Изисквания за документи за потвърждаване на рекламодателя

Google предоставя преведени версии на Помощния център, но тяхното предназначение не е да променя съдържанието на правилата ни. Използваме версията на английски език като официален текст, чрез който налагаме правилата. За да видите тази статия на друг език, използвайте падащото меню за езици в долната част на страницата.

Google изисква от рекламодателите да извършат потвърждаване на самоличността като част от програмата за потвърждаване на рекламодателя.

За потвърждаване на самоличността може да е необходимо рекламодателите да изпратят един от долуизброените приемани документи в зависимост от местоположението, в което е регистрирана организацията им, или в което пребивават, ако са физически лица.

Забележка: Необходимите документи са в зависимост от типа на профила Ви – „организация“ или „физическо лице“. Можете да проверите своя „Тип на профила“ в потребителския си профил за плащания в Google Ads чрез страницата „Настройки“ за „Таксуване и плащания“. Ако типът на профила Ви е „Физическо лице“, но трябва да го потвърдите като организация или обратно, свържете се с нас, преди да започнете процеса на потвърждаване. Тези документи са необходими за успешното завършване на процеса на потвърждаване.

Личните данни и документи няма да бъдат споделяни с трети страни, съгласно правилата на Google за защита на данните.

Документи, които се приемат, по местоположение

От организациите може да се изисква да предоставят два различни типа документи за потвърждаване на рекламодателя: документи за регистрация на организацията и официален документ за самоличност със снимка на упълномощения представител. Документите, които се приемат, включват:

Документи за регистрация:

 • документи, известия или писма, издадени от IRS или подпечатани от IRS, в които се посочва името на организацията. Такива например са CP575, 147C, CP299, 988, 937, 1050, 5822 и др.
 • формуляри, изпратени до IRS, ще бъдат приемани само ако екземпляр на формуляра е наличен на уебсайта на IRS. Такива например са формуляри 8871 и 990. Вижте тук (политически организации) и тук (освободени от данъци организации) как можете да намерите организацията си на уебсайта на IRS.
 • учредителен акт на бизнеса, издаден от щата, в който извършвате търговска дейност, посочващ името на организацията Ви.
 • последно подадени формуляри към SEC (напр. 10-K, 10-Q или 8-K) с името на организацията.
 • кредитни отчети за бизнеса, в които се посочва името на организацията Ви, от Experian, Equifax, или TransUnion.
 • само за държавни служби и агенции: официално писмо, включващо пълно име, адрес и дата.

Официален документ за самоличност със снимка на упълномощения представител:

 • паспорт;
 • документ за самоличност, издаден на ниво щат;
 • шофьорска книжка;
 • карта за постоянно пребиваване или зелена карта.

Упълномощеният представител е администратор на профила в Google Ads и/или потребителския профил за плащания, който плаща за рекламите. Официалният документ за самоличност със снимка може да бъде издаден във всяка държава.

Като част от програмата за потвърждаване физическите лица трябва да изпратят издаден в САЩ официален документ за самоличност със снимка. Документите, които се приемат, включват:

 • паспорт;
 • документ за самоличност, издаден на ниво щат;
 • шофьорска книжка;
 • карта за постоянно пребиваване или зелена карта.

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?
true
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню