Potenciālo pirkumu veidlapas: prasības

Potenciālo pirkumu veidlapas ļauj klientiem aizpildīt saziņas veidlapu un izrādīt interesi par reklamēto piedāvājumu. Uz potenciālo pirkumu veidlapām, tostarp reklāmdevēja iesniegto tekstu un attēliem, attiecas standarta Google Ads politikas. Skatiet tālāk minētās papildu prasības, lai klientiem nodrošinātu vislabāko pieredzi, kad viņi norāda savu informāciju.

Prasības par uzņēmuma nosaukumu potenciālo pirkumu veidlapās

Nav atļauts tālāk minētais.

Neprecīzs uzņēmuma nosaukums vai tāds uzņēmuma nosaukums, kas skaidri neattēlo reklamēto uzņēmumu vai grūti atšķirams no līdzīgiem uzņēmumu nosaukumiem
 

Pamudinošas frāzes uzņēmuma nosaukuma laukā.

Piemēri: “Pērciet Acme apavus“ vai “Acme pakalpojumi mājās ar atlaidi”

Tā kā ir daudz dažādu uzņēmumu nosaukumu, īpaši apsveriet tālāk minētos aspektus.

Ar domēnu saistīti uzņēmumu nosaukumi: kā sava uzņēmuma nosaukumu varat izmantot domēna nosaukumu, starp vārdiem pareizi lietojot atstarpes. Piemēram, domēnu www.acmesolutions.com reklāmā var norādīt kā “Acme Solutions”.

Tālākpārdevēji un pilnvarotie izplatītāji: ja esat pilnvarots kāda produkta vai pakalpojuma tālākpārdevējs vai izplatītājs, izmantojiet atbilstošu, piemērotu formulējumu. Piemēram, Acme transportlīdzekļu tirgotājs Jūrmalā varētu izmantot uzņēmuma nosaukumu “Acme no Jūrmalas”.

Prasības par attēliem potenciālo pirkumu veidlapās

Visiem reklamēšanā izmantotajiem attēliem ir jāatbilst noteiktiem kvalitātes standartiem. Attēla izkārtojumam ir jāatbilst Google Ads standartiem, un attēls nedrīkst būt izplūdis. Plašāku informāciju skatiet attēlu kvalitātes politikā.

Prasības par tīmekļa aizķeri

Ja izvēlaties izmantot tīmekļa aizķeres funkcionalitāti, lai reāllaikā saņemtu potenciālo pirkumu datus savā CRM sistēmā, pārliecinieties par to, lai norādītais URL darbotos pareizi. Tīmekļa aizķeres URL, kas nedarbojas pareizi, aktivizēs jūsu potenciālā pirkuma veidlapas noraidījumu.

Saistītās politikas un izplatītākie noraidīšanas iemesli

Tālāk norādītās Google Ads politikas īpaši attiecas uz potenciālo pirkumu veidlapām un bieži ir saistītas ar noraidīšanas gadījumiem. Uzziniet vairāk par mūsu politiku neievērošanas sekām.

Pieaugušajiem paredzēts saturs

Potenciālo pirkumu veidlapas nedrīkst izmantot tikai pieaugušajiem paredzēta satura reklāmām. Plašāku informāciju skatiet Google Ads pieaugušajiem paredzētā satura politikā.

Partneru tīkls / potenciālo pirkumu apkopotājs

Only first-party advertisers or third-party agencies with a well-established, direct relationship with the products and / or services being offered, can use lead form ads. Affiliate networks or lead generation businesses will not be allowed in our sole discretion.

Ar alkoholu saistīts saturs

Potenciālo pirkumu veidlapas nedrīkst izmantot ar alkoholu saistīta satura reklāmām. Plašāku informāciju skatiet Google Ads ar alkoholu saistītā satura politikā.

Ar azartspēlēm saistīts saturs

Potenciālo pirkumu veidlapas nedrīkst izmantot ar azartspēlēm saistīta satura reklāmām. Plašāku informāciju skatiet Google Ads ar azartspēlēm saistītā satura politikā.

Veselības aprūpe un medikamenti

Potenciālo pirkumu veidlapas nedrīkst izmantot ar veselības aprūpi saistīta satura reklāmām. Plašāku informāciju skatiet Google Ads veselības aprūpes un medikamentu politikā.

Politisks saturs

Potenciālo pirkumu veidlapas nedrīkst izmantot politiska satura reklāmām. Plašāku informāciju skatiet Google Ads politiskā satura politikā.

Ļaunprātīga personas informācijas izmantošana

Stingri aizliegts izmantot personas informāciju veidos, kuriem lietotājs nav piekritis. Plašāku informāciju par to, kādus datus varat apkopot un kā jārīkojas ar personas informāciju, skatiet politikā par datu apkopošanu un izmantošanu. Visiem reklāmdevējiem ir jāievēro vietējās juridiskās prasības.

Nepieejami piedāvājumi

Informācijai par reklamētajiem produktiem un pakalpojumiem, ko lietotājs pieprasa, ir jābūt precīzai un pieejamai. Plašāku informāciju skatiet nepieejamo piedāvājumu politikā.

Preču zīmes

Reaģējot uz preču zīmju īpašnieku sūdzībām, Google var noņemt reklāmas vai paplašinājumus, tostarp jūsu izveidotās potenciālo pirkumu veidlapas. Reklāmdevēji ir atbildīgi par preču zīmju pareizu izmantošanu savas reklāmas tekstā, līdzekļos un uzņēmuma informācijā. Plašāku informāciju skatiet preču zīmju politikā.

Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?