Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka

Vytvoření zdroje pro dynamické obsahové reklamy

Při dynamickém remarketingu si vytvoříte zdroj všech svých produktů nebo služeb spolu s atributy, jako jsou jedinečné identifikátory, obrázky a ceny. Když se návštěvníkům vašeho webu zobrazí reklamy, načtou se do nich z tohoto zdroje podrobnosti o položkách, na které se někdy předtím dívali.

Dynamic flight ad

Pro různé typy firem existují různé typy zdrojů. Například letecký dopravce si může vytvořit zdroj letů. Lidem, kteří navštíví web dané letecké společnosti, se pak mohou zobrazovat na míru šité reklamy s informacemi o letech, které v minulosti hledali, zobrazili nebo dokonce zahájili jejich rezervaci.

Obsah tohoto článku:

 • O zdrojích
 • Získání šablon zdrojů a specifikací pro příslušný typ firmy
 • Vytvoření a nahrání nového zdroje
 • Odstraňování problémů se zdrojem

O zdrojích

Když vytváříte zdroj, v podstatě vytváříte databázi produktů nebo služeb, které lze používat ve vašich dynamických reklamách. Tady je pár položek, které by mohla taková letecká společnost z výše uvedeného příkladu do svého zdroje letů zahrnout:

Destination ID Flight description Final URL Flight price
SFO Rezervujte si let http://example.com/flights_SFO 900.00 USD
BOS Rezervujte si let http://example.com/flights_BOS 650.00 USD
 • Zdroj lze vytvořit jako soubor ve formátu CSV, TSV, XLS nebo XLSX a pak nahrát do AdWords.
 • Řádky představují produkty nebo služby.
 • Sloupce jsou atributy (např. unikátní ID, ceny a popisy) jednotlivých uvedených položek a měly by co do počtu znaků a mezer odpovídat příslušným specifikacím. Důležité je zahrnout do zdroje ID, protože pomocí nich značky pro remarketing zobrazují lidem ve vašich seznamech informace o produktech, které si v minulosti prohlíželi.
 • Pokud byste chtěli poté, co jste zdroj nahráli do AdWords, přidat další sloupec, museli byste vytvořit nový zdroj.
 • Pro produkty a služby, které jsou dostupné na různých trzích, vytvořte pro jednotlivé jazyky a měny samostatné zdroje.
 • Firemní údaje podporují kódování UTF-8, UTF-16 a UTF-32 (nejlepší je použít UTF-8). Převod dat mezi těmito formáty je bezztrátový. Firemní údaje nepodporují kódování UTF7, UTF1, UTF-EBCDIC, SCSU, BOCU, GB-18030, Latin 1 ani ISO-8859-1.
 • Počet zdrojů a počet položek zdroje v účtu je omezen. Viz limity účtů AdWords.

Získání šablon zdrojů a specifikací pro příslušný typ firmy

Jelikož pro různé typy firem existují různé typy zdrojů, budete nejspíš chtít zvolit typ, který odpovídá vašim produktům nebo službám. Typ zdroje, který vytvoříte, by měl odpovídat typu firmy zvolenému při vytváření dynamické remarketingové kampaně. Typ zdroje Vlastní použijte jen v případě, že se pro vaše produkty nebo služby žádný z ostatních typů firem nehodí.

Vzdělávání
Atribut Specifikace Příklady hodnot Lze zobrazit v reklamě
Program ID*
stejné jako vlastní parametr značky edu_pid
Libovolná sekvence písmen a číslic. ID musí být jedinečná a odpovídat hodnotám ve vaší značce pro remarketing. 1255  
Location ID
stejné jako vlastní parametr značky edu_plocid
Libovolná sekvence písmen a číslic. ID musí být jedinečná. Horní Lhota  
Program name* Maximálně 25 znaků (12 pro jazyky používající dvoubajtové znaky). Ošetřovatelská péče Použitý
School name Maximálně 25 znaků (12 pro jazyky používající dvoubajtové znaky). SZŠ Horní Lhota Použitý
Final URL**
Upgraded URLs
Stejná doména, jakou má váš web. Začíná na „http://“ nebo „https://“. http://example.com/osetrovatelskapece  
Thumbnail image URL PNG (doporučeno), JPG nebo GIF. Soubor JPG nebo GIF musí být uložen v kódování barev RGB s profilem ICC. Doporučujeme velikost 300 × 300 pixelů a rozlišení 72 dpi. Maximálně 11,4 MB a 6 milionů pixelů. http://www.example.com/miniatura.png Použitý
Image URL Stejné jako výše http://www.example.com/obrazek.png Použitý
Area of study Maximálně 25 znaků (12 pro jazyky používající dvoubajtové znaky). Zdraví Použitý
Program description Maximálně 25 znaků (12 pro jazyky používající dvoubajtové znaky). Zdravotnická certifikace Použitý
Contextual keywords Text. Více klíčových slov oddělte středníky. zdravotnická certifikace; horní lhota  
Address Použijte jeden z těchto formátů:

- město, kód státu, země
- plná adresa včetně PSČ
- zeměpisná šířka a zeměpisná délka ve formátu DDD

Jako oddělovače použijte v adrese čárky. Viz specifikace pro města, regiony a země.
- Horní Lhota, Semily, Česká republika
- Okružní 123, Horní Lhota, 513 01 p. Semily
- 50.40338, 15.17403
 
Tracking template
Upgraded URLs
Vložte veškeré parametry funkce ValueTrack, vlastní parametry a případná přesměrování adresy URL vaší položky. {lpurl}?usertype={_user}&ad={_adformatid}&src=google

nebo

http://redirect.com?url={lpurl}
 
Custom parameter
Upgraded URLs
Vložte až 3 páry klíč–hodnota, které se automaticky doplní do URL prokliku. Žádný z nich nesmí být delší než 16 znaků nebo 200 bajtů. Jednotlivé páry klíč–hodnota oddělte středníky. Klíč musí být alfanumerický (jen písmena a čísla). {_program}=osetrovatelskapece;{_type}=certifikace  
Destination URL*** Stejná doména, jakou má váš web. Začíná na „http://“ nebo „https://“. http://example.com/osetrovatelskapece  

* Povinný údaj
** Doporučeno místo atributu Destination URL, který přestane být začátkem roku 2016 k dispozici.
***Povinné, pokud nepoužíváte atribut „Final URL“.

Lety
Atribut Specifikace Příklady hodnot Lze zobrazit v reklamě
Destination ID*
stejné jako vlastní parametr značky flight_destid
Libovolná sekvence písmen a číslic. ID musí být jedinečná a odpovídat hodnotám ve vaší značce pro remarketing. PAR  
Origin ID
stejné jako vlastní parametr značky flight_originid
Libovolná sekvence písmen a číslic. ID musí být jedinečná. LON  
Flight description* Maximálně 25 znaků (12 pro jazyky používající dvoubajtové znaky). Rezervujte si letenku Použitý
Final URL**
Upgraded URLs
Stejná doména, jakou má váš web. Začíná na „http://“ nebo „https://“. http://example.com/lety  

Image URL

(důrazně doporučujeme)

PNG (doporučeno), JPG nebo GIF. Soubor JPG nebo GIF musí být uložen v kódování barev RGB s profilem ICC. Doporučujeme velikost 300 × 300 pixelů a rozlišení 72 dpi. Maximálně 11,4 MB a 6 milionů pixelů. http://www.example.com/obrazek.png Použitý
Destination name Maximálně 25 znaků (12 pro jazyky používající dvoubajtové znaky). Paříž Použitý
Origin name Maximálně 25 znaků (12 pro jazyky používající dvoubajtové znaky). Londýn Použitý

Flight price

(důrazně doporučujeme)

Číslo, po kterém následuje kód měny podle normy ISO 4217. Jako oddělovač desetinných míst použijte tečku. 100.00 USD Použitý
Flight sale price Číslo, po kterém následuje kód měny podle normy ISO 4217. Jako oddělovač desetinných míst použijte tečku. U položky Flight sale price uvádějte nižší hodnoty než u položky Flight price. 80.00 USD Použitý
Formatted price Jakékoli znaky. Pokud je tento atribut uveden ve zdroji, použije se v reklamě místo položky „Price“. S ohledem na co nejlepší výsledky doporučujeme používat tento atribut spolu s položkou Price. Pokud se však ceny často mění, toto řešení se naopak nedoporučuje. - již od 100 USD
- 80–100 USD
Použitý
Formatted sale price Jakékoli znaky. Pokud je tento atribut uveden ve zdroji, použije se v reklamě místo položky „Sale price“. S ohledem na co nejlepší výsledky doporučujeme používat tento atribut spolu s položkou „Sale price“. Pokud se však ceny často mění, toto řešení se naopak nedoporučuje. - zlevněno na 80 USD
- 60–80 USD
Použitý
Tracking template
Upgraded URLs
Vložte veškeré parametry funkce ValueTrack, vlastní parametry a případná přesměrování adresy URL vaší položky. {lpurl}?usertype={_user}&ad={_adformatid}&src=google

nebo

http://redirect.com?url={lpurl}
 
Custom parameter
Upgraded URLs
Vložte až 3 páry klíč–hodnota, které se automaticky doplní do URL prokliku. Žádný z nich nesmí být delší než 16 znaků nebo 200 bajtů. Jednotlivé páry klíč–hodnota oddělte středníky. {_dest}=PAR;{_type}=mezistatni  
Destination URL*** Stejná doména, jakou má váš web. Začíná na „http://“ nebo „https://“. http://example.com/lety  

* Povinný údaj
** Doporučeno místo atributu Destination URL, který přestane být začátkem roku 2016 k dispozici.
***Povinné, pokud nepoužíváte atribut „Final URL“.

