Tapahtumalippujen myyjiä koskevat ehdot

Tapahtumalippuja myyvät yritykset voivat mainostaa Google Adsin kautta, mutta niiden on ensin täytettävä tietyt kelpoisuusehdot. Niiden on lähetettävä Googlelle kelpoisuuden vahvistuspyyntö. Kelpoisuuden vahvistamisessa tarkastetaan, että tapahtumalippujen myyntiin käytettävät laskeutumissivut tai sovellukset täyttävät tietyt objektiiviset ehdot, jotka riippuvat liiketoimintamallista. Google ei tarkasta tällaisilla sivustoilla olevia tarjouksia tai tee niistä oikeudellisia analyysejä. Etukäteen tehtävä kelpoisuusvahvistuspyyntö vaaditaan mainontamuodosta ja elementtityypistä riippumatta. Pyydä kelpoisuusvahvistusta tällä lomakkeella.

Google Ads ‑kelpoisuus voi edellyttää, että yritykset täyttävät tietyt laskeutumissivua koskevat vaatimukset. Lisäksi joidenkin yritysten on ehkä täytettävä myös joitakin mainostason vaatimuksia.

Tässä artikkelissa käsitellään seuraavia aiheita:

 • Liiketoimintamallien määritelmät: Sinun on tunnistettava oma liiketoimintamallisi, jotta voit tarkistaa, mitä vaatimuksia sinun on täytettävä voidaksesi mainostaa Google Adsin kautta.
 • Klikkauksen kohteeseen liittyvät kelpoisuusvaatimukset Google Ads ‑mainonnassa: Sinun tulee täyttää omaa liiketoimintamalliasi koskevat vaatimukset.
 • Mainostason vaatimukset: Mainoksia koskevat vaatimukset on eritelty liiketoimintamalleittain.
Huom. Lippujen jälleenmyyntiin osallistuvien Authorized Buyers- ja Display & Video 360 ‑tilien ei tarvitse lähettää kelpoisuusvahvistuspyyntöä, mutta niiden on silti täytettävä alla kuvatut klikkauksen kohteeseen liittyvät vaatimukset.

Tapahtumalippujen jälleenmyyjiä koskevan käytännön termien määritelmät

 • Ensisijainen tarjoaja on tapahtuman omistaja/järjestäjä tai tapahtumapaikka, joka vastaa ensisijaisesti tapahtuman lippujen myynnistä, tai lipunmyyjä, jonka edellä mainitut tahot ovat erillisellä sopimuksella valtuuttaneet myymään tapahtuman lippuja. Tämä koskee tilanteita, joissa lippuja ei ole vielä aiemmin myyty tai jaettu.
 • Jälleenmyyjänä toimivat yritykset myyvät uudelleen lippuja, joita on jo jaettu tai myyty ensisijaisessa myyntipaikassa. Jälleenmyyjä tai jälleenmyyntipaikka määrittelee tapahtumalippujen hinnan (joka voi olla lippujen nimellisarvoa korkeampi tai alhaisempi) sekä mahdolliset verot, palvelumaksut tai muut lisämaksut. Jälleenmyyjiin kohdistettavat vaatimukset koskevat myös kauppapaikkoja, jotka yhdistävät jälleenmyyjät lippujen myyjiin.
 • Tapahtumaan liittyvä ryhmä on mikä tahansa artisti, kiertue, joukkue, liiga, tapahtumapaikka tai muu vastaava tapahtuma tai ryhmä, jonka puolesta lippuja myydään.
 • Lippujen hintoja kokoava sivusto on mikä tahansa sivusto, jolle on koottu lippujen hintatietoja muilta jälleenmyyjäsivustoilta mutta jolla ei kuitenkaan myydä lippuja.

Laskeutumissivua koskevat Google Ads ‑vaatimukset

Jos jälleenmyyt lippuja tai lisäät sivustollesi linkkejä lippujen jälleenmyyntisivustoille, sinun on täytettävä kaikki tai ainakin osa alla mainituista laskeutumissivuun liittyvistä vaatimuksista. Jos olet ensisijainen tarjoaja, sinua eivät koske mitkään klikkauksen kohteeseen liittyvät vaatimukset, ellet lisää sivustollesi linkkejä lippujen jälleenmyyntisivustoille.

Alla on yhteenveto kaikista laskeutumissivuun liittyvistä vaatimuksista. Yhteenvedon alta voit katsoa liiketoimintamallin ja mainostettavan asian perusteella, koskeeko tietty vaatimus sinua.

Yhteenveto laskeutumissivua koskevista vaatimuksista

URL-osoitteen verkkotunnus

Jos toimit lippujen jälleenmyyjänä tai lisäät sivustollesi linkkejä lippujen jälleenmyyntisivustoille, voit käyttää tapahtumaan liittyvän ryhmän nimeä URL-osoitteen verkkotunnuksessa vain, jos toimitat jommankumman seuraavista asiakirjoista:

 • sopimus tai oikeudellinen asiakirja, joka osoittaa yhteyden tai kumppanuuden yrityksesi ja tapahtumaan liittyvän ryhmän välillä
 • yrityksesi virallisella logopaperilla oleva asiakirja, jossa yhteys tai kumppanuus yrityksesi ja tapahtumaan liittyvän ryhmän välillä on vahvistettu asianajajan tai yrityksesi johtajan allekirjoituksella

Ilmoitukset

Jos toimit lippujen jälleenmyyjänä, sinun on suojattava asiakkaitasi huijauksilta ja mahdollisilta väärinkäsityksiltä ilmoittamalla verkkosivustollasi tai sovelluksessasi selkeästi, että

 • olet lippujen jälleenmyyjä etkä lippujen ensisijainen tarjoaja
 • hintasi voivat olla lippujen nimellisarvoa (ensisijaisen tarjoajan hintaa) korkeampia.

Tämän ilmoituksen on oltava hyvin näkyvissä ja selkeästi ilmaistuna jälleenmyyjän verkkosivuston sivujen (myös etusivun ja kaikkien laskeutumissivujen) yläosassa ylimmän viidenneksen alueella. Ilmoitus ei saa näkyä sellaisessa muodossa, jonka käyttäjä voi sulkea tai piilottaa. Tekstin pitää olla samaa tai suurempaa fonttikokoa kuin sivun leipäteksti.

Verojen/maksujen erittely 

Jos toimit lippujen jälleenmyyjänä, sinun on näytettävä verojen tai maksujen erittely maksuvaiheessa, ennen kuin asiakas antaa maksutiedot. Erittelyn tulee sisältää tarkat lisäkustannukset, kuten verot ja mahdolliset muut lippujen hintaan lisätyt maksut.

Jos olet ensisijainen tarjoaja ja olet lisännyt sivustollesi linkin lippujen jälleenmyyntisivustolle, sinun on varmistettava, että kyseinen jälleenmyyntisivusto täyttää tässä kuvatut mainoksen kohteeseen liittyvät vaatimukset. Lisätietoja on alempana kohdassa Ensisijainen tarjoaja.

Mainoksen kohteeseen liittyvät vaatimukset liiketoimintamalleittain

Ensisijainen tarjoaja

Mainostajan kuvaus Mainostettava asia Ilmoitukset (sivustolla) Verojen/maksujen erittely (sivustolla)
Toimit ainoastaan ensisijaisena tarjoajana Ensisijaisesta myyntipaikasta saatavat tapahtumaliput Ei vaadita Ei vaadita
Toimit ensisijaisena tarjoajana, mutta etusivullasi tai tapahtumasivullasi on linkki jälleenmyyjän sivustolle Ensisijaisesta myyntipaikasta saatavat tapahtumaliput Ei vaadita sivustollasi Ei vaadita sivustollasi
Vain oma sivustosi tai jälleenmyyntipaikasta saatavat tapahtumaliput Vaaditaan vain linkitetyn jälleenmyyjän laskeutumissivulla ja etusivulla Vaaditaan linkitetyn jälleenmyyjän sivustolla

Jälleenmyyjä

Mainostajan kuvaus Mainostettava asia Ilmoitukset Verojen/maksujen erittely
Toimit tiettyjen tapahtumien lippujen valtuutettuna tai virallisena jälleenmyyjänä Tietyt tapahtumat Vaaditaan Vaaditaan
Vain oma sivustosi tai tapahtumat, joissa et toimi lippujen virallisena jälleenmyyjänä Vaaditaan Vaaditaan
Tiettyjen yhdysvaltalaisten ammattilaisurheilusarjojen tapahtumaliput, joiden virallisena jälleenmyyjänä toimit Vaaditaan Vaaditaan
Toimit ainoastaan jälleenmyyjänä Oma sivustosi tai jälleenmyyntipaikasta saatavat tapahtumaliput Vaaditaan Vaaditaan
Toimit jälleenmyyjänä ja a) olet lisäksi tiettyjen tapahtumien lippujen ensisijainen tarjoaja, b) sivustollasi on linkkejä ensisijaisten tarjoajien sivustoille tai c) sivustollasi on linkkejä muiden jälleenmyyjien sivustoille Ensisijaisesta myyntipaikasta saatavat tapahtumaliput Vaaditaan etusivulla mutta ei laskeutumissivulla, jos se sisältää ainoastaan ensisijaisesta paikasta saataviin lippuihin liittyvää tietoa Ei vaadita
Vain oma sivustosi tai jälleenmyyntipaikasta saatavat tapahtumaliput Vaaditaan Vaaditaan

Tapahtumaan liittyvä ryhmä

Mainostajan kuvaus Mainostettava asia Ilmoitukset  Verojen/maksujen erittely 
Kuulut tapahtumaan liittyvään ryhmään ja ryhmäsi sivustolla on linkkejä sivustolle, jonka omistaa kyseisen tapahtuman lippujen ensisijainen tarjoaja ja jolla myydään lippuja puolestasi Ensisijaisesta myyntipaikasta saatavat tapahtumaliput Ei vaadita sivustollasi Ei vaadita sivustollasi
Kuulut tapahtumaan liittyvään ryhmään ja ryhmäsi sivustolla on linkkejä sivustolle, jonka omistaa kyseisen tapahtuman lippujen jälleenmyyjä ja jolla myydään lippuja puolestasi Vain oma sivustosi Vaaditaan vain linkitetyn jälleenmyyjän laskeutumissivulla ja etusivulla
 
Vaaditaan vain linkitetyn jälleenmyyjän sivustolla

Kuulut tapahtumaan liittyvään ryhmään ja ryhmäsi sivustolla on linkit sekä lippujen ensisijaisen tarjoajan että jälleenmyyjän sivustolle, ja näillä linkitetyillä sivustoilla myydään lippuja puolestasi
Vain oma sivustosi Vaaditaan vain linkitetyn jälleenmyyjän laskeutumissivulla ja etusivulla Vaaditaan linkitetyn jälleenmyyjän sivustolla

Lippujen hintoja kokoava sivusto

Mainostajan kuvaus Ilmoitukset Verojen/maksujen erittely
Sinulla on lippujen hintoja kokoava sivusto, jolla on linkkejä jälleenmyyjien sivustoille (sivustollasi ei myydä mitään lippuja) Vaaditaan omalla sivustollasi sekä linkitettyjen jälleenmyyjien sivustoilla Vaaditaan linkitettyjen jälleenmyyjien sivustoilla

Tapahtumalippujen myyjien kelpoisuusvahvistuksen pyytäminen

Jos täytät yllä kuvatut laskeutumissivua koskevat vaatimukset, voit pyytää Google Ads ‑kelpoisuutesi vahvistamista. Hakemuslomakkeessa sinun on annettava tietoja yrityksestäsi ja URL-osoitteista, jotka aiot sisällyttää mainoksiisi.

Google tarkastaa pyyntösi ja antamasi tiedot ja ilmoittaa sinulle päätöksestään. Jos sinun todetaan täyttävän vaatimukset, voit aloittaa mainonnan heti. Pidä mielessä, että Google Adsin käyttösi voidaan jäädyttää milloin vain, jos huomaamme, että laskeutumissivusi eivät enää täytä kelpoisuusvaatimuksiamme.

 

 

Mainostason vaatimukset

Jos et ole lippujen ensisijainen tarjoaja, sinun on täytettävä kaikki tai ainakin osa alla mainituista mainostason vaatimuksista. 

Seuraavassa on yhteenveto kaikista mainostason vaatimuksista. Yhteenvedon alta voit katsoa liiketoimintamallin ja mainostettavan asian perusteella, koskeeko tietty vaatimus sinua.

Yhteenveto mainostason vaatimuksista

Virallinen-termin käyttäminen 

Jos yrityksesi toimii toisinaan lippujen jälleenmyyjänä tai lippujen hintoja kokoavana sivustona, älä vihjaa olevasi ainoastaan tapahtumalippujen ensisijainen tarjoaja esimerkiksi käyttämällä sanaa "virallinen" mainoksissasi tai viitatessasi sivustoosi (esim. "virallinen TapahtumanNimi-lippujen tarjoaja" tai "virallinen LippujenJälleenmyyjänä toimiva sivusto").

Jos kuitenkin olet solminut oikeudellisesti sitovan sopimuksen tapahtumaan liittyvän ryhmän kanssa ja sopimuksessa määritellään, että voit viitata itseesi tapahtumaan liittyvän ryhmän virallisena jälleenmyyjänä, saat käyttää mainostekstissäsi virallinen-termiä, kunhan täytät seuraavat vaatimukset:

 • Sinun on esitettävä kyseiseltä tapahtumaan liittyvältä ryhmältä saamasi asiakirja, jossa ilmoitetaan selkeästi, että sinulla on oikeus käyttää virallinen-merkintää ryhmään liittyvien tapahtumalippujen mainoskampanjoissa.
 • Voit käyttää virallinen-termiä jossakin seuraavista ilmauksista siten, että ilmauksen jälkeen mainitaan tapahtumaan liittyvän ryhmän nimi (esim. Virallinen kauppapaikka myyntiin fanilta fanille: [ryhmän nimi]):

Jos voit sopimuksesi mukaan kutsua yritystäsi tapahtumaan liittyvän ryhmän viralliseksi ensisijaiseksi jälleenmyyjäksi

 • Virallinen ensisijainen lipunmyyntikumppani
 • Virallinen ensisijainen lipunmyyntipaikka
 • Virallinen ensisijainen lippujentarjoaja
 • Virallinen ensisijaisen myyntipaikan lipunmyyntikumppani
 • Virallinen ensisijaisen myyntipaikan lipunmyyjä
 • Virallinen ensisijainen lipunmyynti
 • Virallinen ensisijainen lipunmyyjä

Jos voit sopimuksesi mukaan kutsua yritystäsi tapahtumaan liittyvän ryhmän viralliseksi jälleenmyyjäksi

 • Virallinen kauppapaikka lipunmyyntiin fanilta fanille
 • Virallinen kauppapaikka myyntiin fanilta fanille
 • Virallinen toissijainen kauppapaikka lipunmyyntiin fanilta fanille
 • Virallinen toissijainen lipunmyyntikumppani
 • Virallinen toissijainen lipunmyyntipaikka
 • Virallinen toissijainen lippujentarjoaja
 • Virallinen toissijaisen kumppanin lipunmyyntipaikka
 • Virallinen toissijaisen lippujentarjoajan kauppapaikka
 • Virallinen fanilippujen kauppapaikka
 • Virallinen lippujen vaihto- ja kauppapaikka
 • Virallinen lippujen jälleenmyyntipaikka
 • Virallinen jälleenmyyjä

Näkyvien URL-osoitteiden rajoitukset

Emme halua, että asiakkaat saavat harhaanjohtavaa tietoa suhteestasi tapahtumaan liittyvään ryhmään. Siksi jälleenmyyjien tai lippujen hintoja kokoavien sivustojen näkyvissä URL-osoitteissa ei saa olla verkkotunnuksen jälkeisiä polun osia eikä aliverkkotunnuksia.

Mainoksia koskevat vaatimukset liiketoimintamalleittain

Jälleenmyyjä

Mainostajan kuvaus Mainostettava asia Virallinen-termin ja vastaavien termien käyttö Näkyvien URL-osoitteiden rajoitukset
Toimit ainoastaan jälleenmyyjänä Oma sivustosi tai jälleenmyyntipaikasta saatavat tapahtumaliput Ei sallittu Näkyvä URL-osoite ei saa sisältää aliverkkotunnusta eikä verkkotunnuksen jälkeistä polun osaa
Toimit jälleenmyyjänä ja a) olet lisäksi tiettyjen tapahtumien lippujen ensisijainen tarjoaja, b) sivustollasi on linkkejä ensisijaisten tarjoajien sivustoille tai c) sivustollasi on linkkejä muiden jälleenmyyjien sivustoille Ensisijaisesta myyntipaikasta saatavat tapahtumaliput Ei sallittu Näkyvä URL-osoite ei saa sisältää aliverkkotunnusta eikä verkkotunnuksen jälkeistä polun osaa
Vain oma sivustosi tai jälleenmyyntipaikasta saatavat tapahtumaliput Ei sallittu Näkyvä URL-osoite ei saa sisältää aliverkkotunnusta eikä verkkotunnuksen jälkeistä polun osaa

Tapahtumaan liittyvä ryhmä

Mainostajan kuvaus Mainostettava asia Virallinen-termin ja vastaavien termien käyttö Näkyvien URL-osoitteiden rajoitukset
Kuulut tapahtumaan liittyvään ryhmään ja ryhmäsi sivustolla on linkkejä sivustolle, jonka omistaa kyseisen tapahtuman lippujen ensisijainen tarjoaja ja jolla myydään lippuja puolestasi Ensisijaisesta myyntipaikasta saatavat tapahtumaliput Sallittu Ei mitään
Kuulut tapahtumaan liittyvään ryhmään ja ryhmäsi sivustolla on linkkejä sivustolle, jonka omistaa kyseisen tapahtuman lippujen jälleenmyyjä ja jolla myydään lippuja puolestasi Vain oma sivustosi Sallittu Ei mitään


Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?
Haku
Tyhjennä haku
Sulje haku
Google-sovellukset
Päävalikko
Ohjekeskushaku
true
true
true
true
73067
false
false