Chọn hình thức thanh toán

Hình thức thanh toán là hình thức bạn sử dụng để thanh toán cho AdWords. Tùy thuộc vào quốc gia và đơn vị tiền tệ của bạn, các hình thức thanh toán có sẵn có thể khác nhau. Dưới đây, bạn có thể tìm hiểu cách sử dụng các hình thức thanh toán sẵn có ở quốc gia của mình. Để biết danh sách chính xác những gì sẵn có cho quốc gia và đơn vị tiền tệ của bạn, bao gồm loại thẻ tín dụng nào được chấp nhận, hãy truy cập công cụ tùy chọn thanh toán.

Hình thức thanh toán sẵn có

Tài khoản ngân hàng (còn được gọi là ghi nợ trực tiếp)

Với hình thức thanh toán này, Google khấu trừ thanh toán cho AdWords từ tài khoản ngân hàng của bạn.

Cách hoạt động

Nếu bạn sử dụng cài đặt thanh toán tự động, chúng tôi sẽ tự động tính phí tài khoản ngân hàng của bạn sau khi bạn đã tích lũy chi phí quảng cáo. Bạn sẽ được lập hóa đơn 30 ngày sau lần thanh toán tự động cuối cùng của bạn hoặc khi chi phí của bạn đạt đến số tiền nhất định (được gọi là ngưỡng thanh toán), tùy điều kiện nào đến trước.

Nếu bạn sử dụng cài đặt thanh toán thủ công, bạn có thể thanh toán theo cách thủ công và chúng tôi sẽ tính phí tài khoản ngân hàng của bạn.

Thiết lập

Để sử dụng hình thức thanh toán này, trước tiên bạn cần phải lưu thông tin thanh toán vào tài khoản AdWords và sau đó xác minh tài khoản ngân hàng của bạn. Quy trình này sẽ thay đổi tùy thuộc vào quốc gia của bạn. Dưới đây là cách thiết lập tài khoản ngân hàng làm hình thức thanh toán:

 1. Đăng nhập vào tài khoản AdWords của bạn tại http://adwords.google.com.vn.
 2. Nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Thanh toán.
 3. Nhấp vào liên kết Cài đặt thanh toán.
 4. Trong cài đặt Lựa chọn của bạn, hãy nhấp vào nút Thêm hình thức thanh toán mới.
 5. Chọn Tài khoản ngân hàng, điền thông tin ngân hàng của bạn vào và đồng ý với các điều khoản và điều kiện được cung cấp.
 6. Để đặt hình thức thanh toán này làm hình thức thanh toán chính của bạn, hãy nhấp vào hộp bên cạnh Đặt hình thức thanh toán này làm hình thức thanh toán chính của tôi.
 7. Nhấp vào nút Lưu.

Điều gì sẽ xảy ra

 • Có thể mất vài ngày để xử lý thanh toán của bạn.
 • Nếu tài khoản của bạn là tài khoản mới, quảng cáo sẽ chạy khi bạn đã xác minh tài khoản ngân hàng của mình. Nếu bạn muốn quảng cáo hiển thị trong thời gian chờ đợi, bạn có thể sử dụng thẻ tín dụng để thanh toán chi phí.
 • Nếu tài khoản của bạn không phải là tài khoản mới, chỉ cần chỉ định tài khoản ngân hàng của bạn làm hình thức thanh toán chính. Xin nhắc lại, quảng cáo sẽ hoạt động khi tài khoản ngân hàng của bạn được xác minh.
 • Nếu bạn không muốn quảng cáo của mình chạy ngay lập tức sau khi tài khoản ngân hàng được xác minh, hãy chắc chắn tạm dừng các chiến dịch của bạn.
 • Vui lòng giữ tất cả hồ sơ thanh toán cho đến khi bạn thấy thanh toán đã đến tài khoản AdWords của mình.
Boleto bancário

Với boleto bancário, bạn có thể thực hiện thanh toán thủ công cho chi phí AdWords của mình.

Yêu cầu

Để sử dụng hình thức thanh toán này, bạn sẽ cần tài khoản AdWords có địa chỉ doanh nghiệp ở Braxin, với đồng Real Braxin (BRL) được chọn làm đơn vị tiền tệ cho tài khoản của bạn.

Thiết lập

Nếu bạn muốn thanh toán cho tài khoản AdWords của mình bằng boleto bancário, hãy thực hiện theo các bước bên dưới sau khi tạo tài khoản.

 1. Đăng nhập vào tài khoản AdWords của bạn tại http://adwords.google.com.vn.
 2. Nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Thanh toán.
 3. Nhấp vào nút Thanh toán. Số tiền thanh toán tối thiểu là 40 BRL.
 4. Chọn Boleto bancário. Nếu bạn không thấy tùy chọn này, hãy nhấp vào liên kết Thêm hình thức thanh toán mới để xem tùy chọn đó.
 5. Chọn Boleto. Sau đó, trong mục "Ghi rõ số tiền thanh toán của bạn", hãy nhập số tiền mà bạn muốn thanh toán.
 6. Nhấp vào nút Tạo Boleto. Boleto mà bạn có thể in hoặc gửi email sẽ được tạo.

Điều gì sẽ xảy ra

Bạn có thể thanh toán boleto vào ngày boleto được tạo hay lập lịch thanh toán vào ngày thuận tiện hơn, lưu ý khoảng thời gian hết hạn là tám ngày. Nếu bạn bỏ lỡ khoảng thời gian này, bạn có thể tạo boleto mới và hủy boleto cũ.

Khi bạn đã gửi boleto tại ngân hàng hay tại trang thanh toán boleto trực tuyến của ngân hàng của bạn, thanh toán của bạn sẽ được xử lý trong khoảng ba ngày làm việc. Nếu bạn đang thực hiện thanh toán lần đầu tiên hoặc tài khoản của bạn hết tiền, quảng cáo của bạn sẽ thường bắt đầu chạy tại thời điểm này. Tiếp tục thực hiện thanh toán khi cần trong tương lai. Bạn có thể phát hành và thanh toán boleto bằng bất kỳ số tiền nào trên 40 Rin.

Hóa đơn và biên lai

 • Hóa đơn: Bạn sẽ nhận được hóa đơn hàng tháng phản ánh các khoản phí được tích lũy trong tài khoản của bạn mỗi tháng theo lịch. Vì bạn chỉ bị tính phí cho các nhấp chuột đã tích lũy trên quảng cáo của mình trong một tháng cụ thể, số tiền trong hóa đơn của bạn có thể nhỏ hơn số tiền bạn đã thanh toán qua boleto. Bất kỳ số tiền còn lại nào trong tài khoản của bạn đều có thể được sử dụng trong các tháng tiếp theo.
 • Biên lai: Biên lai của bạn được phát hành vào ngày cuối cùng của tháng và được gửi tới e-mail liên hệ tài khoản AdWords từ ngày làm việc thứ 5 và thứ 10 của tháng tiếp theo.

Bạn sẽ nhận được email cho bạn biết rằng biên lai đã được phát hành và rằng có sẵn biên lai trên trang web của Chính phủ thành phố. Thư bao gồm liên kết, Đăng ký của người nộp thuế doanh nghiệp (CNPJ) của nhà cung cấp dịch vụ, số biên lai và mã xác minh để truy cập biên lai. Điều quan trọng là bạn luôn cập nhật thông tin đăng ký để tránh các vấn đề khi gửi qua thư.

Nhận phiếu thưởng

Biên lai liên quan đến dịch vụ được cung cấp trong một tháng cụ thể và không phải thanh toán của boleto cụ thể. Mỗi biên lai được phát hành để thu thuế hiện hành trên các dịch vụ được cung cấp.

Kết quả là, số tiền này có thể khác với số tiền được gửi qua boleto. Tuy nhiên, lưu ý rằng, tất cả tiền còn lại trong tài khoản của bạn có thể được sử dụng trong suốt các tháng tiếp theo và sẽ được đưa vào biên lai có liên quan đến ngày dịch vụ đã được cung cấp.

Nếu bạn muốn nhận phiếu thưởng của tổng số tiền được trả bằng hóa đơn, hãy thực hiện theo các bước sau:

 1. Đăng nhập vào tài khoản AdWords của bạn tại http://adwords.google.com.vn.
 2. Nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Thanh toán.
 3. Nhấp vào liên kết Lịch sử giao dịch trên trình đơn bên. (Nếu bạn muốn xem tóm lược thanh toán được kết hợp với khoảng thời gian cụ thể, hãy chọn tháng và năm tương ứng trên trình đơn thả xuống ở đầu trang và nhấp vào OK).
 4. Nhấp vào Thanh toán đã nhận đối với bất kỳ dòng mục nào phản ánh khoản phí cho tài khoản của bạn.
 5. Trên trình đơn trình duyệt của bạn, hãy chọn File (Tệp)Print (In).
 6. Nhấp vào In.

Lưu ý

 • Thường xuyên kiểm tra số dư tài khoản trả trước của bạn để chắc chắn rằng bạn không bị hết tiền. Thực hiện các khoản thanh toán khác, nếu cần. Khi số dư trả trước Google AdWords của bạn cạn dần, chúng tôi sẽ gửi cho bạn email nhắc nhở thực hiện thanh toán bổ sung.
 • Bạn có thể thanh toán tại ngân hàng địa phương của bạn hoặc thanh toán trực tuyến. Một số ngân hàng chấp nhận thanh toán boleto qua các trang web của họ bằng cách sử dụng số tham chiếu boleto. Liên hệ với ngân hàng của bạn để xác định tùy chọn cho thanh toán boleto của bạn.
 • Ngân hàng của bạn không nên tính phí xử lý. Tuy nhiên, nếu vì lý do nào đó ngân hàng của bạn tính phí hay không thể hoàn tất giao dịch, một ngân hàng địa phương khác có thể cung cấp các tùy chọn thích hợp hơn.

Chậm trễ

Tất cả các boleto đã thanh toán sẽ được xử lý trong vòng ba ngày làm việc. Nếu thanh toán không được phản ánh trong tài khoản của bạn sau ba ngày, vui lòng liên hệ với chúng tôi và đính kèm bản sao kỹ thuật số của bằng chứng thanh toán và boleto tương ứng. Tài liệu phải dễ đọc và bao gồm tên cũng như ID khách hàng của bạn. Sau khi chúng tôi nhận bằng chứng thanh toán của bạn, chúng tôi sẽ điều tra vấn đề.

Thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ

Ngoài một số loại thẻ tín dụng nhất định, chúng tôi cũng chấp nhận thẻ ghi nợ có biểu tượng Visa hay MasterCard. Bạn có thể sử dụng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ cho dù bạn sử dụng thanh toán tự động (bạn sẽ tự động bị tính phí sau khi quảng cáo của bạn chạy) hay thanh toán thủ công (bạn chuyển tiền vào tài khoản trước khi quảng cáo của bạn chạy). Dưới đây là cách thực hiện, dựa trên cài đặt thanh toán của tài khoản của bạn:

Thanh toán tự động

Để sử dụng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ trên cài đặt thanh toán này, chỉ cần thêm thẻ đó vào tài khoản AdWords và đặt làm hình thức thanh toán chính của bạn. Nhấp vào liên kết thích hợp bên dưới:

Thêm thẻ tín dụng mới vào tài khoản của bạn
 1. Đăng nhập vào tài khoản AdWords của bạn tại http://adwords.google.com.vn.
 2. Nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Thanh toán. Billing tab
 3. Nhấp vào Cài đặt thanh toán. Billing settings
 4. Trong tiêu đề Lựa chọn của bạn, hãy nhấp vào Thêm hình thức thanh toán mới. New form of payment
 5. Chọn Thẻ tín dụng và điền thông tin thẻ của bạn. Credit card
 6. Để đặt hình thức thanh toán này làm hình thức thanh toán chính của bạn, hãy nhấp vào hộp bên cạnh Đặt hình thức thanh toán này làm hình thức thanh toán chính của tôi.
 7. Nhấp vào Lưu.
Chỉnh sửa thông tin cho thẻ tín dụng hiện tại trong tài khoản của bạn
 1. Đăng nhập vào tài khoản AdWords của bạn tại http://adwords.google.com.vn.
 2. Nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Thanh toán. Billing tab
 3. Nhấp vào liên kết Cài đặt thanh toán. Billing settings
 4. Trong cài đặt Lựa chọn của bạn, hãy tìm hình thức thanh toán mà bạn muốn chỉnh sửa. Sau đó, nhấp vào Chỉnh sửa. Edit form of payment
 5. Thay đổi thông tin thẻ tín dụng mà bạn muốn. Edit credit card information
 6. Nhấp vào Lưu.

Thanh toán thủ công

Để sử dụng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ trên cài đặt thanh toán này, hãy xem các bước bên dưới:

Thanh toán bằng thẻ tín dụng mới
 1. Đăng nhập vào tài khoản AdWords của bạn tại http://adwords.google.com.vn.
 2. Nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Thanh toán. Billing tab
 3. Nhấp vào nút Thanh toán. Make a payment
 4. Nhấp vào liên kết Hoặc thêm hình thức thanh toán mới, sau đó nhập thông tin thẻ tín dụng của bạn. Make a new payment
 5. Nhập số tiền bạn muốn thanh toán, sau đó nhấp vào nút Xem lại thanh toán để xem lại và hoàn tất thanh toán của bạn. Payment amount
Thanh toán bằng thẻ tín dụng đã có trong tài khoản của bạn
 1. Đăng nhập vào tài khoản AdWords của bạn tại http://adwords.google.com.vn.
 2. Nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Thanh toán. Billing tab
 3. Nhấp vào nút Thanh toán. Make a payment
 4. Chọn hình thức thanh toán hiện tại. Select an existing form of payment
 5. Nhập số tiền bạn muốn thanh toán, sau đó nhấp vào nút Xem lại thanh toán để xem lại và hoàn tất thanh toán của bạn. Payment amount
Thanh toán bằng thẻ tín dụng dùng một lần

Ngoài thẻ tín dụng thông thường, bạn cũng có thể sử dụng thẻ tín dụng dùng một lần (còn được gọi là thẻ tín dụng ảo). Thẻ tín dụng ảo thường được sử dụng để thay thế thẻ tín dụng thực khi thanh toán trực tuyến. AdWords chấp nhận các thẻ tín dụng này miễn là thẻ có biểu tượng Visa hoặc MasterCard. Nếu bạn không có thẻ tín dụng thực, hãy liên hệ với ngân hàng của bạn để xem họ có cung cấp hay không.

Các bước để sử dụng thẻ tín dụng dùng một lần:

 1. Đăng nhập vào tài khoản AdWords của bạn tại http://adwords.google.com.vn.
 2. Nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Thanh toán. Billing tab
 3. Nhấp vào nút Thanh toán. Make a payment
 4. Nhấp vào liên kết Hoặc thêm hình thức thanh toán mới, sau đó nhập thông tin thẻ tín dụng dùng một lần của bạn. Make a new payment
 5. Nhập số tiền bạn muốn thanh toán, sau đó nhấp vào nút Xem lại thanh toán để xem lại và hoàn tất thanh toán của bạn. Phải chắc chắn thêm nhiều hơn 1 đô la so với số tiền thanh toán của bạn cho việc xác minh thẻ. Payment amount

Điều gì sẽ xảy ra

Khi xử lý thanh toán của bạn, Google sẽ thử nghiệm 1 đô la ghi nợ từ hạn mức tín dụng đã chọn trước để đảm bảo thẻ đang hoạt động (bạn sẽ thực sự không bị tính phí cho việc này). Vì vậy, khi chọn hạn mức tín dụng của bạn cho thẻ này, hãy chắc chắn thêm 1 đô la vào bất kỳ số tiền nào bạn muốn tính phí. Ví dụ: nếu bạn muốn tính phí 300 đô la cho thẻ của mình, hãy chọn 301 đô la làm giới hạn cho thẻ dùng một lần của bạn.

Cũng giống như thẻ tín dụng thực, quảng cáo của bạn sẽ bắt đầu phân phối gần như ngay lập tức sau khi bạn đã thanh toán.

Khi đến ngày hết hạn của thẻ dùng một lần hoặc hạn mức tín dụng của bạn, hãy chắc chắn tạo một thẻ dùng một lần khác và nhập thông tin trong tài khoản của bạn cho các thanh toán trong tương lai. Nếu không, thanh toán của bạn có thể bị từ chối. Đối với tất cả các từ chối thanh toán khác, vui lòng liên hệ với ngân hàng địa phương của bạn.

Vui lòng giữ tất cả hồ sơ thanh toán cho đến khi bạn thấy thanh toán đã đến tài khoản AdWords của mình.

Thẻ tín dụng

Bạn có thể sử dụng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ cho dù bạn sử dụng thanh toán tự động (bạn bị tự động tính phí sau khi quảng cáo của bạn chạy) hay thanh toán thủ công (bạn chuyển tiền vào tài khoản trước khi quảng cáo của bạn chạy), miễn là công ty thẻ tín dụng hoặc ngân hàng của bạn đã chấp thuận thẻ này là thẻ sử dụng quốc tế. Dưới đây là cách thực hiện, dựa trên cài đặt thanh toán bạn đã chọn cho tài khoản của mình:

Thanh toán tự động

Để sử dụng thẻ tín dụng trên cài đặt thanh toán này, chỉ cần thêm thẻ tín dụng đó vào tài khoản AdWords của bạn và đặt làm hình thức thanh toán chính. Nhấp vào liên kết thích hợp bên dưới:

Thêm thẻ tín dụng mới vào tài khoản của bạn
 1. Đăng nhập vào tài khoản AdWords của bạn tại http://adwords.google.com.vn.
 2. Nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Thanh toán. Billing tab
 3. Nhấp vào liên kết Cài đặt thanh toán. Billing settings
 4. Trong cài đặt Lựa chọn của bạn, nhấp vào nút Thêm hình thức thanh toán mới. New form of payment
 5. Chọn Thẻ tín dụng và điền thông tin thẻ của bạn. Credit card
 6. Để đặt hình thức thanh toán này làm hình thức thanh toán chính của bạn, hãy nhấp vào hộp bên cạnh Đặt hình thức thanh toán này làm hình thức thanh toán chính của tôi.
 7. Nhấp vào nút Lưu.
Chỉnh sửa thông tin cho thẻ tín dụng hiện tại trong tài khoản của bạn
 1. Đăng nhập vào tài khoản AdWords của bạn tại http://adwords.google.com.vn.
 2. Nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Thanh toán. Billing tab
 3. Nhấp vào liên kết Cài đặt thanh toán. Billing settings
 4. Trong cài đặt Lựa chọn của bạn, hãy tìm hình thức thanh toán mà bạn muốn chỉnh sửa. Sau đó, nhấp vào liên kết Chỉnh sửa. Edit form of payment
 5. Thay đổi thông tin thẻ tín dụng mà bạn muốn. Edit credit card information
 6. Nhấp vào nút Lưu.

Thanh toán thủ công

Để sử dụng thẻ tín dụng trên cài đặt thanh toán này, hãy xem các bước bên dưới:

Thanh toán bằng thẻ tín dụng mới
 1. Đăng nhập vào tài khoản AdWords của bạn tại http://adwords.google.com.vn.
 2. Nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Thanh toán. Billing tab
 3. Nhấp vào nút Thanh toán. Make a payment
 4. Nhấp vào liên kết Hoặc thêm hình thức thanh toán mới, sau đó nhập thông tin thẻ tín dụng của bạn. Make a new payment
 5. Nhập số tiền bạn muốn thanh toán, sau đó nhấp vào nút Xem lại thanh toán để xem lại và hoàn tất thanh toán của bạn. Payment amount
Thanh toán bằng thẻ tín dụng đã có trong tài khoản của bạn
 1. Đăng nhập vào tài khoản AdWords của bạn tại http://adwords.google.com.vn.
 2. Nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Thanh toán. Billing tab
 3. Nhấp vào nút Thanh toán. Make a payment
 4. Chọn hình thức thanh toán hiện tại. Select an existing form of payment
 5. Nhập số tiền bạn muốn thanh toán, sau đó nhấp vào nút Xem lại thanh toán để xem lại và hoàn tất thanh toán của bạn. Payment amount
Thanh toán bằng thẻ tín dụng dùng một lần

Ngoài thẻ tín dụng thông thường, bạn cũng có thể sử dụng thẻ tín dụng dùng một lần (còn được gọi là thẻ tín dụng ảo). Thẻ tín dụng ảo thường được sử dụng để thay thế thẻ tín dụng thực khi thanh toán trực tuyến. AdWords chấp nhận các thẻ tín dụng này miễn là thẻ có biểu tượng Visa hoặc MasterCard. Nếu bạn không có thẻ tín dụng thực, hãy liên hệ với ngân hàng của bạn để xem họ có cung cấp hay không.

Các bước để sử dụng thẻ tín dụng dùng một lần:

 1. Đăng nhập vào tài khoản AdWords của bạn tại http://adwords.google.com.vn.
 2. Nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Thanh toán. Billing tab
 3. Nhấp vào nút Thanh toán. Make a payment
 4. Nhấp vào liên kết Hoặc thêm hình thức thanh toán mới, sau đó nhập thông tin thẻ tín dụng dùng một lần của bạn. Make a new payment
 5. Nhập số tiền bạn muốn thanh toán, sau đó nhấp vào nút Xem lại thanh toán để xem lại và hoàn tất thanh toán của bạn. Phải chắc chắn thêm nhiều hơn 1 đô la so với số tiền thanh toán của bạn cho việc xác minh thẻ. Payment amount

Điều gì sẽ xảy ra

Khi xử lý thanh toán của bạn, Google sẽ thử nghiệm 1 đô la ghi nợ từ hạn mức tín dụng đã chọn trước để đảm bảo thẻ đang hoạt động (bạn sẽ thực sự không bị tính phí cho việc này). Vì vậy, khi chọn hạn mức tín dụng của bạn cho thẻ này, hãy chắc chắn thêm 1 đô la vào bất kỳ số tiền nào bạn muốn tính phí. Ví dụ: nếu bạn muốn tính phí 300 đô la cho thẻ của mình, hãy chọn 301 đô la làm giới hạn cho thẻ dùng một lần của bạn.

Cũng giống như thẻ tín dụng thực, quảng cáo của bạn sẽ bắt đầu phân phối gần như ngay lập tức sau khi bạn đã thanh toán.

Khi đến ngày hết hạn của thẻ dùng một lần hoặc hạn mức tín dụng của bạn, hãy chắc chắn tạo một thẻ dùng một lần khác và nhập thông tin trong tài khoản của bạn cho các thanh toán trong tương lai. Nếu không, thanh toán của bạn có thể bị từ chối. Đối với tất cả các từ chối thanh toán khác, vui lòng liên hệ với ngân hàng địa phương của bạn.

Vui lòng giữ tất cả hồ sơ thanh toán cho đến khi bạn thấy thanh toán đã đến tài khoản AdWords của mình.

Thẻ tín dụng

Bạn có thể sử dụng thẻ tín dụng cho thanh toán tự động (bạn bị tự động tính phí sau khi quảng cáo của bạn chạy) hoặc thanh toán thủ công (bạn chuyển tiền vào tài khoản trước khi quảng cáo của bạn chạy). Để thêm thẻ tín dụng vào tài khoản của bạn, trước tiên bạn sẽ đăng ký thẻ và sau đó xác minh thẻ với ngân hàng của bạn để đảm bảo tính bảo mật trực tuyến.

Đọc tiếp để tìm hiểu cách đăng ký và xác minh thẻ tín dụng của bạn, cũng như cách bạn sẽ thấy các khoản phí và thanh toán trên cài đặt thanh toán tự động hoặc thanh toán thủ công.

Đăng ký, xác minh, thanh toán bằng hoặc xóa thẻ tín dụng của bạn

Vào ngày 1 tháng 8 năm 2009, Reserve Bank of India (RBI) bắt đầu yêu cầu tất cả các giao dịch bằng thẻ tín dụng trực tuyến phải được xử lý bằng quy trình bảo mật được cải tiến. Bước bổ sung này, bao gồm xác minh thẻ tín dụng, giúp đảm bảo rằng thẻ tín dụng của bạn không bị lạm dụng.

Bạn có thể hoàn tất bước này khi thêm thẻ tín dụng vào tài khoản AdWords của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với ngân hàng của bạn để xác thực thẻ tín dụng và chúng tôi sẽ xác nhận việc xác thực có thành công hay không. Nhấp vào liên kết bên dưới để xem các bước sau:

Đăng ký và xác minh thẻ của bạn
 1. Đăng nhập vào tài khoản AdWords của bạn tại http://adwords.google.com.vn.
 2. Nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Thanh toán.
 3. Nhấp vào liên kết Cài đặt thanh toán.
 4. Nhấp vào nút Thêm hình thức thanh toán mới.
 5. Chọn nút Thẻ tín dụng.
 6. Nhập thông tin thẻ tín dụng của bạn.
 7. Nhấp vào nút Tiếp tục. Thông báo bật lên sẽ xuất hiện, yêu cầu cho phép đưa bạn đến trang web của ngân hàng để xác minh thẻ tín dụng của bạn.
 8. Nhấp vào nút Xác minh thẻ tín dụng để tiếp tục.
 9. Cửa sổ trình duyệt mới sẽ mở, đưa bạn đến ngân hàng phát hành thẻ tín dụng của bạn. Các bước để xác minh thẻ của bạn khác nhau tùy theo ngân hàng, nhưng bạn có thể thấy chi phí mua hàng cho INR 2.00. Đây chỉ là ủy quyền tạm thời, không phải là chi phí thực tế.
 10. Nếu bạn xác minh thành công thẻ của mình, bạn sẽ thấy thông báo cho bạn biết điều đó. Đóng cửa sổ để chuyển vào tài khoản AdWords của bạn.
 11. Bạn sẽ được đưa đến trang Cài đặt thanh toán, tại đó bạn sẽ thấy thông tin thẻ tín dụng của mình.

Quy trình xác minh thường sẽ mất vài phút và bạn chỉ phải làm việc đó một lần khi bạn thêm thẻ tín dụng vào tài khoản của mình lần đầu tiên. Bạn có thể sử dụng thẻ tín dụng đã đăng ký cho cả thanh toán tự động và thanh toán thủ công.

Thanh toán thủ công bằng thẻ tín dụng của bạn
 1. Đăng nhập vào tài khoản AdWords của bạn tại http://adwords.google.com.vn.
 2. Nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Thanh toán.
 3. Nhấp vào nút Thanh toán.
 4. Nếu bạn đã đăng ký thẻ tín dụng, hãy chọn thẻ tín dụng mà bạn muốn sử dụng để thanh toán. Nếu bạn muốn sử dụng thẻ tín dụng mới, hãy nhấp vào Thêm hình thức thanh toán mới và thực hiện theo quy trình được nêu trong phần trước.
 5. Nhập số tiền thanh toán của bạn và nhấp vào Tiến hành.

Thông thường, khi bạn thanh toán, thanh toán đó sẽ được xử lý ngay lập tức. Nhưng có thể mất đến 24 giờ để được ghi có vào tài khoản của bạn.

Xóa thẻ khỏi tài khoản của bạn
 1. Đăng nhập vào tài khoản AdWords của bạn tại http://adwords.google.com.vn.
 2. Nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Thanh toán.
 3. Nhấp vào liên kết Cài đặt thanh toán.
 4. Sau đó, tìm thẻ tín dụng mà bạn muốn xóa. Chỉ cần nhớ rằng bạn không thể xóa thẻ tín dụng được sử dụng làm hình thức thanh toán chính cho đến khi bạn thêm hình thức thanh toán mới và chỉ định hình thức thanh toán đó làm hình thức thanh toán chính của mình.

Điều gì sẽ xảy ra (thanh toán tự động)

Nếu bạn đã thiết lập tài khoản trên cài đặt thanh toán tự động và đã đăng ký thẻ tín dụng, bạn sẽ bị tính phí sau khi quảng cáo của bạn chạy và bạn tích lũy chi phí quảng cáo. Khi bạn thêm thẻ tín dụng làm hình thức thanh toán chính vào tài khoản của mình, thẻ sẽ tự động bị tính phí sau khi chi phí quảng cáo của bạn đạt đến số tiền đã xác định trước hoặc 30 ngày sau lần tính phí tự động cuối cùng của bạn, tùy điều kiện nào đến trước.

Vui lòng giữ tất cả hồ sơ thanh toán cho đến khi bạn thấy thanh toán đã đến tài khoản AdWords của mình.

Chuyển tiền

Hình thức thanh toán này chính xác như tên gọi của nó: bạn thêm tiền vào tài khoản AdWords của mình bằng cách chuyển tiền cho Google. Nhấp vào liên kết bên dưới để xem cách thiết lập hình thức chuyển tiền cho tài khoản của bạn.

Sử dụng chuyển tiền cho tài khoản của bạn
 1. Đăng nhập vào tài khoản AdWords của bạn tại http://adwords.google.com.vn.
 2. Nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Thanh toán.
 3. Nhấp vào nút Thanh toán. Nếu bạn không nhìn thấy tùy chọn chuyển tiền, hãy nhấp vào liên kết Hoặc thêm hình thức thanh toán mới, sau đó chọn Chuyển tiền.
 4. Nhấp vào Tiếp tục thanh toán.
 5. Nhập số tiền bạn muốn chuyển vào tài khoản AdWords của mình. Lưu ý rằng có thể có số tiền tối thiểu cho vị trí và đơn vị tiền tệ của bạn. Nhấp vào Tiếp tục xem xét.
 6. Sau khi đảm bảo rằng thông tin thanh toán chính xác, hãy nhấp vào nút Gửi và tạo số tham chiếu để tạo biểu mẫu thông tin chuyển khoản. Biểu mẫu này cung cấp tất cả thông tin bạn cần để thực hiện chuyển tiền, bao gồm số tham chiếu duy nhất nếu số tham chiếu đó cần thiết cho vị trí của bạn. Nếu cần thiết, số có thể là duy nhất cho tài khoản AdWords của bạn, có nghĩa là bạn chỉ có thể sử dụng số đó cho tài khoản cụ thể này. Bạn nên tạo số tham chiếu mới cho từng chuyển khoản mà bạn thực hiện.
 7. In biểu mẫu hoặc ghi lại thông tin được cung cấp.
 8. Thực hiện theo thông tin trên biểu mẫu của bạn để tiến hành chuyển tiền. Quy trình này khác nhau theo từng ngân hàng, vì vậy, hãy hỏi ngân hàng của bạn để có hướng dẫn cụ thể.

Để xử lý thanh toán, bạn sẽ cần phải bao gồm số tham chiếu duy nhất của mình trên biểu mẫu chuyển khoản của ngân hàng. Nếu trường Ghi chú hoặc trường Số tham chiếu của biểu mẫu không có đủ chỗ cho toàn bộ số, hãy nhập số này trong trường Tên trước hoặc thay cho tên của bạn. Hãy nhớ rằng số tham chiếu được tìm thấy trên biểu mẫu thông tin chuyển khoản mà bạn đã tạo trong tài khoản AdWords của mình. Số này khác với ID khách hàng AdWords của bạn.

Điều gì sẽ xảy ra

Khi nhận được chuyển tiền của bạn, chúng tôi sẽ gửi email cho bạn. Khi đó, quảng cáo của bạn thường sẽ bắt đầu chạy nếu quảng cáo đã ngừng chạy hoặc đây là thanh toán đầu tiên của bạn. Nếu bạn đang làm mới số dư, quảng cáo của bạn sẽ tiếp tục chạy.

Thời gian xử lý: từ hai đến năm ngày làm việc, tùy thuộc vào vị trí của bạn. Trong một số trường hợp, có thể mất đến 30 ngày. Đó là do chuyển tiền tùy thuộc vào một vài yếu tố, bao gồm cả các quy trình của ngân hàng địa phương. Vui lòng giữ tất cả hồ sơ thanh toán cho đến khi bạn thấy thanh toán đã đến tài khoản AdWords của mình.

Chậm trễ

Nếu bạn lo lắng chuyển tiền mất quá nhiều thời gian, có một vài việc bạn có thể làm để kiểm tra xem thanh toán của bạn có đang trong tiến trình hay không:

 • Kiểm tra xem số tiền đó đã được rút khỏi tài khoản ngân hàng của bạn hay chưa. Nếu chưa, hãy liên hệ với ngân hàng của bạn.
 • Kiểm tra với ngân hàng của bạn xem các khoản tiền đã được chuyển vào đúng tài khoản hay chưa. Số tài khoản phải giống với số tài khoản được liệt kê trong hướng dẫn thanh toán của chúng tôi (được tạo khi bạn thực hiện thanh toán bằng chuyển tiền trong tài khoản AdWords của mình).

Nếu đã quá hai tuần kể từ khi bạn bắt đầu chuyển tiền và bạn vẫn không thấy thanh toán của mình được phản ánh trong tài khoản, bạn có thể liên hệ với chúng tôi. Bạn sẽ cần phải bao gồm bằng chứng thanh toán hợp lệ cùng với biểu mẫu liên hệ này (bằng cách nhấp vào nút "Chọn tệp"). Nhấp vào liên kết bên dưới để xem thêm về bằng chứng thanh toán hợp lệ:

Bằng chứng thanh toán hợp lệ là gì

Bằng chứng thanh toán hợp lệ tuân theo các nguyên tắc sau:

 • Bằng chứng thanh toán hợp lệ có thể là bản sao chụp của biên lai hoặc ảnh chụp màn hình bảng sao kê trực tuyến của ngân hàng của bạn.
 • Bằng chứng phải có định dạng không thể chỉnh sửa, chẳng hạn như .jpg, .gif hoặc .png.
 • Bằng chứng phải bao gồm các thông tin sau:
  • Ngày thực hiện chuyển khoản. Nếu có thể, hãy trình bày tất cả các giao dịch trong năm ngày trước và sau khi thanh toán.
  • Số tiền và đơn vị tiền tệ của khoản thanh toán.
  • Người thụ hưởng khoản tiền (tức là Google AdWords).
  • Tên ngân hàng chuyển tiền.
 • Vì sự bảo mật của bạn, hãy bôi đen bất kỳ thông tin nhạy cảm nào trên bảng sao kê ngân hàng hoặc thẻ tín dụng, đặc biệt là toàn bộ số tài khoản ngân hàng hoặc tám số giữa của số thẻ tín dụng của bạn.
Chuyển tiền
Chuyển tiền không còn có sẵn cho các tài khoản mới ở quốc gia này. Nếu bạn không thể thấy tùy chọn này trong tài khoản của mình, vui lòng chọn một hình thức thanh toán khác.

Hình thức thanh toán này chính xác như tên gọi của nó: bạn thêm tiền vào tài khoản AdWords của mình bằng cách chuyển tiền cho Google. Nhấp vào liên kết bên dưới để xem cách thiết lập hình thức chuyển tiền cho tài khoản của bạn.

Thiết lập chuyển tiền cho tài khoản của bạn
 1. Đăng nhập vào tài khoản AdWords của bạn tại http://adwords.google.com.vn.
 2. Nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Thanh toán.
 3. Nhấp vào nút Thanh toán. Nếu bạn không nhìn thấy tùy chọn chuyển tiền, hãy nhấp vào liên kết Hoặc thêm hình thức thanh toán mới, sau đó chọn Chuyển tiền.
 4. Nhấp vào Tiếp tục thanh toán.
 5. Nhập số tiền bạn muốn chuyển vào tài khoản AdWords của mình. Lưu ý rằng có thể có số tiền tối thiểu cho vị trí và đơn vị tiền tệ của bạn. Nhấp vào Tiếp tục xem xét.
 6. Sau khi đảm bảo rằng thông tin thanh toán chính xác, hãy nhấp vào nút Gửi và tạo số tham chiếu để tạo biểu mẫu thông tin chuyển khoản. Biểu mẫu này cung cấp tất cả thông tin bạn cần để thực hiện chuyển tiền, bao gồm số tham chiếu duy nhất nếu số tham chiếu đó cần thiết cho vị trí của bạn. Nếu cần thiết, số có thể là duy nhất cho tài khoản AdWords của bạn, có nghĩa là bạn chỉ có thể sử dụng số đó cho tài khoản cụ thể này.
 7. In biểu mẫu hoặc ghi lại thông tin được cung cấp.
 8. Thực hiện theo thông tin trên biểu mẫu của bạn để tiến hành chuyển tiền. Quy trình này khác nhau theo từng ngân hàng, vì vậy, hãy hỏi ngân hàng của bạn để có hướng dẫn cụ thể.

Để xử lý thanh toán, bạn sẽ cần phải bao gồm số tham chiếu duy nhất của mình trên biểu mẫu chuyển khoản của ngân hàng. Nếu trường Ghi chú hoặc trường Số tham chiếu của biểu mẫu không có đủ chỗ cho toàn bộ số, hãy nhập số này trong trường Tên trước hoặc thay cho tên của bạn. Hãy nhớ rằng số tham chiếu được tìm thấy trên biểu mẫu thông tin chuyển khoản mà bạn đã tạo trong tài khoản AdWords của mình. Số này khác với ID khách hàng AdWords của bạn.

Điều gì sẽ xảy ra

Khi nhận được chuyển tiền của bạn, chúng tôi sẽ gửi email cho bạn. Khi đó, quảng cáo của bạn thường sẽ bắt đầu chạy nếu quảng cáo đã ngừng chạy hoặc đây là thanh toán đầu tiên của bạn. Nếu bạn đang làm mới số dư, quảng cáo của bạn sẽ tiếp tục chạy.

Thời gian xử lý: từ hai đến năm ngày làm việc, tùy thuộc vào vị trí của bạn. Trong một số trường hợp, có thể mất đến 30 ngày. Đó là do chuyển tiền tùy thuộc vào một vài yếu tố, bao gồm cả các quy trình của ngân hàng địa phương. Vui lòng giữ tất cả hồ sơ thanh toán cho đến khi bạn thấy thanh toán đã đến tài khoản AdWords của mình.

Chậm trễ

Nếu bạn lo lắng chuyển tiền mất quá nhiều thời gian, có một vài việc bạn có thể làm để kiểm tra xem thanh toán của bạn có đang trong tiến trình hay không:

 • Kiểm tra xem số tiền đó đã được rút khỏi tài khoản ngân hàng của bạn hay chưa. Nếu chưa, hãy liên hệ với ngân hàng của bạn.
 • Kiểm tra với ngân hàng của bạn xem các khoản tiền đã được chuyển vào đúng tài khoản hay chưa. Số tài khoản phải giống với số tài khoản được liệt kê trong hướng dẫn thanh toán của chúng tôi (được tạo khi bạn thực hiện thanh toán bằng chuyển tiền trong tài khoản AdWords của mình).

Nếu đã quá hai tuần kể từ khi bạn bắt đầu chuyển tiền và bạn vẫn không thấy thanh toán của mình được phản ánh trong tài khoản, bạn có thể liên hệ với chúng tôi. Bạn sẽ cần phải bao gồm bằng chứng thanh toán hợp lệ cùng với biểu mẫu liên hệ này (bằng cách nhấp vào nút "Chọn tệp"). Nhấp vào liên kết bên dưới để xem thêm về bằng chứng thanh toán hợp lệ:

Cách bao gồm bằng chứng thanh toán hợp lệ

Bằng chứng thanh toán hợp lệ tuân theo các nguyên tắc sau:

 • Bằng chứng thanh toán hợp lệ có thể là bản sao chụp của biên lai hoặc ảnh chụp màn hình bảng sao kê trực tuyến của ngân hàng của bạn.
 • Bằng chứng phải có định dạng không thể chỉnh sửa, chẳng hạn như .jpg, .gif hoặc .png.
 • Bằng chứng phải bao gồm các thông tin sau:
  • Ngày thực hiện chuyển khoản. Nếu có thể, hãy trình bày tất cả các giao dịch trong năm ngày trước và sau khi thanh toán.
  • Số tiền và đơn vị tiền tệ của khoản thanh toán.
  • Người thụ hưởng khoản tiền (tức là Google AdWords).
  • Tên ngân hàng chuyển tiền.
 • Vì sự bảo mật của bạn, hãy bôi đen bất kỳ thông tin nhạy cảm nào trên bảng sao kê ngân hàng hoặc thẻ tín dụng, đặc biệt là toàn bộ số tài khoản ngân hàng hoặc tám số giữa của số thẻ tín dụng của bạn.
Chuyển tiền

Hình thức thanh toán này chính xác như tên gọi của nó: bạn thêm tiền vào tài khoản AdWords của mình bằng cách chuyển tiền cho Google. Nhấp vào liên kết bên dưới để xem cách thiết lập hình thức chuyển tiền cho tài khoản của bạn.

Thiết lập chuyển tiền cho tài khoản của bạn
 1. Đăng nhập vào tài khoản AdWords của bạn tại http://adwords.google.com.vn.
 2. Nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Thanh toán.
 3. Nhấp vào nút Thanh toán. Nếu bạn không nhìn thấy tùy chọn chuyển tiền, hãy nhấp vào liên kết Hoặc thêm hình thức thanh toán mới, sau đó chọn Chuyển tiền.
 4. Nhấp vào Tiếp tục thanh toán.
 5. Nhập số tiền bạn muốn chuyển vào tài khoản AdWords của mình. Lưu ý rằng có thể có số tiền tối thiểu cho vị trí và đơn vị tiền tệ của bạn. Nhấp vào Tiếp tục xem xét.
 6. Sau khi đảm bảo rằng thông tin thanh toán là chính xác, hãy nhấp vào nút Xác nhận thanh toán để tạo biểu mẫu thông tin chuyển khoản.
 7. In biểu mẫu hoặc ghi lại thông tin được cung cấp.
 8. Thực hiện theo thông tin trên biểu mẫu của bạn để tiến hành chuyển tiền. Quy trình này khác nhau theo từng ngân hàng, vì vậy, hãy hỏi ngân hàng của bạn để có hướng dẫn cụ thể.

Điều gì sẽ xảy ra

Khi nhận được chuyển tiền của bạn, chúng tôi sẽ gửi email cho bạn. Khi đó, quảng cáo của bạn thường sẽ bắt đầu chạy nếu quảng cáo đã ngừng chạy hoặc đây là thanh toán đầu tiên của bạn. Nếu bạn đang làm mới số dư, quảng cáo của bạn sẽ tiếp tục chạy.

Thời gian xử lý: từ hai đến năm ngày làm việc, tùy thuộc vào vị trí của bạn. Trong một số trường hợp, có thể mất đến 30 ngày. Đó là do chuyển tiền tùy thuộc vào một vài yếu tố, bao gồm cả các quy trình của ngân hàng địa phương. Vui lòng giữ tất cả hồ sơ thanh toán cho đến khi bạn thấy thanh toán đã đến tài khoản AdWords của mình.

Chậm trễ

Nếu bạn lo lắng chuyển tiền mất quá nhiều thời gian, có một vài việc bạn có thể làm để kiểm tra xem thanh toán của bạn có đang trong tiến trình hay không:

 • Kiểm tra xem số tiền đó đã được rút khỏi tài khoản ngân hàng của bạn hay chưa. Nếu chưa, hãy liên hệ với ngân hàng của bạn.
 • Kiểm tra với ngân hàng của bạn xem các khoản tiền đã được chuyển vào đúng tài khoản hay chưa. Số tài khoản phải giống với số tài khoản được liệt kê trong hướng dẫn thanh toán của chúng tôi (được tạo khi bạn thực hiện thanh toán bằng chuyển tiền trong tài khoản AdWords của mình).

Nếu đã quá hai tuần kể từ khi bạn bắt đầu chuyển tiền và bạn vẫn không thấy thanh toán của mình được phản ánh trong tài khoản, bạn có thể liên hệ với chúng tôi. Bạn sẽ cần phải bao gồm bằng chứng thanh toán hợp lệ cùng với biểu mẫu liên hệ này (bằng cách nhấp vào nút "Chọn tệp"). Nhấp vào liên kết bên dưới để xem thêm về bằng chứng thanh toán hợp lệ:

Cách bao gồm bằng chứng thanh toán hợp lệ

Bằng chứng thanh toán hợp lệ tuân theo các nguyên tắc sau:

 • Bằng chứng thanh toán hợp lệ có thể là bản sao chụp của biên lai hoặc ảnh chụp màn hình bảng sao kê trực tuyến của ngân hàng của bạn.
 • Bằng chứng phải có định dạng không thể chỉnh sửa, chẳng hạn như .jpg, .gif hoặc .png.
 • Bằng chứng phải bao gồm các thông tin sau:
  • Ngày thực hiện chuyển khoản. Nếu có thể, hãy trình bày tất cả các giao dịch trong năm ngày trước và sau khi thanh toán.
  • Số tiền và đơn vị tiền tệ của khoản thanh toán.
  • Người thụ hưởng khoản tiền (tức là Google AdWords).
  • Tên ngân hàng chuyển tiền.
 • Vì sự bảo mật của bạn, hãy bôi đen bất kỳ thông tin nhạy cảm nào trên bảng sao kê ngân hàng hoặc thẻ tín dụng, đặc biệt là toàn bộ số tài khoản ngân hàng hoặc tám số giữa của số thẻ tín dụng của bạn.
Chuyển tiền

Với chuyển tiền, bạn có thể thực hiện thanh toán thủ công bằng ATM hoặc ngân hàng của bạn và thanh toán thường sẽ được ghi có vào tài khoản của bạn trong vòng 3 ngày làm việc.

Yêu cầu

Để sử dụng hình thức thanh toán này, bạn sẽ cần tài khoản AdWords có địa chỉ doanh nghiệp ở Nhật Bản và đồng Yên Nhật (JPY) được chọn làm đơn vị tiền tệ cho tài khoản của bạn.

Thiết lập

Nếu bạn muốn thanh toán cho tài khoản AdWords của mình bằng chuyển tiền, hãy thực hiện theo các bước sau:

Thực hiện chuyển tiền
 1. Đăng nhập vào tài khoản AdWords của bạn tại http://adwords.google.com.vn.
 2. Nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Thanh toán.
 3. Nhấp vào nút Thanh toán. Số tiền thanh toán tối thiểu là 1.000 JPY.
 4. Chọn Chuyển tiền. Nếu bạn không thấy tùy chọn này, hãy nhấp vào liên kết Thêm hình thức thanh toán mới để xem tùy chọn đó.
 5. Sử dụng thông tin ngân hàng được cung cấp để thanh toán qua ATM hoặc chuyển tiền, có thể được thực hiện trực tiếp hoặc qua trang web của ngân hàng của bạn.

Chuyển khoản ngân hàng thường sẽ được ghi có vào tài khoản của bạn trong vòng 3 ngày làm việc. Để cho phép xử lý nhanh hơn, chúng tôi đã gán số tài khoản ngân hàng duy nhất cho tài khoản AdWords của bạn. Thanh toán của bạn phải được gửi đến số tài khoản ngân hàng duy nhất này mỗi khi bạn bắt đầu thanh toán qua chuyển khoản ngân hàng hoặc qua ATM. Có thể tìm thấy thông tin tài khoản ngân hàng này trên trang Cài đặt thanh toán của tài khoản AdWords của bạn, trong các trường có nhãn Số tài khoản của người thụ hưởngMã chi nhánh.

Điều gì sẽ xảy ra

Khoản tiền thông thường sẽ được ghi có vào tài khoản AdWords của bạn trong vòng 3 ngày làm việc, nhưng đôi khi có thể mất nhiều thời gian hơn. Hãy chắc chắn giữ tất cả các hồ sơ và biên lai thanh toán cho đến khi bạn thấy khoản thanh toán đã đến tài khoản AdWords của mình.

Thời gian xử lý: Thường là ba ngày làm việc, nhưng có thể mất nhiều thời gian hơn. Đó là do chuyển tiền tùy thuộc vào một số yếu tố, bao gồm cả các quy trình của ngân hàng của bạn.

Chậm trễ

Nếu bạn lo lắng rằng khoản thanh toán mất quá nhiều thời gian, có một vài việc bạn có thể làm để kiểm tra xem thanh toán của mình có đang trong tiến trình hay không:

 • Kiểm tra xem số tiền đó đã được rút khỏi tài khoản ngân hàng của bạn hay chưa. Nếu chưa, hãy liên hệ với ngân hàng của bạn.
 • Kiểm tra với ngân hàng của bạn xem các khoản tiền đã được chuyển vào đúng tài khoản hay chưa. Số tài khoản phải giống với số tài khoản được liệt kê trong hướng dẫn thanh toán của chúng tôi (được tạo khi bạn thực hiện thanh toán bằng chuyển tiền trong tài khoản AdWords của mình).

Nếu đã quá năm ngày làm việc kể từ khi bạn bắt đầu chuyển tiền và bạn vẫn không thấy thanh toán của mình được phản ánh trong tài khoản, bạn có thể liên hệ với chúng tôi. Bạn sẽ cần phải bao gồm bằng chứng thanh toán hợp lệ cùng với biểu mẫu này (bằng cách nhấp vào nút "Chọn tệp"). Nhấp vào liên kết bên dưới để xem thêm về bằng chứng thanh toán hợp lệ:

Cách bao gồm bằng chứng thanh toán hợp lệ

Bằng chứng thanh toán hợp lệ tuân theo các nguyên tắc sau:

 • Bằng chứng thanh toán hợp lệ có thể là bản sao chụp của biên lai hoặc ảnh chụp màn hình bảng sao kê trực tuyến của ngân hàng của bạn.
 • Bằng chứng phải có định dạng không thể chỉnh sửa, chẳng hạn như .jpg, .gif hoặc .png.
 • Bằng chứng phải bao gồm các thông tin sau:
  • Ngày thực hiện chuyển khoản. Nếu có thể, hãy trình bày tất cả các giao dịch trong năm ngày trước và sau khi thanh toán.
  • Số tiền và đơn vị tiền tệ của khoản thanh toán.
  • Người thụ hưởng khoản tiền (Google AdWords).
  • Tên ngân hàng chuyển tiền.
 • Vì sự bảo mật của bạn, hãy bôi đen bất kỳ thông tin nhạy cảm nào trên bảng sao kê ngân hàng hoặc thẻ tín dụng, đặc biệt là toàn bộ số tài khoản ngân hàng hoặc tám số giữa của số thẻ tín dụng của bạn.
Chuyển khoản ngân hàng bằng iDEAL

Với chuyển khoản ngân hàng bằng iDEAL, bạn thanh toán trên trang web của ngân hàng và tài khoản AdWords của bạn thường sẽ cập nhật trong vòng hai giờ.

Yêu cầu

Để sử dụng hình thức thanh toán này, những điều sau phải áp dụng cho bạn:

 • Địa chỉ doanh nghiệp của tài khoản AdWords của bạn ở Hà Lan.
 • Đơn vị tiền tệ của tài khoản AdWords của bạn là Euro.
 • Bạn có tài khoản với ngân hàng thuộc mạng iDEAL.

Thiết lập

Nếu bạn muốn thanh toán cho tài khoản AdWords của mình bằng iDEAL, hãy thực hiện theo các bước sau:

Thiết lập chuyển khoản ngân hàng bằng iDEAL cho tài khoản của bạn
 1. Đăng nhập vào tài khoản AdWords của bạn tại http://adwords.google.com.vn.
 2. Nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Thanh toán.
 3. Nhấp vào nút Thanh toán.
 4. Chọn Chuyển khoản ngân hàng bằng iDEAL. Nếu bạn không thấy iDEAL dưới dạng tùy chọn, hãy nhấp vào liên kết Thêm hình thức thanh toán mới để xem.
 5. Nhấp vào Tiếp tục thanh toán.
 6. Nhập số tiền bạn muốn thanh toán cho tài khoản AdWords của mình. Số tiền thanh toán tối thiểu là 10 euro (EUR). Nhấp vào Tiếp tục xem xét.
 7. Xem lại số tiền và xác nhận số tiền đó bằng cách nhấp vào nút Thanh toán.
 8. Bạn sẽ được chuyển hướng đến trang web của đối tác thanh toán của chúng tôi, GlobalCollect. Khi đã ở đó, bạn sẽ hoàn tất khoản thanh toán của mình thông qua giao diện bảo mật của mạng iDEAL.

Điều gì sẽ xảy ra

Khoản tiền thường sẽ được ghi có vào tài khoản AdWords của bạn trong vòng hai giờ, nhưng đôi khi có thể mất nhiều thời gian hơn. Hãy chắc chắn giữ tất cả các hồ sơ và biên lai thanh toán cho đến khi bạn thấy khoản thanh toán đã đến tài khoản AdWords của mình.

Chậm trễ

Nếu bạn lo lắng rằng khoản thanh toán mất quá nhiều thời gian, có một vài việc bạn có thể làm để kiểm tra xem thanh toán của mình có đang trong tiến trình hay không:

 • Kiểm tra xem số tiền đó đã được rút khỏi tài khoản ngân hàng của bạn hay chưa. Nếu chưa, hãy liên hệ với ngân hàng của bạn.
 • Kiểm tra với ngân hàng của bạn xem các khoản tiền đã được chuyển vào đúng tài khoản hay chưa. Số tài khoản phải giống với số tài khoản được liệt kê trong hướng dẫn thanh toán của chúng tôi (được tạo khi bạn thực hiện thanh toán bằng chuyển tiền trong tài khoản AdWords của mình).

Nếu đã quá ba ngày kể từ khi bạn bắt đầu chuyển tiền và bạn vẫn không thấy thanh toán của mình được phản ánh trong tài khoản, bạn có thể liên hệ với chúng tôi. Bạn sẽ cần phải bao gồm bằng chứng thanh toán hợp lệ cùng với biểu mẫu này (bằng cách nhấp vào nút "Chọn tệp"). Nhấp vào liên kết bên dưới để xem thêm về bằng chứng thanh toán hợp lệ:

Cách bao gồm bằng chứng thanh toán hợp lệ

Bằng chứng thanh toán hợp lệ tuân theo các nguyên tắc sau:

 • Bằng chứng thanh toán hợp lệ có thể là bản sao chụp của biên lai hoặc ảnh chụp màn hình bảng sao kê trực tuyến của ngân hàng của bạn.
 • Bằng chứng phải có định dạng không thể chỉnh sửa, chẳng hạn như .jpg, .gif hoặc .png.
 • Bằng chứng phải bao gồm các thông tin sau:
  • Ngày thực hiện chuyển khoản. Nếu có thể, hãy trình bày tất cả các giao dịch trong năm ngày trước và sau khi thanh toán.
  • Số tiền và đơn vị tiền tệ của khoản thanh toán.
  • Người thụ hưởng khoản tiền (Google AdWords).
  • Tên ngân hàng chuyển tiền.
 • Vì sự bảo mật của bạn, hãy bôi đen bất kỳ thông tin nhạy cảm nào trên bảng sao kê ngân hàng hoặc thẻ tín dụng, đặc biệt là toàn bộ số tài khoản ngân hàng hoặc tám số giữa của số thẻ tín dụng của bạn.

Sự cố kết nối và thanh toán

Nếu bạn không thấy thanh toán được ghi có vào tài khoản của mình trong vòng hai hoặc ba giờ, thì có thể kết nối trực tuyến giữa ngân hàng của bạn và GlobalCollect đã bị gián đoạn. Rất tiếc là điều này đôi khi lại xảy ra. Nếu điều này xảy ra, hãy nhấp vào liên kết bên dưới để xem thêm thông tin:

Thông tin thêm về kết nối bị gián đoạn

Dưới đây là những gì có thể xảy ra, dựa trên kiểu gián đoạn kết nối mà bạn gặp phải:

 • Gián đoạn tạm thời: GlobalCollect sẽ nhận thông báo thanh toán từ ngân hàng của bạn nhưng kết nối đến Google có thể bị gián đoạn. Bạn sẽ không nhận được thông báo lỗi nhưng thanh toán sẽ được áp dụng cho tài khoản AdWords của bạn sau khi đã được xử lý. Việc này có thể mất tới năm ngày.
 • Gián đoạn vĩnh viễn: Bạn sẽ nhận được thông báo lỗi về khoản thanh toán không thành công. Nếu muốn, bạn có thể chuyển khoản ngân hàng không theo thời gian thực đến GlobalCollect, có thể mất từ 5-10 ngày làm việc trước khi được ghi có vào tài khoản của bạn.
Cửa hàng tiện lợi hoặc Pay Easy

Với tùy chọn này, bạn có thể thanh toán thủ công tại một số lượng lớn các chuỗi cửa hàng tiện lợi, tại các ATM của Pay Easy hoặc bằng chuyển khoản ngân hàng trực tuyến -- tất cả đều được cung cấp bởi Wellnet, đối tác thanh toán tin cậy của chúng tôi. Thanh toán thường sẽ được ghi có vào tài khoản của bạn trong vòng ba ngày làm việc.

Yêu cầu

Để sử dụng hình thức thanh toán này, bạn sẽ cần tài khoản AdWords có địa chỉ doanh nghiệp ở Nhật Bản với đồng Yên Nhật (JPY) được chọn làm đơn vị tiền tệ cho tài khoản của bạn.

Thanh toán

Nếu bạn muốn thanh toán cho tài khoản AdWords của mình, hãy nhấp vào liên kết bên dưới để xem các bước cho mỗi phương pháp:

Cửa hàng tiện lợi: Lawson và Family Mart
 1. Đăng nhập vào tài khoản AdWords của bạn tại http://adwords.google.com.vn.
 2. Nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Thanh toán.
 3. Nhấp vào nút Thanh toán. Số tiền thanh toán tối thiểu là 1.000 JPY.
 4. Chọn  Cửa hàng tiện lợi hoặc Pay Easy. Nếu bạn không thấy tùy chọn này, hãy nhấp vào liên kết Thêm hình thức thanh toán mới để xem tùy chọn đó.
 5. Nhập số tiền bạn muốn thanh toán và nhấp vào Tiếp tục.
 6. Một cửa sổ sẽ mở đưa bạn đến trang web bảo mật của đối tác thanh toán của chúng tôi. Chọn Lawson và Family Mart.
 7. Ghi lại hoặc in số gồm 11 chữ số xuất hiện trong trường ID thanh toán. Bạn sẽ cần phải sử dụng số này khi thanh toán để chúng tôi có thể đối sánh số tiền với tài khoản AdWords của bạn.
 8. Hãy đến Lawson có máy tính Loppi hoặc Family Mart có Famiport. Thực hiện theo hướng dẫn trên máy tính để in thẻ đăng ký. Bạn sẽ cần phải nhập ID thanh toán 11 chữ số mà bạn đã ghi lại trong trường có gắn nhãn Số hiệu khách hàng.
 9. Mang thẻ đăng ký đến quầy thu ngân và thanh toán trong vòng 30 phút. Đảm bảo bạn lưu lại biên lai.
Cửa hàng tiện lợi: Circle K Sunkus, Daily Yamazaki và Yamazaki Daily Store
 1. Đăng nhập vào tài khoản AdWords của bạn tại http://adwords.google.com.vn.
 2. Nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Thanh toán.
 3. Nhấp vào nút Thanh toán. Số tiền thanh toán tối thiểu là 1.000 JPY.
 4. Chọn  Cửa hàng tiện lợi hoặc Pay Easy. Nếu bạn không thấy tùy chọn này, hãy nhấp vào liên kết Thêm hình thức thanh toán mới để xem tùy chọn đó.
 5. Nhập số tiền bạn muốn thanh toán và nhấp vào Tiếp tục.
 6. Một cửa sổ sẽ mở đưa bạn đến trang web bảo mật của đối tác thanh toán của chúng tôi. Chọn Circle K Sunkus/Daily Yamazaki.
 7. Ghi lại hoặc in số gồm 11 chữ số xuất hiện trong trường ID thanh toán. Bạn sẽ cần phải sử dụng số này khi thanh toán để chúng tôi có thể đối sánh số tiền với tài khoản AdWords của bạn.
 8. Hãy đến Circle K Sunkus, Daily Yamazaki hoặc Yamazaki Daily Store và nói cho người thu ngân biết bạn muốn thanh toán.
 9. Nếu bạn đang ở tại Circle K Sunkus, hãy nhập ID thanh toán của bạn trong trường có gắn nhãn Số Keitai Kessai. Nếu bạn đang ở tại Daily Yamazaki hoặc Yamazaki Daily Store, trường sẽ được gắn nhãn Số Kessai trực tuyến.
 10. Xác nhận thông tin được hiển thị là đúng và sau đó thanh toán. Đảm bảo lưu lại biên lai.
Rakuten Bank / Japan Net Bank
 1. Đăng nhập vào tài khoản AdWords của bạn tại http://adwords.google.com.vn.
 2. Nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Thanh toán.
 3. Nhấp vào nút Thanh toán. Số tiền thanh toán tối thiểu là 1.000 JPY.
 4. Chọn  Cửa hàng tiện lợi hoặc Pay Easy. Nếu bạn không thấy tùy chọn này, hãy nhấp vào liên kết Thêm hình thức thanh toán mới để xem tùy chọn đó.
 5. Nhập số tiền bạn muốn thanh toán và nhấp vào Tiếp tục.
 6. Một cửa sổ sẽ mở đưa bạn đến trang web bảo mật của đối tác thanh toán của chúng tôi. Chọn Rakuten Bank / Japan Net Bank.
 7. Chọn Rakuten Bank hoặc Japan Net Bank nơi bạn có tài khoản.
 8. Đăng nhập vào tài khoản của bạn trên trang web của ngân hàng và thực hiện theo hướng dẫn để hoàn tất thanh toán.
ATM Pay Easy
 1. Đăng nhập vào tài khoản AdWords của bạn tại http://adwords.google.com.vn.
 2. Nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Thanh toán.
 3. Nhấp vào nút Thanh toán. Số tiền thanh toán tối thiểu là 1.000 JPY.
 4. Chọn  Cửa hàng tiện lợi hoặc Pay Easy. Nếu bạn không thấy tùy chọn này, hãy nhấp vào liên kết Thêm hình thức thanh toán mới để xem tùy chọn đó.
 5. Nhập số tiền bạn muốn thanh toán và nhấp vào Tiếp tục.
 6. Một cửa sổ sẽ mở đưa bạn đến trang web bảo mật của đối tác thanh toán của chúng tôi. Chọn ATM.
 7. In hướng dẫn xuất hiện.
 8. Đến ATM có biểu tượng Pay Easy cho bất kỳ ngân hàng nào sau đây: Sumitomo Mitsui Bank, Mizuho Bank, Resona Bank, Saitama Resona Bank hoặc Postal Saving. Nhập thông tin từ trang bạn đã in và thanh toán bằng tiền mặt hoặc thẻ ngân hàng. Đảm bảo lưu lại biên lai.
Chuyển khoản ngân hàng Pay Easy
 1. Đăng nhập vào tài khoản AdWords của bạn tại http://adwords.google.com.vn.
 2. Nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Thanh toán.
 3. Nhấp vào nút Thanh toán. Số tiền thanh toán tối thiểu là 1.000 JPY.
 4. Chọn  Cửa hàng tiện lợi hoặc Pay Easy. Nếu bạn không thấy tùy chọn này, hãy nhấp vào liên kết Thêm hình thức thanh toán mới để xem tùy chọn đó.
 5. Nhập số tiền bạn muốn thanh toán và nhấp vào Tiếp tục.
 6. Một cửa sổ sẽ mở đưa bạn đến trang web bảo mật của đối tác thanh toán của chúng tôi. Chọn Ngân hàng internet.
 7. Chọn ngân hàng nơi bạn có tài khoản. Ngân hàng này phải được hệ thống Pay Easy hỗ trợ.
 8. Đăng nhập vào tài khoản của bạn và thực hiện theo hướng dẫn để hoàn tất thanh toán.

Số tiền thanh toán

Khi sử dụng hình thức thanh toán được liệt kê ở trên, vui lòng ghi nhớ các nguyên tắc thanh toán sau đây:

 • Số tiền thanh toán thủ công tối thiểu là 1.000 JPY.
 • ATM Pay Easy sẽ không chấp nhận thanh toán bằng tiền mặt trên 100.000 JPY.
 • Thanh toán tại cửa hàng tiện lợi tối đa là 300.000 JPY.

Điều gì sẽ xảy ra

Thanh toán thường sẽ được ghi có vào tài khoản của bạn trong vòng ba ngày làm việc. Hãy giữ tất cả hồ sơ thanh toán cho đến khi bạn thấy thanh toán đã đến tài khoản AdWords của mình.

Chậm trễ

Nếu đã quá một ngày làm việc kể từ khi bạn bắt đầu chuyển tiền và bạn vẫn không thấy thanh toán của mình được phản ánh trong tài khoản, bạn có thể liên hệ với chúng tôi. Bạn sẽ cần phải bao gồm bằng chứng thanh toán hợp lệ cùng với biểu mẫu này (bằng cách nhấp vào nút "Chọn tệp"). Nhấp vào liên kết bên dưới để xem thêm về bằng chứng thanh toán hợp lệ:

Cách bao gồm bằng chứng thanh toán hợp lệ

Bằng chứng thanh toán hợp lệ tuân theo các nguyên tắc sau:

 • Bằng chứng thanh toán hợp lệ có thể là bản sao chụp của biên lai hoặc ảnh chụp màn hình bảng sao kê trực tuyến của ngân hàng của bạn.
 • Bằng chứng phải có định dạng không thể chỉnh sửa, chẳng hạn như .jpg, .gif hoặc .png.
 • Bằng chứng phải bao gồm các thông tin sau:
  • Ngày thực hiện chuyển khoản. Nếu có thể, hãy trình bày tất cả các giao dịch trong năm ngày trước và sau khi thanh toán.
  • Số tiền và đơn vị tiền tệ của khoản thanh toán.
  • Người thụ hưởng khoản tiền (Google AdWords).
  • Tên ngân hàng chuyển tiền.
 • Vì sự bảo mật của bạn, hãy bôi đen bất kỳ thông tin nhạy cảm nào trên bảng sao kê ngân hàng hoặc thẻ tín dụng, đặc biệt là toàn bộ số tài khoản ngân hàng hoặc tám số giữa của số thẻ tín dụng của bạn.
NetBanking

NetBanking là hình thức thanh toán mà bạn có thể sử dụng để thanh toán thủ công. Với NetBanking, bạn thanh toán trước khi quảng cáo của mình chạy bằng cách sử dụng chuyển khoản ngân hàng. Loại thanh toán này được hỗ trợ bởi đối tác thanh toán tin cậy của chúng tôi, TimesofMoney.

Yêu cầu và bảo mật

Bạn có thể sử dụng net banking để thanh toán thủ công nếu những điều sau đây áp dụng cho bạn:

 • Bạn có địa chỉ thanh toán và tài khoản ngân hàng ở Ấn Độ.
 • Bạn đã chọn Indian Rupee (INR) làm đơn vị tiền tệ AdWords của mình.
 • Ngân hàng của bạn được hỗ trợ bởi đối tác thanh toán của chúng tôi, TimesofMoney.
Xem danh sách các ngân hàng được TimesofMoney hỗ trợ
Tên ngân hàng Loại tài khoản được hỗ trợ
Bank of Bahrain and Kuwait Bán lẻ
Bank of India Bán lẻ và cộng tác
Bank of Maharashtra Bán lẻ và cộng tác
Canara Bank Bán lẻ
Central Bank of India Bán lẻ
Citibank - Net Banking Bán lẻ và cộng tác
City Union Ban Bán lẻ và cộng tác
Corporation Bank Bán lẻ và cộng tác
Deutsche Bank Bán lẻ và cộng tác
Development Credit Bank Bán lẻ
Federal Bank Bán lẻ và cộng tác
HDFC Bank Bán lẻ và cộng tác
ICICI Bank Bán lẻ và cộng tác
ING Vysya Bank Bán lẻ
Indian Bank Bán lẻ
Indian Overseas Bank Bán lẻ và cộng tác
IndusInd Bank Bán lẻ và cộng tác
IDBI Bank Bán lẻ
Jammu & Kashmir Bank Bán lẻ và cộng tác
Karnataka Bank Ltd Bán lẻ
Karur Vysya Bank Bán lẻ và cộng tác
Kotak Bank Bán lẻ và cộng tác
Oriental Bank of Commerce Bán lẻ và cộng tác
Ratnakar Bank Bán lẻ
South Indian Bank Bán lẻ và cộng tác
State Bank of Bikaner and Jaipur Bán lẻ và cộng tác
State Bank of Hyderabad Bán lẻ và cộng tác
State Bank of India Bán lẻ và cộng tác
State Bank of Mysore Bán lẻ và cộng tác
State Bank of Patiala Bán lẻ và cộng tác
State Bank of Travancore Bán lẻ và cộng tác
Tamilnad Mercantile Bank Bán lẻ
Union Bank of India Bán lẻ và cộng tác
United Bank of India Bán lẻ và cộng tác
YES Bank Bán lẻ
Vijaya Bank Bán lẻ và cộng tác

Tính bảo mật của chuyển khoản ngân hàng trực tuyến của bạn được đảm bảo theo hai cách:

 • Bạn sẽ đăng nhập vào tài khoản ngân hàng trực tuyến của mình bằng tên người dùng và mật khẩu.
 • Đơn đặt hàng của bạn được xử lý qua máy chủ bảo mật được TimesofMoney cung cấp.

Nếu bạn thanh toán qua ngân hàng HDFC và IDBI, vui lòng bật Truy cập bảo mật. Nếu Truy cập bảo mật không được bật, bạn sẽ không thực hiện giao dịch được. Hãy truy cập trang web của ngân hàng HDFC để tìm hiểu cách bật truy cập bảo mật.

Thanh toán

Bạn có thể thực hiện việc này bất kỳ lúc nào. Chỉ cần đảm bảo rằng bạn đã thêm NetBanking vào tài khoản làm một trong các hình thức thanh toán của mình. Để thực hiện điều đó, hãy đăng nhập vào tài khoản AdWords của bạn, nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Thanh toán rồi nhấp vào nút Thanh toán. Nhấp vào liên kết bên dưới để xem các bước thanh toán:

Thanh toán
 1. Đăng nhập vào tài khoản AdWords của bạn tại http://adwords.google.com.vn/select/.
 2. Nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Thanh toán.
 3. Nhấp vào Thanh toán.
 4. Nhập số tiền bạn muốn thanh toán trong trường có sẵn. Số tiền thanh toán thủ công tối thiểu là 500 INR.
 5. Nhấp vào Tiếp tục.
 6. Một cửa sổ sẽ bật lên dẫn đến trang web của TimesofMoney. Chọn tên ngân hàng của bạn từ trình đơn thả xuống và nhấp vào Gửi.
 7. Bạn sẽ được đưa đến trang web của ngân hàng và bạn sẽ cần phải thực hiện theo hướng dẫn trên trang web của ngân hàng để thanh toán.

Phải chắc chắn thực hiện một thanh toán khác trước khi thanh toán thủ công của bạn hết tiền. Chúng tôi sẽ gửi email cho bạn khi tiền của bạn còn lại 30% để giúp bạn đảm bảo quảng cáo của mình tiếp tục chạy.

Điều gì sẽ xảy ra

Số dư tài khoản của bạn thường sẽ cập nhật trong vòng 24 giờ sau khi thanh toán. Tại thời điểm đó, quảng cáo của bạn thường sẽ bắt đầu chạy nếu chưa chạy.

Chậm trễ

Nếu bạn lo lắng rằng khoản thanh toán mất quá nhiều thời gian, có một vài việc bạn có thể làm để kiểm tra xem thanh toán của mình có đang trong tiến trình hay không:

 • Kiểm tra xem số tiền đó đã được rút khỏi tài khoản ngân hàng của bạn hay chưa. Nếu chưa, hãy liên hệ với ngân hàng của bạn.
 • Kiểm tra với ngân hàng của bạn xem các khoản tiền đã được chuyển vào đúng tài khoản hay chưa. Số tài khoản phải giống với số tài khoản được liệt kê trong hướng dẫn thanh toán của chúng tôi (được tạo khi bạn thực hiện thanh toán bằng chuyển tiền trong tài khoản AdWords của mình).

Nếu đã quá năm ngày làm việc kể từ khi bạn bắt đầu chuyển tiền và bạn vẫn không thấy thanh toán của mình được phản ánh trong tài khoản, bạn có thể liên hệ với chúng tôi. Bạn sẽ cần phải bao gồm bằng chứng thanh toán hợp lệ cùng với biểu mẫu này (bằng cách nhấp vào nút "Chọn tệp"). Nhấp vào liên kết bên dưới để xem thêm về bằng chứng thanh toán hợp lệ:

Cách bao gồm bằng chứng thanh toán hợp lệ

Bằng chứng thanh toán hợp lệ tuân theo các nguyên tắc sau:

 • Bằng chứng thanh toán hợp lệ có thể là bản sao chụp của biên lai hoặc ảnh chụp màn hình bảng sao kê trực tuyến của ngân hàng của bạn.
 • Bằng chứng phải có định dạng không thể chỉnh sửa, chẳng hạn như .jpg, .gif hoặc .png.
 • Bằng chứng phải bao gồm các thông tin sau:
  • Ngày thực hiện chuyển khoản. Nếu có thể, hãy trình bày tất cả các giao dịch trong năm ngày trước và sau khi thanh toán.
  • Số tiền và đơn vị tiền tệ của khoản thanh toán.
  • Người thụ hưởng khoản tiền (Google AdWords).
  • Tên ngân hàng chuyển tiền.
 • Vì sự bảo mật của bạn, hãy bôi đen bất kỳ thông tin nhạy cảm nào trên bảng sao kê ngân hàng hoặc thẻ tín dụng, đặc biệt là toàn bộ số tài khoản ngân hàng hoặc tám số giữa của số thẻ tín dụng của bạn.
Séc và hối phiếu

Séc và hối phiếu là các hình thức thanh toán mà bạn có thể sử dụng để thanh toán thủ công. Những hình thức thanh toán này được hỗ trợ bởi Citigroup, đối tác thanh toán tin cậy của chúng tôi.

Với hình thức thanh toán này, bạn sẽ gửi séc hoặc hối phiếu đến một trong các văn phòng của Citigroup, bằng thư hoặc bằng gửi trực tiếp. Bạn có thể tìm thấy danh sách các văn phòng này trong tài khoản của bạn hoặc bằng cách nhấp vào liên kết bên dưới:

Những địa chỉ nơi bạn có thể gửi séc hoặc hối phiếu
Drop Box Collections
Citigroup Global Services Ltd
Nirlon Knowledge Park
2nd Floor, Building B3, Nirlon Complex
Goregaon (East)
Mumbai - 400063
Đối với New Delhi:
Citibank NA
DROP BOX COLLECTIONS
124, Cannaught Circus,
4th Floor, Jeevan Bharti,
New Delhi - 110001
Đối với Kolkata:
Citibank NA
DROP BOX COLLECTIONS
Kanak Building,
1st Floor,
41, Chowringhee Road,
Kolkata - 700071
Đối với Chennai:
Citibank NA
DROP BOX COLLECTIONS
ICG customer lobby
Ground Floor, 163, Anna Salai,
Chennai - 600002
Đối với Bangalore:
Citibank NA
DROP BOX COLLECTIONS
2nd Floor, TTS operations,
No 5, MG Road,
Bangalore - 560001
Đối với Hyderabad:
Citibank NA
DROP BOX COLLECTIONS
1st Floor, Queens Plaza
S.P.Road, Begumpet
Secunderabad - 500003
Đối với Ahmedabad:
Citibank N.A.
1st Floor, Kalapurnam Building,
Near Municipal Market, C.G. Road,
Ahmedabad – 380 009
Đối với Aurangabad:
Citibank N.A.
1st Floor, Cts No.4798
Saraswati Sankul,
Nirala Bazar,Opp. S.B. College,
Aurangapura,
Aurangabad – 431 001.
Đối với Baroda:
Citibank N.A.
Pelican, 1st Floor, Opp. Race Course Towers,
Gotri Road,
Baroda 390007
Đối với Bhopal:
Citibank N.A.
Mezzanine Floor, Kay Kay Business Centre,
133, Zone-1, M.P.Nagar,
Bhopal 462011.
Đối với Bhubaneswar:
Citibank N.A. 98,
Janpath, 1st Floor Unit III,
Bhubaneswar 751001
Đối với Chandigarh:
Citibank N.A.First Floor,
Sco 132-34,Sector 9 C,
Madhya Marg.
Chandigarh-160017
Đối với Cochin:
Citibank N.A. 1st Floor,
38/1581 Ravis Arcade , Padma Junction,
M G Road, Emakulam,
Kochi 682035.
Đối với Coimbatore:
Citibank N.A .1st Floor,
Tristar Towers, 657
Avinashi Road,
Coimbatore 641 037
Đối với Gurgaon:
Citibank N.A.5th Floor,
DLF Square, M Block, Jacaranda Marg,
DLF City, Phase II,
Gurgaon - 122002
Đối với Indore:
Citibank N.A.UG 101,
Apollo Square 7/2 Race Course Road, Opp. Narayan Kothi,
Sawarkar Prathima Chouraha,
Indore, M.P. - 452 007
Đối với Jaipur:
Citibank N.A.2nd Floor,
Bhagwati Bhawan, Govt. Hostel Crossing, M.I Road,
Jaipur - 302001
Đối với Jalandhar:
Citibank N.A.1st Floor,
36, Gobind Niwas, G T Road,
Jalandhar 144 001
Đối với Lucknow:
Citibank N.A. 17/1
Ashok Marg,
Lucknow 226 001
Đối với Ludhiana:
Citibank N.A.Ground Floor,
Ludhiana Stock Exchange Building,
Feroz Gandhi Market,
Ludhiana 141 001
Đối với Nasik:
Citibank N.A.ICG Dept.,
Mezzanine Floor, Plot No 52 & 53,
Rushiraj Presidency, D' Souza Colony,
Opp. Bhosla Military School, College Road,
Nasik – 422 005.
Đối với Pondicherry:
Citibank N.A.No. 22,
Rue Bussy Street, (Lal Bahadur Shastri Street)
Pondicherry 605 001
Đối với Pune:
Citibank N.A.1st Floor,
Onyx Tower, Near Westin Hotel,
North Main Road, Koregaon Park,
Pune 411 001
Đối với Surat:
Citibank N.A.1st Floor, 14, Adarsh Society,
Opp. Kakadia Complex,
Ghod Dod Road,
Surat 395008
Đối với Vapi:
Citibank N.A.First Floor,
Emperor Building,Vapi - Daman Road,Chala,
Vapi - 396191.
Đối với Nanded:
Citibank N.A.GUT No 120,
Malegaon Road, Taroda (Khurd),
Nanded - 431605
Đối với Akola:
Citibank N.A.Yamuna Tarang Complex,
Plot No-2, N.H.-6,
Akola - 444004
Đối với Nandyal:
Citibank N.A.Door No-25-427/3,
Railway Station Road,
Nandyal - 518501
   

Yêu cầu

Bạn có thể sử dụng hình thức thanh toán này nếu bạn có địa chỉ thanh toán và tài khoản ngân hàng ở Ấn Độ và nếu bạn đã chọn Indian Rupee (INR) làm đơn vị tiền tệ AdWords của mình.

Thiết lập và thanh toán

Nhấp vào liên kết bên dưới để xem các bước về:

Thiết lập séc hoặc hối phiếu cho tài khoản của bạn
 1. Đăng nhập vào tài khoản AdWords của bạn tại http://adwords.google.com.vn.
 2. Nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Thanh toán.
 3. Nhấp vào Tùy chọn thanh toán.
 4. Chọn Ấn Độ từ trình đơn thả xuống.
 5. Điền vào trang thứ hai và nhấp vào Tiếp tục.
 6. Đọc và chấp nhận Điều khoản và điều kiện. Nhấp vào Tiếp tục.
 7. Điền vào các trường bắt buộc.
 8. Nhấp vào Lưu và kích hoạt.

Quảng cáo của bạn sẽ chạy sau khi bạn thực hiện thanh toán đầu tiên. Khi bạn thực hiện, hãy đảm bảo kiểm tra số dư tài khoản của bạn thường xuyên. Khi số dư của bạn gần hết (còn lại khoảng 30% số tiền), chúng tôi sẽ gửi cho bạn email nhắc nhở bạn thanh toán bổ sung.

Thanh toán bằng séc hoặc hối phiếu

Không có số tham chiếu 10 chữ số, thanh toán không thể áp dụng được cho tài khoản của bạn và quảng cáo của bạn có thể ngừng phân phát. Tìm số tham chiếu bằng cách nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Thanh toán, nhấp vào liên kết Cài đặt thanh toán, rồi tìm séc của bạn. Bạn sẽ thấy số bao gồm 10 chữ số bên cạnh trường "Lập séc có thể thanh toán cho".

 1. Đăng nhập vào tài khoản AdWords của bạn tại http://adwords.google.com.vn.
 2. Nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Thanh toán.
 3. Nhấp vào Thanh toán.
 4. Ghi séc hoặc hối phiếu cho số tiền bạn muốn thêm vào tài khoản AdWords của mình. Số tiền tối thiểu cho thanh toán thủ công là 500 INR.
 5. Gửi séc hoặc hối phiếu cho tên được hiển thị trong trường Thanh toán cho. Đảm bảo bạn bao gồm số tham chiếu 10 chữ số (được gọi là VAN) sau Google India Pvt Ltd.
 6. Gửi séc hoặc hối phiếu của bạn -- bằng thư hoặc bằng gửi trực tiếp -- đến bất kỳ địa chỉ nào được liệt kê bên dưới hoặc trên trang Thanh toán của bạn. Phải chắc chắn bao gồm bản in của bạn cùng với thanh toán.
 7. Khi Citibank nhận được séc của bạn, séc sẽ được xử lý và đối sánh với tài khoản Google AdWords của bạn. Số dư tài khoản của bạn sẽ được cập nhật ngay khi khoản thanh toán được áp dụng và bạn sẽ nhận được email khi điều này xảy ra.

Tìm số tham chiếu (VAN) của bạn
Nếu bạn cần biết số tham chiếu AdWords của mình là gì, hãy nhấp vào liên kết bên dưới:

Các bước để tìm số tham chiếu (VAN) của bạn
 1. Đăng nhập vào tài khoản AdWords của bạn tại http://adwords.google.com.vn.
 2. Nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Thanh toán.
 3. Nhấp vào Hình thức thanh toán trên thanh điều hướng bên.
 4. Tìm trường THANH TOÁN. Số tham chiếu của bạn là số gồm 10 chữ số sau Google India Pvt Ltd.

Đảm bảo bạn thêm số tham chiếu của mình vào "Google India Pvt Ltd" khi bạn đặt tất cả thanh toán bằng séc và hối phiếu. Nếu không, chúng tôi không thể đối sánh thanh toán với tài khoản AdWords của bạn. Ngoài ra, phải chắc chắn bao gồm bản in cùng với thanh toán của bạn.

Điều gì sẽ xảy ra

Mất khoảng 10 đến 15 ngày làm việc để xử lý séc của bạn khi chúng tôi nhận được séc đó. Khi chúng tôi thực hiện, chúng tôi sẽ cập nhật số dư tài khoản của bạn để phản ánh thanh toán. Quảng cáo của bạn thường sẽ bắt đầu chạy vào thời điểm đó, nếu chưa chạy.

Khi gửi séc hoặc hối phiếu của bạn, hãy chắc chắn bao gồm Số tham chiếu duy nhất (còn được gọi là VAN).

Chuyển khoản ngân hàng bằng Giropay

Với chuyển khoản ngân hàng bằng GiroPay, bạn sẽ thanh toán trên trang web của ngân hàng và số dư tài khoản AdWords của bạn thường sẽ được cập nhật trong vòng vài giờ.

Yêu cầu

Để sử dụng hình thức thanh toán này, bạn sẽ cần tài khoản ngân hàng là một phần của mạng GiroPay. Ngoài ra, bạn sẽ cần tài khoản AdWords có địa chỉ doanh nghiệp ở Đức, với Euro (EUR) được chọn làm đơn vị tiền tệ cho tài khoản của bạn.

Thiết lập

Nếu bạn muốn thanh toán cho tài khoản AdWords của mình bằng Giropay, hãy nhấp vào liên kết sau:

Thực hiện chuyển khoản ngân hàng bằng GiroPay cho tài khoản của bạn
 1. Đăng nhập vào tài khoản AdWords của bạn tại http://adwords.google.com.vn.
 2. Nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Thanh toán.
 3. Nhấp vào nút Thanh toán.
 4. Chọn Chuyển khoản ngân hàng bằng GiroPay. Nếu bạn không thấy tùy chọn này, hãy nhấp vào liên kết Thêm hình thức thanh toán mới để xem tùy chọn đó.
 5. Nhấp vào Tiếp tục thanh toán.
 6. Nhập số tiền bạn muốn thanh toán cho tài khoản AdWords của mình. Số tiền thanh toán tối thiểu là 10 EUR.
 7. Nhấp vào Tiếp tục xem xét.
 8. Xem lại số tiền và xác nhận số tiền đó bằng cách nhấp vào nút Thanh toán.
 9. Bạn sẽ được chuyển hướng đến trang web của đối tác thanh toán của chúng tôi, GlobalCollect. Khi đã ở đó, bạn sẽ hoàn tất thanh toán của mình thông qua giao diện bảo mật của mạng GiroPay.

Điều gì sẽ xảy ra

Khoản tiền thường sẽ được ghi có vào tài khoản AdWords của bạn trong vòng hai giờ, nhưng đôi khi có thể mất nhiều thời gian hơn. Hãy chắc chắn giữ tất cả các hồ sơ và biên lai thanh toán cho đến khi bạn thấy khoản thanh toán đã đến tài khoản AdWords của mình.

Thời gian xử lý: Thường là hai giờ. Chuyển tiền tùy thuộc vào một số yếu tố, bao gồm cả các quy trình của ngân hàng của bạn.

Chậm trễ

Nếu bạn lo lắng rằng khoản thanh toán mất quá nhiều thời gian, có một vài việc bạn có thể làm để kiểm tra xem thanh toán của mình có đang trong tiến trình hay không:

 • Kiểm tra xem số tiền đó đã được rút khỏi tài khoản ngân hàng của bạn hay chưa. Nếu chưa, hãy liên hệ với ngân hàng của bạn.
 • Kiểm tra với ngân hàng của bạn xem các khoản tiền đã được chuyển vào đúng tài khoản hay chưa. Số tài khoản phải giống với số tài khoản được liệt kê trong hướng dẫn thanh toán của chúng tôi (được tạo khi bạn thực hiện thanh toán bằng chuyển tiền trong tài khoản AdWords của mình).

Nếu đã quá ba ngày kể từ khi bạn bắt đầu chuyển tiền và bạn vẫn không thấy thanh toán của mình được phản ánh trong tài khoản, bạn có thể liên hệ với chúng tôi. Bạn sẽ cần phải bao gồm bằng chứng thanh toán hợp lệ cùng với biểu mẫu này (bằng cách nhấp vào nút "Chọn tệp"). Nhấp vào liên kết bên dưới để xem thêm về bằng chứng thanh toán hợp lệ:

Cách bao gồm bằng chứng thanh toán hợp lệ

Bằng chứng thanh toán hợp lệ tuân theo các nguyên tắc sau:

 • Bằng chứng thanh toán hợp lệ có thể là bản sao chụp của biên lai hoặc ảnh chụp màn hình bảng sao kê trực tuyến của ngân hàng của bạn.
 • Bằng chứng phải có định dạng không thể chỉnh sửa, chẳng hạn như .jpg, .gif hoặc .png.
 • Bằng chứng phải bao gồm các thông tin sau:
  • Ngày thực hiện chuyển khoản. Nếu có thể, hãy trình bày tất cả các giao dịch trong năm ngày trước và sau khi thanh toán.
  • Số tiền và đơn vị tiền tệ của khoản thanh toán.
  • Người thụ hưởng khoản tiền (Google AdWords).
  • Tên ngân hàng chuyển tiền.
 • Vì sự bảo mật của bạn, hãy bôi đen bất kỳ thông tin nhạy cảm nào trên bảng sao kê ngân hàng hoặc thẻ tín dụng, đặc biệt là toàn bộ số tài khoản ngân hàng hoặc tám số giữa của số thẻ tín dụng của bạn.
Chuyển khoản ngân hàng bằng Nordea

Với chuyển khoản ngân hàng bằng Nordea, bạn sẽ thanh toán trên trang web của ngân hàng và số dư tài khoản AdWords của bạn thường sẽ được cập nhật trong vòng vài giờ.

Yêu cầu

Để sử dụng hình thức thanh toán này, bạn sẽ cần tài khoản ngân hàng với Nordea và một trong các điều sau:

 • Địa chỉ doanh nghiệp của tài khoản ở Đan Mạch và đơn vị tiền tệ được chọn của tài khoản là Krone Đan Mạch (DKK).
 • Địa chỉ doanh nghiệp của tài khoản ở Phần Lan và đơn vị tiền tệ của tài khoản là Euro (EUR).
 • Địa chỉ doanh nghiệp của tài khoản ở Thụy Điển và đơn vị tiền tệ của tài khoản của bạn là Krona Thụy Điển (SEK).

Thiết lập

Nếu bạn muốn thanh toán cho tài khoản AdWords của mình bằng Nordea, hãy thực hiện theo các bước sau:

Thiết lập chuyển khoản ngân hàng bằng Nordea cho tài khoản của bạn
 1. Đăng nhập vào tài khoản AdWords của bạn tại http://adwords.google.com.vn.
 2. Nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Thanh toán.
 3. Nhấp vào nút Thanh toán.
 4. Chọn Chuyển khoản ngân hàng bằng Nordea. Nếu bạn không thấy tùy chọn này, hãy nhấp vào liên kết Thêm hình thức thanh toán mới để xem tùy chọn đó.
 5. Nhấp vào Tiếp tục thanh toán.
 6. Nhập số tiền bạn muốn thanh toán cho tài khoản AdWords của mình. Số tiền thanh toán tối thiểu là 80 Dkr cho Đan Mạch, 10 EUR cho Phần Lan và 100 kr cho Thụy Điển.
 7. Nhấp vào Tiếp tục xem xét.
 8. Xem lại số tiền và xác nhận số tiền đó bằng cách nhấp vào nút Thanh toán.
 9. Bạn sẽ được chuyển hướng đến trang web của đối tác thanh toán của chúng tôi, GlobalCollect. Khi đã ở đó, bạn sẽ hoàn tất thanh toán của mình thông qua giao diện bảo mật của mạng Nordea.

Điều gì sẽ xảy ra

Khoản tiền thường sẽ được ghi có vào tài khoản AdWords của bạn trong vòng hai giờ, nhưng đôi khi có thể mất nhiều thời gian hơn. Hãy chắc chắn giữ tất cả các hồ sơ và biên lai thanh toán cho đến khi bạn thấy khoản thanh toán đã đến tài khoản AdWords của mình.

Thời gian xử lý: Thường là hai giờ. Chuyển tiền tùy thuộc vào một số yếu tố, bao gồm cả các quy trình của ngân hàng của bạn.

Chậm trễ

Nếu bạn lo lắng rằng khoản thanh toán mất quá nhiều thời gian, có một vài việc bạn có thể làm để kiểm tra xem thanh toán của mình có đang trong tiến trình hay không:

 • Kiểm tra xem số tiền đó đã được rút khỏi tài khoản ngân hàng của bạn hay chưa. Nếu chưa, hãy liên hệ với ngân hàng của bạn.
 • Kiểm tra với ngân hàng của bạn xem các khoản tiền đã được chuyển vào đúng tài khoản hay chưa. Số tài khoản phải giống với số tài khoản được liệt kê trong hướng dẫn thanh toán của chúng tôi (được tạo khi bạn thực hiện thanh toán bằng chuyển tiền trong tài khoản AdWords của mình).

Nếu đã quá ba ngày kể từ khi bạn bắt đầu chuyển tiền và bạn vẫn không thấy thanh toán của mình được phản ánh trong tài khoản, bạn có thể liên hệ với chúng tôi. Bạn sẽ cần phải bao gồm bằng chứng thanh toán hợp lệ cùng với biểu mẫu này (bằng cách nhấp vào nút "Chọn tệp"). Nhấp vào liên kết bên dưới để xem thêm về bằng chứng thanh toán hợp lệ:

Cách bao gồm bằng chứng thanh toán hợp lệ

Bằng chứng thanh toán hợp lệ tuân theo các nguyên tắc sau:

 • Bằng chứng thanh toán hợp lệ có thể là bản sao chụp của biên lai hoặc ảnh chụp màn hình bảng sao kê trực tuyến của ngân hàng của bạn.
 • Bằng chứng phải có định dạng không thể chỉnh sửa, chẳng hạn như .jpg, .gif hoặc .png.
 • Bằng chứng phải bao gồm các thông tin sau:
  • Ngày thực hiện chuyển khoản. Nếu có thể, hãy trình bày tất cả các giao dịch trong năm ngày trước và sau khi thanh toán.
  • Số tiền và đơn vị tiền tệ của khoản thanh toán.
  • Người thụ hưởng khoản tiền (Google AdWords).
  • Tên ngân hàng chuyển tiền.
 • Vì sự bảo mật của bạn, hãy bôi đen bất kỳ thông tin nhạy cảm nào trên bảng sao kê ngân hàng hoặc thẻ tín dụng, đặc biệt là toàn bộ số tài khoản ngân hàng hoặc tám số giữa của số thẻ tín dụng của bạn.
BPAY

BPAY là hình thức thanh toán có thể được sử dụng trên cài đặt thanh toán thủ công. Với BPAY, bạn có thể thanh toán trực tuyến hoặc qua điện thoại và thanh toán thường sẽ được ghi có vào tài khoản AdWords của bạn trong vòng từ 2 đến 3 ngày làm việc.

Yêu cầu

Để sử dụng hình thức thanh toán này, bạn sẽ cần tài khoản ngân hàng là một phần của mạng BPAY. Ngoài ra, bạn sẽ cần tài khoản AdWords có địa chỉ doanh nghiệp ở Úc, với Đô la Úc (AUD) được chọn làm đơn vị tiền tệ của tài khoản của bạn.

Thanh toán

Nhấp vào liên kết bên dưới để xem các bước về cách thanh toán bằng BPAY.

Thanh toán bằng BPAY
 1. Đăng nhập vào tài khoản AdWords của bạn tại http://adwords.google.com.vn.
 2. Nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Thanh toán.
 3. Nhấp vào Thanh toán.
 4. Chọn BPAY. Nếu bạn không thấy tùy chọn BPAY, hãy nhấp vào + bên cạnh Hoặc thêm hình thức thanh toán mới. Sau đó chọn BPAY.
 5. Ghi lại mã hóa đơn và số tham chiếu sẽ xuất hiện.
 6. Đăng nhập vào trang web của ngân hàng và gọi đến dịch vụ ngân hàng qua điện thoại của bạn.
 7. Chọn BPAY hoặc tùy chọn thanh toán hóa đơn và thực hiện theo hướng dẫn để thanh toán. Bạn có thể thanh toán với bất kỳ số tiền nào cao hơn 10 AUD.
 8. Ghi lại số biên lai của bạn khi bạn đã thực hiện xong. Lưu số này cho đến khi tiền đã được chuyển vào tài khoản AdWords của bạn, thường mất từ 2 đến 3 ngày làm việc.

Điều gì sẽ xảy ra

Thanh toán thủ công thường sẽ được ghi có vào tài khoản AdWords của bạn trong vòng từ 2 đến 3 ngày làm việc. Nếu điều này không xảy ra sau 3 ngày làm việc, hãy đọc phần bên dưới để có mẹo gỡ rối.

Chậm trễ

Nếu bạn lo lắng rằng khoản thanh toán mất quá nhiều thời gian, có một vài việc bạn có thể làm để kiểm tra xem thanh toán của mình có đang trong tiến trình hay không:

 • Kiểm tra xem số tiền đó đã được rút khỏi tài khoản ngân hàng của bạn hay chưa. Nếu chưa, hãy liên hệ với ngân hàng của bạn.
 • Kiểm tra với ngân hàng của bạn xem các khoản tiền đã được chuyển vào đúng tài khoản hay chưa. Số tài khoản phải giống với số tài khoản được liệt kê trong hướng dẫn thanh toán của chúng tôi (được tạo khi bạn thực hiện thanh toán bằng chuyển tiền trong tài khoản AdWords của mình).

Nếu đã quá hai ngày làm việc kể từ khi bạn bắt đầu chuyển tiền và bạn vẫn không thấy thanh toán của mình được phản ánh trong tài khoản, bạn có thể liên hệ với chúng tôi. Bạn sẽ cần phải bao gồm bằng chứng thanh toán hợp lệ cùng với biểu mẫu này (bằng cách nhấp vào nút "Chọn tệp"). Nhấp vào liên kết bên dưới để xem thêm về bằng chứng thanh toán hợp lệ:

Cách bao gồm bằng chứng thanh toán hợp lệ

Bằng chứng thanh toán hợp lệ tuân theo các nguyên tắc sau:

 • Bằng chứng thanh toán hợp lệ có thể là bản sao chụp của biên lai hoặc ảnh chụp màn hình bảng sao kê trực tuyến của ngân hàng của bạn.
 • Bằng chứng phải có định dạng không thể chỉnh sửa, chẳng hạn như .jpg, .gif hoặc .png.
 • Bằng chứng phải bao gồm các thông tin sau:
  • Ngày thực hiện chuyển khoản. Nếu có thể, hãy trình bày tất cả các giao dịch trong năm ngày trước và sau khi thanh toán.
  • Số tiền và đơn vị tiền tệ của khoản thanh toán.
  • Người thụ hưởng khoản tiền (Google AdWords).
  • Tên ngân hàng chuyển tiền.
 • Vì sự bảo mật của bạn, hãy bôi đen bất kỳ thông tin nhạy cảm nào trên bảng sao kê ngân hàng hoặc thẻ tín dụng, đặc biệt là toàn bộ số tài khoản ngân hàng hoặc tám số giữa của số thẻ tín dụng của bạn.
Thẻ tín dụng dự phòng

Nếu hình thức thanh toán chính của bạn không làm việc vì một số lý do, thẻ tín dụng dự phòng sẽ đảm bảo quảng cáo của bạn tiếp tục chạy.

Dưới đây là cách thiết lập thẻ tín dụng dự phòng:

 1. Đăng nhập vào tài khoản của bạn tại http://adwords.google.com.vn.
 2. Nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Thanh toán, rồi nhấp vào liên kết Cài đặt thanh toán.
 3. Trong phần Lựa chọn của bạn, hãy nhấp vào Thêm hình thức thanh toán mới.
 4. Điền thông tin thanh toán của bạn, sau đó nhấp vào Lưu.
 5. Khi bạn được chuyển hướng quay về trang Cài đặt thanh toán, tìm thẻ tín dụng mà bạn vừa thêm và nhấp vào trình đơn thả xuống Chọn làm....
 6. Chọn Sao lưu.
 7. Nhấp vào Lưu.

Hãy dùng thử

ASSIST

ASSIST là đối tác thanh toán bảo mật của chúng tôi tại Nga. Với ASSIST, bạn có thể thực hiện thanh toán thủ công cho tài khoản AdWords của mình bằng cách sử dụng thẻ ngân hàng, WebMoney hoặc Yandex.Money.

Yêu cầu

Để sử dụng hình thức thanh toán này, bạn cần tài khoản AdWords có địa chỉ thanh toán tại Nga và chọn đồng rúp Nga (RUB) làm đơn vị tiền tệ của bạn.

Thanh toán qua ASSIST

 1. Đăng nhập vào tài khoản AdWords của bạn tại https://adwords.google.com.vn.
 2. Nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Thanh toán.
 3. Nhấp vào nút Thanh toán.
 4. Đảm bảo đã chọn ASSIST và chỉ định số tiền thanh toán của bạn và sau đó nhấp vào Thanh toán. Số tiền thanh toán tối thiểu là 100 RUB.
 5. Sau đó, bạn sẽ được đưa đến trang web ASSIST. Thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình cho đến khi bạn được đưa trở lại tài khoản AdWords.

Mất bao lâu

Thanh toán ASSIST có thể mất 24 giờ để xử lý sau khi ASSIST gửi email cho bạn.

Nếu đã quá 24 giờ kể từ khi bạn thực hiện thanh toán và bạn vẫn không thấy thanh toán được phản ánh trong tài khoản, hãy liên hệ với chúng tôi và chúng tôi sẽ vui lòng trợ giúp.

Thông báo lỗi phổ biến

Đôi khi, ASSIST có thể đưa ra thông báo lỗi. Dưới đây là cách giải quyết những vấn đề phổ biến nhất:

Thông báo lỗi: AUTHORIZATION DENIED (ỦY QUYỀN BỊ TỪ CHỐI). Đã hết thời gian chờ thông tin phương thức thanh toán.

Phải làm gì:
 • Thông báo này thường có nghĩa là bạn chưa hoàn tất nhập thông tin thanh toán của mình trong vòng 15 phút quy định. Nếu trường hợp này xảy ra, chỉ cần thử thanh toán lại.
 • Thông báo này cũng có thể liên quan đến vấn đề với cài đặt trình duyệt của bạn. Nếu bạn đã nhập thông tin thanh toán trong vòng 15 phút quy định nhưng vẫn nhận được thông báo này, hãy thử thanh toán lại bằng loại trình duyệt khác.

Thông báo lỗi: AUTHORIZATION DENIED (ỦY QUYỀN BỊ TỪ CHỐI).

Phải làm gì: Thông báo này thường có nghĩa là đã xảy ra lỗi hệ thống, thông tin thanh toán của bạn không hợp lệ hoặc ngân hàng của bạn từ chối thanh toán. Tuy nhiên, đôi khi thanh toán của bạn có thể vẫn chuyển đi cho dù bạn nhận được thông báo lỗi này. Chúng tôi khuyên bạn:

 1. Kiểm tra xem liệu thanh toán đã đến tài khoản của bạn chưa trước khi thử thực hiện thanh toán khác.
 2. Liên hệ với ngân hàng của bạn để xem liệu thanh toán của bạn có bị từ chối không. Nếu có, giải quyết lý do bị từ chối với ngân hàng trước khi thực hiện thanh toán khác.

