Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka

Měření výsledků placeného a organického vyhledávání

Určitě už víte, že pomocí nástrojů pro vytváření přehledů AdWords lze zjistit, jak často se vaše reklamy zobrazují potenciálním zákazníkům a která klíčová slova zobrazení reklam aktivovala. V přehledu placeného a organického vyhledávání také vidíte, jak často se stránky vašeho webu zobrazují ve výsledcích v bezplatném organickém vyhledávání na Googlu a které vyhledávací dotazy způsobily, že se tyto výsledky na stránce s výsledky vyhledávání zobrazily. Takové informace vám pomáhají lépe pochopit, jak vám placené textové reklamy společně s výsledky organického vyhledávání pomáhají oslovovat lidi vyhledávající online. Dále můžete na základě výsledků organického vyhledávání objevit nová potenciálně hodnotná klíčová slova a získat komplexní přehled o celkové úspěšnosti své přítomnosti na internetu z hlediska schopnosti získávat zobrazení a kliknutí.

V tomto článku si vysvětlíme, které konkrétní statistiky vám mohou poskytnout přehledy placeného a organického vyhledávání, proč jsou důležité a jak tento přehled ve svém účtu AdWords aktivovat.

Abyste mohli přehled placeného a organického vyhledávání používat, musíte mít pro svůj web účet služby Search Console a propojit ho se svým účtem AdWords. (Search Console je bezplatný nástroj Googlu, který vám poskytuje údaje a tipy, díky nimž lépe pochopíte a zvýšíte svou návštěvnost z vyhledávání.) Po propojení svých účtů budete moci zobrazit výsledky organického vyhledávání spolu se statistikami výkonu textových reklam v kampaních AdWords ve vyhledávání. Poznámka: Přehled placeného a organického vyhledávání se týká jen výkonu textových reklam. Nepočítá tedy statistiky z reklam v Nákupech Google ani z reklam s možností stažení.

Příklad

Karen provozuje web, prostřednictvím kterého prodává turistické průvodce destinacemi po celém světě. Z přehledu placeného a organického vyhledávání zjistí, že se její webové stránky čas od času objeví ve výsledcích organického vyhledávání na vyhledávací dotaz „dovolená na Havaji“. Zároveň vidí, že četnost kliknutí pro tento dotaz je v organickém vyhledávání relativně vysoká. To znamená, že hodně lidí, kteří hledají slovní spojení „dovolená na Havaji“ a zobrazí se jim ve výsledcích vyhledávání odkaz na Kareniny webové stránky, se skutečně kliknutím na její stránky dostanou. Karen v tom vidí skvělou příležitost, jak na své webové stránky přilákat ještě více lidí, kteří mají o její nabídku zájem, a rozhodne se klíčová slova „dovolená na Havaji“ přidat do příslušných kampaní AdWords.

Několik způsobů využití přehledu placeného a organického vyhledávání

Nový přehled placeného a organického vyhledávání poskytuje komplexní pohled na statistiky textových reklam a organických zápisů na úrovni dotazu. Díky tomu můžete analyzovat silné stránky i nedostatky své celkové přítomnosti ve výsledcích vyhledávání. Zároveň získáte detailní představu o tom, jak placené textové reklamy a výsledky organického vyhledávání společně pomáhají vaší firmě oslovit uživatele vyhledávající na Googlu. Dále uvádíme tři jednoduché a účinné způsoby využití tohoto přehledu.

Nalezení dalších klíčových slov

V tomto přehledu můžete hledat dotazy, u kterých se vaše firma objevila v organickém vyhledávání, aniž by se zobrazily související textové reklamy. Možná objevíte klíčová slova, která byste případně mohli přidat do svých účtů AdWords.

 • Dotazy s nízkým počtem zobrazení můžete určit pomocí filtru pro „počet zobrazení reklamy = 0“ nebo „počet zobrazení reklamy < X“. (Pokud máte více účtů, veškeré údaje organického vyhledávání budou importovány v jednotlivých účtech.)
 • Když si v účtu Klientského centra (MCC) stáhnete přehled placeného a organického vyhledávání (pro účty AdWords se stejným nastavením jazyka a zeměpisné oblasti), budete moci vyhledat duplicitní organické dotazy a zjistit, které dotazy nezaznamenaly na žádném z účtů žádná zobrazení placených textových reklam.
 • Můžete přidat i další filtr, pomocí kterého odhalíte dotazy obsahující určitý text, jako třeba název vaší značky nebo vaše nejdůležitější produkty a služby.

Optimalizace přítomnosti u dotazů vysoké hodnoty

Pomocí tohoto přehledu můžete zvýšit zastoupení své firmy ve výsledcích pro placené textové reklamy a sledovat, které dotazy jsou pro vás v rámci organických výsledků zvláště hodnotné.

 • Zjistěte dotazy, které jsou pro vaši firmu relevantní a mají nízký počet neplacených návštěv. Cílením na tyto dotazy posílíte svou přítomnosti ve výsledcích placeného vyhledávání.
 • Zvažte, zda by nebylo vhodné zobrazovat nějakou účelnější, výraznější a osobitější zprávu z výpisu organického vyhledávání. Toho lze docílit přizpůsobením textu reklamy a pomocí rozšíření.

Komplexní přístup k měření dopadu změn

Při testování vylepšení webu nebo změn nabídek, rozpočtů či klíčových slov můžete snáze vyhodnotit jejich dopad na návštěvnost z textových reklam, z organického vyhledávání i z kombinace obou těchto zdrojů. Můžete sledovat, jak vaše nabídky pro klíčová slova zvyšují nebo snižují celkový počet kliknutí pro související dotazy, a snažit se rentabilně zvýšit celkovou návštěvnost pro dotazy, které jsou pro vás nejdůležitější.

Význam údajů v přehledu placeného a organického vyhledávání

Když si na účtu nastavíte přehled placeného a organického vyhledávání, můžete ho zobrazit na kartě Dimenze. Přehled se aktualizuje jednou denně.

V následující části najdete sloupce přehledu placeného a organického vyhledávání a definice jednotlivých metrik:

Placené vyhledávání  
Kliknutí na reklamu Počet kliknutí na textovou reklamu, která se zobrazila v souvislosti s konkrétním dotazem.
Zobrazení reklamy Počet zobrazení textové reklamy na stránce s výsledky vyhledávání nebo na webu v síti Google.
CTR reklamy Údaj, který označuje, jak často uživatelé na textovou reklamu kliknou, když ji uvidí. Pomocí CTR lze měřit výkon klíčových slov a reklam.
Prům. CPC reklamy Průměrná částka, kterou zaplatíte pokaždé, když někdo klikne na vaši textovou reklamu. Průměrná cena za proklik se rovná součtu cen za všechna kliknutí vydělenému počtem kliknutí.
Prům. pozice reklamy Ukazuje průměrné pořadí textových reklam na stránce s výsledky vyhledávání.
Organické vyhledávání  
Organická kliknutí Počet kliknutí na zápis vašeho webu ve výsledcích neplaceného vyhledávání konkrétního dotazu.
Organické dotazy Webové vyhledávání. Tento sloupec udává celkový počet vyhledávání, která vrátila stránky vašeho webu za dané období.
Organická kliknutí/dotaz Hodnota vypočítaná vydělením počtu kliknutí, která jste získali z organického vyhledávání, celkovým počtem vyhledávání, která ve výsledcích vrátila stránky z vašeho webu.
Organické zápisy/dotaz Zápis označuje případ, kdy je ve výsledku vyhledávání vrácena stránka vašeho webu. Číslo v tomto sloupci udává, kolikrát byla v průměru stránka z vašeho webu uvedena ve výsledcích dotazu.
Prům. pozice v organickém vyhledávání Průměrná pozice se vypočítá z průměrné nejvyšší pozice vašeho zápisu (nebo více zápisů) pro každý dotaz.
Kombinace placeného a organického vyhledávání  
Reklamy a organická kliknutí Tento sloupec obsahuje počet kliknutí na některou z následujících položek:
 • jedna z vašich textových reklam,
 • jeden z vašich záznamů v organickém vyhledávání.
Reklamy a organické dotazy Dotazem je myšleno vyhledávání na webu. Tento sloupec udává celkový počet vyhledávání, která ve výsledcích organického vyhledávání zobrazila stránky z vašeho webu, případně aktivovala zobrazení některé z vašich textových reklam.
Reklamy a kliknutí/dotaz v organickém vyhledávání Hodnota vypočítaná vydělením počtu kliknutí, která jste získali z textových reklam nebo organických zápisů, celkovým počtem dotazů, u kterých byla splněna jedna z těchto dvou podmínek:
 • dotaz uvedl stránku z vašeho webu,
 • dotaz spustil jednu z vašich textových reklam.

Ve výchozím nastavení se sloupce Klíčové slovo, Reklamní sestava a Kampaň sice nezobrazují, můžete je ale do přehledu přidat. Stačí kliknout na položku Sloupce > Upravit sloupce > Statistiky reklam a vybrat typ sloupce, který chcete přidat.

Je dobré si zapamatovat několik věcí:

 • Investice do placeného vyhledávání nemá žádný vliv na hodnocení organického vyhledávání. Google přísně odděluje svou obchodní činnost spojenou s vyhledáváním a obchodní činnost související s reklamou.
 • Organické výsledky nejsou omezeny vaším nastavením cílů reklam pro kampaně AdWords. To jinými slovy znamená, že vaše reklamy jsou omezeny jazyky a místy, na které v rámci účtu AdWords cílíte, ale vaše zápisy v organickém vyhledávání omezeny nejsou. Je tedy možné mít více organických zobrazení než placených, i když vaše kampaně mají podíl zobrazení 100 %. Pokud například vaše reklamní kampaň pro dané klíčové slovo cílí jen na USA, v přehledu placeného a organického vyhledávání se pro toto klíčové slovo přesto objeví i organická zobrazení v Kanadě, i když tam neinzerujete.
 • Přehled údajů o organickém vyhledávání je poskytován zpětně k datu, kdy jste údaje začali importovat ze služby Nástroje pro webmastery. Nebude tedy uvádět historické údaje ohledně organického vyhledávání z doby před vytvořením propojení s touto službou.
 • Uvedené údaje o organickém vyhledávání zahrnují všechny domény, které jste s účtem propojili. V tomto okamžiku nemáme k dispozici možnost filtrování neplacených návštěv jen na podskupinu propojených domén.

Nastavení přehledu placeného a organického vyhledávání

Abyste mohli zobrazit přehled placeného a organického vyhledávání, musíte mít účet služby Search Console propojený s účtem AdWords. Pokud účet Search Console nemáte, kdykoli si ho můžete na webových stránkách této služby založit.

Propojení účtů Search Console a AdWords

 1. Přihlaste se k účtu AdWords na adrese https://adwords.google.cz.
 2. Klikněte na nabídku označenou ozubeným kolem () a vyberte možnost Nastavení účtu.
 3. Na navigačním panelu klikněte na možnost Propojené účty.
 4. V části Search Console klikněte na Zobrazit podrobnosti.View details
 5. Do textového pole zadejte adresu URL webu, který chcete propojit (například www.example.com).
 6. Klikněte na tlačítko Pokračovat.
 7. Pokud se účty úspěšně propojí, zobrazí se zpráva s blahopřáním. Klikněte na Hotovo.

  Poznámka: Účty se úspěšně propojí pouze v případě, že administrátor vašeho účtu AdWords je vlastníkem příslušného webu (a souvisejícího účtu Search Console), se kterým chcete účet propojit. Pokud nejste v seznamu vlastníků účtu Search Console, AdWords vám pomůže poslat současnému vlastníkovi zprávu se žádostí o přístup. Jestliže není pro web, který se snažíte propojit, žádný účet Search Console nastaven, AdWords vás vyzve, abyste o něj v této službě požádali, a poskytne vám k tomu příslušný odkaz.

Tip

Aby se zobrazovaly všechny údaje o organickém vyhledávání, je třeba při nastavování účtu Search Console a jeho propojování s účtem AdWords splnit určité požadavky.

 • Při nárokování domény ve službě Search Console přidejte do účtu její verze s řetězcem www i bez něj (http://www.example.comhttp://example.com).
 • Pokud vaše webové stránky používají protokol HTTPS, uveďte také obě varianty s protokolem HTTPS (https://www.example.comhttps://example.com).
 • V účtu AdWords připojte obě verze webu (jak tu s řetězcem www, tak bez něj). Není třeba zadávat, zda web používá protokol HTTP, nebo HTTPS (stačí zadat example.com a www.example.com).

Naučte se řešit problémy s indexováním, aby se vám vždy zobrazovaly všechny údaje.

Správa propojených účtů služby Search Console v AdWords

 1. Přihlaste se k účtu AdWords na adrese https://adwords.google.cz.
 2. Klikněte na nabídku označenou ozubeným kolem () a vyberte možnost Nastavení účtu.
 3. Na navigačním panelu klikněte na možnost Propojené účty.
 4. V části Search Console klikněte na Zobrazit podrobnosti. View details
 5. Tato stránka obsahuje seznam všech vašich propojených účtů služby Search Console. Seznam je možné seřadit podle data úpravy nebo stavu.
 6. V závislosti na stavu účtu služby Search Console, který najdete pod adresou URL webu, si budete moci vybrat různé možnosti správy. Jestliže jde o propojený účet, budete mít možnost ho odpojit. Dále budete mít možnost odeslat žádost o přístup k účtu služby Search Console, opětovně v této službě nárokovat nenárokovaný web a požádat o přístup v případě, že byl zrušen.
Pomohl vám tento článek?
Jak bychom článek mohli vylepšit?
Přihlásit se do účtu AdWords

Získejte nápovědu a tipy přímo pro váš účet, když se přihlásíte s e-mailovou adresou svého účtu AdWords, nebo si přečtěte, jak začít používat službu AdWords.