Създаване на емисия за адаптивните Ви реклами

Някои рекламодатели, използващи стандартни динамични реклами, ще започнат да виждат адаптивни реклами, настроени в динамичните им кампании. Докато не бъдат прегледани и активирани, те ще останат на пауза. Адаптивните реклами имат рационализиран процес на настройване и може да помогнат за подобряване на цялостната ефективност на кампаниите за динамичен ремаркетинг.

В новия интерфейс на AdWords съществуващите стандартни динамични реклами ще бъдат с достъп само за четене, но все пак ще се показват, освен ако не бъдат поставени на пауза от рекламодателите.

С динамичния ремаркетинг можете да създадете емисия за всичките си продукти или услуги, както и атрибути, като уникални идентификатори, изображения и цени. Като използва подробности от емисията Ви, за да създава адаптивни реклами, динамичният ремаркетинг показва най-подходящата информация в тези реклами на хора, които по-рано са посетили уебсайта Ви.
 
Dynamic flight ad

 

Според вида на бизнеса съществуват различни типове емисии. Така например авиокомпания може да създаде емисия за полети. Хората, посетили уебсайта на авиокомпанията, може след това да виждат съобразени с нуждите им реклами с информация за търсените или разглежданите от тях полети или за полетите, които са започнали да резервират.

В тази статия:

 • Всичко за емисиите
 • Получаване на шаблони за емисии и спецификации за Вашия вид бизнес
 • Създаване и качване на нова емисия
 • Отстраняване на проблеми с емисията Ви

Всичко за емисиите

 

Когато създавате емисия, в общи линии създавате база от данни от продукти или услуги, които могат да се използват в адаптивните Ви реклами. Следват няколко елемента, които авиокомпанията (от примера по-горе) може да включи в емисията си за полети:

Целеви ID Flight description Краен URL адрес Flight price
SFO Резервирайте полета си http://example.com/poleti_SFO 900,00 BGN
BOS Резервирайте полета си http://example.com/poleti_BOS 650,00 BGN
 • Емисиите могат да бъдат създадени като .csv, .tsv, .xls или .xlsx файл и след това качени в AdWords.
 • Редовете представляват продукти или услуги.
 • Графите представляват атрибутите на всеки посочен от Вас елемент (като например уникални идентификационни номера, цени и описания) и трябва да съответстват на буквите и интервалите на спецификацията им. Важно е да включите идентификационните номера в емисията си, защото те се използват от маркера Ви за ремаркетинг с цел свързване на хората от списъците Ви с продуктите, които те разглеждат.
 • Ако искате да добавите нова графа, след като сте качили емисията си в AdWords, ще трябва да създадете нова емисия.
 • За продуктите или услугите, които се предлагат в различни пазари, създайте емисия за всеки език и валута.
 • „Бизнес данни“ поддържа UTF-8, UTF-16 и UTF-32 (най-добре е да използвате UTF-8). Трансформирането на данните между тези формати е без загуби. „Бизнес данни“ не поддържа UTF7, UTF1, UTF-EBCDIC, SCSU, BOCU, GB-18030, Latin 1 или ISO-8859-1.
 • Има ограничения за броя на емисиите и елементите в емисиите на профил. Научете повече за ограниченията на профилите в AdWords.

Получаване на шаблони за емисии и спецификации за Вашия вид бизнес

Според вида на бизнеса съществуват различни типове емисии – добре е да изберете тип, който представя продуктите или услугите Ви. Типът на създадената от Вас емисия трябва да съответства на вида бизнес, който сте избрали при създаването на кампанията си за динамичен ремаркетинг. Използвайте персонализирана емисия само ако другите видове бизнес не са приложими за продуктите или услугите Ви.

Забележка

Заглавките „Атрибути“ трябва да останат без изменения, за да се четат правилно шаблоните за емисиите. Емисиите, които не са на английски език, трябва също да запазят първоначалните английски стойности за заглавките „Атрибути“, за да може системата да ги разпознае.

Образование
Атрибут Спецификация Примерни стойности Може да се показва в реклама
Program ID*
съответства на персонализирания параметър на маркер edu_pid
Всяка последователност от букви и цифри. Идентификационните номера не трябва да се повтарят и трябва да съответстват на стойностите от маркера Ви за ремаркетинг. 1255  
Location ID
съответства на персонализирания параметър на маркер edu_plocid
Всяка последователност от букви и цифри. Последователността от идентификационни номера (например идентификаторът на програмата и на местоположението или само на местоположението) не трябва да се повтаря. Mountain View  
Program name* Максимум 25 знака (12 за езици с двойна ширина). Здравни и болнични грижи Използвани
School name Максимум 25 знака (12 за езици с двойна ширина). Медицински колеж MV Използвани
Final URL**
Надстроени URL адреси
Същият домейн като на уебсайта Ви. Започва с „http://“ или „https://“. http://example.com/zdravni_griji  
Thumbnail image URL PNG (препоръчително), JPG или GIF. Изображенията във файлов тип JPG или GIF трябва да бъдат записани в цветови код RGB с ICC профил. Препоръчително 300 x 300 пкс и 72 dpi. Максимум 11,4 МБ и 6 милиона пиксела. http://www.example.com/miniizobrajenie.png Използвани
Image URL Както по-горе. http://www.example.com/izobrajenie.png Използвани
Area of study Максимум 25 знака (12 за езици с двойна ширина). Здраве Използвани
Program description Максимум 25 знака (12 за езици с двойна ширина). Обучение за мед. сестри Използвани
Contextual keywords Текст. Използвайте точка и запетая като разделител за няколко ключови думи. обучение за медицински сестри; маунтин вю  
Address Използвайте един от следните начини на форматиране:

– град, пощенски код, държава;
– пълен адрес с пощенски код;
– географска ширина/дължина във формат DDD (десетични градуси)

Използвайте запетая като разделител за адреса. Вижте спецификации за градове, региони и държави.
– Mountain View, CA, САЩ
– 123 Boulevard St, Mountain View, CA 94043
– 41.40338, 2.17403
 
Tracking template
Надстроени URL адреси
Включете всички параметри на ValueTrack, персонализирани параметри или пренасочвания за проследяване за URL адреса на елемента Ви. {lpurl}?usertype={_user}&ad={_adformatid}&src=google

или

http://redirect.com?url={lpurl}
 
Custom parameter
Надстроени URL адреси
Включете до 3 двойки ключ – стойност, които автоматично се попълват в URL адреса за кликване. Никоя не може да превишава 16 знака или 200 байта. Разделяйте двойките с точка и запетая. Ключът трябва да е буквено-цифрен (само букви и цифри). {_program}=nursing;{_type}=certification  
Destination URL*** Същият домейн като на уебсайта Ви. Започва с „http://“ или „https://“. http://example.com/zdravni_griji  
final_mobile_url

Оптимизираната за мобилни устройства целева страница на продукта, когато имате различен URL адрес за уеб трафик от мобилни устройства и настолни компютри. 

Ако понастоящем използвате параметъра на ValueTrack „ifmobile“ в URL адресите си, уверете се, че той няма да причинява проблеми, ако решите да използвате атрибута „final_mobile_url“ заедно с параметъра на ValueTrack „ifmobile“.

http://www.m.​example.​com/asp​/sp.asp?​id=1030  
Similar Program IDs Списък с низове на препоръчани идентификационни номера на програми, които да се показват заедно с този елемент. 1275,1285,1255  

*Задължително
**Препоръчително вместо „Destination URL“, което след началото на 2016 г. вече няма да е налице.
***Задължително, ако не използвате „Final URL“.

Полети
Атрибут Спецификация Примерни стойности Може да се показва в реклама
Destination ID*
съответства на персонализирания параметър на маркер flight_destid
Всяка последователност от букви и цифри. Идентификационните номера не трябва да се повтарят и трябва да съответстват на стойностите от маркера Ви за ремаркетинг. PAR  
Origin ID
съответства на персонализирания параметър на маркер flight_originid

Всяка последователност от букви и цифри.

Последователността от идентификационни номера (например идентификаторът на дестинацията и на изходната точка) не трябва да се повтаря.

LON  
Flight description* Максимум 25 знака (12 за езици с двойна ширина). Резервация: билети Използвани
Final URL**
Надстроени URL адреси
Същият домейн като на уебсайта Ви. Започва с „http://“ или „https://“. http://example.com/poleti  

Image URL

(силно препоръчително)

PNG (препоръчително), JPG или GIF. Изображенията във файлов тип JPG или GIF трябва да бъдат записани в цветови код RGB с ICC профил. Препоръчително 300 x 300 пкс и 72 dpi. Максимум 11,4 МБ и 6 милиона пиксела. http://www.example.com/izobrajenie.png Използвани
Destination name Максимум 25 знака (12 за езици с двойна ширина). Париж Използвани
Origin name Максимум 25 знака (12 за езици с двойна ширина). Лондон Използвани

Flight price

(силно препоръчително)

Число, следвано от буквения код на валутата, стандарт ISO 4217. Използвайте точка като десетичен знак. 100.00 BGN Използвани
Flight sale price Число, следвано от буквения код на валутата, стандарт ISO 4217. Използвайте точка като десетичен знак. Задавайте стойностите за „Flight sale price“ по-ниски от тези за „Flight price“. 80.00 BGN Използвани
Formatted price Произволни знаци. Ако е включен в емисията Ви, този атрибут ще се използва в рекламата Ви вместо „Price“. За по-добри резултати използвайте и този атрибут освен „Price“. Не е препоръчително, ако цените се променят често. – започва от 100.00 BGN
– 80 – 100 BGN
Използвани
Formatted sale price Произволни знаци. Ако е включен в емисията Ви, този атрибут ще се използва в рекламата Ви вместо „Sale price“. За по-добри резултати използвайте и този атрибут освен „Sale price“. Не е препоръчително, ако цените се променят често. – в продажба за 80 BGN
– 60 – 80 BGN
Използвани
Tracking template
Надстроени URL адреси
Включете всички параметри на ValueTrack, персонализирани параметри или пренасочвания за проследяване за URL адреса на елемента Ви. {lpurl}?usertype={_user}&ad={_adformatid}&src=google

или

http://redirect.com?url={lpurl}
 
Custom parameter
Надстроени URL адреси
Включете до 3 двойки ключ – стойност, които автоматично се попълват в URL адреса за кликване. Никоя не може да превишава 16 знака или 200 байта. Разделяйте двойките с точка и запетая. {_dest}=PAR;{_type}=international  
Destination URL*** Същият домейн като на уебсайта Ви. Започва с „http://“ или „https://“. http://example.com/poleti  
final_mobile_url

Оптимизираната за мобилни устройства целева страница на продукта, когато имате различен URL адрес за уеб трафик от мобилни устройства и настолни компютри. 

