Kitas ribojamas verslas: prekyba renginių bilietais

„Google“ teikia išverstas pagalbos centro versijas, tačiau jos nesiekia pakeisti mūsų politikos turinio. Anglų kalba yra oficiali kalba, kurią naudojame savo politikos įgyvendinti. Jei norite peržiūrėti šį straipsnį kita kalba, naudokite puslapio apačioje esantį išskleidžiamąjį kalbų meniu.

Tam tikroms įmonėms neleidžiame reklamuoti mūsų tinkluose, kad užkirstume kelią naudotojų išnaudojimui, net jei konkrečios įmonės laikosi kitų politikos nuostatų. Atsižvelgdami į peržiūras, kurias nuolat atliekame, ir naudotojų, reguliavimo institucijų bei klientų apsaugos institucijų atsiliepimus, kartais nustatome produktus ar paslaugas, kuriais dažnai piktnaudžiaujama. Jei pastebime, kad tam tikros įmonės sukelia nepagrįstą grėsmę naudotojų saugai ar patirčiai, galime riboti susijusių skelbimų rodymą arba neleisti jų rodyti.
Sužinokite daugiau apie kito ribojamo verslo politiką.

Renginių bilietus parduodančios įmonės gali reklamuoti sistemoje „Google Ads“, bet turi pateikti paraišką ir gauti tinkamumo patvirtinimą iš „Google“ naudodamos šią formą. Kad gautumėte tinkamumo patvirtinimą, jums gali reikėti atitikti konkrečius paskirties vietos skelbimų reikalavimus.

Toliau rasite nurodytas temas.

 • Verslo modelių apibrėžtis: turėsite identifikuoti savo verslo modelį, kad apsibrėžtumėte reikalavimus, kuriuos turite atitikti, kad galėtumėte rodyti skelbimus.
 • Paskirties vietos reikalavimai pagal verslo modelį
 • Skelbimų reikalavimai pagal verslo modelį
Pastaba: „Authorized Buyers“ ir „Display & Video 360“ paskyroms, užsiimančioms bilietų perpardavimu, nereikia pateikti prašymo dėl atitikimo patvirtinimo, bet vis tiek taikomi toliau aprašyti paskirties vietos reikalavimai.

 

Verslo modelių apibrėžtys

 • Pagrindinis teikėjas: renginio savininkas, organizatorius arba vieta, kai bilietas parduodamas pirmą kartą, arba bilietų pardavėjas, kuriam pagal sutartį suteiktas leidimas parduoti bilietus savo vardu. Bet kuriuo atveju bilietų nebuvo galima anksčiau parduoti ar paskirti.
 • Perpardavėjas: įmonė, perparduodanti bilietus, kurie jau buvo paskirti arba parduoti pirminėje prekyvietėje. Perpardavėjas arba perpardavimo prekyvietė nustato bilietų kainą (ji gali būti didesnė arba mažesnė už nominaliąją) ir visus papildomus valstybės taikomus ar pirkėjo aptarnavimo mokesčius. Perpardavėjams skirti reikalavimai taip pat taikomi prekyvietėms, kuriose perpardavėjai pasiekia bilietų pirkėjus.
 • Su renginiu susijusi grupė: bet kuris atlikėjas, gastrolės, komanda, lyga, vieta ir panašus renginys ar grupė, kurių vardu parduodami bilietai.
 • Informaciją apie bilietus kaupianti svetainė: bet kuri svetainė, kaupianti bilietų kainas iš kitų perpardavėjų, bet kurioje bilietai neparduodami.
Pastabos
 • Prancūzijoje ir Prancūzijos teritorijose prekyba renginių bilietais ribojama tik tinkamiems pagrindiniams teikėjams.
 • Jei jūsų įmonė reklamuoja perpardavimo bilietus, pagal šią politiką esate laikomi perpardavėjais, net jei esate pagrindiniai kitų bilietų teikėjai.


Paskirties vietos reikalavimai pagal verslo modelį

Jei parduodate perparduodamus bilietus ar nukreipiate į tokius bilietus parduodančias svetaines, turite laikytis kai kurių ar visų toliau nurodytų paskirties vietos reikalavimų. Atminkite, kad jei esate pagrindinis teikėjas, jums jokie paskirties vietos reikalavimai netaikomi, kol nesusiejate svetainės, kurioje perparduodami bilietai.

Toliau pateikiama kiekvieno skelbimų reikalavimo, taikomo pagal verslo modelį ir tai, kas skelbimu reklamuojama, santrauka.

Santrauka

URL domenas

Jei parduodate perparduodamus bilietus ar nukreipiate į tokius bilietus parduodančias svetaines, URL domene su renginiu susijusios grupės pavadinimą galite naudoti tik tuo atveju, jei pateikiate vieną iš nurodytų dokumentų.

 • Sutartį arba teisinius dokumentus, kuriuose nurodytas jūsų įmonės ir su renginiu susijusios grupės ryšys arba partnerystė.
 • Raštą, pateiktą ant įmonės firminio blanko ir pasirašytą jūsų įmonės įgalioto asmens arba vadovo. Šiuo raštu patvirtinamas ryšys arba partnerystė su grupe, kuri yra susijusi su renginiu.

Paskelbimai

Kad klientai būtų apsaugoti nuo aferų ir nebūtų suklaidinti, jūs, kaip bilietų perpardavėjas, savo svetainėje ar programoje turite aiškiai paskelbti, kad:

 • veikiate antrinėje rinkoje ir nesate pagrindinis bilietų teikėjas;
 • jūsų bilietų kainos gali viršyti nominaliąją vertę (kainą, kurią siūlo pagrindinis teikėjas).

Šis paskelbimas turi būti aiškiai matomas ir paaiškintas viršutinėje 20 proc. bet kurios paskirties vietos, pasiektos per skelbimą, dalyje (virš matomos ribos). Šis paskelbimas neturi būti pateiktas uždaromo ar paslepiamo pranešimo formatu, o šriftas turi būti tokio paties dydžio arba didesnis nei didžiosios puslapio dalies tekstas.

Išskaidyta informacija apie mokesčius

Jei perparduodate bilietus, turite pateikti išskaidytą kainos informaciją atsiskaitančiam, bet mokėjimo informacijos dar nenurodžiusiam klientui. Išskaidyta informacija turi apimti konkrečius pridėtus mokesčius.

Pagal verslo modelį

Pagrindinis teikėjas

Reklamuotojo aprašas Kas reklamuojama skelbimuose Paskelbimai (svetainėje) Išskaidyta informacija apie mokesčius (svetainėje)
Esate tik pagrindinis teikėjas Pirminiai renginio bilietai Nebūtina Nebūtina
Esate pagrindinis teikėjas, bet pagrindiniame puslapyje arba renginio puslapyje pateikiama nuorodų į perpardavėjo svetainę Pirminiai renginio bilietai Nebūtina jūsų svetainėje Nebūtina jūsų svetainėje
Tik jūsų svetainė arba perparduodami renginio bilietai Būtina tik perpardavėjo nukreipimo puslapyje, į kurį pateikiama nuorodų Būtina perpardavėjo svetainėje, į kurią pateikiama nuorodų

Perpardavėjas

Reklamuotojo aprašas Kas reklamuojama skelbimuose Paskelbimai Išskaidyta informacija apie mokesčius
Esate konkrečių renginių bilietų „įgaliotas“ arba „oficialus“ perpardavėjas Konkretūs renginiai Būtina Būtina
Tik svetainė arba renginiai, kur nesate oficialus perpardavėjas Būtina Būtina
Konkrečios JAV profesionalaus sporto lygos, pripažįstančios jus kaip oficialų perpardavėją Būtina Būtina
Esate tik perpardavėjas, o ne įgaliotasis ar oficialus pardavėjas Jūsų svetainė arba perparduodami renginio bilietai Būtina Būtina
Jūs esate perpardavėjas, kuris a) taip pat yra pagrindinis konkrečių renginių bilietų teikėjas, b) pateikia nuorodas į pagrindinių teikėjų svetaines arba c) pateikia nuorodas į kitų perpardavėjų svetaines Pirminiai renginio bilietai Būtina nukreipimo puslapyje, nebent jame pateikiama tik informacija apie pirminius bilietus Nebūtina
Tik jūsų svetainė arba perparduodami renginio bilietai Būtina Būtina

Su renginiu susijusi grupė

Reklamuotojo aprašas Kas reklamuojama skelbimuose Paskelbimai Išskaidyta informacija apie mokesčius
Turite su renginiu susijusią grupę ir jūsų svetainėje pateikiama nuorodų į pagrindinio teikėjo svetainę, kurioje platinami jūsų bilietai Pirminiai renginio bilietai Nebūtina jūsų svetainėje Nebūtina jūsų svetainėje
Turite su renginiu susijusią grupę ir jūsų svetainėje pateikiama nuorodų į perpardavėjo svetainę, kurioje platinami jūsų bilietai Tik svetainė Būtina tik perpardavėjo nukreipimo puslapyje, į kurį pateikiama nuorodų
 
Būtina tik susieto perpardavėjo svetainėje

Turite su renginiu susijusią grupę ir jūsų svetainėje pateikiama nuorodų į pagrindinio teikėjo ir perpardavėjo svetaines, kuriose platinami jūsų bilietai
Tik svetainė Būtina tik perpardavėjo nukreipimo puslapyje, į kurį pateikiama nuorodų Būtina perpardavėjo svetainėje, į kurią pateikiama nuorodų

Informaciją apie bilietus kaupianti svetainė

Reklamuotojo aprašas Paskelbimai Išskaidyta informacija apie mokesčius
Turite informaciją apie bilietus kaupiančią svetainę ir pateikiate nuorodų į perpardavėjų svetaines. Savo svetainėje bilietų neparduodate. Būtina jūsų svetainėje ir perpardavėjo svetainėje, į kurią pateikiama nuorodų Būtina perpardavėjo svetainėje, į kurią pateikiama nuorodų

 

Skelbimų reikalavimai pagal verslo modelį

Jei nesate pagrindinis bilietų teikėjas, turite atitikti kai kuriuos ar visus toliau nurodytus skelbimų reikalavimus.

Toliau pateikiama kiekvieno skelbimų reikalavimo, taikomo pagal verslo modelį ir tai, kas skelbimu reklamuojama, santrauka.

Santrauka

Termino „oficialus“ vartojimas

Jei jūsų verslo modelis kartais kvalifikuojamas kaip perpardavėjas arba informaciją apie bilietus kaupianti svetainė, neturėtumėte nurodyti, kad esate tik pagrindinis bilietų teikėjas naudodami atitinkamus žodžius, pvz., „oficialus“, skelbimuose ar minėdami savo svetainę (pvz., „oficialūs „RenginioPavadinimas“ bilietų teikėjai“ arba „oficiali „BilietųPerpardavėjas“ svetainė“).

Tačiau jei turite teisinį susitarimą su grupe, susijusia su renginiu, ir jame nurodoma, kad galite save nurodyti kaip šios grupės oficialų perpardavėją arba oficialų pagrindinį pardavėją, skelbime galėsite vartoti terminą „oficialus“, jei atitiksite nurodytus reikalavimus.

 • Turite pateikti raštą nuo atitinkamos su renginiu susijusios grupės, kuriame aiškiai nurodyta, kad jums leidžiama vartoti žymėjimą „oficialus“ renginių bilietų reklamoje, kai minima ši grupė.
 • Galite vartoti terminą „oficialus“ su viena iš toliau nurodytų frazių ir su renginiu susijusios grupės pavadinimu (pvz., „Oficiali [grupės pavadinimas] aistruolių prekyvietė aistruoliams“).

Jei susitarime nurodyta, kad galite vadintis su renginiu susijusios grupės oficialiu pagrindiniu pardavėju

 • Oficialus pagrindinis bilietų pardavimo partneris
 • Oficiali pagrindinė bilietų prekyvietė
 • Oficialus pagrindinis bilietų platintojas
 • Oficialus pagrindinės prekyvietės bilietų pardavimo partneris
 • Oficialus pagrindinės prekyvietės bilietų platintojas
 • Oficialus pagrindinis bilietų pardavimas
 • Oficialus pagrindinis bilietų pardavėjas

Jei susitarime nurodyta, kad galite vadintis su renginiu susijusios grupės oficialiu pagrindiniu perpardavėju

 • Oficiali aistruolių bilietų prekyvietė aistruoliams
 • Oficiali aistruolių prekyvietė aistruoliams
 • Oficiali antrinė aistruolių prekyvietė aistruoliams
 • Oficialus antrinis bilietų pardavimo partneris
 • Oficiali antrinė bilietų prekyvietė
 • Oficialus antrinis bilietų platintojas
 • Oficialios antrinės prekyvietės bilietų pardavimo partneris
 • Oficialios antrinės prekyvietės bilietų platintojas
 • Oficiali aistruolių bilietų prekyvietė
 • Oficiali bilietų keitykla / prekyvietė
 • Oficiali bilietų perpardavimo prekyvietė
 • Oficialus perpardavėjas

Rodomo URL apribojimai

Jei norite padėti užtikrinti, kad klientai nebūtų suklaidinti dėl jūsų ryšių su grupe, susijusia su renginiu, jei esate perpardavėjas arba turite informaciją apie bilietus kaupiančią svetainę, rodomame URL negalite naudoti kelio po domeno arba padomenio.

Pagal verslo modelį

Perpardavėjas

Reklamuotojo aprašas Kas reklamuojama skelbimuose Terminų, pvz., „oficialus“, vartojimas Rodomo URL apribojimai
Esate tik perpardavėjas Jūsų svetainė arba perparduodami renginio bilietai Neleidžiama Rodomame URL negalima naudoti kelio po domeno arba padomenio
Jūs esate perpardavėjas, kuris a) taip pat yra pagrindinis konkrečių renginių bilietų teikėjas, b) pateikia nuorodas į pagrindinių teikėjų svetaines arba c) pateikia nuorodas į kitų perpardavėjų svetaines Pirminiai renginio bilietai Neleidžiama Rodomame URL negalima naudoti kelio po domeno arba padomenio
Tik jūsų svetainė arba perparduodami renginio bilietai Neleidžiama Rodomame URL negalima naudoti kelio po domeno arba padomenio

Su renginiu susijusi grupė

Reklamuotojo aprašas Kas reklamuojama skelbimuose Terminų, pvz., „oficialus“, vartojimas Rodomo URL apribojimai
Turite su renginiu susijusią grupę ir jūsų svetainėje pateikiama nuorodų į pagrindinio teikėjo svetainę, kurioje platinami jūsų bilietai Pirminiai renginio bilietai Leidžiama Nėra
Turite su renginiu susijusią grupę ir jūsų svetainėje pateikiama nuorodų į perpardavėjo svetainę, kurioje platinami jūsų bilietai Tik svetainė Leidžiama Nėra

Informaciją apie bilietus kaupianti svetainė

Reklamuotojo aprašas Terminų, pvz., „oficialus“, naudojimas Rodomo URL apribojimai
Turite informaciją apie bilietus kaupiančią svetainę ir pateikiate nuorodų į perpardavėjų svetaines. Savo svetainėje neparduodate bilietų. Neleidžiama Rodomame URL negalima naudoti kelio po domeno arba padomenio
 

Skelbimų pažeidimų taisymo parinktys

Jei matote, kad jūsų prekybos renginių bilietais skelbimai nepatvirtinti, vadovaukitės viena iš dviejų toliau pateiktų parinkčių.

Tinkamumo patvirtinimo užklausa

Renginių bilietus parduodančios įmonės gali reklamuoti sistemoje „Google Ads“, bet turi pateikti paraišką ir gauti tinkamumo patvirtinimą iš „Google“. Peržiūrėkite tinkamumo kriterijus čia ir pateikite paraišką dėl tinkakmumo patvirtinimo naudodami šią formą.

Pateikti apeliaciją dėl su politika susijusio sprendimo

Jei ištaisėte paskirties vietą arba manote, kad padarėme klaidą, apskųskite politikos sprendimą tiesiogiai iš savo „Google Ads“ paskyros ir paprašykite peržiūros. Kai patvirtinsime, kad paskirties vieta atitinka reikalavimus, galėsime patvirtinti jūsų skelbimus.

Ar tai buvo naudinga?

Kaip galime jį patobulinti?
true
Paieška
Išvalyti paiešką
Uždaryti paiešką
Google Apps
Pagrindinis meniu