O certifikatih za prodajalce vstopnic za dogodke

Google v namene priročnosti zagotavlja prevedene različice centra za pomoč, vendar pa njihov namen ni sprememba vsebine naših pravilnikov. Angleška različica je uradni jezik, ki ga uporabljamo za uveljavljanje pravilnikov. Če si želite ogledati ta članek v drugem jeziku, uporabite spustni meni za jezik na dnu strani.

Podjetja, ki prodajajo vstopnice za dogodke, lahko oglašujejo s programom Google Ads, vendar morajo najprej pridobiti Googlov certifikat. Ta certifikat je obvezen za vse oblike oglasov in razširitve. Prijavite se za pridobitev certifikata s tem obrazcem.

Za pridobitev certifikata morajo podjetja izpolnjevati določene zahteve glede cilja. Poleg tega bodo nekatera podjetja morda morala izpolnjevati dodatne zahteve na ravni oglasov. 

Spodaj boste našli naslednje:

 • Definicija poslovnih modelov: Ugotoviti boste morali, v kateri poslovni model spadate, da boste lahko ugotovili, katere zahteve morate izpolnjevati za pridobitev certifikatov in za oglase.
 • Zahteve glede cilja za pridobitev certifikatov: Zahteve za pridobitev certifikata glede na poslovni model.
 • Zahteve na ravni oglasa: Zahteve za oglase glede na poslovni model.
Računi Authorized Buyers in Display & Video 360, ki se ukvarjajo s preprodajo vstopnic, ne potrebujejo certifikata, vendar bodo zanje vseeno veljale zahteve glede ciljev, ki so opisane spodaj. 

Definicija izrazov za pravilnik o prodajnih posrednikih za vstopnice za dogodke

 
 • Primarni ponudnik: Lastnik/organizator/prizorišče dogodka, ki prvotno proda vstopnico, ali prodajalec vstopnic, ki ga je prvotni lastnik/organizator/prizorišče za to pooblastil(-o) s pogodbo. Vstopnice v nobenem primeru niso bile predhodno prodane ali dodeljene.
 • Prodajni posrednik: Podjetja, ki preprodajajo vstopnice, ki so že bile dodeljene ali prodane na primarnem tržišču. Prodajni posrednik ali tržišče za nadaljnjo prodajo določi ceno vstopnic (ki je lahko višja ali nižja od nominalne vrednosti) ter morebitne dodatne veljavne davke, stroške storitve ali pristojbine.
 • Skupina, povezana z dogodkom: Vsak izvajalec, turneja, ekipa, liga, prizorišče in podoben dogodek ali skupina, v imenu katere se prodajajo vstopnice.
 • Zbiralnik virov za vstopnice: Vsako spletno mesto, ki zbira cene vstopnic s spletnih mest drugih prodajnih posrednikov, vendar ne prodaja vstopnic na lastnem spletnem mestu.

Zahteve glede cilja za pridobitev certifikata

Če prodajate ali prikazujete povezavo do spletnih mest za vstopnice za nadaljnjo prodajo, morate izpolnjevati nekaj ali vse od naslednjih zahtev glede cilja. Če ste primarni ponudnik, za vas ne veljajo nobene zahteve glede cilja, razen če imate prikazano povezavo do spletnega mesta, ki prodaja vstopnice za nadaljnjo prodajo. 

Spodaj je povzetek posamezne zahteve glede ciljev. Pod povzetkom lahko preverite, kdaj velja posamezna zahteva (odvisno od vašega poslovnega modela in od tega, kaj oglašuje vaš oglas).

Povzetek zahtev glede ciljev

Domena URL-ja

Če prodajate vstopnice za nadaljnjo prodajo ali imate prikazano povezavo do njih, lahko domena vašega URL-ja vsebuje ime skupine, povezane z dogodkom, samo v primeru, če ste zagotovili nekaj od naslednjega:

 • pogodbo ali zakonito dokumentacijo, ki navaja povezavo ali partnerstvo med vašim podjetjem in skupino, povezano z dogodkom;
 • pismo na papirju s pisemsko glavo, ki ga je podpisal odvetnik ali vodja vašega podjetja in potrjuje povezavo ali partnerstvo s skupino, ki je povezana z dogodkom.

