Iskanje
Počisti iskanje
Zapiranje iskanja
Googlove aplikacije
Glavni meni

O nastavitvah izmenjavanja oglasov

Izmenjevanje oglasov je način prikazovanja oglasov v iskalnem in prikaznem omrežju. Če imate v skupini oglasov več oglasov, se bodo ti izmenjevali, saj lahko sočasno prikažemo samo en oglas iz vašega računa. Če želite določiti, kako pogosto naj se oglasi iz ene skupine oglasov prikazujejo v medsebojnem razmerju, uporabite nastavitev izmenjevanja oglasov.

V tem članku so pojasnjene 4 nastavitve za izmenjevanje oglasov.

Nastavitve izmenjevanja oglasov

Optimizacija za klike (privzeto)

Nastavitev Optimizacija za klike daje prednost oglasom, za katere se pričakuje, da bodo spodbudili več klikov kot drugi oglasi v skupini oglasov, in sicer na podlagi vaših preteklih razmerij med prikazi in kliki (CTR-ji). S to nastavitvijo bo vaša skupina oglasov skupno verjetno prejela več prikazov in klikov, saj so kakovostnejši oglasi uvrščeni na boljše položaje in tako pritegnejo več pozornosti uporabnikov.

V oglaševalskih akcijah z videooglasi se oglasi optimizirajo za oglede (namesto klikov) z uporabo enake metodologije. Vse oglaševalske akcije z videooglasi so samodejno optimizirane za oglede, zato ni potrebna nastavitev.

Kako deluje: ko sistem zbere podatke, se oglasi, ki so statistično uspešnejši, začnejo prikazovati pogosteje. Oglasi, za katere se pričakuje, da bodo zagotovili več klikov, so pogosteje vključeni v dražbo oglasov kot drugi oglasi iz skupine oglasov. Ti oglasi se prikazujejo pogosteje, kar se kaže tudi v višjem odstotku prikazovanja oglasov. Prikazovanje oglasov se morda ne bo bistveno spremenilo, če bodo oglasi v skupini oglasov podobno uspešni ali če skupina oglasov v določenem časovnem obdobju ne bo prejela zadostnega števila prikazov in klikov.

Upoštevajte: oglas z največjim razmerjem med prikazi in kliki morda ne bo vedno tisti, za katerega se pričakuje, da bodo prejeli največ klikov. To je zato, ker na pričakovano število klikov oglasa vpliva tudi, kako pogosto je oglas primeren za sodelovanje na dražbi. Pričakovano razmerje med prikazi in kliki je samo eden od dejavnikov algoritma za uvrstitev oglasa, ki pri določanju položaja oglasa in tega, ali naj bo sploh prikazan, med drugim upošteva tudi izkušnjo s ciljno stranjo in ustreznost oglasa. Ustreznejši oglas z boljšo izkušnjo s ciljno stranjo, a nižjim pričakovanim razmerjem med prikazi in kliki je torej lahko pogosteje primeren za prikazovanje v rezultatih iskanja. To lahko ima za posledico višje skupno število pričakovanih klikov.

Opomba: zaradi poenostavitve prikazovanja oglasov in upravljanja oglaševalskih akcij od decembra 2016 naprej ne bodo več na voljo nastavitve za enakomerno prikazovanje oglasov za oglaševalske akcije z videooglasi. Namesto tega bodo vse oglaševalske akcije z videooglasi privzeto optimizirane za oglede.
Obstoječe oglaševalske akcije z videooglasi, ki uporabljajo možnosti »Optimizacija za konverzije« ali »Enakomerno prikazovanje«, bodo januarja samodejno spremenjene, tako da bodo uporabljale možnost »Optimizacija za oglede«. V nastavitvah oglaševalskih akcij ne bo več možnosti za enakomerno prikazovanje oglasov.

Optimizacija za konverzije

Nastavitev Optimizacija za konverzije: da prednost oglasom, za katere se pričakuje, da bodo zagotovili več konverzij, na primer nakupov in prijav. Ti oglasi so pogosteje vključeni v dražbo oglasov. Čeprav bo vaša skupina oglasov s nastavitvijo Optimizacija za konverzije morda prejela manj klikov, kot bi jih s prejšnjo, se pričakuje, da bo prejela več konverzij, kar bo lahko zvišalo donosnost naložbe.

Kako deluje: pri tej možnosti se upošteva razmerje med prikazi in kliki (CTR) ter stopnja konverzije. Če ni na voljo dovolj podatkov, da bi lahko določili, kateri oglas bo zagotovil največ konverzij, se bodo oglasi izmenjevali na podlagi podatkov nastavitve Optimizacija za klike.

Upoštevajte: vaša skupina oglasov bo morda dobila manj klikov, vendar boste verjetno imeli več konverzij, kar bo lahko zvišalo donosnost naložbe. Če ne bo na voljo dovolj podatkov o konverzijah, da bi lahko ugotovili, kateri oglas bo najverjetneje zagotovil največ konverzij, se bodo oglasi izmenjevali na podlagi optimizacije za klike.

Enakomerno prikazovanje

S nastavitvijo Enakomerno prikazovanje so oglasi enakomerneje vključeni v dražbo oglasov. Ker na splošno velja, da enakomerno prikazovanje oglasov omogoča pogostejše prikazovanje oglasov z nižjim razmerjem med prikazi in kliki ter nižjo stopnjo konverzije, boste s to možnostjo morda imeli nižji povprečni položaj ali prejeli manj klikov in konverzij.

Kako deluje: ko omogočite novo skupino oglasov ali vanjo dodate nov oglas oz. ga spremenite, bomo oglase v skupini oglasov 90 dni enakomerno prikazovali. Po preteku 90-dnevnega obdobja bo za oglaševalsko akcijo samodejno sprožena optimizacija za klike ali konverzije. Če v oglaševalski akciji uporabljate strategijo ponudb, ki temelji na konverzijah, kot so Ponujanje za ciljni CPA, Izboljšan CPC, Ciljni CPA ali Ciljni ROAS, bo optimizirana za konverzije, sicer pa za klike.

Čeprav izberete nastavitev enakomernega prikazovanja oglasov na ravni oglaševalske akcije, se obdobje enakomernega prikazovanja beleži za vsako skupino oglasov posebej. Obdobje enakomernega prikazovanja oglasov se za skupino oglasov začne (in ponastavi), vsakič ko se oglasi v skupini oglasov spremenijo: ko dodate nov oglas, spremenite obstoječi oglas ali omogočite zaustavljeni/izbrisani oglas.

Ko se obdobje enakomernega prikazovanja konča in prikazovanje optimiziramo za klike, bo za nastavitev oglaševalske akcije še vedno prikazano »Enakomerno prikazovanje«. Upoštevajte, da se v oglaševalskih akcijah z možnostjo ponujanja za vCPM oglasi po 90 dneh še naprej prikazujejo enakomerno.

Neomejeno enakomerno prikazovanje

Podobno kot pri nastavitvi Enakomerno prikazovanje vaše oglase tudi pri tej nastavitvi Neomejeno enakomerno prikazovanje enakomerneje vključujemo v dražbo oglasov, vendar se to izvaja za nedoločen čas, pri čemer nikoli ne pride do optimizacije.

Ker se lahko manj uspešni oglasi pri tej možnosti za nedoločen čas prikazujejo enako pogosto kot uspešnejši oglasi, te možnosti večini oglaševalcev ne priporočamo.

Upoštevajte

Z možnostma Enakomerno prikazovanje in Neomejeno enakomerno prikazovanje so odstotki prikazov za oglase v skupini oglasov enakomernejši kot z drugimi možnostmi izmenjevanja oglasov. Kljub temu odstotki prikazov za posamezen oglas morda ne bodo povsem enakomerni, saj se kakovost oglasov razlikuje, kakovost pa se upošteva pri določitvi mesta prikaza oglasa oz. ali se ta sploh prikaže. Tako bo oglas z visoko oceno kakovosti morda prikazan na prvi strani z rezultati iskanja, oglas z nizko oceno kakovosti pa morda na drugi strani z rezultati iskanja, kjer doseže manj uporabnikov.

Je bil ta članek uporaben?
Kako lahko to izboljšamo?
Prijavite se v AdWords

Prijavite se z e-poštnim naslovom računa AdWords, da boste lahko prejeli pomoč in namige, specifične za vaš račun, in izvedeli več o tem, kako začnete uporabljati program AdWords.