Απαιτούμενα έγγραφα για την επαλήθευση διαφημιζομένου

Η Google παρέχει μεταφρασμένες εκδόσεις του Κέντρου βοήθειας, μολονότι αυτές οι εκδόσεις δεν έχουν ως στόχο να αλλάξουν το περιεχόμενο των πολιτικών μας. Η αγγλική έκδοση είναι η επίσημη γλώσσα που χρησιμοποιούμε για την εφαρμογή των πολιτικών μας. Για να προβάλετε αυτό το άρθρο σε διαφορετική γλώσσα, χρησιμοποιήστε το μενού γλωσσών στο κάτω μέρος της σελίδας.

Η Google απαιτεί από τους διαφημιζομένους να ολοκληρώσουν την επαλήθευση ταυτότητας διαφημιζομένου στο πλαίσιο του προγράμματος επαλήθευσης διαφημιζομένων.

Για την επαλήθευση ταυτότητας, οι διαφημιζόμενοι ενδέχεται να υποχρεούνται να υποβάλουν ένα από τα αποδεκτά έγγραφα που παρατίθενται παρακάτω με βάση την τοποθεσία στην οποία είναι εγγεγραμμένος ο οργανισμός τους ή της οποίας είναι κάτοικοι, εφόσον είναι φυσικά πρόσωπα.

Σημείωση: Τα έγγραφα που απαιτούνται καθορίζονται με βάση το αν ο τύπος του λογαριασμού σας είναι Οργανισμός ή Φυσικό πρόσωπο. Μπορείτε να ελέγξετε τον τύπο που λογαριασμού σας στο προφίλ πληρωμών του Google Ads μέσω της σελίδας Ρυθμίσεις για την επιλογή Χρέωση και πληρωμές. Αν ο Τύπος λογαριασμού είναι Φυσικό πρόσωπο, αλλά πρέπει να επαληθευτείτε ως οργανισμός ή το αντίστροφο, επικοινωνήστε μαζί μας πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία επαλήθευσης. Τα έγγραφα αυτά απαιτούνται για την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας επαλήθευσης.

Κατά την υποβολή ενός δημόσιου εγγράφου ταυτοποίησης με φωτογραφία, βεβαιωθείτε για τα εξής:

 • Το έγγραφο ταυτοποίησης είναι σε ισχύ (δεν έχει λήξει)
 • Η εικόνα είναι έγχρωμη και όχι ασπρόμαυρη
 • Η εικόνα είναι ευκρινής και με καλό φωτισμό
 • Η εικόνα δεν πρέπει να είναι φωτοτυπία

Τα προσωπικά δεδομένα και τα έγγραφα δεν θα κοινοποιηθούν σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο, σύμφωνα με την πολιτική προστασίας δεδομένων της Google.

Αποδεκτά έγγραφα ανά τοποθεσία

Για διαφημιζομένους στο Νότιο Σουδάν, μάθετε περισσότερα σχετικά με τα Απαιτούμενα έγγραφα για την επαλήθευση διαφημιζομένων στο Νότιο Σουδάν.
Οι οργανισμοί ενδέχεται να απαιτείται να υποβάλουν 2 διαφορετικούς τύπους δικαιολογητικών για την επαλήθευση διαφημιζομένου: δικαιολογητικά εγγραφής οργανισμού και δημόσιο έγγραφο ταυτοποίησης με φωτογραφία από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο. Στα αποδεκτά έγγραφα περιλαμβάνονται τα εξής:

Δικαιολογητικά εγγραφής:

 • Οποιοδήποτε έγγραφο, ειδοποίηση ή επιστολή που είτε έχει εκδοθεί από την IRS είτε φέρει τη σφραγίδα της IRS και αναφέρει το όνομα του οργανισμού σας. Ορισμένα παραδείγματα είναι τα CP575, 147C, CP299, 988, 937, 1050, 5822 κ.λπ.
 • Οι φόρμες που υποβάλλονται στην IRS θα γίνονται δεκτές μόνο αν διατίθεται αντίγραφο της φόρμας στον ιστότοπο της IRS. Ορισμένα παραδείγματα είναι οι φόρμες 8871 και 990. Ανατρέξτε εδώ (πολιτικοί οργανισμοί) και εδώ (οργανισμοί με φοροαπαλλαγή) για τρόπους να αναζητήσετε τον οργανισμό σας στον ιστότοπο της IRS.
 • Πιστοποιητικό σύστασης επιχείρησης που έχει εκδοθεί από την πολιτεία όπου δραστηριοποιείται η επιχείρησή σας και στο οποίο αναφέρεται το όνομα του οργανισμού σας
 • Η πιο πρόσφατη δήλωση SEC (π.χ. φόρμες 10-K, 10-Q ή 8-K) όπου αναφέρεται το όνομα του οργανισμού
 • Αναφορές πιστοληπτικής συμπεριφοράς της επιχείρησης, στις οποίες αναφέρεται το όνομα του οργανισμού σας, από τις Experian, Equifax ή TransUnion
 • Μόνο για κρατικές υπηρεσίες και φορείς: Επίσημη επιστολή που περιλαμβάνει πλήρες όνομα, διεύθυνση και ημερομηνία

Δημόσιο έγγραφο ταυτοποίησης με φωτογραφία του εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου:

 • Διαβατήριο
 • Πολιτειακή ταυτότητα
 • Δίπλωμα οδήγησης
 • Κάρτα μόνιμης διαμονής ή πράσινη κάρτα

Εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος είναι ένας διαχειριστής του λογαριασμού Google Ads ή/και του προφίλ πληρωμών μέσω του οποίου πληρώνονται οι διαφημίσεις. Το δημόσιο έγγραφο ταυτοποίησης με φωτογραφία μπορεί να εκδοθεί σε οποιαδήποτε χώρα.

Στο πλαίσιο του προγράμματος επαλήθευσης, τα φυσικά πρόσωπα πρέπει να υποβάλουν δημόσιο έγγραφο ταυτοποίησης με φωτογραφία, το οποίο να έχει εκδοθεί από τις αρμόδιες αρχές των ΗΠΑ. Στα αποδεκτά έγγραφα περιλαμβάνονται τα εξής:

 • Διαβατήριο
 • Πολιτειακή ταυτότητα
 • Δίπλωμα οδήγησης
 • Κάρτα μόνιμης διαμονής ή πράσινη κάρτα

Σας βοήθησε αυτό;

Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
true
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού