Cerca
Esborra la cerca
Tanca la cerca
Aplicacions de Google
Menú principal

Estat de l'anunci

La columna Estat de la pestanya Anuncis indica si un anunci està actiu o no i el motiu de l'estat. L'estat d'un anunci reflecteix els canvis que feu a l'anunci o a la campanya i si l'anunci ha estat aprovat o no segons les polítiques d'AdWords.

On apareix l'estat de l'anunci

 1. Inicieu una sessió al compte d'AdWords a l'adreça  https://adwords.google.com.
 2. Feu clic a la pestanya Campanyes.
 3. Feu clic a la pestanya Anuncis.
 4. Consulteu la columna Estat, al costat d'Anunci, per veure l'estat d'un anunci.
Approved ad

Com s'interpreta l'estat de l'anunci

A la columna Estat de la pestanya Anuncis es mostra informació sobre l’estat actual de l’anunci en el moment en què inicieu la sessió. A continuació es mostren els diferents tipus d'estat dels anuncis:

 1. Aturat
 2. Pendent
 3. Finalitzat
 4. Tret
 5. En revisió
 6. Apte
 7. Aprovat
 8. Aprovat (no apte per a menors)
 9. Aprovat (per a adults)
 10. Aprovat (limitat)
 11. Rebutjat
 12. Lloc suspès

A continuació s'expliquen només els quatre estats que podeu controlar:

 • Aturat: inactiu perquè l'heu aturat. Aturar un anunci significa que els vostres anuncis no es mostraran ni acumularan més costos fins que no els reactiveu. També podeu veure Campanya aturada o Grup d'anuncis aturat a la pestanya Anuncis si heu aturat la campanya o el grup d'anuncis que inclou aquest anunci. Fins i tot quan els anuncis estan aturats, estan subjectes a revisió. Revisem els anuncis aturats per garantir que compleixin les polítiques de Google i la normativa aplicable i també perquè els anuncis que s'aprovin mentre estan en revisió es puguin publicar tan aviat com els reactiveu.

 • Pendent: inactiu però programat perquè estigui actiu en un futur. També podeu veure "Campanya pendent" o "Grup d'anuncis pendent" a la pestanya Anuncis si la campanya o el grup d'anuncis que inclou aquest anunci està pendent.
 • Finalitzat: inactiu perquè ja ha passat la data de finalització programada. També podeu veure "Campanya finalitzada" o "Grup d'anuncis finalitzat" a la pestanya Anuncis si la campanya o el grup d'anuncis que inclou aquest anunci ha finalitzat.
 • Tret: inactiu perquè l'heu tret. Els anuncis que s'han tret no es mostren ni acumulen més costos fins que no es tornen a activar. També podeu veure Campanya tret o Grup d'anuncis tret a la pestanya Anuncis si heu tret la campanya o el grup d'anuncis que inclou aquest anunci.

Els tipus restants són estats relacionats amb l'aprovació o el rebuig de l'anunci.

Passos següents

Ha resultat útil aquest article?
Inicieu la sessió a AdWords

Inicieu la sessió amb l'adreça electrònica del compte d'AdWords per obtenir ajuda i consells sobre el compte o descobriu com podeu començar a utilitzar AdWords.