Cập nhật một số chính sách của Google Ads nhằm giải thích và cung cấp thông tin (tháng 7 năm 2020)

Google cung cấp các phiên bản đã dịch của Trung tâm trợ giúp để mang lại sự thuận tiện, dù các bản dịch đó không có ý làm thay đổi nội dung chính sách của chúng tôi. Phiên bản tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức mà chúng tôi sử dụng để thực thi các chính sách của mình. Để xem bài viết này bằng ngôn ngữ khác, bạn hãy sử dụng trình đơn ngôn ngữ thả xuống ở cuối trang.

 

Vào ngày 28/07/2020, chúng tôi đã cập nhật một số chính sách của Google Ads liên quan đến việc bảo vệ người dùng nhằm giúp các nhà quảng cáo hiểu rõ hơn về mức độ nghiêm trọng của lỗi vi phạm các chính sách này và việc các lỗi vi phạm đó có khiến tài khoản bị tạm ngưng mà không được thông báo trước hay không. Google cũng đã cung cấp thêm phần giải thích trong nội dung chính sách để nêu rõ phạm vi áp dụng của các chính sách này:

Các nội dung cập nhật này chỉ nhằm cung cấp thêm thông tin cho nhà quảng cáo và không làm thay đổi phạm vi thực thi chính sách.

Ngoài ra, chúng tôi cũng đã cập nhật trang Giới thiệu về quy định tạm ngưng tài khoản trong chính sách của Google AdsĐiều gì sẽ xảy ra nếu bạn vi phạm chính sách của chúng tôi để trình bày rõ ràng hơn về cách chúng tôi xử lý các tài khoản vi phạm chính sách. Việc cập nhật này là một phần trong nỗ lực của chúng tôi nhằm cung cấp mạng quảng cáo an toàn hơn cho người dùng, nhà quảng cáo và nhà xuất bản.

Vui lòng xem xét các nội dung cập nhật này để biết rõ hơn những quảng cáo thuộc phạm vi chi phối của chính sách, cũng như cách Google xử lý lỗi vi phạm các chính sách này.

 

(Ngày đăng: 28/07/2020)

 

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
false
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
73067