Razkritja podatkov

Ker želimo zaščititi stranke pred goljufijami in preprečiti morebitno zmedo, morate v primeru, da prodajate vstopnice za nadaljnjo prodajo, na spletnem mestu ali v aplikaciji jasno navesti, da:

 • predstavljate tržišče za preprodajo in niste primarni ponudnik vstopnic;
 • so cene vaših vstopnic morda višje od nominalne vrednosti (torej cene primarnega ponudnika).

To razkritje podatkov mora biti dobro vidno in jasno pojasnjeno v zgornjih 20 % (na vrhu strani) spletnega mesta prodajnega posrednika, vključno z domačo stranjo ter morebitnimi ciljnimi stranmi. To razkritje podatkov ne sme biti podano v obliki obvestila, ki ga je mogoče zapreti ali skriti, velikost pisave pa mora biti enaka ali večja kot velikost večine besedila na strani.

Razčlenitev davka/provizije 

Če prodajate vstopnice za nadaljnjo prodajo, morate prikazati tudi razčlenitev davka/provizije med zaključkom nakupa in preden stranka predloži podatke za plačilo. Razčlenitev mora prikazovati, kateri posebni stroški so dodani (na primer davki in kakršni koli drugi stroški).

Če ste primarni ponudnik in ste povezani s spletnim mestom, ki prodaja vstopnice za nadaljnjo prodajo, morate zagotoviti, da je spletno mesto, s katerim ste povezani, skladno z zahtevami glede cilja, ki so povzete tukaj. Za več podrobnosti glejte spodnji razdelek Primarni ponudnik.

Zahteve glede ciljev glede na poslovni model

Primarni ponudnik

Opis oglaševalca Kaj oglasi oglašujejo Razkritja podatkov (spletno mesto) Razčlenitev davka/provizije (spletno mesto)
Ste izključno primarni ponudnik Primarne vstopnice za dogodek Ni potrebno Ni potrebno
Ste primarni ponudnik, vendar je na vaši domači strani ali strani za dogodek objavljena povezava do spletnega mesta prodajnega posrednika Primarne vstopnice za dogodek Ni potrebno na vašem spletnem mestu Ni potrebno na vašem spletnem mestu
Samo vaše spletno mesto ali vstopnice za nadaljnjo prodajo za dogodek Zahteva se samo na ciljni strani in na domači strani povezanega prodajnega posrednika Zahteva se na spletnem mestu povezanega prodajnega posrednika

Prodajni posrednik

Opis oglaševalca Kaj oglasi oglašujejo Razkritja podatkov Razčlenitev davka/provizije
Za določene dogodke ste »pooblaščeni« ali »uradni« prodajalec Določeni dogodki Obvezno Obvezno
Samo vaše spletno mesto ali dogodki, za katere niste uradni prodajni posrednik Obvezno Obvezno
Posebne poklicne športne lige v Združenih državah, za katere ste uradni prodajni posrednik Obvezno Obvezno
Ste izključno samo prodajni posrednik Vaše spletno mesto ali vstopnice za nadaljnjo prodajo za dogodek Obvezno Obvezno
Ste prodajni posrednik, ki a) je tudi primarni ponudnik za določene dogodke, b) je povezan s primarnimi ponudniki ali c) je povezan z drugimi prodajnimi posredniki Primarne vstopnice za dogodek Obvezno na domači strani, ne pa tudi na ciljni strani, če so prikazane samo informacije, povezane s primarnimi vstopnicami Ni potrebno
Samo vaše spletno mesto ali vstopnice za nadaljnjo prodajo za dogodek Obvezno Obvezno

Skupina, povezana z dogodkom

Opis oglaševalca Kaj oglasi oglašujejo Razkritja podatkov  Razčlenitev davka/provizije 
Ste skupina, povezana z dogodkom, na vašem spletnem mestu pa je objavljena povezava do primarnega ponudnika za ponudbo vstopnic Primarne vstopnice za dogodek Ni potrebno na vašem spletnem mestu Ni potrebno na vašem spletnem mestu
Ste skupina, povezana z dogodkom, na vašem spletnem mestu pa je objavljena povezava do prodajnega posrednika za ponudbo vstopnic Samo vaše spletno mesto Zahteva se samo na ciljni strani in na domači strani povezanega prodajnega posrednika
 
Zahteva se samo na povezanem spletnem mestu prodajnega posrednika

Ste skupina, povezana z dogodkom, na vašem spletnem mestu pa je objavljena povezava do primarnega ponudnika in prodajnega posrednika za ponudbo vstopnic
Samo vaše spletno mesto Zahteva se samo na ciljni strani in na domači strani povezanega prodajnega posrednika Zahteva se na spletnem mestu povezanega prodajnega posrednika

Zbiralnik virov za vstopnice

Opis oglaševalca Razkritja podatkov Razčlenitev davka/provizije
Ste zbiralnik virov za vstopnice in imate objavljeno povezavo do prodajnih posrednikov. Na spletnem mestu ne prodajate vstopnic. Zahteva se na vašem spletnem mestu in na spletnem mestu povezanih prodajnih posrednikov Zahteva se na spletnem mestu povezanih prodajnih posrednikov

Zahteve na ravni oglasa

Če niste primarni ponudnik vstopnic, morate izpolnjevati nekaj ali vse od naslednjih zahtev na ravni oglasa. 

Spodaj je povzetek posamezne zahteve na ravni oglasa. Pod povzetkom lahko preverite, kdaj velja posamezna zahteva (odvisno od vašega poslovnega modela in od tega, kaj oglašuje vaš oglas).

Povzetek zahtev na ravni oglasa

Uporaba izraza »uradno« 

Če vaš poslovni model včasih ustreza prodajnemu posredniku ali zbiralniku virov za vstopnice, v oglasih ali v povezavi s svojim spletnim mestom ne smete navajati, da ste samo prvotni ponudnik vstopnic, tako da uporabite izraze, kot je »uradno« (na primer »uradni ponudniki vstopnic za ImeDogodka« ali »uradno spletno mesto ProdajnegaPosrednikaZaVstopnice«).

Če pa imate sklenjen zakonski sporazum s skupino, povezano z dogodkom, ki določa, da se lahko poimenujete kot uradni prodajni posrednik za to skupino ali uradni primarni prodajalec za to skupino, boste lahko uporabili izraz »uradno« v oglasu, če boste izpolnjevali naslednje zahteve:

 • Predložiti morate dopis od ustrezne skupine, povezane z dogodkom, v katerem je izrecno navedeno, da vam je v promocijah vstopnic za dogodke dovoljeno uporabljati oznako »uradno«, ki se nanaša na zadevno skupino.
 • Oznako »uradno« lahko uporabite v eni od naslednjih besednih zvez, ki ji sledi ime skupine, povezane z dogodkom (na primer »Uradna tržnica ljubiteljev skupine [ime skupine] za prodajo vstopnic drugim ljubiteljem skupine«):

Če pogodba določa, da lahko sebe imenujete uradni primarni prodajalec za skupino, povezano z dogodkom

 • Uradni primarni partner za prodajo vstopnic
 • Uradna primarna tržnica za prodajo vstopnic
 • Uradni primarni ponudnik za prodajo vstopnic
 • Uradni primarni partner za prodajo vstopnic na trgu
 • Uradni primarni ponudnik za prodajo vstopnic na trgu
 • Uradna primarna prodaja vstopnic
 • Uradni primarni prodajalec vstopnic

Če pogodba določa, da lahko sebe imenujete uradni prodajni posrednik za skupino, povezano z dogodkom

 • Uradna tržnica ljubiteljev skupine za prodajo vstopnic drugim ljubiteljem skupine
 • Uradna tržnica ljubiteljev lige/ekipe za prodajo drugim ljubiteljem športa
 • Uradna sekundarna tržnica ljubiteljev lige/ekipe za prodajo drugim ljubiteljem lige/ekipe
 • Uradni sekundarni partner za prodajo vstopnic
 • Uradna sekundarna tržnica za prodajo vstopnic
 • Uradni sekundarni ponudnik za prodajo vstopnic
 • Uradni sekundarni partner za prodajo vstopnic na trgu
 • Uradni sekundarni ponudnik za prodajo vstopnic na trgu
 • Uradna tržnica za prodajo vstopnic ljubiteljem lige/ekipe
 • Uradna menjava vstopnic/tržnica vstopnic
 • Uradna tržnica za preprodajo vstopnic
 • Uradni prodajni posrednik

 

Omejitve prikaznih URL-jev

Da stranke ne bodo zavedene glede vaše povezave s skupino, ki je povezana z dogodkom, v primeru, da ste prodajni posrednik ali zbiralnik virov za vstopnice, vaš prikazni URL ne sme vsebovati podomenskih poti ali poddomen.

Zahteve za oglase glede na poslovni model

Prodajni posrednik

Opis oglaševalca Kaj oglasi oglašujejo Uporaba izrazov, kot je »uradno« Omejitve prikaznih URL-jev
Ste izključno samo prodajni posrednik Vaše spletno mesto ali vstopnice za nadaljnjo prodajo za dogodek Ni dovoljeno Prikazni URL ne sme vsebovati poddomen ali podomenskih poti
Ste prodajni posrednik, ki a) je tudi primarni ponudnik za določene dogodke, b) je povezan s primarnimi ponudniki ali c) je povezan z drugimi prodajnimi posredniki Primarne vstopnice za dogodek Ni dovoljeno Prikazni URL ne sme vsebovati poddomen ali podomenskih poti
Samo vaše spletno mesto ali vstopnice za nadaljnjo prodajo za dogodek Ni dovoljeno Prikazni URL ne sme vsebovati poddomen ali podomenskih poti

Skupina, povezana z dogodkom

Opis oglaševalca Kaj oglasi oglašujejo Uporaba izrazov, kot je »uradno« Omejitve prikaznih URL-jev
Ste skupina, povezana z dogodkom, na vašem spletnem mestu pa je objavljena povezava do primarnega ponudnika za ponudbo vstopnic Primarne vstopnice za dogodek Dovoljeno Brez
Ste skupina, povezana z dogodkom, na vašem spletnem mestu pa je objavljena povezava do prodajnega posrednika za ponudbo vstopnic Samo vaše spletno mesto Dovoljeno Brez

Zbiralnik virov za vstopnice

Opis oglaševalca Uporaba izrazov, kot je »uradno« Omejitve prikaznih URL-jev
Ste zbiralnik virov za vstopnice in imate objavljeno povezavo do prodajnih posrednikov. Na spletnem mestu ne prodajate vstopnic. Ni dovoljeno Prikazni URL ne sme vsebovati poddomen ali podomenskih poti

Kako pridobite certifikat

Če izpolnjujete zgornje zahteve, zaprosite za certifikat. V obrazec za prijavo boste morali vnesti podatke o podjetju in URL-je, ki jih nameravate oglaševati.

Google bo pregledal vašo prijavo in vas obvestil o stanju pridobitve certifikata. Ko boste pridobili certifikat, boste lahko takoj začeli oglaševati. Upoštevajte, da bo vaš certifikat morda odstranjen, če v katerem koli trenutku vaš račun ne bo skladen z zahtevami. 

Je bilo to uporabno?
Kako lahko to izboljšamo?
Iskanje
Počisti iskanje
Zapiranje iskanja
Googlove aplikacije
Glavni meni
Iskanje v centru za pomoč
true
73067
false