Inna działalność podlegająca ograniczeniom – sprzedaż biletów na wydarzenie

Google udostępnia przetłumaczone wersje artykułów w Centrum pomocy. Nie zmieniają one jednak treści naszych zasad. Podstawę do egzekwowania zasad stanowi wersja w języku angielskim. Aby wyświetlić ten artykuł w innym języku, wybierz język z menu na dole strony.

W trosce o bezpieczeństwo użytkowników ograniczamy zamieszczanie reklam związanych z określonego rodzaju działalnością, nawet jeśli dana firma przestrzega naszych innych zasad. Na podstawie stale prowadzonych przez nas analiz oraz opinii użytkowników, organów regulacyjnych i urzędów ochrony konsumenta od czasu do czasu uznajemy dany produkt lub daną usługę za podatne na nadużycia. Jeśli naszym zdaniem określony rodzaj działalności niesie bezzasadne ryzyko dla bezpieczeństwa użytkowników lub ich wygody, możemy zablokować lub ograniczyć wyświetlanie powiązanych reklam.

Firmy sprzedające bilety na wydarzenia mogą reklamować się w Google Ads po uzyskaniu od Google potwierdzenia spełnienia wymagań za pomocą tego formularza. Aby uzyskać takie potwierdzenie, firmy muszą spełnić określone wymagania dotyczące miejsc docelowych reklam.

Poniżej znajdziesz następujące informacje:

 • Definicje modeli biznesowych: aby ustalić, jakie wymagania musisz spełnić na potrzeby wyświetlania reklamy, określ model biznesowy, w jakim działa Twoja firma.
 • Wymagania dotyczące miejsc docelowych zależne od modelu biznesowego
 • Wymagania dotyczące reklam zależne od modelu biznesowego
Uwaga: użytkownicy kont Authorized Buyers i Display & Video 360, którzy zajmują się odsprzedażą biletów, nie muszą przesyłać prośby o potwierdzenie spełnienia wymagań, ale muszą spełniać opisane poniżej wymagania dotyczące miejsc docelowych.

 

Definicje modelów biznesowych

 • Główny dystrybutor: właściciel lub organizator wydarzenia albo właściciel obiektu, w którym ma się odbyć wydarzenie, będący pierwotnym sprzedawcą biletów lub sprzedawca upoważniony do sprzedaży biletów w imieniu pierwotnego sprzedawcy na mocy podpisanej umowy. W obu przypadkach bilety nie mogły być wcześniej sprzedane ani przydzielone.
 • Sprzedawca: firma sprzedająca bilety, które zostały wcześniej przydzielone lub sprzedane przez głównego dystrybutora. Sprzedawca lub platforma handlowa pośrednicząca w sprzedaży określają cenę biletów (wyższą lub niższą od ich wartości nominalnej) oraz wszelkie dodatkowe należne podatki, opłaty za obsługę oraz inne opłaty. Wymagania dotyczące sprzedawców muszą spełniać także platformy handlowe umożliwiające sprzedawcom kontakt z nabywcami biletów.
 • Podmiot związany z wydarzeniem: każdy artysta, organizator tournée, zespół, liga, obiekt organizujący wydarzenie lub podobny podmiot, w którego imieniu sprzedawane są bilety.
 • Agregator biletów: każda strona internetowa zbierająca ceny biletów ze stron sprzedawców, która nie prowadzi sprzedaży biletów.
Uwaga: we Francji i na francuskich terytoriach zależnych reklamy promujące sprzedaż biletów na wydarzenia mogą wyświetlać tylko spełniający wymagania główni dystrybutorzy takich biletów.


Wymagania dotyczące miejsc docelowych zależne od modelu biznesowego

Jeśli oferujesz bilety w odsprzedaży lub zamieszczasz linki do witryn zajmujących się odsprzedażą biletów, musisz spełnić wszystkie lub tylko niektóre poniższe wymagania dotyczące miejsc docelowych. Pamiętaj, że jeśli jesteś głównym dystrybutorem, nie obowiązują Cię żadne wymagania dotyczące miejsc docelowych, chyba że podajesz linki do witryny oferującej bilety w odsprzedaży.

