Použití propagačních kódů (kupónů)

 • Propagační kódy (někdy označované také jako kupóny nebo poukazy) nabízejí kredit pro účet inzerenta.
 • O propagační kód nelze žádným způsobem požádat. Společnost Google a její partneři někdy propagační kódy rozdávají v rámci zvláštních nabídek.
 • Většina nabídek je zpravidla určena novým inzerentům s novými účty a vyžaduje před připsáním kreditu na účet splnění určitých kritérií.
 • Propagační kód můžete zadat v účtu na stránce správy propagačních kódů. Tuto stránku zobrazíte tak, že kliknete na ikonu ozubeného kola a vyberete možnost Fakturace.

Jak fungují propagační kódy

AdWords account with arrow 1. Před vypršením platnosti propagačního kódu je nutné jej zadat v účtu.
(Kredit zatím nebude připsán.)
Goal thermometer 2. Ve stanovené lhůtě je třeba splnit požadavky uvedené v nabídce.
(Například utratit 500 Kč do 30 dní od zadání kódu.)
AdWords account completion 3. Kredit bude připsán na váš účet do 5 dní.
(Paráda!)
 

Příklad

 

Někdy máme pro nové zákazníky nabídku typu „Utraťte 500 Kč a získáte 1000 Kč“. Aby vám mohl být připsán kredit ve výši 1000 Kč, je třeba propagační kód uplatnit do 14 dnů od založení účtu a poté v účtu zaznamenat kliknutí v hodnotě 500 Kč. Až utratíte 500 Kč, bude na váš účet do 5 dní připsán kredit ve výši 1000 Kč.

Kam zadat propagační kód

Zadáváte-li fakturační údaje poprvé, postupujte takto:

Nastavení automatických a manuálních plateb

Níže naleznete postup, jak zadat fakturační údaje, jste-li k tomu vyzváni během vytváření účtu AdWords.

 1. Vyberte zemi nebo území, kde vaše firma sídlí.
 2. Vyplňte údaje na stránce. Možnosti, které vám nabídneme v sekcích „Nastavení plateb“ a „Platební metoda“, závisí na zvolené zemi.
 3. Zadejte propagační kód do pole označeného popiskem „Zaváděcí nabídka“ a klikněte na tlačítko Použít.
 4. Klikněte na tlačítko Uložit a pokračovat.
  • Co bude následovat: Jakmile bude účet aktivován a fakturační údaje zpracovány, začnou se všechny vámi nově vytvořené reklamy a kampaně zobrazovat na Googlu. Pokud nechcete, aby se reklamy začaly zobrazovat okamžitě, kampaně pozastavte.

Nastavení plateb na základě měsíční fakturace

Nejdříve je třeba v účtu nastavit fakturaci. Poté podle následujících pokynů zadejte propagační kód. Při nedodržení tohoto postupu ztrácí propagačního kód platnost a jakmile přejdete na fakturaci, částka bude anulována.

 

 

Pokud jste již fakturační údaje zadali, postupujte takto:

 1. Přihlaste se k účtu AdWords na adrese https://adwords.google.com.
 2. Klikněte na ikonu ozubeného kola a zvolte možnost Fakturace.
 3. Klikněte na odkaz Spravovat propagační kódy.
 4. Klikněte na možnost + Propagační kód.
 5. Zadejte propagační kód. Apply a promotional code
 6. Klikněte na tlačítko Odeslat.
Přejít nyní
 

Kontrola průběžného stavu

Pokud vás zajímá, jak blízko jste získání kreditu, navštivte stránku pro správu propagačních kódů ve svém účtu. Stránka je aktualizována jednou za několik hodin. Budete mít možnost rychle ověřit průběžný stav získávání kreditu a uvidíte zde propagace, které byly dokončeny nebo vypršely. Přejdete na ni takto:

 1. Přihlaste se k účtu AdWords na adrese https://adwords.google.com.
 2. Klikněte na ikonu ozubeného kola a zvolte možnost Fakturace.
 3. Klikněte na odkaz Spravovat propagační kódy.
 4. Na kartě Moje propagace uvidíte všechny aktivní propagace na svém účtu.
 5. Pokud chcete zobrazit využité a ukončené propagace, klikněte na kartu Historie.
Přejít nyní

Jak propagační kódy fungují s různým nastavením plateb

Náklady na inzerci v AdWords lze uhradit ručně (manuální platby) nebo automaticky (automatické platby). Dále můžete mít kreditní hranici (měsíční fakturace). Použité nastavení ovlivňuje fungování propagačního kódu. Co je třeba vědět:

Automatické platby

Pokud používáte automatické platby, stačí zadat kód (před vypršením jeho platnosti) a zahájit inzerci. Až účet splní požadavky uvedené v informačních materiálech k propagaci, kredit bude připsán na stránce Historie transakcí (obvykle do 5 dnů). Pokud například nabídka uvádí, že je nutné do 30 dní utratit 500 Kč, budete muset v účtu zaznamenat do 30 dní kliknutí o hodnotě nejméně 500 Kč. Pak se vám kredit připíše.

Propagační kredit lze použít pouze k uhrazení budoucích reklamních nákladů. Náklady vzniklé před získáním kreditu i náklady vzniklé po jeho vyčerpání budou účtovány na vrub platební metody zadané v účtu.

Reklamy se budou zobrazovat (a náklady načítat) i po vyčerpání kreditu. Inzerci ve službě AdWords lze nicméně kdykoli zastavit – stačí pozastavit kampaně. Pozastavené kampaně nebudou načítat žádné další náklady.

Manuální platby

Pokud používáte manuální platby, bude nutné kód zadat (před vypršením jeho platnosti) a poté splnit nezbytné požadavky uvedené v propagačních materiálech. Pokud například nabídka uvádí, že je nutné do 30 dní utratit 500 Kč, budete muset provést manuální platbu nejméně ve výši 500 Kč a celou tuto částku také do 30 dní utratit za získaná kliknutí. Po utracení požadované částky se kredit zobrazí na stránce Historie transakcí (obv. do 5 dnů).

Není od věci zadat při první platbě o něco vyšší částku, než je požadováno, protože systém AdWords by mohl přerušit zobrazování reklam ještě před utracením celé částky. Pokud je například využití nabídky podmíněno útratou ve výši 500 Kč a vaše první platba je přesně 500 Kč, může být někdy podmínka minimální útraty nesplnitelná. K tomu dochází v případech, kdy je cena za proklik (CPC) vyšší než zbývající kredit. Řekněme, že vaše průměrná CPC je 6 Kč. Pokud vám v účtu zbývá kredit ve výši 4 Kč, nebude možné jej utratit, protože je tato částka nižší než průměrná CPC.

Poznámka

Pokud se ve vaší zemi odečítá z plateb za AdWords daň z přidané hodnoty, nezapomeňte DPH do platby zahrnout.

Zjistěte, zda se ve vaší zemi odečítá DPH.

Měsíční fakturace

Pokud chcete používat měsíční fakturaci, zadejte kód až poté, co si v účtu fakturaci nastavíte. Jakmile pak účet splní požadavky uvedené v informačních materiálech k propagaci, zobrazí se kredit na stránce Historie transakcí a budete jej moci využít k úhradě budoucích nákladů. Jestliže máte vyšší kredit, než za jeden měsíc stihnete využít, nemusíte mít obavy – veškerý propagační kredit, který v jednom měsíci nevyčerpáte, se převede do dalšího měsíce.

Rozpočty

Kredit vám sice navýší aktuální rozpočet, ale strhávat se vám bude pouze z rozpočtu, který jste původně nastavili. Pokud jste například nastavili rozpočet 4000 Kč a získáte akční nabídku ve výši 1000 Kč, budete mít nově rozpočet 5000 Kč. Nicméně strhávat se vám bude jen 4000 Kč, protože dalších 1000 Kč představuje kredit.

Pokud se rozpočet vyčerpá a ještě jste nevyužili celý kredit, zbylý kredit se převede a připojí se k dalšímu aktivovanému rozpočtu.

 

Důležitá upozornění

 • Propagační kódy jsou obvykle omezeny na jeden kód pro každého zákazníka a často jsou určeny pouze novým inzerentům. Většina nabídek navíc vyžaduje, aby účet AdWords před připsáním kreditu splňoval určitá kritéria. Podrobnosti o využití nabídky naleznete v podmínkách přiložených k propagačnímu kódu.
 • V případě nabídek typu „Utraťte 500 Kč a získáte 1000 Kč“ započítáváme pouze částku utracenou po uplatnění kódu. Pokud utratíte 500 Kč ještě před uplatněním kódu, nebude tato částka do podmínek nabídky započítána.
 • Budete-li chtít změnit nastavení plateb například z automatických na manuální, je třeba nejdříve spotřebovat veškerý kredit. Při změně nastavení plateb se nevyužitý kredit nepřevádí.
 • Propagační kredit lze využít pouze k úhradě inzerce. Zrušíte-li účet dříve, než spotřebujete veškerý kredit, nelze jeho nevyužitý zůstatek refundovat.

Další postup

Pomohl vám tento článek?
Přihlásit se do účtu AdWords

Získejte nápovědu a tipy přímo pro váš účet, když se přihlásíte s e-mailovou adresou svého účtu AdWords, nebo si přečtěte, jak začít používat službu AdWords.