Tıklamaları ölçmeye yönelik endüstri standartları

MRC logo Medya Derecelendirme Konseyi (MRC) akreditasyonu, Google'ın tıklama ölçüm teknolojisinin, etkileşimli reklam tıklamalarının sayımıyla ilgili sektör standartlarına uygun olduğunu ve bu teknolojiyi destekleyen süreçlerinin doğru olduğunu onaylar. Bu onay, Google'ın hem tarayıcı hemde mobil uygulama ortamlarında ve tüm cihaz türlerinde (masaüstü, telefon, tablet) kullanılan tıklama ölçüm teknolojisi için geçerlidir.

Sektör yönergeleri, etkileşimli reklam tıklamalarının nasıl sayılacağını ve geçersiz tıklamaların nasıl tespit edilip ele alınacağını yönetmek üzere, Etkileşimli Reklamcılık Bürosu (IAB) ve MRC tarafından geliştirilmiştir. Bu yönergelerin denetimi, MRC'nin denetimi gerçekleştirmek için hizmete aldığı bir Mali Müşavirlik firması tarafından yapıldı.

Google AdWords ve AdSense'te kullanılan tıklama ölçüm işleminin bir özetini aşağıda bulabilirsiniz. Ek kaynaklar için IAB / MRC Tıklama Ölçüm Yönergeleri'ni inceleyebilirsiniz. (Bu yönergeler, çevrimiçi reklam tıklamalarının sayımıyla ilgili IAB standartlarının açıklamasını vermektedir.) Ayrıca Google'ın akreditasyon mektubunu da görüntüleyebilirsiniz.

Denetim sürecine neler dahildir?

Bu denetim, Google'ın tıklama başına ödeme reklam sistemlerine odaklanmıştır. Google, "AdWords" aracılığıyla reklamverenlere yönelik, "AdSense" aracılığıyla da yayıncılara yönelik tıklama başına ödeme çözümleri sunar. AdWords Express, gerçekleştirilen en yeni denetime dahil edilmiştir. Şu anda MRC tarafından değerlendirilme sürecinde olmakla birlikte, henüz MRC tarafından akredite edilmemiştir.

AdWords reklamları, kullanıcılara aşağıdaki ürün veya hizmetler aracılığıyla verilebilir: İçerik için AdSense (AFC), Alanlar için AdSense (AFD), Arama için AdSense (AFS), Doubleclick Ad Exchange (AdX) ve Google.com. İçerik için AdSense (İİA), sayfalardaki bilgilere ilişkin bağlamın alakalı reklamları belirlemek ve göstermek için kullanıldığı iş ortağı sitesi sayfalarında gösterilen reklamlarla ilgilidir. AFD, alan adının bir arama sorgusuna benzer olduğu belirli bir alan adındaki sayfalarda gösterilen reklamlarla ilgilidir. AdX, alakalı reklamların belirlenmesi ve gösterilmesi için sayfanın içeriğinin ve gerçek zamanlı teklif vermenin kullanıldığı hizmete katılan iş ortaklarının sitelerinde gösterilen reklamlarla ilgilidir. Arama için AdSense (AİA) ve Google.com, arama motoru sorgusu bağlamında ve sonuçlarında ücrete tabi sonuçlar olarak gösterilen reklamlarla ilgilidir.

Denetim sürecine neler dahil değildir?

Google'ın, DoubleClick gibi gösterim temelli reklamcılık çözümleri ve ticari olmayan amaçlarla tıklamaları ölçen sistemler (Google Arama gibi) bu denetimin kapsamının dışındadır. Bu denetimin kapsamında olmayan diğer sistemler arasında Google Analytics gibi ilgili destek ve yönetim sistemleri bulunmaktadır.  

Tıklama ölçüm metodolojisi

Ölçüm metodolojisi, kaydedilen tıklama etkinliklerinin tümünü temel alır ve tıklama ölçümü amacıyla örnekleme kullanmaz. IAB tıklama yönlendirme döngüsünün yalnızca 2.2 numaralı aşaması (ölçülen tıklamalar) Google tarafından doğrudan gözlemlenir. Tıklama yönlendirme döngüsünde, ilk tıklama işleminin AdWords yönlendirme sunucusuna ulaşmasından sonra, AdWords tıklamayı raporlar ve tarayıcıya, ilgili reklamın Reklamvereni tarafından belirlenen konuma dayalı olarak bir HTTP 302 yönlendirmesi yapar. Bu işlem, ölçülen tıklamayı oluşturur. Aksi belirtilmediği sürece, tıklama ölçüm metodolojisi tüm cihaz türleri (masaüstü, telefon, tablet) ile tarayıcı ve mobil uygulamalar için aynıdır.