Ако понастоящем използвате параметъра на ValueTrack „ifmobile“ в URL адресите си, уверете се, че той няма да причинява проблеми, ако решите да използвате атрибута „final_mobile_url“ заедно с параметъра на ValueTrack „ifmobile“.

http://www.m.​example.​com/asp​/sp.asp?​id=1030  
Similar Destination IDs Списък с низове на препоръчани идентификационни номера на дестинации, които да се показват заедно с този елемент. PAR,LON  

*Задължително
**Препоръчително вместо „Destination URL“, което след началото на 2016 г. вече няма да е налице.
***Задължително, ако не използвате „Final URL“.

Хотели и отдаване под наем
Атрибут Спецификация Примерни стойности Може да се показва в реклама
Property ID*
съответства на персонализирания параметър на маркер hrental_id
Всяка последователност от букви и цифри. Идентификационните номера не трябва да се повтарят и трябва да съответстват на стойностите от маркера Ви за ремаркетинг. 52639  
Property name* Всяка последователност от букви и цифри. Идентификационните номера не трябва да се повтарят. Хотел „Mountain View“  
Final URL**
Надстроени URL адреси
Същият домейн като на уебсайта Ви. Започва с „http://“ или „https://“. http://www.example.com/hotel  

Image URL

(силно препоръчително)

PNG (препоръчително), JPG или GIF. Изображенията във файлов тип JPG или GIF трябва да бъдат записани в цветови код RGB с ICC профил. Препоръчително 300 x 300 пкс и 72 dpi. Максимум 11,4 МБ и 6 милиона пиксела. http://www.example.com/izobrajenie.png Използвани
Destination name Максимум 25 знака (12 за езици с двойна ширина). Центъра на Mountain View Използвани

Description

(силно препоръчително)

Максимум 25 знака (12 за езици с двойна ширина). Близо до летище SJC Използвани

Price

(силно препоръчително)

Число, следвано от буквения код на валутата, стандарт ISO 4217. Използвайте точка като десетичен знак. 100.00 BGN Използвани
Sale price Число, следвано от буквения код на валутата, стандарт ISO 4217. Използвайте точка като десетичен знак. Задавайте стойностите за „Sale price“ по-ниски от тези за „Price“. 80.00 BGN Използвани
Formatted price Произволни знаци. Ако е включен в емисията Ви, този атрибут ще се използва в рекламата Ви вместо „Price“. За по-добри резултати използвайте и този атрибут освен „Price“. Не е препоръчително, ако цените се променят често. – започва от 100.00 BGN
– 80 – 100 BGN
Използвани
Formatted sale price Произволни знаци. Ако е включен в емисията Ви, този атрибут ще се използва в рекламата Ви вместо „Sale price“. За по-добри резултати използвайте и този атрибут освен „Sale price“. Не е препоръчително, ако цените се променят често. – в продажба за 80 BGN
– 60 – 80 BGN
Използвани
Star rating Трябва да е число, 1 – 5. 3 Използвани
Category Текст Хотелска стая Съдържание
Contextual keywords Текст. Използвайте точка и запетая като разделител за няколко ключови думи. Mountain View „Хотели“; южно крайбрежие хотели  
Address Използвайте един от следните начини на форматиране:

– град, пощенски код, държава;
– пълен адрес с пощенски код;
– географска ширина/дължина във формат DDD (десетични градуси)

Използвайте запетая като разделител за адреса. Вижте спецификации за градове, региони и държави.
– Mountain View, CA, САЩ
– 123 Boulevard St, Mountain View, CA 94043
– 41.40338, 2.17403
 
Tracking template
Надстроени URL адреси
Включете всички параметри на ValueTrack, персонализирани параметри или пренасочвания за проследяване за URL адреса на елемента Ви. {lpurl}?usertype={_user}&ad={_adformatid}&src=google

или

http://redirect.com?url={lpurl}
 
Custom parameter
Надстроени URL адреси
Включете до 3 двойки ключ – стойност, които автоматично се попълват в URL адреса за кликване. Никоя не може да превишава 16 знака или 200 байта. Разделяйте двойките с точка и запетая. {_hotelid}=12345;{_type}=resort  
Destination URL*** Същият домейн като на уебсайта Ви. Започва с „http://“ или „https://“. http://example.com/hotel  
final_mobile_url

Оптимизираната за мобилни устройства целева страница на продукта, когато имате различен URL адрес за уеб трафик от мобилни устройства и настолни компютри.

Ако понастоящем използвате параметъра на ValueTrack „ifmobile“ в URL адресите си, уверете се, че той няма да причинява проблеми, ако решите да използвате атрибута „final_mobile_url“ заедно с параметъра на ValueTrack „ifmobile“.

http://www.m.​example.​com/asp​/sp.asp?​id=1030  
Similar Property IDs Списък с низове на препоръчани идентификационни номера на собствености, които да се показват заедно с този елемент. 52639,52640,52641  

*Задължително
**Препоръчително вместо „Destination URL“, което след началото на 2016 г. вече няма да е налице.
***Задължително, ако не използвате „Final URL“.

Работни места
Атрибут Спецификация Примерни стойности Може да се показва в реклама
Job ID*
съответства на персонализирания параметър на маркер job_id
Всяка последователност от букви и цифри. Идентификационните номера не трябва да се повтарят и трябва да съответстват на стойностите от маркера Ви за ремаркетинг. 1255  
Location ID
съответства на персонализирания параметър на маркер job_locid
Всяка последователност от букви и цифри. Последователността от идентификационни номера (идентификаторът на заданието и на местоположението или само на местоположението) не трябва да се повтаря.  MTV  
Title* Максимум 25 знака (12 за езици с двойна ширина). Софтуерен специалист Използвани
Final URL**
Надстроени URL адреси
Същият домейн като на уебсайта Ви. Започва с „http://“ или „https://“. http://www.example.com/rabotni mesta  

Image URL

(силно препоръчително)

PNG (препоръчително), JPG или GIF. Изображенията във файлов тип JPG или GIF трябва да бъдат записани в цветови код RGB с ICC профил. Препоръчително 300 x 300 пкс и 72 dpi. Максимум 11,4 МБ и 6 милиона пиксела. http://www.example.com/izobrajenie.png Използвани
Subtitle Максимум 25 знака (12 за езици с двойна ширина). 2-ро ниво Използвани

Description

(силно препоръчително)

Максимум 25 знака (12 за езици с двойна ширина). Използвайте уменията си Използвани

Salary

(силно препоръчително)

Максимум 25 знака (12 за езици с двойна ширина). 100 000 BGN Използвани
Category Tекст Технически  
Contextual keywords Текст. Използвайте точка и запетая като разделител за няколко ключови думи. работни места за софтуерни специалисти; работни места софтуер  
Address Използвайте един от следните начини на форматиране:

– град, пощенски код, държава;
– пълен адрес с пощенски код;
– географска ширина/дължина във формат DDD (десетични градуси)

Използвайте запетая като разделител за адреса. Вижте спецификации за градове, региони и държави.
– Mountain View, CA, САЩ
– 123 Boulevard St, Mountain View, CA 94043
– 41.40338, 2.17403
 
Tracking template
Надстроени URL адреси
Включете всички параметри на ValueTrack, персонализирани параметри или пренасочвания за проследяване за URL адреса на елемента Ви. {lpurl}?usertype={_user}&ad={_adformatid}&src=google

или

http://redirect.com?url={lpurl}
 
Custom parameter
Надстроени URL адреси
Включете до 3 двойки ключ – стойност, които автоматично се попълват в URL адреса за кликване. Никоя не може да превишава 16 знака или 200 байта. Разделяйте двойките с точка и запетая. {_job}=1234;{_type}=engineering  
Destination URL*** Същият домейн като на уебсайта Ви. Започва с „http://“ или „https://“. http://example.com/rabotni_mesta  
final_mobile_url

Оптимизираната за мобилни устройства целева страница на продукта, когато имате различен URL адрес за уеб трафик от мобилни устройства и настолни компютри.

Ако понастоящем използвате параметъра на ValueTrack „ifmobile“ в URL адресите си, уверете се, че той няма да причинява проблеми, ако решите да използвате атрибута „final_mobile_url“ заедно с параметъра на ValueTrack „ifmobile“.

http://www.m.​example.​com/asp​/sp.asp?​id=1030  
Similar Job IDs Списък с низове на препоръчани идентификационни номера на задания, които да се показват заедно с този елемент. 1275,1285,1256  

*Задължително
**Препоръчително вместо „Destination URL“, което след началото на 2016 г. вече няма да е налице.
***Задължително, ако не използвате „Final URL“.

Местни оферти
Атрибут Спецификация Примерни стойности Може да се показва в реклама
Deal ID*
съответства на персонализирания параметър на маркер local_id
Всяка последователност от букви и цифри. Идентификационните номера не трябва да се повтарят и трябва да съответстват на стойностите от маркера Ви за ремаркетинг. 1234  
Deal name* Максимум 25 знака (12 за езици с двойна ширина). 50% отстъпка в бакалии MV Използвани
Final URL**
Надстроени URL адреси
Същият домейн като на уебсайта Ви. Започва с „http://“ или „https://“. http://www.example.com/oferti  

Image URL

(силно препоръчително)

PNG (препоръчително), JPG или GIF. Изображенията във файлов тип JPG или GIF трябва да бъдат записани в цветови код RGB с ICC профил. Препоръчително 300 x 300 пкс и 72 dpi. Максимум 11,4 МБ и 6 милиона пиксела. http://www.example.com/izobrajenie.png Използвани
Subtitle Максимум 25 знака (12 за езици с двойна ширина). Хранителни стоки Използвани

Description

(силно препоръчително)

Максимум 25 знака (12 за езици с двойна ширина). Седмични спестявания Използвани

Price

(силно препоръчително)

Число, следвано от буквения код на валутата, стандарт ISO 4217. Използвайте точка като десетичен знак. 100.00 BGN Използвани
Sale price Число, следвано от буквения код на валутата, стандарт ISO 4217. Използвайте точка като десетичен знак. Задавайте стойностите за „Sale price“ по-ниски от тези за „Price“. 80.00 BGN Използвани
Formatted price Произволни знаци. Ако е включен в емисията Ви, този атрибут ще се използва в рекламата Ви вместо „Price“. За по-добри резултати използвайте и този атрибут освен „Price“. Не е препоръчително, ако цените се променят често. – започва от 100.00 BGN
– 80 – 100 BGN
Използвани
Formatted sale price Произволни знаци. Ако е включен в емисията Ви, този атрибут ще се използва в рекламата Ви вместо „Sale price“. За по-добри резултати използвайте и този атрибут освен „Sale price“. Не е препоръчително, ако цените се променят често. – в продажба за 80 BGN
– 60 – 80 BGN
Използвани
Address Използвайте един от следните начини на форматиране:

– град, пощенски код, държава;
– пълен адрес с пощенски код;
– географска ширина/дължина във формат DDD (десетични градуси)

Използвайте запетая като разделител за адреса. Вижте спецификации за градове, региони и държави.
– Mountain View, CA, САЩ
– 123 Boulevard St, Mountain View, CA 94043
– 41.40338, 2.17403
 
Category Текст Храни  
Contextual keywords Текст. Използвайте точка и запетая като разделител за няколко ключови думи. спестете с купони за хранителни стоки; спестявания за хранителни стоки  
Tracking template
Надстроени URL адреси
Включете всички параметри на ValueTrack, персонализирани параметри или пренасочвания за проследяване за URL адреса на елемента Ви. {lpurl}?usertype={_user}&ad={_adformatid}&src=google

или

http://redirect.com?url={lpurl}
 
Custom parameter
Надстроени URL адреси
Включете до 3 двойки ключ – стойност, които автоматично се попълват в URL адреса за кликване. Никоя не може да превишава 16 знака или 200 байта. Разделяйте двойките с точка и запетая. {_vendor}=LocalGrocer;{_type}=promotion  
Destination URL*** Същият домейн като на уебсайта Ви. Започва с „http://“ или „https://“. http://example.com/oferti  
final_mobile_url

Оптимизираната за мобилни устройства целева страница на продукта, когато имате различен URL адрес за уеб трафик от мобилни устройства и настолни компютри.

Ако понастоящем използвате параметъра на ValueTrack „ifmobile“ в URL адресите си, уверете се, че той няма да причинява проблеми, ако решите да използвате атрибута „final_mobile_url“ заедно с параметъра на ValueTrack „ifmobile“.

http://www.m.​example.​com/asp​/sp.asp?​id=1030  
Similar Deal IDs Списък с низове на препоръчани идентификационни номера на местни оферти, които да се показват заедно с този елемент. 1234,1235,1236  

*Задължително
**Препоръчително вместо „Destination URL“, което след началото на 2016 г. вече няма да е налице.
***Задължително, ако не използвате „Final URL“.

Недвижими имоти
Атрибут Спецификация Примерни стойности Може да се показва в реклама
Listing ID*
съответства на персонализирания параметър на маркер listing_id
Всяка последователност от букви и цифри. Идентификационните номера не трябва да се повтарят и трябва да съответстват на стойностите от маркера Ви за ремаркетинг. mtv_12345  
Listing name* Максимум 25 знака (12 за езици с двойна ширина). Boulevard Bungalow Използвани
Final URL**
Надстроени URL адреси
Същият домейн като на уебсайта Ви. Започва с „http://“ или „https://“. http://www.example.com/imoti  

Image URL

(силно препоръчително)

PNG (препоръчително), JPG или GIF. Изображенията във файлов тип JPG или GIF трябва да бъдат записани в цветови код RGB с ICC профил. Препоръчително 300 x 300 пкс и 72 dpi. Максимум 11,4 МБ и 6 милиона пиксела. http://www.example.com/izobrajenie.png Използвани
City name Максимум 25 знака (12 за езици с двойна ширина). Mountain View, California Използвани

Description

(силно препоръчително)

Максимум 25 знака (12 за езици с двойна ширина). 3 спални, 2 бани, 157 кв.м Използвани

Price

(силно препоръчително)

Число, следвано от буквения код на валутата, стандарт ISO 4217. Използвайте точка като десетичен знак. 600,000.00 USD Използвани
Тип на собствеността Текст Къща  
Listing type Текст продава се  
Contextual keywords Текст. Използвайте точка и запетая като разделител за няколко ключови думи. продава се; продажба на къщи  
Address Използвайте един от следните начини на форматиране:

– град, пощенски код, държава;
– пълен адрес с пощенски код;
– географска ширина/дължина във формат DDD (десетични градуси)

Използвайте запетая като разделител за адреса. Вижте спецификации за градове, региони и държави.
– Mountain View, CA, САЩ
– 123 Boulevard St, Mountain View, CA 94043
– 41.40338, 2.17403
 
Tracking template
Надстроени URL адреси
Включете всички параметри на ValueTrack, персонализирани параметри или пренасочвания за проследяване за URL адреса на елемента Ви. {lpurl}?usertype={_user}&ad={_adformatid}&src=google

или

http://redirect.com?url={lpurl}
 
Custom parameter
Надстроени URL адреси
Включете до 3 двойки ключ – стойност, които автоматично се попълват в URL адреса за кликване. Никоя не може да превишава 16 знака или 200 байта. Разделяйте двойките с точка и запетая. {_ptype}=condo;{_type}=sale  
Destination URL*** Същият домейн като на уебсайта Ви. Започва с „http://“ или „https://“. http://example.com/imoti  
final_mobile_url

Оптимизираната за мобилни устройства целева страница на продукта, когато имате различен URL адрес за уеб трафик от мобилни устройства и настолни компютри.

