Lag en remarketingliste

 • Når du skal kjøre en remarketingkampanje, må du ha en samling av informasjonskapsler fra personene som har besøkt nettstedet ditt. Dette kalles en remarketingliste.
 • En remarketingliste kan omfatte personene som har besøkt en bestemt side på nettstedet ditt. Du kan også lage mer avanserte lister ved å bruke maler og regler.
 • Gå til det delte biblioteket i AdWords hvis du ønsker å lage remarketinglister. Når listen er opprettet, kan du bruke den i remarketingkampanjer.

Om oppretting av lister

Hvis du ønsker å kjøre en remarketingkampanje for å vise annonser til personer som har besøkt nettstedet ditt tidligere, trenger du en remarketingliste. En remarketingliste er en samling informasjonskapsler fra personene som har besøkt nettstedet ditt. Et av de viktigste trinnene i konfigurasjonen av en remarketingkampanje er å lage denne listen. Det er fordi du bruker denne listen for å målrette annonsene dine. Du kan når som helst begynne å lage lister, men besøkende blir først registrert når du har plassert en remarketing-tag (en liten kodebit) på nettstedet ditt.

Du kan lage så mange remarketinglister du ønsker. Når du har laget lister, lager du nye kampanjer og legger til listene i annonsegruppene dine.

 • Hvis du ønsker å bruke remarketing i Displaynettverket, velger du kampanjetypen «Bare Displaynettverket – remarketing». Hvis du velger standardinnstillingene for denne kampanjetypen, kan du lettere oppnå bedre resultater.
 • Hvis du ønsker å bruke remarketinglister for søkeannonser, velger du kampanjetypen «Bare Søkenettverket – alle funksjoner». Remarketinglister er ikke tilgjengelige for kampanjetypene «Bare Søkenettverket – standard» og «Søke- og Displaynettverket – standard».

Slik lager du en remarketingliste

Tips

Før du lager en liste, bør du lese om strategier og gode fremgangsmåter for remarketing for å finne ut hva slags liste som passer best med tanke på målene dine.

Trinnvise instruksjoner
 1. Klikk på Delt bibliotek-linken på navigasjonslinjen nedenfor kampanjelisten din. "Shared library" link
 2. Klikk deretter på Se-linken i «Målgrupper»-delen.
 3. Klikk på + Remarketingliste-knappen.
 4. Skriv inn et beskrivende navn på remarketinglisten.
 5. Velg hvem du vil legge til i listen. Du kan definere hvem som skal legges til i en remarketingliste, på flere måter. Den enkleste måten, som vi beskriver i denne delen, er å velge ut personer som har besøkt en spesifikk side på nettstedet ditt, og legge dem til i listen. Slik lager du denne typen liste:
  1. Sørg for at «Besøkende på en side»-malen er valgt i «Hvem du bør legge til i listen»-delen.
  2. Skriv inn nettadressen til siden eller delen du ønsker å lage listen for, i tekstfeltet.
  3. Du kan enten skrive inn hele verdien og trykke på Enter, eller velge et av de foreslåtte alternativene for å definere listen din.

  Vær oppmerksom på følgende: Når du angir en verdi, for eksempel en nettadresse, i tekstfeltet for å definere regelen din og deretter velger «Nettadressen inneholder» på rullegardinmenyen, indikerer du at nettadressen til delen du oppretter listen for, inneholder den delen av nettadressen du skrev inn. Den må imidlertid ikke være identisk med det du skrev inn.

  Eksempel

  Hvis hele nettstedet ditt har en remarketing-tag og du angir «elektronikk» når du oppretter listen, blir personer som har besøkt en hvilken som helst av nettsidene dine med «elektronikk» i nettadressen, lagt til i listen. Dette skjer uansett hvor i nettadressen termen forekommer, for eksempel vil besøkende på http://elektronikk.example.com/ og på http://www.example.com/elektronikk.html bli lagt til i listen.

  Create a remarketing list
 6. Angi medlemskapsvarigheten for listen (30 dager er standard). Denne viser hvor lenge du ønsker at informasjonskapselen til den besøkende skal forbli på listen. Vi anbefaler at du velger en varighet ut fra hvor lenge du mener annonsen din kommer til å være relevant for den besøkende. Du finner mer informasjon i «Mer om medlemskapsvarighet»-delen nedenfor.
 7. Hvis du allerede har en remarketing-tag på nettstedet ditt, beholder du merket i «Inkluder tidligere besøkende som samsvarer med disse reglene»-avmerkingsboksen for å inkludere nylige besøkende som samsvarer med disse reglene i listen din. Hvilke besøkende som er kvalifisert, avhenger også av medlemskapsvarigheten du velger, og er begrenset oppad til 30 dager. Dette fungerer for Displaynettverket (og gjelder ikke remarketinglister for søkeannonser).
 8. Klikk på Lagre.

Hvis du ikke allerede har limt inn remarketing-taggen på nettstedet ditt, må du kopiere og lime den inn. Når folk besøker nettstedet ditt, blir informasjonskapsel-ID-ene deres lagt til i remarketinglisten din. Hvis du har eldre remarketing-tagger på nettstedet ditt, kan du fremdeles bruke dem, men vi anbefaler at du implementerer den nye taggen.

Du kan definere mer spesifikke lister ved å bruke regler og forskjellige listemaler. Se «Oppretting av avanserte lister»-delen nedenfor.

Vær oppmerksom på følgende

Til å begynne med kan det hende at listen ikke har noen tilknyttede informasjonskapsel-ID-er. Når du har lagt til remarketing-taggen på et nettsted eller i en mobilapp, blir personer som besøker nettstedet eller bruker appen, lagt til i listen fortløpende. Vi begynner ikke å vise annonser til listen din før den inneholder minst 100 informasjonskapsel-ID-er (Displaynettverket) eller 1000 informasjonskapsel-ID-er (Google Søk).

Mer om medlemskapsvarighet

Når du lager en remarketingliste, kan du bestemme hvor lenge en besøkendes informasjonskapsel forblir på listen din. Vi anbefaler at du velger en varighet ut fra hvor lenge du mener annonsen din kommer til å være relevant for den besøkende. Normalt bør du samkjøre medlemskapsvarigheten med lengden på salgssyklusen din.

Eksempel

Hvis du selger kinobilletter, kan du velge en medlemskapsvarighet på bare noen få dager. Hvis du derimot selger biler, bør du vurdere å velge en varighet på noen måneder. Bakgrunnen for denne forskjellen er at det ikke tar lang tid for folk å bestemme seg for å kjøpe kinobilletter, mens det vanligvis tar lengre tid å ta en avgjørelse om å kjøpe en bil. På samme måte kan du velge en medlemskapsvarighet på et år og noen få dager hvis du selger gaver til Valentindagen, slik at du kan nå ut til kundene på listen din på Valentindagen neste år.

Informasjonskapselen til den besøkende blir slettet fra listen ved slutten av medlemskapet hvis det ikke er noen aktivitet. Hvis den aktuelle personen besøker nettstedet ditt på nytt, starter en ny 30-dagersperiode eller den varigheten du har angitt. Maksimal medlemskapsvarighet er 540 dager. Den maksimale medlemskapsvarigheten for remarketinglister for søkeannonser er 180 dager. Hvis du angir en lengre varighet, blir informasjonskapsel-ID-en fjernet fra remarketinglisten for søk etter 180 dager.

Du kan endre medlemskapsvarigheten når som helst i AdWords-kontoen din. Slik gjør du det:

 1. Klikk på Delt bibliotek på navigeringslinjen, like nedenfor «Alle Internett-kampanjer».
 2. Klikk på Målgrupper-linken.
 3. Klikk på varigheten du ønsker å endre, i kolonnen «Medlemskapets varighet». Membership duration
 4. Endre tallet, og klikk på Lagre.

Vær oppmerksom på følgende:

 • Når du har endret medlemskapsvarigheten for listen, kan det forekomme midlertidige unøyaktigheter i listestørrelsen du ser i AdWords-kontoen din.
 • Hvis du endrer varigheten etter at en liste allerede har samlet noen informasjonskapsler, brukes den nye varigheten bare på informasjonskapsler som blir lagt til i listen etter endringen. Informasjonskapslene som var på listen fra før, beholder den opprinnelige varigheten. Hvis du heller ønsker å tilbakestille hele listen, anbefaler vi at du lager en ny liste.
 • Hvis du utvider medlemskapsvarigheten, utløper de eksisterende informasjonskapslene når den gamle medlemskapsvarigheten er nådd. Nye informasjonskapsler blir da lagt til med den nye varigheten.
 • Hvis du forkorter medlemskapsvarigheten, blir ikke besøkende fjernet fra listen, og den opprinnelige varigheten gjelder fortsatt. Nye informasjonskapsler blir fortsatt lagt til i aktuelle situasjoner. Det kan hende du bør opprette en ny liste hvis du ønsker å forkorte en liste for å legge til besøkende i et visst tidsrom a specific duration. Når du endrer listeregelen, blir nye informasjonskapsler lagt til i listen. Eksisterende informasjonskapsler blir imidlertid ikke fjernet fra listen.
Slik jobber du med nettadresser

Hvis du ønsker å lage remarketinglister i tillegg til «Alle besøkende»-listen som opprettes automatisk i AdWords når du konfigurerer den første remarketingkampanjen din, kan du lage regler basert på nettadressene på nettstedet ditt.

Nettadressene inneholder vanligvis ord som beskriver innholdet på hver side. Nedenfor finner du noen eksempler på hvordan du kan opprette lister basert på nettadressene på nettstedet.

La oss si at du har et nettsted med denne nettadressestrukturen:

http://www.eksempelnettsted.no
http://www.eksempelnettsted.no/sport
http://www.eksempelnettsted.no/sport/basketball
http://www.eksempelnettsted.no/sport/fotball

Du kan lage en liste du kaller «Kategori sport», og bruke listedefinisjonen «Nettadressen inneholder sport».

Her er noen andre eksempler:

Listedefinisjon Treff
Nettadressen inneholder sport www.eksempelnettsted.no/sport
www.eksempelnettsted.no/sport/basketball
www.eksempelnettsted.no/sport/fotball
Nettadressen inneholder basketball www.eksempelnettsted.no/sport/basketball
Nettadressen inneholder www.eksempelnettsted.no www.eksempelnettsted.no
www.eksempelnettsted.no/sport
www.eksempelnettsted.no/sport/basketball
www.eksempelnettsted.no/sport/fotball

Tips

Det spiller ingen rolle om du skriver uttrykkene med små eller store bokstaver når du lager listene dine. Hvis du for eksempel skriver inn «SJOKOLADE», men nettadressen inneholder ordet «sjokolade», kan du fortsatt definere listen for denne siden.

Bare nå ut til besøkende på startsiden din

Hvis nettadressen til startsiden din har strukturen www.eksempelnettsted.no/index.html, skriver du inn denne nettadressen i tekstfeltet. Hvis nettstedet ditt ikke bruker index.html, må du bruke regler (se delen nedenfor). Du kan velge å bruke «inneholder» i stedet for «er lik» når du lager en liste. Hvis du bruker «er lik», må nettadressen til siden stemme helt overens med det du skriver inn, og nettadressen inneholder kanskje ikke «www» eller «https».

Nettsteder med beskrivende nettadresser

Tenk deg at nettstedet ditt har denne nettadressestrukturen:

www.eksempelnettsted.no/klær
www.eksempelnettsted.no/antrekk/kvinner
www.eksempelnettsted.no/antrekk/kvinner/kjoler
www.eksempelnettsted.no/klær/tilbehør
www.eksempelnettsted.no/klær/tilbehør/kvinner

Hvis du ønsker å lage en liste over alle som besøker de klesrelaterte sidene dine og alle de underordnede nettadressene, men ikke vil ta med personene som besøker sidene om tilbehør, velger du «Nettadressen inneholder» og legger til «klær/» i tekstfeltet.

Nettsteder uten beskrivende nettadresser

Noen nettsteder har ikke beskrivende nettadresser. Her er et eksempel: www.eksempelnettsted.no/index.html?page_id=245&session_id=adfasf1345092kj9

Det er vanligvis ikke mulig å bruke slike nettadresser for å definere remarketinglister. Bruk i stedet egendefinerte parametre. Det finnes likevel noen nettadresser som ikke er beskrivende. Disse kan du bruke for å definere lister. Hvis du bruker ID-er for å identifisere en kategori eller et produkt og du kjenner ID-en, kan du bruke nettadresser for å lage lister. Her er et eksempel:

Nettadresse: www.eksempelnettsted.no/?category_id=23&product_id=456
Listenavn: Kategori elektronikk
Listedefinisjon: Nettadressen inneholder category_id=23

Oppretting av avanserte lister

AdWords inneholder kraftige verktøy du kan bruke for å kategorisere de besøkende på nettstedet ditt. Dette gjør det mulig å vise mer skreddersydde annonser og optimalisere budene for listene dine. Dermed kan du oppnå bedre resultater. Den beste måten å lage mer spesifikke remarketinglister på, er ved å bruke maler.

Trinnvise instruksjoner

Følg fremgangsmåten nedenfor for å lage lister basert på forskjellige maler:

 1. Klikk på Delt bibliotek-linken på navigasjonslinjen nedenfor kampanjelisten din.
 2. Klikk deretter på Se-linken i «Målgrupper»-delen.
 3. Klikk på + Målgruppe-rullegardinmenyen, og velg Remarketingliste.
 4. Skriv inn et beskrivende navn på remarketinglisten.
 5. I «Hvem du bør legge til på listen»-delen velger du en mal fra rullegardinmenyen og fyller ut opplysningene.
 6. Angi medlemskapsvarigheten for listen (hvis dette er tilgjengelig).
 7. La avmerkingsboksen for «Opprinnelig listestørrelse» være valgt hvis du ønsker å ta med tidligere besøkende som samsvarer med reglene dine (dette fungerer bare i Displaynettverket).
Bruk av regler

Du kan begynne å bruke regler på følgende måte:

 1. Klikk på + Regel til høyre i tekstområdet nedenfor rullegardinmenyen for maler. Det dukker opp en dialogboks der du kan legge til alle vilkår som en enkelt side må samsvare med.
 2. Velg informasjonen om siden du ønsker å lage listen for. Du kan velge et grunnleggende alternativ, f.eks. nettadresse, eller mer avanserte alternativer som henvisningsadresse eller parametre sendt via taggen og attributter fra Google Merchant Center.
 3. Velg et alternativ, f.eks. «inneholder», «er lik» eller «begynner med», fra den andre rullegardinmenyen.
 4. Skriv inn verdien, som kan være ord, et tall eller en dato, avhengig av listetypen du lager.
 5. Klikk på Fullført.

Du kan legge til flere vilkår. Klikk på «+»-knappen ved siden av vilkåret for å legge til en ny rad.

Eksempel

Tenk deg at Jan, som jobber i et reisebyrå, ønsker å lage en remarketingliste over folk som har søkt på nettstedet hans etter flyreiser fra JFK-flyplassen i USA, men ikke til JFK-flyplassen. Jan må da opprette en regel: «Nettadressen inneholder origin=JFK» og «Nettadressen inneholder ikke dest=JFK».

Vær oppmerksom på følgende:

 • Når du legger til flere vilkår, blir besøkende bare lagt til i listen hvis de har besøkt en side som oppfyller alle vilkårene («OG»-forhold).

  Eksempel

  Tenk deg at du har to vilkår: «Nettadressen inneholder kategori» og «Nettadressen inneholder møbler». Folk som har besøkt «http://www.example.com/kategori/møbler», blir lagt til i listen. Kundene som har besøkt «http://www.example.com/kategori/elektronikk» og «http://møbler.example.com», blir imidlertid ikke lagt til, ettersom ingen av disse sidene oppfyller alle vilkårene samtidig.

  Alle vilkårene må henvise til den samme siden. Du bør for eksempel ikke bruke regler for å lage en liste over personer som har besøkt én side, men som ikke har besøkt en annen, eller personer som har besøkt to forskjellige sider, da slike regler henviser til to forskjellige sider. Bruk i stedet egendefinerte kombinasjoner for å lage slike lister.

 • Når du legger til vilkår ved å skrive noe i tekstfeltet, utenfor reglene, blir besøkende lagt til i listen hvis sidene de har besøkt, oppfyller noen av vilkårene («ELLER»-forhold).
 • Disse to vilkårstypene kan brukes sammen i en regel. I dette tilfellet skal folk besøke sider som samsvarer med et hvilket som helst av vilkårene i den generelle regelen. Hvis noen av vilkårene ble lagt til ved hjelp av regler, må imidlertid sidene samsvare med all informasjonen i alle radene i regelen.

  Eksempel

  Hvis du lager en regel med to vilkår:

  • Det første vilkåret blir lagt til via tekstfeltet, der du skriver inn verdien «Nettadressen inneholder kjøp».
  • Det andre vilkåret blir opprettet ved hjelp av regler og har to rader: «Nettadressen inneholder kategori» og «Nettadressen inneholder elektronikk».

  I dette tilfellet blir personene som har besøkt en kjøpsside eller kategorisiden for elektronikk, lagt til i denne remarketinglisten.

Oppretting av en liste for en bestemt side

Hvis du ønsker å opprette en remarketingliste for én enkelt side, for eksempel startsiden, velger du «er lik» på rullegardinmenyen og angir hele nettadressen i tekstfeltet.

Pass på å kopiere nettadressen nøyaktig slik den vises på nettstedet. Ta med «http» eller «https» i nettadressen, avhengig av protokollen for nettstedet ditt. Hvis du ikke vet hvilken protokoll du bruker, eller du har en side som bruker begge protokollene («http» og «https»), kan du definere en regel ved å velge «inneholder» i stedet for «er lik» på menyen. Regelen skal se slik ut: «Nettadressen inneholder www.mittnettsted.no/index.html».

Du kan opprette remarketinglister ved å bruke «er lik» i regelen du definerer for startsiden din, konverteringssidene eller spesifikke sider der du ikke vil bruke andre nettadresser enn den ene du har spesifisert.

Visste du dette?

Du kan også lage mer avanserte remarketinglister på grunnlag av spesialtilpassede parametre som du implementerer i taggen din. Verdien for produktet noen har sett på, kan bli sendt til AdWords via taggen din. (Den spesialtilpassede parameteren i dette eksempelet er «verdi».) Det er også mulig å lage lister over folk som har sett på produkter med en pris lavere enn 500 kroner, mellom 500 og 2000 kroner og over 2000 kroner.

Var denne artikkelen nyttig?