Keperluan borang petunjuk

Borang petunjuk benarkan pelanggan anda mengungkapkan minat mereka dalam respons kepada iklan, dengan mengisi borang hubungan. Borang petunjuk, termasuk teks dan imej yang sediakan oleh pengiklan, tertakluk kepada dasar Google Ads standard. Untuk memastikan pelanggan anda memperoleh pengalaman yang terbaik semasa memberikan butiran mereka, lihat keperluan tambahan di bawah.

Keperluan imej ialah borang prospek

Semua imej yang digunakan dalam pengiklanan hendaklah memenuhi standard kualiti tertentu. Reka letak imej mesti mematuhi standard Google Ads dan imej tersebut tidak boleh kelihatan kabur. Lihat Dasar kualiti imej untuk mendapatkan maklumat lanjut.

Dasar yang berkaitan dan penolakan yang biasa berlaku

Dasar Google Ads berikut sangat berkaitan dengan borang petunjuk yang berkaitan dan sering kali dikaitkan dengan penolakan. Ketahui tentang perkara yang berlaku jika anda melanggar dasar kami.

Kandungan berorientasikan dewasa

Pengiklanan untuk kandungan berorientasikan dewasa adalah tidak dibenarkan bagi borang petunjuk. Lihat dasar Kandungan berorientasikan dewasa Google Ads untuk mendapatkan maklumat lanjut.

Rangkaian ahli gabungan / pengagregat petunjuk

Only first-party advertisers or third-party agencies with a well-established, direct relationship with the products and / or services being offered, can use lead form ads. Affiliate networks or lead generation businesses will not be allowed in our sole discretion.

Kandungan yang berkaitan dengan alkohol

Pengiklanan untuk kandungan berkaitan alkohol adalah tidak dibenarkan bagi borang petunjuk. Lihat dasar Kandungan berkaitan alkohol Google Ads untuk mendapatkan maklumat lanjut.

Kandungan berkaitan dengan perjudian

Pengiklanan untuk kandungan berkaitan perjudian adalah tidak dibenarkan bagi borang petunjuk. Lihat dasar Kandungan berkaitan perjudian Google Ads untuk mendapatkan maklumat lanjut.

Penjagaan kesihatan dan ubat

Pengiklanan untuk kandungan berkaitan penjagaan kesihatan adalah tidak dibenarkan bagi borang petunjuk. Lihat dasar Penjagaan kesihatan dan ubat Google Ads untuk mendapatkan maklumat lanjut.

Kandungan politik

Pengiklanan untuk kandungan politik adalah tidak dibenarkan bagi borang petunjuk. Lihat dasar Kandungan politik Google Ads untuk mendapatkan maklumat lanjut.

Menyalahgunakan maklumat peribadi

Penggunaan maklumat peribadi melalui cara yang tidak dipersetujui oleh pengguna adalah tidak dibenarkan sama sekali. Lihat Dasar pengumpulan dan penggunaan data untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang data yang boleh anda kumpulkan dan cara mengendalikan maklumat peribadi. Kami juga memerlukan semua pengiklan mematuhi keperluan undang-undang tempatan.

Tawaran tidak tersedia

Maklumat dalam produk atau perkhidmatan yang diiklankan dan diminta oleh pengguna hendaklah tepat serta tersedia. Lihat Dasar tawaran tidak tersedia untuk mendapatkan maklumat lanjut.

Tanda dagangan

Google boleh mengalih keluar iklan atau sambungan, termasuk borang petunjuk yang anda buat, disebabkan aduan pemilik tanda dagangan. Pengiklan bertanggungjawab ke atas penggunaan tanda dagangan yang betul dalam teks iklan, aset dan maklumat perniagaan mereka. Lihat dasar Tanda Dagangan untuk mendapatkan maklumat lanjut.

Adakah perkara ini membantu?
Bagaimanakah dapat kami meningkatkannya?