Zvýšení míry konverze

Reklamy přivádí na vaše webové stránky dostatečný počet návštěvníků, ale jen málo z nich nakonec provede nákup nebo se přihlásí k odběru obsahu? Pomocí měření konverzí můžete změřit, kolik lidí po přechodu na vaše webové stránky skutečně provede nákup nebo se přihlásí k odběru obsahu (tyto akce nazýváme konverze). Budete pak mít k dispozici několik možností, jak zvýšit míru konverze, např. přidáním konkrétnějších klíčových slov a vylučujících klíčových slov.

Sledování úspěšnosti pomocí měření konverzí

Než začnete v účtu provádět rozsáhlé změny, doporučujeme zjistit, jaký objem obchodních transakcí vaše reklamy vytváří. Služba AdWords uvádí počet zobrazení a kliknutí, které vaše reklamy zaznamenávají. Nebylo by však skvělé, kdybyste ve službě AdWords mohli také zjistit, kolik konverzí pomocí nich realizujete? Služba AdWords je schopna vám tyto informace poskytnout – pomocí měření konverzí.

Po nastavení měření konverzí budete moci zjistit účinnost svých kampaní poté, co jste v nich provedli úpravy. Pokud po provedení nějaké změny v kampani například zjistíte, že se míra konverze zvýšila, je to dobrý ukazatel toho, že provedená změna zvýšila výkon dané kampaně.

Zvýšení míry konverze upřesněním klíčových slov

Po nastavení měření konverzí se můžete zaměřit na zvýšení míry konverze. Konkrétní klíčová slova mají obvykle vyšší míru konverze než obecná klíčová slova. Podívejte se například na následující klíčová slova. Které z nich bude mít podle vašeho názoru vyšší míru konverze?

  1. Acme
  2. Tiskárny Acme
  3. Acme 710c

Konkrétnější klíčová slova (jako např. Acme 710c) mají obvykle vyšší míru konverze než obecná klíčová slova (jako např. Acme). Je to proto, že lidé, kteří vyhledávají určité modely nebo čísla produktů, již mají potřebné informace o požadovaném produktu a chtějí jej zakoupit.

Použití konkrétnějších klíčových slov však může vést ke snížení počtu zobrazení reklam. Pokud jsou vaše klíčová slova příliš konkrétní, pravděpodobně bude tyto výrazy vyhledávat méně uživatelů. Klíčová slova musí být dostatečně obecná, aby odpovídala tomu, co lidé hledají, a zároveň dostatečně konkrétní, aby generovala konverze.

Upřesnění cílení pomocí vylučujících klíčových slov

Míru konverze můžete také zvýšit pomocí vylučujících klíčových slov. Když použijete vylučující klíčová slova, nebude se vaše reklama na základě vyhledávání obsahujících tato klíčová slova zobrazovat. To je užitečné, když chcete, aby se vaše reklama nezobrazovala uživatelům, kteří jen prochází internet a nechtějí zatím nic zakoupit.

Někteří inzerenti například jako vylučující klíčové slovo používají výraz „zdarma“. Pokud na svých stránkách nenabízíte bezplatné produkty nebo možnost si je zdarma vyzkoušet, můžete požít toto vylučující klíčové slovo, abyste na svůj web přilákali méně uživatelů, kteří hledají bezplatné produkty. Lidé, kteří hledají bezplatné produkty, spíše neprovedou nákup.

Použití přehledu vyhledávacích dotazů k oslovení správných zákazníků

Služba AdWords uvádí výkon jednotlivých klíčových slov. Můžete zde však také zjistit přesné znění vyhledávacích dotazů zákazníků, na jejichž základě se vaše reklama zobrazila. Seznam těchto dotazů naleznete v přehledu vyhledávacích dotazů.

Po prostudování přehledu se můžete rozhodnout, zda do seznamu klíčových slov přidáte nová klíčová slova nebo z něj některá vyloučíte. Rozšířením či omezením publika, kterému se reklama bude moci zobrazit, můžete zacílit na správné zákazníky.

Příklad

Řekněme, že na svém webu prodáváte videohry. V přehledu vyhledávacích dotazů je uvedeno, že se vaše reklama zobrazila, když uživatelé vyhledávali výraz „časopis o videohrách“. Lidé, kteří vyhledávají časopisy, si pravděpodobně právě teď žádnou hru koupit nechtějí. V takovém případě můžete přidat výraz „časopis“ jako vylučující klíčové slovo, aby se při podobných vyhledáváních vaše reklama nezobrazovala.

Mezi tím jste také zjistili, že se vaše reklama zobrazila na základě vyhledávacího dotazu „figurky z videoher“. A vy shodou okolností prodáváte i figurky postav z videoher! V takovém případě můžete přidat výraz „figurky z videoher“ jako konkrétní klíčové slovo, aby měla vaše reklama větší šanci se na základě tohoto vyhledávání zobrazit.

Uveďte v reklamách ceny, abyste přilákali potenciální zákazníky

Další způsob, jak přilákat relevantní návštěvníky, je uvést v textu reklamy ceny. Pokud zákazník uvidí v reklamě cenu produktu a na reklamu klikne, znamená to, že o koupi produktu za uvedenou cenu zřejmě uvažuje. Nebude-li uživatel s cenou spokojen, na reklamu neklikne a vy ušetříte cenu za tento proklik.

Můžete provést pokus a uvést v textu reklamy cenu. Uvidíte pak, zda tato změna povede ke zvýšení míry konverze reklam. Tato strategie může být zvláště účinná, jsou-li vaše ceny nižší než u konkurence.

Chcete-li vyzkoušet, zda tato strategie pro vás bude fungovat, můžete v rámci experimentu vytvořit novou reklamu a střídat její zobrazování s původními reklamami. Budete-li reklamy střídat, můžete porovnat míru prokliku a míru konverze reklamy, která cenu uvádí, a reklamy, ve které cena uvedena není.