Potenciālo pirkumu veidlapas: prasības

Google nodrošina mūsu palīdzības centra tulkotās versijas, taču tām nav paredzēts mainīt mūsu politiku saturu. Angļu valodas versija ir oficiālā valodas versija, ko izmantojam savu politiku piemērošanai. Lai skatītu šo rakstu citā valodā, izmantojiet valodu nolaižamo izvēlni lapas apakšdaļā.

Potenciālo pirkumu veidlapas ļauj klientiem aizpildīt saziņas veidlapu un izrādīt interesi par reklamēto piedāvājumu. Uz potenciālo pirkumu veidlapām, tostarp reklāmdevēja iesniegto tekstu un attēliem, attiecas standarta Google Ads politikas. Skatiet tālāk minētās papildu prasības, lai klientiem nodrošinātu vislabāko pieredzi, kad viņi norāda savu informāciju.

Prasības

Lai izmantotu potenciālo pirkumu veidlapu līdzekļus, jums ir jānodrošina atbilstība tālāk norādītajām prasībām.

  • Pozitīva politiku atbilstības nodrošināšanas vēsture.
  • Google Ads konts piemērotā vertikālē vai apakšvertikālē. Sensitīvās vertikāles vai apakšvertikāles (piemēram, seksuāla rakstura saturs) potenciālo pirkumu veidlapām nav piemērotas.
  • Jūsu uzņēmuma konfidencialitātes politika. Veidojot potenciālā pirkuma veidlapas līdzekli programmā Google Ads, ir jānorāda saite uz savu konfidencialitātes politiku. Konfidencialitātes politika tiek rādīta potenciālā pirkuma veidlapas beigās.

Turklāt, ja potenciālā pirkuma veidlapas līdzekli pievienojat video vai reklāmas tīkla kampaņai vai ja izveidojat meklēšanas tīkla kampaņu, kurā potenciālā pirkuma veidlapa tiek atvērta tieši no virsraksta, jums jānodrošina atbilstība tālāk minētajām prasībām.

  • Kopējie tēriņi Google Ads kontā pārsniedz 50 000 ASV dolāru. Reklāmdevējiem, kuru kontos tiek lietotas citas valūtas, tēriņu apmērs tiks konvertēts ASV dolāros, izmantojot mēneša vidējo valūtas maiņas kursu attiecīgajai valūtai.
  • Augstu novērtēti reklāmdevēji, kas tērē 1000 ASV dolāru vienam kontam (vai vairāk nekā 15 000 ASV dolāru visiem kontiem), arī var būt tiesīgi izmantot šos formātus, kuriem tiek veikta konta statusa un labas reputācijas turpmāka verifikācija. Reklāmdevēji var izpildīt reklāmdevēja verifikācijas programmu. Uzziniet vairāk par verifikāciju.

Prasības par attēliem potenciālo pirkumu veidlapās

Visiem reklamēšanā izmantotajiem attēliem ir jāatbilst noteiktiem kvalitātes standartiem. Attēla izkārtojumam ir jāatbilst Google Ads standartiem, un attēls nedrīkst būt izplūdis. Plašāku informāciju skatiet attēlu kvalitātes politikā.

Saistītās politikas un izplatītākie noraidīšanas iemesli

Tālāk norādītās Google Ads politikas īpaši attiecas uz potenciālo pirkumu veidlapām un bieži ir saistītas ar noraidīšanas gadījumiem. Uzziniet vairāk par mūsu politiku neievērošanas sekām.

Seksuāla rakstura saturs

Lai reklāmas būtu atbilstošas un drošas lietotājiem, uzņēmums Google noteiktos apstākļos ierobežo seksuāla rakstura saturu. Pieaugušajiem paredzēta satura reklāmās nedrīkst izmantot potenciālo pirkumu veidlapas. Plašāku informāciju skatiet politikā, kas attiecas uz seksuāla rakstura saturu.

Partneru tīkls / potenciālo pirkumu apkopotājs

Potenciālo pirkumu veidlapu reklāmas var izmantot tikai pirmo pušu reklāmdevēji vai trešo pušu aģentūras, kurām ir vispāratzīta, tieša saistība ar piedāvātajiem produktiem un/vai pakalpojumiem. Partneru tīkliem vai potenciālo pircēju piesaistīšanas uzņēmumiem tas netiks atļauts pēc mūsu vienpersoniskiem ieskatiem.

Ar alkoholu saistīts saturs

Potenciālo pirkumu veidlapas nedrīkst izmantot ar alkoholu saistīta satura reklāmām. Plašāku informāciju skatiet Google Ads ar alkoholu saistītā satura politikā.

Ar azartspēlēm saistīts saturs

Potenciālo pirkumu veidlapas nedrīkst izmantot ar azartspēlēm saistīta satura reklāmām. Plašāku informāciju skatiet Google Ads ar azartspēlēm saistītā satura politikā.

Veselības aprūpe un medikamenti

Potenciālo pirkumu veidlapas nedrīkst izmantot ar veselības aprūpi saistīta satura reklāmām. Plašāku informāciju skatiet Google Ads veselības aprūpes un medikamentu politikā.

Politisks saturs

Potenciālo pirkumu veidlapas nedrīkst izmantot politiska satura reklāmām. Plašāku informāciju skatiet Google Ads politiskā satura politikā.

Ļaunprātīga personas informācijas izmantošana

Stingri aizliegts izmantot personas informāciju veidos, kuriem lietotājs nav piekritis. Plašāku informāciju par to, kādus datus varat apkopot un kā jārīkojas ar personas informāciju, skatiet politikā par datu apkopošanu un izmantošanu. Visiem reklāmdevējiem ir jāievēro vietējās juridiskās prasības.

Nepieejami piedāvājumi

Informācijai par reklamētajiem produktiem un pakalpojumiem, ko lietotājs pieprasa, ir jābūt precīzai un pieejamai. Plašāku informāciju skatiet nepieejamo piedāvājumu politikā.

Preču zīmes

Reaģējot uz preču zīmju īpašnieku sūdzībām, Google var noņemt reklāmas vai līdzekļus, tostarp jūsu izveidotās potenciālo pirkumu veidlapas. Reklāmdevēji ir atbildīgi par preču zīmju pareizu izmantošanu savas reklāmas tekstā, līdzekļos un uzņēmuma informācijā. Plašāku informāciju skatiet preču zīmju politikā.

Vai tas bija noderīgs?

Kā varam to uzlabot?
Meklēšana
Notīrīt meklēšanu
Aizvērt meklēšanas lodziņu
Google lietotnes
Galvenā izvēlne