Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny

Om annonsväxlingsinställningar

Med annonsväxling menar vi hur annonserna visas i både söknätverket och i Display-nätverket. Om du har flera annonser i en annonsgrupp visas de omväxlande, eftersom bara en annons kan visas i taget från ditt konto. Använd annonsväxlingsinställningen när du vill ange hur ofta annonserna i annonsgruppen ska visas i förhållande till varandra.

I den här artikeln beskrivs de fyra inställningarna för annonsväxling.

Annonsväxlingsinställningar

Optimera för klick (standard)

Optimera för klick ger företräde till annonser som förväntas få fler klick än andra annonser i annonsgruppen, baserat på din tidigare klickfrekvens (CTR). Med det här alternativet får annonsgruppen troligen fler visningar och klick totalt, eftersom annonser med högre kvalitet får bättre positioner och intresserar fler användare. Inställningen heter Optimera för visningar för videokampanjer och fungerar på samma sätt.

Så här fungerar det: När data ackumuleras, blir annonsvisningen mer förmånlig för de annonser som statistiskt sett troligen ger ett bättre resultat. Annonser som förväntas ge fler klick visas oftare i annonsauktionen än andra annonser i annonsgruppen. Annonserna visas oftare, vilket leder till högre annonsvisningsprocent. Med den här inställningen kan dock annonsvisningen förbli relativt jämn, om annonser i en annonsgrupp ger liknande resultat eller om annonsgruppen inte får ett stort antal visningar och klick under en längre tid.

Tänk på: Annonsen med den högsta klickfrekvensen kanske inte alltid är den som förväntas få flest klick. Det beror på att det antal klick en annons förväntas få också påverkas av hur ofta en annons är kvalificerad att delta i auktionen. Förväntad klickfrekvens är bara en faktor i annonsrankningen. Denna tar även hänsyn till upplevelsen av målsidan och annonsrelevansen (bland andra faktorer) när den ska fastställa annonspositionen samt om annonsen ska visas eller inte. Så en relevantare annons med bättre upplevelse av målsidan men lägre förväntad klickfrekvens bör vara kvalificerad att oftare visas i sökresultaten. Detta kan i sin tur leda till ett högre antal förväntade klick totalt.

Optimera för konverteringar

Optimera för konverteringar ger företräde till annonser som förväntas ge fler konverteringar, som inköp och registreringar. Annonserna visas oftare i annonsauktionen. Även om Optimera för konverteringar kan leda till att annonsgruppen får färre klick än med den föregående inställningen, är det troligt att den ger fler konverteringar som leder till bättre avkastning på investeringen.

Så här fungerar det: Med det här alternativet tas både klickfrekvensen och konverteringsfrekvensen med i beräkningen. Om det inte finns tillräckligt mycket konverteringsdata för att avgöra vilken annons som förväntas ge flest konverteringar, växlas annonserna enligt inställningen Optimera för klick.

Tänk på: Din annonsgrupp kan få färre klick, men troligen fler konverteringar som leder till bättre avkastning på investeringen. Om konverteringsuppgifterna inte räcker för att avgöra vilken annons som förväntas ge flest konverteringar optimeras annonsväxlingen för klick.

Rotera jämnt

Rotera jämnt visar annonserna mer jämnt fördelade i annonsauktionen. I allmänhet innebär jämn annonsväxling att annonser med lägre klick- och konverteringsfrekvens kan visas oftare. Därför kan det här alternativet leda till lägre genomsnittlig position eller färre klick och konverteringar.

Så här fungerar det: När en ny annonsgrupp aktiveras eller en annons i annonsgruppen läggs till eller ändras, växlar vi annonserna i annonsgruppen jämnt under en 90-dagarsperiod. Efter 90-dagarsperiodens slut börjar kampanjen automatiskt att optimeras för klick eller konverteringar. Om kampanjen använder en konverteringsbaserad budstrategi, som mål-CPA-budgivning, förbättrad CPC, mål-CPA eller mål-ROAS, optimeras den för konverteringar, annars optimeras den för klick.

Den jämna rotationsperioden spåras separat för varje annonsgrupp, även om du väljer en annonsväxlingsinställning på kampanjnivå. Perioden börjar (och nollställs) för en annonsgrupp så fort annonserna i annonsgruppen ändras: när en ny annons läggs till, när en befintlig annons ändras eller när en pausad eller borttagen annons aktiveras.

Metoden Rotera jämnt behålls som kampanjinställning också efter att den jämna rotationsperioden har upphört och annonserna optimeras för klick. För kampanjer med vCPM-budgivning fortsätter annonserna att visas mer jämnt fördelade också efter de 90 dagarna.

Rotera på obestämd tid

I likhet med inställningen Rotera jämnt leder Rotera på obestämd tid till att annonserna deltar mer jämnt fördelade i annonsauktionen, men detta sker på obestämd tid och ingen optimering görs.

Eftersom detta alternativ låter annonser med sämre resultat visas lika ofta som annonser med bättre resultat under en obestämd tid är detta alternativ inte något vi rekommenderar för de flesta annonsörer.

Viktigt att tänka på

Med Rotera jämnt och Rotera på obestämd tid blir visningsprocenten för annonser som visas i annonsgruppen mer jämnt fördelad än med de andra annonsväxlingsalternativen. Men eftersom annonsernas kvalitet varierar, och kvaliteten avgör var annonserna visas och om de visas överhuvudtaget, kan det hända att visningsprocenten för varje annons inte blir exakt jämn. En annons med högre kvalitet kanske visas på första sökresultatsidan medan en annons med lägre kvalitet visas på andra sökresultatsidan, som når färre användare.

Var den här artikeln till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?
Logga in på AdWords

Få kontospecifik hjälp och tips genom att logga in med e-postadressen för ditt AdWords-konto eller genom att läsa om hur du kommer igång med AdWords.