Poniżej znajdziesz podsumowanie poszczególnych wymagań dotyczących miejsc docelowych w zależności od Twojego modelu biznesowego i tego, co promują reklamy.

Podsumowanie

Domena adresu URL

Jeśli sprzedajesz bilety lub zamieszczasz linki do stron zajmujących się ich odsprzedażą, możesz umieścić nazwę podmiotu związanego z wydarzeniem w swojej domenie adresu URL, jeśli dostarczysz jeden z poniższych dokumentów:

 • umowę lub dokumentację prawną wskazującą na współpracę Twojej firmy z podmiotem związanym z wydarzeniem,
 • list na papierze firmowym podpisany przez prawnika lub członka zarządu Twojej firmy potwierdzający współpracę z podmiotem związanym z wydarzeniem na zasadach programu partnerskiego bądź afiliacji.

Wymagane oświadczenia

Aby zapobiec oszukiwaniu lub wprowadzaniu klientów w błąd, podmioty oferujące bilety w odsprzedaży muszą w swoich witrynach i aplikacjach jasno informować klientów, że:

 • rozprowadzają bilety w ramach odsprzedaży i to nie są ich głównym dystrybutorem,
 • ceny biletów mogą być wyższe niż ich wartość nominalna (czyli cena oferowana przez głównego dystrybutora).

Takie informacje powinny być zrozumiale wyjaśnione oraz wyraźnie widoczne w górnych 20% witryny sprzedawcy (w części strony widocznej na ekranie) – zarówno na stronie głównej, jak i we wszystkich miejscach docelowych. Nie można ich wyświetlać jako powiadomień, które da się zamknąć, a czcionka musi mieć co najmniej taki sam rozmiar jak w większości tekstu na stronie.

Zestawienie podatków i opłat

Jeśli odsprzedajesz bilety, musisz zadbać o to, aby klienci w momencie zakupu oraz przed podaniem danych do realizacji płatności wiedzieli, co składa się na całkowity koszt biletu (podatki/opłaty). Oznacza to, że wszelkie dodatkowe koszty zawarte w cenie, takie jak podatki i inne opłaty, muszą być wyszczególnione.

Według modelu biznesowego

Główny dystrybutor

Opis reklamodawcy Co promują reklamy Wymagane oświadczenia (witryna) Zestawienie podatków i opłat (witryna)
Jesteś tylko głównym dystrybutorem Bilety na wydarzenie z rynku pierwotnego Niewymagane Niewymagane
Jesteś głównym dystrybutorem, ale Twoja strona główna lub strona wydarzenia zawiera link do strony sprzedawcy Bilety na wydarzenie z rynku pierwotnego Niewymagane w witrynie Niewymagane w witrynie
Bilety w odsprzedaży na wydarzenie lub tylko Twoją witrynę Wymagane tylko na linkowanej stronie sprzedawcy: docelowej i głównej Wymagane w linkowanej witrynie sprzedawcy

Sprzedawca

Opis reklamodawcy Co promują reklamy Wymagane oświadczenia Zestawienie podatków i opłat
Jesteś „autoryzowanym” lub „oficjalnym” sprzedawcą biletów na określone wydarzenia Konkretne wydarzenia Wymagane Wymagane
Wydarzenia, w przypadku których nie jesteś oficjalnym sprzedawcą, albo tylko Twoją witrynę Wymagane Wymagane
Konkretne amerykańskie ligi sportów zawodowych, w przypadku których jesteś oficjalnym sprzedawcą biletów Wymagane Wymagane
Jesteś tylko sprzedawcą i nie masz statusu sprzedawcy „autoryzowanego” ani „oficjalnego” Twoją witrynę lub bilety w odsprzedaży na wydarzenie Wymagane Wymagane
Jesteś sprzedawcą, który a) jest również głównym dystrybutorem biletów na określone wydarzenia, b) linkuje strony głównych dystrybutorów lub c) linkuje strony innych sprzedawców Bilety na wydarzenie z rynku pierwotnego Wymagane na stronie głównej, ale nie na stronie docelowej, jeśli zawiera ona tylko informacje na temat biletów z rynku pierwotnego Niewymagane
Bilety w odsprzedaży na wydarzenie lub tylko Twoją witrynę Wymagane Wymagane

