ประสิทธิภาพของโฆษณาแบบรูปภาพและวิดีโอ

เมื่อโฆษณาแบบรูปภาพและวิดีโอของคุณเริ่มทำงานจริง คุณก็จะต้องการติดตามประสิทธิภาพในเครือข่ายดิสเพลย์ของ Google คุณสามารถดูข้อมูลประสิทธิภาพทั่วไปของโฆษณาแบบรูปภาพและวิดีโอได้จากตารางสถิติแคมเปญใต้แท็บ โฆษณา และ มิติข้อมูล นอกจากนี้ คุณยังสามารถตรวจดูการโต้ตอบในการคลิกที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อดูว่าลูกค้ามีปฏิกิริยาต่อรูปแบบโฆษณาเชิงโต้ตอบแบบพิเศษต่างๆ อย่างไร เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงานประสิทธิภาพของโฆษณาแบบดิสเพลย์สำหรับ:

 • โฆษณาแบบรูปภาพแบบสแตนด์อโลน (โฆษณาแบบรูปภาพที่ไม่ได้สร้างด้วยเครื่องช่วยสร้างโฆษณาแบบดิสเพลย์)
 • โฆษณาแบบรูปภาพที่สร้างด้วยเครื่องช่วยสร้างโฆษณาแบบดิสเพลย์
 • โฆษณาวิดีโอที่สร้างด้วยเครื่องช่วยสร้างโฆษณาแบบดิสเพลย์

ดูประสิทธิภาพการทำงานของโฆษณาแบบดิสเพลย์ของคุณ

คุณสามารถดูสถิติประสิทธิภาพส่วนใหญ่ของโฆษณาแบบรูปภาพได้ในแท็บ โฆษณา ในบัญชี AdWords ของคุณ นอกจากนี้ คุณยังสามารถลองใช้ตัวเลือกรายงานต่อไปนี้:

 • ใช้มุมมอง "การคลิกที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย" ในแท็บ มิติข้อมูล เพื่อดูสถิติโฆษณาแบบรูปภาพและวิดีโอของคุณ (รวมทั้งโฆษณาจากเครื่องช่วยสร้างโฆษณาแบบดิสเพลย์) เพิ่มเติม
 • กำหนดค่า ตารางสถิติ โฆษณาของคุณให้แสดงเมตริกตำแหน่งแบบเฉพาะเจาะจงสำหรับ ประสิทธิภาพโฆษณาของคุณบนเครือข่ายดิสเพลย์ เมตริกประสิทธิภาพที่มีจะแตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับรูปแบบโฆษณาแบบรูปภาพที่คุณเลือกไว้

ติดตามการโต้ตอบของลูกค้าด้วยข้อมูลการคลิกที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย

รูปแบบโฆษณาแบบดิสเพลย์มีหลายรูปแบบและหลายขนาด มีวิธีโต้ตอบกับโฆษณาแบบรูปภาพและวิดีโอหลายวิธี อาจมีการโต้ตอบกับรูปแบบโฆษณาแบบดิสเพลย์บางส่วนที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย ขึ้นอยู่กับรูปแบบและราคาที่คุณเลือก รายงานการคลิกที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายจะไม่แสดงในตารางสถิติร่วมกับรายงานปกติ แต่คุณสามารถสั่งประมวลผลและดาวน์โหลดได้ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาประสิทธิภาพของโฆษณา ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของสถิติการคลิกที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย:

การวางเมาส์บนโฆษณาแบบดิสเพลย์ (อย่างน้อย 1 วินาที)

ดูเหตุการณ์ที่ลูกค้าวางเคอร์เซอร์บนโฆษณาแบบดิสเพลย์ของคุณเป็นเวลาอย่างน้อยหนึ่งวินาที ซึ่งสามารถช่วยเน้นโฆษณาที่สามารถดึงดูดความสนใจของลูกค้าโดยไม่มีการคลิกผ่านจริงมายังเว็บไซต์ของคุณ โฆษณาเหล่านี้มักเป็นโฆษณาที่ยังต้องเพิ่มคำกระตุ้นการตัดสินใจให้ลูกค้า

การโต้ตอบของโฆษณาแบบดิสเพลย์

อาจมีรูปแบบเพิ่มเติมของการโต้ตอบของลูกค้าที่แสดงในรายงานของคุณ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของโฆษณาที่คุณสร้างโดยใช้เครื่องช่วยสร้างโฆษณาแบบดิสเพลย์

การเล่นวิดีโอ 25, 50, 75 และ 100% (การแบ่งทีละหนึ่งส่วนสี่)

เรียนรู้ว่าลูกค้าดูโฆษณาวิดีโอของคุณจริงๆ นานเพียงใด โฆษณาวิดีโอที่มี อัตราการเล่น ต่ำ หรือผู้ดูปิดโฆษณาอย่างรวดเร็ว อาจชี้ให้เห็นว่า จำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงอย่างสร้างสรรค์เพื่อคงความสนใจของผู้ดูที่มีต่อเนื้อหาวิดีโอ

ตัวอย่าง

ตัวอย่างเช่น คอลัมน์ การเล่นผ่านวิดีโอ 50% จะแสดงจำนวนการเล่นที่ถึงครึ่งทางของวิดีโอเป็นอย่างน้อย โปรดทราบว่าเนื่องจากผู้ดูอาจเลือกที่จะข้ามบางส่วนของวิดีโอไป ระยะเวลาการเล่นที่ยาวจึงอาจไม่ได้มีจำนวนครั้งน้อยกว่าระยะเวลาที่สั้นเสมอไป

เคล็ดลับ

 • "อัตราการเล่น" มีความหมายเดียวกันกับ "อัตราการโต้ตอบ" สำหรับโฆษณาวิดีโอ เช่นเดียวกับคำว่า "อัตราการดู" ที่ใช้ในแคมเปญ AdWords สำหรับวิดีโอที่มี รูปแบบวิดีโอ TrueView ของ YouTube
 • คุณสามารถดาวน์โหลดข้อมูลการคลิกที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่อดู รายงาน การโต้ตอบกับโฆษณาเพิ่มเติมได้

ติดตาม Conversion จากผู้ดูโฆษณาวิดีโอ

เครื่องมือวัด Conversion

คุณสามารถใช้ เครื่องมือวัด Conversion ของ AdWords ตรวจสอบจำนวนคนที่คลิกโฆษณาวิดีโอและจบลงด้วย Conversion ที่คุณต้องการ

เนื่องจากโฆษณาวิดีโอไม่ได้ทำให้เกิด Conversion ทันทีเสมอไป เราจึงแนะนำให้คุณดูข้อมูล Conversion ดูผ่าน ซึ่งแสดงจำนวน Conversion ออนไลน์ที่เกิดขึ้นภายใน 30 วันหลังจากที่ผู้ดูเห็นโฆษณาวิดีโอแต่ไม่ได้คลิก

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Conversion ดูผ่าน

ใช้พิกเซลการติดตามของบุคคลที่สาม (สำหรับโฆษณาแบบรูปภาพธรรมดาเท่านั้น)

พิกเซลการติดตามนั้นมีลักษณะใกล้เคียงกับโค้ดเครื่องมือวัด Conversion ของ AdWords ซึ่งเป็นโค้ดที่แทรกลงในโฆษณาวิดีโอโดยตรง (เป็นโค้ดของเซิร์ฟเวอร์โฆษณาบุคคลที่สาม) โค้ดนี้จะติดตามที่อยู่ IP ของผู้ดู พิกเซลนี้จะติดตามกรณีที่ผู้ดูไม่ได้คลิกที่โฆษณา แต่กลับมายังเว็บไซต์ใน URL ปลายทาง ของคุณภายหลัง หากคุณใช้พิกเซลการติดตามของบุคคลที่สาม คุณจะต้องใช้เครื่องมือรายงานของตัวเองนอก AdWords เพื่อประเมินผลข้อมูล

สำหรับโฆษณาแบบดิสเพลย์ คุณสามารถดูผลลัพธ์เดียวกันนี้ได้จาก "Conversion การดูผ่าน" (ดังที่ได้บรรยายข้างต้น) แทนที่จะเป็น "Conversion การคลิกผ่าน"

ขั้นตอนถัดไป

บทความนี้มีประโยชน์เพียงใด:

บันทึกความคิดเห็นเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ
 • ไม่มีประโยชน์เลย
 • ไม่มีประโยชน์มากนัก
 • มีประโยชน์บ้าง
 • มีประโยชน์มาก
 • มีประโยชน์มากที่สุด