Reklamlar Google Mobile Ads SDK'sı tarafından desteklenen mobil cihazlarda görüntülenebilir (şu anda desteklenen platformların listesini burada bulabilirsiniz). AdWords Express, mobil uygulamalarda reklam hizmetini desteklemez.

Bu tıklama ölçüm yönteminin bilinen bir sınırlaması, bir ağ kesintisinin, başarılı bir şekilde 302 yönlendirmesi alan bir kullanıcının reklamveren web sitesini görüntüleyememesine neden olabilmesidir.

Kullanılan sayım metodolojisi, gösterim başına birden çok tıklama yöntemidir. Sonuç olarak, gezinme hatalarından (örn. kullanıcı başına birden fazla tıklama) kaynaklanan yanlış sayımı önlemek için, reklam gösterimindeki bir tıklama ile bir önceki tıklama arasında geçen sürenin belirli bir değerden büyük olmasını gerektiririz.

Günlükler, gözlemlenen HTTP işlemleri ile ilgili tüm verileri kaydedecek şekilde gerçek zamanlı olarak oluşturulur ve işleme konur. Tıklama filtreleme sistemlerini uygulamak için çeşitli değişken ve buluşsal teknikler kullanılır. Bu filtreleme sistemleri, güvenliklerini korumak amacıyla burada belirtilmeyecektir.

Google ve iş ortakları, kullanıcılara reklam sunar. Ancak Google, tıklama etkinliğinin ölçümü veya reklamverene raporlanması ile ilgili işlemlerin kontrolünü elinde tutar ve bu işlemleri gerçekleştirir. Kullanıcılar Google veya bir iş ortağı tarafından, reklamı uygulayan ürünlerden herhangi biri aracılığıyla yayınlanan bir reklamı tıkladığında, tıklama etkinliği AdWords tarafından AdWords yönlendirme sunucuları üzerinden izlenir.

Tıklama etkinliğinin ölçümü, Google AdWords tıklama ölçüm metodolojisini temel alır. Bu metodoloji, tıklama etkinliklerini yönetmeye ve izlemeye yönelik bir teknoloji altyapısı kullanır. AdWords başlatılan bir tıklamayı aldığında ve kullanıcıya, reklamverenin açılış sayfasına veya web sitesine (ya da reklamverenin aracısı gibi bir başka ara sunucuya) götüren bir HTTP 302 yönlendirmesi gönderdiğinde bir tıklama kaydedilir (ölçülür). Ölçülen tıklama etkinlikleri, bir etkinlik dosya sistemi içindeki veri günlüklerine kaydedilir. Daha sonra veri günlüğü dosyaları, tıklama ölçümü ve reklamveren raporlaması sağlamak için, tamamen otomatik işlemler aracılığı ile ile toplanır, düzenlenir ve derlenir. Düzenleme işlemine, hatalı ve bozuk verileri, robotlar ve diğer otomatik işlemler dahil olmak üzere tespit edilen insan dışı trafiği ve tespit edilen diğer geçersiz tıklama etkinliklerini filtreleme işlemi dahildir. Filtrelenen tıklamalar geçersiz sayılır. Bu, söz konusu tıklamaların reklamverene faturalandırılamayacağı anlamına gelir. Google, reklamverenler için tıklama raporları hazırlar. Reklamverenler, kendi raporlarına doğrudan ulaşabilir.

Tıklama ölçümleri coğrafi konuma (MRC akreditasyonuna tabi değildir) ve cihaz türüne göre toplu olarak raporlanabilir. Coğrafi konum, kullanıcının IP adresini veya bir yayıncı tarafından sağlanan yeri temel alır (yayıncılar bu tür yer bilgilerini yayınlamak için kullanıcının iznini almalıdır). Trafiğin bir bölümünün bir servis sağlayıcısının proxy sunucuları aracılığıyla yönlendirilmiş olabileceğine ve kullanıcının gerçek yer bilgilerini yansıtmayabileceğine dikkat edin (örn. cep telefonu operatörleri mobil trafiğe proxy uygulayabilir). Cihaz türü sınıflandırması (bilgisayar, tablet ve mobil cihazlar), Google tarafından işletilen HTTP başlığı kullanan kitaplıklardan alınan bilgilere dayalı olarak yapılır.

Bazı AdSense uygulamalarında, iş ortakları reklamları sitelerinde kendi tasarım ve biçimlendirme kurallarına göre gösterir ve reklamın çevresindeki tıklanabilir alanı kontrol eder. Bu uygulamalarda Google, bu alanın düzenlenmesi üzerinde kontrol sahibi değildir. Normal AdSense uygulamalarında, Google hem tıklanabilir alanları kontrol eder hem de reklam gösterimini doğrudan son kullanıcıya gösterir.

Filtreleme metodolojisi

Google, veri tabanlı tanımlayıcılar, etkinlikler ve kalıplarla hem genel hem de karmaşık geçersiz trafiği sürekli olarak tanımlamaya ve filtrelemeye çalışır. İnsan kaynaklı olmayan etkinlikler ve sahtekarlık şüphesi uyandıran işlemler buna dahildir. Ancak, kullanıcı kimliği ve amacı yayıncı, reklamveren veya ilgili aracıları tarafından her zaman bilinemediğinden ya da tespit edilemediğinden, tüm geçersiz trafiğin proaktif şekilde tespit edilmesi ve raporlanan sonuçlardan hariç tutulması çok olası değildir. Geçersiz trafiği filtreleme işlemlerinin güvenliğinin ihlal edilmesini veya tersine mühendislik uygulanmasını önlemek amacıyla, belirli filtreleme prosedürleriyle ilgili olarak denetleme süreci kapsamında denetçilerle paylaşılan ve Tıklama Kuralları'nda açıklanandan daha fazla ayrıntı sunulmayacaktır.

Filtrelemede hem özel tespit (robot talimat dosyalarına uyma, filtreleme listeleri ve yayıncıların test tıklamaları dahil) hem de etkinlik tabanlı filtreleme yöntemleri (çoklu sıralı etkinlikler, aykırı değer etkinliği, etkileşim özellikleri ve diğer şüpheli etkinliklerin analizi dahil) kullanılmaktadır.

Ayrıca, filtreleme metodolojisi için aşağıdaki parametreler geçerlidir:

  • Üçüncü taraf filtreleme Google tarafından kullanılmaz.
  • Robot talimat dosyaları (robots.txt) kullanılır.
  • İnsan harici etkinlikleri tespit etmek için kullanılan kaynaklar: Google, IAB/ABCe Uluslararası Örümcek ve Robot Listesi'nin yanı sıra, geçmişteki robot etkinliklerini temel alan ek filtreler kullanır. IAB Robot Listesi hariç tutma dosyası kullanılır.
  • Etkinlik temelli filtreleme işlemi: Etkinlik temelli tespitte, belirli türlerde model analizleri yapılır ve insan dışı trafiğe işaret eden etkinlik davranışları aranır. Google'ın Reklam Trafiği Kalitesi ekibi, tüm şüpheli etkinlikleri belirleyecek sistemlere sahiptir ve etkinlik temelli filtrelemeyi uygun şekilde yapar.
  • Tüm filtreleme "sonradan" ve pasif bir şekilde yapılır. Diğer bir deyişle, kullanıcının (tarayıcı, robot vb.) isteği, ilgili trafiğin işaretlendiği belirtilmeden sağlanır veya Google, kullanıcı aracısına etkinliğinin herhangi bir Google filtreleme mekanizmasını tetiklediğine ilişkin bilgi sağlamak istemediğinden, istek filtrelenir ve kaldırılır.
  • Otomatik bildirilen ön belleğe alma etkinliğini kaldırmak için işlemler uygulanmıştır.
  • Yayıncıların tıklamaları test etmesine olanak sağlayan süreçler vardır. Bu işlemler, yayıncıların bir reklam isteğine belirli bir etiket eklemesine olanak sağlar. Bu etiket, reklam isteğinin bir test isteği olduğunu ve faturalandırma veya resmi muhasebe amaçları için kullanılmaması gerektiğini belirtir.
  • Tutarsızlıklar veya yanlışlıklar tespit edildiğinde, bu verileri düzeltecek ve reklamverenlere geri ödeme yapılmasını sağlayacak süreçler vardır. Bu geri ödemeler, faturalandırma özetlerinde gösterilir. Günlük dosyalarının tahrip olması son derece nadiren gerçekleşen bir olaydır. Ancak, bunun gerçekleşmesi durumunda bu dosyaları kurtarmaya yönelik işlemler mevcuttur.
  • Google'ın dahili IP adreslerinden gelen etkinliğin kaldırılması için işlemler uygulanmıştır.
  • Filtreleme kuralları ve eşikleri devamlı olarak izlenir. Manuel olarak değiştirilebilir ve düzenli aralıklarla otomatik olarak güncellenirler.
İş ortağı uygunluğu

İçeriklerinde AdWords reklamlarını yayınlayan tüm ortaklar, geçersiz etkinliği yasaklayan program politikalarımıza uymak zorundadır. Geçersiz etkinlik hakkında daha fazla bilgi edinin.

Google, geçersiz trafiği sürekli olarak filtreler ve yüksek miktarda geçersiz trafik alan tüm iş ortaklarını incelemeye alır. Yüksek miktarda geçersiz trafik almaya devam eden iş ortaklarının hesapları askıya alınabilir veya kapatılabilir.

Veri raporlama

AdWords, reklamverenlere toplam tıklama sayısını, toplam gösterim sayısını ve bu verilerin alt kümelerini (örn. kampanya, reklam grubu ve anahtar kelimeye göre tıklamalar, gösterimler ve tıklama oranları), yayıncılara ise site istatistiklerine karşılık gelen benzer verileri raporlar. AdWords Express reklamverenlere toplam tıklama sayısını, toplam gösterim sayısını ve bu verilerin alt kümelerini (örn. cihaz ve mülke göre tıklamalar, gösterimler ve tıklama oranları) raporlar. Denetim süreci, AdWords ve AdWords Express için tıklama ve reklamveren raporlamasını kapsamaktadır. Bu sayılar, ay içinde belirli bir ölçüde dalgalanabilir ve ay sonunda sabitleninceye kadar sonlandırılmış sayılmaz. Bundan sonra, raporlanan tıklamalar düzenlenmez. Ancak, Google'ın uygun görmesi durumunda reklamverenlere kredi verilebilir.

Reklamverenler, her kampanya için filtrelenen (geçersiz olarak işaretlenen) günlük tıklamaların toplam sayısını AdWords'de görebilir. Verilere tersine mühendislik uygulanarak geçersiz trafiğin optimize edilmesini önlemek amacıyla AdWords, genel geçersiz trafiğe ve karmaşık geçersiz trafiğe ilişkin toplamları ayrı ayrı raporlamaz. Toplam geçersiz trafiğin yaklaşık %61'inin genel geçersiz trafik olduğu tahmin edilmektedir.

AdWords ve AdSense önyüzlerinde raporlanan verilerin doğru olmasını sağlamak için, kapsamlı birim test prosedürleri kullanılır. Bunlar, arkayüzdeki veritabanlarından gelen verilerin, kullanıcıların gördüğü raporlara doğru bir şekilde yansıtılmasını sağlamak için kullanılan birincil mekanizmalardır. Bunlara ek olarak, bir rapora girmiş olabilecek hataları belirlemek ve düzeltmek için kullanıcılardan gelen geri bildirimler dikkatli bir şekilde izlenir. AdWords kullanıcılarına veri raporlayan makinelerin ve yazılımların doğru bir şekilde çalışmasını sağlayan çok sayıda otomatik sistem vardır. Bununla birlikte, raporlamanın içeriği öncelikli olarak, bahsi geçen birim testleriyle ve kullanıcılardan gelen geri bildirimlerle doğrulanır.

Tıklama etkinliğiyle ilgili elektronik kayıtlar süresiz olarak saklanır. Ancak, IP ve çerez kimlikleri, belirli bir zaman aralığından sonra (IP adresleri için 9 ay, çerez kimlikleri içinse 18 ay) anonimleştirilir.

 

Bu makale faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?