Lag en remarketingliste

 • Når du skal kjøre en remarketingkampanje, må du ha en samling av informasjonskapsler fra folkene som har besøkt nettstedet ditt. Dette kalles en remarketingliste.
 • En remarketingliste kan omfatte folkene som har besøkt en bestemt side på nettstedet ditt. Du kan også lage mer avanserte lister ved å bruke maler og regler.
 • Gå til det delte biblioteket i AdWords hvis du ønsker å lage remarketinglister. Når listen er opprettet, kan du bruke den i remarketingkampanjer.

Om oppretting av lister

Hvis du ønsker å kjøre en remarketingkampanje for å vise annonser for folk som har besøkt nettstedet ditt tidligere, trenger du en remarketingliste. En remarketingliste er en samling informasjonskapsler fra folkene som har besøkt nettstedet ditt. Et av de viktigste trinnene i konfigurasjonen av en remarketingkampanje er å lage denne listen. Det er fordi du bruker denne listen for å målrette annonsene dine. Du kan når som helst begynne å lage lister, men besøkende blir først registrert når du har plassert en remarketing-tag (en liten kodebit) på nettstedet ditt.

Du kan lage så mange remarketinglister du ønsker. Når du har laget lister, lager du nye kampanjer og legger til listene i annonsegruppene dine.

 • For å bruke remarketing i Displaynettverket, velg «Bare Displaynettverket» > «Markedsføringsmål» > «Utløs handling» > «Kjøp på nettstedet ditt» når du lager kampanjen. Hvis du velger standardinnstillingene for denne kampanjetypen, kan du lettere oppnå bedre resultater.
 • For å bruke remarketinglister for søkeannonser, velg kampanjetypen «Bare Søkenettverket – alle funksjoner». Remarketinglister er ikke tilgjengelige for kampanjetypene «Bare Søkenettverket – standard» og «Søke- og Displaynettverket – standard».

Slik lager du en remarketingliste

Tips

Før du lager en liste, bør du lese om strategier og gode fremgangsmåter for remarketing for å finne ut hva slags liste som passer best med tanke på målene dine.

Trinnvise instruksjoner
 1. Klikk på Delt bibliotek-linken på navigasjonslinjen nedenfor kampanjelisten din. "Shared library" link
 2. Klikk deretter på Se-linken i «Målgrupper»-delen.
 3. Klikk på + Remarketingliste-knappen.
 4. Skriv inn et beskrivende navn på remarketinglisten.
 5. Velg hvem du vil legge til i listen. Du kan definere hvem som skal legges til i en remarketingliste, på flere måter. Den enkleste måten, som vi beskriver i denne delen, er å velge ut personer som har besøkt en spesifikk side på nettstedet ditt, og legge dem til i listen. Slik lager du denne typen liste:
  1. Sørg for at «Besøkende på en side»-malen er valgt i «Hvem du bør legge til i listen»-delen.
  2. Skriv inn nettadressen til siden eller delen du ønsker å lage listen for, i tekstfeltet.
  3. Du kan enten skrive inn hele verdien og trykke på Enter, eller velge et av de foreslåtte alternativene for å definere listen din.

  Vær oppmerksom på følgende: Når du angir en verdi, for eksempel en nettadresse, i tekstfeltet for å definere regelen din og deretter velger «Nettadressen inneholder» på rullegardinmenyen, indikerer du at nettadressen til delen du oppretter listen for, inneholder den delen av nettadressen du skrev inn. Den må imidlertid ikke være identisk med det du skrev inn.

  Eksempel

  Hvis hele nettstedet ditt har en remarketing-tag og du angir «elektronikk» når du oppretter listen, blir personer som har besøkt en hvilken som helst av nettsidene dine med «elektronikk» i nettadressen, lagt til i listen. Dette skjer uansett hvor i nettadressen termen forekommer, for eksempel vil besøkende på http://elektronikk.example.com/ og på http://www.example.com/elektronikk.html bli lagt til i listen.

