Muu piirangutega äritegevus: sündmuste piletimüük

Google pakub abikeskuse tõlgitud versioone, aga need ei ole mõeldud muutma meie eeskirjade sisu. Ingliskeelne versioon on ametlik keel, mida me kasutame oma eeskirjade jõustamiseks. Kui soovite seda artiklit muus keeles lugeda, kasutage lehe allosas asuvat keele rippmenüüd.

Kasutajate ärakasutamise vältimiseks ei luba me teatud liiki ettevõtetel meie reklaamiteenuseid kasutada, ja seda isegi juhul, kui mõni konkreetne ettevõte näib meie muid eeskirju täitvat. Võttes aluseks meie enda pidevad ülevaatused ning kasutajatelt ja tarbijakaitseasutustelt saadud tagasiside, tuvastame aeg-ajalt tooteid või teenuseid, mida kiputakse kuritarvitama. Kui teatud liiki ettevõtted põhjustavad meie arvates ebamõistlikult suurt riski meie kasutajate ohutusele või kasutuskogemusele, võime nende reklaamide esitamist piirata või need üldse peatada.

Ettevõtted, kes tegelevad sündmuste piletite müügiga, tohivad Google Adsi kaudu reklaamida, kui nad on Google'ilt saanud sobilikkuse kinnituse selle vormi kaudu. Sobilikkuse kinnituse saamiseks peavad ettevõtted võib-olla järgima konkreetseid sihtkoha reklaaminõudeid.

Altpoolt leiate järgmise teabe.

 • Ärimudelite definitsioonid: peate tuvastama enda kasutatava ärimudeli, et määrata nõuded, millele peate vastama, et olla sobilik reklaamide esitamiseks.
 • Sihtkohanõuded ärimudeli järgi
 • Reklaaminõuded ärimudeli järgi
Märkus. Teenuste Authorized Buyers ja Display & Video 360 kontod, mis tegelevad piletite edasimüügiga, ei pea esitama sobilikkuse kinnituse taotlust, kuid nende puhul kehtivad siiski allolevad sihtkohanõuded.

 

Ärimudelite määratlus

 • Esmane pakkuja: algselt pileteid müüv sündmuse omanik, korraldaja või toimumispaik või lepingu alusel nende nimel tegutsev piletimüüja. Kummalgi juhul peab tegemist olema piletitega, mida ei ole varem jaotatud ja mis ei ole müügil olnud.
 • Edasimüüja: ettevõtted, mis müüvad edasi pileteid, mis on juba jaotatud või peamisel turul müüdud. Edasimüüja või edasimüügikoht määrab piletite hinna (mis võib olla nimiväärtusest kallim või odavam) ja kõik lisanduvad maksud, tasud ja teenustasud. Edasimüüjate nõuded kehtivad ka turgudele, mis edasimüüjad piletite ostjatega kokku viivad.
 • Sündmusega seotud grupp: mis tahes esineja, tuur, võistkond, liiga, toimumispaik või sarnane sündmus või grupp, kelle nimel pileteid müüakse.
 • Piletite koondsait: mis tahes sait, kus on esitatud muudelt edasimüüjate saitidelt pärinevad piletihinnad, ent kus ei müüda pileteid.
Märkus: Prantsusmaal ja Prantsusmaa territoriaalüksustes võivad sündmuste pileteid müüja ainult sobilikud esmased pakkujad.


Sihtkohanõuded ärimudeli järgi

Kui tegelete piletite edasimüügiga või lingite mõnele piletite edasimüüja saidile, peate järgima mõnda järgmist sihtkohanõuet või kõiki neid nõudeid. Pange tähele, et kui olete esmane pakkuja, siis teie puhul sihtkohanõuded ei kehti (v.a juhul, kui lingite saidile, mis tegeleb piletite edasimüügiga).

Allpool on kokkuvõte iga sihtkohanõude kohta olenevalt teie ärimudelist ja sellest, mida reklaamite.

Kokkuvõte

URL-i domeen

Kui tegelete piletite edasimüügiga või lingite mõnele piletite edasimüüja saidile, võite oma URL-i domeeni lisada sündmusega seotud grupi nime vaid juhul, kui teil on olemas üks järgmistest.

 • Leping või muu juriidiline dokument, mis näitab seotust või partnerlust teie ettevõtte ja sündmusega seotud grupi vahel.
 • Kiri ettevõtte kirjaplangil, mille on allkirjastanud teie ettevõtte jurist või juhataja, kes kinnitab seotust või partnerlust sündmusega seotud grupiga.

Avalikustamisteated

Klientide kaitsmiseks pettuste eest ja võimaliku segaduse vältimiseks peate piletite edasimüügiga tegelemise korral oma veebisaidil või rakenduses sõnaselgelt teada andma, et:

 • tegemist on edasimüügituruga ja te ei ole piletite esmane pakkuja;
 • piletite hinnad võivad olla nimiväärtusest (ehk esmase müüja pakutavast hinnast) kallimad.

See avalikustamisteade peab olema hästi nähtav ja selgelt välja toodud edasimüüja veebisaidi ülemisel viiendikul (lehe ülaosas), sh avalehel ning kõigil sihtkohtadel. Avalikustamisteadet ei tohi esitada suletava või peidetava märguandena ja selle font peab olema vähemalt sama suur kui lehe enamikul tekstil.

Maksude/tasude üksikasjad

Kui tegelete piletite edasimüügiga, siis enne seda, kui klient esitab oma makseteabe, peate kassas hinna juures eraldi välja tooma ka selles sisalduvad maksud/lisatasud. Hinnajaotus peab näitama konkreetseid lisatasusid, nagu maksud ja mis tahes muud lisatud tasud.

Ärimudeli järgi

Esmane pakkuja

Reklaamija kirjeldus Reklaamide sisu Avalikustamisteated (veebisait) Maksude/tasude üksikasjad (veebisait)
Tegutsete ainult esmase pakkujana Sündmuse piletite esmane allikas Pole nõutav Pole nõutav
Olete esmane pakkuja, ent teie kodulehel või sündmuse lehel on link edasimüüja saidile Sündmuse piletite esmane allikas Pole teie veebisaidil nõutav Pole teie veebisaidil nõutav
Ainult teie veebisait või sündmuse piletite edasimüük Nõutav ainult lingitud edasimüüja sihtlehel ja kodulehel Nõutav lingitud edasimüüja veebisaidil

Edasimüüja

Reklaamija kirjeldus Reklaamide sisu Avalikustamisteated Maksude/tasude üksikasjad
Olete konkreetsete sündmuste volitatud või ametlik edasimüüja Konkreetsed sündmused Nõutav Nõutav
Ainult teie veebisait või sündmused, mille puhul te ei ole ametlik edasimüüja Nõutav Nõutav
Konkreetsed USA profispordiliigad, mille ametlik edasimüüja te olete Nõutav Nõutav
Tegutsete ainult edasimüüjana ja te pole „volitatud“ ega „ametlik“ Teie veebisait või sündmuse piletite edasimüük Nõutav Nõutav
Olete edasimüüja, kes a) on ka teatud sündmuste piletite esmane pakkuja; b) lingib esmaste pakkujate saitidele; või c) lingib teiste edasimüüjate saitidele Sündmuse piletite esmane allikas Nõutav kodulehel, ent mitte sihtlehel, kui see hõlmab ainult piletite esmase allikaga seotud teavet Pole nõutav
Ainult teie veebisait või sündmuse piletite edasimüük Nõutav Nõutav

Sündmusega seotud grupp

Reklaamija kirjeldus Reklaamide sisu Avalikustamisteated Maksude/tasude üksikasjad
Olete sündmusega seotud grupp ja teie veebisaidilt viib link piletimüügi esmase pakkuja juurde Sündmuse piletite esmane allikas Pole teie veebisaidil nõutav Pole teie veebisaidil nõutav
Olete sündmusega seotud grupp ja teie veebisait lingib piletite edasimüüja juurde Ainult teie veebisait Nõutav ainult lingitud edasimüüja sihtlehel ja kodulehel
 
Nõutav ainult lingitud edasimüüja veebisaidil

Olete sündmusega seotud grupp ja teie veebisait lingib piletimüügi jaoks nii esmase pakkuja kui ka edasimüüja juurde
Ainult teie veebisait Nõutav ainult lingitud edasimüüja sihtlehel ja kodulehel Nõutav lingitud edasimüüja veebisaidil

Piletite koondsait

Reklaamija kirjeldus Avalikustamisteated Maksude/tasude üksikasjad
Teil on piletite koondsait, mis hõlmab edasimüüjate linki. Te ei müü oma veebisaidil pileteid. Nõutav teie saidil ja lingitud edasimüüja veebisaidil Nõutav lingitud edasimüüja veebisaidil

 

Reklaaminõuded ärimudeli järgi

Kui te pole piletite esmane pakkuja, peate järgima mõnda järgmist reklaaminõuet või kõiki neid nõudeid.

Allpool on kokkuvõte iga reklaaminõude kohta olenevalt teie ärimudelist ja sellest, mida reklaamite.

Kokkuvõte

Termini „ametlik“ kasutamine

Kui mõnikord vastab teie ärimudel edasimüüja või piletite koondsaidi ärimudelile, ei tohi te mõista anda, et olete piletite esmane pakkuja, kasutades reklaamides oma veebisaidile viidates näiteks sõna „ametlik“ (nt „sündmuse piletite ametlik pakkuja“ või „ametliku piletite edasimüüja sait“).

Kui teil on aga sündmusega seotud grupiga juriidiline leping, mis määrab, et tohite end nimetada selle grupi ametlikuks edasimüüjaks või ametlikuks esmaseks müüjaks, siis tohite oma reklaamis terminit „ametlik“ kasutada sel juhul, kui järgite järgmisi nõudeid.

