Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoeken sluiten
Google-apps
Hoofdmenu

Over conversies via winkelbezoeken

Als bezoeken aan uw fysieke locaties, zoals hotels, autodealers, restaurants en winkels, belangrijk zijn voor uw bedrijf, kunt u conversies bijhouden om te bekijken in welke mate klikken op uw advertentie invloed hebben op het aantal bezoeken aan uw winkel.

Conversies via winkelbezoeken zijn alleen beschikbaar voor bepaalde adverteerders. Bekijk de vereisten hieronder en praat met de vertegenwoordiger van uw account om te bekijken of u in aanmerking komt.

Voordelen

 • Bekijk welke campagnes en apparaten uw bedrijf de meeste bezoeken aan uw fysieke winkel opleveren
 • U heeft inzicht in het rendement op uw investering (Return on Investment, ROI) en kunt beter onderbouwde beslissingen nemen met betrekking tot uw advertentiemateriaal, uitgaven, biedstrategieën en andere elementen van uw campagnes

Vereisten

Conversies via winkelbezoeken zijn beschikbaar voor een beperkt aantal AdWords-adverteerders. Als u in aanmerking wilt komen om conversies via winkelbezoeken te meten, moet u aan de volgende vereisten voldoen:

 • U moet over meerdere winkellocaties beschikken in in aanmerking komende landen. Vraag de vertegenwoordiger van uw account of conversies via winkelbezoeken beschikbaar zijn op uw locatie.
 • U ontvangt duizenden advertentieklikken en er worden vele bezoeken aan uw winkel gebracht.
 • U moet over een Google Mijn Bedrijf-account beschikken dat is gekoppeld aan uw AdWords-account.
 • U moet al uw winkellocaties maken in uw Google Mijn Bedrijf-account.

Hoe het werkt

Gegevens over winkelbezoeken zijn op basis van anonieme, verzamelde statistieken. AdWords maakt gemodelleerde aantallen door huidige en historische gegevens te gebruiken voor het aantal mensen dat op uw advertenties klikt en later uw winkel bezoekt.

Gegevens over winkelbezoeken kunnen niet aan afzonderlijke klikken op advertenties of personen worden gekoppeld. We gebruiken praktische tips uit de branche om de privacy van afzonderlijke gebruikers te garanderen.

Opmerking: kleine aantallen in rapporten over winkelbezoeken

Af en toe worden er lage aantallen weergegeven in rapporten over winkelbezoeken, zoals '1'. Dit kan gebeuren als u gegevens op een gedetailleerder niveau bekijkt, zoals segmentering op apparaat. Omdat aantallen worden gemodelleerd en geanonimiseerd, betekent '1' niet werkelijk dat er één persoon op een advertentie heeft geklikt en vervolgens uw winkel heeft bezocht. In plaats daarvan is het beter om dit als een waarde die dicht bij één ligt, of als een gemiddelde van één, te beschouwen.

Terwijl u met deze gegevens een idee kunt krijgen van de prestaties van uw campagne, zijn rapporten over winkelbezoeken nauwkeuriger wanneer de aantallen hoger zijn. Als u de prestaties van uw campagne dus wilt evalueren, raden we u aan rapportageniveaus met minstens 100 winkelbezoeken te gebruiken.

Het is tevens belangrijk er rekening mee te houden dat, zelfs wanneer de rapporten kleine aantallen bevatten, onze privacytechnieken ervoor zorgen dat gegevens over winkelbezoeken niet aan individuen kunnen worden gekoppeld.

Het bijhouden van conversies via winkelbezoeken instellen

Als u aan de bovenstaande vereisten voldoet en geïnteresseerd bent in het bijhouden van conversies via winkelbezoeken, neemt u contact op met uw AdWords-accountmanager. Als u deze functie kunt gaan gebruiken, worden conversies via winkelbezoeken aan de kolom 'Alle conversies' in uw campagnerapporten toegevoegd. U ziet ook dat er een nieuwe conversieactie met de naam 'Winkelbezoeken' aan uw conversierapporten is toegevoegd. Als er geen gegevens over winkelbezoeken in uw account worden weergegeven en u van mening bent dat u wel in aanmerking komt, neemt u contact op met uw Google AdWords-vertegenwoordiger.

Conversies via winkelbezoeken bekijken

Conversies via winkelbezoeken worden toegevoegd aan de kolom 'Alle conversies' in uw campagnerapporten. U moet deze kolom toevoegen aan uw rapporten, als u dat nog niet heeft gedaan:

 1. Log in op uw AdWords-account.
 2. Klik op het tabblad Campagnes.
 3. Klik op het menu Kolommen boven de tabel met statistieken.
 4. Selecteer Kolommen aanpassen in het dropdown-menu.
 5. Klik onder 'Statistieken selecteren' op Conversies.
 6. Selecteer Alle conv. door op het pijltje te klikken.

De kolom 'Alle conversies' wordt nu weergegeven in uw rapporten. Winkelbezoeken zijn beschikbaar op campagne-, advertentiegroep- en zoekwoordniveau (en op productgroepniveau voor Shopping) en kunnen worden gesegmenteerd op apparaat. Als u winkelbezoeken apart wilt bekijken, los van andere conversies zoals websiteacties of oproepen, segmenteert u uw kolommen aan de hand van de onderstaande instructies. Voordat u hieraan begint, moet u de kolom 'Alle conversies' aan uw rapporten toevoegen.

 1. Log in op uw AdWords-account.
 2. Klik op het tabblad Campagnes.
 3. Klik op het dropdown-menu Segmenteren. Selecteer Conversies en vervolgens Naam van conversie.
 4. Er worden nu regels weergegeven met gegevens per conversieactie. Zoek de regel op voor de conversieactie via winkelbezoeken om de winkelbezoekgegevens te bekijken.

Als u winkelbezoeken in een aparte kolom wilt laten weergeven zonder uw campagnes te segmenteren, kunt u ook een aangepaste kolom toevoegen aan de hand van de onderstaande instructies. Voordat u hieraan begint, moet u de kolom 'Alle conversies' aan uw rapporten toevoegen.

 1. Log in op uw AdWords-account.
 2. Klik op het tabblad Campagnes.
 3. Klik op het dropdown-menu Kolommen en selecteer vervolgens Kolommen aanpassen.
 4. Selecteer aan de linkerkant de categorie 'Aangepaste kolommen'.
  • Als u nog niet eerder een aangepaste kolom heeft gemaakt, krijgt u een dialoogvenster te zien.
  • Als u al eerder een aangepaste kolom heeft gemaakt, klikt u op +Kolom.
 5. Geef in het veld 'Naam van kolom' de naam van uw nieuwe kolom op. Deze naam wordt weergegeven in de kolomkop.
 6. Geef in het veld 'Kolombeschrijving' een beschrijving van uw kolom op. De tekst die u hier opgeeft, wordt weergegeven wanneer u de muisaanwijzer op de ? naast de naam van de kolom plaatst.
 7. Klik op het menu Statistiek en selecteer Conversies. Selecteer vervolgens Alle conv
 8. Klik in de lijst daaronder op Conversies en selecteer vervolgens Naam van conversie
 9. Selecteer onder 'Geselecteerd segment' de naam van uw conversieactie via winkelbezoeken.
 10. Klik op Opslaan. De nieuwe aangepaste kolom wordt automatisch aan uw kolommen toegevoegd.
 11. Klik op Toepassen om uw kolomaanpassing toe te passen op uw gegevenstabel.
Was dit artikel nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?
Inloggen bij AdWords

Profiteer van accountspecifieke hulp en tips door in te loggen met het e-mailadres dat aan uw AdWords-account is gekoppeld, of lees hoe u aan de slag gaat met AdWords.