Hotely a pronájmy
Atribut Specifikace Příklady hodnot Lze zobrazit v reklamě
Property ID*
stejné jako vlastní parametr značky hrental_id
Libovolná sekvence písmen a číslic. ID musí být jedinečná a odpovídat hodnotám ve vaší značce pro remarketing. 52639  
Property name* Libovolná sekvence písmen a číslic. ID musí být jedinečná. Hotel Krásná Vyhlídka  
Final URL**
Upgraded URLs
Stejná doména, jakou má váš web. Začíná na „http://“ nebo „https://“. http://www.example.com/hotel  

Image URL

(důrazně doporučujeme)

PNG (doporučeno), JPG nebo GIF. Soubor JPG nebo GIF musí být uložen v kódování barev RGB s profilem ICC. Doporučujeme velikost 300 × 300 pixelů a rozlišení 72 dpi. Maximálně 11,4 MB a 6 milionů pixelů. http://www.example.com/obrazek.png Použitý
Destination name Maximálně 25 znaků (12 pro jazyky používající dvoubajtové znaky). Horní Lhota – centrum Použitý

Description

(důrazně doporučujeme)

Maximálně 25 znaků (12 pro jazyky používající dvoubajtové znaky). Blízko vlakového nádraží Použitý

Price

(důrazně doporučujeme)

Číslo, po kterém následuje kód měny podle normy ISO 4217. Jako oddělovač desetinných míst použijte tečku. 100.00 USD Použitý
Sale price Číslo, po kterém následuje kód měny podle normy ISO 4217. Jako oddělovač desetinných míst použijte tečku. U položky „Sale price“ uvádějte nižší hodnoty než u položky „Price“. 80.00 USD Použitý
Formatted price Jakékoli znaky. Pokud je tento atribut uveden ve zdroji, použije se v reklamě místo položky „Price“. S ohledem na co nejlepší výsledky doporučujeme používat tento atribut spolu s položkou Price. Pokud se však ceny často mění, toto řešení se naopak nedoporučuje. - již od 100 USD
- 80–100 USD
Použitý
Formatted sale price Jakékoli znaky. Pokud je tento atribut uveden ve zdroji, použije se v reklamě místo položky „Sale price“. S ohledem na co nejlepší výsledky doporučujeme používat tento atribut spolu s položkou „Sale price“. Pokud se však ceny často mění, toto řešení se naopak nedoporučuje. - zlevněno na 80 USD
- 60–80 USD
Použitý
Hodnocení hvězdičkami Číslo (1–5) 3 Použitý
Category Text hotelové apartmá Obsah
Contextual keywords Text. Více klíčových slov oddělte středníky. Horní Lhota hotely; hotely u jezera  
Address Použijte jeden z těchto formátů:

- město, kód státu, země
- plná adresa včetně PSČ
- zeměpisná šířka a zeměpisná délka ve formátu DDD

Jako oddělovače použijte v adrese čárky. Viz specifikace pro města, regiony a země.
- Horní Lhota, Semily, Česká republika
- Okružní 123, Horní Lhota, 513 01 p. Semily
- 50.40338, 15.17403
 
Tracking template
Upgraded URLs
Vložte veškeré parametry funkce ValueTrack, vlastní parametry a případná přesměrování adresy URL vaší položky. {lpurl}?usertype={_user}&ad={_adformatid}&src=google

nebo

http://redirect.com?url={lpurl}
 
Custom parameter
Upgraded URLs
Vložte až 3 páry klíč–hodnota, které se automaticky doplní do URL prokliku. Žádný z nich nesmí být delší než 16 znaků nebo 200 bajtů. Jednotlivé páry klíč–hodnota oddělte středníky. {_hotelid}=12345;{_type}=resort  
Destination URL*** Stejná doména, jakou má váš web. Začíná na „http://“ nebo „https://“. http://example.com/hotel  

* Povinný údaj
** Doporučeno místo atributu Destination URL, který přestane být začátkem roku 2016 k dispozici.
***Povinné, pokud nepoužíváte atribut „Final URL“.

Práce
Atribut Specifikace Příklady hodnot Lze zobrazit v reklamě
Job ID*
stejné jako vlastní parametr značky job_id
Libovolná sekvence písmen a číslic. ID musí být jedinečná a odpovídat hodnotám ve vaší značce pro remarketing. 1255  
Location ID
stejné jako vlastní parametr značky job_locid
Libovolná sekvence písmen a číslic. ID musí být jedinečná. MTV  
Title* Maximálně 25 znaků (12 pro jazyky používající dvoubajtové znaky). Softwarový inženýr Použitý
Final URL**
Upgraded URLs
Stejná doména, jakou má váš web. Začíná na „http://“ nebo „https://“. http://www.example.com/zamestnani  

Image URL

(důrazně doporučujeme)

PNG (doporučeno), JPG nebo GIF. Soubor JPG nebo GIF musí být uložen v kódování barev RGB s profilem ICC. Doporučujeme velikost 300 × 300 pixelů a rozlišení 72 dpi. Maximálně 11,4 MB a 6 milionů pixelů. http://www.example.com/obrazek.png Použitý
Subtitle Maximálně 25 znaků (12 pro jazyky používající dvoubajtové znaky). Úroveň II Použitý

Description

(důrazně doporučujeme)

Maximálně 25 znaků (12 pro jazyky používající dvoubajtové znaky). Využijte své technické schopnosti Použitý

Salary

(důrazně doporučujeme)

Maximálně 25 znaků (12 pro jazyky používající dvoubajtové znaky). $100,000 Použitý
Category Text Technická profese  
Contextual keywords Text. Více klíčových slov oddělte středníky. softwarové inženýrství zaměstnání; software volná místa  
Address Použijte jeden z těchto formátů:

- město, kód státu, země
- plná adresa včetně PSČ
- zeměpisná šířka a zeměpisná délka ve formátu DDD

Jako oddělovače použijte v adrese čárky. Viz specifikace pro města, regiony a země.
- Horní Lhota, Semily, Česká republika
- Okružní 123, Horní Lhota, 513 01 p. Semily
- 50.40338, 15.17403
 
Tracking template
Upgraded URLs
Vložte veškeré parametry funkce ValueTrack, vlastní parametry a případná přesměrování adresy URL vaší položky. {lpurl}?usertype={_user}&ad={_adformatid}&src=google

nebo

http://redirect.com?url={lpurl}
 
Custom parameter
Upgraded URLs
Vložte až 3 páry klíč–hodnota, které se automaticky doplní do URL prokliku. Žádný z nich nesmí být delší než 16 znaků nebo 200 bajtů. Jednotlivé páry klíč–hodnota oddělte středníky. {_job}=1234;{_type}=inzenyrstvi  
Destination URL*** Stejná doména, jakou má váš web. Začíná na „http://“ nebo „https://“. http://example.com/zamestnatni  

* Povinný údaj
** Doporučeno místo atributu Destination URL, který přestane být začátkem roku 2016 k dispozici.
***Povinné, pokud nepoužíváte atribut „Final URL“.

Místní slevové akce
Atribut Specifikace Příklady hodnot Lze zobrazit v reklamě
Deal ID*
stejné jako vlastní parametr značky local_id
Libovolná sekvence písmen a číslic. ID musí být jedinečná a odpovídat hodnotám ve vaší značce pro remarketing. 1234  
Deal name* Maximálně 25 znaků (12 pro jazyky používající dvoubajtové znaky). 50% sleva na vše Použitý
Final URL**
Upgraded URLs
Stejná doména, jakou má váš web. Začíná na „http://“ nebo „https://“. http://www.example.com/slevoveakce  

Image URL

(důrazně doporučujeme)

PNG (doporučeno), JPG nebo GIF. Soubor JPG nebo GIF musí být uložen v kódování barev RGB s profilem ICC. Doporučujeme velikost 300 × 300 pixelů a rozlišení 72 dpi. Maximálně 11,4 MB a 6 milionů pixelů. http://www.example.com/obrazek.png Použitý
Subtitle Maximálně 25 znaků (12 pro jazyky používající dvoubajtové znaky). Potraviny Použitý

Description

(důrazně doporučujeme)

Maximálně 25 znaků (12 pro jazyky používající dvoubajtové znaky). Každý týden ušetříte Použitý

Price

(důrazně doporučujeme)

Číslo, po kterém následuje kód měny podle normy ISO 4217. Jako oddělovač desetinných míst použijte tečku. 100.00 USD Použitý
Sale price Číslo, po kterém následuje kód měny podle normy ISO 4217. Jako oddělovač desetinných míst použijte tečku. U položky Sale price uvádějte nižší hodnoty než u položky Price. 80.00 USD Použitý
Formatted price Jakékoli znaky. Pokud je tento atribut uveden ve zdroji, použije se v reklamě místo položky „Price“. S ohledem na co nejlepší výsledky doporučujeme používat tento atribut spolu s položkou Price. Pokud se však ceny často mění, toto řešení se naopak nedoporučuje. - již od 100 USD
- 80–100 USD
Použitý
Formatted sale price Jakékoli znaky. Pokud je tento atribut uveden ve zdroji, použije se v reklamě místo položky „Sale price“. S ohledem na co nejlepší výsledky doporučujeme používat tento atribut spolu s položkou „Sale price“. Pokud se však ceny často mění, toto řešení se naopak nedoporučuje. - zlevněno na 80 USD
- 60–80 USD
Použitý
Address Použijte jeden z těchto formátů:

- město, kód státu, země
- plná adresa včetně PSČ
- zeměpisná šířka a zeměpisná délka ve formátu DDD

Jako oddělovače použijte v adrese čárky. Viz specifikace pro města, regiony a země.
- Horní Lhota, Semily, Česká republika
- Okružní 123, Horní Lhota, 513 01 p. Semily
- 50.40338, 15.17403
 
Category Text Jídlo  
Contextual keywords Text. Více klíčových slov oddělte středníky. slevové kupóny na potraviny; levné potraviny  
Tracking template
Upgraded URLs
Vložte veškeré parametry funkce ValueTrack, vlastní parametry a případná přesměrování adresy URL vaší položky. {lpurl}?usertype={_user}&ad={_adformatid}&src=google

nebo

http://redirect.com?url={lpurl}
 
Custom parameter
Upgraded URLs
Vložte až 3 páry klíč–hodnota, které se automaticky doplní do URL prokliku. Žádný z nich nesmí být delší než 16 znaků nebo 200 bajtů. Jednotlivé páry klíč–hodnota oddělte středníky. {_vendor}=LocalGrocer;{_type}=propagace  
Destination URL*** Stejná doména, jakou má váš web. Začíná na „http://“ nebo „https://“. http://example.com/slevy  

* Povinný údaj
** Doporučeno místo atributu Destination URL, který přestane být začátkem roku 2016 k dispozici.
***Povinné, pokud nepoužíváte atribut „Final URL“.

Reality
Atribut Specifikace Příklady hodnot Lze zobrazit v reklamě
Listing ID*
stejné jako vlastní parametr značky listing_id
Libovolná sekvence písmen a číslic. ID musí být jedinečná a odpovídat hodnotám ve vaší značce pro remarketing. mtv_12345  
Listing name* Maximálně 25 znaků (12 pro jazyky používající dvoubajtové znaky). Horská chata Barborka Použitý
Final URL**
Upgraded URLs
Stejná doména, jakou má váš web. Začíná na „http://“ nebo „https://“. http://www.example.com/reality  

Image URL

(důrazně doporučujeme)

PNG (doporučeno), JPG nebo GIF. Soubor JPG nebo GIF musí být uložen v kódování barev RGB s profilem ICC. Doporučujeme velikost 300 × 300 pixelů a rozlišení 72 dpi. Maximálně 11,4 MB a 6 milionů pixelů. http://www.example.com/obrazek.png Použitý
City name Maximálně 25 znaků (12 pro jazyky používající dvoubajtové znaky). Horní Lhota, p. Semily Použitý

Description

(důrazně doporučujeme)

Maximálně 25 znaků (12 pro jazyky používající dvoubajtové znaky). 12 lůžek, 4 koupelny, 162 m2 Použitý

Price

(důrazně doporučujeme)

Číslo, po kterém následuje kód měny podle normy ISO 4217. Jako oddělovač desetinných míst použijte tečku. 600 000.00 USD Použitý
Formatted price Jakékoli znaky. Pokud je tento atribut uveden ve zdroji, použije se v reklamě místo položky „Price“. S ohledem na co nejlepší výsledky doporučujeme používat tento atribut spolu s položkou Price. Pokud se však ceny často mění, toto řešení se naopak nedoporučuje. - již od 600 000 USD
- 1 milion USD
- 600 000 – 750 000 USD
Použitý
Formatted sale price Jakékoli znaky. Pokud je tento atribut uveden ve zdroji, použije se v reklamě místo položky „Sale price“. S ohledem na co nejlepší výsledky doporučujeme používat tento atribut spolu s položkou „Sale price“. Pokud se však ceny často mění, toto řešení se naopak nedoporučuje. - zlevněno na 500 000 USD
- 0.5 mil. USD
- 500 000–650 000 USD
Použitý
Druh nemovitosti Text Dům  
Listing type Text na prodej  
Contextual keywords Text. Více klíčových slov oddělte středníky. na prodej; domy na prodej  
Address Použijte jeden z těchto formátů:

- město, kód státu, země
- plná adresa včetně PSČ
- zeměpisná šířka a zeměpisná délka ve formátu DDD

Jako oddělovače použijte v adrese čárky. Viz specifikace pro města, regiony a země.
- Horní Lhota, Semily, Česká republika
- Okružní 123, Horní Lhota, 513 01 p. Semily
- 50.40338, 15.17403
 
Tracking template
Upgraded URLs
Vložte veškeré parametry funkce ValueTrack, vlastní parametry a případná přesměrování adresy URL vaší položky. {lpurl}?usertype={_user}&ad={_adformatid}&src=google

nebo

http://redirect.com?url={lpurl}
 
Custom parameter
Upgraded URLs
Vložte až 3 páry klíč–hodnota, které se automaticky doplní do URL prokliku. Žádný z nich nesmí být delší než 16 znaků nebo 200 bajtů. Jednotlivé páry klíč–hodnota oddělte středníky. {_ptype}=condo;{_type}=sleva  
Destination URL*** Stejná doména, jakou má váš web. Začíná na „http://“ nebo „https://“. http://example.com/reality  

* Povinný údaj
** Doporučeno místo atributu Destination URL, který přestane být začátkem roku 2016 k dispozici.
*** Povinný údaj, pokud nepoužíváte atribut Final URL.

Maloobchodní Cestování
Atribut Specifikace Příklady hodnot Lze zobrazit v reklamě
Destination ID*
stejné jako vlastní parametr značky travel_destid
Libovolná sekvence písmen a číslic. ID musí být jedinečná a odpovídat hodnotám ve vaší značce pro remarketing. PAR  
Origin ID
stejné jako vlastní parametr značky travel_originid
Libovolná sekvence písmen a číslic. ID musí být jedinečná. LON  
Title* Maximálně 25 znaků (12 pro jazyky používající dvoubajtové znaky). Rezervace jízdenky na vlak Použitý
Final URL**
Upgraded URLs
Stejná doména, jakou má váš web. Začíná na „http://“ nebo „https://“. http://www.example.com/cestovniruch  

Image URL

(důrazně doporučujeme)

PNG (doporučeno), JPG nebo GIF. Soubor JPG nebo GIF musí být uložen v kódování barev RGB s profilem ICC. Doporučujeme velikost 300 × 300 pixelů a rozlišení 72 dpi. Maximálně 11,4 MB a 6 milionů pixelů. http://www.example.com/obrazek.png Použitý
Destination name Maximálně 25 znaků (12 pro jazyky používající dvoubajtové znaky). Paříž Použitý
Origin name Maximálně 25 znaků (12 pro jazyky používající dvoubajtové znaky). Londýn Použitý

Price

(důrazně doporučujeme)

Číslo, po kterém následuje kód měny podle normy ISO 4217. Jako oddělovač desetinných míst použijte tečku. 100.00 EUR Použitý
Sale price Číslo, po kterém následuje kód měny podle normy ISO 4217. Jako oddělovač desetinných míst použijte tečku. U položky „Sale price“ uvádějte nižší hodnoty než u položky „Price“. 80.00 EUR Použitý
Formatted price Jakékoli znaky. Pokud je tento atribut uveden ve zdroji, použije se v reklamě místo položky „Price“. S ohledem na co nejlepší výsledky doporučujeme používat tento atribut spolu s položkou Price. Pokud se však ceny často mění, toto řešení se naopak nedoporučuje. - již od 100 USD
- 80–100 USD
Použitý
Formatted sale price Jakékoli znaky. Pokud je tento atribut uveden ve zdroji, použije se v reklamě místo položky „Sale price“. S ohledem na co nejlepší výsledky doporučujeme používat tento atribut spolu s položkou „Sale price“. Pokud se však ceny často mění, toto řešení se naopak nedoporučuje. - zlevněno na 80 USD
- 60–80 USD
Použitý
Category Text Rychlík  
Contextual keywords Text. Více klíčových slov oddělte středníky. vlakem z Paříže; doprava Paříž  
Destination address Použijte jeden z těchto formátů:

- město, kód státu, země
- plná adresa včetně PSČ
- zeměpisná šířka a zeměpisná délka ve formátu DDD

Jako oddělovače použijte v adrese čárky. Viz specifikace pro města, regiony a země.
- Horní Lhota, Semily, Česká republika
- Okružní 123, Horní Lhota, 513 01 p. Semily
- 50.40338, 15.17403
 
Tracking template
Upgraded URLs
Vložte veškeré parametry funkce ValueTrack, vlastní parametry a případná přesměrování adresy URL vaší položky. {lpurl}?usertype={_user}&ad={_adformatid}&src=google

nebo

http://redirect.com?url={lpurl}
 
Custom parameter
Upgraded URLs
Vložte až 3 páry klíč–hodnota, které se automaticky doplní do URL prokliku. Žádný z nich nesmí být delší než 16 znaků nebo 200 bajtů. Jednotlivé páry klíč–hodnota oddělte středníky. {_dest}= LON;{_type}=mezinárodní  
Destination URL*** Stejná doména, jakou má váš web. Začíná na „http://“ nebo „https://“. http://example.com/cestovani  

* Povinný údaj
** Doporučeno místo atributu Destination URL, který přestane být začátkem roku 2016 k dispozici.
***Povinné, pokud nepoužíváte atribut „Final URL“.

Vlastní

Typ zdroje Vlastní použijte jen v případě, že se pro vaše produkty nebo služby žádný z ostatních typů firem nehodí.

Atribut Specifikace Příklady hodnot Lze zobrazit v reklamě
ID*
stejné jako vlastní parametr značky dynx_itemid
Libovolná sekvence písmen a číslic. ID musí být jedinečná a odpovídat hodnotám ve vaší značce pro remarketing. sedan  
ID2
stejné jako vlastní parametr značky dynx_itemid2
Libovolná sekvence písmen a číslic. ID musí být jedinečná. červený  
Item title* Maximálně 25 znaků (12 pro jazyky používající dvoubajtové znaky). Sedan střední velikosti Použitý
Final URL**
Upgraded URLs
Stejná doména, jakou má váš web. Začíná na „http://“ nebo „https://“. http://www.example.com/automobily  

Image URL

(důrazně doporučujeme)

PNG (doporučeno), JPG nebo GIF. Soubor JPG nebo GIF musí být uložen v kódování barev RGB s profilem ICC. Doporučujeme velikost 300 × 300 pixelů a rozlišení 72 dpi. Maximálně 11,4 MB a 6 milionů pixelů. http://www.example.com/obrazek.png Použitý
Item subtitle Maximálně 25 znaků (12 pro jazyky používající dvoubajtové znaky). Autosalón v Horní Lhotě Použitý

Item description

(důrazně doporučujeme)

Maximálně 25 znaků (12 pro jazyky používající dvoubajtové znaky). Vůz střední třídy číslo 1 Použitý
Item Category Text Sedany  

Price

(důrazně doporučujeme)

Číslo, po kterém následuje kód měny podle normy ISO 4217. Jako oddělovač desetinných míst použijte tečku. 20 000.00 USD Použitý
Sale Price Číslo, po kterém následuje kód měny podle normy ISO 4217. Jako oddělovač desetinných míst použijte tečku. U položky „Sale price“ uvádějte nižší hodnoty než u položky „Price“. 15 000.00 USD Použitý
Formatted price Jakékoli znaky. Pokud je tento atribut uveden ve zdroji, použije se v reklamě místo položky „Price“. S ohledem na co nejlepší výsledky doporučujeme používat tento atribut spolu s položkou Price. Pokud se však ceny často mění, toto řešení se naopak nedoporučuje. - již od 20 000 USD
- 20 tis. USD
- 15 000–20 000 USD
Použitý
Formatted sale price Jakékoli znaky. Pokud je tento atribut uveden ve zdroji, použije se v reklamě místo položky „Sale price“. S ohledem na co nejlepší výsledky doporučujeme používat tento atribut spolu s položkou „Sale price“. Pokud se však ceny často mění, toto řešení se naopak nedoporučuje. - zlevněno na 15 000 USD
- 15 tis. USD
- 12 000–15 000 USD
Použitý
Contextual keywords Text. Více klíčových slov oddělte středníky. sedany; čtyřdveřové sedany  
Item address Použijte jeden z těchto formátů:

- město, kód státu, země
- plná adresa včetně PSČ
- zeměpisná šířka a zeměpisná délka ve formátu DDD

Jako oddělovače použijte v adrese čárky. Viz specifikace pro města, regiony a země.
- Horní Lhota, Semily, Česká republika
- Okružní 123, Horní Lhota, 513 01 p. Semily
- 50.40338, 15.17403
 
Tracking template
Upgraded URLs
Vložte veškeré parametry funkce ValueTrack, vlastní parametry a případná přesměrování adresy URL vaší položky. {lpurl}?usertype={_user}&ad={_adformatid}&src=google

nebo

http://redirect.com?url={lpurl}
 
Custom parameter
Upgraded URLs
Vložte až 3 páry klíč–hodnota, které se automaticky doplní do URL prokliku. Žádný z nich nesmí být delší než 16 znaků nebo 200 bajtů. Jednotlivé páry klíč–hodnota oddělte středníky. {_model}=CarModel;{_type}=sedan  
Destination URL*** Stejná doména, jakou má váš web. Začíná na „http://“ nebo „https://“. http://example.com/auta  

* Povinný údaj
** Doporučeno místo atributu Destination URL, který přestane být začátkem roku 2016 k dispozici.
*** Povinný údaj, pokud nepoužíváte atribut Final URL.

Vytvoření a nahrání nového zdroje

Nejprve vytvořte svůj zdroj v režimu offline jako soubor ve formátu CSV, TSV, XLS nebo XLSX a nahrajte ho do svého účtu v části „Údaje o firmě“. Pokud se vaše firma zabývá maloobchodním prodejem, použijte k nahrání zdroje produktů službu Google Merchant Center.

 1. V účtu AdWords přejděte do sekce Sdílená knihovna.
 2. V části Údaje o firmě klikněte na Zobrazit.
 3. Klikněte na + Data, vyberte „Zdroj dynamických obsahových reklam“ a pak vyberte typ své firmy. Pokud už jste nějakou kampaň používající dynamický remarketing vytvořili, vyberte zdroj, který služba AdWords během nastavování kampaně automaticky vytvořila, a nahrajte svůj soubor. Pokyny najdete v části o nahrávání nových dat v článku věnovaném správě reklam a rozšíření v údajích o firmě (v angličtině).
 4. Zadejte název zdroje.
 5. Klikněte na Vyhledat soubor a připojte soubor zdroje.
 6. Klikněte na Nahrát.
 7. Po nahrání zdroje zkontrolujte případné chyby. Chyby obrázků nebo adres se nemusí pro dobu 3–4 hodin projevit.

Položky ve zdroji můžete také získávat, přidávat, aktualizovat a odstraňovat pomocí rozhraní AdWords API.

Důležité upozornění

Zdroj, značka ani kampaň nesmí používat ani shromažďovat žádné osobní nebo citlivé údaje o návštěvnících vašeho webu nebo vaší aplikace. Přečtěte si zásady pro inzerci na základě zájmů a lokality (v angličtině).

Nové a aktualizované položky ve vašem zdroji musí projít schvalovacím procesem, abychom měli jistotu, že jsou vhodné pro uživatele v souladu s našimi zásadami inzerce. Položky ve zdroji nebudou zkontrolovány, dokud nebudou aktivovány kampaně a reklamy, a dokud nebudou schváleny, nepoužijí se v reklamách. Většinu položek zdrojů stihneme zkontrolovat během 3 pracovních dnů.

Odstraňování problémů se zdrojem

Pokud některá položka ve vašem zdroji není dostupná nebo neodpovídá specifikaci, nebude se v reklamách používat. Chyby se mohou zobrazit hned po nahrání zdroje, nebo také až za 3–4 hodiny po jeho zpracování.

Když chcete opravit položky ve zdroji, podívejte se nejprve na specifikace pro svůj typ firmy výše v tomto článku. Položky lze upravit buď přímo v účtu v sekci údajů o firmě, nebo je můžete upravit offline a pak zdroj znovu nahrát. Tady jsou některé obvyklé chyby a způsoby jejich odstranění:

Chyby po nahrání zdroje
Chybová zpráva Problém Způsob odstranění
Chybějící povinné atributy Ve zdroji chybí povinné atributy (sloupce). Přidejte všechny povinné atributy (sloupce).
Neplatné atributy Zdroj obsahuje nepotřebné atributy (sloupce), které neodpovídají specifikaci. Odstraňte nepotřebné atributy (sloupce).
Neplatný formát ceny Cena neobsahuje kód měny podle normy ISO 4217. Přidejte do ceny kód měny podle uvedené normy.
Neplatná adresa URL Adresa URL nezačíná řetězcem http:// ani https://. Přidejte na začátek adresy URL řetězec http:// nebo https://.
Neplatná kontextová klíčová slova Kontextová klíčová slova v seznamu nejsou oddělena středníky. Oddělte kontextová klíčová slova středníky.
Chyby po zpracování zdroje
Chybová zpráva Problém Způsob odstranění
Obrázek není dostupný Náš systém nemá k obrázku přístup. Příčinou může například být, že server, na kterém je obrázek umístěn, blokuje přístup nebo udělení přístupu nepřiměřeně oddaluje. Umístěte obrázek někam, kde bude dostupný.
Neplatný formát obrázku Obrázek nemá standardní formát nebo se nejedná o standardní typ souboru. Převeďte obrázek do formátuPNG, JPG, JPEG nebo GIF a uložte ho v kódování barev RGB s připojeným profilem ICC.
Neplatná velikost obrázku Obrázek je příliš velký. Zmenšete obrázek:

– Maximální velikost obrázku: 300 × 300 pixelů
– Doporučené rozlišení: 72 dpi
– Maximální velikost souboru: 11,4 MB
– Maximální počet pixelů: 6 milionů pixelů
Neplatný formát adresy Adresa není ve správném formátu. Použijte jeden z těchto formátů:

- město, kód státu, země
- plná adresa včetně PSČ
- zeměpisná šířka a zeměpisná délka ve formátu DDD

Jako oddělovače použijte v adrese čárky. Viz specifikace pro města, regiony a země.
Obrázek se nestáhl kvůli chybě SSL Náš systém nemůže obrázek stáhnout kvůli problémům s certifikátem SSL na vašich webových stránkách. Zkontrolujte certifikát SSL pomocí online nástroje nebo zvolte adresy URL, které nepoužívají certifikát SSL vašich webových stránek.
Pomohl vám tento článek?
Jak bychom článek mohli vylepšit?
Přihlásit se do účtu AdWords

Získejte nápovědu a tipy přímo pro váš účet, když se přihlásíte s e-mailovou adresou svého účtu AdWords, nebo si přečtěte, jak začít používat službu AdWords.