Nhận hóa đơn hoặc biên lai thanh toán

Nhận hóa đơn AdWords chỉ trong năm bước. Chọn quốc gia và cài đặt thanh toán để xem hướng dẫn cho tài khoản của bạn.

Chọn cài đặt thanh toán của bạn:

Thanh toán tự động hoặc thanh toán thủ công (áp dụng cho hầu hết các nhà quảng cáo)
Tìm và in hóa đơn hiện tại và trước đây
 1. Đăng nhập vào tài khoản AdWords của bạn tại https://adwords.google.com.vn.
 2. Nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Thanh toán, sau đó nhấp vào liên kết Lịch sử giao dịch ở bên cạnh trang.
 3. Đặt phạm vi ngày ở góc phía trên của trang để phạm vi ngày này tương ứng với hóa đơn bạn muốn xem.
  • Chế độ xem mặc định là "3 tháng qua", cho phép bạn xem hóa đơn gần đây nhất.

  • Để xem hóa đơn trước đó, hãy điều chỉnh phạm vi ngày bằng cách sử dụng trình đơn thả xuống. Ví dụ: chọn Năm trước đó nếu bạn muốn xem hóa đơn cho 12 tháng qua.
 4. Trong bảng, nhấp vào số hóa đơn bên cạnh tháng bạn muốn xem hóa đơn.
  • Liên kết cho hóa đơn của tháng hiện tại sẽ không xuất hiện trước khi kết thúc tháng hiện tại. "Hóa đơn chưa sẵn sàng" sẽ xuất hiện thay cho liên kết.

  • Hóa đơn cho tháng cụ thể sẽ sẵn có bắt đầu vào ngày làm việc thứ năm của tháng tiếp theo. Ví dụ: hóa đơn tháng 9 của bạn sẽ sẵn sàng không muộn hơn ngày 5 tháng 10. Hóa đơn không được tạo vào các ngày cuối tuần hoặc ngày lễ của ngân hàng, do đó, vui lòng dự kiến thời gian trễ khi nhận hóa đơn trong những khoảng thời gian đó. Trong thời gian chờ đợi, bạn luôn có thể in biên lai cho mỗi thanh toán.

  • Hóa đơn được tạo cho các thanh toán đã thực hiện trong tháng, không phải cho chi phí nhấp chuột được tích lũy. Nếu không có thanh toán nào xảy ra trong tài khoản của bạn vào một tháng cụ thể, thì hóa đơn không được tạo cho tháng đó hoặc hóa đơn trống được tạo.
  • Payment Link
 5. Hóa đơn sẽ mở trong cửa sổ trình duyệt mới. Để in hóa đơn, hãy chọn File (Tệp) rồi chọn Print (In) từ trình đơn trình duyệt. Hoặc nhấp chuột phải vào hóa đơn và nhấp vào Print (In). Nếu bạn muốn tải xuống hóa đơn của mình và lưu bản sao trên máy tính, hãy nhấp chuột phải và chọn Save as (Lưu ở dạng).

Mẹo

Hãy đảm bảo cài đặt trình duyệt của bạn không chặn cửa sổ bật lên -- điều đó sẽ ngăn hóa đơn mở ra.

Truy cập AdWords

Xem hoặc in biên lai thanh toán

Bạn có thể muốn in biên lai của một khoản phí đã xảy ra trong tháng. Vì hóa đơn hàng tháng của bạn sẽ không được tạo cho đến ngày thứ năm của tháng tiếp theo, bạn có thể in ra biên lai thanh toán cho bản ghi của mình. Dưới đây là cách thực hiện:

 1. Đăng nhập vào tài khoản AdWords của bạn tại http://adwords.google.com.vn.
 2. Nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Thanh toán, sau đó nhấp vào liên kết Lịch sử giao dịch ở bên cạnh trang.
 3. Đặt phạm vi ngày thích hợp.
 4. Trong thanh công cụ trên bảng bên dưới, hãy nhấp vào Xem chi tiết.
 5. Nhấp vào liên kết Thanh toán thích hợp trong cột Mô tả. Biên lai in được sẽ xuất hiện trong cửa sổ trình duyệt mới.
 6. Để in biên lai, hãy chọn File (Tệp)Print (In) từ trình đơn trình duyệt. Nếu bạn muốn tải xuống và lưu bản sao trên máy tính, hãy nhấp chuột phải và chọn Save as (Lưu ở dạng).
Truy cập AdWords
Gặp khó khăn khi tìm hóa đơn của bạn
Có một vài lý do khiến bạn không thể tìm được một hóa đơn nhất định:
 • Hóa đơn được tạo hàng tháng, mặc dù các khoản phí có thể xảy ra trong suốt tháng đó. (Đối với bản ghi của mình, bạn có thể in biên lai cho mỗi thanh toán.) Hóa đơn cho một tháng cụ thể khả dụng sau ngày thứ năm của tháng tiếp theo.

  Ví dụ: hóa đơn tháng 4 của bạn sẽ sẵn sàng không muộn hơn ngày 5 tháng 5. Nếu bạn đang cố gắng nhận hóa đơn sớm hơn thời điểm này, bạn sẽ thấy thông báo "Hóa đơn chưa sẵn sàng" thay vì liên kết hóa đơn trong tài khoản.

 • Nếu không có yêu cầu thanh toán nào xảy ra trong tài khoản của bạn vào một tháng cụ thể, thì hóa đơn không được tạo cho tháng đó hoặc hóa đơn trống được tạo.

 • Bạn có thể đã quên điều chỉnh phạm vi thời gian trên trang Lịch sử giao dịch của mình. Hãy đảm bảo đặt phạm vi ngày ở góc phía trên của trang để phạm vi ngày này tương ứng với hóa đơn bạn muốn xem.

Mẹo

Trừ khi bạn đang ở cài đặt thanh toán lập hóa đơn hàng tháng (thời hạn tín dụng), Google sẽ không gửi hóa đơn qua thư hoặc email cho thanh toán tự động hoặc thanh toán thủ công.

Thay đổi hóa đơn của bạn

Khi hóa đơn đã được phát hành, chúng tôi không thể thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với hóa đơn đó. Trường hợp này áp dụng ngay cả khi bạn vô tình nhập thông tin thanh toán không chính xác. Tuy nhiên, bạn có thể chỉnh sửa thông tin thanh toán của mình vào bất kỳ lúc nào và những thay đổi sẽ được phản ánh trên các hóa đơn trong tương lai.

Bạn sẽ cần phải chỉnh sửa thông tin thanh toán của mình ít nhất 14 ngày trước khi kết thúc tháng để đảm bảo thay đổi được phản ánh trên hóa đơn tiếp theo của bạn.

Bạn cũng không thể nhận hóa đơn riêng cho từng chiến dịch.

Các bước tiếp theo

Nhận hóa đơn AdWords chỉ trong năm bước. Chọn quốc gia và cài đặt thanh toán để xem hướng dẫn cho tài khoản của bạn.

Chọn cài đặt thanh toán của bạn:

Thanh toán tự động hoặc thanh toán thủ công (áp dụng cho hầu hết các nhà quảng cáo)
Tìm và in hóa đơn hiện tại và trước đây
 1. Đăng nhập vào tài khoản AdWords của bạn tại https://adwords.google.com.vn.
 2. Nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Thanh toán, sau đó nhấp vào liên kết Lịch sử giao dịch ở bên cạnh trang.
 3. Đặt phạm vi ngày ở góc phía trên của trang để phạm vi ngày này tương ứng với hóa đơn bạn muốn xem.
  • Chế độ xem mặc định là "3 tháng qua", cho phép bạn xem hóa đơn gần đây nhất.

  • Để xem hóa đơn trước đó, hãy điều chỉnh phạm vi ngày bằng cách sử dụng trình đơn thả xuống. Ví dụ: chọn Năm trước đó nếu bạn muốn xem hóa đơn cho 12 tháng qua.
 4. Trong bảng, nhấp vào số hóa đơn bên cạnh tháng bạn muốn xem hóa đơn.
  • Liên kết cho hóa đơn của tháng hiện tại sẽ không xuất hiện trước khi kết thúc tháng hiện tại. "Hóa đơn chưa sẵn sàng" sẽ xuất hiện thay cho liên kết.

  • Hóa đơn cho tháng cụ thể sẽ sẵn có bắt đầu vào ngày làm việc thứ năm của tháng tiếp theo. Ví dụ: hóa đơn tháng 9 của bạn sẽ sẵn sàng không muộn hơn ngày 5 tháng 10. Hóa đơn không được tạo vào các ngày cuối tuần hoặc ngày lễ của ngân hàng, do đó, vui lòng dự kiến thời gian trễ khi nhận hóa đơn trong những khoảng thời gian đó. Trong thời gian chờ đợi, bạn luôn có thể in biên lai cho mỗi thanh toán.

  • Hóa đơn được tạo cho các thanh toán đã thực hiện trong tháng, không phải cho chi phí nhấp chuột được tích lũy. Nếu không có thanh toán nào xảy ra trong tài khoản của bạn vào một tháng cụ thể, thì hóa đơn không được tạo cho tháng đó hoặc hóa đơn trống được tạo.
  • Payment Link
 5. Hóa đơn sẽ mở trong cửa sổ trình duyệt mới. Để in hóa đơn, hãy chọn File (Tệp) rồi chọn Print (In) từ trình đơn trình duyệt. Hoặc nhấp chuột phải vào hóa đơn và nhấp vào Print (In). Nếu bạn muốn tải xuống hóa đơn của mình và lưu bản sao trên máy tính, hãy nhấp chuột phải và chọn Save as (Lưu ở dạng).

Mẹo

Hãy đảm bảo cài đặt trình duyệt của bạn không chặn cửa sổ bật lên -- điều đó sẽ ngăn hóa đơn mở ra.

Truy cập AdWords

Xem hoặc in biên lai thanh toán

Bạn có thể muốn in biên lai của một khoản phí đã xảy ra trong tháng. Vì hóa đơn hàng tháng của bạn sẽ không được tạo cho đến ngày thứ năm của tháng tiếp theo, bạn có thể in ra biên lai thanh toán cho bản ghi của mình. Dưới đây là cách thực hiện:

 1. Đăng nhập vào tài khoản AdWords của bạn tại http://adwords.google.com.vn.
 2. Nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Thanh toán, sau đó nhấp vào liên kết Lịch sử giao dịch ở bên cạnh trang.
 3. Đặt phạm vi ngày thích hợp.
 4. Trong thanh công cụ trên bảng bên dưới, hãy nhấp vào Xem chi tiết.
 5. Nhấp vào liên kết Thanh toán thích hợp trong cột Mô tả. Biên lai in được sẽ xuất hiện trong cửa sổ trình duyệt mới.
 6. Để in biên lai, hãy chọn File (Tệp)Print (In) từ trình đơn trình duyệt. Nếu bạn muốn tải xuống và lưu bản sao trên máy tính, hãy nhấp chuột phải và chọn Save as (Lưu ở dạng).
Truy cập AdWords
Gặp khó khăn khi tìm hóa đơn của bạn
Có một vài lý do khiến bạn không thể tìm được một hóa đơn nhất định:
 • Hóa đơn được tạo hàng tháng, mặc dù các khoản phí có thể xảy ra trong suốt tháng đó. (Đối với bản ghi của mình, bạn có thể in biên lai cho mỗi thanh toán.) Hóa đơn cho một tháng cụ thể khả dụng sau ngày thứ năm của tháng tiếp theo.

  Ví dụ: hóa đơn tháng 4 của bạn sẽ sẵn sàng không muộn hơn ngày 5 tháng 5. Nếu bạn đang cố gắng nhận hóa đơn sớm hơn thời điểm này, bạn sẽ thấy thông báo "Hóa đơn chưa sẵn sàng" thay vì liên kết hóa đơn trong tài khoản.

 • Nếu không có yêu cầu thanh toán nào xảy ra trong tài khoản của bạn vào một tháng cụ thể, thì hóa đơn không được tạo cho tháng đó hoặc hóa đơn trống được tạo.

 • Bạn có thể đã quên điều chỉnh phạm vi thời gian trên trang Lịch sử giao dịch của mình. Hãy đảm bảo đặt phạm vi ngày ở góc phía trên của trang để phạm vi ngày này tương ứng với hóa đơn bạn muốn xem.

Mẹo

Trừ khi bạn đang ở cài đặt thanh toán lập hóa đơn hàng tháng (thời hạn tín dụng), Google sẽ không gửi hóa đơn qua thư hoặc email cho thanh toán tự động hoặc thanh toán thủ công.

Thay đổi hóa đơn của bạn

Khi hóa đơn đã được phát hành, chúng tôi không thể thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với hóa đơn đó. Trường hợp này áp dụng ngay cả khi bạn vô tình nhập thông tin thanh toán không chính xác. Tuy nhiên, bạn có thể chỉnh sửa thông tin thanh toán của mình vào bất kỳ lúc nào và những thay đổi sẽ được phản ánh trên các hóa đơn trong tương lai.

Bạn sẽ cần phải chỉnh sửa thông tin thanh toán của mình ít nhất 14 ngày trước khi kết thúc tháng để đảm bảo thay đổi được phản ánh trên hóa đơn tiếp theo của bạn.

