Andre bedrifter med begrensninger: salg av arrangementsbilletter

Google leverer oversatte versjoner av brukerstøtten, men de er ikke ment å endre innholdet i retningslinjene våre. Den engelskspråklige versjonen er den offisielle versjonen vi bruker for å håndheve retningslinjene. Hvis du vil lese denne artikkelen på et annet språk, kan du bruke rullegardinmenyen for språk nederst på siden.

Vi begrenser visse typer bedrifters mulighet til å annonsere med oss, for å forhindre at brukere blir utnyttet, og vi kan begrense enkeltbedrifters annonseringsmuligheter selv om de tilsynelatende overholder de andre retningslinjene våre. Basert på våre egne kontinuerlige vurderinger og tilbakemeldinger fra brukere, reguleringsorganer og forbrukermyndigheter identifiserer vi noen ganger produkter eller tjenester som er utsatt for uriktig bruk. Hvis vi mener at visse typer bedrifter utgjør en urimelig risiko for brukersikkerheten og brukeropplevelsen, kan det hende vi begrenser eller stopper kjøring av relaterte annonser.

Bedrifter som selger arrangementsbilletter, kan annonsere gjennom Google Ads etter at de har fått bekreftelse fra Google på at de er kvalifisert, via dette skjemaet. For å være kvalifisert må bedriftene kanskje oppfylle spesifikke annonsekrav knyttet til destinasjoner.

Nedenfor finner du mer informasjon om dette:

 • Definisjon av forretningsmodeller: Du må identifisere forretningsmodellen du tilhører for å se hvilke krav du må oppfylle for å være kvalifisert for å kjøre annonser.
 • Krav til destinasjoner etter forretningsmodell
 • Krav til annonser etter forretningsmodell
Merk: Annonsører som har konto i Authorized Buyers eller Display & Video 360 og videreselger billetter, trenger ikke å sende inn en forespørsel om bekreftelse på at de er kvalifisert, men er likevel underlagt destinasjonskravene beskrevet nedenfor.

 

Definisjon av forretningsmodeller

 • Primær billettselger: eieren, arrangøren eller lokalet som i utgangspunktet selger billetten, eller en billettselger som har fullmakt til å gjøre dette på bedriftens vegne, basert på en kontrakt. I begge disse tilfellene kan ikke billettene ha vært solgt eller reservert tidligere.
 • Videreselger: bedrifter som videreselger billetter som allerede er reservert eller solgt i primærmarkedet. Videreselgeren eller markedsplassen der billettene videreselges, fastsetter prisen på billettene (som kan være høyere eller lavere enn originalprisen) og eventuelle avgifter eller gebyrer. Kravene som stilles til videreselgere, gjelder også for markedsplasser som setter videreselgere i kontakt med billettkjøpere.
 • Arrangementsassosiert gruppe: artister, turneer, lag, ligaer, arenaer og lignende grupper eller arrangementer det selges billetter på vegne av.
 • Billettaggregat: nettsteder som samler inn billettpriser fra nettsteder for videresalg, men ikke selger billetter på sitt eget nettsted.
Merk:
 • I Frankrike og franske territorier kan bare kvalifiserte primære billettselgere selge arrangementsbilletter.
 • Hvis bedriften din markedsfører en beholdning for videresalg, uavhengig av om du fungerer som primær billettselger for annen beholdning, anses du som forhandler i henhold til disse retningslinjene.


Krav til destinasjoner etter forretningsmodell

Hvis du videreselger billetter eller linker til nettsteder med slikt videresalg, må du oppfylle noen av eller alle destinasjonskravene nedenfor. Hvis du er primær billettselger, har du ingen destinasjonskrav, med mindre du linker til nettsteder som videreselger billetter.

Nedenfor finner du en oppsummering av hvert destinasjonskrav. Kravene er avhengig av bedriftens forretningsmodell og hva annonsene markedsfører.

Sammendrag

Domene for nettadresse

Hvis du videreselger billetter eller linker til slikt videresalg, kan du ha navnet på den arrangementsassosierte gruppen i nettadressedomenet ditt bare hvis du kan fremvise et av disse dokumentene:

 • en kontrakt eller et juridisk dokument som dokumenterer tilknytningen eller partnerskapet mellom bedriften din og den arrangementsassosierte gruppen
 • et brev trykt på bedriftens brevpapir som bekrefter tilknytningen til eller partnerskapet med den arrangementsassosierte gruppen og er undertegnet av en advokat eller en av lederne i bedriften din

Bekjentgjørelser

Hvis du videreselger billetter, må du, for å forhindre misforståelser og beskytte kunder mot svindel, tydelig informere, på nettstedet ditt eller i appen din, om

 • at du er billettforhandler, ikke den primære billettselgeren
 • at prisene kan være høyere enn den opprinnelige prisen (fra den primære billettselgeren)

Dette skal være tydelig forklart på et godt synlig sted på de øverste 20 prosentene av forhandlerens nettsted (på den synlige delen av nettsiden), både på startsiden og eventuelle destinasjoner. Informasjonen skal presenteres i et varsel som ikke kan lukkes eller skjules, og skrifttypen må være like stor som eller større enn mesteparten av teksten på siden.

Informasjon om avgifter og gebyrer

Hvis du videreselger billetter, må du spesifisere avgifter og gebyrer i kassen og før kunden oppgir betalingsopplysningene. Det skal fremgå hvilke spesifikke kostnader som er lagt til.

Etter forretningsmodell

Primær billettselger

Beskrivelse av annonsøren Hva som markedsføres Bekjentgjørelser (nettsted) Informasjon om avgifter og gebyrer (nettsted)
Du er bare primær billettselger Primærbilletter til et arrangement Ikke obligatorisk Ikke obligatorisk
Du er primær billettselger, men startsiden eller arrangementsiden din linker til et forhandlernettsted Primærbilletter til et arrangement Ikke obligatorisk på nettstedet ditt Ikke obligatorisk på nettstedet ditt
Bare nettstedet ditt eller videresalg av billetter til et arrangement Bare obligatorisk på forhandlerens landingsside som du linker til Obligatorisk på forhandlernettstedet du linker til

Forhandler

Beskrivelse av annonsøren Hva som markedsføres Bekjentgjørelser Informasjon om avgifter og gebyrer
Du er «autorisert» eller «offisiell» videreselger for spesifikke arrangementer Spesifikke arrangementer Obligatorisk Obligatorisk
Bare nettstedet ditt eller arrangementer du ikke er offisiell forhandler for Obligatorisk Obligatorisk
Spesifikke amerikanske profesjonelle sportsligaer du er offisiell forhandler for Obligatorisk Obligatorisk
Du er bare forhandler (ikke «autorisert» eller «offisiell») Nettstedet ditt eller videresalg av billetter til et arrangement Obligatorisk Obligatorisk
Du er forhandler og a) primær billettselger for bestemte arrangementer, b) linker til primære billettselgere eller c) linker til andre forhandlere Primærbilletter til et arrangement Obligatorisk på landingssiden, med mindre den bare viser informasjon relatert til primærbilletter Ikke obligatorisk
Bare nettstedet ditt eller videresalg av billetter til et arrangement Obligatorisk Obligatorisk

Arrangementsassosiert gruppe

Beskrivelse av annonsøren Hva som markedsføres Bekjentgjørelser Informasjon om avgifter og gebyrer
Du representerer en arrangementsassosiert gruppe, og nettstedet ditt linker til en primær billettselger Primærbilletter til et arrangement Ikke obligatorisk på nettstedet ditt Ikke obligatorisk på nettstedet ditt
Du representerer en arrangementsassosiert gruppe, og nettstedet ditt linker til en forhandler av billettene dine Bare nettstedet ditt Bare obligatorisk på forhandlerens landingsside som du linker til
 
Bare obligatorisk på forhandlernettstedet du linker til

Du representerer en arrangementsassosiert gruppe, og nettstedet ditt linker både til en primær billettselger og til en forhandler av billettene dine
Bare nettstedet ditt Bare obligatorisk på forhandlerens landingsside som du linker til Obligatorisk på forhandlernettstedet du linker til

Billettaggregat

Beskrivelse av annonsøren Bekjentgjørelser Informasjon om avgifter og gebyrer
Du er et billettaggregat som linker til forhandlere. Du selger ikke billetter på nettstedet ditt. Obligatorisk på nettstedet ditt og forhandlernettstedet du linker til Obligatorisk på forhandlernettstedet du linker til

 

Krav til annonser etter forretningsmodell

Hvis du ikke er primær billettselger, må du oppfylle noen av eller alle disse annonsekravene.

Nedenfor ser du et sammendrag av hvert annonsekrav, avhengig av forretningsmodellen din og hva hver annonse markedsfører.

Sammendrag

Bruk av termen «offisiell»

Hvis forretningsmodellen din noen ganger kvalifiserer som videreselger eller billettaggregat, skal du ikke gi inntrykk av at bedriften din er primær billettselger ved å bruke termer som «offisiell» i bedriftens annonser. Det samme gjelder henvisninger til bedriftens nettsted (f.eks. «offisiell selger av billetter til [navn på arrangement]» eller «offisielt nettsted for [billettselger]»).

