Opprett en remarketingliste

 • For å kjøre en remarketingkampanje må du ha en samling av informasjonskapsler fra personer som har besøkt nettstedet ditt, også kalt en remarketingliste.
 • En remarketingliste kan omfatte personer som har besøkt en bestemt side på nettstedet ditt, og du kan også opprette mer avanserte lister ved hjelp av maler og regelbyggeren.
 • Gå til det delte biblioteket i AdWords hvis du vil opprette remarketinglister. Når listen er opprettet, kan du bruke den i remarketingkampanjer.

Om oppretting av lister

Hvis du ønsker å kjøre en remarketingkampanje for å vise annonser til personer som har besøkt nettstedet ditt tidligere, trenger du en remarketingliste. En remarketingliste er en samling informasjonskapsler fra personer som har besøkt nettstedet ditt. Opprettingen av denne listen er et av de viktigste elementene i konfigurasjonen av en remarketingkampanje, ettersom du bruker denne listen til å målrette annonsene dine. Du kan når som helst begynne å opprette lister, men de begynner først å registrere besøkende når du har plassert en remarketing-tag (en liten kodebit) på nettstedet ditt.

Du kan opprette så mange remarketinglister du ønsker. Når du har opprettet lister, lager du nye kampanjer og legger til listene i annonsegruppene dine.

 • Hvis du ønsker å bruke remarketing i Displaynettverket, velger du kampanjetypen «Bare Displaynettverket – remarketing». Hvis du velger standardinnstillingene for denne kampanjetypen, kan du lettere oppnå bedre resultater.
 • Hvis du vil bruke remarketinglister for søkeannonser, velger du kampanjetypen «Bare Søkenettverket – alle funksjoner». Remarketinglister er ikke tilgjengelige for kampanjetypene «Bare Søkenettverket – standard» og «Søke- og Displaynettverket – standard».

Slik oppretter du en remarketingliste

Tips

Før du oppretter en liste, bør du lese om strategier og gode fremgangsmåter for remarketing for å finne ut hva slags liste som passer best med tanke på målene dine.

Trinnvise instruksjoner
 1. Klikk på Delt bibliotek-linken i navigeringslinjen under kampanjelisten. "Shared library" link
 2. Klikk på Vis-linken i «Målgrupper»-delen.
 3. Klikk på + Remarketingliste-knappen.
 4. Skriv inn et beskrivende navn på remarketinglisten.
 5. Velg hvem du vil legge til i listen. Du kan definere hvem som skal legges til i en remarketingliste, på flere måter. Den enkleste måten, som vi beskriver i denne delen, er å velge ut personer som har besøkt en spesifikk side på nettstedet ditt, og legge dem til i listen. Slik oppretter du denne typen liste:
  1. Sørg for at «Besøkende på en side»-malen er valgt i «Hvem du bør legge til i listen»-delen.
  2. Skriv inn nettadressen til siden eller delen du ønsker å opprette listen for, i tekstfeltet.
  3. Du kan enten skrive inn hele verdien og trykke på Enter, eller velge en av de foreslåtte alternativene for å definere listen din.

  Vær oppmerksom på følgende: Når du angir en verdi, for eksempel en nettadresse, i tekstfeltet for å definere regelen din og deretter velger «Nettadressen inneholder» på rullegardinmenyen, indikerer du at nettadressen til delen du oppretter listen for, inneholder den delen av nettadressen du skrev inn. Den må imidlertid ikke være identisk med det du skrev inn.

  Eksempel

  Hvis hele nettstedet ditt har en remarketing-tag og du angir «elektronikk» når du oppretter listen, blir personer som har besøkt en hvilken som helst av nettsidene dine med «elektronikk» i nettadressen, lagt til i listen. Dette skjer uansett hvor i nettadressen termen forekommer, for eksempel vil besøkende på http://elektronikk.example.com/ og på http://www.example.com/elektronikk.html bli lagt til i listen.

  Create a remarketing list
 6. Angi medlemskapsvarigheten for listen (30 dager er standard). Denne viser hvor lenge du ønsker at informasjonskapselen til den besøkende skal forbli på listen. Vi anbefaler en varighet basert på hvor lenge du mener annonsen din vil være relevant for den besøkende. Du finner mer informasjon i «Mer om medlemskapsvarighet»-delen nedenfor.
 7. Hvis du allerede har en remarketing-tag på nettstedet ditt, beholder du merket i «Inkluder tidligere besøkende som samsvarer med disse reglene»-avmerkingsboksen for å inkludere nylige besøkende som samsvarer med disse reglene i listen din. Hvilke besøkende som er kvalifisert, avhenger også av medlemskapsvarigheten du velger, og er begrenset oppad til 30 dager. Dette fungerer for Displaynettverket (og gjelder ikke remarketinglister for søkeannonser).
 8. Klikk på Lagre.

Hvis du ikke allerede har limt inn remarketing-taggen på nettstedet ditt, må du kopiere taggen og lime den inn på nettstedet ditt. Når folk besøker nettstedet ditt, blir informasjonskapsel-ID-ene deres lagt til i remarketinglisten din. Hvis du har eldre remarketing-tagger på nettstedet ditt, kan du fremdeles bruke dem, men vi anbefaler at du implementerer den nye taggen.

Du kan definere mer spesifikke lister ved å bruke regelbyggeren og forskjellige listemaler. Se «Oppretting av avanserte lister»-delen nedenfor.

Vær oppmerksom på følgende

Til å begynne med kan det hende at listen ikke har noen tilknyttede informasjonskapsel-ID-er. Når du har lagt til remarketing-taggen på et nettsted eller i en mobilapp, blir personer som besøker nettstedet eller bruker appen, lagt til i listen fortløpende. Vi begynner ikke å vise annonser til listen din før den inneholder minst 100 informasjonskapsel-ID-er (Displaynettverket) eller 1000 informasjonskapsel-ID-er (Google Søk).

Mer om medlemskapsvarighet

Når du oppretter en remarketingliste, kan du bestemme hvor lenge en besøkendes informasjonskapsel forblir på listen din. Vi anbefaler en varighet basert på hvor lenge du mener annonsen din vil være relevant for den besøkende. Normalt bør du samkjøre medlemskapsvarigheten med lengden på salgssyklusen din.

Eksempel

Hvis du selger kinobilletter, kan du velge en medlemskapsvarighet på bare noen få dager. Hvis du derimot selger biler, bør du vurdere å velge en varighet på noen måneder. Bakgrunnen for denne forskjellen er at det ikke tar lang tid for folk å bestemme seg for å kjøpe kinobilletter, mens det vanligvis tar lengre tid å ta en avgjørelse om å kjøpe en bil. På samme måte kan du velge en medlemskapsvarighet på et år og noen få dager hvis du selger gaver til Valentindagen, slik at du kan nå kundene på listen din på Valentindagen neste år.

Den besøkendes informasjonskapsel slettes fra listen ved slutten av medlemskapet hvis det ikke er noen ny aktivitet. Hvis personen besøker nettstedet ditt på nytt, starter en ny 30-dagersperiode eller varigheten du har angitt. Maksimal medlemskapsvarighet er 540 dager. Maksimal medlemskapsvarighet for remarketinglister for søkeannonser er 180 dager. Hvis du angir en lengre varighet, blir informasjonskapsel-ID-en fjernet fra remarketinglisten for søk etter 180 dager.

Du kan endre medlemskapsvarigheten når som helst i AdWords-kontoen din. Slik gjør du det:

 1. Klikk på Delt bibliotek på navigeringslinjen, rett under «Alle Internett-kampanjer».
 2. Klikk på Målgrupper-linken.
 3. I kolonnen «Medlemskapsvarighet» klikker du på varigheten du ønsker å endre. Membership duration
 4. Endre tallet, og klikk på Lagre.

