Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoeken sluiten
Google-apps
Hoofdmenu

Uw zoekwoorden toevoegen, bewerken of verwijderen

U kunt uw omzet verhogen en uw kosten verlagen door zoekwoorden, het zoektype hiervan, het bijbehorende bod, enzovoort, toe te voegen, te wijzigen of te verwijderen. Stel dat uw campagne al enige tijd wordt uitgevoerd en uit de prestatiegegevens blijkt dat sommige van uw zoekwoorden beter presteren dan andere. U kunt uw biedingen verhogen voor zoekwoorden die goed presteren, en uw biedingen verlagen voor zoekwoorden die niet tot verkopen leiden. U kunt ook wijzigingen aanbrengen in de zoekwoorden met de laagste prestaties, zodat u uw advertentiedoelen kunt halen. Met kwalitatief hoogwaardige en relevante zoekwoorden worden uw advertenties namelijk aan de gewenste klanten vertoond, op het moment dat u dat wilt.

Zoekwoorden toevoegen

Rondleiding: zoekwoorden toevoegen

Klik hieronder op de knop 'Help me' om naar uw account te gaan en hulp te krijgen bij elke stap.
Help me

Welke stappen u moet doorlopen om zoekwoorden aan uw advertentiegroep toe te voegen, is afhankelijk van het campagnetype: 'Alleen in het Zoeknetwerk', 'Zoeknetwerk met Display Select' of 'Alleen in het Display Netwerk'. Als u niet zeker weet welk campagnetype er is ingesteld, klikt u op het tabblad Campagnes, selecteert u de betreffende campagne en kijkt u bij Type onder de naam van uw campagne.

Zoekwoorden toevoegen aan een campagne ('Alleen in het Zoeknetwerk' of 'Zoeknetwerk met Display Select')
 1. Log in op uw AdWords-account.
 2. Klik op het tabblad Zoekwoorden. Keywords tab
 3. Klik boven aan de zoekwoordentabel op de knop + Zoekwoorden.
 4. Selecteer de advertentiegroep waaraan u het zoekwoord wilt toevoegen. Add keywords
 5. Voeg uw zoekwoorden toe in het vak 'Zoekwoorden', één per regel (uw zoekwoorden mogen uit meerdere woorden bestaan).

  Tip

  Naast het vak 'Zoekwoorden' wordt mogelijk een lijst met zoekwoordideeën weergegeven. Klik op de link Toevoegen naast een zoekwoord dat u aan uw advertentiegroep wilt toevoegen. U kunt onmiddellijk een schatting krijgen van het aantal mensen dat elk zoekwoord gebruikt dat u heeft toegevoegd, door onder het tekstvak op de knop Zoekverkeer schatten te klikken.

 6. Klik op Opslaan.
Ga naar AdWords

Opmerking

De eerste keer dat u een advertentiegroep maakt, wordt u gevraagd een standaardbod voor de advertentiegroep in te stellen. Voor uw zoekwoorden wordt het standaardbod voor advertentiegroepen gebruikt, tenzij u een zoekwoordspecifiek bod toevoegt uit de zoekwoordentabel.

Zoekwoorden toevoegen aan campagnes die alleen het Display Netwerk targeten
 1. Log in op uw AdWords-account.
 2. Klik op het tabblad Display Netwerk.
 3. Klik op + Targeting boven de grafiek.
 4. Selecteer de advertentiegroep waaraan u het zoekwoord wilt toevoegen.
 5. Klik op het dropdown-menu 'Targeting toevoegen' en selecteer 'Displayzoekwoorden'. Voeg uw zoekwoorden toe in het vak 'Zoekwoorden', één per regel (uw zoekwoorden mogen uit meerdere woorden bestaan), en klik op de knop Zoekwoorden toevoegen. Of typ het zoekwoord in het vak en klik op Gerelateerde zoekwoorden vinden voor zoekwoordideeën. Klik vervolgens op de dubbele pijl naast elk zoekwoord dat u wilt toevoegen.
 6. Klik op Sluiten om de wijzigingen op te slaan.

Tip

Gebruik de Zoekwoordplanner om nieuwe zoekwoordideeën en verkeerschattingen op te vragen.

Zoekwoorden bewerken, onderbreken of inschakelen

U kunt zowel afzonderlijke zoekwoorden als meerdere zoekwoorden tegelijk bewerken. Als u een zoekwoord of het zoektype hiervan bewerkt, wordt het oorspronkelijke zoekwoord verwijderd en wordt er een nieuw zoekwoord gemaakt. Bovendien worden de statistieken die voor uw zoekwoord zijn verzameld, weer op nul ingesteld.

Een afzonderlijk zoekwoord bewerken

Opmerking

Zorg ervoor dat de functie voor automatisch bieden is uitgeschakeld, zodat u uw biedingen kunt bewerken. Als u geen zoekwoordspecifiek bod instelt, wordt het standaardbod voor de advertentiegroep toegepast. Dit bod wordt grijs weergegeven in de kolom 'Max. CPC' van de zoekwoordentabel.

 1. Log in op uw AdWords-account via https://adwords.google.nl.
 2. Klik op de advertentiegroep of campagne die u wilt bewerken.
 3. Afhankelijk van het campagnetype voert u nu de volgende stappen uit:
  • Bij campagnes van het type 'Alleen in het Zoeknetwerk' of 'Zoeknetwerk met Display Select' klikt u op het tabblad Zoekwoorden.
  • Als uw campagne uitsluitend is getarget op het Display Netwerk, klikt u op het tabblad Display Netwerk en vervolgens op het tabblad Displayzoekwoorden.
 4. Klik op het zoekwoord om het woord zelf of het bijbehorende zoektype direct te wijzigen. Als u het zoekwoord wilt inschakelen of onderbreken, klikt u naast het zoekwoord op het statuspictogram en selecteert u in het dropdown-menu Ingeschakeld of Onderbroken. Als u het zoekwoordbod wilt bewerken, klikt u op het bodbedrag in de kolom 'Max. CPC'. Edit keyword
 5. Klik op Opslaan.
Meerdere zoekwoorden bewerken

U kunt meerdere zoekwoorden tegelijk bewerken met behulp van tools als AdWords Editor of AdWords API, of via het menu Bewerken.

Met AdWords Editor, AdWords API of het menu 'Bewerken'

AdWords Editor

Met AdWords Editor, een gratis downloadbare app voor accountbeheer, kunt u bulksgewijs wijzigingen aanbrengen in uw zoekwoorden. Het proces is heel eenvoudig: download uw account, breng uw wijzigingen aan en upload de herziene campagnes wanneer u klaar bent.

AdWords API

Met de tool AdWords API (Application Programming Interface) kunnen ontwikkelaars applicaties maken die rechtstreeks samenwerken met de Google AdWords-server. Als u een groot of complex account heeft, kunt u met deze apps uw account op een efficiëntere manier beheren.

Meerdere zoekwoorden bewerken via het menu Bewerken

Als u tijd wilt besparen, kunt u de volgende wijzigingen in meerdere zoekwoorden tegelijk aanbrengen:

 • De tekst, het bod, de bestemmingspagina of de trackinginformatie van uw zoekwoorden wijzigen
 • Het zoektype voor uw zoekwoorden wijzigen ('Alleen in het Zoeknetwerk')
 • Uw zoekwoorden onderbreken of inschakelen
 • Zoekwoorden naar een andere advertentiegroep kopiëren
 • Uw zoekwoordbiedingen zo instellen dat uw advertenties op de eerste pagina of boven aan de eerste pagina worden weergegeven ('Alleen in het Zoeknetwerk')

Meerdere zoekwoorden wijzigen:

 1. Log in op uw AdWords-account via https://adwords.google.nl.
 2. Klik op het tabblad Campagnes.
  • 'Alleen in het Zoeknetwerk', 'Zoeknetwerk met Display Select' of 'Zoek- en Display Netwerk': ga naar het tabblad Zoekwoorden.
  • Alleen in het Display Netwerk: ga naar het tabblad Display Netwerk en vervolgens naar het tabblad Displayzoekwoorden.
 3. Vink de selectievakjes aan naast de zoekwoorden die u wilt bewerken. De geselecteerde zoekwoorden worden gemarkeerd.
 4. Klik op het dropdown-menu Bewerken en selecteer het type wijziging dat u wilt aanbrengen.
Zoekwoorden kopiëren

