Често задавани въпроси за програмата за потвърждаване на рекламодателя и разкриването на информация в реклами

Google предоставя преведени версии на Помощния център, но тяхното предназначение не е да променя съдържанието на правилата ни. Използваме версията на английски език като официален текст, чрез който налагаме правилата. За да видите тази статия на друг език, използвайте падащото меню за езици в долната част на страницата.

Всичко за програмата за потвърждаване на рекламодателя

Какво представлява програмата за потвърждаване на рекламодателя?

Програмата за потвърждаване на рекламодателя е обединената програма за потвърждаване на Google, която комбинира в един поток потвърждаването на самоличността на рекламодателя и това на бизнес дейностите с цел опростена и подобрена практическа работа на рекламодателите. Програмата включва няколко стъпки, които рекламодателите трябва да изпълнят и завършат. Съгласно тази програма рекламодателите ще трябва да предоставят основна информация за бизнеса и самоличността си.

С какво програмата за потвърждаване на рекламодателя се различава от потвърждаването на самоличността и потвърждаването на бизнес дейностите?

Програмата за потвърждаване на рекламодателя представлява съчетаване в един поток на потвърждаването на самоличността и това на бизнес дейностите. Като част от процеса на потвърждаване пак ще трябва да изпълните потвърждаване на самоличността и потвърждаване на бизнес дейностите (ако е приложимо).

Разликите включват нова секция „Всичко за бизнеса Ви“, променени срокове за потвърждаване, уеднаквени действия по налагане на правилата, комбинирани критерии за избор на рекламодатели, прозрачност, разкривания на информация и подобрена практическа работа на потребителите. Следват подробности.

 • Нова секция „Всичко за бизнеса Ви“: В първата стъпка от програмата за потвърждаване на рекламодателя Google ще зададе на рекламодателите някои основни въпроси, свързани с профила в Google Ads и бизнеса им, в нова секция „Всичко за бизнеса Ви“. Въпросите включват например отрасъла на рекламодателя и държавата за фактуриране, както и информация, която да помогне на Google да разбере дали рекламодателят е пряк, или косвен доставчик (трета страна) на продуктите или услугите, рекламирани в платформата на Google Ads. Рекламодателите ще разполагат с 30 дни, за да изпратят отговорите си. Ако не го направят, профилът им ще бъде поставен на пауза.
 • Срокове за потвърждаване: Отговорите на въпросите в секцията „Всичко за бизнеса Ви“ определят свързаните с потвърждаването изисквания и насочват рекламодателите към следващите стъпки за допълнително потвърждаване, което може да включва потвърждаване на самоличността, на бизнес дейностите или и двете (вижте секцията „Актуализации на критериите за избор на рекламодател“ по-долу). Рекламодателите ще разполагат с 30 дни, за да изпълнят успешно тези допълнителни потвърждавания. Ако не изпълните или не спазите изискванията за потвърждаване в посочения период от време, профилът Ви ще бъде поставен на пауза.
  • За потвърждаване на самоличността на рекламодателя: Рекламодателите преди разполагаха с 30 дни, за да започнат потвърждаването на самоличността, и с още 30 дни, за да го завършат успешно.
  • За потвърждаване на бизнес дейностите: Рекламодателите преди разполагаха с 21 дни, за да завършат успешно потвърждаването на бизнес дейностите, както и със 7-дневен период на предизвестие преди спиране на профила.
  • За унифицираната програма за потвърждаване на рекламодатели: Рекламодателите вече ще разполагат с 30 дни, за да отговорят на въпросите в секцията „Всичко за бизнеса Ви“, и с още 30 дни, за да изпълнят успешно всички поискани потвърждавания, което може да включва потвърждаване на самоличността, на бизнес дейностите или и двете.
 • Действия по налагане на правилата: За да намалим административната тежест и да предоставим на рекламодателите си последователна и синхронизирана практическа работа, уеднаквяваме действията по налагане на правилата за всички изисквания по програмата за потвърждаване на рекламодателя. В резултат на това уеднаквяване неизпълнението или неспазването на изискванията за потвърждаване на бизнес дейностите (ако бъде поискано) вече ще води до поставяне на профила на пауза вместо до спирането му. При определени обстоятелства е възможно да поставим профилите Ви в Google Ads на пауза незабавно при стартиране на програмата за потвърждаване на бизнес дейностите. Това означава, че профилите на рекламодателите ще останат активни, но рекламите им няма да се показват, докато те не завършат успешно тази програма. За да показват реклами отново, рекламодателите трябва да изпълнят успешно потвърждаването, като изпратят поисканите отговори на анкетата заедно със съответната документация (ако е приложимо).
 • Актуализации на критериите за избор на рекламодател: Като част от програмата за потвърждаване на рекламодателя комбинираме критериите за избор на рекламодатели за текущите програми за потвърждаване на самоличността на рекламодателя и за потвърждаване на бизнес дейностите, така че да постигнем по-хармонизирана практическа работа. За целта въвеждаме допълнителни критерии, за да осигурим допълнителна защита за потребителите си, и изясняваме случаите, когато профилите на рекламодатели може да бъдат поставени на пауза незабавно. Можете да намерите подробности тук.
 • Прозрачност и разкриване на информация: Както в настоящата процедура за потвърждаване на самоличността, като част от стъпките за потвърждаване на самоличността и/или на бизнес дейностите рекламодателите ще трябва да изпратят и юридически регистрираното име на бизнеса си или собственото си име заедно със съответните документи за целите на програмата за потвърждаване на рекламодателя. С информацията, която рекламодателите предоставят, Google ще показва името и местоположението на рекламодателя посредством разкриване на информация в рекламата. Научете повече за разкриването на информация в рекламите. Като част от постоянните усилия на Google за постигане на прозрачност ще направим информацията за профилите Ви в Google Ads и рекламните кампании обществено достъпни.
 • Подобрения, свързани с практическата работа на потребителите: Рекламодателите ще могат да стартират, да наблюдават състоянието и напредъка на потвърждаванията си, както и да преглеждат причините за неуспешно потвърждаване (ако е приложимо) в нов потребителски интерфейс в „Инструменти и настройки → Таксуване → Потвърждаване на рекламодателя → Настройки за таксуване и плащане“ в профила си в Google Ads. Достъп до този интерфейс може да бъде получен чрез подкани и известия в продукта.

Защо Google потвърждава рекламодателите?

Целта ни е да подобрим доверието в рекламната екосистема, като предоставяме на потребителите повече информация за рекламодателите. Посредством потвърждаването на рекламодателя ще потвърдим бизнеса, името и местоположението на рекламодателите си. Това е част от по-широките ни усилия да осигурим на потребителите повече прозрачност, избор и контрол.

Кой трябва да завърши програмата за потвърждаване на рекламодателя?

Рекламодателите, които трябва да изпълнят потвърждаването, ще получат известие в профила и по имейл. Те може да бъдат избрани да направят това на базата на критериите, посочени тук.

Колко време отнема програмата за потвърждаване на рекламодателя?

Рекламодателите ще разполагат с 30 дни, за да изпратят отговорите си в секцията „Всичко за бизнеса Ви“. Ако не го направят, профилът им ще бъде поставен на пауза.

Отговорите на въпросите в секцията „Всичко за бизнеса Ви“ определят свързаните с потвърждаването изисквания и насочват рекламодателите към следващите стъпки за допълнително потвърждаване, които може да включват потвърждаване на самоличността, на бизнес дейностите или и двете. Рекламодателите ще разполагат с още 30 дни, за да изпълнят успешно тези допълнителни потвърждавания. Ако не изпълните или не спазите изискванията за потвърждаване в посочения период от време, профилът Ви ще бъде поставен на пауза.

В резюме, рекламодателите ще разполагат с 30 дни, за да отговорят на въпросите в секцията „Всичко за бизнеса Ви“, и с още 30 дни, за да изпълнят успешно всички поискани потвърждавания, което може да включва потвърждаване на самоличността, на бизнес дейностите или и двете.

Как да изпълня програмата за потвърждаване на рекламодателя?

Трябва да изпълните програмата за потвърждаване на рекламодателя само ако Google Ви изпрати имейл и известие в профила. В първата стъпка от тази програма Google задава на рекламодателите някои основни въпроси, свързани с профила в Google Ads и бизнеса им, в секцията „Всичко за бизнеса Ви“. Тези въпроси ще ни помогнат да получим по-ясна представа за съответния бизнес. Следват примерни въпроси, на които може да се наложи да отговорят рекламодателите:

 • Бизнесът рекламна агенция ли е?
 • Кой плаща за рекламите?
 • Собствени или чужди продукти/услуги се рекламират?
 • В кои отрасли работи бизнесът?

