Doplnění chybějících údajů a oprava nesrovnalostí

Ve staženém přehledu mohou někdy chybět určité podrobnosti. Také se může stát, že údaje v přehledu nebudou odpovídat těm, které se zobrazují ve službě Google Analytics nebo v přehledech třetích stran. Odkazy v tomto článku vysvětlují, proč k tomu dochází. Klikněte na odkaz, který nejlépe popisuje váš případ.

Chybějící údaje

V přehledu chybí souhrnné součty

Pokud na své údaje aplikujete určité segmenty, mohou se v přehledu místo souhrnných řádkových součtů zobrazovat pomlčky (--). Celkové součty chybí, protože by uváděly nepřesné informace.

Jediné zobrazení může například nabývat různých aspektů podle typu kliknutí (např. zobrazení reklamy s možností volání může být uvedeno zároveň se zobrazením nadpisu téže reklamy). Pokud na údaje aplikujete segment Typ kliknutí, zobrazí se ve staženém přehledu místo celkových součtů pomlčky (--). V tomto případě by celkové součty nebyly přesné, protože některá zobrazení by byla započtena dvakrát.

V přehledu chybí sloupce

Pokud si stáhnete tabulku na stránce Kampaně a pokusíte se do ní zahrnout určité segmenty, může se občas stát, že některé její sloupce budou z přehledu vyjmuty. Ne všechny statistiky v nich jsou totiž k dispozici pro všechny segmenty.

Řekněme například, že chcete do přehledu kampaně zahrnout segmenty měření konverzí. Protože s jedním kliknutím může být spojeno několik konverzních akcí, nelze v jednom přehledu uvést zároveň statistiky konverzí a základní metriky výkonu (jako jsou počty kliknutí, zobrazení a průměrná pozice reklamy). Zvažte proto, zda místo metrik konvertovaných kliknutí nepřidat do tabulky sloupce obsahující metriky konverzí, například konverzní poměr, celkovou hodnotu konverzí nebo cenu za konverzi. Pokud jsou v tabulce sloupce se základními metrikami výkonu, nebudou do přehledu zahrnuty.

V přehledu chybí určitá klíčová slova

V přehledu budou uvedena pouze klíčová slova, která během časového období přehledu zaznamenala alespoň jedno zobrazení. Pokud se přehled vztahuje třeba na posledních sedm dní a určité klíčové slovo za tuto dobu nezaznamenalo žádná zobrazení, nebude v přehledu uvedeno.

Pokud v přehledu nevidíte konkrétní klíčové slovo, zkuste před stažením přehledu rozšířit časové období.

Některá velmi úzce určená klíčová slova nemusí zaznamenat žádná zobrazení Klíčová slova, která v období 90 dnů nezaznamenají žádná zobrazení, budou deaktivována.

Nesrovnalosti v údajích

Mezi statistikami v účtech AdWords a statistikami v protokolech webového serveru či ve sledovacím softwaru třetí strany se mohou vyskytovat dva typy nesrovnalostí:

 • K prvnímu z nich dochází, pokud webové protokoly nebo sledovací software třetích stran uvádějí v přehledech méně kliknutí na reklamy než statistiky ve službě AdWords.
 • Druhý typ se vyskytuje v případech, kdy externí auditorská firma uvádí v přehledech více neplatných kliknutí než tým AdWords zabývající se kvalitou provozu reklam.

Další informace

Rozdíly mezi údaji služeb Google Analytics a AdWords

V některých případech se mohou údaje AdWords lišit od údajů importovaných ze služby Google Analytics. Některé nejčastější příčiny:

 • Google AdWords měří kliknutí, zatímco Google Analytics měří návštěvy. Tyto metriky se mohou lišit z několika důvodů:
  • Návštěvník může na reklamu kliknout několikrát. Pokud uživatel klikne na reklamu několikrát během jedné relace, zaznamená služba AdWords několik kliknutí, zatímco služba Analytics bude považovat všechna zobrazení stránky za jednu návštěvu.
  • Uživatel může kliknout na reklamu a později se vrátit na stránku přímo prostřednictvím záložky nebo uloženého odkazu. Taková situace bude zaznamenána jako jedno kliknutí (v AdWords), ale několik návštěv (v Analytics).
  • Návštěvník může kliknout na vaši reklamu, ale poté se rozmyslet a zrušit načítání stránky kliknutím na jiný odkaz nebo pomocí tlačítek Zastavit či Zpět v prohlížeči. V takovém případě nebude v Analytics zaznamenána návštěva, ale služba AdWords kliknutí přesto započítá.
 • V zájmu zajištění přesnější fakturace systém Google AdWords z vašich přehledů automaticky filtruje neplatná kliknutí. Služba Analytics však tato kliknutí pro úplnost údajů o návštěvnosti vykazuje jako návštěvy stránek.
 • Do porovnání dlouhých časových období mohou být zahrnuta období, ve kterých účty nebyly propojeny.
Počet kliknutí je vyšší než počet zobrazení / CTR je vyšší než 100 %

I když reálně není možné zaznamenat více kliknutí než zobrazení, mohou přehledy účtu občas uvádět větší počet kliknutí než zobrazení nebo míru prokliku (CTR) převyšující 100 %.

