Godkjent

En status som gis til annonser som tilfredsstiller retningslinjene våre for annonsering. Godkjente annonser er klare for visning.

  • Hver gang du oppretter eller redigerer en annonse, evaluerer Google annonsen for å kontrollere at den overholder retningslinjene for annonsering og er trygg og egnet for brukerne.
  • Annonser som er merket med «godkjent», ser ut til å tilfredsstille retningslinjene våre etter å ha blitt evaluert.
  • Du finner godkjenningsstatus for annonser i Status-kolonnen i Annonser-fanen på Kampanjer-siden.

Om prosessen for annonsegodkjenning
Mer informasjon om godkjenningsstatus

Hvor nyttig er denne artikkelen for deg:

Tilbakemeldingen er registrert. Takk skal du ha.
  • Svært unyttig
  • Ikke særlig nyttig
  • Litt nyttig
  • Svært nyttig
  • Ekstremt nyttig