Ако понастоящем използвате параметъра на ValueTrack „ifmobile“ в URL адресите си, уверете се, че той няма да причинява проблеми, ако решите да използвате атрибута „final_mobile_url“ заедно с параметъра на ValueTrack „ifmobile“.

http://www.m.​example.​com/asp​/sp.asp?​id=1030  
Similar Listing IDs Списък с низове на препоръчани идентификационни номера на обяви, които да се показват заедно с този елемент. mtv_12345,mtv_12350,mtv_12355  

*Задължително
**Препоръчително вместо „Destination URL“, което след началото на 2016 г. вече няма да е налице.
***Задължително, ако не използвате „Final URL“.

Търговия на дребно Пътувания
Атрибут Спецификация Примерни стойности Може да се показва в реклама
Destination ID*
съответства на персонализирания параметър на маркер travel_destid
Всяка последователност от букви и цифри. Идентификационните номера не трябва да се повтарят и трябва да съответстват на стойностите от маркера Ви за ремаркетинг. PAR  
Origin ID
съответства на персонализирания параметър на маркер travel_originid
Всяка последователност от букви и цифри. Последователността от идентификационни номера (например идентификаторът на дестинацията и на изходната точка или само на изходната точка) не трябва да се повтаря. LON  
Title* Максимум 25 знака (12 за езици с двойна ширина). Резервация: билет за влак Използвани
Final URL**
Надстроени URL адреси
Същият домейн като на уебсайта Ви. Започва с „http://“ или „https://“. http://www.example.com/patuvania  

Image URL

(силно препоръчително)

PNG (препоръчително), JPG или GIF. Изображенията във файлов тип JPG или GIF трябва да бъдат записани в цветови код RGB с ICC профил. Препоръчително 300 x 300 пкс и 72 dpi. Максимум 11,4 МБ и 6 милиона пиксела. http://www.example.com/izobrajenie.png Използвани
Destination name Максимум 25 знака (12 за езици с двойна ширина). Париж Използвани
Origin name Максимум 25 знака (12 за езици с двойна ширина). Лондон Използвани

Price

(силно препоръчително)

Число, следвано от буквения код на валутата, стандарт ISO 4217. Използвайте точка като десетичен знак. 100.00 BGN Използвани
Sale price Число, следвано от буквения код на валутата, стандарт ISO 4217. Използвайте точка като десетичен знак. Задавайте стойностите за „Sale price“ по-ниски от тези за „Price“. 80.00 BGN Използвани
Formatted price Произволни знаци. Ако е включен в емисията Ви, този атрибут ще се използва в рекламата Ви вместо „Price“. За по-добри резултати използвайте и този атрибут освен „Price“. Не е препоръчително, ако цените се променят често. – започва от 100.00 BGN
– 80 – 100 BGN
Използвани
Formatted sale price Произволни знаци. Ако е включен в емисията Ви, този атрибут ще се използва в рекламата Ви вместо „Sale price“. За по-добри резултати използвайте и този атрибут освен „Sale price“. Не е препоръчително, ако цените се променят често. – в продажба за 80 BGN
– 60 – 80 BGN
Използвани
Category Текст Експрес  
Contextual keywords Текст. Използвайте точка и запетая като разделител за няколко ключови думи. влакове до Париж; транспорт до Париж  
Destination address Използвайте един от следните начини на форматиране:

– град, пощенски код, държава;
– пълен адрес с пощенски код;
– географска ширина/дължина във формат DDD (десетични градуси)

Използвайте запетая като разделител за адреса. Вижте спецификации за градове, региони и държави.
– Mountain View, CA, САЩ
– 123 Boulevard St, Mountain View, CA 94043
– 41.40338, 2.17403
 
Tracking template
Надстроени URL адреси
Включете всички параметри на ValueTrack, персонализирани параметри или пренасочвания за проследяване за URL адреса на елемента Ви. {lpurl}?usertype={_user}&ad={_adformatid}&src=google

или

http://redirect.com?url={lpurl}
 
Custom parameter
Надстроени URL адреси
Включете до 3 двойки ключ – стойност, които автоматично се попълват в URL адреса за кликване. Никоя не може да превишава 16 знака или 200 байта. Разделяйте двойките с точка и запетая. {_dest}= LON;{_type}=international  
Destination URL*** Същият домейн като на уебсайта Ви. Започва с „http://“ или „https://“. http://example.com/patuvania  
final_mobile_url

Оптимизираната за мобилни устройства целева страница на продукта, когато имате различен URL адрес за уеб трафик от мобилни устройства и настолни компютри.

Ако понастоящем използвате параметъра на ValueTrack „ifmobile“ в URL адресите си, уверете се, че той няма да причинява проблеми, ако решите да използвате атрибута „final_mobile_url“ заедно с параметъра на ValueTrack „ifmobile“.

http://www.m.​example.​com/asp​/sp.asp?​id=1030  
Similar Destination IDs Списък с низове на препоръчани идентификационни номера на дестинации, които да се показват заедно с този елемент. PAR,LON  

*Задължително
**Препоръчително вместо „Destination URL“, което след началото на 2016 г. вече няма да е налице.
***Задължително, ако не използвате „Final URL“.

Персонализирана

Използвайте персонализирана емисия само ако другите видове бизнес не са приложими за продуктите или услугите Ви.

Атрибут Спецификация Примерни стойности Може да се показва в реклама
ID*
съответства на персонализирания параметър на маркер dynx_itemid
Всяка последователност от букви и цифри. Идентификационните номера не трябва да се повтарят и трябва да съответстват на стойностите от маркера Ви за ремаркетинг. Седан  
ID2
съответства на персонализирания параметър на маркер dynx_itemid2
Всяка последователност от букви и цифри. Последователността от идентификационни номера (например ID и ID2 или само ID) не трябва да се повтаря. Червено  
Item title* Максимум 25 знака (12 за езици с двойна ширина). Малък седан Използвани
Final URL**
Надстроени URL адреси
Същият домейн като на уебсайта Ви. Започва с „http://“ или „https://“. http://www.example.com/avtomobili  

Image URL

(силно препоръчително)

PNG (препоръчително), JPG или GIF. Изображенията във файлов тип JPG или GIF трябва да бъдат записани в цветови код RGB с ICC профил. Препоръчително 300 x 300 пкс и 72 dpi. Максимум 11,4 МБ и 6 милиона пиксела. http://www.example.com/izobrajenie.png Използвани
Item subtitle Максимум 25 знака (12 за езици с двойна ширина). Автокъща в Mountain View Използвани

Item description

(силно препоръчително)

Максимум 25 знака (12 за езици с двойна ширина). Най-продаваната кола Използвани
Item Category Текст Седани  

Price

(силно препоръчително)

Число, следвано от буквения код на валутата, стандарт ISO 4217. Използвайте точка като десетичен знак. 20 000.00 BGN Използвани
Sale Price Число, следвано от буквения код на валутата, стандарт ISO 4217. Използвайте точка като десетичен знак. Задавайте стойностите за „Sale price“ по-ниски от тези за „Price“. 15 000.00 BGN Използвани
Formatted price Произволни знаци. Ако е включен в емисията Ви, този атрибут ще се използва в рекламата Ви вместо „Price“. За по-добри резултати използвайте и този атрибут освен „Price“. Не е препоръчително, ако цените се променят често. – започва от 20 000 BGN
– 20 000 BGN
– 15 000 – 20 000 BGN
Използвани
Formatted sale price Произволни знаци. Ако е включен в емисията Ви, този атрибут ще се използва в рекламата Ви вместо „Sale price“. За по-добри резултати използвайте и този атрибут освен „Sale price“. Не е препоръчително, ако цените се променят често. – в продажба за 15 000 BGN
– 15 000
– 12 000 – 15 000 BGN
Използвани
Contextual keywords Текст. Използвайте точка и запетая като разделител за няколко ключови думи. Седани; седани с 4 врати  
Item address Използвайте един от следните начини на форматиране:

– град, пощенски код, държава;
– пълен адрес с пощенски код;
– географска ширина/дължина във формат DDD (десетични градуси)

Използвайте запетая като разделител за адреса. Вижте спецификации за градове, региони и държави.
– Mountain View, CA, САЩ
– 123 Boulevard St, Mountain View, CA 94043
– 41.40338, 2.17403
 
Tracking template
Надстроени URL адреси
Включете всички параметри на ValueTrack, персонализирани параметри или пренасочвания за проследяване за URL адреса на елемента Ви. {lpurl}?usertype={_user}&ad={_adformatid}&src=google

или

http://redirect.com?url={lpurl}
 
Custom parameter
Надстроени URL адреси
Включете до 3 двойки ключ – стойност, които автоматично се попълват в URL адреса за кликване. Никоя не може да превишава 16 знака или 200 байта. Разделяйте двойките с точка и запетая. {_model}=CarModel;{_type}=sedan  
Destination URL*** Същият домейн като на уебсайта Ви. Започва с „http://“ или „https://“. http://example.com/avtomobili  
final_mobile_url

Оптимизираната за мобилни устройства целева страница на продукта, когато имате различен URL адрес за уеб трафик от мобилни устройства и настолни компютри.

Ако понастоящем използвате параметъра на ValueTrack „ifmobile“ в URL адресите си, уверете се, че той няма да причинява проблеми, ако решите да използвате атрибута „final_mobile_url“ заедно с параметъра на ValueTrack „ifmobile“.

http://www.m.​example.​com/asp​/sp.asp?​id=1030  
Similar IDs Списък с низове на препоръчани идентификационни номера, които да се показват заедно с този елемент. Sedan,Red  

*Задължително
**Препоръчително вместо „Destination URL“, което след началото на 2016 г. вече няма да е налице.
***Задължително, ако не използвате „Final URL“.

Създаване и качване на нова емисия

За да започнете, създайте своя емисия офлайн като .csv, .tsv, .xls или .xlsx файл и след това го качете в секцията „Бизнес данни“ в профила си. Ако сте фирма за търговия на дребно, използвайте Google Merchant Center, за да качите емисията си за продукти.

Изберете интерфейса на AdWords, който използвате. Научете повече

 1. Отворете „Споделена библиотека“ в профила си в AdWords.
 2. Под „Бизнес данни“ кликнете върху „Преглед“.
 3. Кликнете върху + Данни, изберете „Емисия за динамични дисплейни реклами“ и след това изберете своя тип бизнес. Ако вече сте създали кампания за динамичен ремаркетинг, изберете емисията, създадена автоматично от AdWords при настройването на кампанията Ви, и качете файла си. Научете повече за емисиите и бизнес данните.
 4. Въведете име за емисията си.
 5. Кликнете върху Преглеждане за файл и прикачете файла с емисията си. 
 6. Кликнете върху Качване.
 7. Проверете емисията си за грешки, след като сте я качили. Грешките, свързани с изображенията или адресите, може да не се покажат до 3 – 4 часа.

Можете също да използвате API на AdWords, за да извличате, добавяте, актуализирате или премахвате елементи в емисията си.

Важно

Емисията, маркерът и кампанията Ви не могат да използват или събират каквато и да било лична или поверителна информация за посетителите на сайтове или приложения. Моля, прочетете правилата за рекламиране въз основа на интереси и местоположение.

Новите и актуализирани елементи в емисията Ви преминават през процес на одобрение, за да се гарантира, че са подходящи за потребителите съгласно нашите правила за рекламиране. Елементите в емисията Ви няма да бъдат преглеждани, докато кампанията и рекламите Ви не бъдат активирани, и няма да бъдат използвани в рекламите Ви, докато те не бъдат одобрени. Прегледът на повечето елементи в емисиите отнема 3 работни дни.

Отстраняване на проблеми с емисията Ви

Когато елемент в емисията Ви не е налице или не отговаря на спецификациите, той няма да се използва в рекламите Ви. Можете да видите грешките веднага след като качите емисията си или 3 – 4 часа след като тя е била обработена.

За да коригирате елементи в емисията си, най-напред проверете спецификациите за Вашия вид бизнес (по-горе). Можете да редактирате елементите директно в секцията „Бизнес данни“ в профила си или да ги редактирате офлайн и след това отново да качите емисията си в тази секция.

Елементи със състояние „Предстои проверка“

Елементите могат да са в състояние на предстояща проверка след качването на емисията Ви поради следните причини:

 1. Кампанията не е активна: За да започне проверка за съответствие с правилата за подаването на данни, кампанията Ви за динамичен ремаркетинг трябва да съдържа:
  • активен профил с точна информация за фактуриране;
  • активна рекламна група;
  • активирани адаптивни реклами;
  • активна емисия, свързана с кампанията.
 2. Емисията е нова: Завършването на проверката за съответствие с правилата може да отнеме до 4 работни дни (или повече в зависимост от трафика на сайта).
 3. Елементите не получават достатъчно посещения с маркер: Уверете се, че маркерът е внедрен правилно.  Научете повече за проверките на маркера за ремаркетинг и сигналите за него. Имайте предвид следното:
  • Продуктите с висок брой посещения, отчетени от маркера за ремаркетинг, се проверяват първи, затова продуктите със слаб трафик може да бъдат проверени по-късно.
  • Продуктите, които нямат нито едно посещение, не се проверяват.
Грешки след качването на емисията Ви
Съобщение за грешка Проблем Как можете да го коригирате
Липсват задължителни атрибути В емисията липсват задължителни атрибути (графи). Добавете всички задължителни атрибути (графи).
Невалидни атрибути Емисията съдържа ненужни атрибути (графи), които не отговарят на спецификациите. Премахнете ненужните атрибути (графи).
Невалиден формат на цената Цената не включва буквения код на валутата по ISO 4217. Добавете буквения код на валутата по ISO 4217 към цената.
Невалиден URL адрес URL адресът не започва с „http://“ или „https://“. Добавете „http://“ или „https://“ в началото на URL адреса.
Невалидни контекстни ключови думи Списъкът с контекстни ключови думи не е разделен с точка и запетая. Разделете контекстните ключови думи с точка и запетая.
Грешки след обработването на емисията Ви
Съобщение за грешка Проблем Как можете да го коригирате
Изображението не е достъпно Системата ни не може да осъществи достъп до изображението. Хостващият сървър на изображението може например да блокира достъпа или да отнема твърде дълго време, за да разреши достъп. Хоствайте изображението на достъпно място.
Невалиден графичен формат Изображението не е в стандартен формат или файлов тип. Конвертирайте изображението в .PNG, .JPG, .JPEG, или .GIF формат и го запазете в цветови код RGB с прикачен ICC профил.
Невалиден размер на изображението Изображението е твърде голямо. Намалете изображението:

– Препоръчителен размер на изображението: 300 x 300 пкс
– Препоръчителна разделителна способност: 72 dpi
– Максимален размер на файла: 11,4 МБ
– Максимален брой пиксели: 6 милиона пиксела
Невалиден формат на адреса Адресът не е форматиран правилно. Използвайте един от следните начини на форматиране:

– град, пощенски код, държава;
– пълен адрес с пощенски код;
– географска ширина/дължина във формат DDD (десетични градуси)

Използвайте запетая като разделител за адреса. Вижте спецификации за градове, региони и държави.
Изображението не е изтеглено поради проблем със SSL Проблеми със SSL сертификата на уебсайта Ви възпрепятстват системата ни да изтегли изображението. Можете да проверите SSL сертификата си с онлайн инструмент или да преминете към URL адреси, които не използват SSL сертификата на уебсайта Ви.
Беше ли полезна тази статия?
Как можем да направим подобрения?