Men hvis du har en juridisk avtale med en arrangementsassosiert gruppe om at du kan omtale seg selv som offisiell billettforhandler eller offisiell primær billettselger for denne gruppen, kan du bruke termen «offisiell» i annonser så lenge disse kravene er oppfylt:

 • Du må fremvise dokumentasjon fra den aktuelle arrangementsassosierte gruppen som uttrykkelig sier at du kan bruke betegnelsen «offisiell» i kampanjene dine for arrangementsbilletter knyttet til denne gruppen.
 • Du kan bruke termen «offisiell» i ett av uttrykkene nedenfor, etterfulgt av navnet på den arrangementsassosierte gruppen (f.eks. «Offisiell markedsplass for [navn på gruppen]-fans»):

Ved avtale om at bedriften kan omtale seg selv som offisiell primær billettselger for en arrangementsassosiert gruppe

 • Offisiell primær billettpartner
 • Offisiell primær markedsplass for billetter
 • Offisiell primær billettportal
 • Offisiell billettformidler i samarbeid med arrangøren
 • Offisiell billettleverandør på vegne av arrangøren
 • Offisiell primær billettformidler
 • Offisiell primær billettselger

Ved avtale om at bedriften kan omtale seg selv som offisiell videreselger av billetter for en arrangementsassosiert gruppe

 • Offisielt billettmarked mellom fans
 • Offisiell markedsplass mellom fans
 • Offisiell markedsplass for videresalg mellom fans
 • Offisiell partner for videresalg av billetter
 • Offisielt billettmarked for videresalg
 • Offisiell videreselger av billetter
 • Offisiell billettpartner i videresalgmarkedet
 • Offisiell billettselger i videresalgmarkedet
 • Offisielt marked for salg av billetter mellom fans
 • Offisiell børs/markedsplass for billetter
 • Offisiell markedsplass for videresalg av billetter
 • Offisiell forhandler

Begrensninger knyttet til visningsadresse

For å sikre at kunder har riktig forståelse av forholdet mellom deg og den arrangementsassosierte gruppen, kan du ikke ha underdomener eller baner etter domenet i visningsadressen hvis du er forhandler ellerbillettaggregat.

Etter forretningsmodell

Forhandler

Beskrivelse av annonsøren Hva som markedsføres Bruk av termer som «offisiell» Begrensninger knyttet til visningsadresse
Du er bare forhandler Nettstedet ditt eller videresalg av billetter til et arrangement Ikke tillatt Visningsadressen kan ikke inneholde et underdomene eller en bane etter domenet
Du er forhandler og a) primær billettselger for bestemte arrangementer, b) linker til primære billettselgere eller c) linker til andre forhandlere Primærbilletter til et arrangement Ikke tillatt Visningsadressen kan ikke inneholde et underdomene eller en bane etter domenet
Bare nettstedet ditt eller videresalg av billetter til et arrangement Ikke tillatt Visningsadressen kan ikke inneholde et underdomene eller en bane etter domenet

Arrangementsassosiert gruppe

Beskrivelse av annonsøren Hva som markedsføres Bruk av termer som «offisiell» Begrensninger knyttet til visningsadresse
Du representerer en arrangementsassosiert gruppe, og nettstedet ditt linker til den primære billettselgeren Primærbilletter til et arrangement Tillatt Ingen
Du representerer en arrangementsassosiert gruppe, og nettstedet ditt linker til en forhandler av billettene dine Bare nettstedet ditt Tillatt Ingen

Billettaggregat

Beskrivelse av annonsøren Bruk av termer som «offisiell» Begrensninger knyttet til visningsadresse
Bedriften har et billettaggregat som linker til videreselgere av billetter. Det selges ikke billetter på selve nettstedet. Ikke tillatt Visningsadressen kan ikke inneholde et underdomene eller en bane etter domenet
 

Slik korrigerer du brudd på retningslinjene

Hvis du ser at annonsene dine ikke godkjennes for salg av arrangementsbilletter, kan du følge et av alternativene nedenfor.

Be om bekreftelse på at du er kvalifisert

Bedrifter som selger arrangementsbilletter, kan annonsere gjennom Google Ads etter at de har søkt om kvalifisering og fått bekreftet fra Google at søknaden er innvilget. Du finner kvalifikasjonskriteriene her, og du kan søke om kvalifisering ved å fylle ut dette skjemaet.

Ank avgjørelsen basert på retningslinjene

Hvis du har korrigert destinasjonen eller mener vi har gjort en feil, kan du sende inn en anke direkte fra Google Ads-kontoen din og be om en ny gjennomgang. Når vi har bekreftet at destinasjonen overholder retningslinjene, kan vi godkjenne annonsene dine.

Var dette nyttig for deg?

Hvordan kan vi forbedre den?
Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny