Wymagania dotyczące sprzedawców biletów na wydarzenia

Firmy sprzedające bilety na wydarzenia mogą reklamować się w Google Ads, jeśli spełniają określone wymagania. Takie firmy muszą jednak najpierw przesłać do Google prośbę o sprawdzenie, czy je spełniają. Sprawdzenie obejmuje określone obiektywne kryteria, które muszą spełniać strony docelowe lub aplikacje umożliwiające zakup biletów na wydarzenia, w zależności do deklarowanego modelu biznesowego. Google nie weryfikuje szczegółów oferty w takich witrynach ani nie przeprowadza żadnych analiz prawnych. Wcześniejsze przesłanie prośby o potwierdzenie spełnienia wymagań jest wymagane niezależnie od formatu reklamowego oraz typu komponentu. Aby poprosić o sprawdzenie, prześlij ten formularz.

Strony docelowe firm muszą spełniać określone wymagania, aby te firmy mogły korzystać z Google Ads. W przypadku niektórych firm możemy wymagać spełnienia dodatkowych wymagań na poziomie reklamy.

Poniżej znajdziesz następujące informacje:

 • Definicja modeli biznesowych: aby ustalić, jakie wymagania musisz spełnić na potrzeby wyświetlania reklamy, musisz określić model biznesowy, w jakim działa Twoja firma.
 • Wymagania dotyczące miejsc docelowych, które trzeba spełniać, aby używać Google Ads: wymagania, jakie musi spełniać model biznesowy.
 • Wymagania na poziomie reklam: warunki wyświetlania reklam dla danego modelu biznesowego.
Uwaga: użytkownicy kont Authorized Buyers i Display & Video 360, którzy zajmują się odsprzedażą biletów, nie muszą przesyłać prośby o potwierdzenie spełnienia wymagań, ale muszą spełniać opisane poniżej wymagania dotyczące miejsc docelowych.

Definicje terminów pojawiających się w zasadach obowiązujących sprzedawców biletów na wydarzenia

 • Główny dystrybutor: właściciel lub organizator wydarzenia albo właściciel obiektu, w którym ma się odbyć wydarzenie, będący pierwotnym sprzedawcą biletów lub sprzedawca upoważniony do sprzedaży biletów w imieniu pierwotnego sprzedawcy na mocy podpisanej umowy. W obu przypadkach bilety nie mogły być wcześniej sprzedane ani przydzielone.
 • Sprzedawca: firma sprzedająca bilety, które zostały wcześniej przydzielone lub sprzedane przez głównego dystrybutora. Sprzedawca lub platforma handlowa pośrednicząca w sprzedaży określają cenę biletów (wyższą lub niższą od ich wartości nominalnej) oraz wszelkie dodatkowe należne podatki, opłaty za obsługę oraz inne opłaty. Wymagania dotyczące sprzedawców muszą spełniać także platformy handlowe umożliwiające sprzedawcom kontakt z nabywcami biletów.
 • Podmiot związany z wydarzeniem: każdy artysta, organizator tournée, zespół, liga, obiekt organizujący wydarzenie lub podobny podmiot, w którego imieniu sprzedawane są bilety.
 • Agregator biletów: każda strona internetowa zbierająca ceny biletów ze stron sprzedawców, która nie prowadzi sprzedaży biletów.

Wymagania dotyczące strony docelowej na potrzeby korzystania z Google Ads

Jeśli sprzedajesz bilety lub zamieszczasz linki do stron zajmujących się odsprzedażą biletów, musisz spełnić wszystkie lub tylko niektóre poniższe wymagania dotyczące stron docelowych. Pamiętaj, że jeśli jesteś głównym dystrybutorem, nie obowiązują Cię żadne wymagania dotyczące miejsc docelowych, chyba że podajesz linki do strony oferującej bilety w odsprzedaży.

Poniżej znajduje się podsumowanie poszczególnych wymagań dotyczących stron docelowych. Pod podsumowaniem możesz sprawdzić zastosowanie konkretnych wymagań w zależności od modelu biznesowego i tego, co promuje reklama.

