Απαιτούμενα έγγραφα για την επαλήθευση ταυτότητας διαφημιζομένου

Η Google απαιτεί από συγκεκριμένους διαφημιζομένους να ολοκληρώσουν την επαλήθευση ταυτότητας διαφημιζομένου στο πλαίσιο της σταδιακής κυκλοφορίας.  Μάθετε περισσότερα.

Στο πλαίσιο του προγράμματος επαλήθευσης, οι διαφημιζόμενοι πρέπει να υποβάλουν ένα από τα αποδεκτά έγγραφα που αναφέρονται παρακάτω, ανάλογα με την τοποθεσία στην οποία είναι εγγεγραμμένος ο οργανισμός τους ή την τοποθεσία όπου διαμένουν, αν πρόκειται για φυσικά πρόσωπα. Ολοκληρώστε την επαλήθευση ταυτότητας διαφημιζομένου.

Αποδεκτά έγγραφα ανά τοποθεσία

Οι οργανισμοί υποχρεούνται να υποβάλουν ένα από τα ακόλουθα έγγραφα εγγραφής για την επαλήθευση ταυτότητας διαφημιζομένου. Στα αποδεκτά έγγραφα περιλαμβάνονται τα εξής:

  • πιστοποιητικό σύστασης ή εγγραφής
  • πιστοποιητικό DUNS.

Οι οργανισμοί μπορούν επίσης να δηλώνουν τον αυστραλιανό αριθμό επιχείρησης (ABN). 

Στο πλαίσιο του προγράμματος επαλήθευσης, τα φυσικά πρόσωπα και οι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους πρέπει να υποβάλουν ένα έγγραφο ταυτοποίησης με φωτογραφία, το οποίο να έχει εκδοθεί από τις κρατικές αρχές της Αυστραλίας. Στα αποδεκτά έγγραφα περιλαμβάνονται τα εξής: 

  • διαβατήριο
  • δίπλωμα οδήγησης
  • έγγραφο ταυτοποίησης με φωτογραφία.
Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;