Automatische start- en einddatums voor campagnes instellen

Als u een nieuwe AdWords-campagne maakt, wordt de startdatum ingesteld op vandaag, tenzij u een andere datum opgeeft. Als u de startdatum op vandaag laat staan, start uw campagne zodra uw eerste advertenties zijn goedgekeurd. Maar als u een campagne maakt en deze niet meteen wilt starten of als u de specifieke datum weet waarop de campagne moet eindigen, kunt u een automatische start- en einddatum voor de campagne instellen.

In dit artikel wordt uitgelegd hoe u een automatische start- en einddatum voor een campagne instelt.

Instructies

Bepaal welke versie van AdWords u gebruikt. Meer informatie

Aandachtspunten

 • Campagneplanning is beschikbaar voor campagnetypen waarin het campagnesubtype 'Alle functies' is ingeschakeld. Als u het campagnesubtype 'Standaard' gebruikt, gaat u naar het tabblad Instellingen van uw campagne en wijzigt u het campagnesubtype naar 'Alle functies' om de planningsopties weer te geven.

 

Help me: einddatums voor campagnes instellen of bewerken

Klik op 'Help me' om hulp te krijgen bij het instellen of bewerken van einddatums voor campagnes in uw account.


Help me

Een startdatum bewerken

 1. Log in op uw AdWords-account. 
 2. Klik onder Alle campagnes op de naam van de campagne die u wilt bewerken.
 3. Klik op het tabblad Instellingen.
 4. Controleer het campagnetype. Als het campagnetype is ingesteld op 'Standaard' en niet op 'Alle functies', klikt u op Bewerken, selecteert u Alle functies en klikt u vervolgens op Opslaan.
 5. Onder 'Geavanceerde instellingen' klikt u op Planning: startdatum, einddatum, advertentieplanning.
 6. Klik naast de huidige startdatum op Bewerken. De link Bewerken wordt alleen weergegeven als de startdatum in de toekomst ligt.
 7. Voer de gewenste startdatum in en klik op Opslaan. Enter start date

Zodra u een startdatum heeft ingesteld, kunt u deze datum bewerken tot het moment dat uw campagne start. Nadat de startdatum is verstreken, kunt u deze datum niet meer bewerken. Als uw startdatum bijvoorbeeld 1 februari is, kunt u deze op 2 februari niet meer bewerken. U kunt uw campagne echter nog steeds onderbreken, hervatten of verwijderen

Een einddatum instellen

 1. Log in op uw AdWords-account. 
 2. Klik bovenaan op het tabblad Campagnes.
 3. Klik onder 'Alle campagnes' op de naam van de campagne waarvoor u een planning wilt maken.
 4. Klik op het tabblad Instellingen.
 5. Controleer het campagnetype. Als het campagnetype is ingesteld op 'Standaard' en niet op 'Alle functies', klikt u op Bewerken, selecteert u Alle functies en klikt u vervolgens op Opslaan.
 6. Klik in het gedeelte 'Geavanceerde instellingen' op Planning: startdatum, einddatum, advertentieplanning.
 7. Klik naast 'Einddatum' op Bewerken.
 8. Geef de gewenste einddatum op of selecteer Geen als u de campagne voor onbepaalde tijd wilt laten lopen.
 9. Klik op Opslaan.

Wanneer u een einddatum selecteert, eindigt uw campagne op die datum om 23:59 uur in de tijdzone die u voor uw account heeft gekozen.

Set an end date

Nu proberen Een einddatum instellen voor meerdere campagnes tegelijk
 1. Log in op uw AdWords-account. 
 2. Klik bovenaan op het tabblad Campagnes.
 3. Klik op het subtabblad Instellingen.
 4. Vink het selectievakje aan naast de campagnes die u wilt wijzigen.
 5. Selecteer in het menu Bewerken de optie Aanvullende instellingen > Einddatum van campagne….
 6. Selecteer in het vak dat nu wordt weergegeven, de gewenste einddatum.
 7. Optioneel: klik op Voorbeeld van wijzigingen bekijken om te zien hoe de einddatum van de geselecteerde campagnes verandert.
 8. Klik op Wijzigingen aanbrengen.

Tip

Op het tabblad met de campagne-instellingen kunt u op Filter klikken om alleen campagnes weer te geven die voldoen aan specifieke criteria. Hierdoor wordt het eenvoudiger om bulksgewijs wijzigingen aan te brengen in bepaalde campagnes.

 

Was dit artikel nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?
Vorige Nieuwe