Изисквания за документи за потвърждаване на самоличността на рекламодателя

Google предоставя преведени версии на статиите в Помощния ни център за Ваше удобство. Те не са предназначени да променят съдържанието на правилата ни. За прилагане на правилата използваме официалната версия на английски език. За да видите тази статия на друг език, използвайте падащото меню за езици в долната част на страницата.

Google изисква от рекламодателите да извършат потвърждаване на самоличността като част от програмата за потвърждаване на рекламодателя.

За потвърждаване на самоличността рекламодателите е необходимо да изпратят един от долуизброените приемани документи в зависимост от местоположението, в което е регистрирана организацията им, или в което пребивават, ако са физическо лице.

Приемани документи по местоположение

Необходимо е организациите да изпратят един от следните документи за регистрация за потвърждаване на самоличността на рекламодателя. Документите, които се приемат, включват:

 • документи, известия или писма, издадени от IRS или подпечатани от IRS, в които се посочва името на организацията. Такива например са CP575, 147C, CP299, 988, 937, 1050, 5822 и др.
 • формуляри, изпратени до IRS, ще бъдат приемани само ако екземпляр на формуляра е наличен на уебсайта на IRS. Такива например са формуляри 8871 и 990. Вижте тук (политически организации) и тук (освободени от данъци организации) как можете да намерите организацията си на уебсайта на IRS.
 • учредителен акт на бизнеса, издаден от щата, в който извършвате търговска дейност, посочващ името на организацията Ви.
 • последно подадени формуляри към SEC (напр. 10-K, 10-Q или 8-K) с името на организацията.
 • кредитни отчети за бизнеса, в които се посочва името на организацията Ви, от Experian, Equifax, TransUnion или Dun & Bradstreet.

Организациите може да предоставят и идентификационен номер на работодателя (EIN).

Като част от програмата за потвърждаване физическите лица и упълномощените представители трябва да изпратят официален документ за самоличност със снимка. Допустимите, които се приемат, включват:

 • паспорт;
 • документ за самоличност, издаден на ниво щат;
 • шофьорска книжка;
 • карта за постоянно пребиваване или зелена карта.
За физическите лица официалният документ за самоличност със снимка трябва да бъде издаден в САЩ, а за упълномощените представители този документ може да бъде издаден във всяка държава.

Други местоположения

Палестина

Необходимо е организациите да изпратят един от следните документи за регистрация за потвърждаване на самоличността на рекламодателя. Документите, които се приемат, включват:

 • удостоверение за учредяване или регистрация;
 • извлечение от търговски регистър;
 • бизнес лиценз;
 • документ за платени данъци;
 • DUNS номер.

Като част от процеса на потвърждаване физическите лица и упълномощените представители трябва да изпратят официален документ за самоличност със снимка като доказателство за постоянно пребиваване в Палестина. Документите, които се приемат, включват: 

 • паспорт;
 • официален документ за самоличност;
 • шофьорска книжка;
 • разрешение за постоянно пребиваване.

 

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?
true
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
false
Търсене в Помощния център
true
true
true
true
true
73067