Απαιτήσεις φόρμας δυνητικού πελάτη

Η Google παρέχει μεταφρασμένες εκδόσεις του Κέντρου βοήθειας, μολονότι αυτές οι εκδόσεις δεν έχουν ως στόχο να αλλάξουν το περιεχόμενο των πολιτικών μας. Η αγγλική έκδοση είναι η επίσημη γλώσσα που χρησιμοποιούμε για την εφαρμογή των πολιτικών μας. Για να προβάλετε αυτό το άρθρο σε διαφορετική γλώσσα, χρησιμοποιήστε το μενού γλωσσών στο κάτω μέρος της σελίδας.

Οι φόρμες δυνητικού πελάτη δίνουν στους πελάτες σας τη δυνατότητα να εκφράσουν το ενδιαφέρον τους σε σχέση με κάποια διαφήμιση, συμπληρώνοντας μια φόρμα επικοινωνίας. Οι φόρμες δυνητικού πελάτη, καθώς και το κείμενο και οι εικόνες που παρέχονται από τον διαφημιζόμενο, υπόκεινται στις βασικές πολιτικές του Google Ads. Για να διασφαλίσετε ότι οι πελάτες σας έχουν την καλύτερη δυνατή εμπειρία, όταν παρέχουν τα στοιχεία τους, δείτε παρακάτω τις πρόσθετες απαιτήσεις.

Απαιτήσεις

Για να χρησιμοποιήσετε στοιχεία φόρμας δυνητικού πελάτη, βεβαιωθείτε ότι έχετε:

  • Καλό ιστορικό συμμόρφωσης με τις πολιτικές.
  • Έναν λογαριασμό Google Ads σε κατάλληλο κλάδο ή δευτερεύοντα κλάδο. Οι ευαίσθητοι κλάδοι ή δευτερεύοντες κλάδοι (π.χ. σεξουαλικό περιεχόμενο) δεν είναι κατάλληλοι για φόρμες δυνητικού πελάτη
  • Μια πολιτική απορρήτου για την επιχείρησή σας. Κατά τη δημιουργία ενός στοιχείου φόρμας δυνητικού πελάτη στο Google Ads, πρέπει να παράσχετε έναν σύνδεσμο για την πολιτική απορρήτου. Η πολιτική απορρήτου εμφανίζεται στο τέλος της φόρμας δυνητικού πελάτη.

Επιπλέον, αν προσθέτετε ένα στοιχείο φόρμας δυνητικού πελάτη σε μια καμπάνια βίντεο ή Δικτύου προβολής ή δημιουργείτε μια καμπάνια για το Δίκτυο αναζήτησης όπου η επικεφαλίδα της διαφήμισης ανοίγει απευθείας σε μια φόρμα δυνητικού πελάτη, θα χρειαστείτε τα εξής:

  • Συνολικές δαπάνες άνω των 50.000 δολαρίων ΗΠΑ στο Google Ads. Όσον αφορά λογαριασμούς διαφημιζομένων των οποίων η διαχείριση πραγματοποιείται σε νόμισμα διαφορετικό από το δολάριο ΗΠΑ, το ποσό δαπάνης θα μετατρέπεται σε δολάρια ΗΠΑ με τη χρήση της μέσης μηνιαίας ισοτιμίας για το συγκεκριμένο νόμισμα.
  • Οι αξιόπιστοι διαφημιζόμενοι που δαπανούν πάνω από 1.000 $ ανά λογαριασμό (ή πάνω από 15.000 $ σε όλους τους λογαριασμούς) μπορεί επίσης να πληρούν τις προϋποθέσεις, προκειμένου να χρησιμοποιούν αυτές τις μορφές οι οποίες υπόκεινται σε περαιτέρω επαλήθευση της κατάστασης λογαριασμού και της καλής κατάστασης. Οι διαφημιζόμενοι πρέπει να ολοκληρώσουν το Πρόγραμμα επαλήθευσης διαφημιζομένων. Μάθετε περισσότερα σχετικά με την επαλήθευση.

Απαιτήσεις εικόνας σε φόρμες δυνητικού πελάτη

Όλες οι εικόνες που χρησιμοποιούνται στις διαφημίσεις πρέπει να πληρούν ορισμένα πρότυπα ποιότητας. Η διάταξη εικόνας πρέπει να συμμορφώνεται με τα πρότυπα του Google Ads και η ίδια η εικόνα δεν μπορεί να είναι θολή. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την Πολιτική για την ποιότητα εικόνας.