Proč k tomu dochází? Jednak proto, že přehledy zobrazené v účtu nejsou sestavovány v reálném čase. Kliknutí jsou aktualizována přibližně každou hodinu, zatímco zobrazení každých několik hodin. Proto může počet kliknutí v přehledech až do jejich úplné aktualizace převyšovat počet zobrazení. K úplné aktualizaci obvykle dojde na konci dne (ve 23:59 v časovém pásmu, které jste pro účet zvolili).

Chcete-li získat co nejpřesnější údaje, doporučujeme přehledy za konkrétní den kontrolovat až o den později, když servery nahlásí všechna kliknutí a zobrazení.

Druhým důvodem je, že prohlížeče uchovávají výsledky vyhledávání a reklamy na stránkách s výsledky vyhledávání v mezipaměti. Naše technologie tedy pro jedno vyhledávání registruje pouze jedno zobrazení reklamy. Pokud však návštěvník klikne na příslušnou reklamu víckrát během relace, která je uložena v mezipaměti prohlížeče, přehledy zobrazí více kliknutí.

Ve webových protokolech se může zobrazit určitý počet vícenásobných kliknutí. Tato kliknutí představují legitimní návštěvníky, kteří s reklamou pracují očekávaným způsobem. Je možné, že návštěvník oprávněně klikne na reklamu vícekrát. Může například provádět srovnávací nákup nebo se na web vrátit, aby zjistil další informace. Někteří poskytovatelé internetových služeb také přidělují jednu IP adresu více uživatelům. V tomto případě více kliknutí z jedné IP adresy neznamená, že jeden uživatel klikl na reklamu vícekrát.

Formáty údajů

Průměrné pozice uvedené v přehledu jako desetinná čísla (např. 1,5)

V přehledech výkonu reklam ve vašem účtu (tedy nikoli v Plánovači klíčových slov) se pozice reklam mohou zobrazit v desetinných číslech. Pokud nezvolíte specifické možnosti shody klíčových slov, budou cíle klíčových slov pravděpodobně odpovídat velkému množství nejrůznějších dotazů, protože systém použije volnou shodu. Například cílení na klíčové slovo doména se bude shodovat s dotazy registrace doménydoména zdarma, na které může konkrétně cílit jiný inzerent za jinou cenu za proklik (CPC). Je-li vaše maximální cena za proklik (CPC) dost vysoká na to, aby zobrazila reklamu pro dotaz doména zdarma na první pozici, ale pro dotaz registrace domény se reklama zobrazí až na čtvrté pozici, může mít výsledná průměrná pozice hodnotu 2,4.

Počet unikátních uživatelů, kliknutí a konverzí uvedený v přehledu Zásah a frekvence v desetinných číslech

Jelikož je odhad frekvence založen na údajích získaných ze vzorové skupiny, odhad počtu unikátních uživatelů a jejich následných kliknutí nemusí být vždy celé číslo.

Údaje ovlivněné letním časem

Všechny statistiky služby AdWords budou vždy používat místní čas v časovém pásmu, které jste vybrali pro svůj účet.

Mnoho zemí každoročně provádí úpravu oficiálního času kvůli zvýšení počtu hodin se slunečním světlem během letních měsíců. Tato úprava je označována jako letní čas. Pokud se vámi nastavené časové pásmo tímto způsobem posune, budou automaticky přizpůsobeny i statistiky a plánování ve vašem účtu AdWords. Na konci léta, kdy se časové pásmo vrátí k normálnímu času, přizpůsobí se účet znovu.

Pokud chcete, můžete mít svůj účet celoročně nastaven na čas GMT (Greenwich Mean Time). Pak nebude probíhat žádná změna na letní čas. Toto nastavení je třeba zvolit v průběhu registrace účtu.

Chcete-li, aby účet používal čas GMT a nebyl nijak ovlivňován časovými pásmy, vyberte jako zemi časového pásma Spojené království a dále zvolte možnost (GMT+00:00) bez letního času (můžete ji vybrat bez ohledu na to, z jaké země svůj účet ovládáte). Postup:

 1. Po registraci účtu obdržíte potvrzovací e-mail od služby AdWords. Klikněte na odkaz v e-mailu a přihlaste se k účtu.
 2. Klikněte na odkaz Odeslat fakturační údaje.
 3. V rozbalovací nabídce Země nebo území časového pásma vyberte Spojené království. Zobrazí se druhá rozbalovací nabídka.
 4. Ve druhé rozbalovací nabídce vyberte možnost (GMT+00:00) GMT (bez letního času).
 5. Klikněte na Pokračovat, zadejte fakturační údaje a následně účet aktivujte.

Možnost (GMT+00:00) bez letního času je možné vybrat jen v případě, že jako zemi svého časového pásma zvolíte Spojené království.

Zpoždění v Obsahové síti Google

U nových kampaní v Obsahové síti Google trvá 12 hodin, než se schválené reklamy začnou zobrazovat. U změn prováděných v reklamní síti Google se délka této prodlevy různí. Obecně je však doba, než se změny projeví, v reklamní síti Google delší než u kampaní ve vyhledávací síti.

Důležité upozornění

Údaje o výkonu nejsou k dispozici okamžitě a některé přehledy se aktualizují jen jednou denně. Další informace o tom, jak zjistit aktuálnost údajů

Pomohl vám tento článek?
Jak bychom článek mohli vylepšit?