Husk på følgende:

 • Når du har endret listens medlemskapsvarighet, kan det forekomme midlertidige unøyaktigheter i listestørrelsen som vises i AdWords-kontoen.
 • Hvis du endrer varigheten etter at en liste allerede har samlet noen informasjonskapsler, brukes den nye varigheten bare på informasjonskapsler som blir lagt til på listen etter endringen. Informasjonskapslene som var på listen fra før, beholder den opprinnelige varigheten. Hvis du heller vil tilbakestille hele listen, anbefaler vi at du oppretter en ny liste.
 • Hvis du utvider medlemskapsvarigheten, utløper de eksisterende informasjonskapslene når den gamle medlemskapsvarigheten er nådd, og nye informasjonskapsler legges til med en varighet på opptil 30 dager.
 • Hvis du forkorter medlemskapsvarigheten, blir ikke besøkende fjernet fra listen, og den opprinnelige varigheten gjelder fremdeles. Nye informasjonskapsler legges fremdeles til i aktuelle situasjoner. Det kan hende du bør opprette en ny liste hvis du ønsker å forkorte en liste for å legge til besøkende i et visst tidsrom a specific duration. Når du endrer listeregelen, legges det til nye informasjonskapsler i listen, men eksisterende informasjonskapsler fjernes ikke fra listen.
Slik jobber du med nettadresser

Hvis du vil opprette remarketinglister i tillegg til Alle besøkende-listen som opprettes automatisk i AdWords når du konfigurerer din første remarketingkampanje, kan du lage regler basert på nettadressene (URL-ene) på nettstedet ditt.

Nettadressene inneholder vanligvis ord som beskriver innholdet på hver side. Nedenfor finner du noen eksempler på hvordan du kan opprette lister basert på nettadressene på nettstedet.

La oss si at du har et nettsted med denne nettadressestrukturen:

http://www.eksempelnettsted.no
http://www.eksempelnettsted.no/sport
http://www.eksempelnettsted.no/sport/basketball
http://www.eksempelnettsted.no/sport/fotball

Du kan opprette en liste du kaller «Kategori sport», og bruke listedefinisjonen «Nettadressen inneholder sport».

Her er noen andre eksempler:

Listedefinisjon Samsvar
Nettadressen inneholder sport www.eksempelnettsted.no/sport
www.eksempelnettsted.no/sport/basketball
www.eksempelnettsted.no/sport/fotball
Nettadressen inneholder basketball www.eksempelnettsted.no/sport/basketball
Nettadressen inneholder www.eksempelnettsted.no www.eksempelnettsted.no
www.eksempelnettsted.no/sport
www.eksempelnettsted.no/sport/basketball
www.eksempelnettsted.no/sport/fotball

Tips

Det spiller ingen rolle om du skriver uttrykkene med små eller store bokstaver når du oppretter listene dine. Hvis du for eksempel skriver inn «SJOKOLADE», men nettadressen inneholder termen «sjokolade», kan du fortsatt definere listen for denne siden.

Bare nå frem til besøkende på startsiden

Hvis nettadressen til startsiden din har strukturen www.eksempelnettsted.no/index.html, skriver du inn denne nettadressen i tekstboksen. Hvis nettstedet ditt ikke bruker index.html, må du bruke regelbyggeren (se delen nedenfor). Du kan velge å bruke «inneholder» i stedet for «er lik» når du oppretter en liste. Hvis du bruker «er lik», må nettadressen til siden stemme helt overens med det du skriver inn, og nettadressen inneholder kanskje ikke «www» eller «https».

Nettsteder med beskrivende nettadresser

La oss si at nettstedet ditt har denne nettadressestrukturen:

www.eksempelnettsted.no/antrekk
www.eksempelnettsted.no/antrekk/kvinner
www.eksempelnettsted.no/antrekk/kvinner/kjoler
www.eksempelnettsted.no/antrekksaccessoirer
www.eksempelnettsted.no/antrekksaccessoirer/kvinner

Hvis du vil opprette en liste over alle som besøker de antrekksrelaterte sidene dine og alle underordnede nettadresser, men ikke vil ta med dem som besøker sidene om accessoirer, velger du «Nettadressen inneholder» og legger til «antrekk/» i tekstfeltet.

Nettsteder uten beskrivende nettadresser

Noen nettsteder har ikke beskrivende nettadresser. Her er et eksempel: www.eksempelnettsted.no/index.html?page_id=245&session_id=adfasf1345092kj9

Vanligvis kan du ikke bruke slike nettadresser til å definere remarketinglister. Bruk i stedet egendefinerte parametre. Det finnes allikevel ikke-beskrivende nettadresser du kan bruke til å definere lister. Hvis du bruker ID-er til å identifisere en kategori eller et produkt og du kjenner ID-en, kan du bruke nettadresser til å opprette lister. Her er et eksempel:

Nettadresse: www.eksempelnettsted.no/?category_id=23&product_id=456
Listenavn: Kategori elektronikk
Listedefinisjon: Nettadressen inneholder category_id=23

Oppretting av avanserte lister

AdWords tilbyr kraftige verktøy for å kategorisere de besøkende til nettstedet ditt. Dette gjør det mulig å vise mer skreddersydde annonser og optimalisere bud for listene, noe som kan føre til bedre ytelse. Den beste måten å skape mer spesifikke remarketinglister på, er gjennom maler.

Trinnvise instruksjoner

Følg disse trinnene for å opprette lister basert på forskjellige maler templates, follow these steps:

 1. Klikk på Delt bibliotek-linken på navigasjonslinjen under kampanjelisten din.
 2. Klikk på Vis-linken i «Målgrupper»-delen.
 3. Klikk på + Målgruppe-rullegardinmenyen, og velg Remarketingliste.
 4. Skriv inn et beskrivende navn på remarketinglisten.
 5. I «Hvem du bør legge til på listen»-delen velger du en mal fra rullegardinmenyen og fyller ut opplysningene.
 6. Angi medlemskapsvarigheten for listen (hvis tilgjengelig).
 7. La «Opprinnelig listestørrelse»-avmerkingsruten være valgt hvis du ønsker å inkludere tidligere besøkende som samsvarer med reglene dine (fungerer bare i Displaynettverket).
Slik bruker du regelbyggeren

Du kan begynne å bruke regelbyggeren på følgende måte:

 1. Klikk på + Regel til høyre i tekstområdet under rullegardinmenyen. Det dukker opp en dialogboks der du kan legge til alle vilkår som en enkelt side må samsvare med.
 2. Velg informasjonen om siden du ønsker å opprette listen for. Du kan velge et grunnleggende alternativ, f.eks. nettadresse, eller mer avanserte alternativer som henvisningsadresse eller parametre sendt via koden og attributter fra Google Merchant Center.
 3. Velg et alternativ, f.eks. «inneholder», «er lik» eller «begynner med», fra den andre rullegardinmenyen.
 4. Skriv inn verdien, som kan være ord, et tall eller en dato, avhengig av typen liste du oppretter.
 5. Klikk på Ferdig.

Du kan legge til flere vilkår ved hjelp av regelbyggeren. Klikk på «+»-knappen ved siden av vilkåret for å legge til en ny rad.

Eksempel

La oss si at Jan, som jobber i et reisebyrå, ønsker å opprette en remarketingliste over personer som har søkt på nettstedet hans etter flyreiser fra JFK-flyplassen, men ikke til JFK-flyplassen. Jan må da opprette en regel med regelbyggeren: «Nettadressen inneholder origin=JFK» og «Nettadressen inneholder ikke dest=JFK».

Husk på følgende:

 • Når du legger til flere vilkår med regelbyggeren, legges det bare til besøkende på listen hvis de har besøkt en side som oppfyller alle vilkårene som tilføyes i regelbyggeren («OG»-forhold).

  Eksempel

  La oss si at du har to vilkår i regelbyggeren: «Nettadressen inneholder kategori» og «Nettadressen inneholder møbler». Personer som har besøkt «http://www.example.com/kategori/møbler», blir lagt til i listen, men kunder som har besøkt «http://www.example.com/kategori/elektronikk» og «http://møbler.example.com», blir ikke lagt til, siden ingen av disse sidene samsvarer med alle vilkårene fra regelbyggeren samtidig.

  Alle vilkår i regelbyggeren må henvise til samme side. Du bør for eksempel ikke bruke regelbyggeren til å opprette en liste over personer som har besøkt én side, men som ikke besøkte en annen, eller personer som besøkte to forskjellige sider, siden slike regler refererer til to forskjellige sider. For å opprette slike lister bør du bruke egendefinerte kombinasjoner.

 • Når du legger til vilkår ved å skrive noe i tekstfeltet, utenfor regelbyggeren, blir besøkende lagt til i listen hvis sidene de besøkte, samsvarer med noen av vilkårene («ELLER»-forhold).
 • Disse to vilkårstypene kan brukes sammen i en regel. I dette tilfellet skal folk besøke sider som oppfyller et hvilket som helst av vilkårene i den generelle regelen, men hvis noen av vilkårene ble lagt til ved hjelp av regelbyggeren, må sidene samsvare med all informasjon i alle radene i regelbyggeren.