Σχετικές πολιτικές και συνήθεις απορρίψεις

Οι ακόλουθες πολιτικές του Google Ads αφορούν ειδικά τις φόρμες δυνητικού πελάτη και σχετίζονται συχνά με απορρίψεις. Μάθετε τι συμβαίνει, αν παραβείτε τις πολιτικές μας.

Σεξουαλικό περιεχόμενο

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η Google περιορίζει το σεξουαλικό περιεχόμενο, προκειμένου οι διαφημίσεις να παραμένουν συναφείς και ασφαλείς για τους χρήστες. Όσον αφορά στις φόρμες δυνητικού πελάτη, δεν επιτρέπονται διαφημίσεις με περιεχόμενο που απευθύνεται σε ενηλίκους. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην Πολιτική σεξουαλικού περιεχομένου.

Δίκτυο συνδεδεμένων εταιρειών/ιστότοπος-αθροιστής δυνητικών πελατών

Διαφημίσεις φόρμας δυνητικού πελάτη μπορούν να χρησιμοποιούν μόνο οι διαφημιζόμενοι πρώτου μέρος ή διαφημιστικές εταιρείες τρίτου μέρους που έχουν ευρέως καθιερωμένη και άμεση σχέση με τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες που προσφέρονται. Δίκτυα συνεργαζόμενων εταιρειών ή επιχειρήσεις δημιουργίας δυνητικών πελατών δεν θα επιτρέπονται κατά την αποκλειστική κρίση μας.

Περιεχόμενο που σχετίζεται με το αλκοόλ

Όσον αφορά τις φόρμες δυνητικού πελάτη, δεν επιτρέπονται διαφημίσεις με περιεχόμενο σχετικό με το αλκοόλ. Ανατρέξτε στην Πολιτική περιεχομένου του Google Ads που αφορά το αλκοόλ για περισσότερες πληροφορίες.

Περιεχόμενο που σχετίζεται με τα τυχερά παιχνίδια

Όσον αφορά τις φόρμες δυνητικού πελάτη, δεν επιτρέπονται διαφημίσεις με περιεχόμενο σχετικό με τα τυχερά παιχνίδια. Ανατρέξτε στην Πολιτική περιεχομένου του Google Ads που αφορά τα τυχερά παιχνίδια για περισσότερες πληροφορίες.

Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και φάρμακα

Όσον αφορά τις φόρμες δυνητικού πελάτη, δεν επιτρέπονται διαφημίσεις με περιεχόμενο ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Ανατρέξτε στην Πολιτική του Google Ads για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και τα φάρμακα για περισσότερες πληροφορίες.

Πολιτικό περιεχόμενο

Όσον αφορά τις φόρμες δυνητικού πελάτη, δεν επιτρέπονται διαφημίσεις με πολιτικό περιεχόμενο. Ανατρέξτε στην Πολιτική πολιτικού περιεχομένου του Google Ads για περισσότερες πληροφορίες.

Κακή χρήση προσωπικών στοιχείων

Η χρήση προσωπικών στοιχείων με τρόπους στους οποίους δεν έχουν συναινέσει οι χρήστες απαγορεύεται αυστηρά. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το τι μπορείτε να συλλέξετε και τον τρόπο διαχείρισης προσωπικών στοιχείων, ανατρέξτε στην Πολιτική για τη συλλογή και χρήση δεδομένων. Επίσης, απαιτούμε όλοι οι διαφημιζόμενοι να συμμορφώνονται με τις τοπικές νομικές απαιτήσεις.

Μη διαθέσιμες προσφορές

Οι πληροφορίες στα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που διαφημίζονται και ζητούνται από τον χρήστη πρέπει να είναι ακριβείς και διαθέσιμες. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην Πολιτική για τις μη διαθέσιμες προσφορές.

Εμπορικά σήματα

Η Google μπορεί να καταργήσει διαφημίσεις ή στοιχεία, καθώς και φόρμες δυνητικού πελάτη που δημιουργείτε, κατόπιν καταγγελιών από κατόχους εμπορικών σημάτων. Οι διαφημιζόμενοι φέρουν την ευθύνη για τη σωστή χρήση των εμπορικών σημάτων στο δημιουργικό, στα στοιχεία και στις πληροφορίες των επιχειρήσεών τους. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην Πολιτική περί εμπορικών σημάτων.

Σας βοήθησε αυτό;

Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
true
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού