Tıklamaları ve video gösterimlerini/görüntülenebilirliğini ölçmek için endüstri standartları

MRC logosuMedya Derecelendirme Konseyi (MRC) akreditasyonu, Google’ın "AdWords" ve "AdSense" reklam sunma teknolojilerinin tıklama, video gösterimi ve video görüntülenebilirliği ölçümü için endüstri standartlarına uygun olduğunu ve bu teknolojileri destekleyen süreçlerin doğru olduğunu onaylar. Bu onay, Google'ın hem tarayıcı hem de mobil uygulama ortamlarında ve tüm cihaz türlerinde (masaüstü, telefon, tablet) kullanılan ölçüm teknolojisi için geçerlidir.

Endüstri yönergeleri, etkileşimli reklam tıklamalarının nasıl sayılacağını ve geçersiz tıklamaların nasıl tespit edilip ele alınacağını yönetmek amacıyla, Etkileşimli Reklamcılık Bürosu (IAB) ve MRC tarafından geliştirilmiştir. Bu yönergelerin denetimi, MRC'nin denetimi gerçekleştirmek için hizmete aldığı bir Mali Müşavirlik firması tarafından yapılmıştır.

Google AdWords ve AdSense'te kullanılan tıklama ölçüm işleminin bir özetini aşağıda bulabilirsiniz. Ek kaynaklar için IAB / MRC Tıklama Ölçüm Yönergeleri'ni inceleyebilirsiniz. (Bu yönergelerde, online reklam tıklamalarının sayımıyla ilgili IAB standartları açıklanmaktadır.) Ayrıca Google'ın akreditasyon mektubunu da görüntüleyebilirsiniz.

Bu akreditasyon Google için ne anlama geliyor?

Bu akreditasyon, Google'ın tıklama ölçüm teknolojisinin, etkileşimli reklam tıklamalarının sayımıyla ilgili endüstri standartlarına uygun olduğunu ve bu teknolojiyi destekleyen süreçlerinin doğru olduğunu onaylamaktadır.

Akreditasyon, Google’ın video gösterimi ve görüntülenebilirliği ölçüm teknolojisinin endüstri standartlarına uygun şekilde video reklam gösterimlerini saydığını ve görüntülenebilirlik oranlarını ölçtüğünü onaylar.

Denetim süreci neleri kapsıyor?

Bu denetim, Google’ın tıklama başına ödeme, video gösterimleri ve video görüntülenebilirliği reklamcılık sistemlerine odaklanmıştır. Google, reklamverenlere sunulan bu çözümleri "AdWords" aracılığıyla, yayıncılara sunulan çözümleri AdSense ve YouTube aracılığıyla sağlar. AdWords Express, gerçekleştirilen en yeni denetime dahil edilmiştir. Şu anda MRC tarafından değerlendirilme süreci devam ettiğinden, henüz MRC tarafından akredite edilmemiştir.

AdWords reklamları, kullanıcılara aşağıdaki ürün veya hizmetler aracılığıyla verilebilir: İçerik için AdSense (AFC), Alanlar için AdSense (AFD), Arama için AdSense (AFS), DoubleClick Ad Exchange (AdX), YouTube ve Google.com. İçerik için AdSense (AFC), sayfalardaki bilgilerin bağlamının alakalı reklamları belirlemek ve göstermek için kullanıldığı iş ortağı sitesi sayfalarında gösterilen reklamlarla ilgilidir. Alanlar için AdSense (AFD), alan adının bir arama sorgusuna benzer olduğu belirli bir alan adındaki sayfalarda gösterilen reklamlarla ilgilidir. AdX, alakalı reklamların belirlenmesi ve gösterilmesi için sayfanın içeriğinin ve gerçek zamanlı teklif vermenin kullanıldığı hizmete katılan iş ortaklarının sitelerinde gösterilen reklamlarla ilgilidir. YouTube, YouTube.com veya YouTube uygulamasında görüntülenen, ilgili reklamları belirlemek ve görüntülemek için video ve arama sorgularının bağlamı kullanılan reklamlarla ilgilidir. Arama için AdSense (AFS) ve Google.com, arama motoru sorgusu bağlamında ve sonuçlarında ücrete tabi sonuçlar olarak gösterilen reklamlarla ilgilidir.

