Om sertifisering av bedrifter som selger billetter til arrangementer

Bedrifter som selger billetter til arrangementer, kan annonsere gjennom Google Ads, men må først sertifiseres av Google. Denne sertifiseringen kreves for alle annonseformater og annonseutvidelser. Søk om sertifisering ved å fylle ut dette skjemaet.

For å bli sertifisert må bedriftene kanskje oppfylle spesifikke destinasjonskrav. I tillegg må enkelte bedrifter oppfylle ytterligere krav på annonsenivå. 

Nedenfor finner du følgende:

 • Definisjon av forretningsmodeller: Du må identifisere forretningsmodellen til bedriften din for å finne ut hvilke krav du må oppfylle – både for å bli sertifisert og på annonsenivå.
 • Destinasjonskrav knyttet til sertifisering: Her finner du sertifiseringskravene oppført etter forretningsmodell.
 • Krav på annonsenivå: Her finner du annonsekravene oppført etter forretningsmodell.
Annonsører som har konto i Authorized Buyers eller Display & Video 360 og videreselger billetter, behøver ikke å sertifisere seg, men er likevel underlagt destinasjonskravene beskrevet nedenfor. 

Definisjon av termer for retningslinjene for bedrifter som videreselger billetter

 
 • Primær billettselger: eieren/arrangøren eller lokalet som i utgangspunktet selger billetten, eller en billettselger som har fullmakt til å gjøre dette på bedriftens vegne via en kontraktsavtale. I begge disse tilfellene kan ikke billettene ha vært solgt eller reservert tidligere.
 • Videreselger: bedrifter som videreselger billetter som allerede er reservert eller solgt i primærmarkedet. Videreselgeren eller markedsplassen der billettene videreselges, fastsetter prisen på billettene (som kan være høyere eller lavere enn originalprisen) og eventuelle avgifter eller gebyrer.
 • Arrangementsassosiert gruppe: artister, turneer, lag, ligaer, arenaer og lignende grupper eller arrangementer det selges billetter på vegne av.
 • Billettaggregat-virksomhet: nettsteder som samler inn billettpriser fra nettsteder for videresalg, men ikke selger billetter på sitt eget nettsted.

Destinasjonskrav knyttet til sertifisering

Hvis du videreselger billetter eller linker til nettsteder med slikt videresalg, må du oppfylle noen eller samtlige av destinasjonskravene nedenfor. Hvis du er primær billettselger, omfattes du ikke av disse destinasjonskravene, med mindre du linker til nettsteder der billetter blir videresolgt. 

Nedenfor følger et sammendrag av hvert enkelt destinasjonskrav. Nedenfor sammendraget kan du se i hvilke tilfeller hvert av kravene gjelder, avhengig av forretningsmodellen til bedriften din og hva du markedsfører i annonsen.

Sammendrag av destinasjonskrav

Domene for nettadresse

Hvis du videreselger billetter eller linker til slikt videresalg, kan navnet på den arrangementsassosierte gruppen bare inngå i nettadressedomenet ditt hvis du kan fremvise et av disse dokumentene:

 • en kontrakt eller et juridisk dokument som dokumenterer tilknytningen eller samarbeidet mellom bedriften din og den arrangementsassosierte gruppen
 • et brev trykt på bedriftens brevpapir der tilknytningen til eller samarbeidet med den arrangementsassosierte gruppen bekreftes, undertegnet av en advokat eller en av lederne i bedriften din

Erklæring

For å forhindre misforståelser og beskytte kunder mot svindel, er det obligatorisk for videreselgere av billetter å inkludere følgende informasjon klart og tydelig på nettstedet og i appen til bedriften:

 • bedriften er videreselger, ikke primær billettselger
 • prisene kan være høyere enn originalprisen/utsalgsprisen (altså prisen hos primær billettselger)

Dette skal være tydelig forklart på et godt synlig sted på de øverste 20 prosentene av billettselgerens nettsted (på den synlige delen av nettsiden), både på startsiden og eventuelle landingssider. Informasjonen skal presenteres i et varsel som ikke kan lukkes eller skjules, og skrifttypen må ha lik størrelse eller være større enn skrifttypen som er mest utbredt på siden.

Informasjon om avgifter og gebyrer 

Hvis du videreselger billetter, må du spesifisere avgifter og gebyrer i kassen og før kunden oppgir betalingsopplysningene. Det skal fremgå hvilke spesifikke kostnader som er lagt til.