 • Peate esitama kirja asjakohaselt sündmusega seotud grupilt, milles on sõnaselgelt öeldud, et teil on selle grupi piletireklaamides lubatud kasutada märgistust „ametlik“.
 • Võite terminit „ametlik“ kasutada ühes järgmistest fraasidest, milles on sündmusega seotud grupi nimi (nt „Grupi [grupi nimi] ametlik turg fännidele“).

Kui tohite end lepingu järgi nimetada sündmusega seotud grupi ametlikuks esmaseks müüjaks

 • Ametlik esmane piletimüügipartner
 • Ametlik esmane piletimüügiturg
 • Ametlik esmane piletite pakkuja
 • Ametlik piletimüügipartner esmasel turul
 • Ametlik piletite pakkuja esmasel turul
 • Ametlik esmane piletimüük
 • Ametlik esmane piletimüüja

Kui tohite end lepingu järgi nimetada sündmusega seotud grupi ametlikuks edasimüüjaks

 • Ametlik piletiturg fännidele
 • Ametlik turg fännidele
 • Ametlik teisene turg fännidele
 • Ametlik teisene piletimüügipartner
 • Ametlik teisene piletiturg
 • Ametlik teisene piletite pakkuja
 • Ametlik piletimüügipartner teisesel turul
 • Ametlik piletite pakkuja teisesel turul
 • Ametlik piletimüügiturg fännidele
 • Ametlik piletiturg
 • Ametlik piletite järelmüügiturg
 • Ametlik edasimüüja

Kuvatava URL-i piirangud

Kui olete edasimüüja või piletite koondsait, siis ei tohi teie kuvatavas URL-is olla ühtegi domeenijärgset teed ega alamdomeeni, sest need võivad jätta kliendile eksitava mulje teie seosest sündmusega seotud grupiga.

Ärimudeli järgi

Edasimüüja

Reklaamija kirjeldus Reklaamide sisu Termini „ametlik” jms kasutamine Kuvatava URL-i piirangud
Tegutsete ainult edasimüüjana Teie veebisait või sündmuse piletite edasimüük Pole lubatud Kuvatav URL ei tohi sisaldada alamdomeeni ega domeenijärgset teed
Olete edasimüüja, kes a) on ka teatud sündmuste piletite esmane pakkuja; b) lingib esmaste pakkujate saitidele; või c) lingib teiste edasimüüjate saitidele Sündmuse piletite esmane allikas Pole lubatud Kuvatav URL ei tohi sisaldada alamdomeeni ega domeenijärgset teed
Ainult teie veebisait või sündmuse piletite edasimüük Pole lubatud Kuvatav URL ei tohi sisaldada alamdomeeni ega domeenijärgset teed

Sündmusega seotud grupp

Reklaamija kirjeldus Reklaamide sisu Termini „ametlik” jms kasutamine Kuvatava URL-i piirangud
Olete sündmusega seotud grupp ja teie veebisaidilt viib link piletimüügi esmase pakkuja juurde Sündmuse piletite esmane allikas Lubatud Puudub
Olete sündmusega seotud grupp ja teie veebisait lingib piletite edasimüüja juurde Ainult teie veebisait Lubatud Puudub

Piletite koondsait

Reklaamija kirjeldus Termini „ametlik” jms kasutamine Kuvatava URL-i piirangud
Teil on piletite koondsait, mis hõlmab edasimüüjate linki. Te ei müü oma saidil pileteid. Pole lubatud Kuvatav URL ei tohi sisaldada alamdomeeni ega domeenijärgset teed
 

Võimalused reklaamide rikkumiste parandamiseks

Kui märkate, et teie reklaamid on sündmuste piletite müügi jaoks tagasi lükatud, proovige ühte kahest järgmisest lahendusest.

Sobilikkuse kinnituse taotlemine

Ettevõtted, kes tegelevad sündmuste piletite müügiga, tohivad Google Adsi kaudu reklaamida pärast seda, kui nad on taotlenud Google'ilt sobilikkuse kinnitust ja selle kinnituse saanud. Vaadake sobilikkuse kriteeriumeid siin ja taotlege sobilikkuse kinnitust selle vormiga.

Eeskirjadega seotud otsuse apelleerimine

Kui olete sihtkoha parandanud või usute, et oleme teinud vea, esitage ülevaatuse taotlemiseks otse oma Google Adsi kontolt eeskirjadega seotud otsuse kohta apellatsioon. Kui tuvastame, et sihtkoht vastab nõuetele, saame teie reklaamid heaks kiita.

Kas see oli ab?

Kuidas saame seda täiustada?
true
Otsing
Kustuta otsing
Sule otsing
Google'i rakendused
Peamenüü
13914662504757430478
true
Abikeskusest otsimine
true
true
true
true
true
73067