Απαιτήσεις φόρμας δυνητικού πελάτη

Οι φόρμες δυνητικού πελάτη δίνουν στους πελάτες σας τη δυνατότητα να εκφράσουν το ενδιαφέρον τους σε σχέση με κάποια διαφήμιση, συμπληρώνοντας μια φόρμα επικοινωνίας. Οι φόρμες δυνητικού πελάτη, καθώς και το κείμενο και οι εικόνες που παρέχονται από τον διαφημιζόμενο, υπόκεινται στις βασικές πολιτικές του Google Ads. Για να διασφαλίσετε ότι οι πελάτες σας έχουν την καλύτερη δυνατή εμπειρία, όταν παρέχουν τα στοιχεία τους, δείτε παρακάτω τις πρόσθετες απαιτήσεις.

Απαιτήσεις ονόματος επιχείρησης σε φόρμες δυνητικού πελάτη

Δεν επιτρέπονται τα εξής:

An inaccurate business name, or a business name that does not clearly represent the advertised business, or disambiguate from similar businesses.
 

Promotional language in the business name field.

Examples: "Buy Acme Shoes" or "Sale at Acme Home Services"

Δεδομένης της μεγάλης ποικιλίας των ονομάτων επιχειρήσεων, θα πρέπει να λαμβάνετε ιδιαίτερα υπόψη τα εξής:

Ονόματα επιχειρήσεων που βασίζονται σε τομείς: Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το όνομα του τομέα σας ως το όνομα της επιχείρησής σας, χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα κενά διαστήματα μεταξύ των λέξεων. Για παράδειγμα, το www.acmesolutions.com θα μπορούσε να προσδιοριστεί ως "Acme Solutions" στη διαφήμιση.

Μεταπωλητές και εξουσιοδοτημένοι έμποροι: Εάν είστε εξουσιοδοτημένος μεταπωλητής ή έμπορος για κάποιο προϊόν ή υπηρεσία, χρησιμοποιήστε κατάλληλα προσδιοριστική γλώσσα. Για παράδειγμα, μια αντιπροσωπεία αυτοκινήτων Acme στην Πάτρα θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει το όνομα επιχείρησης "Acme Πάτρας".

Απαιτήσεις εικόνας σε φόρμες δυνητικού πελάτη

Όλες οι εικόνες που χρησιμοποιούνται στις διαφημίσεις πρέπει να πληρούν ορισμένα πρότυπα ποιότητας. Η διάταξη εικόνας πρέπει να συμμορφώνεται με τα πρότυπα του Google Ads και η ίδια η εικόνα δεν μπορεί να είναι θολή. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την Πολιτική για την ποιότητα εικόνας.

Σχετικές πολιτικές και συνήθεις απορρίψεις

Οι ακόλουθες πολιτικές του Google Ads αφορούν ειδικά τις φόρμες δυνητικού πελάτη και σχετίζονται συχνά με απορρίψεις. Μάθετε τι συμβαίνει, αν παραβείτε τις πολιτικές μας.

Περιεχόμενο που απευθύνεται σε ενηλίκους

Όσον αφορά τις φόρμες δυνητικού πελάτη, δεν επιτρέπονται διαφημίσεις με περιεχόμενο για ενηλίκους. Ανατρέξτε στην Πολιτική του Google Ads όσον αφορά περιεχόμενο για ενηλίκους για περισσότερες πληροφορίες.

Περιεχόμενο που σχετίζεται με το αλκοόλ

Όσον αφορά τις φόρμες δυνητικού πελάτη, δεν επιτρέπονται διαφημίσεις με περιεχόμενο σχετικό με το αλκοόλ. Ανατρέξτε στην Πολιτική περιεχομένου του Google Ads που αφορά το αλκοόλ για περισσότερες πληροφορίες.

Περιεχόμενο που σχετίζεται με τον τζόγο

Όσον αφορά τις φόρμες δυνητικού πελάτη, δεν επιτρέπονται διαφημίσεις με περιεχόμενο σχετικό με τον τζόγο. Ανατρέξτε στην Πολιτική περιεχομένου του Google Ads που αφορά τον τζόγο για περισσότερες πληροφορίες.

Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και φάρμακα

Όσον αφορά τις φόρμες δυνητικού πελάτη, δεν επιτρέπονται διαφημίσεις με περιεχόμενο ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Ανατρέξτε στην Πολιτική του Google Ads για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και τα φάρμακα για περισσότερες πληροφορίες.

Πολιτικό περιεχόμενο

Όσον αφορά τις φόρμες δυνητικού πελάτη, δεν επιτρέπονται διαφημίσεις με πολιτικό περιεχόμενο. Ανατρέξτε στην Πολιτική πολιτικού περιεχομένου του Google Ads για περισσότερες πληροφορίες.

Κακή χρήση προσωπικών στοιχείων

Η χρήση προσωπικών στοιχείων με τρόπους στους οποίους δεν έχουν συναινέσει οι χρήστες απαγορεύεται αυστηρά. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το τι μπορείτε να συλλέξετε και τον τρόπο διαχείρισης προσωπικών στοιχείων, ανατρέξτε στην Πολιτική για τη συλλογή και χρήση δεδομένων. Επίσης, απαιτούμε όλοι οι διαφημιζόμενοι να συμμορφώνονται με τις τοπικές νομικές απαιτήσεις.

Μη διαθέσιμες προσφορές

Οι πληροφορίες στα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που διαφημίζονται και ζητούνται από τον χρήστη πρέπει να είναι ακριβείς και διαθέσιμες. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην Πολιτική για τις μη διαθέσιμες προσφορές.

Εμπορικά σήματα

Η Google μπορεί να καταργήσει διαφημίσεις ή επεκτάσεις, καθώς και φόρμες δυνητικού πελάτη που δημιουργείτε, κατόπιν καταγγελιών από κατόχους εμπορικών σημάτων. Οι διαφημιζόμενοι φέρουν την ευθύνη για τη σωστή χρήση των εμπορικών σημάτων στο δημιουργικό, στα στοιχεία και στις πληροφορίες των επιχειρήσεών τους. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην Πολιτική περί εμπορικών σημάτων.

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;