Inställningar för annonsväxling

En inställning som avgör vilken annons i annonsgruppen som ska visas (om du har flera annonser). Inställningarna för annonsväxling är användbara då de ger dig möjlighet att begära hur dina annonser ska visas. Du kan begära att dina framgångsrika annonser ska visas oftare eller ange att annonserna ska visas mer jämnt fördelade.

Om annonsgruppen innehåller flera annonser visas de växelvis beroende på inställningen för annonsväxling.

Det finns fyra alternativ att välja mellan i avsnittet Avancerade inställningar på kampanjfliken Inställningar:

  • Optimera för klick (standardinställningen): Ger förtur till de annonser som förväntas få flest klick. Detta baseras på de tidigare klickfrekvenserna (CTR). Google försöker visa de här annonserna oftare än andra annonser i annonsgruppen så att du ska få fler klick och visningar.
  • Optimera för omvandlingar: Ger förtur till dem av dina annonser som förväntas ge flest omvandlingar, t.ex. köp och registreringar. Annonsgruppen kanske får färre klick, men ger förmodligen fler omvandlingar. Om omvandlingsuppgifterna inte räcker för att avgöra vilken annons som förväntas ge flest omvandlingar, optimeras annonsväxlingen för klick.
  • Rotera jämnt: Alla aktiva annonser i annonsgruppen ges samma prioritet, oavsett de enskilda annonsernas resultat. Alla annonser kan visas lika många gånger, men antalet visningar – dvs. hur ofta varje annons faktiskt visas – kan variera på grund av olika faktorer. Om du väljer det här alternativet och annonser i en annonsgrupp är oförändrade i 90 dagar, kommer annonsväxlingen i denna annonsgrupp automatiskt att börja optimeras för antingen klick eller omvandlingar. Om omvandlingsoptimeraren eller förbättrad CPC används i kampanjen, sker optimeringen på omvandlingar. I annat fall sker optimeringen på klick.
  • Rotera på obestämd tid: Annonserna visas på ett sätt som liknar Rotera jämnt, men detta sker på obestämd tid. Ingen optimering görs någon gång.

På fliken Annonser finns resultatet ”% visad”. Det avslöjar hur ofta varje annons har visats jämfört med de övriga aktiva annonserna i samma annonsgrupp.

Om annonsvisningsandelar