Despre eligibilitatea pentru vânzătorii de bilete la evenimente

Companiile care vând bilete la evenimente au permisiunea de face publicitate prin Google Ads numai dacă îndeplinesc anumite condiții de eligibilitate. Cu toate acestea, companiile respective trebuie să trimită mai întâi o solicitare la Google pentru a confirma eligibilitatea. Confirmarea eligibilității include anumite criterii obiective care trebuie îndeplinite de paginile de destinație sau de aplicațiile prin intermediul cărora sunt vândute bilete la evenimente, în funcție de modelul comercial folosit. Google nu verifică detaliile ofertelor prezentate pe site-urile respective și nu desfășoară analize juridice. Solicitarea trimisă anticipat pentru confirmarea eligibilității este obligatorie, indiferent de formatul anunțurilor și de tipul de extensie folosit. Solicitați confirmarea eligibilității folosind acest formular.

Pentru a fi eligibile pentru Google Ads, poate fi nevoie ca respectivele companii să întrunească anumite criterii privind paginile de destinație. Este posibil ca anumite companii să fie obligate să respecte cerințe suplimentare la nivel de anunț. 

Mai jos, veți găsi următoarele informații:

 • definiția modelelor comerciale: va trebui să identificați modelul comercial în care vă încadrați, pentru a determina cerințele pe care trebuie să le îndepliniți pentru a fi eligibil(ă) să difuzați anunțuri;
 • cerințe privind destinația pentru a fi eligibil(ă) pentru Google Ads: cerințele care trebuie îndeplinite de modelul comercial;
 • cerințe la nivel de anunț: cerințele pentru anunțuri, în funcție de modelul comercial.
Conturile Authorized Buyers și Display & Video 360 care distribuie bilete nu trebuie să trimită o solicitare pentru confirmarea eligibilității, însă trebuie să respecte cerințele privind destinația menționate mai jos. 

Definiția termenilor din politica privind distribuitorii de bilete pentru evenimente

 • Furnizor principal: proprietarul, organizatorul sau locația evenimentului care vinde inițial biletele sau un vânzător de bilete care a fost autorizat să facă acest lucru în numele său, prin intermediul unui contract. În orice situație, biletele nu au fost vândute sau alocate anterior.
 • Distribuitor: companiile care distribuie biletele deja alocate sau vândute pe piața principală. Un distribuitor sau o piață de distribuire stabilește prețul biletelor (care poate fi mai mare sau mai mic decât valoarea nominală), precum și taxele sau comisioanele suplimentare aplicabile. Cerințele pentru distribuitori se aplică și în cazul piețelor care fac legătura între distribuitorii și cumpărătorii de bilete.
 • Grup asociat evenimentului: orice artist, turneu, echipă, ligă, locație și eveniment sau grup similar pentru care se vând bilete.
 • Agregator de bilete: orice site care agregă prețuri la bilete de pe alte site-uri ale unor distribuitori, dar care nu vinde bilete.

Cerințe privind paginile de destinație pentru eligibilitatea Google Ads

Dacă vindeți bilete sau direcționați către site-uri care distribuie bilete, trebuie să îndepliniți unele dintre (sau toate) cerințele de mai jos privind paginile de destinație. Rețineți că, dacă sunteți furnizor principal, nu vi se aplică nicio cerință privind destinația, cu excepția situației în care direcționați către un site care distribuie bilete. 

În continuare, puteți consulta un rezumat al fiecărei cerințe privind paginile de destinație. Sub rezumat, puteți vedea când se aplică fiecare cerință, în funcție de modelul comercial, și ce promovează anunțul.

Rezumat privind cerințele pentru pagina de destinație

Domeniul adresei URL

Dacă vindeți sau direcționați către bilete de la distribuitori, puteți include numele grupului asociat evenimentului în domeniul adresei URL numai dacă trimiteți unul dintre următoarele documente:

 • un contract sau documente juridice care atestă afilierea sau parteneriatul între compania dvs. și grupul asociat evenimentului;
 • o scrisoare cu antetul companiei, semnată de un avocat sau de un director executiv al companiei, care atestă afilierea sau parteneriatul cu grupul asociat evenimentului.

Divulgări

Pentru a-i proteja pe clienți de înșelătorii și pentru a evita confuziile potențiale, dacă distribuiți bilete, trebuie să menționați clar pe site sau în aplicație faptul că:

 • sunteți o piață de distribuire și nu sunteți furnizorul principal al biletelor;
 • prețurile biletelor pot fi mai mari decât valoarea nominală (adică prețul oferit de furnizorul principal).

Această divulgare trebuie să fie vizibilă și explicată clar în partea superioară a paginilor de pe site-ul distribuitorului, inclusiv pagina principală și paginile de destinație. Divulgarea nu poate să apară sub forma unei notificări care se poate închide sau ascunde, iar dimensiunea fontului trebuie să fie egală cu sau mai mare decât cea folosită pentru majoritatea textului din pagină.

Detalierea taxelor / tarifelor

Dacă distribuiți bilete, trebuie să prezentați o detaliere a taxelor / tarifelor în procesul de finalizare a achiziției, înainte ca un client să introducă informațiile de plată. Aceasta trebuie să includă costurile adăugate, cum ar fi taxele și comisioanele aplicate.

Dacă sunteți furnizor principal și direcționați către un site care distribuie bilete, trebuie să vă asigurați că site-ul spre care trimiteți respectă cerințele privind destinația, rezumate în acest articol. Pentru mai multe detalii, consultați secțiunea Furnizor principal de mai jos.

Cerințe privind destinația în funcție de modelul comercial

Furnizor principal

Descrierea advertiserului Ce promovează anunțurile Divulgări (site) Detalierea taxelor/tarifelor (site)
Sunteți doar furnizor principal Bilete principale la un eveniment Aceste informații nu sunt obligatorii Aceste informații nu sunt obligatorii
Sunteți furnizor principal, dar pagina principală sau pagina cu evenimente direcționează către site-ul unui distribuitor Bilete principale la un eveniment Aceste informații nu sunt obligatorii pe site-ul dvs. Aceste informații nu sunt obligatorii pe site-ul dvs.
Numai site-ul dvs. sau bilete distribuite pentru un eveniment Aceste informații sunt obligatorii numai în pagina de destinație și în pagina principală a distribuitorului asociat Aceste informații sunt obligatorii pe site-ul distribuitorului asociat

Distribuitor

Descrierea advertiserului Ce promovează anunțurile Divulgări Detalierea taxelor / tarifelor
Sunteți distribuitor „autorizat” sau „oficial” pentru anumite evenimente Anumite evenimente Aceste informații sunt obligatorii Aceste informații sunt obligatorii
Numai site-ul dvs. sau evenimente pentru care nu sunteți distribuitor oficial Aceste informații sunt obligatorii Aceste informații sunt obligatorii
Anumite ligi sportive profesioniste din S.U.A., pentru care sunteți distribuitor oficial Aceste informații sunt obligatorii Aceste informații sunt obligatorii
Sunteți numai distribuitor Site-ul dvs. sau bilete distribuite pentru un eveniment Aceste informații sunt obligatorii Aceste informații sunt obligatorii
Sunteți un distribuitor care a) este și furnizor principal pentru anumite evenimente, b) direcționează către furnizori principali, sau c) direcționează către alți distribuitori Bilete principale la un eveniment Aceste informații sunt obligatorii în pagina principală, dar nu și în pagina de destinație, dacă sunt doar informații asociate biletelor principale Aceste informații nu sunt obligatorii
Numai site-ul dvs. sau bilete distribuite pentru un eveniment Aceste informații sunt obligatorii Aceste informații sunt obligatorii

Grup asociat evenimentului

Descrierea advertiserului Ce promovează anunțurile Divulgări  Detalierea taxelor / tarifelor 
Sunteți un grup asociat evenimentului, iar site-ul dvs. direcționează către un furnizor principal pentru vânzarea de bilete Bilete principale la un eveniment Aceste informații nu sunt obligatorii pe site-ul dvs. Aceste informații nu sunt obligatorii pe site-ul dvs.
Sunteți un grup asociat evenimentului, iar site-ul dvs. direcționează către un distribuitor pentru vânzarea de bilete Numai site-ul dvs. Aceste informații sunt obligatorii numai în pagina de destinație și în pagina principală a distribuitorului asociat
 
Aceste informații sunt obligatorii numai pe site-ul distribuitorului asociat

Sunteți un grup asociat evenimentului, iar site-ul dvs. direcționează atât către un furnizor principal, cât și către un distribuitor pentru vânzarea de bilete
Numai site-ul dvs. Aceste informații sunt obligatorii numai în pagina de destinație și în pagina principală a distribuitorului asociat Aceste informații sunt obligatorii pe site-ul distribuitorului asociat

Agregator de bilete

Descrierea advertiserului Divulgări Detalierea taxelor / tarifelor
Sunteți agregator de bilete și direcționați către distribuitori. Nu vindeți bilete pe site. Aceste informații sunt obligatorii pe site-ul dvs. și pe site-ul distribuitorului asociat Aceste informații sunt obligatorii pe site-ul distribuitorului asociat

Cum să solicitați confirmarea eligibilității pentru vânzătorii de bilete la evenimente

Dacă îndepliniți cerințele privind paginile de destinație de mai sus, solicitați confirmarea eligibilității Google Ads. În formularul de solicitare, trebuie să introduceți informații despre companie și adresele URL pe care intenționați să le includeți în anunțurile pe care le veți difuza.

Google vă va examina solicitarea pe baza informațiilor trimise și vă va notifica cu privire la decizia luată. Dacă Google decide că sunteți eligibil(ă), puteți începe să faceți publicitate imediat. Rețineți că abilitatea de a folosi Google Ads poate fi suspendată în situația în care descoperim că paginile dvs. de destinație nu mai îndeplinesc criteriile de eligibilitate. 

 

 

Cerințe la nivel de anunț

Dacă nu sunteți un furnizor principal de bilete, trebuie să îndepliniți unele dintre (sau toate) cerințele la nivel de anunț de mai jos. 

În continuare, puteți consulta un rezumat al fiecărei cerințe la nivel de anunț. Sub rezumat, puteți vedea când se aplică fiecare cerință, în funcție de modelul comercial, și ce promovează anunțul.

Rezumatul cerințelor la nivel de anunț

Folosirea termenului „oficial” 

Dacă modelul comercial se califică uneori ca distribuitor sau agregator de bilete, nu pretindeți că sunteți numai furnizor principal de bilete folosind termeni precum „oficial” în anunțuri sau pentru a vă caracteriza site-ul (de exemplu, „furnizori oficiali de bilete la NumeEveniment” sau „site oficial DistribuitorBilete”).

Totuși, dacă ați încheiat un contract cu un grup asociat evenimentului, în care este specificat faptul că puteți folosi titlul de distribuitor oficial sau vânzător principal oficial cu referire la grupul respectiv, veți putea să folosiți termenul „oficial” în anunț, dacă întruniți condițiile de mai jos.

 • Trebuie să furnizați o scrisoare provenită de la grupul asociat evenimentului, care să ateste clar faptul că aveți permisiunea de a folosi denumirea de „oficial” cu referire la grupul respectiv, pentru promovarea biletelor la evenimente.
 • Puteți folosi termenul „oficial” în cadrul uneia dintre expresiile de mai jos, urmat de numele grupului asociat evenimentului (de exemplu, „Piață oficială pentru vânzare de bilete între fani pentru [numele grupului]”).

În cazul în care, conform contractului, vă puteți denumi vânzător oficial principal de bilete pentru un grup asociat evenimentului

 • Partener de bilete oficial principal
 • Piață de bilete oficială principală
 • Furnizor de bilete oficial principal
 • Partener oficial principal de comercializare a biletelor
 • Furnizor oficial principal de comercializare a biletelor
 • Vânzare de bilete oficială principală
 • Vânzător de bilete oficial principal

În cazul în care, conform contractului, vă puteți denumi distribuitor oficial de bilete pentru un grup asociat evenimentului

 • Piață oficială pentru vânzare de bilete între fani
 • piață oficială pentru fani;
 • piață oficială secundară pentru vânzare de bilete între fani;
 • Partener de bilete oficial secundar
 • Piață de bilete oficială secundară
 • Furnizor de bilete oficial secundar
 • Partener oficial secundar de comercializare a biletelor
 • Furnizor oficial secundar de comercializare a biletelor
 • Piață oficială pentru vânzarea de bilete fanilor
 • Piață oficială pentru comercializare / schimb de bilete
 • Piață oficială pentru distribuire de bilete
 • Distribuitor oficial

Restricții privind adresele URL afișate

Pentru ca utilizatorii să nu se simtă înșelați privind legătura companiei dvs. cu grupul asociat evenimentului, dacă sunteți un distribuitor sau un agregator de bilete, nu puteți include căi postdomeniu sau subdomenii în adresa URL afișată.

Cerințe privind anunțurile în funcție de modelul comercial

Distribuitor

Descrierea advertiserului Ce promovează anunțurile Folosirea termenilor precum „oficial” Restricții privind adresele URL afișate
Sunteți numai distribuitor Site-ul dvs. sau bilete distribuite pentru un eveniment Nepermisă Adresa URL afișată nu poate să conțină un subdomeniu sau o cale postdomeniu
Sunteți un distribuitor care a) este și furnizor principal pentru anumite evenimente, b) direcționează către furnizori principali, sau c) direcționează către alți distribuitori Bilete principale la un eveniment Nepermisă Adresa URL afișată nu poate să conțină un subdomeniu sau o cale postdomeniu
Numai site-ul dvs. sau bilete distribuite pentru un eveniment Nepermisă Adresa URL afișată nu poate să conțină un subdomeniu sau o cale postdomeniu

Grup asociat evenimentului

Descrierea advertiserului Ce promovează anunțurile Folosirea termenilor precum „oficial” Restricții privind adresele URL afișate
Sunteți un grup asociat evenimentului, iar site-ul dvs. direcționează către un furnizor principal pentru vânzarea de bilete Bilete principale la un eveniment Permisă Nicio restricție
Sunteți un grup asociat evenimentului, iar site-ul dvs. direcționează către un distribuitor pentru vânzarea de bilete Numai site-ul dvs. Permisă Nicio restricție


A fost util?
Cum putem să îmbunătățim această pagină?
Căutare
Ștergeți căutarea
Închideți căutarea
Aplicații Google
Meniu principal
Căutaţi în Centrul de ajutor
true
73067
false
false