Podmiot związany z wydarzeniem

Opis reklamodawcy Co promują reklamy Wymagane oświadczenia Zestawienie podatków i opłat
Działasz jako podmiot związany z wydarzeniem i udostępniasz w swojej witrynie link do witryny głównego dystrybutora biletów Bilety na wydarzenie z rynku pierwotnego Niewymagane w witrynie Niewymagane w witrynie
Działasz jako podmiot związany z wydarzeniem i udostępniasz w swojej witrynie link do witryny sprzedawcy Tylko Twoją witrynę Wymagane tylko na linkowanej stronie sprzedawcy: docelowej i głównej
Wymagane tylko w linkowanej witrynie sprzedawcy

Działasz jako podmiot związany z wydarzeniem i udostępniasz w swojej witrynie linki do witryny głównego dystrybutora biletów oraz do witryny sprzedawcy
Tylko Twoją witrynę Wymagane tylko na linkowanej stronie sprzedawcy: docelowej i głównej Wymagane w linkowanej witrynie sprzedawcy

Agregator biletów

Opis reklamodawcy Wymagane oświadczenia Zestawienie podatków i opłat
Działasz jako agregator biletów i udostępniasz w witrynie linki do witryn sprzedawców. Nie sprzedajesz żadnych biletów w swojej witrynie. Wymagane w Twojej witrynie i w linkowanej witrynie sprzedawcy Wymagane w linkowanej witrynie sprzedawcy

 

Wymagania dotyczące reklam zależne od modelu biznesowego

Jeśli nie jesteś głównym dystrybutorem biletów, musisz spełnić niektóre lub wszystkie poniższe wymagania dotyczące reklam.

Poniżej znajduje się podsumowanie poszczególnych wymagań dotyczących reklam w zależności od modelu biznesowego i tego, co promuje reklama.

Podsumowanie

Użycie terminu „oficjalny”

Jeśli jesteś zarówno sprzedawcą, jak i działasz jako agregator biletów, nie możesz sugerować, że jesteś tylko głównym dystrybutorem biletów, używając słowa „oficjalny” w reklamach lub w odniesieniu do swojej witryny (np. „oficjalny dystrybutor biletów na wydarzenie NazwaWydarzenia” lub „oficjalna strona SprzedawcyBiletów”).

Możesz wykorzystać w swojej reklamie jedno z zatwierdzonych określeń z terminem „oficjalny” pod warunkami wymienionymi poniżej, jeśli masz podpisaną umowę z podmiotem związanym z wydarzeniem, zgodnie z którą jesteś oficjalnym sprzedawcą lub oficjalnym głównym dystrybutorem biletów na wydarzenia organizowane przez ten podmiot.

 • Musisz przedstawić dokument od właściwego podmiotu związanego z wydarzeniem z wyraźnym potwierdzeniem, że możesz używać terminu „oficjalny” w odniesieniu do podmiotu na potrzeby promocji biletów na wydarzenie.
 • Możesz wykorzystać jedno z następujących wyrażeń z nazwą podmiotu związanego z wydarzeniem (np. „Oficjalna platforma sprzedaży między kibicami – [nazwa podmiotu]”):

Jeśli zgodnie z umową z podmiotem związanym z wydarzeniem jesteś oficjalnym głównym dystrybutorem biletów na wydarzenia organizowane przez ten podmiot

 • Oficjalny partner prowadzący sprzedaż biletów
 • Oficjalna platforma dystrybucji biletów
 • Oficjalny dostawca biletów
 • Oficjalny partner prowadzący sprzedaż biletów na rynku
 • Oficjalny dostawca biletów
 • Oficjalna główna dystrybucja biletów
 • Oficjalny główny dystrybutor biletów

Jeśli zgodnie z umową z podmiotem związanym z wydarzeniem jesteś oficjalnym sprzedawcą biletów na wydarzenia organizowane przez ten podmiot