Bạn cũng không thể nhận hóa đơn riêng cho từng chiến dịch.

Có thể không bao gồm thuế VAT

Trụ sở chính của Google ở Châu Âu nằm tại Dublin (Google Ireland Ltd.). Do đó, các nhà quảng cáo AdWords có địa chỉ thanh toán tại Liên minh Châu Âu (EU) sẽ được lập hóa đơn và phục vụ theo Google Ireland Ltd. VAT sẽ không được bao gồm trong chi phí AdWords của bạn nếu cả hai điều sau áp dụng cho bạn:

 • Ðịa chỉ doanh nghiệp của bạn nằm trong EU, nhưng bên ngoài Ireland.
 • Bạn quảng cáo với AdWords vì mục đích kinh doanh (nghĩa là bạn tìm kiếm lợi ích tài chính từ việc quảng cáo của mình).

Nếu cả hai điều này áp dụng cho bạn, bạn đủ điều kiện tự định VAT của mình theo thuế suất địa phương của quốc gia thành viên Liên minh Châu Âu (EU). Kiểm tra trạng thái VAT của bạn bằng cách nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Thanh toán, rồi nhấp vào liên kết Hồ sơ thanh toán ở bên cạnh trang.

Hóa đơn điện tử tuân thủ quy định của Liên minh Châu Âu (EU)

Hóa đơn điện tử mà bạn in từ tài khoản của mình bao gồm:

 • Thanh toán của bạn
 • ID VAT của chúng tôi
 • ID VAT của bạn (nếu bạn đã ghi trong hồ sơ thanh toán của mình)

Những hóa đơn này tuân thủ các yêu cầu của Liên minh Châu Âu về Chỉ thị thuế giá trị gia tăng (VAT) (Điều 226, Chỉ thị của Hội đồng 2006/112/EC) và hợp lệ đối với các cơ quan thuế địa phương của bạn. Liên hệ với nhà tư vấn thuế của bạn hoặc chính quyền địa phương nếu bạn có câu hỏi.

Các bước tiếp theo

Nhận hóa đơn AdWords chỉ trong năm bước. Chọn quốc gia và cài đặt thanh toán để xem hướng dẫn cho tài khoản của bạn.

Chọn cài đặt thanh toán của bạn:

Thanh toán tự động hoặc thanh toán thủ công (áp dụng cho hầu hết các nhà quảng cáo)
Tìm và in hóa đơn hiện tại và trước đây
 1. Đăng nhập vào tài khoản AdWords của bạn tại https://adwords.google.com.vn.
 2. Nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Thanh toán, sau đó nhấp vào liên kết Lịch sử giao dịch ở bên cạnh trang.
 3. Đặt phạm vi ngày ở góc phía trên của trang để phạm vi ngày này tương ứng với hóa đơn bạn muốn xem.
  • Chế độ xem mặc định là "3 tháng qua", cho phép bạn xem hóa đơn gần đây nhất.

  • Để xem hóa đơn trước đó, hãy điều chỉnh phạm vi ngày bằng cách sử dụng trình đơn thả xuống. Ví dụ: chọn Năm trước đó nếu bạn muốn xem hóa đơn cho 12 tháng qua.
 4. Trong bảng, nhấp vào số hóa đơn bên cạnh tháng bạn muốn xem hóa đơn.
  • Liên kết cho hóa đơn của tháng hiện tại sẽ không xuất hiện trước khi kết thúc tháng hiện tại. "Hóa đơn chưa sẵn sàng" sẽ xuất hiện thay cho liên kết.

  • Hóa đơn cho tháng cụ thể sẽ sẵn có bắt đầu vào ngày làm việc thứ năm của tháng tiếp theo. Ví dụ: hóa đơn tháng 9 của bạn sẽ sẵn sàng không muộn hơn ngày 5 tháng 10. Hóa đơn không được tạo vào các ngày cuối tuần hoặc ngày lễ của ngân hàng, do đó, vui lòng dự kiến thời gian trễ khi nhận hóa đơn trong những khoảng thời gian đó. Trong thời gian chờ đợi, bạn luôn có thể in biên lai cho mỗi thanh toán.

  • Hóa đơn được tạo cho các thanh toán đã thực hiện trong tháng, không phải cho chi phí nhấp chuột được tích lũy. Nếu không có thanh toán nào xảy ra trong tài khoản của bạn vào một tháng cụ thể, thì hóa đơn không được tạo cho tháng đó hoặc hóa đơn trống được tạo.
  • Payment Link
 5. Hóa đơn sẽ mở trong cửa sổ trình duyệt mới. Để in hóa đơn, hãy chọn File (Tệp) rồi chọn Print (In) từ trình đơn trình duyệt. Hoặc nhấp chuột phải vào hóa đơn và nhấp vào Print (In). Nếu bạn muốn tải xuống hóa đơn của mình và lưu bản sao trên máy tính, hãy nhấp chuột phải và chọn Save as (Lưu ở dạng).

Mẹo

Hãy đảm bảo cài đặt trình duyệt của bạn không chặn cửa sổ bật lên -- điều đó sẽ ngăn hóa đơn mở ra.

Truy cập AdWords

Xem hoặc in biên lai thanh toán

Bạn có thể muốn in biên lai của một khoản phí đã xảy ra trong tháng. Vì hóa đơn hàng tháng của bạn sẽ không được tạo cho đến ngày thứ năm của tháng tiếp theo, bạn có thể in ra biên lai thanh toán cho bản ghi của mình. Dưới đây là cách thực hiện:

 1. Đăng nhập vào tài khoản AdWords của bạn tại http://adwords.google.com.vn.
 2. Nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Thanh toán, sau đó nhấp vào liên kết Lịch sử giao dịch ở bên cạnh trang.
 3. Đặt phạm vi ngày thích hợp.
 4. Trong thanh công cụ trên bảng bên dưới, hãy nhấp vào Xem chi tiết.
 5. Nhấp vào liên kết Thanh toán thích hợp trong cột Mô tả. Biên lai in được sẽ xuất hiện trong cửa sổ trình duyệt mới.
 6. Để in biên lai, hãy chọn File (Tệp)Print (In) từ trình đơn trình duyệt. Nếu bạn muốn tải xuống và lưu bản sao trên máy tính, hãy nhấp chuột phải và chọn Save as (Lưu ở dạng).
Truy cập AdWords
Gặp khó khăn khi tìm hóa đơn của bạn
Có một vài lý do khiến bạn không thể tìm được một hóa đơn nhất định:
 • Hóa đơn được tạo hàng tháng, mặc dù các khoản phí có thể xảy ra trong suốt tháng đó. (Đối với bản ghi của mình, bạn có thể in biên lai cho mỗi thanh toán.) Hóa đơn cho một tháng cụ thể khả dụng sau ngày thứ năm của tháng tiếp theo.

  Ví dụ: hóa đơn tháng 4 của bạn sẽ sẵn sàng không muộn hơn ngày 5 tháng 5. Nếu bạn đang cố gắng nhận hóa đơn sớm hơn thời điểm này, bạn sẽ thấy thông báo "Hóa đơn chưa sẵn sàng" thay vì liên kết hóa đơn trong tài khoản.

 • Nếu không có yêu cầu thanh toán nào xảy ra trong tài khoản của bạn vào một tháng cụ thể, thì hóa đơn không được tạo cho tháng đó hoặc hóa đơn trống được tạo.

 • Bạn có thể đã quên điều chỉnh phạm vi thời gian trên trang Lịch sử giao dịch của mình. Hãy đảm bảo đặt phạm vi ngày ở góc phía trên của trang để phạm vi ngày này tương ứng với hóa đơn bạn muốn xem.

Mẹo

Trừ khi bạn đang ở cài đặt thanh toán lập hóa đơn hàng tháng (thời hạn tín dụng), Google sẽ không gửi hóa đơn qua thư hoặc email cho thanh toán tự động hoặc thanh toán thủ công.

Thay đổi hóa đơn trước đây của bạn

Khi hóa đơn đã được phát hành, chúng tôi không thể thay đổi tên của địa chỉ nhận hóa đơn. Trường hợp này áp dụng ngay cả khi bạn vô tình nhập thông tin thanh toán không chính xác. Tuy nhiên, bạn có thể thực hiện bất kỳ thay đổi nào khác bằng cách gửi biểu mẫu điều chỉnh hóa đơn.

Thay đổi tên của địa chỉ nhận hóa đơn

Bạn có thể chỉnh sửa tên của địa chỉ nhận hóa đơn vào bất kỳ lúc nào và thay đổi sẽ được phản ánh trên các hóa đơn trong tương lai.

Bạn sẽ cần phải chỉnh sửa tên của địa chỉ nhận hóa đơn ít nhất 14 ngày trước khi kết thúc tháng để đảm bảo thay đổi được phản ánh trên hóa đơn tiếp theo của mình.

Thay đổi thông tin khác

Để thực hiện điều chỉnh trên hóa đơn của bạn (ngoài tên của địa chỉ nhận hóa đơn), hãy thực hiện theo các bước sau:

 1. Chỉnh sửa thông tin thanh toán của bạn trong tài khoản AdWords.
 2. Điền vào ghi chú điều chỉnh hóa đơn bên dưới và liên hệ với chúng tôi, kèm biểu mẫu đã điền đầy đủ ở dạng tệp đính kèm.
 3. Sau khi nhận được email xác nhận từ chúng tôi, bạn sẽ có thể sử dụng hóa đơn của mình cùng với chứng từ này cho các mục đích kế toán và nộp thuế VAT.

Lưu ý

Theo những thay đổi pháp luật về thuế của Ba Lan vào tháng Giêng năm 2013, Google không có nghĩa vụ phải gửi trả ghi chú điều chỉnh đã ký. Email mà bạn sẽ nhận được từ chúng tôi là biểu mẫu xác nhận hợp lệ.

Có thể không bao gồm thuế VAT

Trụ sở chính của Google ở Châu Âu nằm tại Dublin (Google Ireland Ltd.). Do đó, các nhà quảng cáo AdWords có địa chỉ thanh toán tại Liên minh Châu Âu (EU) sẽ được lập hóa đơn và phục vụ theo Google Ireland Ltd. VAT sẽ không được bao gồm trong chi phí AdWords của bạn nếu cả hai điều sau áp dụng cho bạn:

 • Ðịa chỉ doanh nghiệp của bạn nằm trong EU, nhưng bên ngoài Ireland.
 • Bạn quảng cáo với AdWords vì mục đích kinh doanh (nghĩa là bạn tìm kiếm lợi ích tài chính từ việc quảng cáo của mình).

Nếu cả hai điều này áp dụng cho bạn, bạn đủ điều kiện tự định VAT của mình theo thuế suất địa phương của quốc gia thành viên Liên minh Châu Âu (EU). Kiểm tra trạng thái VAT của bạn bằng cách nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Thanh toán, rồi nhấp vào liên kết Hồ sơ thanh toán ở bên cạnh trang.

Hóa đơn điện tử tuân thủ quy định của Liên minh Châu Âu (EU)

Hóa đơn điện tử mà bạn in từ tài khoản của mình bao gồm:

 • Thanh toán của bạn
 • ID VAT của chúng tôi
 • ID VAT của bạn (nếu bạn đã ghi trong hồ sơ thanh toán của mình)

Những hóa đơn này tuân thủ các yêu cầu của Liên minh Châu Âu về Chỉ thị thuế giá trị gia tăng (VAT) (Điều 226, Chỉ thị của Hội đồng 2006/112/EC) và hợp lệ đối với các cơ quan thuế địa phương của bạn. Liên hệ với nhà tư vấn thuế của bạn hoặc chính quyền địa phương nếu bạn có câu hỏi.

Các bước tiếp theo

Nếu bạn ở Nga và bạn chọn trạng thái thuế “Nhà doanh nghiệp cá nhân” hoặc “Doanh nghiệp” khi thiết lập tài khoản AdWords của mình, Google sẽ cung cấp cho bạn chứng từ kế toán.

Khi bạn thiết lập tài khoản AdWords, bạn sẽ cần phải chọn một trong các trạng thái thuế sau:

 • Cá nhân
 • Nhà doanh nghiệp cá nhân
 • Doanh nghiệp

Lựa chọn của bạn là cố định và không thể thay đổi sau đó. Google sẽ cung cấp cho bạn chứng từ kế toán chỉ khi tài khoản của bạn được thiết lập dưới dạng “Nhà doanh nghiệp cá nhân” hoặc “Doanh nghiệp”.

Kiểm tra trạng thái thuế của bạn

Dưới đây là cách kiểm tra trạng thái thuế của bạn:

 1. Đăng nhập vào tài khoản của bạn tại https://adwords.google.com.vn.
 2. Nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Thanh toán.
 3. Nhấp vào liên kết Hồ sơ thanh toán.
 4. Trạng thái thuế của bạn xuất hiện trong phần Hồ sơ thuế.
Truy cập AdWords
Thay đổi trạng thái thuế của bạn
Nếu bạn cần thay đổi hoặc chỉnh sửa trạng thái thuế của mình, bạn sẽ cần phải đóng tài khoản của mình và tạo tài khoản mới.
Chứng từ kế toán chúng tôi cung cấp

Chứng từ kế toán được cung cấp cho mỗi tài khoản AdWords. Nếu bạn có nhiều tài khoản, chúng tôi sẽ cung cấp bộ chứng từ riêng lẻ cho từng tài khoản, ngay cả khi tất cả tài khoản này được kết nối với một hoặc nhiều tài khoản Trung tâm khách hàng.

Mặc dù một số chứng từ thanh toán được cung cấp tự động cho tất cả các nhà quảng cáo đủ điều kiện, các chứng từ khác sẽ được yêu cầu nếu cần. Dưới đây là chi tiết cho từng loại chứng từ mà chúng tôi có thể cung cấp:

  Định nghĩa Được cung cấp tự động cho các nhà quảng cáo đủ điều kiện Được cung cấp theo yêu cầu cho các nhà quảng cáo đủ điều kiện
Hóa đơn VAT sử dụng Được gửi mỗi tháng, được đề ngày là ngày cuối cùng của tháng. Chứng từ này cho biết chi phí thực tế trong tài khoản cho tháng đó. Phiên bản điện tử: có sẵn để tải xuống trong tài khoản của bạn từ ngày 3 đến ngày 7 hàng tháng cho tháng kế toán trước đó.

Bản in ra giấy: được gửi đến địa chỉ bưu điện của bạn khi phiên bản điện tử được tạo. Lưu ý rằng thời gian chuyển qua bưu điện có thể mất đến 10 ngày làm việc.
Yêu cầu bản sao in ra giấy cho giai đoạn trước đó trong tài khoản của bạn trên trang Lịch sử giao dịch. Để đến đó, hãy nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Thanh toán. Nhấp vào trình đơn thả xuống bên cạnh "Hóa đơn VAT sử dụng" và chọn In lại. Điều này cũng sẽ tạo bản sao của Đạo luật chấp nhận.

Chỉ phải thực hiện yêu cầu cho tháng trước đó sau ngày 20 của tháng hiện tại. (Ví dụ: nếu bạn cần bản sao về hóa đơn VAT sử dụng cho tháng 1, thì chỉ yêu cầu bản sao đó sau ngày 20 tháng 2).
Đạo luật chấp nhận Được gửi mỗi tháng, được đề ngày là ngày cuối cùng của tháng. Chứng từ này cho biết chi phí thực tế trong tài khoản cho tháng đó.

Hóa đơn VAT và Đạo luật chấp nhận có số chứng từ giống nhau và chi phí như nhau.
Phiên bản điện tử: có sẵn để tải xuống trong tài khoản của bạn từ ngày 3 đến ngày 7 hàng tháng cho tháng kế toán trước đó.

Bản in ra giấy: được gửi đến địa chỉ bưu điện của bạn cùng với hóa đơn VAT sử dụng. Lưu ý rằng thời gian chuyển qua bưu điện có thể mất đến 10 ngày làm việc.
Yêu cầu bản sao in ra giấy cho giai đoạn trước đó trong tài khoản của bạn trên trang Lịch sử giao dịch. Để đến đó, hãy nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Thanh toán. Nhấp vào trình đơn thả xuống bên cạnh "Hóa đơn VAT sử dụng" và chọn In lại. Điều này cũng sẽ tạo bản sao của Đạo luật chấp nhận.

Chỉ phải thực hiện yêu cầu cho tháng trước đó sau ngày 20 của tháng hiện tại. (Ví dụ: nếu bạn cần bản sao của Đạo luật chấp nhận cho tháng 1, thì chỉ yêu cầu bản sao đó sau ngày 20 tháng 2).
Hoá đơn VAT phát trước Được tạo cho mỗi thanh toán bạn thực hiện cho ngày thanh toán được nhận, chứng từ này cho biết số tiền thanh toán đầy đủ (bao gồm VAT).

Số chứng từ bắt đầu bằng “A”.
Phiên bản điện tử: có sẵn để tải xuống trong tài khoản của bạn trong 48 giờ sau khi chúng tôi nhận được thanh toán của bạn.

Bản in ra giấy: được gửi đến địa chỉ bưu điện của bạn khi phiên bản điện tử được tạo. Lưu ý rằng thời gian chuyển qua bưu điện có thể mất đến 10 ngày làm việc
Yêu cầu bản sao in ra giấy cho thanh toán trước đó trong tài khoản của bạn trên trang Lịch sử giao dịch. Để đến đó, hãy nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Thanh toán.

Yêu cầu chỉ được thực hiện sau khi đã qua 10 ngày làm việc đã qua kể từ khi thanh toán xuất hiện trong tài khoản của bạn.
Chứng thư giải trình Chứng từ này trình bày tất cả các thỏa thuận chung giữa tài khoản của bạn và Google cho giai đoạn cụ thể bắt đầu từ 1 tháng 1 và không quá 1 năm. Phiên bản điện tử: có sẵn để tải xuống trong tài khoản của bạn từ ngày 3 đến ngày 7 hàng tháng cho tháng kế toán trước đó.

Bản in ra giấy: Được tự động gửi mỗi năm một lần vào tháng 1.
Yêu cầu bản in ra giấy cho giai đoạn trước đó trong tài khoản của bạn trên trang Lịch sử giao dịch. Để đến đó, hãy nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Thanh toán.

Lưu ý rằng thời gian chuyển qua bưu điện bản in ra giấy có thể mất đến 10 ngày làm việc.
Hóa đơn chiếu lệ Chứng từ này được tạo trong tài khoản của bạn khi bạn tạo chi tiết cho việc thanh toán bằng chuyển tiền.

Bạn có thể in bản sao được tạo trong tài khoản của mình khi bạn tạo chi tiết cho việc thanh toán bằng chuyển tiền.
Phiên bản điện tử: Có thể được tạo sau khi nhấp vào nút “Thanh toán” trên trang Lịch sử giao dịch.

Bản in ra giấy: Không được gửi tự động.
Yêu cầu hóa đơn chiếu lệ được đóng dấu và được ký trên trang Lịch sử giao dịch. Để đến đó, hãy nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Thanh toán.

Lưu ý rằng thời gian chuyển qua bưu điện bản in ra giấy có thể mất đến 10 ngày làm việc.
Ðiều khoản và điều kiện Chứng từ này cho biết điều khoản và điều kiện của Google AdWords mà bạn đã chấp nhận khi thiết lập tài khoản của mình. Phiên bản điện tử: Có sẵn để tải xuống trong 48 giờ sau khi tạo tài khoản trên trang Hồ sơ thanh toán. Để đến đó, hãy nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Thanh toán.