  Create a remarketing list
 6. Angi medlemskapsvarigheten for listen (30 dager er standard). Denne viser hvor lenge du ønsker at informasjonskapselen til den besøkende skal forbli på listen. Vi anbefaler at du velger en varighet ut fra hvor lenge du mener annonsen din kommer til å være relevant for den besøkende. Du finner mer informasjon i «Mer om medlemskapsvarighet»-delen nedenfor.
 7. Hvis du allerede har en remarketing-tag på nettstedet ditt, beholder du merket i «Inkluder tidligere besøkende som samsvarer med disse reglene»-avmerkingsboksen for å inkludere nylige besøkende som samsvarer med disse reglene i listen din. Hvilke besøkende som er kvalifisert, avhenger også av varigheten av inkludering du velger, og er begrenset oppad til 30 dager. Dette fungerer bare for Displaynettverket (og gjelder ikke remarketinglister for søkeannonser).
 8. Klikk på Lagre.

Hvis du ikke allerede har limt inn remarketing-taggen på nettstedet ditt, må du kopiere og lime den inn. Når folk besøker nettstedet ditt, blir informasjonskapsel-ID-ene deres lagt til i remarketinglisten din. Hvis du har eldre remarketing-tagger på nettstedet ditt, kan du fremdeles bruke dem, men vi anbefaler at du implementerer den nye taggen.

Du kan definere mer spesifikke lister ved å bruke regler og forskjellige listemaler. Se «Oppretting av avanserte lister»-delen nedenfor.

Vær oppmerksom på følgende

Til å begynne med kan det hende at listen ikke har noen tilknyttede informasjonskapsel-ID-er. Når du har lagt til remarketing-taggen på et nettsted eller i en mobil-app, blir folk som besøker nettstedet eller bruker appen, lagt til i listen fortløpende. For Displaynettverket blir annonsene dine vist for folkene i listen din når listen har inneholdt minst 100 informasjonskapsel-ID-er i løpet av de siste 30 dagene. For Google Søk blir annonsene dine vist for folkene i listen din når listen inneholder minst 100 informasjonskapsel-ID-er.

Mer informasjon om varighet av inkludering

Når du lager en remarketingliste, kan du bestemme hvor lenge en besøkendes informasjonskapsel forblir på listen din. Vi anbefaler at du velger en varighet ut fra hvor lenge du mener annonsen din kommer til å være relevant for den besøkende. Normalt bør du samkjøre medlemskapsvarigheten med lengden på salgssyklusen din.

Eksempel

Hvis du selger kinobilletter, kan du velge en medlemskapsvarighet på bare noen få dager. Hvis du derimot selger biler, bør du vurdere å velge en varighet på noen måneder. Bakgrunnen for denne forskjellen er at det ikke tar lang tid for folk å bestemme seg for å kjøpe kinobilletter, mens det vanligvis tar lengre tid å ta en avgjørelse om å kjøpe en bil. På samme måte kan du velge en medlemskapsvarighet på et år og noen få dager hvis du selger gaver til Valentindagen, slik at du kan nå ut til kundene på listen din på Valentindagen neste år.

Informasjonskapselen til den besøkende blir slettet fra listen ved slutten av medlemskapet hvis det ikke er noen aktivitet. Hvis den aktuelle personen besøker nettstedet ditt på nytt, starter en ny 30-dagersperiode eller den varigheten du har angitt. Maksimal medlemskapsvarighet er 540 dager. Den maksimale medlemskapsvarigheten for remarketinglister for søkeannonser er 180 dager. Hvis du angir en lengre varighet, blir informasjonskapsel-ID-en fjernet fra remarketinglisten for søk etter 180 dager.

Du kan endre medlemskapsvarigheten når som helst i AdWords-kontoen din. Slik gjør du det:

 1. Klikk på Delt bibliotek på navigeringslinjen, rett under «Alle kampanjer».
 2. Klikk på Målgrupper-linken.
 3. Klikk på varigheten du ønsker å endre, i kolonnen «Medlemskapets varighet». Membership duration
 4. Endre tallet, og klikk på Lagre.

Vær oppmerksom på følgende

Når du har endret varigheten av inkludering for listen, kan det hende at listelengden du ser i AdWords-kontoen din, er midlertidig unøyaktig. Hvis du endrer varigheten etter at en liste allerede har samlet informasjonskapsler, brukes den nye varigheten på de nåværende informasjonskapslene og informasjonskapsler som blir lagt til i listen etter endringen. I tilfeller der du forlenger varigheten og enkelte informasjonskapsler allerede er utløpt, blir ikke den nye varigheten brukt på de utløpte informasjonskapslene.

Slik jobber du med nettadresser

Hvis du ønsker å lage remarketinglister i tillegg til «Alle besøkende»-listen som opprettes automatisk i AdWords når du konfigurerer den første remarketingkampanjen din, kan du lage regler basert på nettadressene på nettstedet ditt.

Nettadressene inneholder vanligvis ord som beskriver innholdet på hver side. Nedenfor finner du noen eksempler på hvordan du kan opprette lister basert på nettadressene på nettstedet.

La oss si at du har et nettsted med denne nettadressestrukturen:

http://www.eksempelnettsted.no
http://www.eksempelnettsted.no/sport
http://www.eksempelnettsted.no/sport/basketball
http://www.eksempelnettsted.no/sport/fotball

Du kan lage en liste du kaller «Kategori sport», og bruke listedefinisjonen «Nettadressen inneholder sport».

Her er noen andre eksempler:

Listedefinisjon Treff
Nettadressen inneholder sport www.eksempelnettsted.no/sport
www.eksempelnettsted.no/sport/basketball
www.eksempelnettsted.no/sport/fotball
Nettadressen inneholder basketball www.eksempelnettsted.no/sport/basketball
Nettadressen inneholder www.eksempelnettsted.no www.eksempelnettsted.no
www.eksempelnettsted.no/sport
www.eksempelnettsted.no/sport/basketball
www.eksempelnettsted.no/sport/fotball

Tips

Det spiller ingen rolle om du skriver uttrykkene med små eller store bokstaver når du lager listene dine. Hvis du for eksempel skriver inn «SJOKOLADE», men nettadressen inneholder ordet «sjokolade», kan du fortsatt definere listen for denne siden.

Bare nå ut til besøkende på startsiden din

Hvis nettadressen til startsiden din har strukturen www.eksempelnettsted.no/index.html, skriver du inn denne nettadressen i tekstfeltet. Hvis nettstedet ditt ikke bruker index.html, må du bruke regler (se delen nedenfor). Du kan velge å bruke «inneholder» i stedet for «er lik» når du lager en liste. Hvis du bruker «er lik», må nettadressen til siden stemme helt overens med det du skriver inn, og nettadressen inneholder kanskje ikke «www» eller «https».

Nettsteder med beskrivende nettadresser

Tenk deg at nettstedet ditt har denne nettadressestrukturen:

www.eksempelnettsted.no/klær
www.eksempelnettsted.no/klær/kvinner
www.eksempelnettsted.no/klær/kvinner/kjoler
www.eksempelnettsted.no/klær/tilbehør
www.eksempelnettsted.no/klær/tilbehør/kvinner

Hvis du ønsker å lage en liste over alle som besøker de klesrelaterte sidene dine og alle de underordnede nettadressene, men ikke vil ta med personene som besøker sidene om tilbehør, velger du «Nettadressen inneholder» og legger til «klær/» i tekstfeltet.

Nettsteder uten beskrivende nettadresser

Enkelte nettsteder har ikke beskrivende nettadresser. Her er et eksempel: www.eksempelnettsted.no/index.html?page_id=245&session_id=adfasf1345092kj9

Det er vanligvis ikke mulig å bruke slike nettadresser for å definere remarketinglister. Bruk i stedet egendefinerte parametre. Det finnes likevel noen nettadresser som ikke er beskrivende. Disse kan du bruke for å definere lister. Hvis du bruker ID-er for å identifisere en kategori eller et produkt og du kjenner ID-en, kan du bruke nettadresser for å lage lister. Her er et eksempel:

Nettadresse: www.eksempelnettsted.no/?category_id=23&product_id=456
Listenavn: Kategori elektronikk
Listedefinisjon: Nettadressen inneholder category_id=23

Oppretting av avanserte lister

AdWords inneholder kraftige verktøy du kan bruke for å kategorisere de besøkende på nettstedet ditt. Dette gjør det mulig å vise mer skreddersydde annonser og optimalisere budene for listene dine. Dermed kan du oppnå bedre resultater. Den beste måten å lage mer spesifikke remarketinglister på, er ved å bruke maler.

Trinnvise instruksjoner

Følg fremgangsmåten nedenfor for å lage lister basert på forskjellige maler:

 1. Klikk på Delt bibliotek-linken på navigasjonslinjen nedenfor kampanjelisten din.
 2. Klikk deretter på Se-linken i «Målgrupper»-delen.
 3. Klikk på + Remarketingliste.
 4. Skriv inn et beskrivende navn på remarketinglisten.
 5. I «Hvem du bør legge til på listen»-delen velger du en mal fra rullegardinmenyen og fyller ut opplysningene.
 6. Angi medlemskapsvarigheten for listen (hvis dette er tilgjengelig).
 7. La avmerkingsboksen for «Opprinnelig listestørrelse» være valgt hvis du ønsker å ta med tidligere besøkende som samsvarer med reglene dine (dette fungerer bare i Displaynettverket).
Bruk av regler

Du kan begynne å bruke regler på følgende måte:

 1. Klikk på + Regel til høyre i tekstområdet nedenfor rullegardinmenyen for maler. Det dukker opp en dialogboks der du kan legge til alle vilkår som en enkelt side må samsvare med.
 2. Velg informasjonen om siden du ønsker å lage listen for. Du kan velge et grunnleggende alternativ, f.eks. nettadresse, eller mer avanserte alternativer som henvisningsadresse eller parametre sendt via taggen og attributter fra Google Merchant Center.
 3. Velg et alternativ, f.eks. «inneholder», «er lik» eller «begynner med», fra den andre rullegardinmenyen.
 4. Skriv inn verdien, som kan være ord, et tall eller en dato, avhengig av listetypen du lager.
 5. Klikk på Ferdig.

Du kan legge til flere vilkår. Klikk på «+»-knappen ved siden av vilkåret for å legge til en ny rad.

Eksempel

Tenk deg at Jan, som jobber i et reisebyrå, ønsker å lage en remarketingliste over folk som har søkt på nettstedet hans etter flyreiser fra JFK-flyplassen i USA, men ikke til JFK-flyplassen. Jan må da opprette en regel: «Nettadressen inneholder origin=JFK» og «Nettadressen inneholder ikke dest=JFK».

Vær oppmerksom på følgende:

 • Når du legger til flere vilkår, blir besøkende bare lagt til i listen hvis de har besøkt en side som oppfyller alle vilkårene («OG»-forhold).

  Eksempel

  Tenk deg at du har to vilkår: «Nettadressen inneholder kategori» og «Nettadressen inneholder møbler». Folk som har besøkt «http://www.example.com/kategori/møbler», blir lagt til i listen. Kundene som har besøkt «http://www.example.com/kategori/elektronikk» og «http://møbler.example.com», blir imidlertid ikke lagt til, ettersom ingen av disse sidene oppfyller alle vilkårene samtidig.

  Alle vilkårene må henvise til den samme siden. Du bør for eksempel ikke bruke regler for å lage en liste over personer som har besøkt én side, men som ikke har besøkt en annen, eller personer som har besøkt to forskjellige sider, da slike regler henviser til to forskjellige sider. Bruk i stedet egendefinerte kombinasjoner for å lage slike lister.

 • Når du legger til vilkår ved å skrive noe i tekstfeltet, blir besøkende lagt til i listen hvis sidene de besøkte, samsvarer med noen av vilkårene («ELLER»-forhold).
 • Disse to vilkårstypene kan brukes sammen i en regel. I dette tilfellet skal folk besøke sider som samsvarer med et hvilket som helst av vilkårene i den generelle regelen. Hvis noen av vilkårene ble lagt til ved hjelp av regler, må imidlertid sidene samsvare med all informasjonen i alle radene i regelen.

  Eksempel

  Hvis du lager en regel med to vilkår:

  • Det første vilkåret blir lagt til via tekstfeltet, der du skriver inn verdien «Nettadressen inneholder kjøp».
  • Det andre vilkåret blir opprettet ved hjelp av regler og har to rader: «Nettadressen inneholder kategori» og «Nettadressen inneholder elektronikk».

  I dette tilfellet blir personene som har besøkt en kjøpsside eller kategorisiden for elektronikk, lagt til i denne remarketinglisten.

Oppretting av en liste for en bestemt side

Hvis du ønsker å opprette en remarketingliste for én enkelt side, for eksempel startsiden, velger du «er lik» på rullegardinmenyen og angir hele nettadressen i tekstfeltet.

Pass på å kopiere nettadressen nøyaktig slik den vises på nettstedet. Ta med «http» eller «https» i nettadressen, avhengig av protokollen for nettstedet ditt. Hvis du ikke vet hvilken protokoll du bruker, eller du har en side som bruker begge protokollene («http» og «https»), kan du definere en regel ved å velge «inneholder» i stedet for «er lik» på menyen. Regelen skal se slik ut: «Nettadressen inneholder www.mittnettsted.no/index.html».

Du kan opprette remarketinglister ved å bruke «er lik» i regelen du definerer for startsiden din, konverteringssidene eller spesifikke sider der du ikke vil bruke andre nettadresser enn den ene du har spesifisert.

Visste du dette?

Du kan også lage mer avanserte remarketinglister på grunnlag av spesialtilpassede parametre som du implementerer i taggen din. Verdien for produktet noen har sett på, kan bli sendt til AdWords via taggen din. (Den spesialtilpassede parameteren i dette eksempelet er «verdi».) Det er også mulig å lage lister over folk som har sett på produkter med en pris lavere enn 500 kroner, mellom 500 og 2000 kroner og over 2000 kroner.

Maler for oppretting av remarketinglister

Besøkende på siden
Visitors of a page with a template

Når du skal bruke denne malen

Dette er den vanligste malen, som brukes som standard når du lager en ny remarketingliste. Du kan bruke den til å opprette lister over personer som har besøkt en viss side eller gruppe av sider.

Eksempel

Eierne av en møbelbutikk lager en remarketingliste over personene som har besøkt Hjem og hage-delen på nettstedet deres, og bestemmer seg for å vise annonser om utendørsmøbler for disse besøkende. Annonsøren må da lage en remarketingliste over personene som har besøkt sider med en nettadresse som inneholder «example.com/hjemoghage».

Slik bruker du denne malen:

Når du har valgt denne malen, angir du reglene som de besøkende på en side må samsvare med for å bli lagt til i remarketinglisten. Med AdWords kan du legge til personer du ønsker å nå ut til, på forskjellige måter:

 • Oppretting av lister over personer som besøkte spesifikke sider på nettstedet ditt ved å velge vilkåret «Nettadressen inneholder»
 • Du kan lage lister for å nå ut til folk på grunnlag av nettadressen de besøkte før de kom til nettstedet ditt med vilkåret «Henvisningsadressen inneholder». Hvis du for eksempel ønsker å lage en liste over besøkende som kom til nettstedet ditt via søkeresultater fra Google, kan du definere følgende regel: «Henvisningsadressen innholder www.google.com».

Eksempel

Tenk deg for eksempel at Jan, som jobber i et reisebyrå, ønsker å lage en liste over personer som har søkt på reisebyråets nettsted etter flyreiser til eller fra New York. I nettadressen fra søkeresultatsiden finnes det ingen informasjon om avreisestedet eller destinasjonen, men bare om IATA-kodene for flyplassene. For å opprette remarketinglisten bør reisekonsulenten opprette en regel med tre vilkår:

 • «Nettadressen inneholder JFK» (for John F. Kennedy-flyplassen)
 • «Nettadressen inneholder LGA» (for LaGuardia-flyplassen)
 • «Nettadressen inneholder EWR» (for Newark Liberty-flyplassen)

Alle som besøker en side med en nettadresse som inneholder noen av følgende koder, blir lagt til i listen: «JFK», «LGA» eller «EWR».

Merknad om henvisningsadresser

Hvis noen besøker nettsted A og deretter nettsted B ved å skrive inn nettadressen til nettsted B i adressefeltet, kan ikke nettadressen til A brukes som henvisningsadresse for B. Henvisningssiden må ha bedt om at den andre siden skal lastes inn. Dette skjer vanligvis når siden lastes inn etter et klikk på en link eller en knapp.

Du kan legge til flere vilkår til regelen. Bare begynn å skrive etter det eksisterende vilkåret, så dukker det opp en rullegardinmeny med foreslåtte vilkår. Etter at du har lagt til et nytt vilkår og lagret listen, må besøkende oppfylle et eller flere av vilkårene i regelen, men ikke nødvendigvis alle vilkårene. Dette er et «ELLER»-forhold. Rekkefølgen på vilkårene påvirker ikke hvilke besøkende som blir lagt til.

Eksempel

Jan, som jobber i et reisebyrå, ønsker å nå ut til folk som har søkt etter flyreiser til eller fra New York eller folk som har besøkt reisebyråets sider om besøk til New York City. Han kan opprette en regel med disse vilkårene (som i eksempelet ovenfor):

 • «Nettadressen inneholder JFK» (for John F. Kennedy-flyplassen)
 • «Nettadressen inneholder LGA» (for LaGuardia-flyplassen)
 • «Nettadressen inneholder EWR» (for Newark Liberty-flyplassen)

Deretter kan han legge til et nytt vilkår: «Nettadressen inneholder www.eksempelnettsted.no/newyork».

De besøkende må oppfylle minst et av vilkårene i regelen, men ikke nødvendigvis alle vilkårene, for å havne på Jans remarketingliste.

Slik hadde denne regelen sett ut i AdWords:

Adding remarketing conditions

Tips

Har du lagt til et nytt vilkår, men ønsker å fjerne det fra regelen? Bare klikk på «X» ved siden av vilkåret for å fjerne det.

Selv om du kan legge til så mange vilkår du trenger i en regel, bør du huske på at regelen skal representere målgruppen din. Hvis du legger til flere vilkår, kan dette øke sjansene for at besøkende blir lagt til på remarketinglisten. Det kan også hende at du får en svært lang liste bestående av personer som ikke er i målgruppen din.

Slik innsnevrer du vilkårene

Hvert vilkår som brukes for å definere en remarketingliste, inneholder informasjon om én side. Folk må besøke en side som samsvarer med vilkårene for å bli lagt til i listen. Det kan imidlertid hende at vilkår som «Nettadressen inneholder» eller «Henvisningsadresse» ikke er spesifikke nok for å definere egenskapene til en side.

Eksempel

La oss vende tilbake til Jan, som jobber i et reisebyrå. Tenk deg at han ønsker å lage en liste over personer som leter etter flyreiser fra JFK-flyplassen, men ikke til JFK-flyplassen. Nettadressen for nettstedet hans for personer som leter etter flyreiser fra JFK til Mexico (MEX), hadde for eksempel sett ut som dette: www.eksempelnettsted.no/search.php?origin=JFK&dest=MEX

Vilkår av typen «Nettadressen inneholder» er ikke spesifikke nok til å definere at folk leter etter flyreiser fra JFK, men ikke til JFK. Jan må gjøre noe for å spesifisere at «origin=JFK» godtas, mens «dest=JFK» ikke godtas. Han må bruke regler.

Besøkende på en side som ikke har besøkt andre sider

Når du skal bruke denne malen

Bruk denne malen hvis du ønsker å nå ut til personene som har besøkt en bestemt side på nettstedet ditt, men ingen andre sider (eller som ikke har fullført en handling, for eksempel et kjøp).

Eksempel

Du eier et reisebyrå, og ønsker å nå ut til personene som har kommet til nettstedet ditt med mål om å kjøpe en flybillett, men som ikke har kjøpt noe. Du kan da lage en liste over personene som har besøkt søkeresultatsiden din, men som ikke har besøkt kjøpssiden.

Slik bruker du denne malen:

 1. Velg Besøkende på en side som ikke besøkte andre sider på rullegardinmenyen når du lager en ny remarketingliste.
 2. Angi reglene om siden som folk må besøke for å komme på listen.
 3. Angi reglene om siden som folk ikke må ha besøkt for å komme på listen.
 4. Fyll ut alle de andre feltene som er nødvendige for å lage listen.
 5. Klikk på Lagre.

Når du lager en liste ved hjelp av denne malen, begrenser du målgruppen din. Bare personer som oppfyller begge vilkårene i listedefinisjonen, kan bli lagt til i remarketinglisten. For å komme på listen må en person besøke siden som er definert i den første regelen OG ikke besøke noen av sidene som er definert i den andre regelen. Det er dette som skiller denne malen fra «Besøkende på siden»-malen. Når du lager en liste med «Besøkende på siden»-malen, kan du legge til forskjellige vilkår i regelen, men personene som oppfyller ET HVILKET SOM HELST av vilkårene (i motsetning til ALLE vilkårene), blir lagt til i remarketinglisten.

Besøkende på en side som også har besøkt andre sider

Når du skal bruke denne malen

Bruk denne malen for å opprette en remarketingliste hvis du tror at sannsynligheten er større for å oppnå konverteringer fra kunder som besøker to forskjellige sider på nettstedet ditt.

Eksempel

Du selger elektronikkprodukter, og tilbyr to forskjellige versjoner av en bestemt bærbar datamaskin. Personer som besøker de to produktsidene, sammenligner sannsynligvis de to produktene, og disse besøkende er potensielle kjøpere. Du lager derfor en liste ved hjelp av denne malen for å nå ut til disse kundene.

Slik bruker du denne malen:

 1. Velg Besøkende på en side som også besøkte andre sider på rullegardinmenyen når du oppretter en ny remarketingliste.
 2. Angi reglene om den første siden folk må besøke for å komme på listen.
 3. Angi reglene om den andre siden folk må besøke for å komme på listen.
 4. Fyll ut alle de andre feltene som er nødvendige for å lage listen.
 5. Klikk på Lagre.

Tips

Med denne malen kan du lage lister basert på personene som har besøkt to sider. Hvis du ønsker å lage en liste over personene som har besøkt tre eller flere sider, kan du imidlertid lage en egendefinert kombinasjon. Hvis du for eksempel vil opprette en liste over personer som har besøkt sidene A, B og C, lager du først en liste over personer som har besøkt sidene A og B, ved hjelp av denne malen. Bruk deretter «Besøkende på siden»-malen for å lage en liste over personene som har besøkt side C. Lag til slutt en egendefinert kombinasjon med disse to listene.

Besøkende på en side på bestemte datoer

Når du skal bruke denne malen

Bruk denne malen for å opprette lister over besøkende som kom til nettstedet ditt før, etter eller mellom bestemte datoer. Eksempelvis opplever de fleste forhandlere en økning i antall besøk på nettstedene sine i førjulstiden. Ved hjelp av denne malen kan en forhandler opprette lister over kunder som har besøkt nettstedet i løpet av førjulsperioden, og engasjere disse besøkende igjen like før nyttår ved å målrette disse listene i en remarketingkampanje.

Vær oppmerksom på følgende

Når du oppretter lister med bestemte datoer, kan listenes medlemskapsvarighet også bestemme når personer blir fjernet fra listen. Besøkende blir lagt til på listen hvis de har besøkt sidene på de valgte datoene, og blir stående på listen så lenge som medlemskapsvarigheten for listen tilsier.

Slik bruker du denne malen:

 1. Velg Besøkende på en side på bestemte datoer på rullegardinmenyen når du oppretter en ny remarketingliste.
 2. Angi reglene om siden som folk må besøke for å komme på listen.
 3. Angi datoene da folk må besøke siden for å bli lagt til på listen.
 4. Fyll ut alle de andre feltene som er nødvendige for å lage listen.
 5. Klikk på Lagre.
Besøkende til en side med en bestemt tag

Når du skal bruke denne malen

Det kan hende at du har eldre remarketing-tagger implementert på noen få sider. Selv om vi anbefaler at du implementerer remarketing-taggen på alle sider på nettstedet, kan du bruke de eldre taggene til å opprette remarketinglister over personer som har besøkt sidene der disse eldre taggene er implementert.

Eksempel

Tenk deg at en stor forhandler av sportsklær har lagt til en remarketing-tag på deler av nettstedet sitt om produkter fra en populær merkevare. Det hadde blitt for komplisert å opprette en regel basert på nettadressen til disse delene. Butikken kan opprette en remarketingliste over personer som har besøkt de delene av nettstedet som omhandler det populære merket ved å bruke malen «Besøkende på en side med en spesifikk kode» og velge koden som ble implementert på disse sidene for en stund siden.

Slik bruker du denne malen:

 1. Velg malen «Besøkende på en side med en spesifikk kode» fra menyen.
 2. Velg én eller flere tagger i «Tagger»-feltet. Hvis du legger til mer enn én tag, blir besøkende på alle sidene med de valgte taggene lagt til i den nye remarketinglisten.

Tips

Når du bruker denne malen, kan du også velge eksisterende tagger for AdWords-konverteringssporing. Disse taggene er oppført med samme navn som på Konverteringer-fanen i AdWords. Det kan være nyttig å velge en tag for konverteringssporing hvis du ikke klarte å legge til remarketing-taggen på konverteringssiden, men likevel ønsker å nå ut til eller utelukke denne målgruppen.

Bruk av avanserte regler

Med avanserte regler får du større fleksibilitet når du skal definere vilkår som må oppfylles av en enkelt side. Du kan bruke avanserte regler ved å klikke på Vis avanserte alternativer nedenfor tekstfeltet når du lager eller redigerer en remarketingliste.

Du kan bruke avanserte regler når du ønsker å lage en regel som gjelder flere vilkår som har noe til felles. Du kan for eksempel bruke dette verktøyet for å lage en liste over personene som leter på nettstedet ditt etter informasjon om reiser til en hvilken som helst av tre destinasjoner (JFK eller LAX eller IAH) og som også reiser fra SFO.

Ved å klikke på + Nytt vilkår kan du legge til et vilkår for besøkende som har besøkt nettadresser som inneholder en eller flere av termene dine. Hvert vilkår du legger til, blir plassert innenfor hakeparentesene til settet. Dette betyr at listen du definerer, omfatter besøkende som har besøkt en nettadresse som inneholder en hvilken som helst av ordene dine (et «ELLER»-forhold).

Klikk på + Nytt sett for å legge til et nytt sett med vilkår der du tar med besøkende som har besøkt en nettadresse som har alle de angitte termene i samme nettadressebane. Når du legger til et sett, blir det lagt til nye hakeparenteser i listedefinisjonen din. Dette betyr at listen din omfatter besøkende som har besøkt en nettadresse som inneholder alle ordene dine (et «OG»-forhold).

New sets of conditions (ANDs/ORs)

Her er noen eksempler på hvordan du effektivt bruker avanserte regler for å definere remarketinglister:

Slik legger du til et nytt vilkår (med ELLER-vilkåret): Hvis du lager en liste som ser slik ut [Innfrir et av følgende vilkår: «Nettadressen inneholder elektronikk», «Nettadressen inneholder komponenter»], innbefatter remarketinglisten besøkende som har besøkt en nettadresse som inneholder enten «elektronikk» eller «komponenter».

Slik legger du til et nytt sett (med OG-vilkåret): Hvis du lager en liste som ser slik ut: «Nettadressen inneholder elektronikk» OG «Nettadressen inneholder komponenter», omfatter remarketinglisten besøkende som har besøkt en nettadresse som inneholder «elektronikk» og «komponenter» i samme nettadressebane.

Vær oppmerksom på følgende:

 • Viktig: OG-vilkåret kan ikke brukes for å kombinere forskjellige sider. ELLER-vilkåret gjelder derimot forskjellige vilkår.
 • Du kan ikke legge til et nytt sett med vilkår («OG») for å opprette en regeldefinert liste som omfatter personer som har besøkt en kombinasjon av ulike nettsider. Du kan for eksempel ikke opprette en regel for å ta med brukerne som har besøkt «elektronikk»-siden OG «komponenter»-siden. Hvis du ønsker å kombinere forskjellige sider, må du bruke egendefinerte kombinasjoner.

Fremgangsmåten videre

Var denne artikkelen nyttig?