Актуализации на няколко правила на Google Ads с цел изясняване и информация (юли 2020 г.)

Google предоставя преведени версии на Помощния център, но тяхното предназначение не е да променя съдържанието на правилата ни. Използваме версията на английски език като официален текст, чрез който налагаме правилата. За да видите тази статия на друг език, използвайте падащото меню за езици в долната част на страницата.

 

На 28 юли 2020 г. няколко правила на Google Ads за защита на потребителите бяха актуализирани, за да предоставят на рекламодателите по-точна информация за сериозността на нарушенията и дали ще доведат до спиране на профила без предупреждение. Бяха внесени и допълнителни пояснения в текста на правилата, за да е по-ясно какво попада в обхвата им:

Единствената цел на тези актуализации бе да предоставят допълнителна информация на рекламодателите. Няма промени в обхвата на наложените мерки.

Освен това актуализирахме страниците Всичко за правилата на Google Ads за спиране на профил и Какво се случва, ако нарушите правилата ни, така че да предоставят по-прозрачна информация за начина, по който процедираме с профилите, нарушаващи правилата ни. Това е част от усилията ни да създадем по-безопасна рекламна мрежа за нашите потребители, рекламодатели и издатели.

Моля, прегледайте тези актуализации, за да разберете по-добре кои реклами може да попадат в обхвата на правилата ни и как ще процедираме при тяхното нарушаване.

 

(Публикувано на 28 юли 2020 г.)

 

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?
true
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню