Sledování klíčových slov a reklam

Pokud chcete být ve službě AdWords skutečně úspěšní, je třeba pravidelně kontrolovat a optimalizovat výkon svého účtu. Zejména je vhodné sledovat stav a pokroky obou reklam a jejich klíčových slov.

Postupujte podle pokynů v účtu.

Chcete si projít každý z těchto sloupců v účtu? Kliknutím na tento odkaz přejdete do účtu a zobrazíte si průvodce pro všechny klíčové metriky výkonu. Na konci se rovněž dozvíte, jak přidat nové užitečné sloupce. Ukázat postup Můžete také postupovat podle následujících pokynů.

Zobrazení výkonu reklam

Kartu Reklamy zobrazíte takto:

 1. Přihlaste se k účtu AdWords na adrese https://adwords.google.cz.
 2. V horní části klikněte na kartu Kampaně.
 3. Klikněte na kartu Reklamy ve střední části stránky.
Vyzkoušet Ads tab

Výkon reklam lze na kartě Reklamy sledovat prostřednictvím následujících sloupců:

 • Stav: Ukazuje, zda jsou reklamy aktivní. Například stav Aktivní znamená, že se reklamy mohou zobrazovat. Prohlédněte si seznam stavů a jejich definic.
 • CTR (míra prokliku): Jeden z hlavních indikátorů výkonu reklamy. Tento údaj ukazuje, jak často lidé na reklamu kliknou, když ji uvidí. Obecně se lze řídit pravidlem, že CTR ve vyhledávací síti nižší než 1 % naznačuje, že reklamy necílí na relevantní cílové publikum. Pokud zjistíte, že je vaše CTR nižší než 1 %, zkuste reklamy vylepšit pomocí následujících tipů.
 • Prům. CPC (cena za proklik): Nezaměňovat s maximální CPC; tato metrika zobrazuje průměrnou částku, kterou zaplatíte, když někdo klikne na vaši reklamu. Průměrná CPC se rovná součtu cen za všechny prokliky děleno počtem prokliků. Příklad: Pokud reklama zaznamená dva prokliky, jeden za 4 Kč a jeden za 8 Kč, průměrná CPC za tyto prokliky činí 6 Kč.

Zobrazení výkonu klíčových slov

Kartu Klíčová slova zobrazíte takto:

 1. Přihlaste se k účtu AdWords na adrese https://adwords.google.cz.
 2. V horní části klikněte na kartu Kampaně.
 3. Klikněte na kartu Klíčová slova ve střední části stránky.
Vyzkoušet Keywords tab

Výkon klíčových slov lze na kartě Klíčová slova sledovat prostřednictvím následujících sloupců:

 1. Stav: Ukazuje, zda jsou klíčová slova aktivní. Například stav Aktivní znamená, že klíčové slovo může spouštět reklamy. Kliknutím na bublinu bublina vedle stavu klíčového slova zobrazíte podrobnosti o jeho výkonu, například skóre kvality. Chcete-li zobrazit informace o více klíčových slovech najednou, klikněte na rozbalovací tlačítko Podrobnosti klíčového slova a vyberte možnost Diagnostika klíčových slov.
 2. CTR (míra prokliku): Jeden z hlavních indikátorů výkonu klíčového slova. Klíčová slova, která jsou příliš obecná a vykazují ve vyhledávací síti míru CTR nižší než 1 %, lze často vylepšit. Klíčová slova s nízkým výkonem je vhodné odstranit nebo upřesnit a přidat konkrétnější a cílená klíčová slova.
 3. Skóre kvality: Udává skóre kvality klíčového slova. Sloupec Skóre kvality je ve výchozím nastavení v nových účtech skryt, ale lze jej zobrazit v rámci statistik účtu, pokud kliknete na možnost Přizpůsobit sloupce a v nastavení Atributy aktivujete možnost Skóre kvality.

Tip

Výkon reklam a klíčových slov se může průběžně měnit. Internetový provoz je každý den jiný a toto kolísání se může odrazit na výkonu kampaně. Počet zaznamenaných zobrazení a kliknutí mohou navíc zásadně ovlivnit aktuální události.

Další postup

Jak užitečný je tento článek:

Názor jsme zaznamenali. Děkujeme
 • Zcela neužitečný
 • Nepříliš užitečný
 • Poměrně užitečný
 • Velmi užitečný
 • Mimořádně užitečný