Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoeken sluiten
Google-apps
Hoofdmenu

Automatische start- en einddatum voor de campagne instellen

Wanneer u een nieuwe AdWords-campagne maakt waarin de optie 'Alle functies' is ingeschakeld, kunt u instellen hoe lang deze wordt uitgevoerd. Dit is handig als u al weet op welke datum u uw campagne wilt laten eindigen, bijvoorbeeld na het verlopen van een promotie of aanbieding. U stelt gewoon van tevoren een einddatum in. U hoeft de campagne dan later niet meer handmatig te beëindigen. De startdatum wordt automatisch ingesteld op 'vandaag', tenzij u anders aangeeft. Als u de startdatum op 'vandaag' laat staan, start uw campagne zodra uw eerste advertenties zijn goedgekeurd.

Soms maakt u misschien een campagne waarvan u niet wilt dat deze meteen begint. Die keren kunt u de start- en einddatum van uw campagne bewerken op het tabblad Instellingen.

Voorbeeld

Stel dat u een online winkel voor feestartikelen heeft en dat u een campagne wilt instellen die zich richt op de verkoop van aantrekkelijk geprijsd vuurwerk voor de periode rond Oud en Nieuw. U weet dat u uw campagne precies twee weken voor oudejaarsavond wilt laten beginnen, dus op 18 december. In AdWords kunt u deze datum instellen als startdatum van uw campagne. U kunt ook instellen wanneer deze promotie voorbij is, namelijk op 1 januari.

Houd rekening met het volgende:

 • Campagneplanning is beschikbaar voor campagnetypen waarin het campagnesubtype 'Alle functies' is ingeschakeld. Als u het campagnesubtype 'Standaard' gebruikt, moet u naar het tabblad Instellingen van uw campagne gaan en het campagnetype wijzigen in 'Alle functies' om de planningsopties weer te geven.
 • Nadat u een startdatum heeft ingesteld, kunt u deze bewerken tot het moment dat uw campagne begint. Nadat de startdatum is verstreken, kunt u deze datum niet meer bewerken. Als uw startdatum bijvoorbeeld 1 februari is, kunt u uw startdatum op 2 februari niet meer bewerken. U kunt uw campagne echter nog steeds onderbreken, hervatten of verwijderen.

U kunt de start- en einddatum bekijken of bewerken op het tabblad Instellingen van uw campagne, in het gedeelte Planning: startdatum, einddatum, advertentieplanning.

Help me: einddatums voor campagnes instellen of bewerken

Klik op 'Help me' om hulp te krijgen bij het instellen of bewerken van einddatums voor campagnes in uw account.


Help me

Een startdatum bewerken

 1. Log in op uw AdWords-account via https://adwords.google.nl.
 2. Klik bij Alle campagnes op de naam van de campagne die u wilt bewerken.
 3. Klik op het tabblad Instellingen.
 4. Controleer het campagnetype. Als uw campagnetype is ingesteld op 'Standaard' en niet op 'Alle functies', klikt u op Bewerken, selecteert u Alle functies en klikt u vervolgens op Opslaan.
 5. Klik onder 'Overige instellingen' op Planning: startdatum, einddatum, advertentieplanning.
 6. Klik naast de huidige startdatum op Bewerken. De link Bewerken wordt alleen weergegeven als de startdatum in de toekomst ligt.
 7. Voer de gewenste startdatum in en klik op Opslaan. Enter start date

Een einddatum instellen

 1. Log in op uw AdWords-account via https://adwords.google.nl.
 2. Klik bovenaan op het tabblad Campagnes.
 3. Klik bij 'Alle campagnes' op de naam van de campagne waarvoor u een planning wilt maken.
 4. Klik op het tabblad Instellingen.
 5. Controleer het campagnetype. Als het campagnetype is ingesteld op 'Standaard' en niet op 'Alle functies', klikt u op Bewerken, selecteert u Alle functies en klikt u vervolgens op Opslaan.
 6. Klik in het gedeelte 'Geavanceerde instellingen' op Planning: startdatum, einddatum, advertentieplanning.
 7. Klik naast 'Einddatum' op Bewerken.
 8. Geef de gewenste einddatum op of selecteer Geen als u de campagne voor onbepaalde tijd wilt laten doorlopen.
 9. Klik op Opslaan.
  Set an end date
Nu proberen Een einddatum instellen voor meerdere campagnes tegelijk

Als u een einddatum wilt instellen voor meerdere campagnes tegelijk, gaat u als volgt te werk:

 1. Log in op uw AdWords-account via https://adwords.google.nl.
 2. Klik bovenaan op het tabblad Campagnes.
 3. Klik op het subtabblad Instellingen.
 4. Vink het selectievakje aan naast de campagnes die u wilt wijzigen.
 5. Selecteer in het menu Bewerken de optie Aanvullende instellingen > Einddatum van campagne….
 6. Selecteer in het vak dat nu wordt weergegeven, de gewenste einddatum.
 7. Optioneel: we adviseren u te klikken op Voorbeeld van wijzigingen bekijken om te zien wat er verandert aan de einddatum van de geselecteerde campagnes.
 8. Klik op Wijzigingen aanbrengen.

Tip

Op het tabblad met de campagne-instellingen kunt u klikken op Filter om alleen campagnes weer te geven die voldoen aan specifieke criteria. Hierdoor wordt het eenvoudiger om bulksgewijs wijzigingen aan te brengen in bepaalde campagnes.

 

Was dit artikel nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?
Inloggen bij AdWords

Profiteer van accountspecifieke hulp en tips door in te loggen met het e-mailadres dat aan uw AdWords-account is gekoppeld, of lees hoe u aan de slag gaat met AdWords.