Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny

Annonsväxlingsinställningar

En inställning som avgör vilken annons i annonsgruppen som ska visas (om du har flera annonser). Inställningarna för annonsväxling är användbara då de ger dig möjlighet att begära hur dina annonser ska visas. Du kan begära att dina framgångsrika annonser ska visas oftare eller ange att annonserna ska visas mer jämnt fördelade.

Om annonsgruppen innehåller flera annonser visas de växelvis beroende på inställningen för annonsväxling.

Inställningen för annonsväxling för kampanjen finns i avsnittet Avancerade inställningar på fliken Inställningar. Där kan du välja mellan fyra olika inställningar för annonsväxling.

Inställning för annonsväxling Så fungerar det Kom ihåg!
Optimera för klick (standardinställning) Ger prioritet till annonser som väntas ge fler klick än andra annonser i annonsgruppen, baserat på tidigare klickfrekvenser (CTR). Google försöker visa de här annonserna oftare än andra annonser i annonsgruppen så att du ska få fler klick och visningar.
Optimera för konverteringar Ger prioritet till annonser som väntas ge fler konverteringar, exempelvis köp och registreringar, än andra annonser i annonsgruppen. Annonsgruppen kan få färre klick, men du får troligen fler konverteringar vilket kan ge en förbättrad avkastning på investeringen. Om konverteringsuppgifterna inte räcker för att avgöra vilken annons som förväntas ge flest konverteringar optimeras annonsväxlingen för klick.
Rotera jämnt Ger alla aktiva annonser i annonsgruppen samma prioritet, oavsett vilket resultat de ger.

Alla annonser kan visas lika många gånger men antalet visningar, dvs. hur ofta varje annons faktiskt visas, kan variera på grund av olika faktorer.

I allmänhet innebär jämn annonsväxling att annonser med lägre klick- och konverteringsfrekvens kan visas oftare. Därför kan det här alternativet leda till lägre genomsnittlig position eller färre klick och konverteringar.

Om du väljer det här alternativet och annonser i en annonsgrupp är oförändrade i 90 dagar, börjar annonsväxlingen i denna annonsgrupp automatiskt att optimera för klick. Om kampanjen använder konverteringsoptimeraren eller Förbättrad CPC optimerar den istället för konverteringar.

Rotera på obestämd tid I likhet med inställningen Rotera jämnt leder det här alternativet till att annonserna deltar med jämnt i annonsauktionen, men detta sker på obestämd tid och ingen optimering görs. Eftersom detta alternativ låter annonser med sämre resultat visas lika ofta som annonser med bättre resultat under en obestämd tid är detta alternativ inte något vi rekommenderar för de flesta annonsörer.

Du kan se hur ofta varje annons har visats i förhållande till de andra aktiva annonserna i samma annonsgrupp. Du hittar denna information för kampanjen på fliken Annonser i kolumnen % visad.

Tänk på att den annons som har högst klickfrekvens inte alltid är den som förväntas få flest klick. Det beror på att det antal klick en annons förväntas få också påverkas av hur ofta en annons är kvalificerad att delta i auktionen. Förväntad klickfrekvens är bara en faktor i annonsrankningen. Denna tar även hänsyn till upplevelsen av målsidan och annonsrelevansen (bland andra faktorer) när den ska fastställa annonspositionen samt om annonsen ska visas eller inte. Så en relevantare annons med bättre upplevelse av målsidan men lägre förväntad klickfrekvens bör vara kvalificerad att oftare visas i sökresultaten. Detta kan i sin tur leda till ett högre antal förväntade klick totalt.

Mer om annonsväxling

Var den här artikeln till hjälp?
Logga in på AdWords

Få kontospecifik hjälp och tips genom att logga in med e-postadressen för ditt AdWords-konto eller genom att läsa om hur du kommer igång med AdWords.