Požiadavky na dokumenty na overenie inzerenta

Spoločnosť Google poskytuje preložené verzie článkov centra pomoci, ich účelom však nie je zmeniť obsah našich pravidiel. Oficiálna verzia, ktorú používame na presadzovanie svojich pravidiel, je anglická verzia. Ak si chcete zobraziť tento článok v inom jazyku, použite rozbaľovaciu ponuku jazykov na stránke dole.

Spoločnosť Google od inzerentov požaduje, aby v rámci procesu overenia inzerentov absolvovali overenie totožnosti.

Na účely overenia totožnosti sa od inzerentov môže vyžadovať, aby podľa oblasti, v ktorej je registrovaná ich organizácia alebo v ktorej majú trvalý pobyt (ak ide o osobu) odoslali niektorý z prijateľných dokumentov uvedených nižšie.

Poznámka: Požadované dokumenty závisia od typu účtu (Organizácia alebo Osoba). Typ účtu môžete skontrolovať v platobnom profile účtu Google Ads na stránke Nastavenia v sekcii Fakturácia a platby. Ak máte typ účtu Osoba, ale potrebujete vykonať overenie ako organizácia alebo naopak, kontaktujte nás pred začatím procesu overenia. Tieto dokumenty sa vyžadujú na úspešné dokončenie procesu overenia.

Osobné údaje ani dokumenty nebudú poskytnuté žiadnej tretej strane v súlade s pravidlami spoločnosti Google súvisiacimi s ochranou údajov.

Prijateľné dokumenty podľa oblasti

Od organizácií sa môže vyžadovať, aby na účely overenia inzerenta poskytli dva rôzne typy dokumentácie: registračné dokumenty organizácie a oficiálny doklad totožnosti oprávneného zástupcu s fotkou. Medzi prijateľné dokumenty patria:

Registračné dokumenty:

 • akýkoľvek dokument, oznámenie alebo list vydaný úradom IRS alebo potvrdený pečiatkou tohto úradu s uvedením názvu vašej organizácie, napríklad CP575, 147C, CP299, 988, 937, 1050, 5822 atď.;
 • formuláre odoslané úradu IRS akceptujeme, len ak je kópia formulára dostupná na webe IRS – môže ísť napríklad o formuláre 8871 a 990 (postupy vyhľadania organizácie na webe IRS nájdete v prípade politických organizácií na tejto stránke a v prípade organizácií oslobodených od dane na tejto stránke);
 • osvedčenie o zápise firmy do obchodného registra vydané štátom, kde vykonávate podnikateľskú činnosť, s uvedením názvu vašej organizácie;
 • vaše posledné podanie pre komisiu SEC (napr. formulár 10‑K, 10‑Q alebo 8‑K) s uvedením názvu vašej organizácie;
 • výpisy firmy z úverového registra s uvedením názvu vašej organizácie od spoločnosti Experian, Equifax alebo TransUnion;
 • len v prípade ministerstiev a orgánov verejnej správy: oficiálny list s úplným názvom, adresou a dátumom.

Oficiálny doklad totožnosti oprávneného zástupcu s fotkou:

 • pas,
 • štátom vydaný doklad totožnosti,
 • vodičský preukaz,
 • doklad o trvalom pobyte alebo zelená karta.

Oprávnený zástupca je správca účtu Google Ads alebo platobného profilu, ktorý platí za reklamy. Oficiálny doklad totožnosti s fotkou môže byť vydaný v ktorejkoľvek krajine.

Osoby musia v rámci procesu overenia odoslať oficiálny doklad totožnosti s fotkou vydaný v Spojených štátoch. Medzi prijateľné dokumenty patria:

 • pas,
 • štátom vydaný doklad totožnosti,
 • vodičský preukaz,
 • doklad o trvalom pobyte alebo zelená karta.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?
true
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
1980724645956947375
true
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
true
true
true
true
73067