Krav til skjema for potensielle salg

Google sørger for at det foreligger oversatte versjoner av informasjonen i brukerstøtten. Hensikten med retningslinjene er imidlertid den samme. Den engelskspråklige versjonen er den offisielle versjonen vi bruker for å håndheve retningslinjene våre. Hvis du vil lese denne artikkelen på et annet språk, kan du bruke rullegardinmenyen for språk nederst på siden.

Med skjemaer for potensielle salg kan kundene dine vise interesse for en annonse ved å fylle ut et kontaktskjema. Skjemaer for potensielle salg, inkludert tekst og bilder fra annonsører, er underlagt de vanlige Google Ads-retningslinjene. For å sikre at kundene får en best mulig opplevelse når de oppgir detaljene sine, må du se tilleggskravene nedenfor.

Krav til bilder i skjemaer for potensielle salg

Alle bilder som brukes i annonseringen, må oppfylle visse kvalitetsstandarder. Bildeutformingen må være i tråd med Google Ads-standardene, og bildet kan ikke være uskarpt. Du finner mer informasjon under punktet Bildekvalitet i retningslinjene.

Relaterte retningslinjer og vanlige årsaker til avslag

Følgende Google Ads-retningslinjer er spesielt relevante for skjemaer for potensielle salg, og brudd på disse retningslinjene er ofte årsaken til at annonser ikke godkjennes. Finn ut hva som skjer hvis du bryter retningslinjene våre.

Seksuelt innhold

Google begrenser seksuelt innhold i visse tilfeller for å sikre at annonsene er relevante og trygge for brukerne. Det kan ikke brukes skjemaer for potensielle salg i forbindelse med annonser for seksuelt innhold. Du finner mer informasjon i retningslinjene om seksuelt innhold.

Nettverk med samarbeidspartnere / aggregator for potensielle salg

Only first-party advertisers or third-party agencies with a well-established, direct relationship with the products and / or services being offered, can use lead form ads. Affiliate networks or lead generation businesses will not be allowed in our sole discretion.

Innhold relatert til alkohol

Annonser for alkoholrelatert innhold er ikke tillatt for skjemaer for potensielle salg. Du finner mer informasjon i Google Ads-retningslinjene for alkoholrelatert innhold .

Gamblingrelatert innhold

Annonser for gamblingrelatert innhold er ikke tillatt for skjemaer for potensielle salg. Du finner mer informasjon i Google Ads-retningslinjene for gamblingrelatert innhold.

Helsetjenester og legemidler

Annonser for helserelatert innhold er ikke tillatt for skjemaer for potensielle salg. Du finner mer informasjon iGoogle Ads-retningslinjene for helsetjenester og legemidler.

Politisk innhold

Annonser for politisk innhold er ikke tillatt for skjemaer for potensielle salg. Du finner mer informasjon i Google Ads-retningslinjene for politisk innhold.

Misbruk av personopplysninger

Det er strengt forbudt å bruke personopplysninger på en måte brukerne ikke har samtykket til. Les gjennom retningslinjene for innsamling og bruk av data hvis du vil ha mer informasjon om hva du kan samle inn, og hvordan du skal håndtere personopplysninger. Vi krever også at alle annonsører overholder lokale juridiske krav.

Tilbud som ikke er tilgjengelige

Informasjonen i produktene eller tjenestene som det annonseres for eller som blir forespurt av brukeren, skal være nøyaktig og tilgjengelig. Du finner mer informasjon i retningslinjene for tilbud som ikke er tilgjengelige.

Varemerker

Det kan hende at Google fjerner annonser eller utvidelser, inkludert skjemaer for potensielle salg du oppretter, etter klager fra varemerkeeiere. Annonsørene har ansvar for å bruke varemerker på riktig måte i annonsetekst, appressurser og bedriftsinformasjon. Du finner mer informasjon i retningslinjene for varemerker.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?