Chybějící údaje a nesrovnalosti

Někdy se můžete setkat s tím, že ve staženém přehledu budou chybět určité podrobnosti. Také se může stát, že údaje v přehledu nebudou odpovídat těm, které se zobrazují ve službě Google Analytics nebo v přehledech třetích stran. Odkazy v tomto článku vysvětlují, proč se tak děje. Klikněte na odkaz, který nejlépe popisuje váš případ.

Chybějící údaje

V přehledu chybí celkové součty

Jestliže u údajů určitým způsobem využijete segmentování, mohou se v přehledu namísto souhrnných řádkových součtů zobrazovat pomlčky. Celkové součty chybí, protože by uváděly nepřesné informace.

Jediné zobrazení může například nabývat různých aspektů v závislosti na typu kliknutí (např. zobrazení části reklamy s možností volání může být uvedeno zároveň se zobrazením nadpisu téže reklamy). Jestliže jste použili segment Typ kliknutí, ve staženém přehledu se namísto souhrnných součtů zobrazí pomlčky. V tomto případě by celkové součty nebyly přesné, protože některá zobrazení by byla započtena dvakrát.

V přehledu chybí sloupce

Jestliže při stažení tabulky na kartě Kampaně zahrnete určité segmenty, některé sloupce tabulky mohou v přehledu chybět. Je to způsobeno tím, že pro některé segmenty nejsou všechny sloupce statistických údajů k dispozici.

Řekněme například, že chcete do přehledu kampaně zahrnout segmenty měření konverzí. Vzhledem k tomu, že s jedním kliknutím může být spojeno několik konverzních akcí, není možné v jednom přehledu uvést zároveň statistiky konverzí a základní metriky výkonu (jako jsou počty kliknutí, zobrazení a průměrná pozice reklamy). Zvažte proto, zda by nebylo vhodné místo metriky konverzí po kliknutí přidat do tabulky sloupce obsahující metriky konverzí, jako například konverzní poměr, celkovou hodnotu konverzí nebo cena na konverzi. Pokud jsou v tabulce sloupce se základními metrikami výkonu, nebudou do přehledu zahrnuty.

V přehledu chybí některá klíčová slova

V přehledu budou uvedena pouze klíčová slova, která zaznamenala během časového období přehledu alespoň jedno zobrazení. Pokud se například přehled vztahuje na posledních sedm dní a určité klíčové slovo během těchto sedmi dní nezaznamenalo žádné zobrazení, nebude toto klíčové slovo v přehledu uvedeno.

Pokud v přehledu nevidíte konkrétní klíčové slovo, zkuste před stažením přehledu rozšířit časové období.

Některá velmi úzce určená klíčová slova nemusí zaznamenat žádná zobrazení Klíčová slova, která v období 90 dnů nezaznamenají žádná zobrazení, budou deaktivována.

Nesrovnalosti v údajích

Mezi statistikami v účtech AdWords a statistikami v protokolech webového serveru či ve sledovacím softwaru třetí strany se mohou vyskytovat dva typy nesrovnalostí:

 • K nesrovnalostem prvního typu dochází tehdy, když webové protokoly nebo sledovací software třetích stran vykazují menší počet kliknutí na reklamy než statistiky ve službě AdWords.
 • Druhý typ se vyskytuje v situacích, kdy externí auditorská firma vykazuje více neplatných kliknutí než tým AdWords zabývající se kvalitou provozu reklam.

Další informace o rozdílech mezi údaji AdWords a údaji třetích stran

Rozdíly mezi Google Analytics a AdWords

V některých případech se mohou údaje AdWords lišit od údajů importovaných ze služby Google Analytics. Některé nejčastější důvody:

 • Služba Google AdWords sleduje kliknutí, zatímco ve službě Google Analytics jsou zaznamenávány návštěvy. Tyto metriky se mohou lišit z několika důvodů:
  • Návštěvník může na reklamu kliknout několikrát. Pokud uživatel klikne na reklamu několikrát během jedné relace, zaznamená služba AdWords několik kliknutí, zatímco služba Analytics bude považovat všechna zobrazení stránky za jednu návštěvu.
  • Uživatel může kliknout na reklamu a později se vrátit na stránku přímo prostřednictvím záložky nebo uloženého odkazu. Taková situace bude zaznamenána jako jedno kliknutí (v AdWords), ale několik návštěv (v Analytics).
  • Návštěvník může kliknout na vaši reklamu, ale poté se rozmyslet a zrušit načítání stránky kliknutím na jiný odkaz nebo pomocí tlačítek Zastavit či Zpět v prohlížeči. V takovém případě nebude v Analytics zaznamenána návštěva, ale služba AdWords kliknutí přesto započítá.
 • V zájmu zajištění přesnější fakturace systém Google AdWords z vašich přehledů automaticky filtruje neplatná kliknutí. Služba Analytics však tato kliknutí pro úplnost údajů o návštěvnosti vykazuje jako návštěvy stránek.
 • Do porovnání dlouhých časových období mohou být zahrnuta období, ve kterých účty nebyly propojeny.
Kliknutí je víc než zobrazení (CTR je vyšší než 100 %)

I když reálně není možné zaznamenat více kliknutí než zobrazení, mohou přehledy účtu občas uvádět více kliknutí než zobrazení nebo míru prokliku (CTR) vyšší než 100 %.

Proč se tak děje? Prvním důvodem je skutečnost, že přehledy zobrazené v účtu nejsou sestavovány v reálném čase. Kliknutí jsou aktualizována přibližně každou hodinu, zatímco zobrazení každých několik hodin. Proto je až do úplné aktualizace přehledů možné, že počet kliknutí uvedený v přehledech převýší počet zobrazení. K úplné aktualizaci obvykle dojde na konci dne (ve 23:59 v časové zóně, kterou jste pro účet zvolili).

Chcete-li zobrazit přehledy s co nejpřesnějšími údaji, měli byste přehledy za určitý den zkontrolovat až o den později, až servery nahlásí všechna kliknutí a zobrazení.

Druhým důvodem je, že prohlížeče uchovávají výsledky vyhledávání a reklamy na stránkách s výsledky vyhledávání v mezipaměti a naše technologie tedy pro jedno vyhledávání registruje pouze jedno zobrazení reklamy. Pokud však návštěvník klikne na příslušnou reklamu víckrát během relace, která je uložena v mezipaměti prohlížeče, přehledy zobrazí více kliknutí.

Ve webových protokolech se může zobrazit určitý počet vícenásobných kliknutí. Tato kliknutí představují legitimní návštěvníky, kteří přistupují k vaší reklamě běžným způsobem. Je možné, že návštěvník oprávněně klikne na reklamu vícekrát. Uživatel může například provádět srovnávací nákup nebo se vrátit na webové stránky, aby zjistil další informace. Někteří poskytovatelé internetových služeb také přidělují jednu IP adresu více uživatelům. V tomto případě více kliknutí z jedné IP adresy neznamená, že jeden uživatel klikl na reklamu vícekrát.

Datové formáty

Průměrné pozice uvedené v přehledu jako desetinná čísla (např. 1,5)

V přehledech účinnosti reklam ve vašem účtu (tedy nikoli v Plánovači klíčových slov), se pozice reklam mohou zobrazit v desetinných číslech. Pokud nezvolíte specifické možnosti shody klíčových slov, budou cíle klíčových slov pravděpodobně odpovídat velkému množství nejrůznějších dotazů, protože systém použije volnou shodu. Zacílíte-li například na klíčové slovo doména, budou reklamy přiřazeny k dotazům registrace domény a doména zdarma, na které by mohl jiný inzerent cílit jednotlivě a s jinou cenou za proklik (CPC). Je-li vaše maximální cena za proklik (CPC) dostatečně vysoká na to, aby zobrazila vaši reklamu pro dotaz doména zdarma na první pozici, ale pro dotaz registrace domény až na čtvrté pozici, výsledná průměrná pozice může být 2,4.

Unikátní uživatelé, kliknutí a konverze uvedené jako desetinná čísla v zobrazení Zásah a frekvence na kartě Dimenze

Jelikož odhad frekvence je založen na údajích získaných ze vzorové skupiny, odhad počtu unikátních uživatelů a jejich následných kliknutí nemusí být vždy celé číslo.

Údaje ovlivněné letním a zimním časem

Všechny statistiky služby AdWords budou vždy používat místní čas v časovém pásmu, které jste vybrali pro svůj účet.

Mnoho zemí každoročně provádí úpravu oficiálního času kvůli zvýšení počtu hodin se slunečním světlem během letních měsíců. Tato úprava je označována jako letní čas. Pokud se vámi nastavené časové pásmo tímto způsobem posune, budou automaticky přizpůsobeny i statistiky a plánování ve vašem účtu AdWords. Na konci léta, kdy se časové pásmo vrátí k normálnímu času, bude váš účet přizpůsoben znovu.

Pokud chcete, můžete mít svůj účet celoročně nastaven na čas GMT (Greenwich Mean Time). Pak nebude probíhat žádná změna na letní čas. Toto nastavení je třeba zvolit v průběhu procesu registrace účtu.

Pokud chcete, aby účet používal čas GMT a nebyl ovlivněn změnou času na letní nebo zimní, je třeba zvolit jako zemi časového pásma Velkou Británii a vybrat možnost (GMT+00:00) bez letního času (tyto možnosti lze nastavit nezávisle na tom, v jaké zemi je váš účet skutečně provozován). Jak na to:

 1. Po registraci účtu obdržíte potvrzovací e-mail od služby AdWords. Klikněte na odkaz v e-mailu a přihlaste se k účtu.
 2. Klikněte na odkaz Zadejte fakturační údaje.
 3. V rozbalovací nabídce „Země nebo oblast časového pásma“ vyberte možnost Velká Británie. Zobrazí se druhá rozbalovací nabídka.
 4. Ve druhé rozbalovací nabídce vyberte možnost (GMT+00:00) bez letního času.
 5. Klikněte na tlačítko Pokračovat, zadejte fakturační údaje a účet aktivujte.

Možnost (GMT+00:00) bez letního času je možné vybrat jen v případě, že jako zemi svého časového pásma zvolíte Velkou Británii.

Prodlevy v Obsahové síti Google

U nových kampaní v Obsahové síti Google trvá 12 hodin, než se schválené reklamy začnou zobrazovat. U změn prováděných v Obsahové síti Google se délka této prodlevy různí. Obecně je však doba, než se změny projeví, v Obsahové síti Google delší než u kampaní ve vyhledávací síti.

Důležité poznámky

Údaje o výkonu nejsou k dispozici okamžitě a některé přehledy se aktualizují jen jednou denně. Další informace o aktuálnosti údajů

Pomohl vám tento článek?
Přihlásit se do účtu AdWords

Získejte nápovědu a tipy přímo pro váš účet, když se přihlásíte s e-mailovou adresou svého účtu AdWords, nebo si přečtěte, jak začít používat službu AdWords.