Budgivning genom kostnad per tusen visningar

Många annonsörer hoppas att de som ser annonsen ska klicka på den – men det är inte alltid det viktigaste. Du kanske bara vill att många ska se annonsen. I så fall passar det bra med budgivning genom kostnad per tusen visningar (CPM). Med CPM-budgivning lägger du ett bud på annonsen baserat på hur ofta den visas i Googles Display-nätverk. Du anger det högsta belopp du vill betala för annonserna, oavsett om någon klickar på dem eller ej.

CPM-budgivning för synlighet

Med vCPM-bud (CPM-bud för synlighet) betalar du bara när potentiella kunder kan se dina annonser. Du bjuder med andra ord på det faktiska värdet av att din annons visas på en synlig position på en viss placering.

Tänk på att det oftast är mer effektivt att ange ett högre vCPM-bud än det vanliga CPM-budet när du vill vinna de här mer värdefulla visningarna. På så sätt håller du dina bud konkurrenskraftiga och överskrider inte din dagliga budget. Läs mer om CPM-budgivning för synlighet

Lägga till kolumner för CPM för synlighet

När du skapar en ny kampanj med vCPM-bud, ska du tänka på att lägga till kolumnerna för Active View-mätvärden i rapporten. Då kan du se all relevant statistik om dina synliga annonser. Du kan lägga till de fördefinierade Active View-kolumnerna eller anpassa dina rapportkolumner.

Varför använda CPM-budgivning

En del människor föredrar CPM-budgivning för att de vill kunna ange ett högsta belopp som de kommer att betala för varje visning istället för för varje klick.

Andra bryr sig helt enkelt inte om klick för annonskampanjen. För företag som bara vill att fler ska se deras namn kan det till exempel vara viktigare med annonsvisningar än klick och besök på webbplatsen.

För närvarande är CPM-budgivning endast tillgängligt för kampanjtyperna Googles Display-nätverk - Alla funktioner och Googles Display-nätverk - Remarketing.

Tips!

Om ditt främsta mål är onlineförsäljning eller besök på din webbplats kan CPC-budgivning (kostnad per klick) vara ett bättre alternativ för dig.

En enkel jämförelse av CPM- och CPC-budgivning

Vi går in på det mer i detalj längre fram, men här är grunderna:

  CPM-budgivning CPC-budgivning
Överväg det här alternativet om: Det är viktigare att annonserna visas än att de genererar klick Det är viktigare med klick
Bjud: Det högsta belopp du kan tänka dig att betala för 1 000 visningar Det högsta belopp du kan tänka dig att betala för 1 klick
Faktiskt debiterat belopp: Inte mer än vad som behövs för att rankas högre än annonsören direkt under dig Inte mer än vad som behövs för att rankas högre än annonsören direkt under dig

Så konkurrerar CPM- och CPC-bud

Annonser med olika budtyper kan konkurrera om samma placeringar i Display-nätverket.

För att det ska vara rättvist när CPC- och CPM-annonser konkurrerar om samma placering i Display-nätverket jämförs de två annonstyperna efter hur mycket de är villiga att betala för visningen. För en CPM-annons anger det högsta CPM-budet hur mycket annonsören är villig att betala per 1 000 visningar, och för en CPC-annons gör Google en uppskattning av hur många klick annonsen kan få på 1 000 visningar.

Så här använder du CPM-budgivning

Med CPM-budgivning anger du det högsta belopp du vill betala per 1 000 annonsvisningar. Vi kallar det för högsta CPM-bud eller bara högsta CPM. 

Ju högre högsta CPM, desto större är chansen att din annons visas. Som alltid kommer AdWords-systemet endast debitera dig vad som behövs för att placera din annons över den näst högsta annonsen.

Tips!

CPM-textannonser har en unik fördel: när de får en placering får de ibland hela annonsutrymmet istället för att dela det med andra textannonser. Det gör att de syns bättre.

För en normal kampanj är det rimligt att börja med ett CPM-bud som är något högre än det CPC-bud du skulle använda för CPC-textannonser med samma inriktning.

Du kan ställa in högsta CPM-bud på ett par olika sätt. Säg att du säljer blommor och har skapat en annonsgrupp med sökord som rosor och tulpaner.

  • Annonsgrupps-CPM: Ange högsta CPM på annonsgruppsnivå så har du samma CPM för alla sökord och placeringar i den annonsgruppen. Vi antar att du väljer en annonsgrupps-CPM på 10 SEK. Om din annons visas på en webbplats som förknippas med rosor eller tulpaner, eller på en blogg om blommor, är högsta CPM alltid 10 SEK. Det är det enklaste sättet att hantera dina CPM-bud.
  • CPM på placeringsnivå: Du kan ange ett CPM-bud för varje placering om du vill. Om du vet att en webbplats ger bra resultat kan du bjuda mer för en placering där.
Testa det nu

 

Var den här artikeln till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?