Chỉnh sửa URL hiển thị và URL đích của bạn

Đối với mỗi quảng cáo bạn tạo, bạn sẽ chỉ định URL hiển thị được hiển thị cho khách hàng cùng với quảng cáo và URL đích xác định nơi mọi người được đưa đến khi họ nhấp vào quảng cáo của bạn. Chính sách của Google quy định cả hai URL phải ở trong cùng một trang web, có nghĩa là hai URL đó dùng chung một tên miền. Bạn có thể chỉnh sửa các URL này bằng cách thực hiện theo các bước bên dưới.

Hiểu URL hiển thị và URL đích

URL hiển thị là địa chỉ trang web được hiển thị trong quảng cáo của bạn. URL hiển thị của bạn sẽ xuất hiện trong quảng cáo với tiền tố "www.". Nếu địa chỉ trang web của bạn bắt đầu bằng tên miền phụ, URL hiển thị của bạn sẽ xuất hiện với tên miền phụ như "support.google.com". Trong quảng cáo văn bản chuẩn, URL hiển thị xuất hiện bằng màu xanh lá cây.

Google chỉ có thể hiển thị tối đa 35 ký tự trong URL hiển thị (hoặc 20 ký tự đối với quảng cáo trên điện thoại di động WAP). Nếu URL hiển thị của bạn dài hơn, phiên bản được rút ngắn sẽ xuất hiện cùng với quảng cáo của bạn. URL đích của bạn có thể bao gồm tối đa 2.048 ký tự.

Ví dụ:

Quảng cáo mẫu

Chính sách URL hiển thị và URL đích

URL hiển thị phải cung cấp cho khách hàng ý tưởng rõ ràng về trang họ sẽ đến khi họ nhấp vào quảng cáo. Vì lý do này, chính sách của Google quy định cả URL hiển thị và URL đích phải ở trong cùng một trang web. Điều này có nghĩa là URL hiển thị trong quảng cáo của bạn phải khớp với tên miền mà khách truy cập sẽ đến khi họ nhấp vào quảng cáo của bạn. Ví dụ: nếu trang web bạn đang quảng cáo sử dụng tên miền www.example.com, thì URL hiển thị của quảng cáo cũng phải chứa www.example.com. Lưu ý rằng bạn phải sử dụng cùng tên miền cho tất cả các URL hiển thị trong nhóm quảng cáo của mình. Tìm hiểu thêm về chính sách của chúng tôi cho URL hiển thị hoặc URL đích.

Ví dụ:

Quảng cáo có thể sử dụng URL hiển thị rõ ràng như www.example.com, trong khi sử dụng URL đích cụ thể hơn như example.com/camera_purchase_page.html để liên kết khách hàng với trang có liên quan nhất.

URL đích là địa chỉ cho trang đích trên trang web nơi bạn muốn đưa mọi người đến sau khi họ nhấp vào quảng cáo của bạn. URL đích của bạn không được hiển thị trong quảng cáo, do đó, bạn có thể sử dụng URL đích để chuyển hướng mọi người đến trang cụ thể bên trong trang web mà không làm xáo trộn quảng cáo của bạn.

Ví dụ:

Bạn có thể chỉnh sửa các URL cho quảng cáo của bạn khi cần. Ví dụ: giả sử bạn là giám đốc tiếp thị của Sunnyvale Aquarium và bạn cần phải tùy chỉnh quảng cáo cho triển lãm hiện tại của mình. Mặc dù URL hiển thị cho quảng cáo của bạn sẽ vẫn không đổi (ví dụ: www.sunnyvaleaquarium.org), URL đích của bạn có thể thay đổi từ www.sunnyvaleaquarium.org/jellyfish.html thành www.sunnyvaleaquarium.org/humboldt_squid.html, tùy thuộc vào những gì hiện đang hiển thị.

Chỉnh sửa URL của bạn

Bạn có thể chỉnh sửa URL hiển thị hoặc URL đích của bạn bất kỳ lúc nào. Thực hiện theo các bước bên dưới xem bạn muốn chỉnh sửa URL của mình theo cách thủ công hay hàng loạt.

Lưu ý

Hãy lưu ý rằng việc thay đổi URL hiển thị hoặc URL đích của bạn sẽ xóa quảng cáo ban đầu và tạo phiên bản quảng cáo mới. Thay đổi văn bản quảng cáo, sửa đổi nội dung quảng cáo hoặc chuyển quảng cáo của bạn đến một nhóm quảng cáo khác sẽ có tác dụng tương tự. Các thống kê của quảng cáo mới sẽ được đặt lại về 0. Lưu ý rằng không thể tiếp tục quảng cáo khi bạn đã xóa quảng cáo đó.

Cách chỉnh sửa URL của bạn theo cách thủ công

Dưới đây là cách chỉnh sửa URL hiển thị hoặc URL đích cho quảng cáo riêng lẻ:

 1. Đăng nhập vào tài khoản AdWords của bạn tại https://adwords.google.com.vn .
 2. Nhấp vào tab Chiến dịch.
 3. Nhấp vào tab Quảng cáo.
 4. Để chỉnh sửa quảng cáo của bạn, hãy nhấp vào văn bản quảng cáo của quảng cáo -- không phải tiêu đề, sẽ đưa bạn đến trang đích -- (hoặc biểu tượng bút chì Biểu tượng bút chì sẽ xuất hiện bên cạnh văn bản quảng cáo đó. Edit your ad
 5. Thực hiện các thay đổi của bạn trong cửa sổ xuất hiện. Edit your ad popup
 6. Nhấp vào Lưu.
Hãy dùng thử

Cách chỉnh sửa hàng loạt URL của bạn

Dưới đây là cách chỉnh sửa URL hiển thị hoặc URL đích cho nhiều quảng cáo cùng một lúc:

 1. Đăng nhập vào tài khoản AdWords của bạn tại https://adwords.google.com.vn.
 2. Nhấp vào tab Chiến dịch.
 3. Nhấp vào tab Quảng cáo.
 4. Chọn hộp bên cạnh bất kỳ quảng cáo nào bạn muốn chỉnh sửa. Bạn cũng có thể chọn tất cả quảng cáo bằng cách chọn hộp trong thanh trình đơn.
 5. Nhấp vào Chỉnh sửa, sau đó chọn Thay đổi quảng cáo văn bản....
 6. Trong cửa sổ xuất hiện, bạn có thể tìm và thay thế, thêm, đặt hoặc thay đổi trường hợp URL hiển thị hoặc URL đích của bạn. See ad bulk edit options
 7. Nhấp vào Xem trước thay đổi để xem chỉnh sửa của bạn trông như thế nào hoặc nhấp vào Thực hiện thay đổi để chỉnh sửa quảng cáo đã chọn của bạn.

Mẹo

Đối với các quảng cáo được tối ưu hóa cho điện thoại di động, xem xét việc chỉnh sửa URL đích của quảng cáo sao cho URL này hướng mọi người đến trang đích có nội dung được chỉnh cho phù hợp với thiết bị di động. Ví dụ: bạn có thể muốn đảm bảo văn bản và hình ảnh trên trang đích của mình có thể được xem dễ dàng trên màn hình nhỏ. Tìm hiểu thêm về tạo trang web trên điện thoại di động hiệu quả.

Sử dụng URL đích của từ khóa

Sử dụng URL đích của từ khóa để đưa khách hàng tiềm năng đến các trang web cụ thể trên trang web của bạn. URL đích của từ khóa cụ thể có thể giúp bạn cải thiện mức độ liên quan của quảng cáo. Giả sử bạn muốn quảng cáo của mình đưa khách hàng tiềm năng đến trang web dành cho một sản phẩm cụ thể mà bạn bán, như giày điền kinh. Bạn có thể chuyển đến tab Từ khóa, bật cột "URL đích" trong bảng thống kê AdWords và sau đó thêm URL đích vào từ khóa được liên kết với giày điền kinh. Lưu ý rằng URL đích của từ khóa có thể bao gồm tối đa 2048 ký tự.

Cách thêm hoặc chỉnh sửa URL đích của từ khóa của bạn

Dưới đây là cách bật cột "URL đích" của bạn và sau đó thêm hoặc chỉnh sửa URL đích:

 1. Đăng nhập vào tài khoản AdWords của bạn tại https://adwords.google.com.vn .
 2. Nhấp vào tab Chiến dịch.
  • "Chỉ Mạng tìm kiếm", "Mạng tìm kiếm có Chọn hiển thị" hoặc "Mạng tìm kiếm và hiển thị": Chuyển đến tab Từ khóa.
  • "Chỉ Mạng hiển thị": Chuyển đến tab Mạng hiển thị, rồi đến tab Từ khóa hiển thị.
 3. Nhấp vào nút Cột phía trên bảng thống kê. Columns button
 4. Nhấp vào liên kết Thuộc tính, rồi nhấp vào liên kết Thêm bên cạnh URL đích. Attributes link
 5. Nhấp vào Lưu.

Khi bạn đã bật cột "URL đích", bạn có thể thêm URL đích cụ thể cho các từ khóa riêng lẻ trong bảng thống kê. Dưới đây là cách thực hiện:

 1. Để thực hiện thay đổi cho URL đích của các từ khóa riêng lẻ, hãy nhấp vào vùng trong cột "URL đích" cho từ khóa đó. Nếu bạn muốn thực hiện thay đổi cho URL đích của nhiều từ khóa cùng một lúc, hãy chọn hộp bên cạnh các từ khóa đó, sau đó từ trình đơn Chỉnh sửa, hãy chọn Thay đổi URL đích....
 2. Nhập URL của bạn và nhấp vào Lưu.

Lưu ý

Đối với quảng cáo trong Mạng hiển thị, bạn cũng có thể thay đổi URL đích cho nhiều chủ đề, vị trí, đối tượng, giới tính hoặc nhóm tuổi. Để thay đổi hàng loạt URL đích, hãy chuyển đến tab của phương pháp nhắm mục tiêu bạn muốn thay đổi, hãy chọn hộp bên cạnh các phương pháp nhắm mục tiêu đó, sau đó chọn Chỉnh sửa URL đích... từ trình đơn thả xuống Chỉnh sửa.

Mẹo

Nếu từ khóa của bạn đủ điều kiện kích hoạt quảng cáo được tối ưu hóa cho điện thoại di động, xem xét thêm thẻ đặc biệt được gọi là thông số URL vào URL đích của từ khóa: {device}. Sau đó, bạn có thể chuyển hướng URL đích của từ khóa đến trang đích được tối ưu hóa cho thiết bị di động. Tìm hiểu thêm về sử dụng thông số {device}.

URL đích và Mạng hiển thị

Đối với chiến dịch Mạng hiển thị, bạn có thể thêm URL đích cho vị trí, độ tuổi, giới tính, chủ đề, danh mục sở thích, danh sách tiếp thị lại, từ khóa hoặc quảng cáo được quản lý cụ thể.

AdWords sẽ sử dụng URL đích từ phương pháp nhắm mục tiêu bạn đã bật giá thầu tùy chỉnh. Nếu bạn chưa cung cấp URL cho phương pháp nhắm mục tiêu này, chúng tôi sẽ sử dụng URL đích của quảng cáo.

Ví dụ:

Giả sử bạn đã thêm URL đích cho quảng cáo và vị trí được quản lý của bạn và bạn đã đặt giá thầu cụ thể theo vị trí cho vị trí được quản lý của bạn như sau:

Phương pháp được sử dụng để phân phát hiển thị URL đích Loại giá thầu
Vị trí được quản lý www.example.com/flowers_tulips.html Giá thầu tùy chỉnh
Quảng cáo www.example.com/garden_tools.html Giá thầu nhóm quảng cáo mặc định

Trong ví dụ này, AdWords sẽ sử dụng URL đích của vị trí được quản lý của bạn khi hiển thị được phân phát do bạn đã bật giá thầu tùy chỉnh cho vị trí được quản lý.

Các bước tiếp theo