Denetim süreci neleri kapsamıyor?

Google'ın, DoubleClick gibi video dışındaki gösterim temelli reklamcılık çözümleri ve ticari olmayan amaçlarla tıklamaları ölçen sistemler (Google Arama gibi) bu denetimin kapsamının dışındadır. Bu denetimin kapsamında olmayan diğer sistemler arasında Google Analytics gibi ilgili destek ve yönetim sistemleri bulunmaktadır.

Tıklama ölçüm metodolojisi

Ölçüm metodolojisi, kaydedilen tıklama etkinliklerinin tümünü temel alır ve tıklama ölçümü amacıyla örnekleme kullanmaz. IAB tıklama yönlendirme döngüsünün yalnızca 2.2 numaralı aşaması (ölçülen tıklamalar) Google tarafından doğrudan gözlemlenir. Tıklama yönlendirme döngüsünde, ilk tıklama işleminin AdWords yönlendirme sunucusuna ulaşmasından sonra, AdWords tıklamayı raporlar ve tarayıcıya, ilgili reklamın Reklamvereni tarafından belirlenen konuma dayalı olarak bir HTTP 302 yönlendirmesi yapar. Bu işlem, ölçülen tıklamayı oluşturur. Aksi belirtilmediği sürece, tıklama ölçüm metodolojisi tüm cihaz türleri (masaüstü, telefon, tablet) ile tarayıcı ve mobil uygulamalar için aynıdır.

Reklamlar Google Mobile Ads SDK'sı tarafından desteklenen mobil cihazlarda görüntülenebilir (şu anda desteklenen platformların listesini burada bulabilirsiniz). AdWords Express, mobil uygulamalarda reklam hizmetini desteklemez.

Bu tıklama ölçüm yönteminin bilinen bir sınırlaması, bir ağ kesintisinin, başarılı bir şekilde 302 yönlendirmesi alan bir kullanıcının reklamveren web sitesini görüntüleyememesine neden olabilmesidir.

Kullanılan sayım metodolojisi, gösterim başına birden çok tıklama yöntemidir. Sonuç olarak, gezinme hatalarından (örn. kullanıcı başına birden fazla tıklama) kaynaklanan yanlış sayımı önlemek için, reklam gösterimindeki bir tıklama ile bir önceki tıklama arasında geçen sürenin belirli bir değerden büyük olması gerekir.

Günlükler, gözlemlenen HTTP işlemleri ile ilgili tüm verileri kaydedecek şekilde gerçek zamanlı olarak oluşturulur ve işleme konur. Tıklama filtreleme sistemlerini uygulamak için çeşitli değişken ve buluşsal teknikler kullanılır. Bu filtreleme sistemleri, güvenliklerini korumak amacıyla burada belirtilmeyecektir.

Google ve iş ortakları, kullanıcılara reklam sunar. Ancak Google, tıklama etkinliğinin ölçümü veya reklamverene raporlanması ile ilgili işlemlerin kontrolünü elinde tutar ve bu işlemleri gerçekleştirir. Kullanıcılar Google veya bir iş ortağı tarafından, reklamı uygulayan ürünlerden herhangi biri aracılığıyla yayınlanan bir reklamı tıkladığında, tıklama etkinliği AdWords tarafından AdWords yönlendirme sunucuları üzerinden izlenir.

Tıklama etkinliğinin ölçümü, Google AdWords tıklama ölçüm metodolojisini temel alır. Bu metodoloji, tıklama etkinliklerini yönetmeye ve izlemeye yönelik bir teknoloji altyapısı kullanır. AdWords başlatılan bir tıklamayı aldığında ve kullanıcıya, reklamverenin açılış sayfasına veya web sitesine (ya da reklamverenin aracısı gibi bir başka ara sunucuya) götüren bir HTTP 302 yönlendirmesi gönderdiğinde bir tıklama kaydedilir (ölçülür). Ölçülen tıklama etkinlikleri, bir etkinlik dosya sistemi içindeki veri günlüklerine kaydedilir. Daha sonra veri günlüğü dosyaları, tıklama ölçümü ve reklamveren raporlaması sağlamak için, tamamen otomatik işlemler aracılığı ile ile toplanır, düzenlenir ve derlenir. Düzenleme işlemine, hatalı ve bozuk verileri, robotlar ve diğer otomatik işlemler dahil olmak üzere tespit edilen insan dışı trafiği ve tespit edilen diğer geçersiz tıklama etkinliklerini filtreleme işlemi dahildir. Filtrelenen tıklamalar geçersiz sayılır. Bu, söz konusu tıklamaların reklamverene faturalandırılamayacağı anlamına gelir. Google, reklamverenler için tıklama raporları hazırlar. Reklamverenler, kendi raporlarına doğrudan ulaşabilir.

Tıklama ölçümleri coğrafi konuma (MRC akreditasyonuna tabi değildir) ve cihaz türüne göre toplu olarak raporlanabilir. Coğrafi konum, kullanıcının IP adresini veya bir yayıncı tarafından sağlanan yeri temel alır (yayıncılar bu tür yer bilgilerini yayınlamak için kullanıcının iznini almalıdır). Trafiğin bir bölümünün bir servis sağlayıcısının proxy sunucuları aracılığıyla yönlendirilmiş olabileceğine ve kullanıcının gerçek yer bilgilerini yansıtmayabileceğine dikkat edin (örn. cep telefonu operatörleri mobil trafiğe proxy uygulayabilir). Cihaz türü sınıflandırması (bilgisayar, tablet ve mobil cihazlar), Google tarafından işletilen HTTP başlığı kullanan kitaplıklardan alınan bilgilere dayalı olarak yapılır.

Bazı AdSense uygulamalarında, iş ortakları reklamları sitelerinde kendi tasarım ve biçimlendirme kurallarına göre gösterir ve reklamın çevresindeki tıklanabilir alanı kontrol eder. Bu uygulamalarda Google, bu alanın düzenlenmesi üzerinde kontrol sahibi değildir. Normal AdSense uygulamalarında, Google hem tıklanabilir alanları kontrol eder hem de reklam gösterimini doğrudan son kullanıcıya gösterir.

Video gösterimi ve görüntülenebilirliği ölçüm metodolojisi

Google, AdWords kullanıcılarının video kampanyaları oluşturmasına, reklam öğeleri yüklemesine ve yönetmesine, kampanyaları için ilgili hedefleme ve teklif stratejilerini ayarlamasına olanak tanır. AdWords video reklam içeriğinin YouTube'da barındırılması gerekir. Ancak, bu video reklamlar YouTube'da ve Google Görüntülü Reklam Ağı'ndaki (GDN) video iş ortağı sitelerinde ve uygulamalarında gösterilebilir.

Google’ın tescilli Etkileşimli Medya Reklamları Yazılım Geliştirme Kiti (IMA SDK), video ölçümü için video oynatıcılar ve AdWords reklam sunucusu arasındaki iletişimi kolaylaştırmak amacıyla doğrudan YouTube video oynatıcısına, YouTube mobil uygulamasına veya video iş ortağı sitelerine ve uygulamalarına entegre edilmiştir. Google, IMA SDK'sının biri Flash'ı, diğeri HTML5'i destekleyen iki sürümünü sunar. IMA SDK'sı, dijital video reklamları sunmak ve izlemek için hem doğrusal hem de doğrusal olmayan video reklam içeriğini ölçmek amacıyla kullanılan uyumlu bir etiket uygulaması bulunan bir Video Reklam Sunma Şablonudur (VAST) (2.0, 3.0 veya 4.0 sürümleri). IMA SDK'sı, video reklam ve video oynatıcının birbiriyle iletişim kurmasına olanak tanıyan Video Oynatıcı Reklam Sunma Arayüzü (VPAID) (2.0 sürümü) ve birden fazla reklamın video reklam içeriğinde oynatılmasına izin veren Video Çoklu Reklam Oynatma Listesi (VMAP) özelliğini de destekler.

Video reklam gösterimlerinin ölçümünde, görüntülenmeye başladığında sayma metodolojisi kullanılır. Video reklam içeriği yayıncısı tarafından düzgün şekilde uygulandığında, AdWords IMA SDK çözümleri, ölçüm işleminin arabelleğe alma işlemi sonrasında başlatılmasıyla ilgili Video Gösterim Kurallarına uygundur. Ölçüm işleminin ardından, Google sonraki raporlama ve işlemlerin kontrolünü elinde tutar. Google tarafından gösterilen tamamlayıcı görüntülü reklamlar, video reklam gösterimlerinden bağımsız olarak ölçülür ve AdWords Video Görüntülenebilirliği Raporu'na dahil edilmez. Bu nedenle, tamamlayıcı görüntülü reklamların ölçümü ve raporlanması bu etkileşimin kapsamı dışında tutulur.

Video görüntülenebilirliği için AdWords, AdWords raporlama platformunda rapor edilen görüntülenebilirliği ölçmek amacıyla Active View description of methodology kullanır. AdWords, video reklam öğesinin en az %50'si kullanıcının tarayıcısının/uygulamasının görüntülenebilir alanında kesintisiz iki saniye boyunca görüntülenirse bunu görüntülenebilir bir video gösterimi olarak sayar.

Filtreleme metodolojisi

Google, veri tabanlı tanımlayıcılar, etkinlikler ve kalıplarla hem genel hem de karmaşık geçersiz trafiği sürekli olarak tanımlamaya ve filtrelemeye çalışır. Bu tanımlama ve filtreleme, tıklamalar ve video gösterimlerine uygulanır, insan kaynaklı olmayan etkinlikleri ve sahtekarlık şüphesi uyandıran işlemleri kapsar. Ancak, kullanıcı kimliği ve amacı yayıncı, reklamveren veya ilgili aracıları tarafından her zaman bilinemediğinden ya da tespit edilemediğinden, tüm geçersiz trafiğin proaktif şekilde tespit edilmesi ve raporlanan sonuçlardan hariç tutulması olası değildir. Geçersiz trafiği filtreleme işlemlerinin güvenliğinin ihlal edilmesini veya tersine mühendislik uygulanmasını önlemek amacıyla, belirli filtreleme prosedürleriyle ilgili olarak denetleme süreci kapsamında denetçilerle paylaşılan ve burada açıklanandan daha fazla ayrıntı sunulmayacaktır.

Filtrelemede hem özel tespit (robot talimat dosyalarına uyma, filtreleme listeleri ve yayıncıların test işlemleri dahil) hem de etkinlik tabanlı filtreleme yöntemleri (çoklu sıralı etkinlikler, aykırı değer etkinliği, etkileşim özellikleri ve diğer şüpheli etkinliklerin analizi dahil) kullanılmaktadır.

Ayrıca, filtreleme metodolojisi için aşağıdaki parametreler geçerlidir:

 • Üçüncü taraf filtreleme Google tarafından kullanılmaz.
 • Robot talimat dosyaları (robots.txt) kullanılır.
 • İnsan harici etkinlikleri tespit etmek için kullanılan kaynaklar: Google, IAB/ABCe Uluslararası Örümcek ve Robot Listesi'nin yanı sıra, geçmişteki robot etkinliklerini temel alan ek filtreler kullanır. IAB Robot Listesi hariç tutma dosyası kullanılır.
 • Etkinlik temelli filtreleme işlemi: Etkinlik temelli tespitte, belirli türlerde model analizleri yapılır ve insan dışı trafiğe işaret eden etkinlik davranışları aranır. Google'ın Reklam Trafiği Kalitesi ekibi, tüm şüpheli etkinlikleri belirleyecek sistemlere sahiptir ve etkinlik temelli filtrelemeyi uygun şekilde yapar.
 • Tüm filtreleme "sonradan" ve pasif bir şekilde yapılır. Diğer bir deyişle, kullanıcının (tarayıcı, robot vb.) isteği, ilgili trafiğin işaretlendiği belirtilmeden sağlanır veya Google, kullanıcı aracısına etkinliğinin herhangi bir Google filtreleme mekanizmasını tetiklediğine ilişkin bilgi sağlamak istemediğinden, istek filtrelenir ve kaldırılır.
 • Otomatik bildirilen ön belleğe alma etkinliğini kaldırmak için işlemler uygulanmıştır.
 • Yayıncıların tıklamaları ve video gösterimlerini test etmesine olanak sağlayan işlemler vardır. Bu işlemler, yayıncıların bir reklam isteğine belirli bir etiket eklemesine olanak sağlar. Bu etiket, reklam isteğinin bir test isteği olduğunu ve faturalandırma veya resmi muhasebe amaçları için kullanılmaması gerektiğini belirtir.
 • Tutarsızlıklar veya yanlışlıklar tespit edildiğinde, bu verileri düzeltecek ve reklamverenlere geri ödeme yapılmasını sağlayacak süreçler vardır. Bu geri ödemeler, faturalandırma özetlerinde gösterilir. Günlük dosyalarının tahrip olması son derece nadiren gerçekleşen bir olaydır. Ancak, bunun gerçekleşmesi durumunda bu dosyaları kurtarmaya yönelik işlemler mevcuttur.
 • Google'ın dahili IP adreslerinden gelen etkinliğin kaldırılması için işlemler uygulanmıştır.
 • Filtreleme kuralları ve eşikleri devamlı olarak izlenir. Manuel olarak değiştirilebilir ve düzenli aralıklarla otomatik olarak güncellenirler.
İş ortağı uygunluğu

İçeriklerinde AdWords reklamlarını yayınlayan tüm ortaklar, geçersiz etkinliği yasaklayan program politikalarımıza uymak zorundadır. Geçersiz etkinlik hakkında daha fazla bilgi edinin.

Google, geçersiz trafiği sürekli olarak filtreler ve yüksek miktarda geçersiz trafik alan tüm iş ortaklarını incelemeye alır. Yüksek miktarda geçersiz trafik almaya devam eden iş ortaklarının hesapları askıya alınabilir veya kapatılabilir.

Tıklama verilerini raporlama

AdWords, reklamverenlere toplam tıklama sayısını, toplam gösterim sayısını ve bu verilerin alt kümelerini (örn. kampanya, reklam grubu ve anahtar kelimeye göre tıklamalar, gösterimler ve tıklama oranları), yayıncılara ise site istatistiklerine karşılık gelen benzer verileri raporlar. AdWords Express reklamverenlere toplam tıklama sayısını, toplam gösterim sayısını ve bu verilerin alt kümelerini (örn. cihaz ve mülke göre tıklamalar, gösterimler ve tıklama oranları) raporlar. Denetim süreci, AdWords ve AdWords Express için tıklama ve reklamveren raporlamasını kapsamaktadır. Bu sayılar, ay içinde belirli bir ölçüde dalgalanabilir ve ay sonunda sabitleninceye kadar sonlandırılmış sayılmaz. Bundan sonra, raporlanan tıklamalar düzenlenmez. Ancak, Google'ın uygun görmesi durumunda reklamverenlere kredi verilebilir.

Reklamverenler, her kampanya için filtrelenen (geçersiz olarak işaretlenen) günlük tıklamaların toplam sayısını AdWords'de görebilir. Verilere tersine mühendislik uygulanarak geçersiz trafiğin optimize edilmesini önlemek amacıyla AdWords, genel geçersiz trafik ve karmaşık geçersiz trafik toplamlarını ayrı ayrı raporlamaz. Toplam geçersiz tıklama trafiğinin yaklaşık %55'inin genel geçersiz trafik olduğu tahmin edilmektedir.

AdWords ve AdSense ön uçlarında raporlanan verilerin doğru olmasını sağlamak için kapsamlı birim test prosedürleri kullanılır. Bunlar, arka uç veritabanlarından gelen verilerin, kullanıcıların gördüğü raporlara doğru bir şekilde yansıtılmasını sağlamak için kullanılan birincil mekanizmalardır. Bunlara ek olarak, bir rapora girmiş olabilecek hataları belirlemek ve düzeltmek için kullanıcılardan gelen geri bildirimler dikkatli bir şekilde izlenir. AdWords kullanıcılarına veri raporlayan makinelerin ve yazılımların doğru bir şekilde çalışmasını sağlayan çok sayıda otomatik sistem vardır. Bununla birlikte, raporlamanın içeriği öncelikli olarak, bahsi geçen birim testleriyle ve kullanıcılardan gelen geri bildirimlerle doğrulanır.

Tıklama etkinliğiyle ilgili elektronik kayıtlar süresiz olarak saklanır. Ancak, iki veri alanı (IP ve çerez kimlikleri) belirli bir zaman aralığından sonra (IP adresleri için 9 ay, çerez kimlikleri içinse 18 ay) anonimleştirilir.

Video verilerini raporlama

AdWords, toplam video gösterimi sayısını, görüntülenebilirlik metriklerini (aşağıda özetlenmiştir) ve bu verilerin alt kümelerini reklamverenlere bildirir.

MRC akreditasyonu için yalnızca indirilebilir video görüntülenebilirliği raporunda listelenen AdWords metrikleri kapsam dahilindedir. Video gösterimi ve görüntülenebilirliği metrikleriyle ilgili ön uç araçlarındaki diğer raporlama seçenekleri (Kampanya raporlama ön uçları gibi) akreditasyonun dışında tutulur.

İndirilebilir video görüntülenebilirliği raporunda bulunan aşağıdaki metrikler, mobil uygulama ortamlarında Net Genel Geçersiz Trafik, masaüstü ve mobil web ortamlarında Toplam Net Karmaşık Geçersiz Trafik değerleri ile raporlanır. Bu durum, verilere tersine mühendislik yapılmasını engellemek için Genel Geçersiz Trafik ve Karmaşık Geçersiz Trafik rakamlarının ayrı ayrı raporlanmadığı tıklama raporlamasına benzer bir durumdur. Toplam geçersiz video gösterimi trafiğinin yaklaşık %40'ının genel geçersiz trafik olduğu tahmin edilmektedir.

Aşağıdaki video reklam biçimleri ölçülür ve video görüntülenebilirliği raporunda sunulur. YouTube Çocuk mobil uygulamasına sunulan reklamlar dahil, aşağıda açıklanmayan diğer tüm reklam biçimleri video görüntülenebilirliği raporunun dışında tutulur.

 • Atlanabilir yayın içi reklamlar: YouTube video içeriği oynatılmadan önce, oynatılırken veya oynatıldıktan sonra görüntülenen ve izleyicilere 30 saniye veya daha uzun olan reklamları ilk 5 saniyesi oynatıldıktan sonra atlama seçeneği sunan video reklamlarıdır.
 • Bumper reklamlar: YouTube video içeriği oynatılmadan önce, oynatılırken veya oynatıldıktan sonra görüntülenen yaklaşık 6 saniyelik kısa video reklamlarıdır. Bumper reklamlar, atlanamayan reklamlardır.
 • Atlanamayan video içi reklamlar: Video yayıncısının Google Görüntülü Reklam Ağı'ndaki içeriğindeki 5 - 30 saniye aralığında değişen, video içeriği oynatılmadan önce, oynatılırken veya oynatıldıktan sonra, içerik yayıncısının reklam göstermeyi seçtiği yer ve zamanlarda görüntülenen video reklamlarıdır.
Bu makale faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?