Podsumowanie wymagań dotyczących strony docelowej

Domena adresu URL

Jeśli sprzedajesz bilety lub zamieszczasz linki do stron zajmujących się ich odsprzedażą, możesz umieścić nazwę podmiotu związanego z wydarzeniem w swojej domenie adresu URL, jeśli dostarczysz jeden z poniższych dokumentów:

 • umowę lub dokumentację prawną wskazującą na współpracę Twojej firmy z podmiotem związanym z wydarzeniem,
 • list na papierze firmowym podpisany przez prawnika lub członka zarządu Twojej firmy potwierdzający współpracę z podmiotem związanym z wydarzeniem na zasadach programu partnerskiego bądź afiliacji.

Wymagane oświadczenia

Aby zapobiec oszukiwaniu lub wprowadzaniu klientów w błąd, osoby odsprzedające bilety muszą w swoich witrynach i aplikacjach jasno informować klientów, że:

 • rozprowadzają bilety w ramach odsprzedaży i to nie oni są ich głównym dystrybutorem,
 • ceny biletów mogą być wyższe niż ich wartość nominalna (czyli cena oferowana przez głównego dystrybutora).

Takie informacje powinny być zrozumiale wyjaśnione oraz wyraźnie widoczne w górnych 20% witryny sprzedawcy (w części strony widocznej na ekranie) – zarówno na stronie głównej, jak i na wszystkich stronach docelowych. Nie można ich wyświetlać jako powiadomień, które da się zamknąć, a czcionka musi mieć co najmniej taki sam rozmiar jak w większości tekstu na stronie.

Zestawienie podatków i opłat

Jeśli odsprzedajesz bilety, musisz zadbać o to, aby klienci w momencie zakupu oraz przed podaniem danych do realizacji płatności wiedzieli, co składa się na całkowity koszt biletu (podatki/opłaty). Oznacza to, że wszelkie dodatkowe koszty zawarte w cenie, takie jak podatki i inne opłaty, muszą być wyszczególnione.

Jeśli jesteś głównym dystrybutorem i podajesz linki do strony zajmującej się odsprzedażą biletów, musisz dopilnować, by strona, do której link zamieszczasz, spełniała podsumowane tu wymagania dotyczące miejsc docelowych. Więcej informacji znajdziesz poniżej, w sekcji Główny dystrybutor.

Wymagania dotyczące miejsc docelowych zależne od modelu biznesowego

Główny dystrybutor

Opis reklamodawcy Co promują reklamy Oświadczenia (witryna) Zestawienie podatków/opłat (witryna)
Jesteś tylko głównym dystrybutorem Bilety na wydarzenie z rynku pierwotnego Niewymagane Niewymagane
Jesteś głównym dystrybutorem, ale Twoja strona główna lub strona wydarzenia zawiera link do strony sprzedawcy Bilety na wydarzenie z rynku pierwotnego Niewymagane w Twojej witrynie Niewymagane w Twojej witrynie
Tylko Twoją stronę lub odsprzedaż biletów na wydarzenie Wymagane tylko na linkowanej stronie sprzedawcy: docelowej i głównej Wymagane na linkowanej stronie sprzedawcy

Sprzedawca

Opis reklamodawcy Co promują reklamy Wymagane oświadczenia Zestawienie podatków i opłat
Jesteś „autoryzowanym” lub „oficjalnym” sprzedawcą biletów na określone wydarzenia Konkretne wydarzenia Wymagane Wymagane
Tylko Twoją stronę albo wydarzenia, w przypadku których nie jesteś oficjalnym sprzedawcą Wymagane Wymagane
Konkretne amerykańskie ligi sportów zawodowych, w przypadku których jesteś oficjalnym sprzedawcą biletów Wymagane Wymagane
Jesteś tylko sprzedawcą Twoją stronę lub odsprzedaż biletów na wydarzenie Wymagane Wymagane
Jesteś sprzedawcą, który a) jest również głównym dystrybutorem biletów na określone wydarzenia, b) linkuje strony głównych dystrybutorów lub c) linkuje strony innych sprzedawców Bilety na wydarzenie z rynku pierwotnego Wymagane na stronie głównej, ale nie na stronie docelowej, jeśli zawiera ona tylko informacje na temat biletów z rynku pierwotnego Niewymagane
Tylko Twoją stronę lub odsprzedaż biletów na wydarzenie Wymagane Wymagane

Podmiot związany z wydarzeniem

Opis reklamodawcy Co promują reklamy Wymagane oświadczenia Zestawienie podatków i opłat
Działasz jako podmiot związany z wydarzeniem i udostępniasz na swojej stronie linki do stron głównego dystrybutora biletów Bilety na wydarzenie z rynku pierwotnego Niewymagane w Twojej witrynie Niewymagane w Twojej witrynie
Działasz jako podmiot związany z wydarzeniem i udostępniasz na swojej stronie link do strony sprzedawcy Tylko Twoją witrynę Wymagane tylko na linkowanej stronie sprzedawcy: docelowej i głównej
Wymagane tylko na linkowanej stronie sprzedawcy

Działasz jako podmiot związany z wydarzeniem i udostępniasz na swojej stronie linki do stron głównego dystrybutora biletów oraz sprzedawcy biletów
Tylko Twoją witrynę Wymagane tylko na linkowanej stronie sprzedawcy: docelowej i głównej Wymagane na linkowanej stronie sprzedawcy

Agregator biletów

Opis reklamodawcy Wymagane oświadczenia Zestawienie podatków i opłat
Działasz jako agregator biletów i udostępniasz na swojej stronie link do strony sprzedawcy. Nie sprzedajesz żadnych biletów na swojej stronie. Wymagane na Twojej stronie i na linkowanej stronie sprzedawcy Wymagane na linkowanej stronie sprzedawcy

Jak poprosić o sprawdzenie spełnienia wymagań przez sprzedawców biletów na wydarzenia

Jeśli strony docelowe spełniają podane wyżej wymagania, poproś o sprawdzenie, czy możesz korzystać z Google Ads. W formularzu zgłoszenia musisz umieścić informacje o swojej firmie oraz adresy URL, których zamierzasz używać w wyświetlanych reklamach.

Sprawdzimy Twoje zgłoszenie na podstawie otrzymanych informacji i powiadomimy Cię o naszej decyzji. Jeśli uznamy, że spełniasz wymagania, możesz od razu zacząć wyświetlać reklamy. Pamiętaj, że możemy w dowolnym momencie zawiesić Twoją możliwość korzystania z Google Ads, jeśli stwierdzimy, że Twoje strony docelowe przestały spełniać wymagania.

 

 

Wymagania na poziomie reklamy

Jeśli nie jesteś głównym dystrybutorem biletów, musisz spełnić niektóre lub wszystkie poniższe wymagania na poziomie reklamy.

Poniżej przedstawiamy podsumowanie poszczególnych wymagań na poziomie reklamy. Pod podsumowaniem możesz sprawdzić zastosowanie konkretnych wymagań w zależności od modelu biznesowego i tego, co promuje reklama.

Podsumowanie wymagań na poziomie reklamy

Użycie terminu „oficjalny”

Jeśli jesteś zarówno sprzedawcą, jak i działasz jako agregator biletów, nie możesz sugerować, że jesteś tylko głównym dystrybutorem biletów poprzez używanie słowa „oficjalny” w reklamach lub w odniesieniu do swojej strony (np. „oficjalny dystrybutor biletów na wydarzenie NazwaWydarzenia” lub „oficjalna strona SprzedawcyBiletów”).

Możesz wykorzystać w swojej reklamie jedno z zatwierdzonych określeń z terminem „oficjalny” pod warunkami wymienionymi poniżej, jeśli masz podpisaną umowę z podmiotem związanym z wydarzeniem, zgodnie z którą jesteś oficjalnym sprzedawcą lub oficjalnym głównym dystrybutorem biletów na wydarzenia organizowane przez ten podmiot.

 • Musisz przedstawić dokument od właściwego podmiotu związanego z wydarzeniem z wyraźnym potwierdzeniem, że możesz używać terminu „oficjalny” w odniesieniu do podmiotu na potrzeby promocji biletów na wydarzenie.
 • Możesz wykorzystać jedno z następujących wyrażeń z nazwą podmiotu związanego z wydarzeniem (np. „Oficjalna platforma sprzedaży między kibicami – [nazwa podmiotu]”):

Jeśli zgodnie z umową z podmiotem związanym z wydarzeniem jesteś oficjalnym głównym dystrybutorem biletów na wydarzenia organizowane przez ten podmiot

 • Oficjalny partner prowadzący sprzedaż biletów
 • Oficjalna platforma dystrybucji biletów
 • Oficjalny dostawca biletów
 • Oficjalny partner prowadzący sprzedaż biletów na rynku
 • Oficjalny dostawca biletów
 • Oficjalna główna dystrybucja biletów
 • Oficjalny główny dystrybutor biletów

Jeśli zgodnie z umową z podmiotem związanym z wydarzeniem jesteś oficjalnym sprzedawcą biletów na wydarzenia organizowane przez ten podmiot

 • Oficjalna platforma sprzedaży biletów między kibicami
 • Oficjalna platforma sprzedaży między kibicami
 • Oficjalna platforma sprzedaży biletów z rynku wtórnego między kibicami
 • Oficjalny kooperant partnera prowadzącego sprzedaż biletów
 • Oficjalny kooperant platformy sprzedaży biletów
 • Oficjalny kooperant dostawcy biletów
 • Oficjalny kooperant partnera prowadzącego sprzedaż biletów na rynku
 • Oficjalny kooperant dostawcy biletów
 • Oficjalna platforma sprzedaży biletów kibicom
 • Oficjalna giełda biletów
 • Oficjalna platforma sprzedaży biletów
 • Oficjalny sprzedawca

Ograniczenia dotyczące wyświetlanego adresu URL

Aby uniknąć wprowadzenia klientów w błąd w kwestii relacji reklamodawcy z podmiotem związanym z wydarzeniem, strony sprzedawców oraz agregatorów biletów nie mogą mieć w wyświetlanym adresie URL żadnych subdomen ani ścieżek występujących po nazwie domeny.

Wymagania dotyczące reklamy zależne od modelu biznesowego

Sprzedawca

Opis reklamodawcy Co promują reklamy Używanie terminów takich jak „oficjalny” Ograniczenia dotyczące wyświetlanego adresu URL
Jesteś tylko sprzedawcą Twoją stronę lub odsprzedaż biletów na wydarzenie Niedozwolone Wyświetlany adres URL nie może zawierać subdomen ani ścieżek występujących po nazwie domeny
Jesteś sprzedawcą, który a) jest również głównym dystrybutorem biletów na określone wydarzenia, b) linkuje strony głównych dystrybutorów lub c) linkuje strony innych sprzedawców Bilety na wydarzenie z rynku pierwotnego Niedozwolone Wyświetlany adres URL nie może zawierać subdomen ani ścieżek występujących po nazwie domeny
Tylko Twoją stronę lub odsprzedaż biletów na wydarzenie Niedozwolone Wyświetlany adres URL nie może zawierać subdomen ani ścieżek występujących po nazwie domeny

Podmiot związany z wydarzeniem

Opis reklamodawcy Co promują reklamy Używanie terminów takich jak „oficjalny” Ograniczenia dotyczące wyświetlanego adresu URL
Działasz jako podmiot związany z wydarzeniem i udostępniasz na swojej stronie linki do stron głównego dystrybutora biletów Bilety na wydarzenie z rynku pierwotnego Dozwolone Brak
Działasz jako podmiot związany z wydarzeniem i udostępniasz na swojej stronie link do strony sprzedawcy Tylko Twoją witrynę Dozwolone Brak


Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
true
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
true
false
true
true
73067