Mäta resultatet av videoannonser

I AdWords hittar du dina videokampanjer under Alla kampanjer tillsammans med alla dina andra aktiva kampanjer. Genom att välja videokampanjer från rullgardinsmenyn kan du visa en sammanfattning av endast videokampanjernas resultat. Då ser du bara resultatdata i kolumner och funktioner som är relaterade till dina videokampanjer.

Mätvärdena för videokampanjer omfattar bland annat:

 • Kärnresultat:
  • Visningar anger hur många gånger någon har sett eller interagerat med din videoannons. Obs! Visningar av TrueView-videoannonser räknas bara med i antalet offentliga visningar av videon på YouTube om videon är längre än elva ​​sekunder.
  • Visningsfrekvens anger antalet visningar eller engagemang som din videoannons har fått, dividerat med antalet gånger som annonsen visades (video- och miniatyrvisningar).
  • Gen. CPV anger det genomsnittliga belopp som du betalar när en tittare ser 30 sekunder av din video (eller hela videon om den är kortare än 30 sekunder) eller interagerar med videon, beroende på vad som inträffar först. Observera att genomsnittlig CPV kanske inte är samma som ditt högsta CPV. Högsta CPV anger det högsta belopp som du är villig att betala för en annonsvisning.
 • Klickresultat:
  • Klick anger antalet gånger som användare har klickat på din video. Mätvärdet kan indikera hur väl din annons tilltalar personerna som ser den. Det är mer sannolikt att intressanta annonser får klick.
  • Klickfrekvens (CTR) anger antalet klick på din annons dividerat med antalet gånger som annonsen visades, uttryckt i procent.
 • Engagemangsresultat:
  • Engagemang anger antalet klick på interaktiva element, som intresseväckare och ikoner som expanderar eventuella kort i din video.
  • Engagemangsgrad anger antalet engagemang som annonsen har fått (till exempel klick på intresseväckare och ikoner) dividerat med antalet gånger som annonsen visades, uttryckt i procent (engagemang ÷ visningar = engagemangsgrad).
 • Räckvidd och frekvens
  • Unika cookies anger antalet cookies (med butiksinställningar och annan information som används på webbsidor som användarna besöker) som är specifika för enskilda webbläsare på användarnas datorer.
  • Unika tittare per cookie anger antalet gånger som din video visades per unik cookie under en given tidsperiod.
  • Gen. visn.frekv. per cookie anger det genomsnittliga antalet gånger som din videoannons visades per unik cookie under en given tidsperiod.
  • Gen. antal visningar per cookie anger det genomsnittliga antalet gånger som din video visades per unik cookie under en given tidsperiod.
 • Videovisningslängd (kallas även kvartilrapporter)
  • Video spelades upp till: 25 % anger antalet gånger som en video spelas upp till 25 procent av dess längd.
  • Video spelades upp till: 50 % anger antalet gånger som en video spelas upp till mitten av dess längd.
  • Video spelades upp till: 75 % anger antalet gånger som en video spelas upp till 75 % procent av dess längd.
  • Video spelades upp till: 100 % anger antalet gånger som en video spelas upp ända till slutet.
 • YouTube-engagemang: Förvärvade åtgärder inträffar när en tittare ser på en videoannons och sedan vidtar en relaterad åtgärd på YouTube. Följande är olika typer av förvärvade åtgärder:
  • Förvärvade visningar är en ökning som sker om en YouTube-tittare ser på efterföljande videor på din YouTube-kanal eller dina visningssidor. Den här typen av förvärvad åtgärd ökas oavsett om användaren väljer att titta på samma video en gång till, eller på någon annan video på din kanal.
  • Förvärvade prenumerationer inträffar när en tittare prenumererar på din kanal. Den här typen av förvärvad åtgärd ger ett unikt värde eftersom innehållet i dessa YouTube-kanaler och i själva kanalavatarerna går att visa på YouTubes startsida.
  • Förvärvade tillägg i spellistor inträffar när en tittare lägger till videon i en spellista.
  • Förvärvade gilla inträffar när en tittare gillar videon.
  • Förvärvade delningar inträffar när en tittare delar videon.

Många av de effektiva rapporteringsfunktionerna som är tillgängliga för kampanjer i sök- och Display-nätverket är också tillgängliga för videokampanjer:

 • Avancerad filtrering – Filtrera kontostatistiken om du vill söka efter den information som du är mest intresserad av, till exempel Förvärvade åtgärder på YouTube eller Högsta CPV. Du kan filtrera utifrån etikett eller skapa ett eget filter. När du har skapat ett filter, kan du spara det så att du enkelt kommer åt det vid ett senare tillfälle.
 • Segment – Använd segment till att dela in data i rader baserat på de alternativ som du tycker är viktigast, t.ex. format, nätverk, enhet osv. Då blir det lättare att visa data genom att skilja ut exakt det du vill se. Du kan även segmentera efter visningstyp och dela upp resultatet efter In-Stream-visningar respektive Video Discovery-visningar. Segmenteringsalternativen varierar beroende på vilken flik du har öppnat i ditt AdWords-konto.
 • Automatisk rapportering – Du hittar specifik resultatdata om de videokampanjer som intresserar dig genom att anpassa statistiktabellerna i ditt AdWords-konto med hjälp av kolumner, segment och filter. När tabellerna ser ut som du vill ha dem, kan du hämta dem som rapporter i en mängd olika format och sedan spara dem. Du kan även schemalägga rapporterna och ange att de ska skickas via e-post till dig eller andra som har åtkomst till ditt konto.
 • Min ändringshistorik – Verktyget Min ändringshistorik innehåller en lista på ändringar som du har gjort i ditt konto. Det visar varje ändring på en tidslinje med data från ditt konto. Du kan se alla ändringar för en viss tidsperiod, filtrera resultaten efter ändringstyp (till exempel budgetjusteringar eller annonsgruppsändringar) eller visa ändringar för en viss videokampanj. Genom att jämföra ändringarna med resultatdata på tidslinjen kan du ta reda på vilka ändringar som kan ha bidragit till ändringar i resultatet.
 • Ändra kolumner – När du tittar på vyn Alla kampanjer i ditt AdWords-konto, kan det hända att vissa kolumner visar information som inte är relevant för dina videokampanjer. Du kan lägga till och ta bort kolumner på flikarna genom att klicka på Ändra kolumner på rullgardinsmenyn Kolumner. Alla avmarkerade objekt döljs nästa gång du loggar in på ditt AdWords-konto. När du markerar Videokampanjer på rullgardinsmenyn för kampanjtyp, ser du följande fördefinierade kolumntyper:
  • Visningar – Bevaka dina videovisningar och målgruppens engagemang.
  • Målgrupp – Se hur din målgrupp växer på YouTube.
  • Varumärkesutveckling – Se hur effektivt dina videoannonser skapar varumärkesmedvetenhet.
  • Konverteringar – Analysera klick och konverteringar på din webbplats.

Obs!

Om du vill skapa en videoannons måste YouTube vara värd för ditt videoinnehåll. Det innebär att antalet visningar av din video på YouTube ökar när din videoannons visas på videons visningssida och i rapporterna i ditt YouTube-konto.

Fliken Annonsgrupp

Använd fliken Annonsgrupper när du vill se det övergripande resultatet av dina videoannonsgrupper under ett visst datumintervall, för mätvärden som visningar, klick, frekvens för visningsbaserad konvertering (VTR), kostnad per visning (CPV) och annat. Klicka på beskrivningsikonen ? i kolumnrubriken om du vill se definitioner av mätvärdena.

Viktigt att tänka på

 • En annonsgrupp innehåller videoannonser med gemensamma inriktningskriterier och bud.
 • Annonsgrupper definieras av ett särskilt videoannonsformat och får bara innehålla videoannonser med samma format. Däremot kan du ha flera olika annonsgrupper i dina videokampanjer, vissa med InStream-annonser och andra med Video Discovery-annonser. Det innebär att en annonsgrupp kan innehålla endast InStream-annonser eller endast Video Discovery-annonser, aldrig båda annonsformaten.

Tips!

 • Om du klickar på Ändra kolumner på rullgardinsmenyn Kolumner på fliken Annonsgrupper, kan du lägga till kolumnen Typ av annonsgrupp. Där ser du vilka annonsgrupper som innehåller In-Stream-annonser och vilka som innehåller Video Discovery-annonser.
 • När du tittar på en viss annonsgrupp, öppnas fliken Annonser där du kan se annonserna för den specifika annonsgruppen. Fliken Annonsgrupper försvinner, men alla övriga flikar finns kvar.
 • Du kan gå tillbaka till en annonsgrupp genom att klicka på dess namn i navigeringsfältet till vänster i AdWords.
 • Du kan även segmentera resultatet på fliken Annonsgrupper efter annonsformat genom att använda segmentet Vytyp.

När du har skapat en ny annonsgrupp, vill du troligen fylla den med fler annonser och rätt inriktning så att du når viktiga konsumenter vid viktiga tillfällen. Det gör du genom att klicka på annonsgruppen namn och sedan klicka på fliken Annonser eller Videoinriktning.

Fliken Annonser

Använd fliken Annonser när du vill skapa och hantera dina annonser. På den här fliken kan du skapa, redigera och förhandsgranska dina videoannonser. Du kan även visa och anpassa annonsernas statistik, bud och annat.

Fliken Videor

Tänk dig att du använder videokampanjer och börjar undra hur det går för dem. Om du känner till resultatet för YouTube-videorna i dina videoannonser, vet du också vilket videoinnehåll du bör fokusera på och hur du kan förbättra videokampanjernas resultat.

På fliken Videor kan du se en sammanställning av resultatet för dina videor i samtliga annonser. Genom att välja olika alternativ på rullgardinsmenyn Visningar kan du se diagram som visar resultatet för alla dina videoannonser baserat på mätvärden.

Sidan Videoanalyser

För varje video kan du öppna sidan Videoanalyser där du hittar resultatmätvärden och information om målgrupper. Klicka på videon på fliken Videor eller på Analytics på rullgardinsmenyn bredvid videons titel.

Fliken Videoinriktning

På fliken Videoinriktning kan du se resultatmätvärden för alla dina inriktningsmetoder, och lägga till eller utesluta inriktningsmetoder direkt för annonsgrupper och kampanjer.

Öppna fliken Videoinriktning

Du kan öppna fliken Videoinriktning på nivån Alla kampanjer för en enstaka videokampanj, eller på annonsgruppsnivå.

 • På nivån Alla kampanjer: Klicka på fliken Videoinriktning, så visas resultatmätvärden för samtliga annonsgrupper i samtliga kampanjer.
 • I en videokampanj: Klicka på fliken Videoinriktning, så visas resultatmätvärden för samtliga annonsgrupper i kampanjen.
 • I en annonsgrupp: Klicka på fliken Videoinriktning, så visas resultatmätvärden för annonsgruppen.

Du kan växla mellan olika annonsgrupper och kampanjer genom att använda den vänstra navigeringspanelen eller någon av flikarna Kampanjer och Annonsgrupper.

Rapportera, lägga till och utesluta inriktning:

Du kan se resultatmätvärden för alla inriktningstyper som är tillgängliga för videokampanjer, ungefär som på fliken Inriktning på Display-nätverket. När du känner till hur det går för din kampanj, kan du lägga till eller utesluta inriktningsmetoder utifrån resultatet.

 • Demografi: Du kan skapa rapporter för varje demografisk inriktningsmetod på separata underflikar.
  • Du kan lägga till eller utesluta vissa demografiska grupper genom att redigera raderna i tabellen.
  • En grön prick visas bredvid demografiska grupper som du har lagt till, och en röd prick visas bredvid demografiska grupper som du har uteslutit. Du kan lägga till och utesluta demografiska grupper genom att ändra prickens status.
 • Intressen: På den här fliken visas alla målgrupper inom intressegrupp och målgrupper med köpavsikt som du har lagt till manuellt.
  • Lägg till målgrupper genom att klicka på +INTRESSE och välja rätt annonsgrupp (om du inte redan har valt en). Du kan även utesluta en målgrupp inom intressegrupp eller målgrupp med köpavsikt från en viss annonsgrupp genom att ändra dess status i tabellen.
  • Om du vill utesluta ett intresse från kampanjen, använder du tabellen +UTESLUTNINGAR.
 • Remarketinglistor: På den här fliken visas alla remarketinglistor som du har lagt till manuellt.
  • Lägg till en remarketinglista genom att klicka på +REMARKETINGLISTA och välja rätt annonsgrupp (om du inte redan har valt en).
  • Uteslut en remarketinglista från en specifik annonsgrupp genom att ändra dess status i tabellen. Alla uteslutningar som du lägger till visas i tabellen.
  • Om du vill utesluta en remarketinglista från en hel kampanj, använder du tabellen +UTESLUTNINGAR.
 • Placeringar: Den här fliken har två underflikar. På underfliken Hanterade visas resultatmätvärden för placeringar och kanaler som du har inriktat manuellt. På underfliken Var dina annonser har visats hittar du resultatmätvärden för alla placeringar där dina annonser har visats, inräknat hanterade placeringar.
  • På båda flikarna kan du antingen se alla placeringar eller växla mellan YouTube-placeringar och placeringar i Display-nätverket.
  • Mätvärden för placeringsresultat sammanställs på nivåerna för enskild placering (video, webbplats osv.), YouTube-kanal eller webbplatsdomän. Om din videoannons till exempel visades i fem videor i samma YouTube-kanal, sammanställer vi resultatmätvärdena på nivån Kanal.
  • Du kan visa resultatmätvärden för en specifik kanal eller webbplats genom att klicka i rutan bredvid kanalen och välja Detaljerad vy.
  • Du kan utesluta en placering från en specifik annonsgrupp genom att ändra dess status i tabellen. Alla uteslutningar som du lägger till visas i tabellen.
  • Du kan utesluta en placering från en hel kampanj genom att klicka på +UTESLUTNINGAR under Placeringsuteslutningar på underfliken Hanterade.
 • Ämnen: På den här fliken visas alla ämnen som du har lagt till manuellt.
  • Lägg till ämnen genom att klicka på +ÄMNEN och välja rätt annonsgrupp (om du inte redan har valt en).
  • Du kan även utesluta ett ämne från en specifik annonsgrupp genom att ändra dess status i tabellen. Alla uteslutningar som du lägger till visas i tabellen.
  • Om du vill utesluta ett ämne från en hel kampanj, använder du tabellen +UTESLUTNINGAR.
 • Sökord: Den här fliken har två underflikar. På underfliken Sökord visas resultatmätvärden för sökord som du har lagt till. Med de här sökorden inriktar du dina videoannonser på tittare i YouTubes söknätverk och på innehållsmässigt relevanta videor och kanaler på YouTube och webben. På underfliken Söktermer visas resultatmätvärden för YouTube-sökfrågor som ledde till att dina annonser visades (ungefär som i en rapport för sökfrågeresultat).
  • Lägg till sökord genom att klicka på +SÖKORD och välja rätt annonsgrupp (om du inte redan har valt en).
  • Du kan även utesluta sökord från en annonsgrupp i huvudtabellen. Alla uteslutningar som du lägger till visas i tabellen.
  • Om du vill lägga till negativa sökord till din kampanj, klickar du på +UTESLUTNINGAR under Sökordsuteslutningar.

På fliken Inriktningar visas även videoannonsresultatet efter inriktningsgrupp. Välj segmentet Annons på den här fliken när du vill jämföra resultatet av varje annons i varje inriktningsgrupp. Lägg till kolumner för kvarhållning och engagemang i statistiktabellen och mät hur stor procentandel av videon som tittarna såg på. Det kan ge dig en uppfattning om hur effektivt annonsen leder trafik till din YouTube-kanal.

Felsöka problem med data

Skillnader i visningsstatistik i YouTube kontra AdWords

Vi kan inte garantera att antalet visningar som du faktureras för och visningsantalet på YouTube stämmer överens. Om du tittar på antalet visningar under en viss period, kan du se att en vanlig orsak är att statistiken för sammanställningsperioden för YouTube baseras på Stillahavstid medan samma statistik för AdWords baseras på en tidszon som definieras av annonsören. Avvikelser uppstår, och vi försöker få de sammanlagda siffrorna att stämma på ett ungefär. Du faktureras för rätt antal visningar med användarengagemang, men vissa av visningarna tas inte med i beräkningen av antalet visningar på YouTube.

Skillnader i procentandelen videovisningar och klick på uppmaningar i YouTube Insikt jämfört med AdWords

För närvarande avser procentandelen videovisningar (kvartildata) i AdWords enbart visningar av betalda AdWords-annonser. Det innebär att AdWords inte kan visa den här videoinformationen om användarna öppnade videon via organiska sökresultat på Google eller YouTube.

 

Exempel

En video som du har lagt upp på YouTube går att hitta i sökresultaten på Google eller YouTube. Om tittare klickar på videon i de organiska sökresultaten och tittar på videon, debiteras du inte för visningen eller tittarnas aktivitet. Sådan aktivitet tas inte med i resultatmätvärdena för videon i AdWords.

Eftersom YouTube Analytics innehåller data om alla videor och AdWords visar data om en delmängd av dessa visningar (betalda), blir antalet videovisningar olika.

Var den här artikeln till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?