Chuyển tiền

Hình thức thanh toán này chính xác như tên gọi của nó: bạn thêm tiền vào tài khoản AdWords của mình bằng cách chuyển tiền cho Google. Nhấp vào liên kết bên dưới để xem cách thiết lập hình thức chuyển tiền cho tài khoản của bạn.

Thiết lập chuyển tiền cho tài khoản của bạn
 1. Đăng nhập vào tài khoản AdWords của bạn tại http://adwords.google.com.vn.
 2. Nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Thanh toán.
 3. Nhấp vào nút Thanh toán.
 4. Chọn Chuyển tiền.
 5. Nhập số tiền bạn muốn chuyển vào tài khoản AdWords của mình. Lưu ý rằng số tiền thanh toán tối thiểu là 100 RUB.
 6. Nhấp vào Thanh toán.
 7. In trang này và mang đến ngân hàng của bạn. Nếu bạn không thể in, hãy viết ra các Chi tiết tài khoản ngân hàng của Google và mang đến ngân hàng của bạn. Số tài khoản ngân hàng của Google là duy nhất cho tài khoản AdWords của bạn và sẽ cần thiết khi bạn tiến hành chuyển khoản tại ngân hàng của mình. Nếu bạn dự định chuyển tiền đến nhiều tài khoản AdWords, bạn sẽ cần Chi tiết tài khoản ngân hàng của Google duy nhất cho mỗi tài khoản.
Quan trọng
 • Bạn phải bao gồm Chi tiết tài khoản ngân hàng của Google duy nhất cho từng tài khoản AdWords mà bạn muốn thực hiện chuyển khoản ngân hàng. Nếu không, chúng tôi không thể xử lý thanh toán của bạn.
 • Đảm bảo rằng Chi tiết tài khoản ngân hàng của Google mà bạn bao gồm là chính xác. Nếu bạn bao gồm Chi tiết tài khoản ngân hàng của Google sai, thanh toán của bạn có thể đi đến tài khoản AdWords của một người khác. Chúng tôi sẽ không thể đảo ngược hoặc chuyển tiền vào đúng tài khoản.
Lấy hóa đơn chiếu lệ

Bạn chỉ có thể lấy hóa đơn chiếu lệ trước khi bắt đầu chuyển tiền chỉ khi bạn đáp ứng các tiêu chí sau:

 • Bạn đã đăng ký với AdWords là một pháp nhân hợp pháp (Nhà doanh nghiệp cá nhân hoặc Doanh nghiệp).
 • Tài khoản của bạn sử dụng thanh toán thủ công bằng chuyển tiền.
 • Tài khoản của bạn có địa chỉ thanh toán tại Nga.

Các hóa đơn chiếu lệ sẽ chứa chi tiết về khoản thanh toán dự định của bạn và dịch vụ mà AdWords cung cấp.

Dưới đây là cách lấy hóa đơn chiếu lệ:

 1. Đăng nhập vào tài khoản AdWords của bạn tại https://adwords.google.com.vn.
 2. Xác minh rằng bạn đã đăng nhập vào tài khoản mà bạn muốn thêm tiền.
 3. Nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Thanh toán, sau đó nhấp vào Thanh toán.
 4. Trong phần “Hóa đơn chiếu lệ”, hãy điền vào số tiền mà bạn dự định thanh toán và nhấp vàoTạo hóa đơn.
 5. In trang này và mang đến ngân hàng của bạn. Nếu bạn không thể in, hãy viết ra các Chi tiết tài khoản ngân hàng của Google và mang đến ngân hàng của bạn. Số này là duy nhất cho tài khoản AdWords của bạn và sẽ cần thiết khi bạn tiến hành chuyển khoản tại ngân hàng của bạn. Nếu bạn dự định chuyển tiền đến nhiều tài khoản AdWords, bạn sẽ cần Chi tiết tài khoản ngân hàng của Google duy nhất cho mỗi tài khoản.

Lưu ý

Hóa đơn chiếu lệ không được lưu trữ trong tài khoản của bạn và chúng không phải là bằng chứng thanh toán. Khi bạn hoàn tất thanh toán bằng chuyển tiền, biên lai sẽ có sẵn trên trang Lịch sử giao dịch của bạn. Để đến đó, hãy nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Thanh toán.

Hóa đơn VAT và tài liệu Đạo luật chấp nhận sẽ tự động được gửi cho các pháp nhân hợp pháp mỗi tháng.

Điều gì sẽ xảy ra

Khi chúng tôi nhận được chuyển tiền của bạn, quảng cáo của bạn thường sẽ bắt đầu chạy nếu quảng cáo đã ngừng hoặc nếu đây là thanh toán đầu tiên của bạn. Nếu bạn đang làm mới số dư, quảng cáo của bạn sẽ tiếp tục chạy.

Thời gian xử lý: từ hai đến năm ngày làm việc, tùy thuộc vào vị trí của bạn. Trong một số trường hợp, có thể mất đến 10 ngày. Đó là do chuyển tiền tùy thuộc vào một vài yếu tố, bao gồm cả các quy trình của ngân hàng địa phương. Vui lòng giữ tất cả hồ sơ thanh toán cho đến khi bạn thấy thanh toán đã đến tài khoản AdWords của mình.

Chậm trễ

Nếu bạn lo lắng chuyển tiền mất quá nhiều thời gian, có một vài việc bạn có thể làm để kiểm tra xem thanh toán của bạn có đang trong tiến trình hay không:

 • Kiểm tra xem số tiền đó đã được rút khỏi tài khoản ngân hàng của bạn hay chưa. Nếu chưa, hãy liên hệ với ngân hàng của bạn.
 • Kiểm tra với ngân hàng của bạn xem các khoản tiền đã được chuyển vào đúng tài khoản hay chưa. Số tài khoản ngân hàng AdWords phải giống với số tài khoản được liệt kê trong hướng dẫn thanh toán của chúng tôi (được tạo khi bạn thực hiện thanh toán bằng chuyển tiền trong tài khoản AdWords của mình).

Nếu đã quá năm ngày làm việc kể từ khi bạn bắt đầu chuyển tiền và bạn vẫn không thấy thanh toán của mình được phản ánh trong tài khoản, bạn có thể liên hệ với chúng tôi. Bạn sẽ cần phải bao gồm bằng chứng thanh toán hợp lệ cùng với biểu mẫu liên hệ này (bằng cách nhấp vào nút "Chọn tệp").

Cách bao gồm bằng chứng thanh toán hợp lệ

Bằng chứng thanh toán hợp lệ tuân theo các nguyên tắc sau:

 • Bằng chứng thanh toán hợp lệ có thể là bản sao chụp của biên lai hoặc ảnh chụp màn hình bảng sao kê trực tuyến của ngân hàng của bạn.
 • Bằng chứng phải có định dạng không thể chỉnh sửa, chẳng hạn như .jpg, .gif, .pdf hoặc .png.
 • Bằng chứng phải bao gồm các thông tin sau:
  • Ngày thực hiện chuyển khoản. Nếu có thể, hãy trình bày tất cả các giao dịch trong năm ngày trước và sau khi thanh toán.
  • Số tiền và đơn vị tiền tệ của khoản thanh toán.
  • Người thụ hưởng khoản tiền.
  • Tên ngân hàng bạn sử dụng.
 • Vì sự bảo mật của bạn, hãy bôi đen bất kỳ thông tin nhạy cảm nào trên bảng sao kê ngân hàng, đặc biệt là toàn bộ số tài khoản ngân hàng.
Chuyển tiền

Với chuyển tiền, bạn có thể thêm tiền vào tài khoản AdWords bằng cách chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng của bạn.

Thực hiện chuyển tiền

 1. Đăng nhập vào tài khoản AdWords của bạn tại https://adwords.google.com.vn.
 2. Nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Thanh toán.
 3. Nhấp vào nút Thanh toán. Đảm bảo đã chọn Chuyển khoản ngân hàng và sau đó nhấp vào Xem lại thanh toán.
 4. Bạn sẽ thấy tên ngân hàng, số tài khoản ngân hàng ảo duy nhấtngười nhận. In thông tin trên trang này và mang đến ngân hàng để hoàn tất chuyển khoản ngân hàng.

Nếu muốn, bạn cũng có thể hoàn tất chuyển khoản ngân hàng trực tuyến bằng cách truy cập trang web ngân hàng của bạn và chuyển tiền đến số tài khoản ngân hàng ảo duy nhất.

Mất bao lâu

Thời gian xử lý chuyển khoản thường mất 2 đến 5 ngày làm việc, tùy thuộc vào ngân hàng của bạn. Vui lòng giữ tất cả hồ sơ thanh toán cho đến khi bạn thấy thanh toán đã đến tài khoản AdWords của mình.

Khi nhận được chuyển tiền của bạn, chúng tôi sẽ gửi email cho bạn. Quảng cáo của bạn thường sẽ bắt đầu chạy vào thời điểm đó, nếu chưa chạy.

Nếu thanh toán của bạn không hiển thị

Nếu bạn lo lắng chuyển tiền mất quá nhiều thời gian, có một vài việc bạn có thể làm để kiểm tra xem thanh toán của bạn có đang trong tiến trình hay không:

 • Kiểm tra xem số tiền đó đã được rút khỏi tài khoản ngân hàng của bạn hay chưa. Nếu chưa, hãy liên hệ với ngân hàng của bạn.
 • Kiểm tra với ngân hàng của bạn xem các khoản tiền đã được chuyển vào đúng tài khoản hay chưa. Số tài khoản phải giống với số tài khoản được liệt kê trong hướng dẫn thanh toán của chúng tôi (được tạo khi bạn thực hiện thanh toán bằng chuyển tiền trong tài khoản AdWords của mình).

Nếu đã quá một tuần kể từ khi bạn bắt đầu chuyển khoản và bạn vẫn không thấy thanh toán của mình được phản ánh trong tài khoản của bạn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi và chúng tôi vui lòng trợ giúp. Bạn sẽ được yêu cầu bao gồm những thông tin sau:

 • Bằng chứng thanh toán từ ngân hàng của bạn hoặc bản sao bảng sao kê ngân hàng cho thấy việc chuyển khoản.
 • Số tài khoản ngân hàng 26 chữ số của Google xuất hiện trên trang Thanh toán trong tài khoản AdWords của bạn
 • Email tài khoản AdWords và ID khách hàng xuất hiện ở đầu tài khoản AdWords của bạn

Bằng chứng thanh toán hợp lệ tuân theo các nguyên tắc sau:

 • Bằng chứng thanh toán hợp lệ có thể là bản sao chụp của biên lai hoặc ảnh chụp màn hình bảng sao kê trực tuyến của ngân hàng của bạn.
 • Bằng chứng phải có định dạng không thể chỉnh sửa, chẳng hạn như .jpg, .gif hoặc .png.
 • Bằng chứng phải bao gồm các thông tin sau:
  • Ngày thực hiện chuyển khoản. Nếu có thể, hãy trình bày tất cả các giao dịch trong năm ngày trước và sau khi thanh toán.
  • Số tiền và đơn vị tiền tệ của khoản thanh toán.
  • Người thụ hưởng khoản tiền.
  • Tên ngân hàng bạn sử dụng.

Vì sự an toàn của bạn, hãy bôi đen bất kỳ thông tin nhạy cảm nào trên bảng sao kê ngân hàng, đặc biệt là số tài khoản ngân hàng của bạn.

Thẻ ngân hàng

Nếu bạn muốn sử dụng thẻ ngân hàng để thanh toán, bạn có thể thanh toán an toàn qua ChinaPay, đối tác thanh toán tin cậy của chúng tôi.

Thực hiện thanh toán bằng thẻ ngân hàng

 1. Đăng nhập vào tài khoản AdWords của bạn tại https://adwords.google.com.vn.
 2. Nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Thanh toán.
 3. Nhấp vào nút Thanh toán.
 4. Đảm bảo đã chọn Thẻ ngân hàng, nhập số tiền thanh toán và sau đó nhấp vào Xem lại thanh toán.
 5. Sau đó, bạn sẽ được đưa đến trang web ChinaPay. Thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình để hoàn tất thanh toán của bạn.

Hãy dùng thử

Mất bao lâu

Thời gian xử lý thanh toán qua thẻ ngân hàng của bạn thường mất vài phút, nhưng trong một số trường hợp, có thể mất tới một ngày làm việc. Khi số dư tài khoản của bạn được cập nhật, sau đó quảng cáo của bạn sẽ bắt đầu chạy nếu chưa chạy.

Nếu thanh toán của bạn không hiển thị

Nếu đã quá một ngày làm việc kể từ khi bạn thực hiện thanh toán và bạn vẫn không thấy thanh toán của mình được phản ánh trong tài khoản, hãy liên hệ với chúng tôi và chúng tôi sẽ vui lòng trợ giúp. Bạn sẽ được yêu cầu bao gồm những thông tin sau:

 • Bằng chứng thanh toán từ ChinaPay
 • Email tài khoản AdWords và ID khách hàng xuất hiện ở đầu tài khoản AdWords của bạn

Lưu ý

 • Không thể sử dụng một số hình thức thanh toán bằng ngoại tệ. Nếu bạn đang thanh toán bằng ngoại tệ, hãy kiểm tra tùy chọn thanh toán của chúng tôi để xem có thể sử dụng hình thức thanh toán nào với đơn vị tiền tệ của bạn.
 • Hiện tại, chúng tôi không chấp nhận Paypal® làm hình thức thanh toán.

Lưu ý

Để xem thông tin về các tùy chọn thanh toán cho quốc gia của bạn, vui lòng đăng nhập vào tài khoản. Điều này cho phép chúng tôi hiển thị các lựa chọn có sẵn cho bạn. Bạn có thể kiểm tra xem bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình hay chưa bằng cách kiểm tra xem email của bạn có hiển thị ở trên cùng bên phải màn hình hay không.

Khi bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình, hãy xem các phần cài đặt thanh toánhình thức thanh toán của chúng tôi trong Trung tâm trợ giúp.

Lưu ý

Rất tiếc. Chúng tôi không thể xác định quốc gia thanh toán của bạn.

Để xem các hình thức thanh toán có sẵn cho quốc gia của bạn, vui lòng chọn quốc gia của bạn từ trình đơn thả xuống ở trên. Bạn cũng có thể sử dụng trình đơn thả xuống này để tìm hiểu về hình thức thanh toán ở các quốc gia khác.