Dokumenty wymagane do weryfikacji reklamodawcy

Google udostępnia przetłumaczone wersje artykułów w Centrum pomocy. Nie zmieniają one jednak treści naszych zasad. Podstawę do egzekwowania zasad stanowi wersja w języku angielskim. Aby wyświetlić ten artykuł w innym języku, wybierz język z menu na dole strony.

Google wymaga od reklamodawców przejścia weryfikacji tożsamości w ramach Programu weryfikacji reklamodawców.

Na potrzeby tego procesu reklamodawcy mogą być proszeni o przesłanie jednego z wymienionych poniżej akceptowanych dokumentów (w zależności od lokalizacji, w której zarejestrowana jest organizacja, lub od miejsca zamieszkania w przypadku osób fizycznych).

Uwaga: wymagane dokumenty zależą od typu konta („Organizacja” lub „Osoba fizyczna”), który możesz sprawdzić w profilu płatności Google Ads na stronie „Ustawienia” w sekcji „Rozliczenia i płatności”. Jeśli Twój typ konta to „Osoba fizyczna”, ale potrzebujesz weryfikacji jako organizacja (lub odwrotnie), skontaktuj się z nami przed rozpoczęciem procesu weryfikacji. Te dokumenty są wymagane do przejścia procesu weryfikacji.

Przesyłając dokument tożsamości ze zdjęciem wydany przez organ państwowy, upewnij się, że:

 • dokument tożsamości jest aktualny (nie stracił ważności),
 • zdjęcie jest kolorowe (nie czarno-białe),
 • zdjęcie jest wyraźne i dobrze oświetlone,
 • zdjęcie nie jest fotokopią.

Zgodnie z zasadami Google dotyczącymi ochrony danych nie będziemy udostępniać danych osobowych ani dokumentów żadnym osobom trzecim.

Akceptowane dokumenty według lokalizacji

Od organizacji możemy wymagać przesłania na potrzeby weryfikacji reklamodawcy 2 różnych rodzajów dokumentów: dokumentów rejestracyjnych organizacji oraz należącego do jej upoważnionego przedstawiciela dokumentu tożsamości ze zdjęciem wydanego przez organ państwowy. Akceptowane dokumenty:

Dokumenty rejestracyjne:

 • dowolny dokument, dowolne powiadomienie lub pismo zawierające nazwę organizacji, które wydał lub opatrzył pieczęcią amerykański urząd skarbowy (IRS) (wybrane przykłady: formularze CP575, 147C, CP299, 988, 937, 1050, 5822);
 • formularze przesyłane do IRS będą akceptowane tylko w przypadku, gdy na stronie internetowej IRS jest dostępna kopia tego formularza (wybrane przykłady: formularze 8871 i 990) – aby dowiedzieć się, jak wyszukać swoją organizację na stronie IRS, kliknij tutaj (organizacje polityczne) lub tutaj (organizacje zwolnione z podatku);
 • certyfikat założycielski wydany przez stan, w którym organizacja prowadzi działalność, zawierający nazwę organizacji;
 • ostatnie sprawozdanie przekazane Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) (np. formularze 10-K, 10-Q lub 8-K) zawierające nazwę organizacji;
 • raport kredytowy dotyczący organizacji sporządzony przez agencję Experian, Equifax lub TransUnion zawierający nazwę organizacji;
 • tylko w przypadku departamentów i agencji rządowych: oficjalne pismo zawierające pełną nazwę i adres organizacji oraz datę.

Należący do upoważnionego przedstawiciela dokument tożsamości ze zdjęciem wydany przez organ państwowy:

 • paszport,
 • dowód osobisty (stanowy),
 • prawo jazdy,
 • karta stałego pobytu lub zielona karta.

Upoważniony przedstawiciel to administrator danego konta Google Ads lub profilu płatności używanego do opłacania reklam. Jego dokument tożsamości ze zdjęciem może być wydany przez organ państwowy w dowolnym kraju.

Osoby fizyczne w ramach procesu weryfikacji muszą przesłać dokument tożsamości ze zdjęciem wydany przez organ państwowy Stanów Zjednoczonych. Akceptowane dokumenty:

 • paszport,
 • dowód osobisty (stanowy),
 • prawo jazdy,
 • karta stałego pobytu lub zielona karta.

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
true
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne