Potenciālo pirkumu veidlapas: prasības

Ērtības labad Google piedāvā palīdzības centra tulkojumus, taču jebkādas atšķirības tulkojumā nemaina mūsu politiku nozīmi. Versija angļu valodā ir oficiālā versija, kuru izmantojam savu politiku piemērošanai. Lai skatītu šo rakstu citā valodā, izmantojiet valodu nolaižamo izvēlni lapas apakšdaļā.

Potenciālo pirkumu veidlapas ļauj klientiem aizpildīt saziņas veidlapu un izrādīt interesi par reklamēto piedāvājumu. Uz potenciālo pirkumu veidlapām, tostarp reklāmdevēja iesniegto tekstu un attēliem, attiecas standarta Google Ads politikas. Skatiet tālāk minētās papildu prasības, lai klientiem nodrošinātu vislabāko pieredzi, kad viņi norāda savu informāciju.

Prasības par attēliem potenciālo pirkumu veidlapās

Visiem reklamēšanā izmantotajiem attēliem ir jāatbilst noteiktiem kvalitātes standartiem. Attēla izkārtojumam ir jāatbilst Google Ads standartiem, un attēls nedrīkst būt izplūdis. Plašāku informāciju skatiet attēlu kvalitātes politikā.

Saistītās politikas un izplatītākie noraidīšanas iemesli

Tālāk norādītās Google Ads politikas īpaši attiecas uz potenciālo pirkumu veidlapām un bieži ir saistītas ar noraidīšanas gadījumiem. Uzziniet vairāk par mūsu politiku neievērošanas sekām.

Seksuāla rakstura saturs

Lai reklāmas būtu atbilstošas un drošas lietotājiem, uzņēmums Google noteiktos apstākļos ierobežo seksuāla rakstura saturu. Pieaugušajiem paredzēta satura reklāmās nedrīkst izmantot potenciālo pirkumu veidlapas. Plašāku informāciju skatiet politikā, kas attiecas uz seksuāla rakstura saturu.

Partneru tīkls / potenciālo pirkumu apkopotājs

Only first-party advertisers or third-party agencies with a well-established, direct relationship with the products and / or services being offered, can use lead form ads. Affiliate networks or lead generation businesses will not be allowed in our sole discretion.

Ar alkoholu saistīts saturs

Potenciālo pirkumu veidlapas nedrīkst izmantot ar alkoholu saistīta satura reklāmām. Plašāku informāciju skatiet Google Ads ar alkoholu saistītā satura politikā.

Ar azartspēlēm saistīts saturs

Potenciālo pirkumu veidlapas nedrīkst izmantot ar azartspēlēm saistīta satura reklāmām. Plašāku informāciju skatiet Google Ads ar azartspēlēm saistītā satura politikā.

Veselības aprūpe un medikamenti

Potenciālo pirkumu veidlapas nedrīkst izmantot ar veselības aprūpi saistīta satura reklāmām. Plašāku informāciju skatiet Google Ads veselības aprūpes un medikamentu politikā.

Politisks saturs

Potenciālo pirkumu veidlapas nedrīkst izmantot politiska satura reklāmām. Plašāku informāciju skatiet Google Ads politiskā satura politikā.

Ļaunprātīga personas informācijas izmantošana

Stingri aizliegts izmantot personas informāciju veidos, kuriem lietotājs nav piekritis. Plašāku informāciju par to, kādus datus varat apkopot un kā jārīkojas ar personas informāciju, skatiet politikā par datu apkopošanu un izmantošanu. Visiem reklāmdevējiem ir jāievēro vietējās juridiskās prasības.

Nepieejami piedāvājumi

Informācijai par reklamētajiem produktiem un pakalpojumiem, ko lietotājs pieprasa, ir jābūt precīzai un pieejamai. Plašāku informāciju skatiet nepieejamo piedāvājumu politikā.

Preču zīmes

Reaģējot uz preču zīmju īpašnieku sūdzībām, Google var noņemt reklāmas vai paplašinājumus, tostarp jūsu izveidotās potenciālo pirkumu veidlapas. Reklāmdevēji ir atbildīgi par preču zīmju pareizu izmantošanu savas reklāmas tekstā, līdzekļos un uzņēmuma informācijā. Plašāku informāciju skatiet preču zīmju politikā.

Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?
Meklēšana
Notīrīt meklēšanas vaicājumu
Aizvērt meklēšanas lodziņu
Google lietotnes
Galvenā izvēlne
Meklēšanas palīdzības centrs
true
73067
false
false