalifisert.

Fordeler

  • Se hvilke kampanjer, søkeord og enheter som genererer flest butikkbesøk for bedriften din.
  • Få bedre oversikt over avkastningen din og ta mer veloverveide avgjørelser om reklamer, kostnader, budstrategier og andre elementer i kampanjene dine.

Krav

Konverteringer fra butikkbesøk er bare tilgjengelig for et begrenset antall AdWords-annonsører. For å kunne måle konverteringer fra butikkbesøk må du

  • ha flere fysiske butikker i kvalifiserte land (spør kontorepresentanten din om konverteringer fra butikkbesøk er tilgjengelig der du befinner deg)
  • motta tusenvis av annonseklikk og synlige visninger
  • ha en Google Min bedrift-konto knyttet til AdWords-kontoen din
  • opprette de ulike butikkbeliggenhetene dine i Google Min bedrift-kontoen din.
  • ha fått bekreftet minst 90 % av de tilknyttede beliggenhetene dine på Google Min bedrift.
  • sørge for at adressetillegg er aktive i kontoen din. 
  • ha tilstrekkelig data om butikkbesøk i tjenerdelen som kan tilskrives trafikk fra annonseklikk eller synlige visninger, og overholde personverngrensene
Merk: Butikkbesøk som kan tilskrives synlige visninger, er bare tilgjengelig for kampanjer i Displaynettverket eller annonser som vises i Google Displaynettverk.

Slik fungerer det

Data fra butikkbesøk er basert på anonym, aggregert statistikk. AdWords oppretter modelltall ved å bruke nåværende og tidligere data om antall personer som klikker på eller ser annonsene dine, og senere besøker butikken din.

Data om butikkbesøk kan ikke knyttes til enkeltstående annonseklikk, synlige visninger eller enkeltpersoner. Vi bruker ledende bransjestandarder for å sørge for at personvernet til enkeltbrukere beskyttes.

Lave tall i rapporter om butikkbesøk

Noen ganger kan rapporter om butikkbesøk inneholde lave tall, også «1». Dette kan skje hvis du ser på data på mer detaljert nivå, for eksempel ved segmentering etter enhet. Ettersom tallene er modellerte og anonymiserte, betyr ikke «1» at bare én person klikket på eller så en annonse og deretter besøkte butikken din. Det er bedre å lese dette som en verdi i nærheten av én, eller et gjennomsnitt på én.

Selv om disse dataene kan gi deg et anslag over hvilke kampanje resultater du har oppnådd, er rapporter om butikkbesøk mer nøyaktige når tallene er større. Vi anbefaler derfor at du bruker rapporteringsnivåer med minst 100 butikkbesøk når du skal evaluere kampanjeresultatene.

Det er også viktig å merke seg at selv om rapportene viser små tall, sørger våre personvernteknikker for at data om butikkbesøk ikke kan knyttes til enkeltpersoner.

Slik konfigurerer du sporing av konverteringer fra butikkbesøk

Hvis du oppfyller kravene ovenfor og er interessert i å se konverteringer fra butikkbesøk, kan du ta kontakt med AdWords-kontoadministratoren din. Hvis du kan begynne å bruke denne funksjonen, blir konverteringer fra butikkbesøk lagt til i kolonnene «Alle konverteringer» og «Visningskonverteringer» i kampanjerapportene dine (finn ut mer om hvordan du kan se konverteringer fra butikkbesøk). Du ser også den nye konverteringshandlingen «Butikkbesøk» i konverteringsrapportene dine. Hvis du ikke ser data om butikkbesøk i kontoen din og mener du er kvalifisert, kan du ta kontakt med Google AdWords-representanten din.

Du kan bare endre innstillingene for konverteringshandlingene dine for butikkbesøk i den nye utgaven av AdWords. Du finner mer informasjon om hvordan du bytter mellom den forrige og den nye utgaven av AdWords, i denne artikkelen.

 Slik redigerer du innstillingene for konverteringshandlinger fra butikkbesøk

Angi hvilken utgave av AdWords du bruker. Finn ut mer

Du kan bare endre innstillingene for konverteringshandlinger for butikkbesøk i den nye utgaven av AdWords. Bytt til den nye utgaven av AdWords, og følg veiledningen i redigering av innstillinger i den nye utgaven av AdWords.
Var denne artikkelen nyttig?
Hvordan kan vi forbedre den?