Chỉnh sửa URL hiển thị và URL trang đích

Bạn có thể chỉnh sửa từng URL hiển thị và URL trang đích hoặc chỉnh sửa hàng loạt. Nếu muốn có trang đích cụ thể hơn, bạn có thể tạo URL trang đích cho từ khóa của mình. Bằng cách đó, bạn có thể đưa mọi người đến trang cụ thể trên trang web của mình liên quan đến từ khóa cụ thể. Nếu bạn có chiến dịch trên Mạng hiển thị, bạn có thể xác định URL trang đích cụ thể cho từng phương pháp nhắm mục tiêu của mình.

Chỉnh sửa URL hiển thị hoặc URL trang đích của quảng cáo

Bạn có thể chỉnh sửa từng URL hiển thị và URL trang đích hoặc chỉnh sửa hàng loạt. Hãy nhớ rằng việc thay đổi URL của quảng cáo sẽ loại bỏ quảng cáo ban đầu và tạo quảng cáo mới (bạn sẽ không thể tiếp tục quảng cáo ban đầu). Số liệu thống kê của quảng cáo mới này sẽ được đặt lại về 0 và quảng cáo sẽ trải qua quy trình phê duyệt quảng cáo trước khi bắt đầu phân phối quảng cáo. Nếu muốn thay đổi thông tin theo dõi của mình, bạn có thể thực hiện việc này trong "tùy chọn URL".

Mẹo

Đối với quảng cáo được tối ưu hóa cho thiết bị di động, hãy xem xét chỉnh sửa URL cuối cùng của quảng cáo sao cho URL này hướng mọi người đến trang web có nội dung được điều chỉnh cho phù hợp với thiết bị di động. Tìm hiểu thêm về cách tạo trang web trên thiết bị di động hiệu quả.

Chỉnh sửa từng URL một

Dưới đây là cách chỉnh sửa URL hiển thị hoặc URL trang đích cho một quảng cáo riêng lẻ:

 1. Đăng nhập vào tài khoản AdWords của bạn.
 2. Nhấp vào tab Chiến dịch.
 3. Nhấp vào tab Quảng cáo.
 4. Để chỉnh sửa quảng cáo, hãy nhấp vào văn bản quảng cáo của quảng cáo này.
 5. Thực hiện thay đổi của bạn trong cửa sổ sẽ xuất hiện. Google hiển thị tối đa 35 ký tự trong URL hiển thị của bạn. URL trang đích của bạn có thể bao gồm tối đa 2048 ký tự.
 6. Nhấp vào Lưu.
Hãy dùng thử

Chỉnh sửa hàng loạt URL của bạn

Dưới đây là cách chỉnh sửa URL hiển thị hoặc URL trang đích cho nhiều quảng cáo cùng một lúc:

 1. Đăng nhập vào tài khoản AdWords của bạn.
 2. Nhấp vào tab Chiến dịch.
 3. Nhấp vào tab Quảng cáo.
 4. Chọn hộp bên cạnh bất kỳ quảng cáo nào bạn muốn chỉnh sửa. Bạn cũng có thể chọn tất cả quảng cáo bằng cách chọn hộp trong thanh menu.
 5. Nhấp vào Chỉnh sửa, sau đó chọn Thay đổi quảng cáo văn bản....
 6. Trong cửa sổ xuất hiện, bạn có thể tìm và thay thế, thêm, đặt hoặc thay đổi trường hợp của URL hiển thị hoặc URL trang đích. AdWords hiển thị tối đa 35 ký tự trong URL hiển thị. URL trang đích của bạn có thể bao gồm tối đa 2.048 ký tự.
 7. Nhấp vào Xem trước thay đổi để xem chỉnh sửa của bạn trông như thế nào hoặc nhấp vào Thực hiện thay đổi để chỉnh sửa các quảng cáo mà bạn đã chọn.

Nếu bạn muốn thực hiện thay đổi hàng loạt đối với nhiều chiến dịch, quảng cáo, nhóm quảng cáo và nhiều mục khác, thì bạn có thể cần sử dụng tải lên hàng loạt. Với tải lên hàng loạt, bạn có thể tải xuống bảng tính, thực hiện thay đổi ngoại tuyến, sau đó tải lên để các thay đổi có hiệu lực cùng một lúc.

Xác định URL trang đích cho từ khóa

Bạn có thể sử dụng URL trang đích của từ khóa để đưa mọi người đến các trang trên trang web của bạn liên quan đến từ khóa cụ thể. Ví dụ: nếu có từ khóa "áo phông paris" thì bạn có thể xác định URL trang đích của từ khóa đưa người dùng đến phần bán áo phông Paris trên trang web của mình. Để thực hiện việc này, trước tiên, bạn sẽ thêm cột "URL cuối cùng" vào tab "Từ khóa" của mình. Sau đó, bạn có thể thêm URL trang đích của từ khóa. 

Trước tiên, hãy thiết lập cột "URL cuối cùng":
 1. Đăng nhập vào tài khoản AdWords của bạn.
 2. Nhấp vào tab Chiến dịch.
  • Đối với chiến dịch "Chỉ mạng tìm kiếm" hoặc "Mạng tìm kiếm có lựa chọn hiển thị", hãy chuyển đến tab Từ khóa.
  • Đối với chiến dịch "Chỉ Mạng hiển thị", nhấp vào tab Mạng hiển thị rồi nhấp vào tab Từ khóa hiển thị.
 3. Nhấp vào Cột phía trên bảng thống kê rồi chọn Sửa đổi cột.
 4. Chọn Thuộc tính, sau đó nhấp vào Thêm bên cạnh URL cuối cùng. Attributes link
 5. Nhấp vào Áp dụng. Bạn sẽ thấy cột "URL cuối cùng" mới trong bảng hiệu suất trên tab Từ khóa của mình.
Tiếp theo, hãy thêm URL trang đích của từ khóa trong cột "URL cuối cùng":
 1. Nhấp vào bên trong cột "URL cuối cùng" bên cạnh từ khóa bạn muốn chỉ định trang đích.
 2. Nhập URL. URL này có thể bao gồm tối đa 2.048 ký tự.
 3. Nhấp vào Lưu.

Nếu bạn sử dụng theo dõi, hãy tìm hiểu cách thêm một tham số tùy chỉnh ở cấp từ khóa.

URL trang đích và Mạng hiển thị

Đối với quảng cáo trên Mạng hiển thị, bạn cũng có thể thay đổi URL trang đích cho một vị trí được quản lý, tuổi, giới tính, chủ đề, danh mục sở thích hoặc danh sách tiếp thị lại cụ thể.

Theo mặc định, AdWords sử dụng URL trang đích từ phương pháp nhắm mục tiêu mà bạn đã bật giá thầu tùy chỉnh. Nếu bạn chưa cung cấp URL cho phương pháp nhắm mục tiêu này, AdWords sẽ sử dụng URL trang đích của quảng cáo.

Ví dụ:

Giả sử bạn đã thêm URL trang đích cho quảng cáo và vị trí được quản lý và bạn đã đặt giá thầu cụ thể cho vị trí được quản lý giống như sau:

Phương pháp được sử dụng để phân phối lần hiển thị URL trang đích Loại giá thầu
Vị trí được quản lý www.example.com/flowers_tulips.html Giá thầu tùy chỉnh
Quảng cáo www.example.com/garden_tools.html Giá thầu nhóm quảng cáo mặc định

Trong ví dụ này, AdWords sử dụng URL trang đích của vị trí được quản lý khi lần hiển thị được phân phối vì bạn đã bật giá thầu tùy chỉnh cho vị trí được quản lý.

Thay đổi URL trang đích cho phương pháp nhắm mục tiêu Mạng hiển thị

 1. Đăng nhập vào tài khoản AdWords của bạn.
 2. Nhấp vào tab Mạng hiển thị.
 3. Chuyển đến tab cho phương pháp nhắm mục tiêu bạn muốn thay đổi.
 4. Để chỉ định các trang đích khác nhau cho mỗi phương pháp nhắm mục tiêu, hãy chọn hộp bên cạnh nhắm mục tiêu mà bạn muốn chỉnh sửa.
 5. Chọn Thay đổi URL cuối cùng... từ menu thả xuống Chỉnh sửa.
 6. Nhập URL. URL này có thể bao gồm tối đa 2.048 ký tự.
 7. Nhấp vào Thực hiện thay đổi.
Bài viết này có hữu ích không?
Đăng nhập vào AdWords

Nhận trợ giúp và mẹo cho tài khoản cụ thể bằng cách bắt đầu với AdWords.