Stel dat u veel tijd heeft gestoken in het opbouwen van een uitstekende zoekwoordenlijst voor een van uw advertentiegroepen en dat u deze zoekwoorden nu ook wilt gaan gebruiken voor een andere advertentiegroep. U kunt uw zoekwoorden eenvoudig van de ene naar de andere advertentiegroep kopiëren en uzelf veel tijd besparen.

Opmerking

Als u een zoekwoord naar een andere advertentiegroep kopieert, kan de kwaliteitsscore van het zoekwoord veranderen. Zo kan de kwaliteitsscore van uw zoekwoord hoger worden als u het zoekwoord kopieert naar een advertentiegroep met relevantere advertenties. Bovendien worden de zoekwoordstatistieken weer op nul ingesteld.

Ga als volgt te werk om zoekwoorden te kopiëren vanuit een advertentiegroep in een campagne voor het zoeknetwerk:

 1. Log in op uw AdWords-account via https://adwords.google.nl.
 2. Klik op het tabblad Campagnes.
 3. Ga naar het tabblad Zoekwoorden.
 4. Vink de selectievakjes aan naast de zoekwoorden die u wilt kopiëren. Klik vervolgens in het dropdown-menu Bewerken op Kopiëren (of druk op Ctrl-C op een pc of Command-C op een Mac).
 5. Als u uw zoekwoorden in een campagne in het zoeknetwerk wilt plakken, gaat u naar het tabblad Advertentiegroepen en selecteert u de advertentiegroep waarin u de gekopieerde zoekwoorden wilt plaatsen. Als u uw zoekwoorden in een campagne in het Display Netwerk wilt plakken, kiest u een advertentiegroep in een campagne in het Display Netwerk en gaat u naar het tabblad Display Netwerk.
 6. Klik op de advertentiegroep waarin u de gekopieerde zoekwoorden wilt plaatsen.
 7. Klik in het dropdown-menu Bewerken op Plakken (of druk op Ctrl-V op een pc of Command-V op een Mac).
 8. Optioneel: In het dialoogvenster dat wordt weergegeven, vinkt u het selectievakje naast 'Nieuwe zoekwoorden onderbreken na plakken' aan als u de nieuwe zoekwoorden na het kopiëren wilt onderbreken. Anders blijven zoekwoorden die tijdens het kopiëren actief waren, gewoon actief nadat ze zijn geplakt.
 9. Klik op Plakken.

Wanneer u zoekwoorden kopieert, gebruiken ze het budget van de campagne waarin u ze plakt. Desgewenst kunt u ook de bijbehorende biedingen kopiëren. Als u kopieert uit en plakt in een campagne in het zoeknetwerk, kunt u bovendien de bestemmings-URL's van uw zoekwoorden kopiëren. Doet u dit niet, dan moet u na het plakken biedingen en bestemmings-URL's instellen voor de betreffende zoekwoorden.

Ga als volgt te werk om zoekwoorden te kopiëren vanuit een advertentiegroep in een campagne voor het Display Netwerk:

 1. Log in op uw AdWords-account via https://adwords.google.nl.
 2. Klik op het tabblad Campagnes.
 3. Ga naar het tabblad Display Netwerk.
 4. Klik op het subtabblad Displayzoekwoorden.
 5. Vink de selectievakjes aan naast de zoekwoorden die u wilt kopiëren. Klik vervolgens in het dropdown-menu Bewerken op Kopiëren (of druk op Ctrl-C op een pc of Command-C op een Mac).
 6. Als u uw zoekwoorden in een campagne in het zoeknetwerk wilt plakken, gaat u naar het tabblad Advertentiegroepen en selecteert u de advertentiegroep waarin u de gekopieerde zoekwoorden wilt plaatsen. Als u uw zoekwoorden in een campagne in het Display Netwerk wilt plakken, gaat u naar het tabblad 'Display Netwerk'. Klik in het dropdown-menu Bewerken op Plakken (of druk op Ctrl-V op een pc of Command-V op een Mac).
 7. Optioneel: In het dialoogvenster dat wordt weergegeven, vinkt u het selectievakje naast 'Nieuwe zoekwoorden onderbreken na plakken' aan als u de nieuwe zoekwoorden na het kopiëren wilt onderbreken. Anders blijven zoekwoorden die tijdens het kopiëren actief waren, gewoon actief nadat ze zijn geplakt.
 8. Klik op Plakken.

Uw zoekwoorden verwijderen

U kunt een of meer zoekwoorden uit een advertentiegroep verwijderen.

Zoekwoorden verwijderen
 1. Log in op uw AdWords-account via https://adwords.google.nl.
 2. Klik op de advertentiegroep of campagne die u wilt bewerken.
 3. Afhankelijk van het campagnetype voert u nu de volgende stappen uit:
  • 'Alleen in het Zoeknetwerk', 'Zoeknetwerk met Display Select' of 'Zoek- en Display Netwerk': ga naar het tabblad Zoekwoorden.
  • Alleen in het Display Netwerk: ga naar het tabblad Display Netwerk en vervolgens naar het tabblad Displayzoekwoorden.
 4. Vink de selectievakjes aan naast de zoekwoorden die uw wilt verwijderen. Klik in het dropdown-menu Bewerken op Verwijderen.
 5. Klik op OK.

Tip

Voer een rapport 'Zoektermen' uit om de zoekopdrachten te bekijken die uw advertentie hebben geactiveerd en tot een klik hebben geleid. U kunt deze informatie gebruiken om nieuwe zoekwoorden te vinden. Of u kunt opzoeken welke zoekwoorden slecht presteren en deze eventueel uit uw account verwijderen. Als u wilt zien hoe specifieke zoekwoorden presteren, selecteert u deze zoekwoorden op het tabblad Zoekwoorden, klikt u op het dropdown-menu Details en kiest u Geselecteerd.

Hoe symbolen en zoekoperators werken met zoekwoorden

Symbolen gebruiken met uw zoekwoorden

U kunt twee symbolen, ampersands (&) en accenten (bijvoorbeeld á) in uw zoekwoorden gebruiken. We beschouwen zoekwoorden met deze symbolen als twee verschillende zoekwoorden, zoals buurtcafe en buurtcafé.

Hieronder volgen enkele symbolen die ons systeem niet herkent:

 • Genegeerde symbolen: U kunt punten (.) of streepjes (-) toevoegen aan uw zoekwoorden, maar we negeren deze interpunctie. Dit betekent dat we bijvoorbeeld de zoekwoorden Hoofdstr. en Hoofdstr als identieke zoekwoorden beschouwen.
 • Ongeldige symbolen: Er wordt een foutmelding weergegeven als u zoekwoorden met bepaalde symbolen toevoegt. Enkele van de symbolen die niet mogen worden gebruikt in zoekwoorden, zijn: , ! @ % ^ * () = {} ; ~ ` <> ? \ |
 • Zoekoperators: We verwijderen de operator 'site:' uit uw zoekwoorden. Dit betekent dat als u het zoekwoord [site:www.example.com pure chocolade] toevoegt, we dit hetzelfde beschouwen als [pure chocolade]. Als u op Google geavanceerde zoekoperators gebruikt, wilt u mogelijk weten hoe deze operators werken met uw zoekwoorden. Als u een bepaalde zoekoperator aan uw zoekwoorden toevoegt, wordt deze door AdWords genegeerd. Als u bijvoorbeeld de zoekoperator 'OR' aan het zoekwoord pure chocolade toevoegt, zoals OR pure chocolade, negeert AdWords de opdracht 'OR' en target AdWords uw advertenties met het zoekwoord pure chocolade.
Was dit artikel nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?
Inloggen bij AdWords

Profiteer van accountspecifieke hulp en tips door in te loggen met het e-mailadres dat aan uw AdWords-account is gekoppeld, of lees hoe u aan de slag gaat met AdWords.