Bản in ra giấy: Không được gửi tự động.
Yêu cầu bản in ra giấy trong tài khoản của bạn trên trang Hồ sơ thanh toán. Để đến đó, hãy nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Thanh toán.
Thay đổi địa chỉ nhận thư của bạn

Dưới đây là cách thay đổi địa chỉ nhận thư nơi bạn nhận chứng từ:

 1. Đăng nhập vào tài khoản AdWords của bạn tại https://adwords.google.com.vn.
 2. Nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Thanh toán.
 3. Nhấp vào liên kết Cài đặt thanh toán ở bên cạnh trang.
 4. Cập nhật địa chỉ nhận thư của bạn.
 5. Nhấp vào Lưu.
Truy cập AdWords

Hãy chắc chắn thực hiện thay đổi ít nhất là 15 ngày trước cuối tháng để đảm bảo chứng từ của bạn đến địa chỉ mới. Lưu ý rằng việc thay đổi trường này sẽ không thay đổi địa chỉ doanh nghiệp của tài khoản của bạn.

Thay đổi địa chỉ doanh nghiệp của bạn

Việc thay đổi địa chỉ doanh nghiệp sẽ thay đổi địa chỉ được in trên chứng từ của bạn. Dưới đây là cách thực hiện:

 1. Đăng nhập vào tài khoản AdWords của bạn tại https://adwords.google.com.vn.
 2. Nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Thanh toán.
 3. Nhấp vào liên kết Hồ sơ thanh toán ở bên cạnh trang.
 4. Nhấp vào Chỉnh sửa và cập nhật địa chỉ của bạn.
 5. Nhấp vào Lưu khi bạn hoàn tất.
Truy cập AdWords

Yêu cầu chứng từ chủ động và thay đổi đối với chứng từ

Yêu cầu điều khoản và điều kiện

Điều khoản và điều kiện có sẵn để tải xuống trên trang Hồ sơ thanh toán (bên dưới biểu tượng bánh răng sau khi bạn chọn Thanh toán) trong vòng 48 giờ sau khi bạn nhập thông tin thanh toán lần đầu tiên.

In lại

Yêu cầu bản in ra giấy của điều khoản và điều kiện bằng cách nhấp vào mũi tên thả xuống bên cạnh liên kết Điều khoản và điều kiện và chọn In lại.

Truy cập AdWords

In lại được xử lý trong 48 giờ nhưng thời gian chuyển qua bưu điện bản in ra giấy có thể mất đến 10 ngày làm việc.

Yêu cầu bản in ra giấy của chứng từ

Bạn có thể yêu cầu bản sao in ra giấy của hóa đơn VAT sử dụng, Đạo luật chấp nhận và hóa đơn VAT phát trước cùng với bản in ra giấy của chứng thư giải trình và hóa đơn chiếu lệ. Dưới đây là cách thực hiện:

 1. Đăng nhập vào tài khoản AdWords của bạn tại https://adwords.google.com.vn.
 2. Nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Thanh toán.
 3. Ở góc trên bên phải, hãy chọn phạm vi ngày bạn quan tâm.
 4. Nhấp vào mũi tên bên cạnh chứng từ bạn muốn yêu cầu và chọn In lại.
Truy cập AdWords

Việc này tạo yêu cầu cho bản in ra giấy của chứng từ được chọn. Chứng từ sẽ được gửi đến địa chỉ bưu điện của bạn. Bạn sẽ không thấy bất kỳ xác nhận nào, chỉ cần biết rằng bạn chỉ cần thực hiện việc này một lần.

Lưu ý

 • Nếu bạn đã chọn nhận chứng từ kiểu điện tử, thì bạn sẽ không thể yêu cầu bản in ra giấy.
 • Yêu cầu bản in ra giấy được xử lý trong 48 giờ và thời gian chuyển qua bưu điện có thể mất đến 10 ngày làm việc.
Bản in ra giấy bị thất lạc hoặc chứng từ được gửi đến sai địa chỉ

Nếu bạn chưa từng nhận được bản in ra giấy hoặc bản in của bạn đến sai địa chỉ, hãy xác minh địa chỉ nhận thư trong tài khoản của bạn trên trang Cài đặt thanh toán. Để đến đó, hãy nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Thanh toán. Nếu địa chỉ sai, hãy cập nhật địa chỉ bằng cách sử dụng hướng dẫn trong phần "Thay đổi địa chỉ nhận thư" của bài viết này.

Sau khi bạn cập nhật địa chỉ, hãy cho phép 24 giờ để hệ thống đồng bộ hóa. Sau đó yêu cầu bản sao in ra giấy của chứng từ được yêu cầu bằng cách sử dụng hướng dẫn trong phần "Yêu cầu bản in ra giấy của chứng từ" trong bài viết này.

Chứng từ có sai sót

Hóa đơn VAT sử dụng hoặc Đạo luật chấp nhận

Nếu chứng từ của bạn có sai sót, bạn cần phải chỉnh sửa thông tin trong tài khoản của mình trước và cho phép 24 giờ để hệ thống đồng bộ hóa. Sau đó, yêu cầu chứng từ mới từ tài khoản của bạn. Dưới đây là cách thực hiện:

 1. Đăng nhập vào tài khoản AdWords của bạn tại https://adwords.google.com.vn.
 2. Nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Thanh toán.
 3. Ở góc trên bên phải, hãy chọn phạm vi ngày bạn quan tâm.
 4. Xem trong từng tháng để tìm chứng từ cho tháng đó.
 5. Nhấp vào mũi tên bên cạnh chứng từ bạn muốn yêu cầu và chọn Yêu cầu sửa đổi.
Truy cập AdWords

Sẽ mất 24 giờ để hệ thống tải bản sao điện tử mới của chứng từ lên tài khoản của bạn và 5 đến 10 ngày để bạn nhận được bản in ra giấy tại địa chỉ bưu điện của mình. Bạn sẽ không thấy bất kỳ xác nhận nào, chỉ cần biết rằng bạn chỉ cần thực hiện việc này một lần.

Chứng từ khác

Nếu bất kỳ chứng từ nào khác có sai sót, hãy liên hệ với chúng tôi để yêu cầu phiên bản được chỉnh sửa.

Chứng từ đã quét, ký và đóng dấu

Google không cung cấp bản quét của chứng từ. Tuy nhiên, bạn có thể tải xuống phiên bản .pdf của chứng từ trong trang Lịch sử giao dịch của bạn. Để đến đó, hãy nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Thanh toán. Những chứng từ này sẽ không được ký và đóng dấu. Điều này là do, vì mục đích kế toán và mục đích về thuế, bản in của chứng từ có chữ ký và đóng dấu tương đương với bản in của chứng từ không có chữ ký và đóng dấu. Tuy nhiên, bản in ra giấy bạn nhận được tại địa chỉ nhận thư của mình sẽ được ký và đóng dấu.

