Απαιτούμενα έγγραφα για την επαλήθευση ταυτότητας διαφημιζομένου

Η Google παρέχει μεταφρασμένες εκδόσεις του Κέντρου βοήθειας για διευκόλυνση, μολονότι αυτές οι εκδόσεις δεν έχουν ως στόχο να αλλάξουν το περιεχόμενο των πολιτικών μας. Η αγγλική έκδοση είναι η επίσημη γλώσσα που χρησιμοποιούμε για την εφαρμογή των πολιτικών μας. Για να προβάλετε αυτό το άρθρο σε διαφορετική γλώσσα, χρησιμοποιήστε το μενού γλωσσών στο κάτω μέρος της σελίδας.

Η Google απαιτεί από τους διαφημιζομένους να ολοκληρώσουν την επαλήθευση ταυτότητας διαφημιζομένου στο πλαίσιο του προγράμματος επαλήθευσης διαφημιζομένων.

Για την επαλήθευση ταυτότητας, οι διαφημιζόμενοι πρέπει να υποβάλουν ένα από τα αποδεκτά έγγραφα που αναφέρονται παρακάτω, ανάλογα με την τοποθεσία στην οποία είναι εγγεγραμμένος ο οργανισμός τους ή την τοποθεσία όπου διαμένουν, αν πρόκειται για φυσικά πρόσωπα.

Αποδεκτά έγγραφα ανά τοποθεσία

Οι οργανισμοί υποχρεούνται να υποβάλουν ένα από τα ακόλουθα έγγραφα εγγραφής για την επαλήθευση ταυτότητας διαφημιζομένου. Στα αποδεκτά έγγραφα περιλαμβάνονται τα εξής:

 • Οποιοδήποτε έγγραφο, ειδοποίηση ή επιστολή που είτε έχει εκδοθεί από την IRS είτε φέρει τη σφραγίδα της IRS και δηλώνει το όνομα του Οργανισμού. Ορισμένα παραδείγματα είναι τα CP575, 147C, CP299, 988, 937, 1050, 5822 κ.λπ. 
 • Οι φόρμες που υποβάλλονται στην IRS θα γίνονται δεκτές μόνο αν διατίθεται αντίγραφο της φόρμας στον ιστότοπο της IRS. Ορισμένα παραδείγματα είναι οι φόρμες 8871 και 990. Ανατρέξτε εδώ (πολιτικοί οργανισμοί) και εδώ (οργανισμοί με φοροαπαλλαγή) για τρόπους να αναζητήσετε τον οργανισμό σας στον ιστότοπο της IRS.
 • Πιστοποιητικό σύστασης επιχείρησης που έχει εκδοθεί από την πολιτεία όπου δραστηριοποιείται η επιχείρησή σας και στο οποίο αναφέρεται το όνομα του οργανισμού σας
 • Η πιο πρόσφατη δήλωση SEC (π.χ. φόρμες 10-K, 10-Q ή 8-K) όπου αναφέρεται το όνομα του οργανισμού 
 • Αναφορές πιστοληπτικής συμπεριφοράς της επιχείρησης στις οποίες αναφέρεται το όνομα του οργανισμού σας, από τις Experian, Equifax, TransUnion ή Dun & Bradstreet

Οι οργανισμοί μπορούν επίσης να δηλώνουν τον Αριθμό αναγνωριστικού εργοδότη (EIN). 

Στο πλαίσιο του προγράμματος επαλήθευσης, τα φυσικά πρόσωπα και οι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους πρέπει να υποβάλουν ένα δημόσιο έγγραφο ταυτοποίησης με φωτογραφία. Στα αποδεκτά έγγραφα περιλαμβάνονται τα εξής: 

 • διαβατήριο
 • πολιτειακή ταυτότητα
 • δίπλωμα οδήγησης
 • κάρτα μόνιμης διαμονής ή πράσινη κάρτα
Για τα φυσικά πρόσωπα, το δημόσιο έγγραφο ταυτοποίησης με φωτογραφία πρέπει να έχει εκδοθεί στις ΗΠΑ, ενώ, για τους εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους, το δημόσιο έγγραφο ταυτοποίησης με φωτογραφία μπορεί να έχει εκδοθεί σε οποιαδήποτε χώρα.

Άλλες τοποθεσίες

Παλαιστίνη

Οι οργανισμοί υποχρεούνται να υποβάλουν ένα από τα ακόλουθα δικαιολογητικά εγγραφής για την επαλήθευση ταυτότητας διαφημιζομένου. Στα αποδεκτά έγγραφα περιλαμβάνονται τα εξής:

 • Άδεια σύστασης ή εγγραφής
 • Απόσπασμα εμπορικού μητρώου
 • Άδεια επιχείρησης
 • Αποδεικτικό καταβολής φόρου
 • Αριθμός DUNS

Στο πλαίσιο του προγράμματος επαλήθευσης, τα φυσικά πρόσωπα και οι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους πρέπει να υποβάλουν ένα δημόσιο έγγραφο ταυτοποίησης με φωτογραφία, το οποίο να αποδεικνύει ότι είναι κάτοικοι Παλαιστίνης. Στα αποδεκτά έγγραφα περιλαμβάνονται τα εξής: 

 • Διαβατήριο
 • Εθνικό έγγραφο ταυτοποίησης
 • Δίπλωμα οδήγησης
 • Άδεια διαμονής

 

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
true
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζήτησης
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού
Αναζήτηση στο Κέντρο Βοήθειας
true
true
true
true
true
73067