  Eksempel

  Hvis du lager en regel med to vilkår:

  • Det første er lagt til via tekstfeltet, der du har skrevet inn verdien «Nettadressen inneholder kjøp»
  • Det andre vilkåret er opprettet via regelbyggeren og har to rader: «Nettadressen inneholder kategori» og «Nettadressen inneholder elektronikk»

  I dette tilfellet vil personer som har besøkt en kjøpsside eller kategorisiden for elektronikk, bli lagt til på denne remarketinglisten.

Oppretting av en liste for en spesifikk side

Hvis du ønsker å opprette en remarketingliste for én enkelt side, for eksempel startsiden, velger du «er lik» på rullegardinmenyen og angir hele nettadressen i tekstfeltet.

Pass på å kopiere nettadressen nøyaktig slik den vises på nettstedet. Ta med «http» eller «https» i nettadressen, avhengig av protokollen for nettstedet ditt. Hvis du ikke vet hvilken protokoll du bruker, eller du har en side som bruker begge protokollene («http» og «https»), kan du definere en regel ved å velge «inneholder» i stedet for «er lik» på menyen. Regelen skal se slik ut: «Nettadressen inneholder www.mittnettsted.no/index.html».

Du kan opprette remarketinglister ved å bruke «er lik» i regelen du definerer for startsiden din, konverteringssidene eller spesifikke sider der du ikke vil bruke andre nettadresser enn den ene du har spesifisert.

Visste du dette?

Du kan også opprette mer sofistikerte remarketinglister basert på spesialtilpassede parametre som du implementerer i koden din. Koden din kan for eksempel sende verdien for produktet som er blitt vist til AdWords (den spesialtilpassede parameteren i dette eksempelet ville vært «verdi»), og du kan opprette lister over folk som har sett på produkter med en pris lavere enn 500 kroner, mellom 500 og 2000 kroner og over 2000 kroner.

Maler for oppretting av remarketinglister

Besøkende på en side
Visitors of a page with a template

Når du skal bruke denne malen

Dette er den vanligste malen, som brukes som standard når du oppretter en ny remarketingliste. Du kan bruke den til å opprette lister over personer som har besøkt en viss side eller gruppe av sider.

Eksempel

En møbelbutikk oppretter en remarketingliste over personer som har besøkt delen Hjem og hage på nettstedet deres, og bestemmer seg for å vise annonser til disse besøkende om utendørsmøbler. Annonsøren må da opprette en remarketingliste over personer som har besøkt sider med en nettadresse som inneholder «example.com/hjemoghage».

Slik bruker du denne malen

Når du har valgt denne malen, angir du reglene som de besøkende på en side må samsvare med for å havne på remarketinglisten. AdWords tilbyr forskjellige metoder for å legge til personer du ønsker å nå ut til:

 • Oppretting av lister over personer som besøkte spesifikke sider på nettstedet ditt ved å velge vilkåret «Nettadressen inneholder»
 • Oppretting av lister for å nå folk på grunnlag av nettadressen de besøkte før de kom til nettstedet ditt med vilkåret «Henvisningsadressen inneholder». Hvis du for eksempel vil opprette en liste over besøkende som kom til nettstedet ditt via søkeresultater fra Google, kan du definere følgende regel: «Henvisningsadressen innholder www.google.com».

Eksempel

La oss for eksempel si at Jan, som jobber i et reisebyrå, ønsker å opprette en liste over personer som søkte på reisebyråets nettsted etter flyreiser fra eller til New York City. I nettadressen fra søkeresultatsiden finnes det ingen informasjon om avreisestedet eller destinasjonen, men bare om IATA-kodene for flyplassene. For å opprette remarketinglisten bør reisekonsulenten opprette en regel med tre vilkår:

 • «Nettadressen inneholder JFK» (for John F. Kennedy-flyplassen)
 • «Nettadressen inneholder LGA» (for LaGuardia-flyplassen)
 • «Nettadressen inneholder EWR» (for Newark Liberty-flyplassen)

Alle som besøker en side med en nettadresse som inneholder noen av følgende koder, blir lagt til i listen: «JFK», «LGA» eller «EWR».

Merknad om henvisningsadresser

Hvis noen besøker nettsted A og deretter nettsted B ved å skrive inn nettadressen til nettsted B i adressefeltet, kan ikke nettadressen til A brukes som henvisningsadresse for B. Henvisningssiden må ha bedt om at den andre siden skal lastes inn. Dette skjer vanligvis når siden lastes inn etter et klikk på en link eller en knapp.

Du kan legge til flere vilkår til regelen. Bare begynn å skrive etter det eksisterende vilkåret, så dukker det opp en rullegardinmeny med foreslåtte vilkår. Etter at du har lagt til et nytt vilkår og lagret listen, må besøkende oppfylle en eller flere av alle vilkårene i regelen, men ikke nødvendigvis alle vilkårene. Dette er et «ELLER»-forhold. Vilkårenes rekkefølge påvirker ikke hvilke besøkende som blir lagt til.

Eksempel

Jan, som jobber i et reisebyrå, ønsker å nå ut til folk som har søkt etter flyreiser til eller fra New York eller folk som har besøkt reisebyråets sider om besøk til New York City. Han kan opprette en regel med disse vilkårene (som i eksempelet ovenfor):

 • «Nettadressen inneholder JFK» (for John F. Kennedy-flyplassen)
 • «Nettadressen inneholder LGA» (for LaGuardia-flyplassen)
 • «Nettadressen inneholder EWR» (for Newark Liberty-flyplassen)

Deretter kan han i tillegg legge til et nytt vilkår: «Nettadressen inneholder www.eksempelnettsted.no/newyorkcity».

For å havne på Jans remarketingliste må de besøkende oppfylle minst ett av vilkårene i regelen, men ikke nødvendigvis alle vilkårene.

Slik ville denne regelen sett ut i AdWords:

Adding remarketing conditions

Tips

Har du lagt til et nytt vilkår, men ønsker å fjerne det fra regelen? Bare klikk på «X» ved siden av vilkåret for å slette det.

Selv om du kan legge til så mange vilkår du trenger i en regel, bør du huske på at regelen skal representere målgruppen din. Hvis du legger til flere vilkår, kan dette øke sjansene for at besøkende blir lagt til på remarketinglisten, og det kan hende at du får en veldig stor liste som omfatter personer som ikke er i målgruppen din.

Slik innsnevrer du vilkårene

Hvert vilkår som brukes til å definere en remarketingliste, inneholder informasjon om én enkelt side. Folk må besøke en side som samsvarer med vilkårene for å bli lagt til i listen. Det kan imidlertid hende at vilkår som «Nettadressen inneholder» eller «Henvisningsadresse» ikke er spesifikke nok for å definere egenskapene til en side.

Eksempel

La oss vende tilbake til Jan, som jobber i et reisebyrå. La oss si at han ønsker å opprette en liste over personer som leter etter flyreiser fra JFK-flyplassen, men ikke til JFK-flyplassen. For eksempel ville nettadressen på nettstedet for personer som leter etter flyreiser fra JFK til Mexico (MEX), sett ut som dette: www.eksempelnettsted.no/search.php?origin=JFK&dest=MEX

Vilkår av typen «Nettadressen inneholder» er ikke spesifikke nok til å definere at folk leter etter flyreiser fra JFK men ikke til JFK. Jan må gjøre noe for å spesifisere at «origin=JFK» aksepteres, mens «dest=JFK» ikke aksepteres – han må bruke regelbyggeren.

Besøkende på en side som ikke besøkte andre sider

Når du skal bruke denne malen

Bruk denne malen hvis du ønsker å nå frem til personer som har besøkt en bestemt side på nettstedet ditt, men ingen andre sider (eller som ikke har utført en handling, for eksempel et kjøp).

Eksempel

Du eier et reisebyrå, og ønsker å nå frem til personer som har kommet til nettstedet ditt med sikte på å kjøpe en flybillett, men som ikke har kjøpt noe. Du kan da opprette en liste over personer som har besøkt søkeresultatsiden din, men som ikke har besøkt kjøpssiden.

Slik bruker du denne malen

 1. Velg Besøkende på en side som ikke besøkte andre sider på rullegardinmenyen når du oppretter en ny remarketingliste.
 2. Angi reglene om siden som folk må besøke for å komme på listen.
 3. Angi reglene om siden som folk ikke må ha besøkt for å komme på listen.
 4. Fyll ut alle andre felt som er nødvendige for å opprette listen.
 5. Klikk på Lagre.

Når du oppretter en liste ved hjelp av denne malen, begrenser du målgruppen din. Bare personer som oppfyller begge vilkårene i listedefinisjonen, kan bli lagt til i remarketinglisten. For å komme på listen må en person besøke siden som er definert i den første regelen OG ikke besøke noen av sidene som er definert i den andre regelen. Det er dette som skiller denne malen fra «Besøkende på siden»-malen. Når du oppretter en liste med «Besøkende på siden»-malen, kan du legge til forskjellige vilkår i regelen, men personer som oppfyller ET HVILKET SOM HELST av vilkårene (i motsetning til ALLE vilkårene), legges til i remarketinglisten.

Besøkende på en side som også besøkte andre sider

Når du skal bruke denne malen

Bruk denne malen for å opprette en remarketingliste hvis du tror at sannsynligheten er større for å oppnå konverteringer fra kunder som besøker to forskjellige sider på nettstedet ditt.

Eksempel

Du selger elektronikkprodukter, og tilbyr to forskjellige versjoner av en bestemt bærbar datamaskin. Personer som besøker de to produktsidene, sammenligner sannsynligvis de to produktene, og disse besøkende er potensielle kjøpere. Du oppretter derfor en liste ved hjelp av denne malen for å nå frem til disse kundene.

Slik bruker du denne malen:

 1. Velg Besøkende på en side som også besøkte andre sider på rullegardinmenyen når du oppretter en ny remarketingliste.
 2. Angi reglene om den første siden folk må besøke for å komme på listen.
 3. Angi reglene om den andre siden folk må besøke for å komme på listen.
 4. Fyll ut alle andre felter som er nødvendige for å opprette listen.
 5. Klikk på Lagre.
 6. Tips

  Med denne malen kan du opprette lister basert på personer som har besøkt to sider, men hvis du ønsker å opprette en liste over personer som har besøkt tre eller flere sider, kan du opprette en egendefinert kombinasjon. Hvis du for eksempel vil opprette en liste over personer som har besøkt sidene A, B og C, lager du først en liste over personer som har besøkt sidene A og B, ved hjelp av denne malen. Bruk deretter «Besøkende på siden»-malen til å opprette en liste over personer som har besøkt side C. Opprett til slutt en egendefinert kombinasjon med disse to listene.

Besøkende på en side på bestemte datoer

Når du skal bruke denne malen

Bruk denne malen for å opprette lister over besøkende som kom til nettstedet ditt før, etter eller mellom bestemte datoer. Eksempelvis opplever de fleste forhandlere en økning i antall besøk på nettstedene sine i førjulstiden. Ved hjelp av denne malen kan en forhandler opprette lister over kunder som har besøkt nettstedet i løpet av førjulsperioden, og engasjere disse besøkende igjen like før nyttår ved å målrette disse listene i en remarketingkampanje.

Vær oppmerksom på følgende

Når du oppretter lister med bestemte datoer, kan listenes medlemskapsvarighet også bestemme når personer blir fjernet fra listen. Besøkende blir lagt til på listen hvis de har besøkt sidene på de valgte datoene, og blir stående på listen så lenge som medlemskapsvarigheten for listen tilsier.

Slik bruker du denne malen:

 1. Velg Besøkende på en side på bestemte datoer på rullegardinmenyen når du oppretter en ny remarketingliste.
 2. Angi reglene om siden som folk må besøke for å komme på listen.
 3. Angi datoene da folk må besøke siden for å bli lagt til på listen.
 4. Fyll ut alle andre felt som er nødvendige for å opprette listen.
 5. Klikk på Lagre.
Besøkende til en side med en bestemt tag

Når du skal bruke denne malen

Det kan hende at du har eldre remarketing-tagger implementert på noen få sider. Selv om vi anbefaler at du implementerer remarketing-taggen på alle sider på nettstedet, kan du bruke de eldre taggene til å opprette remarketinglister over personer som har besøkt sidene der disse eldre taggene er implementert.

Eksempel

La oss se for oss at en stor forhandler av sportsklær har lagt til en remarketing-tag på deler av nettstedet om produkter fra et populært merke. Det ville blitt for komplisert å opprette en regel basert på nettadressen til disse delene. Butikken kan opprette en remarketingliste over personer som har besøkt de delene av nettstedet som omhandler det populære merket ved å bruke malen «Besøkende på en side med en spesifikk kode» og velge koden som ble implementert på disse sidene for en stund siden.

Slik bruker du denne malen

 1. Velg malen «Besøkende på en side med en spesifikk kode» fra menyen.
 2. Velg én eller flere koder fra «Koder»-feltet. Hvis du legger til mer enn én kode, vil besøkende til alle sider med de valgte kodene bli en del av den nye remarketinglisten.

Tips

Når du bruker denne malen, kan du også velge eksisterende AdWords-konverteringssporingskoder. Disse kodene er oppført med samme navn som på Konverteringer-fanen i AdWords. Det kan være nyttig å velge en kode for konverteringssporing hvis du ikke klarte å legge til remarketing-taggen på konverteringssiden, men allikevel ønsker å nå eller utelukke denne målgruppen.

Slik bruker du den avanserte regelbyggeren

Den avanserte regelbyggeren gir større fleksibilitet når du skal definere vilkår som må oppfylles av en enkelt side. For å bruke den klikker du på Vis avanserte alternativer under tekstfeltet når du oppretter eller redigerer en remarketingliste.

Du kan bruke den avanserte regelbyggeren når du ønsker å lage en regel som gjelder flere vilkår som har noe til felles. Du kan for eksempel bruke dette verktøyet til å opprette en liste over personer som leter på nettstedet ditt etter informasjon om reiser til en hvilken som helst av tre destinasjoner (JFK eller LAX eller IAH) og som også reiser fra SFO.

Ved å klikke på + Nytt vilkår kan du legge til et vilkår for besøkende som har besøkt nettadresser som inneholder en eller flere av termene dine. Hvert vilkår du legger til, blir plassert innenfor hakeparentesene til settet. Dette betyr at listen du definerer, vil omfatte besøkende som har vist en nettadresse som inneholder en hvilken som helst av termene dine («ELLER»-forhold).

Klikk på + Nytt sett for å legge til et nytt sett med vilkår der du tar med besøkende som har besøkt en nettadresse som har alle de angitte termene i samme nettadressebane. Når du legger til et sett, blir det lagt til nye hakeparenteser i listedefinisjonen din. Dette betyr at listen din vil omfatte besøkende som har vist en nettadresse som inneholder alle termene dine (OG-forhold).

New sets of conditions (ANDs/ORs)

Her er noen eksempler på hvordan du effektivt bruker den avanserte regelbyggeren til å definere remarketinglister:

Slik legger du til et nytt vilkår (med ELLER): Hvis du oppretter en liste som ser slik ut [Innfrir ett av følgende vilkår: «Nettadressen inneholder elektronikk», «Nettadressen inneholder komponenter»], vil remarketinglisten innbefatte besøkende som har besøkt en nettadresse som inneholder enten «elektronikk» eller «komponenter».

Slik legger du til et nytt sett (med OG): Hvis du oppretter en liste som ser slik ut: «Nettadressen inneholder elektronikk» OG «Nettadressen inneholder komponenter», vil remarketinglisten omfatte besøkende som har vist en nettadresse som inneholder «elektronikk» og «komponenter» i samme nettadressebane.

Husk på følgende:

 • Viktig: OG-vilkåret kan ikke brukes til å kombinere forskjellige sider. ELLER-vilkåret gjelder derimot forskjellige vilkår.
 • Du kan ikke legge til et nytt sett med vilkår («OG») for å opprette en regeldefinert liste som omfatter personer som har besøkt en kombinasjon av ulike nettsider. Du kan for eksempel ikke opprette en regel for å ta med brukere som har besøkt elektronikk-siden OG komponenter-siden. Hvis du ønsker å kombinere forskjellige sider, må du bruke spesialtilpassede kombinasjoner.

Fremgangsmåten videre