Lưu ý: Phần này không áp dụng cho các tài khoản sử dụng quy trình chứng từ điện tử có chữ ký điện tử được chứng nhận. Những tài khoản này sẽ chỉ được cung cấp chứng từ điện tử có thể được sử dụng cho mục đích về thuế. (Để biết thêm thông tin, hãy xem phần tiếp theo bên dưới).

Quy trình chứng từ điện tử
Giới thiệu về quy trình chứng từ điện tử

Chứng từ chứa thông tin dưới dạng điện tử hoặc kỹ thuật số được gọi là điện tử (xem điều 3 chương I FZ RF №1-FZ).

Theo luật, chứng từ điện tử được ký bằng chữ ký điện tử được chứng nhận tương đương với chữ ký gốc trên giấy nếu được các bên đồng ý (xem FZ RF ngày 10.01.2002 №1-FZ). Không cần phải in các chứng từ đó ra và lưu trữ bằng giấy. Theo sửa đổi mới nhất cho luật, toàn bộ quy trình chứng từ giữa các công ty có thể được thay đổi sang định dạng điện tử.

Kể từ ngày 23 tháng 5 năm 2012, hóa đơn điện tử thay thế hoàn toàn cho hóa đơn gốc bằng giấy và có thể được gửi đến cơ quan thuế bằng biểu mẫu điện tử. Quy trình trao đổi hóa đơn bắt đầu bằng Đơn hàng của Minfin №50н và sẽ được thực hiện qua nhà cung cấp EDM. Hoạt động của nhà cung cấp EDM được kiểm soát bởi đơn hàng № ММВ-7-6/253@ và bạn có thể tìm thấy danh sách các nhà cung cấp EDM đã đăng ký trên trang web của FNS.

Lợi ích của quy trình chứng từ điện tử:

 • Hoàn toàn tuân thủ với các yêu cầu pháp lý.
 • Chứng từ điện tử không chiếm không gian. Bạn có thể tiết kiệm chi phí in chứng từ, xử lý thủ công và duy trì lưu trữ bằng giấy.
 • Việc giao chứng từ gốc chỉ mất vài phút. Không cần phải đợi nhiều ngày hoặc nhiều tuần để nhận chứng từ.
Cách đăng ký

Để có thể đăng ký quy trình chứng từ điện tử, bạn cần có tài khoản với DiaDoc.ru trước khi bạn tạo tài khoản AdWords của mình. DiaDoc.ru là dịch vụ của nhà cung cấp EDM được ủy quyền SKB Kontur, nhà phát triển dịch vụ web lớn nhất cho doanh nghiệp ở Nga. Công ty có kinh nghiệm hợp tác với các cơ quan nhà nước và đảm bảo sự hợp lệ về mặt pháp lý của các chứng từ điện tử.

Thực hiện theo các hướng dẫn này để đăng ký tài khoản với DiaDoc.ru và có được chữ ký điện tử được chứng nhận trước khi bạn tạo tài khoản AdWords của mình. Xin lưu ý rằng Google sẽ không thể bù chi phí để có được chứng nhận cho bạn.

Khi bạn đã được đăng ký, hãy tạo tài khoản AdWords và chọn hộp thích hợp để bật quy trình chứng từ điện tử.

Chọn không tham gia hoặc chọn tham gia quy trình chứng từ điện tử

Chọn không tham gia

Bạn có thể chọn bắt đầu nhận chứng từ qua thư bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, lưu ý rằng chứng từ của các tháng trước đó không thể được gửi qua thư cho bạn. Ngoài ra, khi chọn không tham gia, bạn sẽ không còn nhận được chứng từ qua email.

Dưới đây là cách chọn không tham gia:

 1. Đăng nhập vào tài khoản AdWords của bạn tại https://adwords.google.com.vn.
 2. Nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Thanh toán.
 3. Nhấp vào liên kết Cài đặt thanh toán.
 4. Nhấp vào Chỉnh sửa bên cạnh địa chỉ nhận thư của bạn.
 5. Bỏ chọn tùy chọn quy trình chứng từ điện tử.
 6. Nhấp vào Lưu.
Truy cập AdWords

Bạn sẽ chỉ bắt đầu nhận được chứng từ qua thư vào tháng tiếp theo. Chứng từ sẽ vẫn có sẵn để tải xuống trong Lịch sử giao dịch của bạn.

Chọn tham gia

Nếu bạn chưa được đăng ký với DiaDoc.ru khi bạn đăng ký AdWords, bạn sẽ không thể đăng ký chứng từ điện tử.

Tuy nhiên, nếu bạn có tài khoản với DiaDoc.ru khi bạn đăng ký AdWords, bạn có thể bật quy trình chứng từ điện tử bất cứ lúc nào. Dưới đây là cách thực hiện:

 1. Đăng nhập vào tài khoản AdWords của bạn tại https://adwords.google.com.vn.
 2. Nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Thanh toán.
 3. Nhấp vào liên kết Cài đặt thanh toán.
 4. Nhấp vào Chỉnh sửa bên cạnh địa chỉ nhận thư của bạn.
 5. Chọn hộp bên cạnh tùy chọn quy trình chứng từ điện tử.
 6. Nhấp vào Lưu.

Bạn sẽ chỉ bắt đầu nhận được chứng từ kiểu điện tử trong tháng tiếp theo. Chứng từ sẽ không còn được gửi cho bạn qua thư nữa.

Truy cập AdWords

Những câu hỏi thường gặp khác

Tổng số tiền được tính như thế nào trong hóa đơn VAT sử dụng và Đạo luật chấp nhận

VAT được tính dựa trên việc sử dụng. Hóa đơn VAT sử dụng và Đạo luật chấp nhận sẽ hiển thị số tiền đã thanh toán cho việc sử dụng và VAT, như bạn có thể thấy trong các ví dụ sau:

Ví dụ về hóa đơn VAT sử dụng
Example usage VAT invoice

Ví dụ về Đạo luật chấp nhận
Example act of acceptance

Chứng từ có tổng số tiền bằng 0

Có thể nhận hóa đơn hoặc Đạo luật chấp nhận có tổng số tiền bằng 0. Điều này xảy ra khi mã khuyến mại được áp dụng cho tài khoản của bạn và tất cả chi phí trong giai đoạn được báo cáo được trả bằng số tiền tín dụng khuyến mại. Khi tín dụng khuyến mại được sử dụng hết, hóa đơn của bạn sẽ bắt đầu phản ánh lại chi phí.

OOO viết tắt "Google"

Trong quy định về thuế của Nga, những thuộc tính bắt buộc của hóa đơn được quy định trong khoản 5 của Điều 169. Ngoài ra, những thuộc tính không được quy định trong khoản 5 và 6 của Điều 169 không được coi là lý do hợp lệ cho việc không chấp nhận hóa đơn từ người bán.

Theo các quy định về thuế của Nga, hóa đơn được Google phát hành có tên người bán được rút ngắn được coi là hợp lệ.

Những khác biệt của Đạo luật chấp nhận

Nếu bạn nhận thấy rằng Đạo luật chấp nhận không bao gồm một số giao dịch, thì những giao dịch này rất có khả năng được thực hiện trong một tài khoản AdWords khác. Ví dụ: thanh toán có thể được thực hiện cho một tài khoản AdWords khác đã đăng ký với công ty của bạn hoặc công ty khác có tài khoản bạn quản lý. Điều này xảy ra nếu bạn đã chỉ định số tài khoản ngân hàng của Google thuộc về một tài khoản AdWords khác khi thanh toán.

Mỗi tài khoản AdWords có số tài khoản ngân hàng của Google riêng cần được chỉ định khi bạn thực hiện chuyển khoản ngân hàng. Nếu bạn nghĩ chuyển khoản có thể đã đến sai tài khoản, hãy kiểm tra số tài khoản bạn chỉ định để chuyển tiền so với số tài khoản ngân hàng của Google cho tài khoản AdWords của bạn.

Dưới đây là cách kiểm tra số tài khoản ngân hàng của Google cho tài khoản AdWords của bạn trên hóa đơn chiếu lệ:

 1. Đăng nhập vào tài khoản AdWords của bạn tại https://adwords.google.com.vn.
 2. Nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Thanh toán.
 3. Nhấp vào Lịch sử giao dịch.
 4. Chuyển đến tháng mới nhất bạn thanh toán và nhấp vào liên kết Chứng từ.
 5. Nhấp vào liên kết Chiếu lệ.
 6. Kiểm tra số tài khoản ngân hàng của Google trên yêu cầu chuyển tiền.

Nếu số bạn thấy trong tài khoản và trên yêu cầu thanh toán không khớp, thì có nghĩa là chuyển khoản đã được thực hiện cho một tài khoản AdWords khác. Nếu cả hai tài khoản đều được đăng ký cho cùng một pháp nhân hợp pháp, bạn cần phải yêu cầu chứng thư giải trình cho tài khoản mà chuyển khoản đã được thực hiện.

Các bước tiếp theo

Hạn mức tín dụng (lập hóa đơn hàng tháng)

Lưu ý

Những hướng dẫn này chỉ áp dụng cho các khách hàng trên cài đặt thanh toán lập hóa đơn hàng tháng.

Nếu bạn thanh toán cho chi phí AdWords của mình qua lập hóa đơn hàng tháng, có 3 cách để nhận hóa đơn:

 1. Email: Chúng tôi sẽ gửi email hóa đơn cho bạn trong vòng năm ngày làm việc đầu mỗi tháng. Hóa đơn sẽ bao gồm chi phí của bạn cho tháng trước đó. (Email của bạn sẽ cần được xác minh để nhận những hóa đơn này).
 2. Thư: Nếu bạn yêu cầu chúng tôi thực hiện việc này khi bạn thiết lập tài khoản của mình, chúng tôi cũng sẽ gửi cho bạn bản sao hóa đơn của bạn qua thư. Bạn có thể xem và chỉnh sửa các cài đặt này trên trang Cài đặt thanh toán, trong phần Gửi hóa đơn qua email hoặc Gửi hóa đơn qua thư. Truy cập AdWords
 3. Tài khoản của bạn: Chúng tôi sẽ tạo một phiên bản điện tử của hóa đơn có sẵn trong tài khoản AdWords của bạn, trong trường hợp bạn muốn xem, in hoặc tải xuống hóa đơn.
Tìm hóa đơn trong tài khoản của bạn

Nếu bạn đang sử dụng cài đặt thanh toán lập hóa đơn hàng tháng, dưới đây là cách bạn có thể tìm hóa đơn của mình:

 1. Đăng nhập vào tài khoản AdWords của bạn tại http://adwords.google.com.vn.
 2. Nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Thanh toán.
 3. Nhấp vào liên kết Hóa đơn ở bên cạnh trang.
 4. Tìm hóa đơn bạn muốn xem trong cột Số hóa đơn.
 5. Nhấp vào Biểu tượng tải xuốngbiểu tượng tải xuống bên cạnh số hóa đơn. Phiên bản .pdf sẽ tải xuống, cho phép bạn in.
Truy cập AdWords
Tìm hóa đơn từ trước khi bạn sử dụng tùy chọn lập hóa đơn hàng tháng

Nếu bạn muốn truy cập vào hóa đơn được tạo trước khi bạn bắt đầu sử dụng lập hóa đơn hàng tháng, hãy thực hiện theo những bước sau:

 1. Đăng nhập vào tài khoản AdWords của bạn tại http://adwords.google.com.vn.
 2. Nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Thanh toán.
 3. Nhấp vào liên kết Lịch sử thiết lập thanh toán ở bên cạnh trang.
 4. Nhấp vào tài khoản thanh toán mà bạn muốn xem hóa đơn trong quá khứ.
 5. Nhấp vào liên kết Lịch sử giao dịch để xem hóa đơn.
 6. Khi đã hoàn tất, hãy nhấp vào Trở về tài khoản thanh toán hiện tại ở góc trên cùng.
Truy cập AdWords
Không nhận qua giấy

Nếu bạn sử dụng cài đặt thanh toán lập hóa đơn hàng tháng và chỉ muốn nhận hóa đơn của mình qua email và ngừng nhận hóa đơn bằng giấy, hãy thực hiện theo những bước sau:

 1. Đăng nhập vào tài khoản AdWords của bạn tại http://adwords.google.com.vn.
 2. Nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Thanh toán.
 3. Nhấp vào liên kết Cài đặt thanh toán.
 4. Xóa tất cả các địa chỉ trong phần Gửi hóa đơn qua thư.
 5. Thêm địa chỉ trong phần Gửi hóa đơn qua email.
Truy cập AdWords
Nếu bạn không chắc cài đặt của mình là gì

Để xác minh cài đặt thanh toán của bạn, hãy nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Thanh toán trong tài khoản AdWords của bạn. Bạn sẽ thấy cài đặt thanh toán của mình ở trên cùng trong phần Cách bạn thanh toán.