Použití propagačních kódů (kupónů)

Propagační kódy (někdy označované také jako kupóny nebo poukazy) nabízejí kredit pro účet inzerenta. O propagační kód nelze žádným způsobem požádat. Společnost Google a její partneři někdy propagační kódy rozdávají v rámci zvláštních nabídek. Většina nabídek je zpravidla určena novým inzerentům s novými účty a vyžaduje před připsáním kreditu na účet splnění určitých kritérií. Propagační kód zadáte ve svém účtu v části Fakturace pod ikonou ozubeného kola .

Jak fungují propagační kódy

AdWords account with arrow 1. Před vypršením platnosti propagačního kódu je nutné jej zadat v účtu.
(Kredit zatím nebude připsán.)
Goal thermometer 2. Ve stanovené lhůtě je třeba splnit požadavky uvedené v nabídce.
(Například utratit 500 Kč do 30 dní od zadání kódu.)
AdWords account completion 3. Kredit bude připsán na váš účet do 5 dní.
(Paráda!)
 

Příklad

 

Někdy máme pro nové zákazníky nabídku typu „Utraťte 500 Kč a získáte 1000 Kč“. Aby vám mohl být připsán kredit ve výši 1000 Kč, je třeba zadat propagační kód do 14 dnů od založení účtu a poté v účtu zaznamenat kliknutí v hodnotě 500 Kč. Až utratíte 500 Kč, bude na váš účet do 5 dní připsán kredit ve výši 1000 Kč.

Kam zadat propagační kód

Poznámka

Po správném zadání propagačního kódu se vám zobrazí potvrzení. Později už se však v účtu potvrzení zobrazovat nebude a propagační kredit se na stránce Historie transakcí objeví až poté, co splníte požadavky uvedené v propagační nabídce.

Zadáváte-li fakturační údaje poprvé, postupujte takto:

Nastavení automatických a manuálních plateb

 1. Přihlaste se k účtu AdWords na adrese https://adwords.google.cz.
 2. Klikněte na ikonu ozubeného kola a vyberte Fakturace. Pak klikněte na Nastavení fakturace.
 3. Vyberte zemi nebo území, kde máte firemní adresu, a klikněte na tlačítko Pokračovat. Select a country
 4. Zadejte informace o firmě a klikněte na Pokračovat.
 5. Vyberte typ a způsob platby a poté zadejte propagační kód kliknutím na možnost Zadejte jej zde u položky Máte propagační kód? ve spodní části stránky. Poté klikněte na tlačítko Pokračovat. Enter promotional code
 6. Klikněte na Odeslat a aktivovat.
Vyzkoušet

Nastavení plateb měsíční fakturace

Nejdříve je třeba v účtu nastavit fakturaci. Poté zadejte propagační kód podle následujících instrukcí. V opačném případě bude platnost propagačního kódu zrušena a jakmile na fakturaci přejdete, částka vám zmizí.

Pokud jste již fakturační údaje zadali, postupujte takto:

 1. Přihlaste se k účtu AdWords na adrese https://adwords.google.cz.
 2. Klikněte na ikonu ozubeného kola a vyberte Fakturace.
 3. Klikněte na Historie transakcí.
 4. Klikněte na položku Další akce u tlačítka "Jednorázová platba" a poté vyberte možnost Uplatnit propagační kód.
 5. Zadejte propagační kód. Apply a promotional code
 6. Klikněte na tlačítko Odeslat.
Vyzkoušet

Jak propagační kódy fungují s různým nastavením plateb

Náklady za AdWords můžete platit manuálně (manuální platby), automaticky (automatické platby), nebo lze nastavit kreditní hranici (měsíční fakturace). Použité nastavení ovlivňuje fungování propagačního kódu. Co je třeba vědět:

Automatické platby

Pokud používáte automatické platby, stačí zadat kód (před vypršením jeho platnosti) a zahájit inzerci. Poté, co váš účet splní všechna nezbytná kritéria uvedená v propagačních materiálech, objeví se kredit do pěti pracovních dní na vaší stránce Historie transakcí. Například pokud nabídka uvádí, že je nutné do 30 dní utratit 500 Kč, budete muset v účtu zaznamenat do 30 dní kliknutí nejméně v hodnotě 500 Kč. Pak se vám kredit připíše.

Po vyčerpání propagačního kreditu budou všechny reklamní náklady účtovány na vrub primárního způsobu platby uvedeného ve vašem účtu. Jako vždy ve službě AdWords můžete inzerci kdykoli ukončit – stačí pozastavit všechny kampaně. Pozastavené kampaně nebudou načítat žádné další náklady.

Manuální platby

Pokud používáte manuální platby, bude nutné kód zadat (před vypršením jeho platnosti) a poté splnit nezbytná kritéria uvedená v propagačních materiálech. Pokud například nabídka uvádí, že je nutné do 30 dní utratit 500 Kč, budete muset provést manuální platbu nejméně ve výši 500 Kč a celou tuto částku také do 30 dní utratit za získaná kliknutí. Po utracení požadované částky by se měl kredit do pěti pracovních dnů objevit na vaší stránce Historie transakcí.

Není od věci zadat při první platbě o něco vyšší částku, než je požadováno, protože systém AdWords by mohl přerušit zobrazování reklam ještě před utracením celé částky. Pokud je například využití nabídky podmíněno útratou ve výši 500 Kč a vaše první platba je přesně 500 Kč, může být někdy podmínka minimální útraty nesplnitelná. K tomu dochází v případech, kdy je cena za proklik (CPC) vyšší než zbývající kredit. Řekněme, že vaše průměrná CPC je 6 Kč. Pokud vám v účtu zbývá kredit ve výši 4 Kč, nebude možné jej utratit, protože je tato částka nižší než průměrná CPC.

Poznámka

Pokud se ve vaší zemi odečítá z plateb za AdWords daň z přidané hodnoty, nezapomeňte DPH do platby zahrnout.

Jestliže například žijete v EU (s výjimkou Irska) a máte stav registrace plátce DPH nastavený jako "Osobní", bude se z vaší platby možná odečítat DPH ve výši 22 %. Takže když nabídka stanoví, že je třeba utratit 500 Kč, budete muset zaplatit alespoň 660 Kč. Jen tak vám v účtu 500 Kč zůstane. (660 Kč - 22 % = 514,80 Kč).

Zjistěte si, zda se ve vaší zemi odečítá DPH. Případně si na stránce Fakturační profil zkontrolujte daňový stav.

Měsíční fakturace

Pokud chcete používat měsíční fakturaci, zadejte kód až poté, co si v účtu fakturaci nastavíte. Když pak váš účet splní všechna nezbytná kritéria uvedená v propagačních materiálech, objeví se kredit na stránce Historie transakcí a budete jej moci použít k úhradě budoucích nákladů. Jestliže máte více kreditu, než za jeden měsíc stihnete využít, nemusíte mít obavy – veškerý propagační kredit, který v jednom měsíci nevyužijete, se převede do dalšího měsíce.

Rozpočty

Kredit vám navýší aktuální rozpočet, ale strhávat se vám bude pouze rozpočet, který jste původně nastavili. Pokud jste například nastavili rozpočet 4000 Kč a získáte akční nabídku ve výši 1000 Kč, budete mít nově rozpočet 5000 Kč. Nicméně strhávat se vám bude jen 4000 Kč, protože dalších 1000 Kč představuje kredit.

Pokud se rozpočet vyčerpá a ještě jste nevyužili celý kredit, zbylý kredit se převede a připojí se k dalšímu aktivovanému rozpočtu.

Důležité poznámky

 • Propagační kódy jsou obvykle omezeny na jeden kód pro každého zákazníka a často jsou určeny pouze novým inzerentům. Většina nabídek navíc vyžaduje, aby účet AdWords před připsáním kreditu splňoval určitá kritéria. Podrobnosti o využití nabídky naleznete v podmínkách přiložených k propagačnímu kódu.
 • V případě nabídek typu „Utraťte 500 Kč a získáte 1000 Kč“ započítáváme pouze částku utracenou po uplatnění kódu. Pokud utratíte 500 Kč ještě před uplatněním kódu, nebude tato částka do podmínek nabídky započítána.
 • Budete-li chtít změnit nastavení plateb například z automatických na manuální, je třeba nejdříve spotřebovat veškerý kredit. Když změníte nastavení plateb, nelze nevyužitý kredit převést.
 • Propagační kredit lze využít pouze na inzerci. Pokud zrušíte účet dříve, než spotřebujete veškerý kredit, nebude vám možno vrátit zbývající zůstatek.

Další postup