Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
ứng dụng Google
Menu chính

Chỉnh sửa URL hiển thị và URL trang đích

Bạn có thể chỉnh sửa URL hiển thị và URL trang đích. Việc này đặc biệt hữu ích nếu bạn thực hiện thay đổi đối với trang web hoặc muốn hướng lưu lượng truy cập đến trang mới sau khi đã tạo quảng cáo. Bạn có thể chỉnh sửa từng URL một hoặc chỉnh sửa hàng loạt URL.

Lưu ý rằng việc thay đổi URL của quảng cáo sẽ loại bỏ quảng cáo ban đầu và tạo quảng cáo mới (bạn sẽ không thể khôi phục quảng cáo ban đầu). Số liệu thống kê của quảng cáo mới này sẽ được đặt lại về 0 và quảng cáo sẽ trải qua quy trình phê duyệt quảng cáo trước khi bắt đầu phân phát. Nếu muốn thay đổi thông tin theo dõi của mình, bạn có thể thực hiện việc này trong "tùy chọn URL".

Mẹo

Đối với quảng cáo được tối ưu hóa cho thiết bị di động, hãy xem xét chỉnh sửa URL cuối cùng của quảng cáo sao cho URL này hướng mọi người đến trang web có nội dung được điều chỉnh cho phù hợp với thiết bị di động. Tìm hiểu thêm về cách tạo trang web trên thiết bị di động hiệu quả.

Hướng dẫn

Cách chỉnh sửa từng URL hiển thị hoặc URL trang đích

Dưới đây là cách chỉnh sửa URL hiển thị hoặc URL trang đích cho một quảng cáo riêng lẻ:

 1. Đăng nhập vào tài khoản AdWords của bạn.
 2. Nhấp vào tab Chiến dịch.
 3. Nhấp vào tab Quảng cáo.
 4. Để chỉnh sửa quảng cáo, hãy nhấp vào văn bản quảng cáo của quảng cáo này.
 5. Thực hiện thay đổi của bạn trong cửa sổ sẽ xuất hiện. Google hiển thị tối đa 35 ký tự trong URL hiển thị của bạn. URL trang đích của bạn có thể bao gồm tối đa 2048 ký tự.
 6. Nhấp vào Lưu.
Hãy thử thực hiện

Cách chỉnh sửa hàng loạt URL

Để tiết kiệm thời gian, bạn có thể chỉnh sửa URL hiển thị hoặc URL trang đích cho nhiều quảng cáo cùng một lúc:

 1. Đăng nhập vào tài khoản AdWords của bạn.
 2. Nhấp vào tab Chiến dịch.
 3. Nhấp vào tab Quảng cáo.
 4. Chọn hộp bên cạnh bất kỳ quảng cáo nào bạn muốn chỉnh sửa. Bạn cũng có thể chọn tất cả quảng cáo bằng cách chọn hộp trong thanh menu.
 5. Nhấp vào Chỉnh sửa, sau đó chọn Thay đổi quảng cáo văn bản....
 6. Trong cửa sổ xuất hiện, bạn có thể tìm và thay thế, thêm, đặt hoặc thay đổi kiểu viết hoa của URL hiển thị hoặc URL trang đích. AdWords hiển thị tối đa 35 ký tự cho URL hiển thị. URL trang đích của bạn có thể bao gồm tối đa 2.048 ký tự.
 7. Nhấp vào Xem trước thay đổi để xem chỉnh sửa của bạn trông như thế nào hoặc nhấp vào Thực hiện thay đổi để chỉnh sửa các quảng cáo mà bạn đã chọn.

Nếu bạn muốn thực hiện thay đổi hàng loạt đối với nhiều chiến dịch, quảng cáo, nhóm quảng cáo và nhiều mục khác, thì bạn có thể cần sử dụng tải lên hàng loạt. Với tải lên hàng loạt, bạn có thể tải xuống bảng tính, thực hiện thay đổi ngoại tuyến, sau đó tải lên để các thay đổi có hiệu lực cùng một lúc.

Bài viết này có hữu ích không?
Đăng nhập vào AdWords

Nhận trợ giúp và mẹo cho tài khoản cụ thể bằng cách đăng nhập bằng địa chỉ email tài khoản AdWords của bạn hoặc tìm hiểu cách bắt đầu với AdWords.