Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny

Om inställningar för annonsväxling

Med annonsväxling menar vi hur annonserna visas i både söknätverket och Display-nätverket. Om du har flera annonser i en annonsgrupp visas de omväxlande, eftersom bara en annons från ditt konto kan visas i taget. Använd inställningen för annonsväxling när du vill ange hur ofta annonserna i annonsgruppen ska visas i förhållande till varandra.

I den här artikeln beskriver vi de fyra inställningarna för annonsväxling.

Inställningar för annonsväxling

Optimera för klick (standard)

Optimera för klick ger företräde till annonser som förväntas få fler klick än andra annonser i annonsgruppen, baserat på din tidigare klickfrekvens (CTR). Med det här alternativet får annonsgruppen troligen fler visningar och klick totalt, eftersom annonser med högre kvalitet får bättre positioner och intresserar fler användare.

För videokampanjer optimeras annonserna för visningar (i stället för klick) enligt samma metod. Alla videokampanjer optimeras automatiskt för visningar, så du behöver inte välja någon inställning.

Så här fungerar det: Efter hand som data samlas in visas företrädesvis de annonser som statistiskt sett ger bättre resultat. Annonser som förväntas ge fler klick visas oftare i annonsauktionen än andra annonser i annonsgruppen. Annonserna visas oftare, vilket leder till högre annonsvisningsprocent. Med den här inställningen kan dock annonsvisningen förbli relativt jämn, om annonser i en annonsgrupp ger liknande resultat eller om annonsgruppen inte får ett stort antal visningar och klick under en längre tid.

Tänk på: Annonsen med högst klickfrekvens kanske inte alltid är den som förväntas få flest klick. Det beror på att det antal klick en annons förväntas få också påverkas av hur ofta en annons är kvalificerad att delta i auktionen. Förväntad klickfrekvens är bara en av faktorerna i annonsrankningen. Den tar även hänsyn till upplevelsen av målsidan och annonsrelevansen (bland andra faktorer) när den ska fastställa annonspositionen samt om annonsen ska visas eller inte. En mer relevant annons med bättre upplevelse av målsidan men lägre förväntad klickfrekvens bör alltså vara kvalificerad att visas oftare i sökresultaten. Detta kan i sin tur leda till ett högre antal förväntade klick totalt.

Obs! Från december 2016 är annonsväxlingsinställningarna inte längre tillgängliga för videokampanjer för att annonsvisning och kampanjhantering ska bli enklare. Därefter optimeras alla videokampanjer för visningar som standard.
I januari ändras befintliga videokampanjer med inställningen Optimera för konverteringar eller Rotera jämnt automatiskt till Optimera för visningar, och du kan då inte längre se alternativ för annonsväxling i kampanjinställningarna.

Optimera för konverteringar

Optimera för konverteringar ger företräde till annonser som förväntas ge fler konverteringar, som köp och registreringar. Annonserna visas oftare i annonsauktionen. Även om Optimera för konverteringar kan leda till att annonsgruppen får färre klick än med den föregående inställningen, är det troligt att den ger fler konverteringar som leder till bättre avkastning på investeringen.

Så här fungerar det: Med det här alternativet tas både klickfrekvensen och konverteringsfrekvensen med i beräkningen. Om det inte finns tillräckligt mycket konverteringsdata för att avgöra vilken annons som förväntas ge flest konverteringar, växlas annonserna enligt inställningen Optimera för klick.

Tänk på: Din annonsgrupp kan få färre klick, men troligen fler konverteringar som leder till bättre avkastning på investeringen. Om konverteringsuppgifterna inte räcker för att avgöra vilken annons som förväntas ge flest konverteringar, optimeras annonsväxlingen för klick.

Rotera jämnt

Rotera jämnt visar annonserna mer jämnt fördelade i annonsauktionen. I allmänhet innebär jämn annonsväxling att annonser med lägre klick- och konverteringsfrekvens kan visas oftare. Därför kan det här alternativet leda till lägre genomsnittlig position eller färre klick och konverteringar.

Så här fungerar det: När en ny annonsgrupp aktiveras eller en annons i annonsgruppen läggs till eller ändras, växlas annonserna i annonsgruppen jämnt under en 90-dagarsperiod. Efter 90-dagarsperiodens slut börjar kampanjen automatiskt att optimeras för klick eller konverteringar. Om kampanjen använder en konverteringsbaserad budstrategi, som Mål-CPA-budgivning, Förbättrad CPC, Mål-CPA eller Mål-ROAS, optimeras den för konverteringar, annars optimeras den för klick.

Perioden för jämn annonsväxling spåras separat för varje annonsgrupp, även om du väljer en annonsväxlingsinställning på kampanjnivå. Perioden börjar (och nollställs) för en annonsgrupp så fort annonserna i annonsgruppen ändras: när en ny annons läggs till, när en befintlig annons ändras eller när en pausad eller borttagen annons aktiveras.

Metoden Rotera jämnt behålls som kampanjinställning också efter att den jämna rotationsperioden har upphört och annonserna optimeras för klick. För kampanjer med vCPM-budgivning fortsätter annonserna att visas mer jämnt fördelade också efter de 90 dagarna.

Rotera på obestämd tid

I likhet med inställningen Rotera jämnt leder Rotera på obestämd tid till att annonserna deltar mer jämnt fördelade i annonsauktionen, men detta sker på obestämd tid och ingen optimering görs.

Eftersom detta alternativ medför att annonser med sämre resultat visas lika ofta som annonser med bättre resultat under en obestämd tid, är det inte något vi rekommenderar för de flesta annonsörer.

Viktigt att tänka på

Med Rotera jämnt och Rotera på obestämd tid blir visningsprocenten för annonser som visas i annonsgruppen mer jämnt fördelad än med de andra annonsväxlingsalternativen. Men eftersom annonsernas kvalitet varierar, och kvaliteten avgör var annonserna visas och om de visas överhuvudtaget, kan det hända att visningsprocenten för varje annons inte blir exakt jämn. En annons med högre kvalitet kanske visas på första sökresultatsidan medan en annons med lägre kvalitet visas på andra sökresultatsidan, som når färre användare.

Var den här artikeln till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?
Logga in på AdWords

Få kontospecifik hjälp och tips genom att logga in med e-postadressen för ditt AdWords-konto eller genom att läsa om hur du kommer igång med AdWords.