ข้อกำหนดเกี่ยวกับฟอร์มโอกาสในการขาย

Google มีเวอร์ชันแปลในศูนย์ช่วยเหลือเพื่ออำนวยความสะดวก ซึ่งมิได้เปลี่ยนแปลงเนื้อหาในนโยบายของเราแต่อย่างใด เวอร์ชันภาษาอังกฤษคือภาษาทางการที่เราใช้เพื่อบังคับใช้นโยบาย หากต้องการดูบทความนี้ในภาษาอื่น โปรดใช้รายการแบบเลื่อนลงของภาษาที่ด้านล่างของหน้าเว็บ

ฟอร์มโอกาสในการขาย ช่วยให้ลูกค้าแสดงความสนใจในการตอบสนองต่อโฆษณาได้โดยกรอกแบบฟอร์มติดต่อ ฟอร์มโอกาสในการขาย รวมถึงข้อความและรูปภาพที่ระบุโดยผู้ลงโฆษณาต้องปฏิบัติตามนโยบาย Google Ads มาตรฐาน ดูข้อกำหนดเพิ่มเติมด้านล่างเพื่อให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดเมื่อให้รายละเอียด

ข้อกำหนดเกี่ยวกับรูปภาพในฟอร์มโอกาสในการขาย

รูปภาพทั้งหมดที่นำมาใช้ในการโฆษณาต้องตรงตามมาตรฐานคุณภาพที่กำหนด แบบรูปภาพต้องเป็นไปตามมาตรฐานของ Google Ads และตัวรูปภาพต้องไม่พร่ามัว ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่นโยบายคุณภาพของรูปภาพ

นโยบายที่เกี่ยวข้องและการไม่อนุมัติที่พบบ่อย

นโยบาย Google Ads ต่อไปนี้มีความเกี่ยวข้องกับฟอร์มโอกาสในการขายโดยเฉพาะและมักจะมีส่วนทำให้ไม่ได้รับอนุมัติ ดูข้อมูลว่าจะเกิดอะไรขึ้นหากคุณละเมิดนโยบาย

เนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเพศ

Google จะจำกัดเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเพศในบางสถานการณ์เพื่อให้โฆษณาตรงกับความต้องการและปลอดภัยสำหรับผู้ใช้อยู่เสมอ ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่ในแบบฟอร์มโอกาสในการขาย ดูข้อมูลเพิ่มเติมในนโยบายเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเพศ

เครือข่ายแอฟฟิลิเอต / ผู้รวบรวมโอกาสในการขาย

Only first-party advertisers or third-party agencies with a well-established, direct relationship with the products and / or services being offered, can use lead form ads. Affiliate networks or lead generation businesses will not be allowed in our sole discretion.

เนื้อหาเกี่ยวกับแอลกอฮอล์

ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับแอลกอฮอล์ในฟอร์มโอกาสในการขาย ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ในนโยบายเนื้อหาเกี่ยวกับแอลกอฮอล์ของ Google Ads

เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการพนัน

ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการพนันในฟอร์มโอกาสในการขาย ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ในนโยบายเนื้อหาเกี่ยวกับการพนันของ Google Ads

การดูแลสุขอนามัยและยา

ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขอนามัยในฟอร์มโอกาสในการขาย ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ในนโยบายการดูแลสุขอนามัยและยาของ Google Ads

เนื้อหาทางการเมือง

ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาเนื้อหาทางการเมืองสำหรับฟอร์มโอกาสในการขาย ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ในนโยบายเนื้อหาทางการเมืองของ Google Ads

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลไปในทางที่ผิด

เราไม่อนุญาตให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลด้วยวิธีที่ผู้ใช้ไม่ได้ให้ความยินยอมโดยเด็ดขาด โปรดอ่านนโยบายการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้และวิธีจัดการข้อมูลส่วนบุคคล นอกจากนี้เรายังกำหนดให้ผู้ลงโฆษณาทุกรายต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายในท้องถิ่น

ข้อเสนอที่ใช้ไม่ได้

ข้อมูลในผลิตภัณฑ์หรือบริการที่โฆษณาและได้รับการร้องขอจากผู้ใช้ควรมีความถูกต้องและพร้อมใช้งาน หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูนโยบายข้อเสนอที่ใช้ไม่ได้

เครื่องหมายการค้า

Google อาจนำโฆษณาหรือส่วนขยายออก ซึ่งรวมถึงฟอร์มโอกาสในการขายที่คุณสร้าง เนื่องจากการร้องเรียนของเจ้าของเครื่องหมายการค้า ผู้ลงโฆษณาเป็นผู้รับผิดชอบในการใช้เครื่องหมายการค้าอย่างถูกต้องในข้อความโฆษณา เนื้อหา และข้อมูลทางธุรกิจ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ในนโยบายเครื่องหมายการค้า

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
true
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
73067
false