Přidávání, úprava a mazání zvolených umístění

Pokud chcete, aby se vaše reklamy zobrazovaly na určitých webech, které jsou součástí reklamní sítě, přidejte je do vašich reklamních sestav jako umístění. Mohou to být umístění související s vašimi produkty nebo službami, nebo online cíle, které navštěvují vaši zákazníci.

Pamatujte, že mohou být dva druhy umístění: zvolená umístění nebo autmatická umístění. Následující pokyny se týkají pouze zvolených umístění.

Přidání zvoleného umístění

Umístění můžete přidat do svých reklamních sestav v kampaních v reklamní síti. Pro umístění musíte použít jeden z následujících typů kampaní: „Vyhledávací a reklamní síť – všechny funkce‟, „Pouze reklamní síť – všechny funkce‟, nebo „Pouze reklamní síť – remarketing.‟

 1. Přihlaste se k účtu AdWords na adrese https://adwords.google.cz.
 2. Klikněte na kartu Kampaně v horní části stránky. Campaigns tab
 3. Přejděte na kartu Reklamní síť a klikněte na položku + Cílení, která se nachází nad grafem.
 4. Vyberte reklamní sestavu.
 5. Klikněte na rozbalovací nabídku „Přidat cílení‟ a vyberte položku „Umístění‟. Zadejte název či adresu URL umístění, kde se mají reklamy z této reklamní sestavy zobrazovat. Chcete-li do reklamní sestavy přidat více umístění najednou, klikněte na odkaz Přidat několik umístění najednou v dolní části pole.
 6. Kliknutím na tlačítka Zavřít a Uložit přidáte umístění do reklamní sestavy.

Tip

Při prvním přidání zvoleného umístění do reklamní sestavy budete vyzváni k nastavení výchozí nabídky, pokud má být vyšší či nižší, než je výchozí nabídka pro automatická umístění. Pokud chcete používat zvolená umístění především v případě webů, na kterých mají být vaše reklamy vysoce konkurenceschopné, měli byste výchozí nabídku pro zvolená umístění zvýšit. Zvýšíte tak svou šanci na vítězství v aukci hodnocení.

Úprava zvoleného umístění

Umístění můžete pozastavit nebo povolit, dále můžete upravit samotné umístění nebo upravit nabídky nastavené u jednotlivých umístění.

 1. Přihlaste se k účtu AdWords na adrese https://adwords.google.cz.
 2. Klikněte na kartu Kampaně v horní části stránky. Campaigns tab
 3. Vyberte kampaň a dále reklamní sestavu.
 4. Přejděte na kartu Reklamní síť.
 5. Klikněte na kartu Umístění a vyhledejte umístění označená jako „Zvolená“.
  • Pozastavení nebo aktivace umístění: Pokud chcete umístění pozastavit, klikněte vlevo od něho na symbol pozastavení . Pokud umístění chcete aktivovat, klikněte vlevo od něho na zelenou tečku .
  • Úprava konkrétního umístění: Chcete-li změnit umístění, klikněte na dané umístění, zadejte nové a klikněte na tlačítko Uložit.
  • Úprava nabídek na úrovni umístění: Chcete-li upravit nabídky u jednotlivých umístění, klikněte na nabídku ve sloupci Max. CPC, zadejte novou nabídku a klikněte na tlačítko Uložit.

Kopírování umístění do jiné reklamní sestavy

Jakmile u jedné reklamní sestavy nastavíte umístění, můžete umístění kopírovat i do ostatních reklamních sestav kampaní pouze v Reklamní síti. V prvé řadě je požadovaná umístění třeba zkopírovat. Následně je můžete vložit do nové reklamní sestavy.

Zkopírování umístění:

 • Klikněte na kartu Reklamní síť.
 • Klikněte na kartu Umístění.
 • Vedle umístění, která chcete zkopírovat, zaškrtněte příslušná políčka.
 • V nabídce Upravit vyberte příkaz Kopírovat (můžete rovněž použít kombinaci kláves Ctrl+C v případě počítačů PC nebo Command+C na počítačích Macintosh).

Vložení zkopírovaných umístění:

 • Klikněte na kartu Kampaně.
 • Klikněte na název kampaně, do které chcete umístění vložit.
 • U názvu reklamní sestavy, do které chcete umístění vložit, zaškrtněte příslušné políčko.
 • V nabídce Upravit vyberte příkaz Vložit (můžete rovněž použít kombinaci kláves Ctrl+V v případě počítačů PC nebo Command+V na počítačích Macintosh).

Smazání zvoleného umístění

Zvolené umístění v reklamní sestavě v kampani v reklamní síti lze smazat. Poznámka: Pokud daná reklamní sestava obsahuje klíčová slova, témata apod., která se s ním shodují, mohou se vaše reklamy ve smazaném zvoleném umístění stále zobrazovat.

 1. Přihlaste se k účtu AdWords na adrese https://adwords.google.cz.
 2. Klikněte na kartu Kampaně v horní části stránky. Campaigns tab
 3. Vyberte kampaň a dále reklamní sestavu.
 4. Přejděte na kartu Reklamní síť.
 5. Klikněte na kartu Umístění a vyhledejte umístění označená jako „Zvolená“. Takto označená umístění jsou ta, která jste do vaší reklamní sestavy přidali. Pouze tato umístění budete moci smazat.
 6. Zaškrtnutím políčka nalevo od názvu umístění vyberte umístění, které chcete smazat.
 7. Klikněte na rozbalovací nabídku Upravit a vyberte Smazat.
 8. Klikněte na tlačítko OK a umístění se smaže.

Další postup