Automatische start- en einddatum voor de campagne instellen

Wanneer u een nieuwe AdWords-campagne maakt waarin de optie 'Alle functies' is ingeschakeld, kunt u instellen hoe lang deze wordt uitgevoerd. Dit is handig wanneer u al weet op welke datum u wilt dat uw campagne eindigt, bijvoorbeeld na het verlopen van een promotie of aanbieding. U stelt gewoon van tevoren een einddatum in; als het zo ver is, hoeft u deze niet handmatig te wijzigen. We stellen de startdatum automatisch in op 'vandaag', tenzij u anders aangeeft. Als u de startdatum op 'vandaag' laat staan, start uw campagne zodra uw eerste advertenties zijn goedgekeurd.

Soms maakt u misschien een campagne waarvan u niet wilt dat deze meteen begint. Die keren kunt u de start- en einddatum van uw campagne bewerken op het tabblad Instellingen.

Voorbeeld

Stel dat u een online winkel voor feestartikelen heeft en dat u een campagne wilt instellen die zich richt op de verkoop van vuurwerk tegen korting voor de periode rond Oud en Nieuw. U weet dat u uw campagne precies twee weken voor oudejaarsavond wilt laten beginnen, dus op 18 december. In AdWords kunt u deze datum instellen als startdatum van uw campagne. U kunt ook instellen wanneer deze promotie voorbij is, namelijk op 1 januari.

Houd rekening met het volgende

 • Campagneplanning is beschikbaar voor campagnetypen waarin het campagnesubtype 'Alle functies' is ingeschakeld. Als u het campagnesubtype 'Standaard' gebruikt, moet u naar het tabblad Instellingen van uw campagne gaan en het campagnetype wijzigen in 'Alle functies' om de planningsopties weer te geven.
 • Na het instellen van een startdatum kunt u die datum bewerken tot het moment dat uw campagne begint. Nadat de startdatum is verstreken, kunt u deze datum niet meer bewerken. Als uw startdatum bijvoorbeeld 1 februari is, kunt u uw startdatum op 2 februari niet meer bewerken. U kunt uw campagne echter nog steeds onderbreken, hervatten of verwijderen.

U kunt de start- en einddatum bekijken of bewerken op het tabblad Instellingen van uw campagne, in het gedeelte Planning: startdatum, einddatum, advertentieplanning.

Rondleiding: einddatums

Klik hieronder op de knop 'Help me' om naar uw account te gaan en hulp te krijgen bij elke stap.Help me

Video: start- en einddatums

Een startdatum bewerken

 1. Log in op uw AdWords-account op https://adwords.google.nl.
 2. Klik onder Alle online campagnes op de naam van de campagne die u wilt bewerken.
 3. Selecteer het tabblad Instellingen.
 4. Controleer het campagnetype. Als uw campagnetype ingesteld staat op 'Standaard' en niet op 'Alle functies', klikt u op Bewerken, selecteert u Alle functies en klikt u vervolgens op Opslaan.
 5. Onder 'Geavanceerde instellingen' klikt u op Planning: startdatum, einddatum, advertentieplanning.
 6. Klik naast uw huidige startdatum op Bewerken. De link Bewerken wordt alleen weergegeven als de startdatum in de toekomst ligt.
 7. Voer uw startdatum in en klik op Opslaan. Enter start date

Een einddatum instellen

 1. Log in op uw AdWords-account op https://adwords.google.nl.
 2. Klik bovenaan op het tabblad Campagnes.
 3. Klik onder 'Alle online campagnes' op de naam van de te plannen campagne.
 4. Klik op het tabblad Instellingen.
 5. Controleer het campagnetype. Als uw campagnetype ingesteld staat op 'Standaard' en niet op 'Alle functies', klikt u op Bewerken, selecteert u Alle functies en klikt u vervolgens op Opslaan.
 6. Klik in het gedeelte Geavanceerde instellingen op Planning: startdatum, einddatum, advertentieplanning.
 7. Klik naast 'Einddatum' op Bewerken.
 8. Geef uw einddatum op of selecteer Geen als u de campagne voor onbepaalde tijd wilt laten doorlopen.
 9. Klik op Opslaan. Set an end date
Nu proberen Een einddatum instellen voor meerdere campagnes tegelijk

Om een einddatum in te stellen voor meerdere campagnes tegelijk, gaat u als volgt te werk:

 1. Log in op uw AdWords-account op https://adwords.google.nl.
 2. Klik bovenaan op het tabblad Campagnes.
 3. Klik op het sub-tabblad Instellingen.
 4. Vink het selectievakje aan naast de campagnes die u wilt wijzigen.
 5. In het menu Bewerken selecteert u Geavanceerde instellingen > Einddatum van campagne….
 6. In het vak dat nu wordt weergegeven, selecteert u de gewenste einddatum.
 7. Optioneel: we adviseren u te klikken op Voorbeeld van wijzigingen bekijken om te zien wat er verandert aan de einddatum van de geselecteerde campagnes.
 8. Klik op Wijzigingen aanbrengen.

Tip

Op het tabblad met de campagne-instellingen kunt u klikken op Filter om alleen campagnes weer te geven die voldoen aan specifieke criteria. Hierdoor wordt het eenvoudiger om bulksgewijs wijzigingen aan te brengen in bepaalde campagnes.

 

Was dit artikel nuttig?
Ja
Nee