Hvis du er primær billettselger og linker til et nettsted der billetter blir videresolgt, må du sørge for at det aktuelle nettstedet oppfyller destinasjonskravene som er oppsummert i disse retningslinjene. Du finner mer informasjon under Primær billettselger nedenfor.

Destinasjonskrav oppført etter forretningsmodell

Primær billettselger

Beskrivelse av annonsøren Hva som markedsføres Erklæring (nettsted) Avgifter og gebyrer (nettsted)
Bedriften din er utelukkende primær billettselger Primærbilletter til arrangementer Ikke påkrevd Ikke påkrevd
Bedriften din er primær billettselger, men bedriftens startside eller arrangementside linker til et nettsted med videresalg av billetter Primærbilletter til arrangementer Ikke påkrevd på bedriftens nettsted Ikke påkrevd på bedriftens nettsted
Bare nettstedet ditt, eller videresalg av billetter til arrangementer Kreves bare på landingssiden og startsiden på nettstedet med videresalg bedriften linker til Påkrevd på nettstedet med videresalg bedriften din linker til

Videreselger

Beskrivelse av annonsøren Hva som markedsføres Erklæring Informasjon om avgifter og gebyrer
Bedriften din er «autorisert» eller «offisiell» videreselger for bestemte arrangementer Spesifikke arrangementer Påkrevd Påkrevd
Bare nettstedet ditt, eller arrangementer bedriften din ikke er offisiell videreselger for Påkrevd Påkrevd
Spesifikke amerikanske profesjonelle sportsligaer bedriften din er offisiell videreselger for Påkrevd Påkrevd
Bedriften din driver utelukkende med videresalg av billetter Nettstedet ditt, eller videresalg av billetter til arrangementer Påkrevd Påkrevd
Bedriften din er videreselger og a) primær billettselger for bestemte arrangementer, b) linker til primære billettselgere eller c) linker til andre videreselgere Primærbilletter til arrangementer Påkrevd på startsiden, men ikke på landingssiden hvis denne siden utelukkende inneholder informasjon relatert til primærbilletter Ikke påkrevd
Bare nettstedet ditt, eller videresalg av billetter til arrangementer Påkrevd Påkrevd

Arrangementsassosiert gruppe

Beskrivelse av annonsøren Hva som markedsføres Erklæring  Informasjon om avgifter og gebyrer 
Bedriften din er en arrangementsassosiert gruppe, og bedriftens nettsted linker til den primære billettselgeren av billetter Primærbilletter til arrangementer Ikke påkrevd på bedriftens nettsted Ikke påkrevd på bedriftens nettsted
Bedriften din er en arrangementsassosiert gruppe, og bedriftens nettsted linker til en videreselger av bedriftens billetter Bare nettstedet ditt Kreves bare på landingssiden og startsiden på nettstedet med videresalg bedriften linker til
 
Kreves bare på nettstedene for videresalg det linkes til

Bedriften din er en arrangementsassosiert gruppe, og bedriftens nettsted linker til den primære billettselgeren og en videreselger av bedriftens billetter
Bare nettstedet ditt Kreves bare på landingssiden og startsiden til videreselgerne det linkes til Påkrevd på nettstedet med videresalg bedriften din linker til

Billettaggregat-virksomhet

Beskrivelse av annonsøren Erklæring Informasjon om avgifter og gebyrer
Bedriften har et aggregatornettsted som linker til videreselgere av billetter. Det selges ikke billetter på selve nettstedet. Påkrevd på nettstedet til bedriften din og på nettstedene for videresalg det linkes til Påkrevd på nettstedene for videresalg det linkes til

Krav på annonsenivå

Hvis du ikke er primær billettselger, må du oppfylle enkelte eller samtlige av de følgende kravene på annonsenivå. 

Nedenfor følger et sammendrag av hvert enkelt krav på annonsenivå. Nedenfor sammendraget kan du se i hvilke tilfeller hvert av kravene gjelder, avhengig av forretningsmodellen til bedriften din og hva du markedsfører i annonsen.

Sammendrag av krav på annonsenivå

Bruk av termen «offisiell» 

Hvis virksomheten din noen ganger kvalifiserer som videreselger eller billettaggregat-virksomhet, skal du ikke gi inntrykk av at bedriften din er primær billettselger ved å bruke termer som «offisiell» i bedriftens annonser. Det samme gjelder henvisninger til bedriftens nettsted (f.eks. «offisiell selger av billetter til [navn på arrangement]» eller «offisielt nettsted for [billettselger]»).

Hvis bedriften din har inngått en juridisk avtale med en arrangementsassosiert gruppe om at bedriften kan omtale seg selv som offisiell videreselger av billetter eller offisiell primær billettselger for denne gruppen, kan bedriften din bruke termen «offisiell» i annonser såfremt følgende krav er oppfylt:

 • Du må kunne fremvise dokumentasjon fra den aktuelle arrangementsassosierte gruppen der det eksplisitt er oppgitt at du har tillatelse til å bruke betegnelsen «offisiell» i kampanjene dine for arrangementsbilletter knyttet til denne gruppen.
 • Du kan bruke termen «offisiell» i ett av uttrykkene nedenfor, etterfulgt av navnet på den arrangementsassosierte gruppen (f.eks. «Offisiell sekundær billettselger for [navn på gruppen]»):

Ved avtale om at bedriften kan omtale seg selv som offisiell primær billettselger for en arrangementsassosiert gruppe

 • Offisiell primær billettpartner
 • Offisiell primær markedsplass for billetter
 • Offisiell primær billettportal
 • Offisiell billettformidler i samarbeid med arrangøren
 • Offisiell billettleverandør på vegne av arrangøren
 • Offisiell primær billettformidler
 • Offisiell primær billettselger

Ved avtale om at bedriften kan omtale seg selv som offisiell videreselger av billetter for en arrangementsassosiert gruppe

 • Offisielt billettmarked mellom fans
 • Offisiell markedsplass mellom fans
 • Offisiell sekundær markedsplass for fans
 • Offisiell partner for videresalg av billetter
 • Offisielt billettmarked for videresalg
 • Offisiell videreselger av billetter
 • Offisiell billettpartner i videresalgmarkedet
 • Offisiell billettselger i videresalgmarkedet
 • Offisielt marked for salg av billetter mellom fans
 • Offisiell børs/markedsplass for billetter
 • Offisiell markedsplass for videresalg av billetter
 • Offisiell videreselger

 

Begrensninger knyttet til visningsadresse

For å sikre at kunder har riktig forståelse av forholdet mellom bedriften din og den arrangementsassosierte gruppen, kan bedrifter som videreselger billetter eller har billettaggregater, ikke ha baner etter domenet eller underdomener i visningsadressen sin.

Annonsekrav oppført etter forretningsmodell

Videreselger

Beskrivelse av annonsøren Hva som markedsføres Bruk av termer som «offisiell» Begrensninger knyttet til visningsadresse
Bedriften din driver utelukkende med videresalg av billetter Nettstedet ditt, eller videresalg av billetter til arrangementer Ikke tillatt Visningsadressen kan ikke inneholde et underdomene eller en bane etter domenet
Bedriften din er videreselger og a) primær billettselger for bestemte arrangementer, b) linker til primære billettselgere eller c) linker til andre videreselgere Primærbilletter til arrangementer Ikke tillatt Visningsadressen kan ikke inneholde et underdomene eller en bane etter domenet
Bare nettstedet ditt, eller videresalg av billetter til arrangementer Ikke tillatt Visningsadressen kan ikke inneholde et underdomene eller en bane etter domenet

Arrangementsassosiert gruppe

Beskrivelse av annonsøren Hva som markedsføres Bruk av termer som «offisiell» Begrensninger knyttet til visningsadresse
Bedriften din er en arrangementsassosiert gruppe, og bedriftens nettsted linker til den primære billettselgeren av billetter Primærbilletter til arrangementer Tillatt Ingen
Bedriften din er en arrangementsassosiert gruppe, og bedriftens nettsted linker til en videreselger av bedriftens billetter Bare nettstedet ditt Tillatt Ingen

Billettaggregat-virksomhet

Beskrivelse av annonsøren Bruk av termer som «offisiell» Begrensninger knyttet til visningsadresse
Bedriften har et aggregatornettsted som linker til videreselgere av billetter. Det selges ikke billetter på selve nettstedet. Ikke tillatt Visningsadressen kan ikke inneholde et underdomene eller en bane etter domenet

Slik blir du sertifisert

Hvis du oppfyller kravene ovenfor, kan du søke om sertifisering. På søknadsskjemaet blir du bedt om å oppgi informasjon om bedriften din og nettadressene du ønsker å markedsføre.

Google gjennomgår søknaden din og varsler deg om statusen din for sertifisering. Når du er sertifisert, kan du begynne å annonsere umiddelbart. Vær oppmerksom på at sertifiseringen kan bli trukket tilbake hvis kontoen din på noe tidspunkt ikke oppfyller kravene. 

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?