Bruk auksjonsstatistikk for å sammenligne resultater

Med Auksjonsstatistikk-rapporten kan du sammenligne resultatene dine med andre annonsører som konkurrerer om de samme auksjonene som deg. Med denne informasjonen kan det være enklere å ta strategiske avgjørelser om bud og budsjetter, ettersom du ser hvor du lykkes, og hvor du kanskje går glipp av muligheter til å oppnå bedre resultater. Auksjonsstatistikk-rapporten er tilgjengelig både for søkekampanjer og Shopping-kampanjer.

I denne artikkelen kan du lese om statistikken som er tilgjengelig i Auksjonsstatistikk-rapporten, hvordan du finner rapporten, og hvordan du kan angi et filter for å finne søkeord, annonsegrupper eller kampanjer med tilgjengelige Auksjonsstatistikk-rapporter. 


Auksjonsstatistikk

Auksjonsstatistikk-rapporten for søkekampanjer har seks ulike statistikker: visningsandel, gjennomsnittlig plassering, overlappingsfrekvens, frekvens for høyere plassering, frekvens for visning øverst på siden og andel for høyeste rangering. Du kan generere en rapport for ett eller flere søkeord, annonsegrupper eller kampanjer (dersom de har hatt et minimum av aktivitet i den angitte perioden) og segmentere resultatene etter tidspunkt og enhet.

Auksjonsstatistikk-rapporten for Shopping-kampanjer har tre ulike statistikker: visningsandel, overlappingsfrekvens og andel for høyeste rangering. Du kan generere en rapport for én eller flere annonsegrupper eller kampanjer (dersom de har hatt et minimum av aktivitet i den angitte perioden) og segmentere resultatene etter tidspunkt og enhet. Auksjonsstatistikk-data for Shopping-kampanjer er tilgjengelige fra oktober 2014 til dags dato.

Beskrivelser av Auksjonsstatistikk

Gjennomsnittlig plassering (bare søkekampanjer)

Ved å se på gjennomsnittlig plassering får du en rask oversikt over hvor høyt annonsene dine rangeres i forhold til annonsene til andre annonsører som deltar i de samme auksjonene. Gjennomsnittlig plassering er den gjennomsnittlige rangeringen for annonsen i auksjonene, som bestemmer annonsenes rekkefølge på søkeresultatsiden.

Hvis for eksempel tallet «5» vises for en av deltakerne i Gjennomsnittlig plassering-kolonnen i Auksjonsstatistikk-rapporten din, betyr det at denne deltakerens annonse i gjennomsnitt ble vist på femteplass på søkeresultatsider i de tilfellene der annonsen din også ble vist.

Visningsandel

Visningsandelen er antall visninger du har mottatt, delt på et anslag over hvor mange visninger du var kvalifisert til å motta. Kvalifiseringen er basert på målrettingsinnstillingene, godkjenningsstatusene, budene og kvalitetspoengene for annonsene dine. I Auksjonsstatistikk-rapporten angis i tillegg visningsandelen for andre annonsører uttrykt som en prosentandel av auksjonene der du også deltok. Kvalitetspoeng brukes ikke for Shopping-kampanjer. Den generelle kvaliteten og relevansen til Shopping-annonsene dine har likevel betydning for om de er kvalifisert. Finn ut mer om sporing av visningsandel.

Overlappingsfrekvens

Overlappingsfrekvensen angir hvor ofte annonsen til en annen deltaker ble vist når annonsen din også ble vist.

Hvis for eksempel «60 %» vises for en av de andre deltakerne i Overlappingsfrekvens-kolonnen i Auksjonsstatistikk-rapporten din, betyr det at en annonse fra denne deltakeren ble vist seks av ti ganger i de tilfellene der annonsen din også ble vist.

Frekvens for høyere plassering (bare søkekampanjer)

Frekvensen for høyere plassering angir hvor ofte den andre deltakerens annonse ble vist på en høyere plassering på siden enn din når begge annonsene ble vist samtidig.

Hvis for eksempel «5 %» vises for en av de andre annonsørene i Plassering over-kolonnen i Auksjonsstatistikk-rapporten, betyr det at den andre deltakerens annonse ble vist på en plassering over din fem av 100 ganger i de tilfellene der annonsene deres ble vist samtidig.

Frekvens for visning øverst på siden (bare søkekampanjer)

Frekvensen for visning øverst på siden angir hvor ofte annonsen din (eller en annen deltakers annonse, avhengig av hvilken rad du ser på) ble vist øverst på siden, over de ubetalte søkeresultatene.

Andel for høyeste rangering

Andel for høyeste rangering er en prosentandel definert som antall ganger annonsen din ble rangert høyere i auksjonen enn en annen deltakers annonse, pluss antall ganger annonsen din ble vist og den andre annonsen ikke ble vist, delt på totalt antall annonseauksjoner du har deltatt i.

Merknad

I denne rapporten finner du informasjon om andre annonsører som deltok i de samme auksjonene som deg. Dette betyr ikke at de andre annonsørene har de samme innstillingene for annonsering som deg. Beregningene for de andre annonsørene er bare basert på tilfeller der vi har anslått at annonsene dine også var kvalifisert for visning. Denne rapporten angir ikke søkeordene, kvaliteten, budene eller innstillingene for kampanjene dine. Den viser heller ikke denne informasjonen om andre annonsører.

Selv om du kan få denne informasjonen ved å søke på Google (og mange prøver å gjøre sine egne beregninger ved å analysere hvilke annonser som blir vist), blir det enklere å få tilgang til og forstå denne informasjonen med denne rapporten. Den er tilgjengelig for annonsører med søkeord, produktgrupper, annonsegrupper og kampanjer som oppnår et minimum av aktivitet.

 

 

Angi hvilken utgave av AdWords du bruker. Finn ut mer

 

Slik finner du Auksjonsstatistikk-rapporten

Auksjonsstatistikk-data er tilgjengelig for søkekampanjer og Shopping-kampanjer som har hatt et minimum av aktivitet. For søkekampanjer kan du opprette en rapport for søkeord, annonsegrupper og kampanjer. For Shopping-kampanjer kan du opprette en rapport for annonsegrupper og kampanjer.

 1. Logg på AdWords-kontoen din.
 2. Klikk på Kampanjer-, Annonsegrupper- eller Søkeord-fanen avhengig av hvilken informasjon du ønsker å se i rapporten.
 3. Hvis du ønsker å velge bestemte kampanjer, annonsegrupper eller søkeord, merker du av i boksen ved siden av hvert element. Merk: Du kan bare velge søkeord på én side av gangen (med mindre du kjører en rapport for «Alle»).
 4. Klikk på Detaljer øverst i statistikktabellen.
 5. Klikk på Alle eller Valgt i rullegardinmenyen under «Auksjonsstatistikk».
 6. Da åpnes Auksjonsstatistikk-rapporten din. Merk: Auksjonsstatistikk-rapporten viser bare informasjon om søkeord og annonsegrupper som har oppnådd et minimum av aktivitet.
 7. Hvis du valgte kampanjer eller annonsegrupper i bare søkekampanjer eller bare Shopping-kampanjer, får du se den tilhørende Auksjonsstatistikk-rapporten. Hvis du valgte en blanding av kampanjer og annonsegrupper i både søkenettverket og Shopping-kampanjer, må du velge alternativknappen Søkekampanjer eller Shopping-kampanjer.
Prøv nå

Opprett et Auksjonsstatistikk-filter

Du kan opprette et filter for å gjøre det enklere å finne søkeord, annonsegrupper og kampanjer med tilgjengelige Auksjonsstatistikk-rapporter. Med Auksjonsstatistikk-filteret får du umiddelbart oversikt over hvilke søkeord, annonsegrupper eller kampanjer du kan se Auksjonsstatistikk-rapporter for.

 1. Logg på AdWords-kontoen din.
 2. Klikk på Kampanjer-, Annonsegrupper- eller Søkeord-fanen avhengig av hvilken informasjon du ønsker å se i rapporten.
 3. Klikk på Filter-knappen ovenfor statistikktabellen din.
 4. Klikk på Opprett filterCreate filter
 5. Klikk på rullegardinmenyen i panelet som kommer opp, for å se en liste over betingelser for nye filtre. Velg Auksjonsstatistikk, og klikk på Tilgjengelig på «tilsvarer hvilke som helst av»-rullegardinmenyen. (Klikk på Utilgjengelig for å lage et filter for søkeord eller annonsegrupper som ennå ikke har hatt nok aktivitet til at det er laget en Auksjonsstatistikk-rapport.) Select "Auction insights" and "Available"
 6. Lagre det nye filteret ved å merke av i «Lagre filter»-ruten, og klikk på Bruk. Tabellen blir automatisk oppdatert, og du kan se søkeord eller annonsegrupper som har tilgjengelige Auksjonsstatistikk-rapporter.
 

 

Linker til beslektet innhold

Var denne artikkelen nyttig?
Hvordan kan vi forbedre den?