 • Oficjalna platforma sprzedaży biletów między kibicami
 • Oficjalna platforma sprzedaży między kibicami
 • Oficjalna platforma sprzedaży biletów z rynku wtórnego między kibicami
 • Oficjalny kooperant partnera prowadzącego sprzedaż biletów
 • Oficjalny kooperant platformy sprzedaży biletów
 • Oficjalny kooperant dostawcy biletów
 • Oficjalny kooperant partnera prowadzącego sprzedaż biletów na rynku
 • Oficjalny kooperant dostawcy biletów
 • Oficjalna platforma sprzedaży biletów kibicom
 • Oficjalna giełda biletów
 • Oficjalna platforma sprzedaży biletów
 • Oficjalny sprzedawca

Ograniczenia dotyczące wyświetlanego adresu URL

Aby uniknąć wprowadzenia klientów w błąd w kwestii relacji reklamodawcy z podmiotem związanym z wydarzeniem, sprzedawcy oraz agregatory biletów nie mogą używać w wyświetlanym adresie URL żadnych subdomen ani ścieżek występujących po nazwie domeny.

Według modelu biznesowego

Sprzedawca

Opis reklamodawcy Co promują reklamy Używanie terminów takich jak „oficjalny” Ograniczenia dotyczące wyświetlanego adresu URL
Jesteś tylko sprzedawcą Twoją witrynę lub bilety w odsprzedaży na wydarzenie Niedozwolone Wyświetlany adres URL nie może zawierać subdomen ani ścieżek występujących po nazwie domeny
Jesteś sprzedawcą, który a) jest również głównym dystrybutorem biletów na określone wydarzenia, b) linkuje strony głównych dystrybutorów lub c) linkuje strony innych sprzedawców Bilety na wydarzenie z rynku pierwotnego Niedozwolone Wyświetlany adres URL nie może zawierać subdomen ani ścieżek występujących po nazwie domeny
Bilety w odsprzedaży na wydarzenie lub tylko Twoją witrynę Niedozwolone Wyświetlany adres URL nie może zawierać subdomen ani ścieżek występujących po nazwie domeny

Podmiot związany z wydarzeniem

Opis reklamodawcy Co promują reklamy Używanie terminów takich jak „oficjalny” Ograniczenia dotyczące wyświetlanego adresu URL
Działasz jako podmiot związany z wydarzeniem i udostępniasz w swojej witrynie link do witryny głównego dystrybutora biletów Bilety na wydarzenie z rynku pierwotnego Dozwolone Brak
Działasz jako podmiot związany z wydarzeniem i udostępniasz w swojej witrynie link do witryny sprzedawcy Tylko Twoją witrynę Dozwolone Brak

Agregator biletów

Opis reklamodawcy Używanie terminów takich jak „oficjalny” Ograniczenia dotyczące wyświetlanego adresu URL
Działasz jako agregator biletów i udostępniasz na swojej stronie link do strony sprzedawcy. Nie sprzedajesz żadnych biletów na swojej stronie. Niedozwolone Wyświetlany adres URL nie może zawierać subdomen ani ścieżek występujących po nazwie domeny
 

Opcje rozwiązania problemów z reklamami naruszającymi zasady

Jeśli Twoje reklamy zostały odrzucone z powodu zasad dotyczących sprzedaży biletów na wydarzenia, masz do wyboru 2 opcje poniżej.

Uzyskaj potwierdzenie zgodności z zasadami

Firmy sprzedające bilety na wydarzenia mogą reklamować się w Google Ads po uzyskaniu od Google potwierdzenia spełnienia wymagań. Sprawdź kryteria kwalifikacji tutaj i prześlij wniosek o potwierdzenie spełnienia wymagań za pomocą tego formularza.

Odwołaj się od decyzji dotyczącej zgodności z zasadami

Jeśli problem z miejscem docelowym został już rozwiązany lub uważasz, że popełniliśmy błąd, prześlij odwołanie od decyzji dotyczącej zgodności z zasadami bezpośrednio z konta Google Ads, aby poprosić o ponowne sprawdzenie reklamy. Jeśli okaże się, że miejsce docelowe jest zgodne z zasadami, zatwierdzimy Twoje reklamy.

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
true
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
10647520405853774204
true
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
true
true