Човекът, отговорен за попълване на тази секция, трябва да е администратор на профил в Google Ads, запознат с бизнес дейностите и рекламните практики за съответния профил в Google Ads.

Рекламодателите ще разполагат с 30 дни, за да изпратят отговорите си. В противен случай след изтичането на този срок профилите им ще бъдат поставени на пауза. Научете повече за поставянето на профили на пауза.

Отговорите на въпросите в секцията „Всичко за бизнеса Ви“ ще определят изискванията за потвърждаване и ще насочат рекламодателите към следващите стъпки за допълнително потвърждаване, които може да са потвърждаване на самоличността на рекламодателя, потвърждаване на бизнес дейностите или и двете.

Следвайте инструкциите в имейла и известието в профила.

Мога ли да не потвърдя рекламодателя?

Ако сте получили имейл с искане за потвърждаване, трябва да изпълните програмата за потвърждаване на рекламодателя. Ако не започнете програмата в рамките на 30 дни, профилът Ви ще бъде поставен на пауза.

Ако съм преминал(а) през потвърждаване на самоличността или потвърждаване на бизнес дейностите, трябва ли да изпълня програмата за потвърждаване на рекламодателя?

Трябва да изпълните програмата за потвърждаване на рекламодателя само ако получите от Google имейл и известие в профила за това. Google си запазва правото отново да потвърди самоличността или бизнес дейностите Ви. Възможно е например да Ви помолим повторно да потвърдите самоличността или бизнес дейностите си, ако сте извършили значителни промени в профила си в Google Ads.

Понастоящем изпълнявам потвърждаване на самоличността или потвърждаване на бизнес дейностите. Трябва ли да започна процеса отново?

Не е необходимо да започвате отново, освен ако не Ви известим за това. Моля, изпълнете незавършените стъпки от процеса по потвърждаване в профила си. Профилът Ви ще бъде поставен на пауза, ако потвърждаването не бъде завършено успешно.

Профилът ми е избран за програмата за потвърждаване на рекламодателя, но рекламите ми не се показват. Какво да направя?

Ако не сте отговорили на въпросите във „Всичко за бизнеса Ви“ в рамките на 30-дневния период, в края на 30-ия ден профилът Ви ще бъде поставен на пауза. Когато отговорите на тези въпроси, ще имате нов срок от 30 дни, през които да изпълните необходимите потвърждавания, които може да включват потвърждаване на самоличността, потвърждаване на бизнес дейностите или и двете. Ако не изпълните или не спазите необходимите изисквания за потвърждаване в посочения период от време, профилът Ви ще бъде поставен на пауза. Когато времето за потвърждаване изтече, ще видите известие в профила. Можете да започнете или да продължите процеса на потвърждаване по всяко време. След като успешно потвърдите рекламодателя, показването на реклами от профила Ви ще се възобнови. Изпълнете инструкциите в известията, които получавате, за да завършите потвърждаването.

При определени обстоятелства е възможно да поставим профила Ви на пауза незабавно при стартиране на програмата за потвърждаване на рекламодателя. Това означава, че рекламите Ви няма да могат да се показват, докато не завършите успешно програмата. Научете повече за причините за незабавно поставяне на профила на пауза тук.

Как мога да видя състоянието на потвърждаването си?

Можете да проверите състоянието на потвърждаването си директно в профила си в Google Ads в „Инструменти и настройки“ --> „Таксуване“ --> „Потвърждаване на рекламодателя“. Моля, изчакайте от 5 до 7 работни дни, докато потвърждаването се актуализира в профила Ви, след като изпратите документацията. Освен това ще получите известие по имейл, което ще Ви информира дали потвърждаването е успешно, или е нужна повече информация.

Получих известие, че екипът за потвърждаване се нуждае от повече информация. Какво да направя?

Моля, прегледайте подробно информацията в този имейл. Трябва да предоставите всички необходими документи или да обърнете внимание на проблема, който е посочен в имейла, а след това да изпратите цялата необходима информация отново, като изпълните инструкциите в профила си в Google Ads в „Инструменти и настройки“ --> „Таксуване“ --> „Потвърждаване на рекламодателя“.

Извърших потвърждаването на самоличността. Трябва ли да потвърдя бизнес дейностите, за да отговоря на изискванията на програмата за потвърждаване на рекламодателя?

Ако сте извършили потвърждаването на самоличността, няма нужда да потвърждавате бизнес дейностите, освен ако не получите известие от Google с такова искане.

ИМАЙТЕ ПРЕДВИД СЛЕДНОТО: Ако вече имате потвърждение да показвате предизборни реклами, пак е възможно да се наложи да потвърдите бизнес дейностите, ако получите такова искане от Google.

Как мога да показвам предизборни реклами?

Ако възнамерявате да показвате предизборни реклами, в определени държави трябва да извършите и потвърждаване за предизборни реклами.

Всичко за потвърждаването на самоличността

Какво представлява потвърждаването на самоличността?

Чрез потвърждаването на самоличността се потвърждават името и местоположението на рекламодателите ни. То вече е част от обединената програма за потвърждаване на рекламодателя.

Какво трябва да изпратя за потвърждаване на самоличността?

Стъпките, необходими за потвърждаването на самоличността за определени профили в Google Ads, може да се различават в зависимост от типа и структурата на профила, настройката за таксуване и това дали рекламирате от името на организация, или физическо лице. За повече информация относно документите, които трябва да изпратите, вижте тук.

Кой може да е „упълномощен представител“?

Упълномощен представител е администратор на: 

 • профил в Google Ads и/или 
 • потребителския профил за плащания, заплащащ за рекламите.

Ако е необходимо, ще бъдете помолени да предоставите документация, за да завършите потвърждаването.

Аз съм агенция. Как да получа потвърждаване?

Ако сте агенция, стъпките за потвърждаване се различават според това, дали рекламирате от името на организация, или на физическо лице, и според това, дали потвърждавате себе си, или свой клиент. Пълни подробности ще намерите тук.

Мога ли да потвърдя всичките си профили в Google Ads едновременно?

Някои рекламодатели могат да извършват групово потвърждаване на самоличността. Ще уведомим рекламодателите, ако и когато тази функция стане достъпна за тях. В противен случай извършете потвърждаването на самоличността за всеки профил в Google Ads поотделно, както се изисква в имейла с известието.

Всичко за потвърждаването на бизнес дейностите

Какво представлява потвърждаването на бизнес дейностите?

Като част от програмата за потвърждаване на рекламодателя може да поискаме от рекламодателите да потвърдят подробности за бизнес дейностите си (ако е приложимо) заедно с потвърждаващи документи, като например бизнес модела си, информация за регистрацията на бизнеса, типовете предлагани услуги, бизнес практики, както и взаимоотношенията с рекламираните марки, продукти или трети страни, ако е приложимо.

След като започнат този процес, рекламодателите ще разполагат с 30 дни, за да изпълнят успешно потвърждаването на бизнес дейностите и всички други необходими потвърждавания (ако е приложимо). При определени обстоятелства е възможно да поставим профилите Ви в Google Ads на пауза незабавно при стартиране на програмата за потвърждаване на бизнес дейностите. Това означава, че рекламите Ви няма да могат да се показват, докато не завършите успешно програмата. Научете повече за поставянето на профили на пауза.

Бизнес дейностите трябва ли да бъдат потвърдени успешно, за да се изпълнят изискванията на програмата за потвърждаване на рекламодателя?

Да. За да изпълните изискванията на програмата за потвърждаване на рекламодателя, трябва успешно да извършите потвърждаването на бизнес дейностите, когато Ви бъде поискано това. В противен случай профилът Ви ще бъде поставен на пауза в края на предоставения период от време.

Какви са изискванията за успешно потвърждаване на бизнес дейностите?

След преглед на информацията, предоставена при потвърждаването на бизнес дейностите, Google може да счете бизнес модела, дейностите или практиките Ви за неясни. Това може да се дължи на различни причини, включително, но не само следните:

 • предоставяне на непоследователна или неточна информация по време на програмата за потвърждаване;
 • непотвърдени взаимоотношения с трети страни или рекламирани търговски марки, ако е приложимо;
 • липса на информация или яснота относно крайния доставчик на рекламираните продукти или услуги;
 • неподходящи, недостатъчни или невалидни документи;
 • несъответствие между предоставеното от Вас име и това в официалния Ви документ за самоличност или несъответствие между предоставеното от Вас име на организацията и юридическото ѝ име в предоставените документи за бизнеса.

Което и да е от горепосочените ще попречи да се изпълнят изискванията на тази програма за потвърждаване.

Всичко за разкриването на информация в реклами и страниците на рекламодателите

Какво представлява разкриването на информация в реклами?

Разкриването на информация в реклами предоставя на потребителя повече информация за рекламодателя, включително име и местоположение.

Защо Google добавя ново разкриване на информация в рекламите?

Като част от по-широките усилия на Google за увеличаване на прозрачността за потребителите и поддържане на доверието в рекламите, които показваме, ще предоставяме на потребителите повече информация за рекламодателите си. Можете да намерите повече информация тук.

Откъде Google получава информация за разкриванията в рекламите?

Юридическото наименование и местоположението на рекламодателя се извличат от документите за потвърждаване, изпратени от лицето, организацията или представителя на организацията, и се преглеждат от Google чрез програмата за потвърждаване на рекламодателя. Ако рекламодател не изпълни процеса на потвърждаване, Google ще спре да показва рекламите му.

Каква информация ще споделя Google в разкриванията?

За рекламодатели, които са извършили потвърждаване на самоличността си, в разкриването на информация в реклама ще се показват името и местоположението им. За рекламодатели от място, където не поддържаме потвърждаване, в разкриването на информация в рекламата ще се показва само тяхното местоположение.

Google разширява усилията си за постигане на прозрачност, затова може да направим информацията за профилите Ви в Google Ads и рекламните Ви кампании обществено достъпни, включително:

 • история на промените на името на рекламодателя;
 • рекламни послания;
 • дати и местоположения на показваните реклами;
 • премахнати реклами или спрени профили поради правни причини или такива, свързани с правилата;
 • информация за връзка с бизнеса.

Ще разкрива ли Google друга информация?

Като част от постоянните усилия на Google за постигане на прозрачност може да направим информацията за профилите Ви в Google Ads или Display and Video 360 и за рекламните Ви кампании обществено достъпни, както е посочено в нашите правила за самоличността на рекламодателите.

Кой вижда разкриването на информация в рекламите и къде мога да го намеря?

Потребителите могат да видят информацията, когато кликнат върху „Защо тази реклама“. Повече сведения за това как разкриването ще се показва в различните рекламни формати можете да намерите тук.

Разкриването на информация показва ли се във всички реклами, които показвам?

Ако сте завършили потвърждаването на рекламодателя или сте изпратили допълнителна информация за самоличността си (вижте по-горе), всички поддържани рекламни формати в профила Ви ще отговарят на условията за разкриване на информация. Повече информация можете да намерите тук.

Разкриването на информация променя ли облика на рекламите ми?

Не, рекламите Ви ще се показват по един и същ начин. Повече информация можете да намерите тук.

Разкриването на информация оказва ли влияние върху начина на показване на рекламите ми?

Не, разкриването на информация няма да окаже влияние върху показването на рекламите.

Как мога да променя името или местоположението в разкриването на информация в рекламите?

Името и местоположението, които се показват в разкриването на информация в рекламите, са тези, които са потвърдени като част от програмата за потвърждаване на рекламодателя. Ако има промяна в името или местоположението, моля, свържете се с екипа на Google Ads за поддръжка.

Какво представляват страниците на рекламодателите?

От разкриването на информация в реклама потребителят може да кликне върху „Вижте още реклами от този рекламодател“ и да бъде насочен към страницата на рекламодателя, където да види всички одобрени реклами, пуснати от този рекламодател през последните 30 дни. Така потребителите имат възможност да научат повече за даден рекламодател и по-лесно да подадат сигнал за реклама, ако смятат, че нарушава правилата ни. Информацията за рекламодателя на страницата е предоставена от рекламодателя по време на процеса на потвърждаване на рекламодателя.

Кой ще може да вижда рекламите ми на страницата на рекламодателя?

Всеки потребител, който кликне върху връзката „Вижте още реклами от този рекламодател“ в страницата с разкриване на информация в рекламата, ще вижда рекламите на страницата на рекламодателя. Лица, които са се обозначили като непълнолетни (като понятието „непълнолетен“ се определя от региона, в който се намира потребителят), както и всички потребители, излезли от профилите си, няма да могат да виждат рекламните Ви послания, обозначени с правила за възрастови ограничения. Също така потребителите ще виждат само реклами, които биха им били показани въз основа на местоположението им.

Мога ли да се откажа от това да имам страница на рекламодателя?

Не, не е възможно да се откажете, тъй като това е част от правилата ни за рекламите. Намерението ни е да повишим доверието в Google, като увеличим прозрачността между потребителите и рекламодателите. Ето защо всички потвърдени рекламодатели ще имат такава страница.

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?
true
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню