Požiadavky na dokumenty na overenie totožnosti inzerenta

Pre uľahčenie Google poskytuje preložené verzie článkov centra pomoci, ich cieľom však nie je zmeniť obsah našich pravidiel. Oficiálna verzia, ktorú používame na presadzovanie svojich pravidiel, je anglická verzia. Ak si chcete zobraziť tento článok v inom jazyku, použite rozbaľovaciu ponuku jazykov na stránke dole.

V rámci procesu overenia inzerentov spoločnosť Google žiada inzerentov o vykonanie overenia totožnosti inzerenta.

Na overenie svojej totožnosti musia inzerenti odoslať jeden z nasledujúcich prijateľných dokumentov, a to na základe oblasti, kde je ich organizácia registrovaná alebo kde majú trvalý pobyt (ak ide o fyzické osoby).

Prijateľné dokumenty podľa oblasti

Organizácie musia na overenie totožnosti inzerenta odoslať jeden z nasledujúcich registračných dokumentov. Medzi prijateľné dokumenty patria:

 • akýkoľvek dokument, oznámenie alebo list vydaný úradom IRS alebo potvrdený pečiatkou tohto úradu s uvedením názvu vašej organizácie, napríklad CP575, 147C, CP299, 988, 937, 1050, 5822 atď.;
 • formuláre odoslané úradu IRS akceptujeme, len ak je kópia formulára dostupná na webe IRS – môže ísť napríklad o formuláre 8871 a 990 (postupy vyhľadania organizácie na webe IRS nájdete v prípade politických organizácií na tejto stránke a v prípade organizácií oslobodených od dane na tejto stránke);
 • osvedčenie o zápise firmy do obchodného registra vydané štátom, kde vykonávate podnikateľskú činnosť, s uvedením názvu vašej organizácie;
 • vaše posledné podanie pre komisiu SEC (napr. formulár 10‑K, 10‑Q alebo 8‑K) s uvedením názvu vašej organizácie;
 • výpisy firmy z úverového registra s uvedením názvu vašej organizácie od spoločnosti Experian, Equifax, TransUnion alebo Dun & Bradstreet.

Organizácie môžu poskytnúť aj identifikačné číslo zamestnávateľa (EIN).

Osoby a oprávnení zástupcovia musia v rámci procesu overenia odoslať oficiálny doklad totožnosti s fotkou. Medzi prijateľné dokumenty patria:

 • pas,
 • štátom vydaný doklad totožnosti,
 • vodičský preukaz,
 • doklad o trvalom pobyte alebo zelená karta.
V prípade fyzických osôb musí byť oficiálny doklad totožnosti s fotkou vydaný v Spojených štátoch. V prípade oprávnených zástupcov môže byť vydaný v ľubovoľnej krajine.

Ostatné miesta

Palestínska samospráva

Organizácie musia na overenie totožnosti inzerenta odoslať jeden z nasledujúcich registračných dokumentov. Medzi prijateľné dokumenty patria:

 • osvedčenie o zápise do obchodného registra alebo registrácii,
 • výpis z obchodného registra,
 • obchodná licencia,
 • potvrdenie o zaplatení dane,
 • číslo DUNS.

Osoby a oprávnení zástupcovia musia v rámci procesu overenia odoslať oficiálny doklad totožnosti s fotkou, ktorý potvrdzuje, že sú obyvateľmi Palestínskej samosprávy. Medzi prijateľné dokumenty patria: 

 • pas,
 • občiansky preukaz,
 • vodičský preukaz,
 • povolenie na pobyt.

 

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
true
false
true
true
73067