Vanliga sätt att använda automatiska regler

 • Med automatiska regler kan du schemalägga dina annonser så att de visas vid specifika tidpunkter under dagen.
 • Använd automatiska regler för att justera bud enligt tid på dagen, tid på året eller andra dynamiska villkor. 
 • Styr din budget och dina kostnader genom att bara visa annonser när du väljer att göra det.
Automated rules

Vill du kunna schemalägga annonser medan du sover? Pausa annonser med låg klickfrekvens? Förbättra dina bud så att de stannar på första sidan? Detta är vad automatiska regler kan göra åt dig. 

Vanliga sätt att använda automatiska regler

Kom igång genom att fundera över specifika åtgärder du ofta utför i ditt AdWords-konto, och skriv ner varje steg du gör. Skapa sedan en struktur för reglerna, så kan åtgärderna utföras automatiskt åt dig.

Här följer några exempel på vanliga regler. Du skapar regler genom att klicka på knappen Automatiskt på fliken Kampanjer, Annonsgrupper, Sökord eller Annonser.

Följande exempel visar möjliga regler, men vi föreslår att du använder dina personliga resultatmål och dina expertkunskaper om din verksamhet när du väljer specifika värden och åtgärder som passar dig.

När du har skapat reglerna bör du följa upp resultatet regelbundet, och finjustera reglerna så att du får det utfall du vill ha.

Schemalägga annonser

Aktivera och inaktivera flera specialannonser för ett erbjudande

Anta att du har flera annonser som innehåller frasen ”Specialerbjudanden på Kanelbullens dag” och att du vill visa dem i anslutning till Kanelbullens dag den 4 oktober. Börja med att skapa annonserna och pausa dem. Skapa sedan två regler som ska tillämpas en gång. Den första regeln aktiverar annonserna den 1 oktober klockan 17.00 och den andra regeln pausar annonserna den 4 oktober klockan 23.00.

 1. Klicka på Alla onlinekampanjer i den vänstra panelen i ditt AdWords-konto och klicka sedan på fliken Kampanjer.
 2. Klicka på Automatiskt och markera Aktivera annonser när … (regel 1) eller Pausa annonser om … (regel 2) på rullgardinsmenyn.
 3. Välj Alla utom borttagna annonser i alla kampanjer i avsnittet Använd för.
 4. I avsnittet Krav väljer du Annonstext och alternativet innehåller specialerbjudanden på Kanelbullens dag.
 5. I avsnittet Frekvens väljer du En gång och sedan 1 oktober kl. 17 (regel 1) och 4 oktober kl. 23 (regel 2).

Regel 1:

Common ways to use automated rules

Regel 2:

Pause Memorial Day promotion
Aktivera och inaktivera flera specialannonser regelbundet (t.ex. varje veckoslut)

Anta att du vill visa särskilda annonser om gratis frakt varje veckoslut. Med två regler som tillämpas en gång i veckan kan du aktivera annonserna varje lördagsmorgon (regel 1) och pausa dem varje söndagskväll (regel 2). Du kan utgå från annonstexten och välja annonserna från hela ditt konto (i stället för att välja varje enskild annons i tabellen, se exemplet nedan).

 1. Klicka på Alla onlinekampanjer i den vänstra panelen i ditt AdWords-konto.
 2. Klicka på fliken Annonser.
 3. Klicka på Automatiskt och markera Aktivera annonser när … (regel 1) eller Pausa annonser om … (regel 2) på rullgardinsmenyn.
 4. Välj Alla utom borttagna annonser i alla kampanjer i avsnittet Använd för.
 5. I avsnittet Krav väljer du Annonstext och alternativet innehåller Gratis frakt.
 6. I avsnittet Frekvens väljer du Varje vecka och sedan lördag kl. 1 (regel 1) eller söndag kl. 23 (regel 2).
Free shipping start
Free shipping end
Aktivera och inaktivera en specialkampanj för ett erbjudande

Anta att du har en specialkampanj som du vill köra på Våffeldagen. Börja med att skapa kampanjen och pausa den. Skapa sedan två regler som ska tillämpas en gång. Den första regeln aktiverar kampanjen på Våffeldagen den 25 mars klockan 01.00 och den andra regeln pausar kampanjen runt klockan 23.00.

 1. Klicka på Alla onlinekampanjer i den vänstra panelen i ditt AdWords-konto och klicka sedan på fliken Kampanjer.
 2. Klicka på Automatiskt och markera Aktivera kampanjer när … (regel 1) eller Pausa kampanjer om … (regel 2) på rullgardinsmenyn.
 3. Välj Valda kampanjer i avsnittet Använd för.
 4. I avsnittet Frekvens väljer du En gång och sedan 25 mars omkring kl. 1 (regel 1) eller 25 mars omkring kl. 23 (regel 2).
 5. Markera kryssrutan vid kampanjen i tabellen.

Skärmdumparna nedan visar de båda reglerna. Obs! Du kan aktivera och inaktivera enskilda annonsgrupper, annonser och sökord på samma sätt.

Enable campaign
Pause campaign

Pausa annonser och sökord som ger dåligt resultat

Pausa lågpresterande sökord baserat på resultatstatistik (t.ex. hög kostnad per konvertering)

Många annonsörer experimenterar med olika sökord och behåller de som ger bäst resultat och optimerar de övriga. Med hjälp av automatiska regler kan du pausa alla sökord som inte ger tillräckligt bra resultat så att du kan optimera och återaktivera dem vid ett senare tillfälle. Om du har aktiverat konverteringsspårning kan du t.ex. använda dig av konverteringsdata.

Här följer ett exempel på hur du kan pausa sökord med mycket hög kostnad per konvertering. Du kan skapa en regel som ska tillämpas en gång i månaden och som pausar alla sökord med en kostnad per konvertering på mer än 140 SEK och med minst 100 konverteringar under de senaste 30 dagarna. Tänk på att resultatstatistiken (kostnad per omvandling på 140 SEK) och informationen som ska bevakas (100 omvandlingar under en månad) är specifik för den enskilda annonsören. Välj värden utifrån dina resultatmål och din kunskap om verksamheten.

Så här skapar du regeln:

 1. Klicka på Alla onlinekampanjer i den vänstra panelen i ditt AdWords-konto.
 2. Klicka på fliken Sökord.
 3. Klicka på knappen Automatisera och välj Pausa sökord när … i rullgardinsmenyn.
 4. Välj Alla utom borttagna sökord i alla kampanjer i avsnittet Använd för.
 5. Välj den automatiska åtgärden Pausa sökord.
 6. Ange kraven för Kost./konv. (en per klick) > 140 SEK och Konverteringar (en per klick) >= 100.
 7. I avsnittet Frekvens väljer du Dagligen samt att data från de senaste 30 dagarna ska användas.
 8. Namnge och spara regeln.

Obs! När du skapar regler baserat på konverteringar rekommenderar vi att du använder långa tidsintervall i ”använd data från” (t.ex. de senaste sju dagarna eller de senaste 30 dagarna) så att alla relevanta omvandlingar tas med i beräkningen. Konverteringar kan ta upp till 30 dagar.

Pausing keywords with low conversion rate
Pausa lågpresterande annonser baserat på resultatstatistik (t.ex. låg CTR)

Många annonsörer experimenterar med olika annonser och behåller de som ger bäst resultat. Med hjälp av automatiska regler kan du pausa alla annonser som inte ger tillräckligt bra resultat. Du kan t.ex. använda en daglig regel som letar efter annonser med en klickfrekvens på mindre än 0,2 % och fler än 1 000 visningar under den senaste dagen (så att det samlas in tillräckligt med information som underlag för beslut). Därefter kan du pausa annonserna automatiskt.

Tänk på att resultatstatistiken (klickfrekvens på 0,2 %) och informationen som ska bevakas (1 000 visningar om dagen) är specifika för den enskilda annonsören. Välj värden utifrån dina resultatmål och din kunskap om verksamheten.

Så här skapar du regeln:

 1. Klicka på Alla onlinekampanjer i den vänstra panelen i ditt AdWords-konto.
 2. Klicka på fliken Annonser.
 3. Klicka på knappen Automatisera och välj Pausa annonser om … i rullgardinsmenyn.
 4. Välj Alla utom borttagna annonser i alla kampanjer i avsnittet Använd för.
 5. Välj den automatiska åtgärden Pausa annonser.
 6. Ange kraven för CTR < 0,2 och Visningar >= 1 000.
 7. I avsnittet Frekvens väljer du Dagligen samt att data från de senaste 14 dagarna ska användas.
 8. Namnge och spara regeln.
Pause low-performing ads

Regeln ovan fungerar med annonser som uppfyller kraven i alla dina kampanjer. Om du exempelvis vill använda regeln bara på annonserna i tre specifika kampanjer kan du lägga till ett kampanjkrav och välja de tre kampanjerna.

Pause multiple campaigns with low-performing ads

Du kan även navigera till var och en av de tre kampanjerna och skapa identiska regler på fliken Annonser. I det här fallet ska alternativet Använd för vara inställt på Alla utom borttagna annonser i den här kampanjen. Den här metoden är något mer arbetskrävande (tre regler i stället för en), men på det här sättet kan du ändra varje kampanjs regel separat om det behövs.

Bud och schemaläggning av bud

Justera bud för sökord baserat på kostnad per konvertering

Med hjälp av automatiska regler kan du höja buden för sökord som ger bra konverteringsresultat med låg kostnad per konvertering och sänka buden för de övriga sökorden. Till exempel skulle en veckoregel kunna höja högsta CPC-buden med 15 % för sökord som har fler än 50 konverteringar och en kostnad per konvertering under 100 kronor, och som visar annonser på placeringar som är sämre än 3. Vi rekommenderar att du anger ett högsta bud som försiktighetsåtgärd. Sedan kan du skapa en andra regel som ska tillämpas en gång i veckan och som sänker dina bud med 15 % för sökord med en kostnad per omvandling på minst 85 SEK. Så här skapar du reglerna:

 1. Klicka på Alla onlinekampanjer i den vänstra panelen i ditt AdWords-konto.
 2. Klicka på fliken Sökord.
 3. Klicka på knappen Automatisera och välj Ändra högsta CPC-bud när … i rullgardinsmenyn.
 4. Välj Alla utom borttagna sökord i alla kampanjer i avsnittet Använd för.
 5. Välj den automatiska åtgärden Höj bud (för att förbättra CPC-buden för effektiva sökord) eller Sänk bud (för att sänka CPC-bud för sökord som ger dåliga resultat).
 6. När du höjer buden ska du ställa in kraven så här: Kost./konv. (en per klick) < 100 SEK, Konverteringar (en per klick) >= 50 och Gen. position sämre än 3. När du sänker buden ska du ange Kost./konv (en per klick) > 120 SEK och Konverteringar (en per klick) >= 50.
 7. I avsnittet Frekvens väljer du Varje vecka samt att data från den senaste veckan ska användas.
 8. Namnge och spara regeln.

För att den andra regeln ska sänka buden följer du samma steg men använder åtgärden Sänk bud.

Tips!

När du skapar regler baserat på konverteringar rekommenderar vi att du använder långa tidsintervall i ”använd data från” (t.ex. de senaste 14 dagarna, de senaste 30 dagarna eller fler) så att alla relevanta omvandlingar tas med i beräkningen. Konverteringar kan ta upp till 30 dagar.

Raise bid
Decrease bid
Ändra bud för att få önskad genomsnittlig position (endast söknätverket)

Många annonsörer vill att deras annonser ska visas på särskilda annonspositioner, t.ex. på de två översta positionerna eller på position 3–5. Det här kan du åstadkomma genom att justera dina sökordsbud. Observera att ett högre bud ibland kan leda till en lägre genomsnittlig annonsposition. Vi rekommenderar att du först läser mer om detta ämne. Om du exempelvis vill få en placering på position 3–5 kan du skapa två regler för Ändra högsta CPC-bud som ska tillämpas varje dag. Den första regeln höjer buden när den genomsnittliga positionen är under 5 och den andra regeln sänker buden när den genomsnittliga positionen är över 3. Kom ihåg att vi rekommenderar att du anger ett högsta bud (t.ex. 10 SEK) som en försiktighetsåtgärd.

Så här skapar du reglerna:

 1. Klicka på Alla onlinekampanjer i den vänstra panelen i ditt AdWords-konto.
 2. Klicka på fliken Sökord.
 3. Klicka på knappen Automatisera och välj Ändra högsta CPC-bud när … på rullgardinsmenyn.
 4. Välj Alla utom borttagna sökord i alla kampanjer i avsnittet Använd för.
 5. Välj den automatiska åtgärden Höj bud.
 6. Välj Gen. position sämre än 5 i avsnittet Krav.
 7. Välj Dagligen i avsnittet Frekvens och använd data från Föregående dag.
 8. Namnge och spara regeln.

För den andra regeln följer du samma steg men väljer istället Minska bud som åtgärd och väljer kravet Gen. position bättre än 3.

Raise bid position
Decrease bid position

Om du har långt kvar till önskad genomsnittlig position kan du skapa flera regler som hjälper dig att nå positionen snabbare. När den genomsnittliga positionen exempelvis är sämre än 5 men bättre än 7, kan du öka buden med 10 %. Om den är sämre än 7 kan du öka buden med 20 %.

Höj buden för att se till att annonser visas på förstasidan (endast söknätverket)

Många annonsörer vill försäkra sig om att annonsen alltid visas på den första sidan. Med hjälp av automatiska regler kan du höja buden för dina sökord till det rekommenderade förstasidesbudet och tillämpa regeln varje dag. Tänk på att ange ett högsta bud och att lägga till ett krav på att sökordets status är Under förstasidesbudet. På så sätt ändras bara buden för de sökord som inte redan visas på den första sidan. Dessutom kanske du bara vill höja bud för sökord som har ett bra kvalitetsresultat (t.ex. Kvalitetsresultat >= 6), så att du inte höjer buden för sökord som behöver optimeras. Så här skapar du regeln:

 1. Klicka på Alla onlinekampanjer i den vänstra panelen i ditt AdWords-konto.
 2. Klicka på fliken Sökord.
 3. Klicka på knappen Automatisera och välj Höj buden till CPC för första sidan när … i rullgardinsmenyn. Observera att kryssrutorna Högsta bud och Under förstasidesbudet automatiskt är markerade.
 4. Välj Alla utom borttagna sökord i alla kampanjer i avsnittet Använd för.
 5. Välj Kvalitetsresultat >= 6 i avsnittet Krav.
 6. Välj frekvensen Dagligen och använd data från Föregående dag.
 7. Namnge och spara regeln.
Raise to first page bid
Höja buden till det rekommenderade budet för visning högst upp på sidan (endast söknätverket)

Med hjälp av en automatisk regel med uppskattade bud för visning högst upp på sidan kan du höja buden för dina sökord till det rekommenderade förstasidesbudet och tillämpa regeln varje dag. Obs! Se till att ange ett högsta bud. Dessutom kanske du bara vill höja bud för sökord som har ett bra kvalitetsresultat (t.ex. Kvalitetsresultat >= 6), så att du inte höjer buden för sökord som behöver optimeras. Så här skapar du regeln:

 1. Klicka på Alla onlinekampanjer i den vänstra panelen i ditt AdWords-konto.
 2. Klicka på fliken Sökord.
 3. Klicka på knappen Automatisera och välj Höj CPC-bud för placering högst upp på sidan när … i rullgardinsmenyn.
 4. Välj Alla utom borttagna sökord i alla kampanjer i avsnittet Använd för.
 5. Välj Kvalitetsresultat >= 6 i avsnittet Krav.
 6. Välj frekvensen Dagligen och använd data från Föregående dag.
 7. Namnge och spara regeln.
Raise to top page CPC
Schemalägga bud (t.ex. högre bud under vissa tider på dygnet)

Med hjälp av automatiska regler kan du höja och sänka dina bud baserat på veckodag eller till och med tidpunkt under dygnet. Du kan t.ex. ange två regler som ska tillämpas varje dag och som höjer dina bud mellan klockan 06.00 och 22.00. Den första regeln höjer budet med 25 % vid klockan 06.00. Den andra regeln sänker budet med 20 % vid klockan 22.00 så att det återgår till ursprungsvärdet (10 SEK plus 25 % är 12,50 SEK, och 12,50 SEK minus 20 % är 10 SEK).

Tips!

Här följer ett enkelt sätt att beräkna procentuella höjningar och sänkningar. Givet en ökning på x % kan du använda följande formel för att räkna ut motsvarande sänkning på d % för att återfå ursprungsvärdet: d = (100 * x) / (100 + x). I exemplet ovan är x = 25. Det ger att d = (100 * 25) / (100 + 25) = 20

Raise bids during the day
Decrease bids during the day

Begränsa budget och kostnad

Hålla koll på budgeten

Du kan använda automatiska regler för att e-postmeddelanden ska skickas när vissa specifika villkor uppfylls. Låt oss exempelvis anta att du har en kampanj med en daglig budget på 1000 kronor. Du kan skapa en automatisk regel som körs klockan tolv varje dag som meddelar dig om du redan under dagen samlat kostnader på mer än 500 kronor. När du får meddelandet kan du välja om du vill höja budgeten så att kampanjen inte begränsas resten av dagen.

Om du vill skapa en regel som meddelar dig om specifika kampanjer har samlat mer än 500 kronor i kostnader klockan tolv på dagen gör du så här:

 1. Klicka på Alla onlinekampanjer i den vänstra panelen i ditt AdWords-konto.
 2. I listan med kampanjerna nedan markerar du alla som du vill övervaka med denna regel.
 3. På rullgardinsmenyn Automatiskt ovanför kampanjinformationen väljer du Skicka e-post när...
 4. Välj Valda kampanjer i avsnittet Använd för. See how to customize email rule
 5. Ange Kostnad > 500 kronor i avsnittet Krav.
 6. Som Frekvens väljer du Dagligen 12.00 och använder data från Samma dag.
 7. Namnge regeln och klicka på Spara.

Du kan ställa in liknande regler så att du blir meddelad när vissa villkor uppfylls för annonsgrupper, annonser och sökord.

Schemalägga budgeten (t.ex. högre budget vissa dagar i veckan)

Med hjälp av automatiska regler kan du höja och sänka kampanjbudgetbeloppen under olika veckodagar. Om du exempelvis vet att de flesta konverteringarna sker på tisdagar och onsdagar kan du ange regler för att öka budgeten på tisdagsmorgnar och återgå till den vanliga nivån på onsdagskvällar. Den första regeln kan t.ex. öka budgeten med 50 % och den andra regeln kan minska budgeten med 33,3 % så att den återgår till ursprungsvärdet (700 SEK plus 50 % är 1 050 SEK, och 1 050 SEK minus 33,3 % är 700 SEK).

Så här skapar du de två reglerna:

 1. Klicka på Alla onlinekampanjer i den vänstra panelen i ditt AdWords-konto.
 2. Klicka på knappen Automatisera och välj Ändra daglig budget när … i rullgardinsmenyn.
 3. Välj Alla utom borttagna kampanjer i avsnittet Använd för.
 4. Välj den automatiska åtgärden Höj daglig budget för den första regeln och ställ in den på 50 %. För den andra regeln väljer du åtgärden Sänk daglig budget och ställer in den på 33,3 %.
 5. För den första regeln ställer du Frekvens på Veckovis, tisdag klockan 01.00 med data från Förra veckan. För den andra regeln ställer du Frekvens på Veckovis, onsdag klockan 23.00 med samma data.
 6. Namnge och spara regeln.

Tips!

Här följer ett enkelt sätt att beräkna procentuella höjningar och sänkningar. Givet en ökning på x % kan du använda följande formel för att räkna ut motsvarande sänkning på d % för att återfå ursprungsvärdet: d = (100 * x) / (100 + x). I exemplet ovan är x = 50. Det ger att d = (100 * 50) / (100 + 50) = 33,3

Nedan kan du se hur de två veckoreglerna ser ut.

Raise budget
Decrease budget
Pausa kampanjer som har förbrukat en viss budget efter en del av månaden

Du kan begränsa kostnaderna för en kampanj med hjälp av dess dagliga budget, men dessutom kanske du vill begränsa kostnaderna varje månad. Detta gör du med hjälp av en automatisk regel som tillämpas varje morgon och som pausar alla kampanjer som har förbrukat exempelvis 1 400 SEK hittills under innevarande månad. Ange att regeln ska köras Varje dag och ange Samma månad vid ”använd data från”.

Limit monthly cost
Pausa kampanjer som har nått ett visst antal klick efter en del av dagen

I vissa fall kanske du vill begränsa antalet klick till exempelvis 500 för en kampanj under en viss dag. Detta kan du åstadkomma genom att skapa flera regler som tillämpas varje dag vid olika tidpunkter. Varje regel kontrollerar om kampanjen har fått 500 klick. I så fall pausas kampanjen. Det här är ett förenklat exempel med de fyra reglerna:

 1. Regel 1 kontrollerar vid klockan 06.00 om kampanjen har fått 500 klick. I så fall pausas kampanjen.
 2. Regel 2 kontrollerar vid klockan 12.00 om kampanjen har fått 500 klick. I så fall pausas kampanjen.
 3. Regel 3 kontrollerar vid klockan 18.00 om kampanjen har fått 500 klick. I så fall pausas kampanjen.
 4. Regel 4 aktiverar kampanjen vid klockan 23.00 så att den är klar att köras nästa dag.

Skärmdumpen nedan visar den första regeln som du behöver skapa.

Limit daily cost
Öka budgeten för kampanjer som ger många konverteringar (med kostnad per konvertering)

Om du har ett målvärde för kostnaden per omvandling och märker att vissa kampanjer ger bättre resultat än väntat kanske du vill öka budgeten för de kampanjerna. Detta kan du åstadkomma med hjälp av en automatisk regel som tillämpas en gång i veckan. Du kan t.ex. skapa en regel som ökar budgeten med 10 % för alla kampanjer med fler än 10 omvandlingar och en kostnad per omvandling på högst 35 SEK. Vi rekommenderar att du anger en högsta budget som försiktighetsåtgärd.

Rule across campaigns
Öka buden för dimensioner som ger goda resultat i dina kampanjer i Display-nätverket

Anta att du har en kampanj i Display-nätverket som är inriktad på åldrarna 18–24, 25–34 och 35–44, och du lägger samma budbelopp för alla åldersgrupper. Allteftersom din kampanj går framåt märker du dock att vissa åldersgrupper i högre grad köper dina produkter när de klickat igenom till din webbplats. Därför vill du kanske betala mer för att nå de här högkonverterande åldersgrupperna.

Det kan du göra genom att skapa en regel som körs regelbundet, kontrollerar resultathistoriken och höjer buden för de åldersgrupper där du har hög konverteringsfrekvens (och alltså hög avkastning på din investering). På samma sätt kan du sänka buden för åldersgrupper där du har låg konverteringsfrekvens. I det här fallet kanske du även vill ange ett högsta bud så att du inte oavsiktligen lägger högre bud än du faktiskt vill betala.

Allmänna riktlinjer och exempel

Var försiktig med regler som används varje dag och som höjer eller sänker buden

Dagliga budgivningsregler som tillämpas på hela konton ska ställas in med omsorg. Om reglerna ställs in så att de körs varje dag är det en bra idé att använda data från ”föregående dag”. Gör små förändringar av buden (t.ex. ökningar/minskningar på 5 %) och studera resultatet under en tid innan du funderar på större ändringar.

Uteslut specifika sökord från en regel

Ibland kanske du vill använda en regel för alla sökord utom vissa som du vill hantera manuellt. Detta kan du göra genom att utesluta dessa sökord med hjälp av alternativet Krav. Anta exempelvis att du vill schemalägga en regel som höjer CPC-buden för alla sökord i en kampanj utom de som innehåller frasen ”gammaldags bröllop”. Skapa regeln på fliken Sökord i den kampanjen, och var noga med att lägga till ett krav på att sökordstexten inte innehåller ”gammaldags bröllop”.

Exclude keywords from a rule Pröva nu

Visste du att …

Om du har frågor eller förslag på hur man kan använda automatiska regler kan du kontakta oss via feedbackformuläret.

Nästa steg

Var den här artikeln till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?